कृषी महाराष्ट्र

बाजारभाव (बुधवार , १२ ऑक्टोबर २०२२)

बाजारभाव (बुधवार , १२ ऑक्टोबर २०२२)

 

जिल्हा: अकोला बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
गहूलोकलक्विंटल77229525052335
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल32200020002000
हरभरालोकलक्विंटल285315548254325
मूगहिरवाक्विंटल92480068055800
तूरलालक्विंटल614470076957500
उडीदकाळाक्विंटल86370062005400
सोयाबिनपिवळाक्विंटल971390050004900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2157
जिल्हा: अमरावती
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
आलेहायब्रीडक्विंटल110350045004000
बटाटालोकलक्विंटल680100020001500
बीटहायब्रीडक्विंटल10180022002000
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल10280032003000
ढेमसेलोकलक्विंटल10500060005500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल30180022002000
काकडीलोकलक्विंटल206001000800
कांदालोकलक्विंटल310100026001800
कारलीलोकलक्विंटल10250030002750
कोबीलोकलक्विंटल50120016001400
कोथिंबिरलोकलक्विंटल60150030002250
लसूणलोकलक्विंटल250100030002000
मेथी भाजीलोकलक्विंटल10500060005500
पालकलोकलक्विंटल110150020001750
टोमॅटोलोकलक्विंटल90250030002750
वांगीलोकलक्विंटल60120016001400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1820
जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
बाजरीक्विंटल36190620061956
बाजरीहायब्रीडक्विंटल7190021252125
गहूक्विंटल107200625882275
गहू२१८९क्विंटल34207523502300
ज्वारीक्विंटल73220025002350
मकालोकलक्विंटल27235025502450
हरभराक्विंटल21370041003900
हरभरालालक्विंटल14390040004000
मूगक्विंटल337480069005850
तूरक्विंटल31480059005350
एरंडीक्विंटल1610061006100
सोयाबिनक्विंटल346414349514426
गुळक्विंटल113280048003800
डाळींबक्विंटल3991250117503375
कलिंगडक्विंटल108001000900
लिंबूक्विंटल6225027502500
मोसंबीक्विंटल28200040003000
पपईक्विंटल17150025002000
सिताफळक्विंटल13200030002550
आलेक्विंटल33200032502600
बटाटाक्विंटल322190022002050
भेडीक्विंटल16125024001800
दुधी भोपळाक्विंटल1465013501000
चवळी (शेंगा)क्विंटल1300030003000
फ्लॉवरक्विंटल21140031002250
गाजरक्विंटल3400050004500
गवारक्विंटल5325037503525
घेवडाक्विंटल1400040004000
घोसाळी (भाजी)क्विंटल2250025002500
काकडीक्विंटल2785014001100
कांदाउन्हाळीक्विंटल1094130026001600
करडई (भाजी)नग175081511
कारलीक्विंटल13115022501700
कोबी—-क्विंटल15150017501625
कोथिंबिरनग540082316
लसूणक्विंटल16125025001875
मेथी भाजीनग4200212623
ढोवळी मिरचीक्विंटल6100020001550
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल1600060006000
पालकनग2650697
शेपूनग290081410
शेवगाक्विंटल6400060005000
दोडका (शिराळी)क्विंटल11175030002375
टोमॅटोक्विंटल41100024001675
वाल पापडीक्विंटल3100020001550
वालवडक्विंटल3350050004200
वांगीक्विंटल17175030002375
पिकेडोरक्विंटल1350035003500
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल8350045004000
मिरची (हिरवी)क्विंटल38300040003525
मिरची (लाल)क्विंटल1887302134015035
एकुण आवक (क्विंटलमधील)13203
जिल्हा: उस्मानाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
ज्वारीपांढरीक्विंटल65220029602700
उडीदकाळाक्विंटल123550062005800
भुईमुग शेंग (सुकी)क्विंटल45450058005000
सोयाबिनक्विंटल220450049514800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)453
जिल्हा: औरंगाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल31205023362308
गहूलोकलक्विंटल45240724772438
गहूबन्सीक्विंटल35226126002500
ज्वारीरब्बीक्विंटल15290029002900
ज्वारीशाळूक्विंटल8240025752487
मकापिवळीक्विंटल10150015111505
हरभराक्विंटल1344134413441
हरभराकाबुलीक्विंटल3400045004250
तूरक्विंटल1690169016901
कांदाउन्हाळीक्विंटल217660023001850
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2325
जिल्हा: कोल्हापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
कांदाक्विंटल394270025001400
कोबी—-क्विंटल13080025001500
टोमॅटोक्विंटल23850040002000
वांगीक्विंटल9870060003000
मिरची (हिरवी)क्विंटल80100025001500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4488
जिल्हा: गडचिरोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल179271528252781
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल212235027082483
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल68140019251720
तांदूळनं. २क्विंटल510200022002100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)969
जिल्हा: गोंदिया
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल208252527012613
भात – धानसोनमक्विंटल58180120001901
भात – धानसोनालिकाक्विंटल24210124512276
भात – धान१०१०क्विंटल8150115131507
एकुण आवक (क्विंटलमधील)298
जिल्हा: चंद्रपुर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल302262527352688
एकुण आवक (क्विंटलमधील)302
जिल्हा: जळगाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
बाजरीलोकलक्विंटल6230023002300
गहू१४७क्विंटल6225022502250
मकापिवळीक्विंटल135140018901520
मकालालक्विंटल25165116511651
मूगहिरवाक्विंटल22750088508300
मूगचमकीक्विंटल2680070007000
उडीदकाळाक्विंटल173430048554600
केळीनं. १क्विंटल3548125516451545
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3917
जिल्हा: जालना
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल21173123922049
गहूक्विंटल44221128252230
ज्वारीमालदांडीक्विंटल40192627702100
सोयाबिनलोकलक्विंटल31330049003648
एकुण आवक (क्विंटलमधील)136
जिल्हा: ठाणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल3270030002800
गहूलोकलक्विंटल450300034003200
गहूकल्याण सोनाक्विंटल3300035003250
गहूशरबतीक्विंटल3270038003250
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल3300035003250
तांदूळलोकलक्विंटल500300040003500
तांदूळबसमतीक्विंटल38000110009500
तांदूळमसुराक्विंटल3260028002700
हरभराहायब्रीडक्विंटल3570065006100
मटकीहायब्रीडक्विंटल395001100010250
मूगहायब्रीडक्विंटल3850095009000
उडीदहायब्रीडक्विंटल3100001100010500
वालहायब्रीडक्विंटल3168002000018400
बटाटानं. १क्विंटल3190020001950
बटाटानं. २क्विंटल3170019001800
भेडीहायब्रीडक्विंटल42315038503500
भोपळाहायब्रीडक्विंटल3160020001800
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल3160020001800
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल3220028002400
काकडीहायब्रीडक्विंटल3100012001100
कांदानं. १क्विंटल3210022002150
कांदानं. २क्विंटल3180020001900
कांदानं. ३क्विंटल3700800750
कांदा पातहायब्रीडनग3152520
कारलीहायब्रीडक्विंटल3200030002500
कोबीहायब्रीडक्विंटल3160018001700
मेथी भाजीहायब्रीडनग3304035
मुळाहायब्रीडनग3253028
पालकहायब्रीडनग35107
शेपूहायब्रीडनग3101512
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल3220024002300
सुरणहायब्रीडक्विंटल3200022002100
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल3180020001900
तोंडलीहायब्रीडक्विंटल3280032003000
मटारहायब्रीडक्विंटल3220025002250
वांगीहायब्रीडक्विंटल3280036003000
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल3210032003150
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1079
जिल्हा: धुळे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल73175023002000
गहूलोकलक्विंटल50223026002391
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल16222525002280
ज्वारीदादरक्विंटल16250025002500
मकापिवळीक्विंटल720130020951636
हरभराहायब्रीडक्विंटल10390040754000
मूगहिरवाक्विंटल3790079007900
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल5500062255800
सोयाबिनहायब्रीडक्विंटल11390048004800
कांदालालक्विंटल67820022001600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1582
जिल्हा: नांदेड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
गहूक्विंटल8210022612180
ज्वारीक्विंटल17185921612010
हरभराक्विंटल1375037503750
तूरक्विंटल11602767006363
सोयाबिनपिवळाक्विंटल418325149594105
एकुण आवक (क्विंटलमधील)455
जिल्हा: नागपूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
गहूलोकलक्विंटल102228023952338
गहूशरबतीक्विंटल198240027002625
मका—-क्विंटल6220024002350
तांदूळलुचाईक्विंटल3240026002550
तांदूळचिनोरक्विंटल5450048004725
तांदूळपरमलक्विंटल3270030002925
हरभरालोकलक्विंटल50406543554201
तूरलोकलक्विंटल8470067006000
तूरलालक्विंटल61650075517288
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल100400060005500
सोयाबिनलोकलक्विंटल2540420049004725
सोयाबिनपिवळाक्विंटल42450048004600
अननसलोकलक्विंटल118100050004000
चिकुलोकलक्विंटल20150030002625
डाळींबलोकलक्विंटल7422000130009250
केळीभुसावळीक्विंटल92450550525
मोसंबीनं. १क्विंटल2000260030002900
मोसंबीनं. २क्विंटल700200024002300
मोसंबीनं. ३क्विंटल320120016001500
फणसलोकलक्विंटल150300040003750
सफरचंदलोकलक्विंटल200400060005500
सफरचंदहायब्रीडक्विंटल118110001300012500
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल200500070006500
संत्रीलोकलक्विंटल1446120032002700
आलेलोकलक्विंटल720220030002800
बटाटालोकलक्विंटल2643150022501938
भेडीलोकलक्विंटल13170023002000
भेडीहायब्रीडक्विंटल205401000730
दुधी भोपळालोकलक्विंटल180100012001150
चवळी (शेंगा)क्विंटल50300032003150
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल12270033003000
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल18155520001735
चवळी (पाला)लोकलक्विंटल40150020001875
ढेमसेलोकलक्विंटल12400045004350
फ्लॉवरलोकलक्विंटल373266733003025
गाजरलोकलक्विंटल181300036003325
गवारलोकलक्विंटल181300037503438
गवारहायब्रीडक्विंटल13307540003565
काकडीलोकलक्विंटल254185025002163
काकडीहायब्रीडक्विंटल18108515001355
कांदालालक्विंटल1800100025002125
कांदापांढराक्विंटल1000100025002125
कारलीलोकलक्विंटल100250030002875
कारलीहायब्रीडक्विंटल14252530002715
कोबीलोकलक्विंटल412183323002083
कोहळाक्विंटल108001000900
कोहळालोकलक्विंटल204155020501825
कोहळाहायब्रीडक्विंटल16105515001325
कोथिंबिरलोकलक्विंटल283400050004625
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल22352542503910
लसूणलोकलक्विंटल28050035002750
ढोवळी मिरचीनं. १क्विंटल10500060005500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल2450055005000
मुळालोकलक्विंटल50200025002350
पालकलोकलक्विंटल135350044674025
पालकहायब्रीडक्विंटल20157520001745
टोमॅटोलोकलक्विंटल531235030502825
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल44352342503908
टोमॅटोवैशालीक्विंटल500300035003350
तोंडलीलोकलक्विंटल300120015001425
वाल भाजीलोकलक्विंटल127400047504425
वांगीलोकलक्विंटल363150020001775
वांगीहायब्रीडक्विंटल22103515001325
धनेलोकलक्विंटल59500100009875
मेथीक्विंटल60600070006750
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल8350042003850
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल15405550004525
एकुण आवक (क्विंटलमधील)20285
जिल्हा: परभणी
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
सोयाबिनपिवळाक्विंटल62405347814608
हळद/ हळकुंडनं. १क्विंटल103465162006000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)165
जिल्हा: नाशिक
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल30174522352050
गहू२१८९क्विंटल2215022252225
मकापिवळीक्विंटल127148517051650
हरभरालोकलक्विंटल1390547004700
मूगहिरवाक्विंटल17570075007055
उडीदकाळाक्विंटल1550566556655
डाळींबक्विंटल42500123506700
डाळींबमृदुलाक्विंटल903600105008000
केळीभुसावळीक्विंटल34270016001200
मोसंबीक्विंटल26080021001600
सफरचंदडिलीशियस -नं. १क्विंटल241380070005200
संत्रीक्विंटल10590026001800
सिताफळलोकलक्विंटल30120030002100
शहाळेक्विंटल200260040003500
फ्लॉवरक्विंटल18180020001900
कांदाउन्हाळीक्विंटल5111552822941833
कोबी—-क्विंटल12190019001900
ढोवळी मिरचीक्विंटल15180019001850
टोमॅटोक्विंटल27190020001950
वांगीक्विंटल27180020001900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)53515
जिल्हा: पालघर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
तांदूळक्विंटल585376746174062
एकुण आवक (क्विंटलमधील)585
जिल्हा: पुणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
बाजरीमहिकोक्विंटल345300032003100
गहूशरबतीक्विंटल362440050004700
ज्वारीमालदांडीक्विंटल665400050004500
मकालालक्विंटल2260028002700
नाचणी/ नागलीलोकलक्विंटल2370038003750
तांदूळबसमतीक्विंटल367200102008700
तांदूळमसुराक्विंटल333260028002700
तांदूळकोलमक्विंटल586450068005650
हरभराक्विंटल30535056005475
मसूरक्विंटल31690076007250
मूगहिरवाक्विंटल31780080007900
उडीदक्विंटल2820090008600
वाटाणाक्विंटल34530060005650
शेंगदाणेघुंगरुक्विंटल436104001140010900
गुळनं. १क्विंटल279332535513438
गुळनं. २क्विंटल201321533753295
अननसलोकलक्विंटल91760040002300
चिकुलोकलक्विंटल42100040002500
डाळींबभगवाक्विंटल1711000151003000
द्राक्षलोकलक्विंटल12500080006500
कलिंगडलोकलक्विंटल17180020001400
लिंबूलोकलक्विंटल13760030001800
मोसंबीलोकलक्विंटल24080065003700
पपईलोकलक्विंटल21190022001600
पेअरक्विंटल305000110008000
पेरुलोकलक्विंटल167150050003300
प्लमलोकलक्विंटल9300040003500
सफरचंदलोकलक्विंटल2874000100007000
संत्रीलोकलक्विंटल157200060004000
सिताफळलोकलक्विंटल1502000110006500
आवळालोकलक्विंटल31150035002500
शहाळेलोकलक्विंटल9604001200800
आलेलोकलक्विंटल315120040002600
अंबाडी भाजीलोकलनग1850586
आंबट चुकालोकलनग10554107
अर्वीलोकलक्विंटल10180020001900
बटाटाक्विंटल2000160025002000
बटाटालोकलक्विंटल4268180028002300
बीटलोकलक्विंटल60150025002000
भेडीक्विंटल90100020001500
भेडीलोकलक्विंटल325150030002250
भोपळालोकलक्विंटल17380015001150
दुधी भोपळाक्विंटल56150025002000
दुधी भोपळालोकलक्विंटल16580025001650
चवळी (शेंगा)क्विंटल27400050004500
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल29275040003375
चवळी (पाला)लोकलनग1700687
फ्लॉवरक्विंटल165100020001500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल540150026002050
गाजरक्विंटल60400050004500
गाजरलोकलक्विंटल248100030002000
गवारक्विंटल58300050004000
गवारलोकलक्विंटल86250050003750
घेवडालोकलक्विंटल137300055004250
घोसाळी (भाजी)लोकलक्विंटल24200035002750
कढिपत्तालोकलक्विंटल35150025002000
काकडीक्विंटल725001000750
काकडीलोकलक्विंटल52275017001225
कांदाक्विंटल1000100020001500
कांदालोकलक्विंटल844085018001325
कांदा पातलोकलनग439581511
करडई (भाजी)लोकलनग400677
कारलीक्विंटल62300040003500
कारलीलोकलक्विंटल127200035002750
कोबी—-क्विंटल150100015001250
कोबीलोकलक्विंटल344105021501600
कोहळालोकलक्विंटल24100030002000
कोथिंबिरनग2351050015001000
कोथिंबिरलोकलनग12613671410
लसूणलोकलक्विंटल85150045002500
मका (कणीस)लोकलक्विंटल186155017501650
मेथी भाजीनग2600200030002500
मेथी भाजीलोकलनग18120122217
ढोवळी मिरचीक्विंटल86400060005000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल335200040003000
मुळालोकलनग2185101512
पालकनग295080012001000
पालकलोकलनग1090081210
परवरलोकलक्विंटल59250050003750
पावटा (भाजी)लोकलक्विंटल28350070005250
पुदिनालोकलनग13458354
राजगिरालोकलनग13904128
शेपूनग57405001000750
शेपूलोकलनग180406118
शेवगाक्विंटल8150001700016000
शेवगालोकलक्विंटल836000120009000
दोडका (शिराळी)क्विंटल44250035003000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल102150040002750
सुरणलोकलक्विंटल19200025002250
टोमॅटोक्विंटल166150025002000
टोमॅटोलोकलक्विंटल1366200030002500
तोंडलीलोकलक्विंटल42200040003000
वाल पापडीलोकलक्विंटल9300050004000
वालवडक्विंटल27400060005000
वालवडलोकलक्विंटल42300050004000
वांगीक्विंटल60400050004500
वांगीलोकलक्विंटल260150040002750
फरशीक्विंटल38300050004000
धनेक्विंटल1110001800014500
मिरची (हिरवी)क्विंटल230400060005000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल490200040003000
अस्टरक्विंटल10400070005500
अस्टरनग48651510
गुलाबक्विंटल7500070006000
गुलाबनं. १नग5485507060
गुलाबलोकलनग144805107
गुलछडीक्विंटल64100040002500
गुलछडीनग108052012
जास्वंदनग3200111
लिलीनग12315128
शेवंतीक्विंटल44100040002500
शेवंतीनग315100150125
शेवंतीनं. १क्विंटल9200040003000
झेंडूलोकलक्विंटल10850015001000
जुईक्विंटल1200004000030000
कागडाक्विंटल7100002000015000
तुळजापुरीक्विंटल165001000700
बिजलीक्विंटल8200050003500
चाफानग70130111
गोल्डन / डि.जीनग85252012
ग्लॅडीओनग1350103020
जिप्सिनग4076010080
जरबेरानग8545103020
कार्नेशननग9996010080
ढोबळी मिरची (पिवळी)क्विंटल14200040003000
आईसबर्गक्विंटल33500120007750
ब्रोकोलीक्विंटल15000120008500
चायना कोबीक्विंटल1500055005250
अवाकाडोक्विंटल29000100009500
बेबी कॉर्नक्विंटल3500060005500
झुचीनीक्विंटल4100015001250
चायनिझ लसूणक्विंटल1250060004250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)31514
जिल्हा: बीड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
गहूपिवळाक्विंटल12204130002300
ज्वारीरब्बीक्विंटल76250028002600
हरभरालालक्विंटल18380144514000
मूगहिरवाक्विंटल20590170006900
उडीदकाळाक्विंटल11590966706424
सोयाबिनपिवळाक्विंटल489440052004700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)626
जिल्हा: बुलढाणा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
गहूलोकलक्विंटल248189023452133
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल65142518751600
मकापिवळीक्विंटल206150020501550
हरभरालोकलक्विंटल120350043004000
हरभराचाफाक्विंटल35389842754063
मूगहिरवाक्विंटल9625170506651
मूगचमकीक्विंटल45550076506875
तूरलालक्विंटल397634274486918
उडीदकाळाक्विंटल46550090567903
सोयाबिनलोकलक्विंटल990400050504700
सोयाबिनपिवळाक्विंटल469408849914562
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2630
जिल्हा: मंबई
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
बाजरीलोकलक्विंटल201255035003000
साबुदाणालोकलक्विंटल216620070006500
गहूलोकलक्विंटल4430255035503050
ज्वारीलोकलक्विंटल881280045003600
मकालोकलक्विंटल6280033003100
तांदूळलोकलक्विंटल14351240075004950
चवळी बीलोकलक्विंटल255680090008000
हरभरालोकलक्विंटल856540066006000
हरभरा डाळलोकलक्विंटल26468580070006500
मसूरलोकलक्विंटल323660075007200
मसूर डाळलोकलक्विंटल1007740080007800
मूगलोकलक्विंटल10618000105009500
अननसक्विंटल304200060004000
चिकुक्विंटल103300050004000
डाळींबक्विंटल43380001300010500
कलिंगडक्विंटल885120025001850
मोसंबीक्विंटल1040250050003750
पपईक्विंटल1240120028002000
पेरुक्विंटल369200060004000
सफरचंदक्विंटल43596000130009500
संत्रीक्विंटल642250060004250
सिताफळक्विंटल795400080006000
बटाटाक्विंटल6908150021001800
कांदाक्विंटल9010150026002050
मका (कणीस)क्विंटल80220025002350
लसूणक्विंटल112550030001750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)77348
जिल्हा: यवतमाळ
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
गहूलोकलक्विंटल36230023152307
हरभरालोकलक्विंटल5385040003925
तूरलालक्विंटल108690073057102
सोयाबिनपिवळाक्विंटल219430048704585
एकुण आवक (क्विंटलमधील)368
जिल्हा: रायगड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
तांदूळनं. २क्विंटल92180048003500
तांदूळकोलमक्विंटल20200025002200
दुधी भोपळानं. १क्विंटल80150020001750
दोडका (शिराळी)नं. १क्विंटल30350040003750
टोमॅटोनं. १क्विंटल529280032003000
तोंडलीनं. १क्विंटल20250030002750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)771
जिल्हा: लातूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
ज्वारीमालदांडीक्विंटल5212227812122
हरभरालालक्विंटल293389045024285
मूगहिरवाक्विंटल226515168636475
तूरलालक्विंटल211672675507258
उडीदकाळाक्विंटल740515066346138
सोयाबिनपिवळाक्विंटल7271444450314841
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8746
जिल्हा: वर्धा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
गहूलोकलक्विंटल23215023252250
सोयाबिनपिवळाक्विंटल32425045004300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)55
जिल्हा: वाशिम
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
गहूक्विंटल250229024552375
हरभराक्विंटल125380044204000
हरभराचाफाक्विंटल300370044504000
मूगचमकीक्विंटल60550066806000
तूरक्विंटल950688076407360
तूरलालक्विंटल600665075917000
उडीदक्विंटल15300061954305
उडीदकाळाक्विंटल120420065006000
सोयाबिनक्विंटल3000415048004525
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2400440051004800
तीलक्विंटल13110001200011855
हळद/ हळकुंडहायब्रीडक्विंटल60525058005450
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7893
जिल्हा: सोलापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
गहूशरबतीक्विंटल1421228533252780
ज्वारीमालदांडीक्विंटल16240029512925
तांदूळमसुराक्विंटल1334300063603800
मूगहिरवाक्विंटल12610065006300
उडीदकाळाक्विंटल975560078506725
उडीदमोगलाईक्विंटल42550070006300
सोयाबिनलोकलक्विंटल562435050504690
बोरलोकलक्विंटल1850020001000
चिकुलोकलक्विंटल21150065004000
डाळींबलोकलक्विंटल11681000150004100
डाळींबभगवाक्विंटल6281000160007500
लिंबूलोकलक्विंटल3200054504000
मोसंबीलोकलक्विंटल14150035002500
पेरुलोकलक्विंटल3550030002000
सफरचंदलोकलक्विंटल405450085006000
सिताफळलोकलक्विंटल461500125007500
अंबाडी भाजीलोकलनग75300300300
बटाटालोकलक्विंटल37580022001800
भेडीक्विंटल2260011001000
भेडीलोकलक्विंटल3750025001000
चाकवतलोकलनग296400400400
फ्लॉवरलोकलनग284650018001000
गाजरलोकलक्विंटल11100016001400
गवारलोकलक्विंटल8100055002500
घेवडालोकलक्विंटल7350045004000
काकडीक्विंटल2230020001000
काकडीलोकलक्विंटल525001200800
कांदाक्विंटल10730019001800
कांदालालक्विंटल1406710030001400
कारलीक्विंटल9130027002000
कारलीलोकलक्विंटल4120024002000
कोबीलोकलक्विंटल8260014001000
कोथिंबिरनग15005107
कोथिंबिरलोकलनग2732400900700
मेथी भाजीलोकलनग8005001200800
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल4060020001500
पालकलोकलनग613300500400
शेपूलोकलनग600400700600
दोडका (शिराळी)क्विंटल11120055002200
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल1650035002500
टोमॅटोक्विंटल9140029001800
टोमॅटोवैशालीक्विंटल21050035001600
वांगीक्विंटल3560073003200
वांगीलोकलक्विंटल4960040002000
लसूणलोकलक्विंटल19890028001700
मिरची (हिरवी)क्विंटल13100027001500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल16100035002500
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल3145001450014500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)22185
जिल्हा: हिंगोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
गहूशरबतीक्विंटल30159025652077
ज्वारीलोकलक्विंटल10188026302255
हरभरालालक्विंटल20500050005000
तूरगज्जरक्विंटल30660071956897
सोयाबिनलोकलक्विंटल290448050014740
हळद/ हळकुंडक्विंटल900550066605830
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1280

श्रोत :- msamb.com

इतर माहिती :-PM Kisan Tractor Yojana: दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! अर्ध्या किमतीत नवीन ट्रॅक्टर खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी

बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top