कृषी महाराष्ट्र

गडचिरोली बाजारभाव

गडचिरोली बाजारभाव

गडचिरोली बाजारभाव

दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/05/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल316218523002235
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल551321934503372
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल723261031052686
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल2708185021812093
भात – धानजयप्रकाशक्विंटल84351637703605
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4382
15/05/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल271219022502218
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल372311434503319
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1708254928552612
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल3160185021802096
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5511
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/05/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल132219022502213
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल968235329632459
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल2269190021802099
बटबटीलोकलक्विंटल5700070007000
मिरची (लाल)क्विंटल1030002300016000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3384
13/05/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल275218822762233
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल384321534703344
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल908255630452659
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल3380203021772082
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल10250025002500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4957
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/05/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल284220022502224
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल299222523502288
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल2787175021702059
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3370
11/05/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल301219022402207
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल428320534753370
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1030255530302716
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल2865185021802074
बटबटीलोकलक्विंटल6700070007000
तूरलालक्विंटल12850085008500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4642
10/05/2024
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल329317234753350
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल195276830502822
एकुण आवक (क्विंटलमधील)524
09/05/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल390219022552229
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल358315534403362
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल929255029642617
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल2481185021702088
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4158
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/04/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल81220023352266
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल661301732753192
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल855266230432826
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल135202521752118
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1732
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/04/2024
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल812307732803162
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल3203266729402715
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4015
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/04/2024
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल70301632253160
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल5056260029882734
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल81185020752066
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5207
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल113222023402290
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल2029253729872738
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल61207521002080
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2203
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/04/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल39223523252285
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल3351255329702703
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल42207521002087
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3432
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/04/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल124220023102277
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल435295531003066
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1779262729552706
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल66207521502102
भात – धानजयप्रकाशक्विंटल13320034503316
मिरची (लाल)क्विंटल13150002800023700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2430
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल70220023002270
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल147296531003026
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल2117260230052792
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल125200021502093
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2459
31/03/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल68220023252291
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल273250029702797
एकुण आवक (क्विंटलमधील)341
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/03/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल195220023252270
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल427257530752834
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल119210021702110
एकुण आवक (क्विंटलमधील)741
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/03/2024
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल168291430252966
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1973264529272692
भात – धानजयप्रकाशक्विंटल36328034503319
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2177
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/03/2024
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल74295230152979
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल135269429802784
एकुण आवक (क्विंटलमधील)209
26/03/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल139220023202299
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल4706248729272675
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल126204021252083
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4971
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/03/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल83220023202267
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1643259329032726
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल37215021502150
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1763
22/03/2024
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल281293730152992
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल571272829472842
एकुण आवक (क्विंटलमधील)852
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/03/2024
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल3165254129082769
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल68215021752155
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3233
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/03/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल63220023102270
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1236245729222772
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल62215021502150
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल5250025002500
बटबटीलोकलक्विंटल10700070007000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1376
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/03/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल44220023202264
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल18291230002975
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल475259030032850
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल99210021602154
मिरची (लाल)क्विंटल970002800023800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)645
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/03/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल27220023102254
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1234242028772663
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल223215021802156
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1484
17/03/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल71223522852258
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल225250029002804
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल40205021512113
एकुण आवक (क्विंटलमधील)336
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/03/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल120220023152255
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल2877245328632583
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल101215021702165
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3098
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/03/2024
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल4286245028102500
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल5250025002500
बटबटीलोकलक्विंटल10700070007000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4301
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/03/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल44220022602234
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल60292530002977
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल2951259829352774
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल133214021602150
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3188
13/03/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल74220023002262
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल779241328772683
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल74215021502150
एकुण आवक (क्विंटलमधील)927
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/03/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल47220022702232
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल33291230002959
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1504261429242699
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल132215021752156
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1716
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/03/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल60225022842256
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल475255728772653
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल125215021602151
तूरलालक्विंटल5700070007000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)665
10/03/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल103219023002267
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल402242529252745
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल254210021702149
एकुण आवक (क्विंटलमधील)759
09/03/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल168220022902255
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल42293530203017
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1308270229582846
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल169210021702150
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल100250025002500
बटबटीलोकलक्विंटल24700070007000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1811
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/03/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल168244325652500
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल25290030192950
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल636272830002884
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल303212021752150
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1132
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/03/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल54220022752236
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल14290030002970
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल571266829922865
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल126210021802153
एकुण आवक (क्विंटलमधील)765
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/03/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल55220022752239
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल139296531273012
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल351245030002762
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल103205021652149
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल12250025002500
बटबटीलोकलक्विंटल29700070007000
मूगकाळाक्विंटल7750075007500
तूरलालक्विंटल5800080008000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)701
04/03/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल197220023002242
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1446258529852858
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल123210021602153
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1766
03/03/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल147220023302281
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल329244029502785
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल104200021602139
एकुण आवक (क्विंटलमधील)580
02/03/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल223220023002257
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल66290030303000
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1445257029952842
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल300200021702134
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2034
01/03/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल53219023252249
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल57291030513000
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल764279830132908
एकुण आवक (क्विंटलमधील)874
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/02/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल174220023502268
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1187256728632758
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल109212521612151
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1470
27/02/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल255220023402273
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल367295031003072
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1435260830082838
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल332210021702151
भात – धानजयप्रकाशक्विंटल21321234503329
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2410
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
25/02/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल156220023502279
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल537240029802815
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल245215021692153
एकुण आवक (क्विंटलमधील)938
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/02/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल159220022902247
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल134297231103063
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल2150261529532774
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल330210021702151
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2773
23/02/2024
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल664290031303059
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल954274829692786
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1618
22/02/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल254220023102248
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1285259329932760
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल460213021752151
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1999
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/02/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल57220023002217
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल368301731483072
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1131255430412754
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल291200021502141
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1847
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/02/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल287243625252470
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल443300031213065
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1025256929842701
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल412205021752142
भात – धानजयप्रकाशक्विंटल39321635603415
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2206
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/02/2024
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल402292031203080
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल88292531253090
एकुण आवक (क्विंटलमधील)490
18/02/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल172220023002254
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल532250030502843
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल263215021502150
एकुण आवक (क्विंटलमधील)967
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/02/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल119246125882506
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल392291031253125
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1640255729462730
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल167215021502150
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2318
16/02/2024
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल95300031203059
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल726260229902785
एकुण आवक (क्विंटलमधील)821
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/02/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल52220023002246
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1483241729702719
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल289212521752151
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1824
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/02/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल97220022702227
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल207294531103065
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1029257729722778
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल313205021502145
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1646
13/02/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल160220023002250
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल146291031013067
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1059259929482759
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल222210021802151
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1587
12/02/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल232220022802246
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल152285030652940
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल3210254430202724
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल423210021602150
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4017
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/02/2024
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल256250528302600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)256
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/02/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल206219022802254
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1014247029772749
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल323200021752149
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1543
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/02/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल281220023002246
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1396249729502701
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल491210021802151
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2168
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/02/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल249240625552490
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल361291531503060
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1254260831562888
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल523210021752167
भात – धानजयप्रकाशक्विंटल116321936203472
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2503
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/02/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल199219023002235
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल510303332703152
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल2263262130282761
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल1154215021802169
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4126
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/02/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल153261929502875
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल928302732503148
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1605263031272844
भात – धानजयप्रकाशक्विंटल15310033003260
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2701
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/02/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल1090219022502207
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल850307532503165
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1431263430492820
भात – धानजयप्रकाशक्विंटल212314034503316
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3583
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
31/01/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल1452240125752475
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल906303632243154
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1615260832462959
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3973
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/01/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल1115219023002202
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1553245730182699
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल42212521802139
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2710
29/01/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल1715219022702205
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1720240729532608
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल238210021812177
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3673
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/01/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल1203240326362508
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल1234301632043164
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1763261629432759
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल69215021762163
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4269
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
25/01/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल117219023002233
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल961244728902589
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल608210021802145
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1686
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/01/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल235242625312489
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल1247299432173155
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल2343259430392815
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल711205021502115
भात – धानजयप्रकाशक्विंटल129316434053312
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4665
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/01/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल188220023002212
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1204240529382624
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल1109200021702106
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2501
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/01/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल169240225202461
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल1089301632103145
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1893262030742755
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल786191021802079
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3937
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/01/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल115260527792700
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल1210294431853065
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1045271430132787
भात – धानजयप्रकाशक्विंटल101300033443280
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2471
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/01/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल206240725132483
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल1277300032053140
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1494254730342763
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल366200021702086
भात – धानजयप्रकाशक्विंटल88312234003326
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3431
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/01/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल283240125152468
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल1136281232423146
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1768257430032717
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल751200021752089
भात – धानजयप्रकाशक्विंटल60320034063349
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3998
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/01/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल246219023002208
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1282240029882711
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल1627200021802082
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3155
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/01/2024
भात – धानक्रांतीक्विंटल297219023152228
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1105240528882613
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल688195021802078
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2090
गडचिरोली बाजारभाव गडचिरोली बाजारभाव गडचिरोली बाजारभाव गडचिरोली बाजारभाव गडचिरोली बाजारभाव गडचिरोली बाजारभाव गडचिरोली बाजारभाव गडचिरोली बाजारभाव गडचिरोली बाजारभाव गडचिरोली बाजारभाव गडचिरोली बाजारभाव गडचिरोली बाजारभाव गडचिरोली बाजारभाव गडचिरोली बाजारभाव

श्रोत :- msamb.com

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top