कृषी महाराष्ट्र

बुलढाणा बाजारभाव

बुलढाणा बाजारभाव

 

दर प्रती युनिट (रु.).
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/05/2024
कापूसलोकलक्विंटल600600072957100
बाजरीहायब्रीडक्विंटल31210021502150
गहूलोकलक्विंटल577212127582375
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल970180021251988
ज्वारीशाळूक्विंटल35210028002500
मकापिवळीक्विंटल2963189021852080
हरभरालोकलक्विंटल421525058005550
हरभराचाफाक्विंटल782525061735871
मूगचमकीक्विंटल15650074057000
तूरलालक्विंटल195593331199211017
तूरपांढराक्विंटल1850185018501
करडईसफेदक्विंटल10350039253712
सोयाबिनलोकलक्विंटल950400044554300
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1322421344594374
कांदालोकलक्विंटल10607001350950
एकुण आवक (क्विंटलमधील)11692
15/05/2024
कापूसलोकलक्विंटल900680073507075
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल153700072507125
बाजरीहायब्रीडक्विंटल30200022002100
बाजरीहिरवीक्विंटल20150023001900
गहूक्विंटल125235025752575
गहूलोकलक्विंटल893213327582404
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल1633178219811894
ज्वारीशाळूक्विंटल33182521251975
ज्वारीदादरक्विंटल15150025002000
मका—-क्विंटल305160120912091
मकापिवळीक्विंटल3468175321381950
मकालालक्विंटल355167521251900
हरभराक्विंटल170500060006000
हरभरालोकलक्विंटल1004530059565720
हरभराचाफाक्विंटल2472553461395818
मूगचमकीक्विंटल70626770106663
तूरलालक्विंटल481096171187311054
तूरपांढराक्विंटल37000100009000
उडीदकाळाक्विंटल15750084108155
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल177490065005700
सोयाबिनलोकलक्विंटल1070400044854300
सोयाबिनपिवळाक्विंटल9485409044484337
सुर्यफुलमॉडर्नक्विंटल48315058004475
तीलपांढराक्विंटल12110001210011550
मोहरीलोकलक्विंटल3420051504675
एकुण आवक (क्विंटलमधील)27269
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/05/2024
कापूसलोकलक्विंटल300700075007200
बाजरीहायब्रीडक्विंटल58175021002013
गहूलोकलक्विंटल203205026752400
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल52150018001650
ज्वारीशाळूक्विंटल78185022562075
हरभरालोकलक्विंटल590520061505700
हरभराचाफाक्विंटल261540061005750
मूगचमकीक्विंटल15650074057000
तूरलालक्विंटल40192501150010525
तूरपांढराक्विंटल5700099009000
सोयाबिनलोकलक्विंटल1230400045054350
सोयाबिनपिवळाक्विंटल572420044514325
काकडीलोकलक्विंटल12370042003950
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3777
13/05/2024
कापूसलोकलक्विंटल300680074657250
बाजरीहायब्रीडक्विंटल28200021752100
गहूलोकलक्विंटल253212526142413
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल70180021001950
ज्वारीशाळूक्विंटल35200023002200
ज्वारीदादरक्विंटल30150025002000
हरभरालोकलक्विंटल620550060505800
हरभराचाफाक्विंटल261530060805690
मूगचमकीक्विंटल33600073456660
तूरलालक्विंटल27396671170010833
तूरपांढराक्विंटल5700099009000
उडीदकाळाक्विंटल50700087507875
सोयाबिनलोकलक्विंटल1030400045004300
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1955425645014415
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4943
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/04/2024
कापूसलोकलक्विंटल300700077557575
गहूलोकलक्विंटल360206726832392
ज्वारीशाळूक्विंटल25200029002500
हरभरालोकलक्विंटल943526758845658
तूरलालक्विंटल58097501140010625
तूरपांढराक्विंटल6700095009000
सोयाबिनलोकलक्विंटल1270400046404350
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1179443345874502
मोहरीलोकलक्विंटल1540054005400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4664
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/04/2024
कापूसलोकलक्विंटल790680075957400
बाजरीहायब्रीडक्विंटल2200020002000
गहूलोकलक्विंटल170200027502343
ज्वारीशाळूक्विंटल80225040002775
मकापिवळीक्विंटल1180018001800
हरभरालोकलक्विंटल810475057755500
तूरलालक्विंटल48095001150010700
तूरपांढराक्विंटल889001040010000
सोयाबिनलोकलक्विंटल1250400046054300
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1440044004400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3592
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/04/2024
कापूसलोकलक्विंटल600700080007850
गहूलोकलक्विंटल1695212527232300
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल1258170024862113
मकापिवळीक्विंटल5280171020701950
हरभराचाफाक्विंटल2825505059255658
तूरलालक्विंटल230093501215010806
उडीदकाळाक्विंटल3800080008000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1014411345384360
एकुण आवक (क्विंटलमधील)14975
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2024
कापूसलोकलक्विंटल1216700080007800
बाजरीहायब्रीडक्विंटल5231423142314
गहूलोकलक्विंटल1346216728172445
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल696172021131875
ज्वारीशाळूक्विंटल74190022512088
मकापिवळीक्विंटल1541187520551945
मकालालक्विंटल6150020001750
हरभरालोकलक्विंटल62500053005200
हरभराचाफाक्विंटल3078517556905438
तूरलालक्विंटल229691051160010373
तूरपांढराक्विंटल12700088008000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1022411344374355
कांदालोकलक्विंटल102090012501100
मोहरीलोकलक्विंटल2500050005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)12376
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/04/2024
कापूसलोकलक्विंटल600720080807850
गहूलोकलक्विंटल130205028512388
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल30180021001950
ज्वारीशाळूक्विंटल32200022752150
मकापिवळीक्विंटल50210021002100
हरभरालोकलक्विंटल17520053255300
हरभराचाफाक्विंटल325500054515226
तूरलालक्विंटल1558800107009750
तूरपांढराक्विंटल2850090008500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल261420043264263
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1602
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/04/2024
कापूसलोकलक्विंटल500750080807855
गहूलोकलक्विंटल1180216728772502
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल802170024752150
ज्वारीशाळूक्विंटल34210024382275
मकापिवळीक्विंटल1303186520702005
हरभरालोकलक्विंटल10450053005200
हरभराचाफाक्विंटल2010500154465275
तूरलालक्विंटल11459050106759715
तूरपांढराक्विंटल5700092008000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल816422345004368
कांदालोकलक्विंटल95060013501100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8755
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2024
कापूसलोकलक्विंटल300700080057750
बाजरीहायब्रीडक्विंटल7220022002200
गहूलोकलक्विंटल6220028002600
ज्वारीशाळूक्विंटल75200027002400
हरभरालोकलक्विंटल55480053005150
तूरपांढराक्विंटल11700082007500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1410041004100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)455
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल400700078257600
गहूलोकलक्विंटल17220028002600
ज्वारीशाळूक्विंटल60200027002300
हरभरालोकलक्विंटल80420051505100
तूरपांढराक्विंटल13700085008000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल13410041004100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)583
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल550670077957700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)550
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल1200700077657405
गहूलोकलक्विंटल10200022752100
ज्वारीशाळूक्विंटल35180020001900
हरभरालोकलक्विंटल15480051255000
तूरपांढराक्विंटल10700090008800
सोयाबिनपिवळाक्विंटल75410042004150
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1345
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल400735078007675
गहूलोकलक्विंटल6220025512300
ज्वारीशाळूक्विंटल50200021002050
मकापिवळीक्विंटल75200020002000
हरभरालोकलक्विंटल13490051505100
तूरपांढराक्विंटल5700082018000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल6420042004200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)555
26/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल1000685077057550
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल192720076007400
गहूलोकलक्विंटल1247210328102419
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल461191323842133
ज्वारीशाळूक्विंटल21200022202150
मकापिवळीक्विंटल1080170021152005
मकालालक्विंटल170172518801802
हरभरालोकलक्विंटल21450053005200
हरभराचाफाक्विंटल5389461755255094
तूरलालक्विंटल22148725102089429
तूरपांढराक्विंटल6700092009000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल3486401343174215
तीलपांढराक्विंटल1154501545015450
कांदालोकलक्विंटल550100013651150
मोहरीलोकलक्विंटल1420042004200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)15839
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल1600685077607550
बाजरीलोकलक्विंटल1190019001900
गहूक्विंटल173195025252450
गहूलोकलक्विंटल223205028002475
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल178167520771952
ज्वारीशाळूक्विंटल62200023002150
मका—-क्विंटल130164018911891
मकापिवळीक्विंटल26210021002100
हरभराक्विंटल440475054505450
हरभरालोकलक्विंटल32500053505250
हरभराचाफाक्विंटल730520055515375
तूरलालक्विंटल9268250102659778
तूरपांढराक्विंटल9700085008000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1593410043124254
मोहरीलोकलक्विंटल1550055005500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6124
22/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल1600685077757400
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल155700076007300
गहूक्विंटल90185027502750
गहूलोकलक्विंटल1526217728702454
गहू२१८९क्विंटल89200026002300
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल515187322852139
ज्वारीशाळूक्विंटल25200022252150
मका—-क्विंटल151170020002000
मकापिवळीक्विंटल776183021502025
हरभराक्विंटल875460553815381
हरभरालोकलक्विंटल36500054125300
हरभराचाफाक्विंटल7569477554385121
तूरलालक्विंटल49888300102469539
तूरपांढराक्विंटल10700092539000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल8075395043484248
मोहरीलोकलक्विंटल10475054005075
एकुण आवक (क्विंटलमधील)26490
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/03/2024
गहूलोकलक्विंटल110200030002500
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल16160023001950
हरभराचाफाक्विंटल507515054755313
तूरलालक्विंटल184890099509425
सोयाबिनपिवळाक्विंटल613437544834431
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1430
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल1500730078707700
बाजरीहायब्रीडक्विंटल1221122112211
गहूलोकलक्विंटल668205027132431
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल15150022001850
ज्वारीशाळूक्विंटल42205028002475
मकापिवळीक्विंटल30210021002100
हरभरालोकलक्विंटल1550493354935280
हरभराचाफाक्विंटल915520055615381
तूरलालक्विंटल10708733100679467
तूरपांढराक्विंटल20700095959000
सोयाबिनलोकलक्विंटल1140380044104200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1490416743334253
मोहरीलोकलक्विंटल1550055005500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8442
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल1200725079507750
गहूलोकलक्विंटल531195026632400
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल24180024002100
ज्वारीशाळूक्विंटल37200024002200
मकापिवळीक्विंटल60200020002000
हरभरालोकलक्विंटल1300500055175342
हरभराचाफाक्विंटल840520055755388
तूरलालक्विंटल12068700101579495
तूरपांढराक्विंटल10700088008000
सोयाबिनलोकलक्विंटल1210380044104200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1446413343674250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7864
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल2600700079507800
बाजरीहायब्रीडक्विंटल1220022002200
गहूलोकलक्विंटल355196724672250
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल12150023001900
ज्वारीशाळूक्विंटल40200024002300
मकापिवळीक्विंटल1220022002200
हरभरालोकलक्विंटल502500055665300
हरभराचाफाक्विंटल783520055765388
तूरलालक्विंटल5248450102659450
तूरपांढराक्विंटल25700092009000
सोयाबिनलोकलक्विंटल680380044504200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल428422544004325
मोहरीलोकलक्विंटल1550055005500
मोहरीलालक्विंटल3450050004750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5955
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल3100715079757800
गहूलोकलक्विंटल1598205026662358
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल255195025502240
ज्वारीशाळूक्विंटल23205025062350
मकापिवळीक्विंटल716185021252000
हरभरालोकलक्विंटल1575490056625408
हरभराचाफाक्विंटल3787500055935391
तूरलालक्विंटल33258825103289754
तूरपांढराक्विंटल9700093519000
सोयाबिनलोकलक्विंटल1190380044154200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1641417543844297
मोहरीलोकलक्विंटल1520052005200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)17220
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल3000730081007900
गहूलोकलक्विंटल483192526192338
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल50145024001925
ज्वारीशाळूक्विंटल6180023502200
मकापिवळीक्विंटल25200020002000
हरभरालोकलक्विंटल1410490055515333
हरभराचाफाक्विंटल1052515456515403
तूरलालक्विंटल13408667102039517
तूरपांढराक्विंटल6700097009000
सोयाबिनलोकलक्विंटल1140380044054200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1433421543954317
एकुण आवक (क्विंटलमधील)9945
13/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल2400720080007800
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल312720078007500
बाजरीहायब्रीडक्विंटल3229622962296
गहूलोकलक्विंटल1605197025892289
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल194171824501975
ज्वारीशाळूक्विंटल59187526262313
मकापिवळीक्विंटल412192520502025
हरभरालोकलक्विंटल1504485054915258
हरभराचाफाक्विंटल11637475155925276
तूरलालक्विंटल69468467102689369
तूरपांढराक्विंटल31700094009000
उडीदकाळाक्विंटल6800082008100
ओवाहायब्रीडक्विंटल10105001500014000
सोयाबिनलोकलक्विंटल930380043404100
सोयाबिनपिवळाक्विंटल9146403243474198
मोहरीलोकलक्विंटल5466346634663
मोहरीलालक्विंटल15425049904750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)35215
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल1800715080457800
गहूलोकलक्विंटल247196725832317
ज्वारीशाळूक्विंटल29202526502363
हरभरालोकलक्विंटल680465054265250
तूरलालक्विंटल420850098659400
तूरपांढराक्विंटल15700090008500
सोयाबिनलोकलक्विंटल970380043504150
सोयाबिनपिवळाक्विंटल45430043004300
मोहरीलोकलक्विंटल1550055005500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4207
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/03/2024
गहूलोकलक्विंटल110180026002300
हरभरालोकलक्विंटल470480054705200
तूरलालक्विंटल500850098009300
सोयाबिनलोकलक्विंटल1230380043504100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2310
09/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल1600720080257900
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल325700077007350
गहूक्विंटल60192525502550
गहूलोकलक्विंटल1581215025882328
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल62148520881913
ज्वारीशाळूक्विंटल64205032002350
मका—-क्विंटल50180519901990
मकापिवळीक्विंटल320204021052085
हरभराक्विंटल1455475054505450
हरभरालोकलक्विंटल247492553525325
हरभराचाफाक्विंटल11980455956205222
तूरलालक्विंटल41808835101309703
तूरपांढराक्विंटल22700098009200
ओवाहायब्रीडक्विंटल8120001520514500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल6057396442694181
सुर्यफुलमॉडर्नक्विंटल21358036503615
मोहरीलोकलक्विंटल1570057005700
मोहरीलालक्विंटल1440544054405
एकुण आवक (क्विंटलमधील)28034
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल1700765082007850
गहूलोकलक्विंटल222200026172350
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल12150026002050
ज्वारीशाळूक्विंटल18200023522200
मकापिवळीक्विंटल10212221222122
हरभरालोकलक्विंटल640475053755200
हरभराचाफाक्विंटल697515057265438
तूरलालक्विंटल9408500101009400
तूरपांढराक्विंटल7700096009000
उडीदकाळाक्विंटल3700086007800
सोयाबिनलोकलक्विंटल930390044004200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल566418842924240
मोहरीलोकलक्विंटल1560056005600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5746
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल1150730079007600
बाजरीहायब्रीडक्विंटल20223023362336
गहूलोकलक्विंटल211192527002346
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल12150021001800
ज्वारीशाळूक्विंटल20180023002200
हरभरालोकलक्विंटल470495055355325
हरभराचाफाक्विंटल659525057225486
तूरलालक्विंटल7758550102009575
तूरपांढराक्विंटल15700094009000
सोयाबिनलोकलक्विंटल950390043004150
सोयाबिनपिवळाक्विंटल680425044454380
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4962
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल612700078507500
गहूलोकलक्विंटल230196725842300
ज्वारीशाळूक्विंटल37195025502275
हरभरालोकलक्विंटल372507555285350
हरभराचाफाक्विंटल603510057005400
तूरलालक्विंटल7028500101159425
तूरपांढराक्विंटल10700092909000
सोयाबिनलोकलक्विंटल710390043404200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल418417543514263
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3694
04/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल800700077307450
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल13720072007200
गहूलोकलक्विंटल1258214626132314
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल191205825632333
ज्वारीशाळूक्विंटल25180021002000
मकापिवळीक्विंटल145180520902025
मकालालक्विंटल8185022052027
हरभरालोकलक्विंटल1129511755505375
हरभराचाफाक्विंटल6701477858105333
मूगचमकीक्विंटल2882588258825
तूरलालक्विंटल64088420103649497
तूरपांढराक्विंटल15700097009000
उडीदहायब्रीडक्विंटल55820086758437
उडीदकाळाक्विंटल6643091757000
सोयाबिनलोकलक्विंटल930400044204200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल5824410043434203
मोहरीलोकलक्विंटल1510051005100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)23511
03/03/2024
गहूहायब्रीडक्विंटल9200022002100
मकापिवळीक्विंटल151180021002000
हरभरालालक्विंटल60470055005100
हरभराकाबुलीक्विंटल18994001035010050
तूरलालक्विंटल100900094009200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल175400042504150
एकुण आवक (क्विंटलमधील)684
02/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल800700077807450
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल101630074006850
बाजरीहायब्रीडक्विंटल2170018001800
गहूलोकलक्विंटल884204825542301
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल115205523652355
ज्वारीशाळूक्विंटल45180022252050
मकापिवळीक्विंटल593193321222065
हरभरालोकलक्विंटल825501755555367
हरभराचाफाक्विंटल5333464257795332
तूरलालक्विंटल53638410102189316
तूरपांढराक्विंटल30700097019500
सोयाबिनलोकलक्विंटल640400044404200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल4866413243554252
मोहरीलोकलक्विंटल2350035003500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)19599
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/02/2024
कापूसलोकलक्विंटल1000700081007575
बाजरीहायब्रीडक्विंटल8230024002350
गहूलोकलक्विंटल307214826742455
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल70165027502080
ज्वारीशाळूक्विंटल40180023002200
मकापिवळीक्विंटल354190321502113
हरभरालोकलक्विंटल585502554005300
हरभराचाफाक्विंटल1361500055885297
हरभराकाबुलीक्विंटल150100001240011200
मूगचमकीक्विंटल1650065006500
तूरलालक्विंटल2685876399759376
तूरपांढराक्विंटल14700096009200
उडीदकाळाक्विंटल1832583258325
सोयाबिनलोकलक्विंटल980400044504200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल915413343504229
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8471
27/02/2024
कापूसलोकलक्विंटल2500680077007400
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल250630075006900
बाजरीहायब्रीडक्विंटल1225522552255
गहूलोकलक्विंटल1402201026682353
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल54188522672079
ज्वारीशाळूक्विंटल656340039003650
मकापिवळीक्विंटल528180021502075
हरभरालोकलक्विंटल1269493353335167
हरभराचाफाक्विंटल8915435055135108
हरभराकाबुलीक्विंटल32800091008500
तूरलालक्विंटल8854824099519128
तूरपांढराक्विंटल18700095009400
सोयाबिनलोकलक्विंटल820400044504300
सोयाबिनपिवळाक्विंटल6340406743914267
सुर्यफुलमॉडर्नक्विंटल6360036003600
कांदालोकलक्विंटल13262520001565
एकुण आवक (क्विंटलमधील)31777
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
26/02/2024
कापूसलोकलक्विंटल3000680076007350
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3000
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/02/2024
कापूसलोकलक्विंटल2400700076007300
बाजरीहायब्रीडक्विंटल3200024002300
गहूलोकलक्विंटल395217525332307
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल92190026002300
ज्वारीशाळूक्विंटल39190025502300
मकापिवळीक्विंटल160190021152065
हरभरालोकलक्विंटल468520054565310
हरभराचाफाक्विंटल1140517558155475
तूरलालक्विंटल3065862598929187
तूरपांढराक्विंटल157500100009500
उडीदकाळाक्विंटल2500089007000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1593411543444229
एकुण आवक (क्विंटलमधील)9372
23/02/2024
कापूसलोकलक्विंटल2423700076057375
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल415630073006800
गहूलोकलक्विंटल711214725932333
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल11185022002025
ज्वारीशाळूक्विंटल26205026002400
मकापिवळीक्विंटल250189021252075
मकालालक्विंटल3170017001700
हरभरालोकलक्विंटल645516756175441
हरभराचाफाक्विंटल6126496759205442
मूगहिरवाक्विंटल1740174017401
मूगचमकीक्विंटल1830083008300
तूरलालक्विंटल114958325100829235
तूरपांढराक्विंटल6750096329000
उडीदकाळाक्विंटल6672273227022
सोयाबिनलोकलक्विंटल1020400043904200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल7414408343974275
मोहरीलोकलक्विंटल1450045004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)30554
22/02/2024
कापूसलोकलक्विंटल2500660074057375
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल652620072006700
बाजरीहायब्रीडक्विंटल5240024502400
गहूलोकलक्विंटल775212526782409
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल61160021501925
ज्वारीशाळूक्विंटल32180025232275
मकापिवळीक्विंटल233198521372090
हरभरालोकलक्विंटल861523356605497
हरभराचाफाक्विंटल5013491760435414
मूगचमकीक्विंटल2400060005000
तूरलालक्विंटल122018440102539344
तूरपांढराक्विंटल12750095009000
उडीदहायब्रीडक्विंटल9850086008550
उडीदकाळाक्विंटल6775081007800
सोयाबिनलोकलक्विंटल930400044304200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल8510406844144282
कांदालोकलक्विंटल34385016001100
बैलनग231100003000020000
गायनग5100006000035000
मेंढ्यानग20250030002750
म्हैसनग2943000010000065000
रेडानग35000100007500
बोकडनग335000100007500
बकरानग6005000110008000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)32145
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/02/2024
कापूसलोकलक्विंटल3500640075007250
गहूलोकलक्विंटल89210025332333
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल6195120512001
ज्वारीशाळूक्विंटल22180023012200
हरभरालोकलक्विंटल360500057705550
हरभराचाफाक्विंटल220515057005425
तूरलालक्विंटल18558501100189432
तूरपांढराक्विंटल22800096009000
सोयाबिनलोकलक्विंटल970400044004200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल620414643724261
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7664
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/02/2024
कापूसलोकलक्विंटल1000650075007250
बाजरीहायब्रीडक्विंटल2180018001800
गहूलोकलक्विंटल242219827832525
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल129158021931810
ज्वारीशाळूक्विंटल13200033002500
मकापिवळीक्विंटल73180020952025
हरभरालोकलक्विंटल192475051005000
हरभराचाफाक्विंटल538502057535403
तूरलालक्विंटल51468617102409427
तूरपांढराक्विंटल11700096009000
उडीदकाळाक्विंटल3750085008000
सोयाबिनलोकलक्विंटल1370400044504250
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1225420043664251
कांदालोकलक्विंटल22090017001300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)10164
लढाणा बाजारभाव बुलढाणा बाजारभाव बुलढाणा बाजारभाव बुलढाणा बाजारभाव बुलढाणा बाजारभाव

श्रोत :- msamb.com

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top