कृषी महाराष्ट्र

बाजारभाव (गुरुवार, २९ सप्टेंबर २०२२)

बाजारभाव (गुरुवार, २९ सप्टेंबर २०२२)

जिल्हा: अकोला
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
गहूलोकलक्विंटल88225024202300
गहूशरबतीक्विंटल65270030002800
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल14201025052175
हरभरालोकलक्विंटल1070373545154233
हरभराकाबुलीक्विंटल6250067155000
मूगहिरवाक्विंटल60479574757100
तूरलालक्विंटल389455078707395
उडीदकाळाक्विंटल71330567955500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1155387949384745
तीललोकलक्विंटल2700070007000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2920

 

जिल्हा: अमरावती
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
गहूक्विंटल82220023502275
हरभराक्विंटल40400042004100
तूरक्विंटल62600072006600
सोयाबिनक्विंटल70450048004650
चिकुलोकलक्विंटल10300040003500
डाळींबक्विंटल60600080007000
लिंबूलोकलक्विंटल10120024001800
मोसंबीलोकलक्विंटल50350040003750
पपईलोकलक्विंटल30120020001600
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल290500070006000
संत्रीलोकलक्विंटल20150025002000
आवळालोकलक्विंटल10200034002700
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल70350045004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)804

 

जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
बाजरीक्विंटल1190019001900
बाजरीहायब्रीडक्विंटल3200020002000
गहूक्विंटल6222525152300
मकापिवळीक्विंटल3180018001800
हरभराक्विंटल8360041403900
सोयाबिनक्विंटल11420047914500
डाळींबक्विंटल12601000165004500
लिंबूक्विंटल4400065005200
आलेक्विंटल7200042003100
बटाटाक्विंटल82200022002100
भेडीक्विंटल6350050004200
दुधी भोपळाक्विंटल550021001300
फ्लॉवरक्विंटल12100032002100
गवारक्विंटल3400080006000
काकडीक्विंटल6100015001200
कारलीक्विंटल4150030002200
कोबी—-क्विंटल1170020001300
कोथिंबिरनग1100105030
लसूणक्विंटल4100020001500
मका (कणीस)क्विंटल2100010001000
मेथी भाजीनग650152018
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल5400060005000
रताळीक्विंटल3250030002800
शेपूनग400202221
शेवगाक्विंटल1700070007000
दोडका (शिराळी)क्विंटल3250055004000
टोमॅटोक्विंटल2150021001200
वांगीक्विंटल7250040003200
पिकेडोरक्विंटल5150022001800
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल4350040003800
मिरची (हिरवी)क्विंटल12300050004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1499

 

जिल्हा: उस्मानाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
ज्वारीपांढरीक्विंटल89205126262475
हरभरागरडाक्विंटल1380141004000
मूगहिरवाक्विंटल115600072006800
तूरलालक्विंटल1700070007000
उडीदलोकलक्विंटल4305068006200
उडीदकाळाक्विंटल185620070006800
सोयाबिनक्विंटल110470049754800
सोयाबिनपिवळाक्विंटल5424148304500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)510

 

जिल्हा: औरंगाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
आलेक्विंटल19369028001700
फ्लॉवरक्विंटल40240030002700
गवारक्विंटल12250050003750
काकडीक्विंटल43100015001250
कांदाक्विंटल325530018001050
कांदाउन्हाळीक्विंटल260580025001400
टोमॅटोक्विंटल8760022001400
वांगीक्विंटल16100015001250
मिरची (हिरवी)क्विंटल52150025002000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6303

 

जिल्हा: कोल्हापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
मोसंबीक्विंटल14240048004200
सफरचंदक्विंटल174000100004500
फ्लॉवरक्विंटल50100025001750
कांदाक्विंटल388270020001200
कोबी—-क्विंटल108100020001500
कोथिंबिरक्विंटल245000125007500
मेथी भाजीक्विंटल147500110009000
टोमॅटोक्विंटल22050035002000
वांगीक्विंटल42100067004500
मिरची (हिरवी)क्विंटल52100035002000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4423

 

जिल्हा: गडचिरोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल158197526502126
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल122140019001710
एकुण आवक (क्विंटलमधील)280

 

जिल्हा: गोंदिया
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
भात – धानआरपीएनक्विंटल12160017501675
एकुण आवक (क्विंटलमधील)12

 

जिल्हा: चंद्रपुर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1112246327232644
बटाटाक्विंटल188150021001800
भेडीक्विंटल5100020001500
फ्लॉवरक्विंटल113100020001500
गाजरक्विंटल8200040003000
कोबी—-क्विंटल11280015001000
कोहळाक्विंटल1870012001000
कोथिंबिरक्विंटल63400080005000
ढोवळी मिरचीक्विंटल24200040003000
वांगीक्विंटल117100020001500
मिरची (हिरवी)क्विंटल93200030002500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1853

 

जिल्हा: जळगाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल11217522002200
बाजरीहिरवीक्विंटल70170021231951
गहू२१८९क्विंटल50220025542230
ज्वारीपांढरीक्विंटल30180024002246
मकापिवळीक्विंटल191147518101573
हरभराक्विंटल4340039003765
मूगहिरवाक्विंटल12543873007123
उडीदकाळाक्विंटल3540085005600
सोयाबिनपिवळाक्विंटल79415548204695
केळीनं. १क्विंटल2743127516651565
लिंबूलोकलक्विंटल45500050005000
बटाटाक्विंटल38200020002000
बीटलोकलक्विंटल1250025002500
भेडीलोकलक्विंटल9300030003000
दुधी भोपळाक्विंटल9100010001000
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल1660066006600
फ्लॉवरलोकलक्विंटल6400040004000
गाजरलोकलक्विंटल1400040004000
गवारक्विंटल2400040004000
कांदालालक्विंटल24100010001000
कांदाउन्हाळीक्विंटल140030015001125
कांदा पातलोकलक्विंटल1400040004000
कारलीलोकलक्विंटल2200020002000
कोबीलोकलक्विंटल7150015001500
कोथिंबिरलोकलक्विंटल6800080008000
मेथी भाजीलोकलक्विंटल3670067006700
ढोवळी मिरचीक्विंटल1250025002500
मुळालोकलक्विंटल3100010001000
पालकलोकलक्विंटल3150015001500
टोमॅटोवैशालीक्विंटल50100010001000
वाल भाजीलोकलक्विंटल3250025002500
वांगीलोकलक्विंटल29200020002000
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल2400040004000
मिरची (हिरवी)क्विंटल5400040004000
झेंडूलोकलक्विंटल4400040004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4848

 

जिल्हा: जालना
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
गहू२१८९क्विंटल9204026652588
ज्वारीशाळूक्विंटल8196021802160
एकुण आवक (क्विंटलमधील)17

 

जिल्हा: ठाणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
गहूलोकलक्विंटल450300034003200
तांदूळलोकलक्विंटल420300040003500
अननसहायब्रीडक्विंटल380012001000
चिकुहायब्रीडक्विंटल3400060005000
लिंबूहायब्रीडक्विंटल3600070006500
मोसंबीहायब्रीडक्विंटल3300040003500
पपईहायब्रीडक्विंटल3250035003000
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल36000100008000
नासपतीहायब्रीडक्विंटल3600070006500
बटाटानं. १क्विंटल3180022002000
भेडीहायब्रीडक्विंटल3360040003800
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल3160020001800
गाजरहायब्रीडक्विंटल3400045004250
कढिपत्ताहायब्रीडक्विंटल3250035003000
काकडीहायब्रीडक्विंटल3100015001250
कांदानं. १क्विंटल3100014001200
कांदा पातहायब्रीडनग3153022
कारलीहायब्रीडक्विंटल3360040003800
कोबीहायब्रीडक्विंटल3200028002400
कोथिंबिरहायब्रीडनग3206040
लसूणहायब्रीडक्विंटल3400070005500
मेथी भाजीहायब्रीडनग3203025
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल3550065006000
पालकहायब्रीडनग3152017
शेवगाहायब्रीडक्विंटल3650075007000
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल3400045004250
सुरणहायब्रीडक्विंटल3300035003250
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल3200030002500
मटारहायब्रीडक्विंटल3180002000019000
वांगीहायब्रीडक्विंटल3450050004750
बकरानग3215350055004500
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल3400070005500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)945

 

जिल्हा: धुळे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
बाजरीक्विंटल11152622211888
बाजरीहायब्रीडक्विंटल50185023561931
गहूक्विंटल169182123632301
गहूलोकलक्विंटल63205025002350
ज्वारीक्विंटल3221322132213
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल43205022702250
ज्वारीदादरक्विंटल23228124682440
मकापिवळीक्विंटल501157023332251
हरभराक्विंटल2350059003700
हरभराहायब्रीडक्विंटल8380038203820
मूगक्विंटल6630763076307
मूगहिरवाक्विंटल3610073007300
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल21552566006350
कांदालालक्विंटल200363501490875
एकुण आवक (क्विंटलमधील)20939

 

जिल्हा: नंदुरबार
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
बाजरीक्विंटल1210021002100
गहूक्विंटल6220024002301
हरभराक्विंटल1485048504850
मूगक्विंटल3350068126800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)11

 

जिल्हा: नांदेड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
गहूक्विंटल1211121112111
ज्वारीक्विंटल3190020001950
हरभराक्विंटल2280036003200
उडीदकाळाक्विंटल2300041113555
सोयाबिनपिवळाक्विंटल16450448154660
एकुण आवक (क्विंटलमधील)24

 

जिल्हा: नागपूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
गहूलोकलक्विंटल176233023632354
गहूशरबतीक्विंटल200240027002625
तांदूळलुचाईक्विंटल3240026002550
तांदूळपरमलक्विंटल6270030002925
हरभरालोकलक्विंटल167398343754247
तूरलोकलक्विंटल36560070916500
तूरलालक्विंटल117700071007075
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल10300040003500
सोयाबिनलोकलक्विंटल94450049914888
सोयाबिनपिवळाक्विंटल20350048004500
अननसलोकलक्विंटल3100050004000
डाळींबलोकलक्विंटल402000120009500
केळीभुसावळीक्विंटल60450550525
लिंबूलोकलक्विंटल41275037503375
मोसंबीनं. १क्विंटल1500300035003375
मोसंबीनं. २क्विंटल500200024002300
मोसंबीनं. ३क्विंटल194120018001650
फणसलोकलक्विंटल150300040003750
सफरचंदहायब्रीडक्विंटल3110001300012500
संत्रीलोकलक्विंटल500200027002525
आवळाक्विंटल7350040003875
आलेलोकलक्विंटल723260035003150
आलेहायब्रीडक्विंटल5200024002200
बटाटालोकलक्विंटल2057153320331808
बीटलोकलक्विंटल70250030002875
भेडीलोकलक्विंटल144180023672125
भेडीहायब्रीडक्विंटल15202530002505
दुधी भोपळालोकलक्विंटल421120015501363
चवळी (शेंगा)क्विंटल100350045004250
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल13245030502750
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल14406545004345
चवळी (पाला)लोकलक्विंटल60250030002875
ढेमसेलोकलक्विंटल7600070006750
फ्लॉवरलोकलक्विंटल342316739673650
गाजरलोकलक्विंटल250250030002875
गवारलोकलक्विंटल321315037503475
गवारहायब्रीडक्विंटल8408545004365
काकडीलोकलक्विंटल402175025002175
काकडीहायब्रीडक्विंटल15155020001730
कांदालोकलक्विंटल12120016001400
कांदालालक्विंटल1660100015001375
कांदापांढराक्विंटल1000100015001375
कांदाउन्हाळीक्विंटल10200024002200
कारलीलोकलक्विंटल140300040003750
कारलीहायब्रीडक्विंटल8404550004535
कोबीलोकलक्विंटल510190022502125
कोहळाक्विंटल108001000900
कोहळालोकलक्विंटल451150021001825
कोहळाहायब्रीडक्विंटल14153520001715
कोथिंबिरलोकलक्विंटल353750090008375
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल1690001100010000
लसूणलोकलक्विंटल70050035002750
लसूणहायब्रीडक्विंटल4400050004500
मेथी भाजीलोकलक्विंटल18000100009000
ढोवळी मिरचीनं. १क्विंटल4500060005500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल200400050004750
मुळालोकलक्विंटल100300035003350
पालकलोकलक्विंटल205350041003825
पालकहायब्रीडक्विंटल10403550004525
टोमॅटोलोकलक्विंटल619225027002538
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल90150819501753
टोमॅटोवैशालीक्विंटल500200025002350
तोंडलीलोकलक्विंटल200150020001875
वाल भाजीलोकलक्विंटल195450052504925
वांगीलोकलक्विंटल513200025332283
वांगीहायब्रीडक्विंटल17257530002755
मेथीक्विंटल70600080007500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल515266733003017
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल13304540003525
एकुण आवक (क्विंटलमधील)16934

 

जिल्हा: नाशिक
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
बाजरी८२०३क्विंटल582173322012000
बाजरीहिरवीक्विंटल48178523052105
गहूलोकलक्विंटल56224524242316
गहू२१८९क्विंटल2222522252225
ज्वारीपांढरीक्विंटल4202525002200
मकानं. १क्विंटल25175117511751
मकापिवळीक्विंटल1412142322361835
हरभरालोकलक्विंटल2350548054000
हरभराकाट्याक्विंटल14320061514300
मूगहिरवाक्विंटल81585074566800
तूरलालक्विंटल11550063766150
उडीदकाळाक्विंटल7640173517050
सोयाबिनपिवळाक्विंटल3483648614836
चिकुलोकलक्विंटल33150035002200
डाळींबक्विंटल118250139507750
डाळींबमृदुलाक्विंटल568500100006500
कलिंगडलोकलक्विंटल20300800500
केळीभुसावळीक्विंटल21670014001000
मोसंबीक्विंटल195100026002200
सफरचंदडिलीशियस -नं. १क्विंटल521400080005500
संत्रीक्विंटल161120025002100
खरबुजनं. १क्विंटल480024001300
शहाळेक्विंटल300200035002800
कांदाउन्हाळीक्विंटल7721534417531334
एकुण आवक (क्विंटलमधील)81598

 

जिल्हा: परभणी
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
गहूनं. १क्विंटल11190022002050
गहूलोकलक्विंटल20200023002200
गहू२१८९क्विंटल9224122412241
ज्वारीनं. १क्विंटल10202121002021
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल3245024502450
तूरलालक्विंटल2700072007000
सोयाबिननं. १क्विंटल94480051004900
सोयाबिनपिवळाक्विंटल42465049754776
हळद/ हळकुंडराजापुरीक्विंटल92520056505500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)283

 

जिल्हा: पालघर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/09/2022
तांदूळक्विंटल140485148514851
एकुण आवक (क्विंटलमधील)140

 

जिल्हा: पुणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल34200023002300
बाजरीमहिकोक्विंटल334300032003100
गहू२१८९क्विंटल9205023002200
गहूशरबतीक्विंटल355440054004800
ज्वारीमालदांडीक्विंटल654420048004500
ज्वारीपांढरीक्विंटल3235123512351
मकालालक्विंटल1270029002800
नाचणी/ नागलीलोकलक्विंटल2370038003750
तांदूळबसमतीक्विंटल327200112009200
तांदूळमसुराक्विंटल335265027502700
तांदूळकोलमक्विंटल583440071005750
हरभराक्विंटल34550057005600
हरभराकाबुलीक्विंटल1500050005000
मसूरक्विंटल33720077007450
मूगहिरवाक्विंटल36645065506500
उडीदक्विंटल2820090008600
उडीदकाळाक्विंटल8430061005800
वाटाणाक्विंटल34550058005650
शेंगदाणेघुंगरुक्विंटल425105001150011000
गुळनं. १क्विंटल275337534613418
गुळनं. २क्विंटल198325133513301
अननसलोकलक्विंटल1400040004000
अंजीरलोकलक्विंटल1200080005000
बोरलोकलक्विंटल2100022001600
चिकुलोकलक्विंटल66275042503500
डाळींबलोकलक्विंटल8600070006500
द्राक्षलोकलक्विंटल2500070006000
कलिंगडलोकलक्विंटल1215001200900
केळीलोकलक्विंटल87110043002700
लिंबूलोकलक्विंटल260180055003650
मोसंबीलोकलक्विंटल429140040002700
पपईलोकलक्विंटल720125021001675
पेअरक्विंटल196000120009000
पेरुलोकलक्विंटल138200040003000
प्लमलोकलक्विंटल5400050004500
सफरचंदलोकलक्विंटल1412400080006000
संत्रीलोकलक्विंटल264300070005000
सिताफळलोकलक्विंटल324300060004500
नासपतीलोकलक्विंटल7800090008500
आवळालोकलक्विंटल13300040003500
खरबुजलोकलक्विंटल18100022001600
शहाळेलोकलक्विंटल11405001300900
आलेलोकलक्विंटल374135034502400
अंबाडी भाजीलोकलनग650687
आंबट चुकालोकलनग11006108
अर्वीलोकलक्विंटल9200025002250
बटाटाक्विंटल2000180025002000
बटाटालोकलक्विंटल8080153320331783
बीटलोकलक्विंटल159100020001500
भेडीक्विंटल92350045004000
भेडीलोकलक्विंटल472183336672750
भोपळालोकलक्विंटल10480016001200
दुधी भोपळाक्विंटल52150025002000
दुधी भोपळालोकलक्विंटल282110018331467
चवळी (शेंगा)क्विंटल34300040003500
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल17225040003125
चवळी (पाला)लोकलनग2450697
फ्लॉवरक्विंटल160100020001500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल592170025252113
गाजरक्विंटल27400050004500
गाजरलोकलक्विंटल390200028332417
गवारक्विंटल54500060005500
गवारलोकलक्विंटल243400060005000
घेवडालोकलक्विंटल192400060005000
घोसाळी (भाजी)लोकलक्विंटल43283336673250
कढिपत्तालोकलक्विंटल5300040003500
काकडीक्विंटल72100020001500
काकडीलोकलक्विंटल1099107518251450
कांदाक्विंटल20080014001100
कांदालोकलक्विंटल788870014501075
कांदा पातलोकलनग1510091311
करडई (भाजी)लोकलनग1400677
कारलीक्विंटल73300040003500
कारलीलोकलक्विंटल225250045003500
कोबी—-क्विंटल157100020001500
कोबीलोकलक्विंटल770112517001413
कोहळालोकलक्विंटल74100030002000
कोथिंबिरनग16850150030002250
कोथिंबिरलोकलनग101315172722
लसूणलोकलक्विंटल94265032501950
मका (कणीस)लोकलक्विंटल383106716001350
मेथी भाजीनग5970150025002000
मेथी भाजीलोकलनग25650132218
ढोवळी मिरचीक्विंटल82500060005500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल478225040003125
मुळालोकलनग219582210
पडवळलोकलक्विंटल31100025001750
पालकलोकलनग1150081210
परवरलोकलक्विंटल27275040003375
पावटा (भाजी)लोकलक्विंटल20350050004250
पुदिनालोकलनग15650465
राजगिरालोकलनग265507109
रताळीलोकलक्विंटल194250040003250
शेपूनग2630100015001250
शेपूलोकलनग167758109
शेवगाक्विंटल14400060005000
शेवगालोकलक्विंटल99550085007000
दोडका (शिराळी)क्विंटल56400050004500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल165250040003250
सुरणलोकलक्विंटल20180030002350
टोमॅटोक्विंटल192150025002000
टोमॅटोलोकलक्विंटल210177516751225
तोंडलीलोकलक्विंटल59225035002875
मटारलोकलक्विंटल1480001200010000
वाल भाजीलोकलक्विंटल4300040003500
वाल पापडीलोकलक्विंटल1300030003000
वालवडक्विंटल35500070006000
वालवडलोकलक्विंटल14300060004500
वांगीक्विंटल68350045004000
वांगीलोकलक्विंटल502237536253000
फरशीक्विंटल368000100009000
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल50450055005000
धनेक्विंटल2130001800015500
मिरची (हिरवी)क्विंटल258300050004000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल846283338333333
अस्टरक्विंटल2780001200010000
अस्टरनग1476103020
गुलाबक्विंटल4100002000015000
गुलाबनं. १नग51326010080
गुलाबलोकलनग7600103020
गुलछडीक्विंटल50100001800014000
गुलछडीनग1220103020
जास्वंदनग3755111
लिलीनग2204103020
शेवंतीक्विंटल263500070006000
शेवंतीनग165100200150
शेवंतीनं. १क्विंटल40500080006500
झेंडूलोकलक्विंटल835100040002500
जुईक्विंटल16000010000080000
कागडाक्विंटल14100003000020000
तुळजापुरीक्विंटल46100001400012000
बिजलीक्विंटल21500070006000
चाफानग58130121
गलटॅापनग60051510
गोल्डन / डि.जीनग197551510
ग्लॅडीओनग1340103020
जिप्सिनग9686010080
कोंबडा (फुल)नग40051510
जरबेरानग6340103020
कार्नेशननग350507060
ढोबळी मिरची (पिवळी)क्विंटल10300060004500
आईसबर्गक्विंटल32000120007000
ब्रोकोलीक्विंटल490002600017500
बेबी कॉर्नक्विंटल5500060005500
झुचीनीक्विंटल5200040003000
चायनिझ लसूणक्विंटल2250040003250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)40387

 

जिल्हा: बीड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल102175424242172
गहूलोकलक्विंटल25225029022575
गहूहायब्रीडक्विंटल4225027652422
गहूपिवळाक्विंटल13230036002700
ज्वारीमालदांडीक्विंटल17185028512296
ज्वारीरब्बीक्विंटल143204326162379
हरभराक्विंटल21370041003900
हरभरालोकलक्विंटल5340040703730
हरभरालालक्विंटल7375043504001
मूगहिरवाक्विंटल90603472006897
तूरपांढराक्विंटल51655969176804
उडीदहायब्रीडक्विंटल113300069515580
उडीदकाळाक्विंटल11600065016300
सोयाबिनक्विंटल134400048114500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल34463347334712
एकुण आवक (क्विंटलमधील)770

 

जिल्हा: बुलढाणा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल2215021502150
गहूलोकलक्विंटल391175623762180
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल39149322501768
ज्वारीशाळूक्विंटल28190122912151
मकापिवळीक्विंटल69153618201625
हरभरालोकलक्विंटल76350137013601
हरभराचाफाक्विंटल63357542153950
मूगहिरवाक्विंटल20500073416171
मूगचमकीक्विंटल72526369506400
तूरलालक्विंटल320588371936742
उडीदकाळाक्विंटल146436372506206
सोयाबिनलोकलक्विंटल500420051004500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल422406748924481
कांदालोकलक्विंटल3383001050700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2486

 

जिल्हा: भंडारा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/09/2022
भात – धानएच.एम.टीक्विंटल151200022002100
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल120235028402500
भात – धान१०१०क्विंटल41160117701627
गहूलोकलक्विंटल12227522752275
सरसवलोकलक्विंटल2458145814581
तांदूळनं. १क्विंटल2389238923892
वाटाणालोकलक्विंटल17328735653425
जवसलोकलक्विंटल1770077007700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)346

 

जिल्हा: मंबई
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
बडिशेपलोकलक्विंटल31140001800016000
नारळलोकलक्विंटल7987120019001550
तीललोकलक्विंटल46130001600014500
गुळलोकलक्विंटल562450050004750
साखरलोकलक्विंटल3570346236623562
अननसक्विंटल480300050004000
चिकुक्विंटल71360050004300
डाळींबक्विंटल7127000120009500
कलिंगडक्विंटल665160022001900
लिंबूलोकलक्विंटल328300065004800
मोसंबीक्विंटल2100260042003400
पपईक्विंटल2105150030002250
पेरुक्विंटल376350060004750
सफरचंदक्विंटल352450001700011000
संत्रीक्विंटल7275000100007500
सिताफळक्विंटल593650085007500
स्ट्रॉबेरीक्विंटल29000100009500
आलेलोकलक्विंटल1199260052003900
अर्वीलोकलक्विंटल103320042003700
आवळालोकलक्विंटल62380050004400
बटाटाक्विंटल10517150020001750
बीटलोकलक्विंटल71200038002900
भेडीनं. १क्विंटल1886400060005000
भोपळालोकलक्विंटल1220120024001800
दुधी भोपळालोकलक्विंटल598300060004500
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल36400070005500
फरस बीलोकलक्विंटल122400080006000
फ्लॉवरलोकलक्विंटल754200032002600
गाजरलोकलक्विंटल1330300044003700
गवारलोकलक्विंटल664500070006000
कढिपत्तालोकलक्विंटल270400046004300
कैरीलोकलक्विंटल105500060005500
काकडीनं. १क्विंटल502160020001800
कांदाक्विंटल7539100017001350
कांदा पातलोकलक्विंटल55280020001400
कारलीलोकलक्विंटल200300044003700
कोबीलोकलक्विंटल2220160022001900
कोहळालोकलक्विंटल60250035003000
कोथिंबिरलोकलक्विंटल725250050003750
मका (कणीस)क्विंटल91200026002300
मेथी भाजीलोकलक्विंटल170150030002250
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल9015350060004800
मुळालोकलक्विंटल371250030002750
पडवळलोकलक्विंटल40250034003000
पालकलोकलक्विंटल44980015001150
परवरलोकलक्विंटल156300050004000
पुदिनालोकलक्विंटल1538001000900
रताळीलोकलक्विंटल1123300046003800
शेपूलोकलक्विंटल20140024001900
शेवगालोकलक्विंटल508500090007000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल408350055004500
सुरणलोकलक्विंटल1050200030002500
टोमॅटोनं. १क्विंटल1880200024002200
मटारलोकलक्विंटल25120001600014000
वालवडलोकलक्विंटल22650085007500
वांगीलोकलक्विंटल775280044003600
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल62500090007000
तूपलोकलक्विंटल6600008000070000
आले (सुंठ)लोकलक्विंटल3130001600014500
चिंचलोकलक्विंटल1288000100009000
धनेलोकलक्विंटल565120001800015000
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल69800090008500
जिरेलोकलक्विंटल9180002400021000
काजूलोकलक्विंटल396600007000065000
लसूणक्विंटल60060030001800
मेथीक्विंटल6360001400010000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल962420065005300
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल512200003500027500
मोहरीलोकलक्विंटल69600080007000
सुपारीलोकलक्विंटल8400005000045000
वेलचीलोकलक्विंटल158000010000090000
मिरेक्विंटल72400005000045000
दालचिनीक्विंटल603220002900025500
बदामक्विंटल591500006000055000
पिस्ताक्विंटल209100000160000130000
अंजीर (सुके)क्विंटल6600008000070000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)75818

 

जिल्हा: यवतमाळ
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
गहूलोकलक्विंटल28200023902195
तूरलालक्विंटल150700074857242
सोयाबिनपिवळाक्विंटल130465049354792
एकुण आवक (क्विंटलमधील)308

 

जिल्हा: रत्नागिरी
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
आलेनं. २क्विंटल60300040003500
भेडीनं. २क्विंटल50400060005000
फ्लॉवरनं. १क्विंटल60300050004000
गवारनं. २क्विंटल45800090008500
कारलीनं. २क्विंटल50400050004500
कोबीनं. २क्विंटल50200023002100
कोथिंबिरनं. २नग5500223025
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल60400060005000
टोमॅटोनं. १क्विंटल250150030002000
वांगीनं. ३क्विंटल61200050003500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल52300045003500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)738

 

जिल्हा: रायगड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
तांदूळनं. २क्विंटल11200048003500
तांदूळकोलमक्विंटल20200025002200
भेडीनं. १क्विंटल35350040003750
दुधी भोपळानं. १क्विंटल80250030002750
फ्लॉवरनं. १क्विंटल320300035003250
गाजरनं. १क्विंटल32250030002750
गवारनं. १क्विंटल20700080007500
घेवडानं. १क्विंटल15850090008750
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल20300035003250
कारलीनं. १क्विंटल60350040003750
पडवळनं. १क्विंटल80400045004250
टोमॅटोनं. १क्विंटल657150020001750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1350

 

जिल्हा: लातूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/09/2022
ज्वारीपांढरीक्विंटल7224126002420
हरभरालालक्विंटल4400144124206
मूगहिरवाक्विंटल28630072506775
तूरलालक्विंटल9720175007350
तूरपांढराक्विंटल20725178507550
उडीदकाळाक्विंटल12669774757086
करडईनं. १क्विंटल4470050054852
सोयाबिनपिवळाक्विंटल64480049254862
एकुण आवक (क्विंटलमधील)148

 

जिल्हा: वर्धा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
गहूलोकलक्विंटल18227523402300
तूरलोकलक्विंटल12690569356930
एकुण आवक (क्विंटलमधील)30

 

जिल्हा: वाशिम
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
गहू२१८९क्विंटल615200023502125
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल5165021752000
हरभराचाफाक्विंटल630385041754000
मूगचमकीक्विंटल65622568016400
तूरलालक्विंटल1560680073757000
उडीदकाळाक्विंटल150420065006000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल3300452550014775
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6325

 

जिल्हा: सांगली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
चिकुलोकलक्विंटल150070003750
डाळींबलोकलक्विंटल411000100005500
मोसंबीलोकलक्विंटल40150050003250
सफरचंदलोकलक्विंटल669250050003750
संत्रीलोकलक्विंटल13500075006250
सिताफळलोकलक्विंटल111000120006500
आलेलोकलक्विंटल25150045003000
बटाटालोकलक्विंटल1017180022002000
कांदालोकलक्विंटल14482001700950
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3265

 

जिल्हा: सातारा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/09/2022
आलेक्विंटल4250035003000
आलेलोकलक्विंटल15200025002500
बटाटाक्विंटल248180024002100
भेडीक्विंटल19400050004500
भेडीलोकलक्विंटल6400045004500
दुधी भोपळाक्विंटल5150025002000
दुधी भोपळालोकलक्विंटल6150020002000
फ्लॉवरक्विंटल10400060005000
फ्लॉवरलोकलक्विंटल18200025002500
गाजरक्विंटल5300040003500
गवारक्विंटल22400055004700
गवारलोकलक्विंटल12600070007000
घेवडालोकलक्विंटल12600070007000
काकडीक्विंटल29100015001250
कांदाक्विंटल65120017001500
कांदाहालवाक्विंटल9920018001800
कारलीक्विंटल9350045004000
कारलीलोकलक्विंटल12300035003500
कोबी—-क्विंटल21100020001500
कोबीलोकलक्विंटल24150020002000
कोथिंबिरनग1500141816
ढोवळी मिरचीक्विंटल2500060005500
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल39500060006000
पडवळलोकलक्विंटल3200030003000
पावटा (भाजी)क्विंटल2400050004500
पावटा (भाजी)हायब्रीडक्विंटल12500070007000
रताळीक्विंटल84250035003000
शेवगाक्विंटल7600080007000
शेवगाहायब्रीडक्विंटल9500060006000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल21400045004500
टोमॅटोक्विंटल58200037502850
टोमॅटोवैशालीक्विंटल105200025002500
मटारलोकलक्विंटल3130001500015000
वांगीक्विंटल60300050004000
वांगीलोकलक्विंटल60200025002500
मिरची (हिरवी)क्विंटल44300040003500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल24300035003500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1174

 

जिल्हा: सोलापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
गहूशरबतीक्विंटल1492230532602745
ज्वारीमालदांडीक्विंटल9260027752655
तांदूळमसुराक्विंटल1588300063053785
मूगहिरवाक्विंटल102600072006600
उडीदमोगलाईक्विंटल163590072206450
सोयाबिनलोकलक्विंटल193417050104765
गुळपिवळाक्विंटल25332133213321
बोरलोकलक्विंटल3150030002500
चिकुलोकलक्विंटल3150025002000
डाळींबलोकलक्विंटल20061000240005100
डाळींबभगवाक्विंटल10721250135506500
केळीहायब्रीडक्विंटल100400951640
लिंबूलोकलक्विंटल8180055003700
मोसंबीलोकलक्विंटल22150035002500
पपईलोकलक्विंटल20300500400
पेरुलोकलक्विंटल10100050003000
सफरचंदलोकलक्विंटल153400080006000
सिताफळलोकलक्विंटल325001300010000
बटाटालोकलक्विंटल203075021001700
भेडीक्विंटल1070050003000
भेडीलोकलक्विंटल34100040002500
चाकवतलोकलनग2186001000800
फ्लॉवरलोकलनग356464022401120
गाजरलोकलक्विंटल3200035002500
गवारलोकलक्विंटल6200070004000
घेवडालोकलक्विंटल3500060005000
काकडीक्विंटल18100025002000
काकडीलोकलक्विंटल14150050003000
कांदालालक्विंटल938315023501150
कांदा पातलोकलनग624800800800
कारलीक्विंटल6140033003000
कारलीलोकलक्विंटल8150030002000
कोबीलोकलक्विंटल7270015001000
कोथिंबिरनग209072016
कोथिंबिरलोकलनग14206001500800
मेथी भाजीलोकलनग9818001200800
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल2550025001500
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल1300030003000
पालकलोकलनग2357300700500
राजगिरालोकलनग263700700700
शेपूलोकलनग36650012001000
दोडका (शिराळी)क्विंटल6170050002500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल20100050002500
टोमॅटोक्विंटल9920021001200
टोमॅटोवैशालीक्विंटल6022002000800
वांगीक्विंटल4250053003000
वांगीलोकलक्विंटल41100040002500
लसूणलोकलक्विंटल14490026001400
मिरची (हिरवी)क्विंटल50175039002750
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल64200040002500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)19653

 

जिल्हा: हिंगोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
गहूलोकलक्विंटल65200022002100
हरभराक्विंटल51390042014050
हरभरालालक्विंटल73400042004100
मूगहिरवाक्विंटल22500069555977
तूरलालक्विंटल75700072007100
उडीदकाळाक्विंटल25610075056802
सोयाबिनलोकलक्विंटल500460050114805
सोयाबिनपिवळाक्विंटल125420048004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)936

बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव

 

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top