कृषी महाराष्ट्र

यवतमाळ बाजारभाव

यवतमाळ बाजारभाव

 

दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/05/2024
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल239685072507050
गहूलोकलक्विंटल77237525552465
हरभरालोकलक्विंटल675578560385886
हरभराचाफाक्विंटल18500059555683
हरभरालालक्विंटल560540056005500
मूगहिरवाक्विंटल4710574007252
तूरलालक्विंटल227109031194511494
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1764386944854387
तीलगज्जरक्विंटल199115001289012195
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3763
15/05/2024
कापूसक्विंटल2250700073807250
कापूसएल. आर.ए – मध्यम स्टेपलक्विंटल350720074507350
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल252685072507050
गहूलोकलक्विंटल40229524802387
गहूपिवळाक्विंटल150230025002400
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल12228022802280
हरभरालोकलक्विंटल509514359105751
हरभराचाफाक्विंटल34550058705700
तूरलालक्विंटल127107001170311220
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल120528058655572
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1756411844984398
तीलगज्जरक्विंटल144113001315512227
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5744
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/05/2024
कापूसक्विंटल2000700074357350
कापूसएल. आर.ए – मध्यम स्टेपलक्विंटल2350720074607350
बाजरीहायब्रीडक्विंटल5189518951895
गहूलोकलक्विंटल35247028402665
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल35206524602185
हरभराचाफाक्विंटल171551059435820
हरभरालालक्विंटल320540055005450
तूरलालक्विंटल8898531134311027
सोयाबिनपिवळाक्विंटल786376145094412
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5790
13/05/2024
कापूसक्विंटल1600700073507200
कापूसएल. आर.ए – मध्यम स्टेपलक्विंटल1900720074007300
बाजरीहायब्रीडक्विंटल28180018801800
गहूनं. १क्विंटल7213021302130
गहूलोकलक्विंटल123229327852535
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल183209823152221
हरभरालोकलक्विंटल336544560585741
हरभराचाफाक्विंटल172565059555851
हरभरालालक्विंटल700540055005450
मूगहिरवाक्विंटल552739575657445
तूरलालक्विंटल28891841137310567
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल244450059455222
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2220391045094387
तीलपांढराक्विंटल3122001220012200
तीलगज्जरक्विंटल125126001295012775
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8481
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/04/2024
कापूसएल. आर.ए – मध्यम स्टेपलक्विंटल3480730075957450
गहूलोकलक्विंटल123209024402265
गहूपिवळाक्विंटल120240026002500
हरभरालोकलक्विंटल872545062256011
हरभराहायब्रीडक्विंटल34550072006500
हरभरालालक्विंटल770540056005500
तूरलोकलक्विंटल25105001170011000
तूरहायब्रीडक्विंटल45110001150011200
तूरलालक्विंटल46299001167510787
सोयाबिनपिवळाक्विंटल919416745824422
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6850
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/04/2024
कापूसएल. आर.ए – मध्यम स्टेपलक्विंटल1050715075507350
बाजरीहायब्रीडक्विंटल31220023702265
गहूलोकलक्विंटल234221328552584
गहूहायब्रीडक्विंटल11217024002310
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल39236826502583
हरभरालोकलक्विंटल1415528359905634
हरभराचाफाक्विंटल260574059605845
हरभरालालक्विंटल120520053505300
मूगहिरवाक्विंटल23730577207500
तूरहायब्रीडक्विंटल40109001160011000
तूरलालक्विंटल102287501184611086
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1411413246104442
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5656
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/04/2024
कापूसक्विंटल4900700077507625
कापूसलोकलक्विंटल5740074007400
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल477695077507350
गहूलोकलक्विंटल355207528352485
गहूहायब्रीडक्विंटल19232024002360
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल34235025452447
हरभरालोकलक्विंटल644555858735731
हरभराचाफाक्विंटल440522557755585
हरभरालालक्विंटल760520054005300
मूगहिरवाक्विंटल8775077507750
तूरलालक्विंटल83386181171110884
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1669401845564438
एकुण आवक (क्विंटलमधील)10144
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2024
कापूसक्विंटल3600700077707700
कापूसएल. आर.ए – मध्यम स्टेपलक्विंटल4200760079457750
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल447695077507350
गहूलोकलक्विंटल295215027502509
गहूपिवळाक्विंटल120210023002200
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल28200027052550
हरभरालोकलक्विंटल1127518855875362
हरभराचाफाक्विंटल135537556005535
तूरलोकलक्विंटल359000105059550
तूरलालक्विंटल47196801080510232
सोयाबिनपिवळाक्विंटल892416343924282
एकुण आवक (क्विंटलमधील)11350
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/04/2024
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल488692577257325
गहूलोकलक्विंटल157225026882558
गहूपिवळाक्विंटल150210023002200
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल31221024252375
हरभरालोकलक्विंटल806520055205375
हरभराचाफाक्विंटल145534554505415
हरभरालालक्विंटल140520054005300
तूरलालक्विंटल4779133105929965
सोयाबिनपिवळाक्विंटल736419944444311
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3130
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/04/2024
कापूसएल. आर.ए – मध्यम स्टेपलक्विंटल2000760080757800
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल221695077507350
गहूलोकलक्विंटल385219028252515
गहूपिवळाक्विंटल190210023002200
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल46232525602446
हरभरालोकलक्विंटल911509853885205
हरभराचाफाक्विंटल60533554005375
हरभरालालक्विंटल340520054005325
तूरलोकलक्विंटल609000105009500
तूरलालक्विंटल3959396100109684
सोयाबिनपिवळाक्विंटल716416643674260
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5324
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2024
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल241690077007300
हरभरालोकलक्विंटल207515353385260
हरभरालालक्विंटल370525053505300
मूगहिरवाक्विंटल5670575007000
तूरलालक्विंटल50934097209600
सोयाबिनपिवळाक्विंटल144390043454100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1017
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/03/2024
कापूसक्विंटल4300670076507500
गहूपिवळाक्विंटल50210023002200
हरभरालालक्विंटल170530054005350
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4520
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/03/2024
हरभरालालक्विंटल100530054005350
सोयाबिनपिवळाक्विंटल260435045004450
एकुण आवक (क्विंटलमधील)360
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/03/2024
कापूसक्विंटल5400700075557500
गहूलोकलक्विंटल105219529502785
गहूपिवळाक्विंटल180210023002200
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल21248525002485
हरभराचाफाक्विंटल105527553455310
हरभरालालक्विंटल400525053755325
तूरलालक्विंटल67959599809795
सोयाबिनपिवळाक्विंटल170425043634305
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6448
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल2700070007000
कापूसएल. आर.ए – मध्यम स्टेपलक्विंटल2200690075757150
गहूलोकलक्विंटल155240027802585
गहूपिवळाक्विंटल50220024002300
हरभराचाफाक्विंटल333513853755315
हरभरालालक्विंटल120530054005350
तूरलालक्विंटल138867898689501
सोयाबिनपिवळाक्विंटल302355043134179
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3300
26/03/2024
कापूसक्विंटल1000665075507450
गहूलोकलक्विंटल120214023552250
गहूहायब्रीडक्विंटल25241024502430
हरभरालोकलक्विंटल210520553655300
हरभराचाफाक्विंटल107484554005233
हरभरालालक्विंटल80530054005350
मूगहिरवाक्विंटल4650565056505
तूरलालक्विंटल227815398459444
सोयाबिनपिवळाक्विंटल288319843034128
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2061
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/03/2024
हरभरालोकलक्विंटल375500054405250
हरभरालालक्विंटल390530054005350
सोयाबिनपिवळाक्विंटल570445045504500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1335
22/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल8680068006800
कापूसएल. आर.ए – मध्यम स्टेपलक्विंटल2550685074007100
गहूलोकलक्विंटल175222025752430
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल5240024002400
हरभरालोकलक्विंटल2785512853845267
हरभराचाफाक्विंटल676513753685288
हरभरालालक्विंटल400530054005350
तूरहायब्रीडक्विंटल11808800102009400
तूरलालक्विंटल755893098689546
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1366410043584268
एकुण आवक (क्विंटलमधील)9900
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/03/2024
गहूलोकलक्विंटल437243028282556
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल6250025002500
हरभरालोकलक्विंटल1357521853755293
हरभराचाफाक्विंटल205533553855355
हरभरालालक्विंटल320520054005300
तूरलालक्विंटल644923496789473
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1092434044604401
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4061
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/03/2024
कापूसक्विंटल3200665076057500
कापूसएल. आर.ए – मध्यम स्टेपलक्विंटल3000685074007200
गहूलोकलक्विंटल248241827132551
हरभरालोकलक्विंटल3492506854835301
हरभराचाफाक्विंटल280536054355415
हरभरालालक्विंटल420530055005400
तूरलालक्विंटल1520914897649491
सोयाबिनपिवळाक्विंटल914434644394390
एकुण आवक (क्विंटलमधील)13074
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/03/2024
गहूलोकलक्विंटल190200024502225
हरभरालोकलक्विंटल1499521554755338
हरभरालालक्विंटल320535055005425
तूरलालक्विंटल500922099109648
सोयाबिनपिवळाक्विंटल941431444694386
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3450
18/03/2024
कापूसक्विंटल2500670077007600
कापूसलोकलक्विंटल19680069006850
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल533687576757275
गहूलोकलक्विंटल247213826952465
गहूहायब्रीडक्विंटल121240024002400
गहूपिवळाक्विंटल120210024002200
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल20260526052605
हरभरालोकलक्विंटल3057505054695268
हरभराचाफाक्विंटल612527253985337
हरभरालालक्विंटल370540055005450
तूरहायब्रीडक्विंटल12108800103059550
तूरलालक्विंटल910894996219316
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1278414444114330
एकुण आवक (क्विंटलमधील)10997
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/03/2024
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल757695077507350
हरभरालालक्विंटल410540055005450
सोयाबिनपिवळाक्विंटल180440046004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1347
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/03/2024
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल854705077507450
बाजरीहायब्रीडक्विंटल1250025002500
गहूलोकलक्विंटल90260027902715
गहूपिवळाक्विंटल70220024002300
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल17253526002535
हरभराचाफाक्विंटल465535055305475
हरभरालालक्विंटल150540055005450
तूरलालक्विंटल285862589008783
सोयाबिनपिवळाक्विंटल345436044984433
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2277
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/03/2024
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल954695077507350
गहूपिवळाक्विंटल120220025002400
हरभरालालक्विंटल520540056005500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल260460046504620
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1854
13/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल300700078007600
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल922697577757375
कापूसए.के.एच. ४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल199662077507500
गहूलोकलक्विंटल409232326202491
गहूहायब्रीडक्विंटल162209524152309
गहूपिवळाक्विंटल190220025002400
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल85504052005090
हरभरालोकलक्विंटल2354497555135315
हरभराहायब्रीडक्विंटल92533555005350
हरभराचाफाक्विंटल779397353635122
हरभराचाफानग430534555105485
हरभरालालक्विंटल560540056005500
तूरहायब्रीडक्विंटल1333875099739400
तूरलालक्विंटल943884597809454
सोयाबिनलोकलक्विंटल120400045004300
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1599414943404267
एकुण आवक (क्विंटलमधील)10047
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/03/2024
कापूसएल. आर.ए – मध्यम स्टेपलक्विंटल3150695079607750
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल817700078007400
गहूलोकलक्विंटल420210026482416
हरभरालोकलक्विंटल1877510054655282
हरभराचाफानग195515553305265
हरभरालालक्विंटल540540056005500
तूरलालक्विंटल323927597909598
सोयाबिनपिवळाक्विंटल532412843184278
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7659
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/03/2024
कापूसक्विंटल4650680079307800
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल404692577257325
हरभरालालक्विंटल650540056005500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल570460046504620
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6274
10/03/2024
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल261692577257325
कापूसएच – ६ – मध्यम स्टेपलक्विंटल86735077007589
एकुण आवक (क्विंटलमधील)347
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल13680068006800
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल778670075007100
गहूलोकलक्विंटल524207525182346
गहूहायब्रीडक्विंटल162150024102165
हरभरालोकलक्विंटल2484515055505350
हरभराचाफाक्विंटल830470553935299
हरभरालालक्विंटल370540056005500
तूरलालक्विंटल623817593839006
सोयाबिनपिवळाक्विंटल890405344104320
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6674
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/03/2024
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल1054680074007100
गहूलोकलक्विंटल444211525282339
हरभरालोकलक्विंटल2100505054755270
हरभराचाफाक्विंटल290533553705355
हरभरालालक्विंटल240540056005500
तूरलालक्विंटल8019218101589684
सोयाबिनपिवळाक्विंटल936390743254159
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5865
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/03/2024
कापूसक्विंटल5500665075007350
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल1111680074007100
गहूलोकलक्विंटल546188023302120
गहू२१८९क्विंटल80200023702100
हरभरालोकलक्विंटल2297508055205316
हरभरागरडाक्विंटल270540056005500
हरभरालालक्विंटल680540055005450
तूरलालक्विंटल4789377100829715
सोयाबिनपिवळाक्विंटल538415843084245
एकुण आवक (क्विंटलमधील)11500
04/03/2024
कापूसक्विंटल4900665074257300
कापूसलोकलक्विंटल2680068006800
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल385680074007100
कापूसएच – ६ – मध्यम स्टेपलक्विंटल57620072007000
गहूलोकलक्विंटल424210024452272
गहूहायब्रीडक्विंटल324180023502166
हरभरालोकलक्विंटल4144511355795339
हरभराचाफाक्विंटल543467056555356
हरभरागरडाक्विंटल44533555005450
हरभरालालक्विंटल690540056005500
तूरलालक्विंटल607855099009525
सोयाबिनलोकलक्विंटल520400044004200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1264430844554385
एकुण आवक (क्विंटलमधील)13904
03/03/2024
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल922680074007100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)922
02/03/2024
कापूसक्विंटल4750665075207400
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल1109680074007100
कापूसएच – ६ – मध्यम स्टेपलक्विंटल90650072007120
कापूसए.के.एच. ४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल234662073257100
गहूलोकलक्विंटल41150018001700
गहूहायब्रीडक्विंटल55212122752198
गहूपिवळाक्विंटल120230025002400
हरभरालोकलक्विंटल686533354585375
हरभराचाफाक्विंटल327478555755286
हरभरागरडाक्विंटल70520054005300
हरभरालालक्विंटल990540056005500
तूरलोकलक्विंटल300850095009200
तूरहायब्रीडक्विंटल8528900100009400
तूरलालक्विंटल214857597259311
सोयाबिनलोकलक्विंटल120400044004200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1285402044744368
एकुण आवक (क्विंटलमधील)11243
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/02/2024
कापूसलोकलक्विंटल4650065006500
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल1552680074007100
गहूलोकलक्विंटल279207524452258
गहूपिवळाक्विंटल240220025002300
हरभरालोकलक्विंटल1339491555335219
हरभराचाफाक्विंटल196480054955179
हरभरालालक्विंटल1050525055005350
तूरलालक्विंटल456835896359149
सोयाबिनपिवळाक्विंटल500367544494319
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5616
27/02/2024
कापूसक्विंटल6000665073657250
कापूसलोकलक्विंटल11600060006000
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल1197685070506950
गहूलोकलक्विंटल338211324202304
हरभरालोकलक्विंटल3524490854835217
हरभराचाफाक्विंटल557456753455163
हरभरालालक्विंटल870520055005300
तूरलोकलक्विंटल180750085008000
तूरहायब्रीडक्विंटल855860098509350
तूरलालक्विंटल1018868396229343
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1401380443844234
एकुण आवक (क्विंटलमधील)15951
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
26/02/2024
गहूपिवळाक्विंटल250220025002400
हरभरालालक्विंटल1140520055005300
सोयाबिनपिवळाक्विंटल60460046504620
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1450
25/02/2024
कापूसलोकलक्विंटल300650071006900
हरभरालालक्विंटल640520055005300
सोयाबिनलोकलक्विंटल100400045004300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1040
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/02/2024
कापूसलोकलक्विंटल21580058005800
हरभराचाफाक्विंटल60488556255436
हरभरागरडाक्विंटल40533555005400
हरभरालालक्विंटल480520055005300
तूरलालक्विंटल250849894659208
सोयाबिनपिवळाक्विंटल642392545094425
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1493
23/02/2024
कापूसक्विंटल5500665073507200
कापूसलोकलक्विंटल9550055005500
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल1270685070506950
गहूलोकलक्विंटल205207524382275
गहूपिवळाक्विंटल120220025002300
हरभरालोकलक्विंटल475470057905245
हरभराचाफाक्विंटल204495056785466
हरभरागरडाक्विंटल27533554505420
हरभरालालक्विंटल1150520055005300
तूरलोकलक्विंटल300850098009500
तूरलालक्विंटल1443864894619163
सोयाबिनलोकलक्विंटल150400044004300
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1227360444564349
एकुण आवक (क्विंटलमधील)12080
22/02/2024
कापूसक्विंटल5700665072507100
कापूसलोकलक्विंटल8550055005500
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल1300685070506950
कापूसए.के.एच. ४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल173662070256850
गहूलोकलक्विंटल100216024632355
हरभरालोकलक्विंटल524484356055219
हरभराचाफाक्विंटल60510056055431
हरभरालालक्विंटल1050480052005000
तूरलोकलक्विंटल300800098009500
तूरलालक्विंटल1646875495699293
सोयाबिनलोकलक्विंटल120400044004250
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1252403344364297
एकुण आवक (क्विंटलमधील)12233
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/02/2024
कापूसलोकलक्विंटल13525052505250
गहूलोकलक्विंटल78232525002412
गहूपिवळाक्विंटल130220025002400
हरभरालोकलक्विंटल66519557455470
हरभराचाफाक्विंटल21544059805710
हरभरालालक्विंटल770465048004700
तूरलालक्विंटल734810098039306
सोयाबिनपिवळाक्विंटल866387245834422
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2678

यवतमाळ बाजारभाव यवतमाळ बाजारभाव यवतमाळ बाजारभाव यवतमाळ बाजारभाव

श्रोत :- msamb.com

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top