कृषी महाराष्ट्र

बाजारभाव (सोमवार , १० ऑक्टोबर २०२२)

बाजारभाव (सोमवार , १० ऑक्टोबर २०२२)

 

जिल्हा: अकोला बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
गहूलोकलक्विंटल35225523752325
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल3195520001977
हरभरालोकलक्विंटल53310045004200
मूगहिरवाक्विंटल42430068505745
तूरलालक्विंटल369500076707545
उडीदकाळाक्विंटल84385071256160
सोयाबिनपिवळाक्विंटल676390549404495
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1262
जिल्हा: अमरावती बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
बाजरीक्विंटल3180020001900
गहूलोकलक्विंटल147235025502450
गहू१४७क्विंटल3225023502300
ज्वारीलोकलक्विंटल3175020001875
मकालालक्विंटल3200021002050
हरभरालोकलक्विंटल3385043004075
मूगमोगलीक्विंटल3600071006550
तूरलालक्विंटल1740740077567578
तूरगज्जरक्विंटल3700073507175
उडीदलोकलक्विंटल27600065006250
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल834650077007100
सोयाबिनलोकलक्विंटल1590400047254362
तीलपांढराक्विंटल6110001200011500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4365
जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
बाजरीक्विंटल4175522001885
बाजरीहायब्रीडक्विंटल13180021751800
गहूक्विंटल9220024652386
गहू२१८९क्विंटल21205025002500
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल2200020002000
मका—-क्विंटल2222622262226
उडीदहायब्रीडक्विंटल5480056005600
सोयाबिनक्विंटल51385048504600
डाळींबक्विंटल6501500120003750
लिंबूक्विंटल5200030002550
मोसंबीक्विंटल12300040003550
पपईक्विंटल8150022001850
सिताफळक्विंटल12150025002000
आलेक्विंटल29150025002000
बटाटाक्विंटल192180022002000
भेडीक्विंटल7100020001550
दुधी भोपळाक्विंटल65001000750
फ्लॉवरक्विंटल16100014001200
गवारक्विंटल2300040003550
काकडीक्विंटल23150020001750
करडई (भाजी)नग150081210
कारलीक्विंटल5100022001700
कोबी—-क्विंटल1080012001000
कोथिंबिरनग4450101412
लसूणक्विंटल14200030002550
मेथी भाजीनग4000102015
ढोवळी मिरचीक्विंटल5100020001550
पालकनग220081210
शेपूनग2250101412
दोडका (शिराळी)क्विंटल8150020001750
टोमॅटोक्विंटल27100020001550
वाल पापडीक्विंटल2150025002000
वांगीक्विंटल7250035003000
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल10400045004250
मिरची (हिरवी)क्विंटल23300040003550
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1180
जिल्हा: उस्मानाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
गहूबन्सीक्विंटल12230031702735
ज्वारीपांढरीक्विंटल3260026002600
हरभरालालक्विंटल2320132013201
मूगहिरवाक्विंटल38500072246112
तूरगज्जरक्विंटल12670069696835
उडीदलोकलक्विंटल233500072246112
सोयाबिनपिवळाक्विंटल603450051514826
एकुण आवक (क्विंटलमधील)903
जिल्हा: औरंगाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
कांदाउन्हाळीक्विंटल529850027001800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5298
जिल्हा: कोल्हापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
लिंबूक्विंटल65300055004000
मोसंबीक्विंटल33240048003600
सफरचंदक्विंटल473500110004000
भेडीलोकलक्विंटल26200035002800
फ्लॉवरक्विंटल105100025001500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल50180030002600
गवारलोकलनग38300060004500
कांदाक्विंटल854970023001400
कारलीलोकलक्विंटल26200030002800
कोबी—-क्विंटल27880013501000
कोबीलोकलक्विंटल26100013001100
कोथिंबिरक्विंटल30150040002500
कोथिंबिरलोकलनग26005128
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल45200038002800
टोमॅटोक्विंटल21750040002500
टोमॅटोलोकलक्विंटल230140020001900
वांगीक्विंटल7650060003000
वांगीलोकलक्विंटल55280045003500
मिरची (हिरवी)क्विंटल90100030002000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)9948
जिल्हा: गडचिरोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल172195026002064
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल118120019001587
एकुण आवक (क्विंटलमधील)290
जिल्हा: गोंदिया
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल122256127752668
भात – धानसोनमक्विंटल13188019361908
भात – धानसोनालिकाक्विंटल8225124002326
भात – धानपूनमक्विंटल18171518011758
भात – धान१०१०क्विंटल13150115501526
एकुण आवक (क्विंटलमधील)174
जिल्हा: चंद्रपुर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल428262527632700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)428
जिल्हा: जळगाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
बाजरीलोकलक्विंटल50211221162116
बाजरीहिरवीक्विंटल65170023872200
गहूलोकलक्विंटल50224124362436
गहू२१८९क्विंटल26220024002200
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल70195022002200
ज्वारीदादरक्विंटल112215022002200
मकालालक्विंटल110167117721772
हरभराचाफाक्विंटल66352636003600
मूगचमकीक्विंटल71625067766776
उडीदकाळाक्विंटल66475064385763
भुईमुग शेंग (सुकी)घुंगरुक्विंटल30500052005200
सोयाबिनक्विंटल126420546504400
सोयाबिनलोकलक्विंटल24450048704870
तीलगोपीक्विंटल90100001150010800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)956
जिल्हा: ठाणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
गहूलोकलक्विंटल510280032003000
तांदूळलोकलक्विंटल450300040003500
चिकुहायब्रीडक्विंटल3500060005500
केळीहायब्रीडक्विंटल3200030002500
लिंबूहायब्रीडक्विंटल3500070006000
मोसंबीहायब्रीडक्विंटल3400060005000
पपईहायब्रीडक्विंटल3200030002500
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल36000120009000
संत्रीहायब्रीडक्विंटल3300050004000
सिताफळहायब्रीडक्विंटल3400060005000
बटाटानं. १क्विंटल3160022001900
भेडीहायब्रीडक्विंटल3160020001800
भोपळाहायब्रीडक्विंटल3160020001800
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल3160024002000
गाजरहायब्रीडक्विंटल3400045004250
काकडीहायब्रीडक्विंटल3100016001300
कांदानं. १क्विंटल3140018001600
कांदा पातहायब्रीडनग3153022
कारलीहायब्रीडक्विंटल3220026002400
कोबीहायब्रीडक्विंटल3160024002000
कोथिंबिरहायब्रीडनग3105030
लसूणहायब्रीडक्विंटल13400070005500
मेथी भाजीहायब्रीडनग3406050
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल3500060005500
मुळाहायब्रीडनग3203025
पालकहायब्रीडनग3101512
शेपूहायब्रीडनग3152520
शेवगाहायब्रीडक्विंटल3140016001500
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल3200026002400
सुरणहायब्रीडक्विंटल3250035003000
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल3200034002700
तोंडलीहायब्रीडक्विंटल3400050004500
मटारहायब्रीडक्विंटल3180002400021000
वांगीहायब्रीडक्विंटल3400045004250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1048
जिल्हा: धुळे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
बाजरीक्विंटल1150122012061
गहूक्विंटल112211225432437
ज्वारीदादरक्विंटल1260026672642
मकापिवळीक्विंटल909150018771651
हरभराक्विंटल3300048003899
मूगक्विंटल2710174017401
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1028
जिल्हा: नंदुरबार बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
बाजरीक्विंटल11218623412278
गहूक्विंटल23220623732303
मकालालक्विंटल81158117191650
हरभराक्विंटल8495055015400
मूगक्विंटल9710071007100
मिरची (लाल)ओलीक्विंटल147420060005100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)279
जिल्हा: नांदेड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
गहूक्विंटल7202520412033
ज्वारीक्विंटल5200722052107
मूगहिरवाक्विंटल5650071506825
तूरक्विंटल5555567006128
उडीदकाळाक्विंटल21500073716185
सोयाबिनपिवळाक्विंटल396413149524541
तीलपांढराक्विंटल4102001140010800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)443
जिल्हा: नागपूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
गहूलोकलक्विंटल444232524002381
गहूशरबतीक्विंटल550240027002625
तांदूळलुचाईक्विंटल18240026002550
तांदूळचिनोरक्विंटल20450048004725
तांदूळपरमलक्विंटल20270030002925
हरभरालोकलक्विंटल84420042514233
तूरलालक्विंटल6665070006913
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल100400060005500
सोयाबिनलोकलक्विंटल2462420050004800
अननसलोकलक्विंटल200100050004000
चिकुलोकलक्विंटल60150030002875
डाळींबलोकलक्विंटल53920001300010250
केळीभुसावळीक्विंटल84450550525
मोसंबीनं. १क्विंटल2500280030002950
मोसंबीनं. २क्विंटल500200024002300
मोसंबीनं. ३क्विंटल274120016001500
फणसलोकलक्विंटल300350040003875
सफरचंदहायब्रीडक्विंटल100110001300012500
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल400500070006500
बटाटालोकलक्विंटल4305150019001800
भेडीलोकलक्विंटल136190021002025
दुधी भोपळालोकलक्विंटल380100012001150
चवळी (शेंगा)क्विंटल50200022002150
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल9220026002400
फ्लॉवरलोकलक्विंटल468275032503075
गाजरलोकलक्विंटल180300032003150
गवारलोकलक्विंटल257300035003338
काकडीलोकलक्विंटल280150020001875
कारलीलोकलक्विंटल130250035003350
कोबीलोकलक्विंटल660180020001950
कोहळालोकलक्विंटल450140016001550
कोथिंबिरलोकलक्विंटल400300040003750
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल480300035003350
मुळालोकलक्विंटल120200025002350
पालकलोकलक्विंटल150200030002750
टोमॅटोलोकलक्विंटल646220029002675
टोमॅटोवैशालीक्विंटल600150020001875
तोंडलीलोकलक्विंटल200150017001650
वाल भाजीलोकलक्विंटल180300040003750
वांगीलोकलक्विंटल458100017501425
धनेलोकलक्विंटल3110001150011375
मेथीक्विंटल70500070006500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल480300035003350
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल169110001800016250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)19922
जिल्हा: नाशिक बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल20172521402000
गहू२१८९क्विंटल1223022302230
मकापिवळीक्विंटल50150015001500
मूगहिरवाक्विंटल12623072906900
उडीदकाळाक्विंटल1600060006000
चिकुलोकलक्विंटल11150035002200
डाळींबक्विंटल66250127508050
डाळींबमृदुलाक्विंटल1069600110008000
केळीभुसावळीक्विंटल9780015001100
मोसंबीक्विंटल163100026002200
पपईक्विंटल35100025001800
पेरुलोकलक्विंटल2120025001800
सफरचंदडिलीशियस -नं. १क्विंटल460400070006000
संत्रीक्विंटल28120025002100
सिताफळलोकलक्विंटल54150032002500
शहाळेक्विंटल1000300040003500
कांदाउन्हाळीक्विंटल7285236321751738
एकुण आवक (क्विंटलमधील)75921
जिल्हा: परभणी बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल15238924582425
गहूलोकलक्विंटल25200023002200
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल1220023002200
ज्वारीमालदांडीक्विंटल23205126002451
मूगहिरवाक्विंटल5550069216600
तूरलालक्विंटल2700071007000
तूरपांढराक्विंटल4685269116890
सोयाबिनपिवळाक्विंटल854443248474682
हळद/ हळकुंडनं. १क्विंटल32530064805650
मोहरीलालक्विंटल1670167016701
एकुण आवक (क्विंटलमधील)962
जिल्हा: पालघर बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
गहूक्विंटल55282528252825
तांदूळक्विंटल120550055005500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)175
जिल्हा: पुणे बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
बाजरीमहिकोक्विंटल345290032003050
गहूशरबतीक्विंटल363460052004900
ज्वारीमालदांडीक्विंटल665400050004500
मकालालक्विंटल1260028002700
नाचणी/ नागलीलोकलक्विंटल2365038503750
तांदूळबसमतीक्विंटल367000104008700
तांदूळमसुराक्विंटल332250028002650
तांदूळकोलमक्विंटल583440070005700
हरभराक्विंटल34540056005500
मसूरक्विंटल33700078007400
मूगहिरवाक्विंटल31770080007850
उडीदक्विंटल3800091008550
वाटाणाक्विंटल34550060005750
शेंगदाणेघुंगरुक्विंटल437102001120010700
गुळनं. १क्विंटल412352638113718
गुळनं. २क्विंटल210326333113299
अननसलोकलक्विंटल3400040004000
चिकुलोकलक्विंटल1400040004000
डाळींबलोकलक्विंटल7600060006000
केळीलोकलक्विंटल31150070004250
लिंबूलोकलक्विंटल14300040003500
मोसंबीलोकलक्विंटल37250030002750
पपईलोकलक्विंटल30100015001250
सफरचंदलोकलक्विंटल37500070006000
संत्रीलोकलक्विंटल1600070006500
आलेलोकलक्विंटल685160029002250
अंबाडी भाजीलोकलनग750677
आंबट चुकालोकलनग1725586
अर्वीलोकलक्विंटल10180020001900
बटाटालोकलक्विंटल4212150020001750
बीटलोकलक्विंटल153165020001825
भेडीलोकलक्विंटल365220031252663
भोपळालोकलक्विंटल17580015001150
दुधी भोपळालोकलक्विंटल219106719331500
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल38200035002750
चवळी (पाला)लोकलनग2350687
फ्लॉवरलोकलक्विंटल572175032502500
गाजरलोकलक्विंटल473175030002375
गवारलोकलक्विंटल129366746674167
घेवडालोकलक्विंटल198250045003500
घोसाळी (भाजी)लोकलक्विंटल28283336673250
कढिपत्तालोकलक्विंटल29200030002500
कैरीलोकलक्विंटल8500080006500
काकडीलोकलक्विंटल672117518501513
कांदालोकलक्विंटल1247086717331300
कांदा पातलोकलनग1218091411
करडई (भाजी)लोकलनग1250676
कारलीलोकलक्विंटल238215040003075
कोबीलोकलक्विंटल541132519501638
कोहळालोकलक्विंटल42180040002900
कोथिंबिरलोकलनग12293091311
लसूणलोकलक्विंटल948135037502550
मका (कणीस)लोकलक्विंटल26105013501200
मेथी भाजीलोकलनग18300142318
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल339216731672667
मुळालोकलनग230091311
पालकलोकलनग206007109
परवरलोकलक्विंटल23250040003250
पावटा (भाजी)लोकलक्विंटल8300047503875
पुदिनालोकलनग17720475
राजगिरालोकलनग3280586
रताळीलोकलक्विंटल14180020001900
शेपूलोकलनग220007109
शेवगालोकलक्विंटल10600080007000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल171225045003375
सुरणलोकलक्विंटल19160025002050
टोमॅटोलोकलक्विंटल1532120023751788
तोंडलीलोकलक्विंटल39200035002750
मटारलोकलक्विंटल187750110009375
वाल भाजीलोकलक्विंटल6280040003400
वाल पापडीलोकलक्विंटल16325042503750
वालवडलोकलक्विंटल51300050004000
वांगीलोकलक्विंटल196247538753175
धनेक्विंटल4120001700014500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल504325041253688
अस्टरक्विंटल24400080006000
अस्टरनग62051510
गुलाबक्विंटल106000120009000
गुलाबनं. १नग6391408060
गुलाबलोकलनग128405128
गुलछडीक्विंटल59200050003500
गुलछडीनग2005102015
जास्वंदनग2080111
लिलीनग145151510
शेवंतीक्विंटल232200040003000
शेवंतीनग305100160130
शेवंतीनं. १क्विंटल20200050003500
झेंडूलोकलक्विंटल70150015001000
जुईक्विंटल1300006000045000
कागडाक्विंटल9100003000020000
तुळजापुरीक्विंटल7550015001000
बिजलीक्विंटल21300060004500
चाफानग68760111
गलटॅापनग12051510
गोल्डन / डि.जीनग1090102015
ग्लॅडीओनग1680103020
जिप्सिनग92880120100
जरबेरानग5200103020
कार्नेशननग8256010080
एकुण आवक (क्विंटलमधील)30015
जिल्हा: बीड बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल20172122312047
गहूहायब्रीडक्विंटल41200028212438
गहूपिवळाक्विंटल33205026012300
ज्वारीमालदांडीक्विंटल80150031012552
ज्वारीरब्बीक्विंटल69240026002500
मकाहायब्रीडक्विंटल1193119311931
हरभरालालक्विंटल14350844413937
मूगहिरवाक्विंटल26642570316749
तूरपांढराक्विंटल5450058015150
उडीदहायब्रीडक्विंटल42360064005594
उडीदकाळाक्विंटल7550062006076
सोयाबिनपिवळाक्विंटल666388849764636
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1004
जिल्हा: बुलढाणा बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल3170023122100
गहूलोकलक्विंटल54197525782288
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल4115017001425
ज्वारीशाळूक्विंटल17202524682258
हरभरालोकलक्विंटल1250025002500
हरभराचाफाक्विंटल19370044504075
मूगहिरवाक्विंटल6580072516525
तूरलालक्विंटल13600067506375
उडीदकाळाक्विंटल33535075256438
सोयाबिनपिवळाक्विंटल450358848064147
एकुण आवक (क्विंटलमधील)600
जिल्हा: मंबई बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
बाजरीलोकलक्विंटल630255035003000
साबुदाणालोकलक्विंटल750620070006500
गहूलोकलक्विंटल5098255035503050
ज्वारीलोकलक्विंटल713280045003600
तांदूळलोकलक्विंटल17376240075004950
तांदूळबसमतीक्विंटल1752800096009000
चवळी बीलोकलक्विंटल1205680090008000
हरभरालोकलक्विंटल1454540066006000
हरभरा डाळलोकलक्विंटल1684580070006500
मसूरलोकलक्विंटल361660075007200
मसूर डाळलोकलक्विंटल1289740080007800
मूगलोकलक्विंटल8298000105009500
मूग डाळलोकलक्विंटल139382001100010000
उडीदलोकलक्विंटल31800088008500
उडीद डाळलोकलक्विंटल103185001100010000
वाटाणालोकलक्विंटल872520080007000
बडिशेपलोकलक्विंटल55180002000019000
नारळलोकलक्विंटल1035115018001450
शेंगदाणेलोकलक्विंटल1603110001300012000
तीललोकलक्विंटल5130001600014500
गुळलोकलक्विंटल273450050004750
साखरलोकलक्विंटल785345536603557
अननसक्विंटल400200055003500
डाळींबक्विंटल31280001300010500
कलिंगडक्विंटल300120025001850
लिंबूलोकलक्विंटल244300060004500
पपईक्विंटल930240026002500
सफरचंदक्विंटल16396000130009500
संत्रीक्विंटल775250060004250
आलेलोकलक्विंटल1853280065004650
अर्वीलोकलक्विंटल93300040003500
आवळालोकलक्विंटल78340048004100
बटाटाक्विंटल11132160022001900
भेडीनं. १क्विंटल2370260030002800
भोपळालोकलक्विंटल1450160030002300
दुधी भोपळालोकलक्विंटल730150025002000
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल33300044003500
ढेमसेलोकलक्विंटल10400050004500
फरस बीलोकलक्विंटल68300040003500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल1038200026002300
गाजरलोकलक्विंटल1322200036002800
गवारलोकलक्विंटल373350050004300
कढिपत्तालोकलक्विंटल132400044004200
कैरीलोकलक्विंटल158400050004500
काकडीनं. १क्विंटल598160020001800
कांदाक्विंटल15963150026002050
कांदा पातलोकलक्विंटल58480025001650
कारलीलोकलक्विंटल185300040003500
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल188280032003000
कोबीलोकलक्विंटल1496160020001800
कोहळालोकलक्विंटल90200030002500
कोथिंबिरलोकलक्विंटल841120030002100
मेथी भाजीलोकलक्विंटल180140024001900
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल1453300060004500
मुळालोकलक्विंटल7200030002500
पालकलोकलक्विंटल53100016001300
परवरलोकलक्विंटल200300050004000
फणस (भाजी)लोकलक्विंटल70250030002800
पुदिनालोकलक्विंटल153800900850
रताळीलोकलक्विंटल45300044003700
शेपूलोकलक्विंटल79120030002100
शेवगालोकलक्विंटल248400090006500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल122350040003800
सुरणलोकलक्विंटल420200028002400
टोमॅटोनं. १क्विंटल2246260034003000
तोंडलीलोकलक्विंटल18250055004000
मटारलोकलक्विंटल43140001600015000
वालवडलोकलक्विंटल77400060005000
वांगीलोकलक्विंटल511200038002900
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल54400090006500
तूपलोकलक्विंटल206000011000085000
जिरेलोकलक्विंटल71220002800025000
काजूलोकलक्विंटल295500006000055000
लसूणक्विंटल228550030001750
मिरची (हिरवी)ज्वालाक्विंटल1885450070005800
मोहरीलोकलक्विंटल50600080007000
बदामक्विंटल49500006000055000
अंजीर (सुके)क्विंटल37600008000070000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)96280
जिल्हा: यवतमाळ बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
गहूलोकलक्विंटल120217524432338
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल10170517051705
हरभरालोकलक्विंटल19370041853942
हरभराचाफाक्विंटल32360038003750
मूगलोकलक्विंटल5550055005500
तूरलालक्विंटल243667573537026
सोयाबिनपिवळाक्विंटल448476451004938
तीलगज्जरक्विंटल4106001100010800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)881
जिल्हा: रत्नागिरी बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
आलेनं. २क्विंटल60400045004200
भेडीनं. २क्विंटल60300050004000
फ्लॉवरनं. १क्विंटल60300050004000
गवारनं. २क्विंटल60600070006500
घेवडानं. २क्विंटल60400060005000
कारलीनं. २क्विंटल61300040003500
कोबीनं. २क्विंटल55200025002200
कोथिंबिरनं. २नग5500101814
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल70400050004500
टोमॅटोनं. १क्विंटल300200028002500
वांगीनं. ३क्विंटल60250045003500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल60250040003500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)906
जिल्हा: रायगड बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
तांदूळनं. २क्विंटल78190048003500
तांदूळकोलमक्विंटल20200025002200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)98
जिल्हा: लातूर बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
हरभरालालक्विंटल830390050004400
मूगहिरवाक्विंटल417470072206950
तूरलालक्विंटल275600078517500
उडीदकाळाक्विंटल556550072207012
सोयाबिनपिवळाक्विंटल6902440051815000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8980
जिल्हा: वाशिम बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
गहूक्विंटल450229024552365
हरभराक्विंटल125365543354110
तूरक्विंटल700675576257295
उडीदक्विंटल120468064505595
सोयाबिनक्विंटल4000421049004540
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5395
जिल्हा: सातारा बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
आलेलोकलक्विंटल9250030002750
फ्लॉवरलोकलक्विंटल15300035003250
काकडीनं. २क्विंटल9100012001100
कोबीलोकलक्विंटल15130016001450
टोमॅटोलोकलक्विंटल70200035002750
वांगीलोकलक्विंटल10400050004500
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल12300050004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)140
जिल्हा: सोलापूर बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
बाजरीक्विंटल4240025702570
गहूक्विंटल1251025102510
गहूशरबतीक्विंटल1512228033152770
ज्वारीमालदांडीक्विंटल82255330783033
मकालालक्विंटल19203320332033
तांदूळमसुराक्विंटल1622301063503800
हरभराक्विंटल7391042004100
हरभरागरडाक्विंटल3420542054205
मूगक्विंटल1680068006800
मूगहिरवाक्विंटल22420569406030
उडीदक्विंटल15400056005500
उडीदमोगलाईक्विंटल94500061005800
सोयाबिनलोकलक्विंटल459393549254720
गुळपिवळाक्विंटल82290137003575
बोरलोकलक्विंटल21100050003000
डाळींबलोकलक्विंटल19541000170004500
डाळींबभगवाक्विंटल15311250138506750
कलिंगडलोकलक्विंटल4300800600
लिंबूलोकलक्विंटल7140055003000
मोसंबीलोकलक्विंटल66150035002200
पपईलोकलक्विंटल5400600500
पेरुलोकलक्विंटल63150050003500
सफरचंदलोकलक्विंटल370400080006000
सिताफळलोकलक्विंटल8110001700012000
अंबाडी भाजीलोकलनग510300400300
बटाटालोकलक्विंटल120375021001900
भेडीक्विंटल1140026001800
भेडीलोकलक्विंटल3150020001000
चाकवतलोकलनग471600700600
फ्लॉवरलोकलनग483680021001200
गवारलोकलक्विंटल15200050003000
घेवडालोकलक्विंटल4400045004000
काकडीक्विंटल3040055001500
काकडीलोकलक्विंटल6740040002500
कांदाक्विंटल14241023001900
कांदालालक्विंटल1987510030251300
कांदा पातलोकलनग770500500500
कारलीक्विंटल11120040002600
कारलीलोकलक्विंटल25100025001500
कोबीलोकलक्विंटल11740017001000
कोथिंबिरनग62552104
कोथिंबिरलोकलनग141835001000700
मेथी भाजीलोकलनग95580015001000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल18150035002000
पालकलोकलनग2920200500300
शेपूलोकलनग5028400800500
दोडका (शिराळी)क्विंटल13120072002200
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल4250020001000
टोमॅटोक्विंटल12240026001500
टोमॅटोवैशालीक्विंटल46450031001500
वांगीक्विंटल3680086004600
वांगीलोकलक्विंटल38100050003000
लसूणलोकलक्विंटल12690025001300
मिरची (हिरवी)क्विंटल16100027001500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल109250035002500
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल990002150012602
एकुण आवक (क्विंटलमधील)30549
जिल्हा: हिंगोली बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
गहूशरबतीक्विंटल65155028002175
ज्वारीलोकलक्विंटल14183527802307
तूरगज्जरक्विंटल35659070706830
सोयाबिनलोकलक्विंटल555458550004792
हळद/ हळकुंडक्विंटल1650530064455872
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2319

श्रोत :- msamb.com

इतर माहिती :- शेती संबंधित व्यवसाय

बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव      बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव 

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top