कृषी महाराष्ट्र

चंद्रपुर बाजारभाव

चंद्रपुर बाजारभाव

 

दर प्रती युनिट (रु.).
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/05/2024
कापूसलोकलक्विंटल1240673373207050
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल325297531503050
गहूशरबतीक्विंटल1200023002100
हरभरालोकलक्विंटल129500060405500
हरभरालालक्विंटल206500060005600
तूरलालक्विंटल169575103009850
सोयाबिनपिवळाक्विंटल366383342404017
आलेक्विंटल114105001200011000
बटाटाक्विंटल488230025002400
फ्लॉवरक्विंटल23680015001000
कांदाक्विंटल386120025002000
कोबी—-क्विंटल6580012001000
कोथिंबिरक्विंटल102200040003000
टोमॅटोक्विंटल6936001200800
वांगीक्विंटल194001000700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4386
15/05/2024
कापूसलोकलक्विंटल1157643373207067
भात – धानएच.एम.टीक्विंटल428220022002200
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल20240024002400
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल210302531753050
भात – धानजयप्रकाशक्विंटल88350035003500
हरभराक्विंटल93562858805763
हरभरालोकलक्विंटल170525060005500
हरभरालालक्विंटल118525059755650
कुलथीक्विंटल4564056405640
मूगक्विंटल7700072007150
तूरक्विंटल788001065010300
तूरलालक्विंटल279700102339900
सोयाबिनक्विंटल81429043454320
सोयाबिनपिवळाक्विंटल416356342714084
आलेक्विंटल12105001200011000
बटाटाक्विंटल570230025002400
कांदाक्विंटल1070120017501500
कारलीक्विंटल44100030002000
कोबी—-क्विंटल18080012001000
कोथिंबिरक्विंटल63300050004000
लसूणक्विंटल60160002200018000
पालकक्विंटल6150025002000
टोमॅटोक्विंटल4246001000800
वांगीक्विंटल656001000800
मिरची (हिरवी)क्विंटल205200040003000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5525
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/05/2024
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल95220022502200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)95
13/05/2024
कापूसलोकलक्विंटल502670073327133
भात – धानएच.एम.टीक्विंटल501230023002300
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल423330034823425
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1785277328892825
हरभरालोकलक्विंटल76560060005800
हरभरालालक्विंटल46514059755600
मूगलोकलक्विंटल20620070006600
तूरलालक्विंटल159623102739948
सोयाबिनपिवळाक्विंटल238317542093919
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3606
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/05/2024
कापूसलोकलक्विंटल415707573007250
हरभरालालक्विंटल6540057005600
तूरलालक्विंटल19700100009900
सोयाबिनपिवळाक्विंटल17390042004050
एकुण आवक (क्विंटलमधील)439
11/05/2024
कापूसलोकलक्विंटल1007600073007050
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल718298832093125
हरभराक्विंटल32560057605630
हरभरालोकलक्विंटल70546058005600
हरभरालालक्विंटल39505057005500
कुलथीक्विंटल29560057705740
तूरक्विंटल33100001092010600
तूरलालक्विंटल168650100009250
सोयाबिनक्विंटल33399543654180
सोयाबिनपिवळाक्विंटल165350042503900
आलेक्विंटल1895001100010500
बटाटाक्विंटल730230025002400
फ्लॉवरक्विंटल20680013001000
कैरीक्विंटल3100020001500
कांदाक्विंटल345130017501500
कोबी—-क्विंटल10380013001000
कोथिंबिरक्विंटल52300050004000
लसूणक्विंटल15170002000018000
वांगीक्विंटल505001500800
मिरची (हिरवी)क्विंटल115200040003000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3779
10/05/2024
कापूसलोकलक्विंटल766646773507000
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1358281029592870
हरभराक्विंटल28550057605650
हरभरालालक्विंटल2550057005600
तूरलालक्विंटल39800100009950
सोयाबिनक्विंटल28399543654200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल70420043504285
आलेक्विंटल2495001100010500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2279
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/04/2024
कापूसलोकलक्विंटल1386592575507000
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल557282529502883
हरभराक्विंटल124596061306060
हरभरालोकलक्विंटल287500060005500
हरभरालालक्विंटल324490057255425
तूरलालक्विंटल1099326102059736
सोयाबिनपिवळाक्विंटल312295044024137
आलेक्विंटल16100001150011000
भेडीक्विंटल76001000800
चवळी (शेंगा)क्विंटल660015001000
कांदाक्विंटल490130020001600
लसूणक्विंटल19140001900017000
वांगीक्विंटल884001000700
मिरची (हिरवी)क्विंटल89150030002500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3814
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/04/2024
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल601295032543170
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल623265828082708
हरभरालालक्विंटल225510057605500
तूरलालक्विंटल6700098009000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल45240045004000
आलेक्विंटल11105001200011000
बटाटाक्विंटल152200024002200
काकडीक्विंटल5570015001000
कांदाक्विंटल140120016001400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1858
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/04/2024
कापूसलोकलक्विंटल998625076767000
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल708266427912731
हरभरालोकलक्विंटल71500056005200
हरभरालालक्विंटल87492554505300
तूरलालक्विंटल9890096509250
सोयाबिनपिवळाक्विंटल161312342733900
आलेक्विंटल6116001200011800
बटाटाक्विंटल391200025002300
फ्लॉवरक्विंटल12470015001000
कांदाक्विंटल834130020001500
कोबी—-क्विंटल6270015001000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3451
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2024
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल386300032043100
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1515294130673020
हरभराक्विंटल72530055555505
हरभरालालक्विंटल10520053005250
तूरलालक्विंटल6091051045510115
सोयाबिनपिवळाक्विंटल125419544504375
आलेक्विंटल12116001180011700
बटाटाक्विंटल323200025002300
बीटक्विंटल5100015001200
फ्लॉवरक्विंटल14750015001000
गाजरक्विंटल1950015001000
कांदाक्विंटल283130020001800
कारलीक्विंटल24200030002500
कोहळाक्विंटल196001000800
कोथिंबिरक्विंटल45200030002500
लसूणक्विंटल10100001550012500
ढोवळी मिरचीक्विंटल20300040003500
टोमॅटोक्विंटल22880012001000
तोंडलीक्विंटल228150020001800
वाल भाजीक्विंटल3200040003000
वांगीक्विंटल294001200700
मिरची (हिरवी)क्विंटल52200035002500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3615
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/04/2024
कापूसलोकलक्विंटल200650077507350
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल590282829822908
हरभराक्विंटल138528054055375
तूरलालक्विंटल789075100309825
सोयाबिनपिवळाक्विंटल239418043804325
आलेक्विंटल8116001180011700
बटाटाक्विंटल672200024002200
भेडीक्विंटल3550015001000
फ्लॉवरक्विंटल855001000800
गाजरक्विंटल2050015001000
काकडीक्विंटल4270015001000
कांदाक्विंटल1012130020001600
कारलीक्विंटल18200035003000
कोबी—-क्विंटल4580012001000
कोथिंबिरक्विंटल63200030002500
लसूणक्विंटल15100001550012500
पालकक्विंटल1080012001000
वांगीक्विंटल556001200800
मिरची (हिरवी)क्विंटल30200035003000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3355
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/04/2024
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1422294530893038
हरभरालालक्विंटल41500052005100
तूरलालक्विंटल77900099559725
आलेक्विंटल10116001180011700
बटाटाक्विंटल551200024002200
चवळी (पाला)क्विंटल125001000800
फ्लॉवरक्विंटल1875001000800
कैरीक्विंटल46100020001500
कांदाक्विंटल553130020001800
कारलीक्विंटल22200030002500
कोहळाक्विंटल326001000800
कोथिंबिरक्विंटल34150030002000
लसूणक्विंटल19100001550012500
ढोवळी मिरचीक्विंटल14300040003500
पालकक्विंटल380012001000
टोमॅटोक्विंटल3666001000800
वांगीक्विंटल583001000600
मिरची (हिरवी)क्विंटल12200035003000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3459
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2024
कापूसलोकलक्विंटल370630077017000
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1394283529812917
हरभराक्विंटल62535053805371
हरभरालोकलक्विंटल77500053005150
हरभरालालक्विंटल102485052384850
तूरलालक्विंटल70848095679072
सोयाबिनपिवळाक्विंटल153350041173840
बटाटाक्विंटल239200025002200
बीटक्विंटल3100020001500
गाजरक्विंटल2380015001000
कैरीक्विंटल38100025002000
कांदाक्विंटल21130020001600
कोबी—-क्विंटल2480012001000
कोथिंबिरक्विंटल35150030002000
ढोवळी मिरचीक्विंटल6300050004000
पालकक्विंटल380015001000
दोडका (शिराळी)क्विंटल5100020001500
टोमॅटोक्विंटल32780012001000
वाल भाजीक्विंटल3200030002500
वांगीक्विंटल445001200900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2999
31/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल234540076506950
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल382278029702900
हरभरालोकलक्विंटल62470052504950
हरभरालालक्विंटल157480052255050
तूरलालक्विंटल29696790838600
सोयाबिनपिवळाक्विंटल58336740003650
कोबी—-क्विंटल2500600600
लाखलोकलक्विंटल2370037003700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)926
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल354560076507000
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल908282229632908
हरभरालोकलक्विंटल205460054005000
हरभरालालक्विंटल270470053505000
तूरलालक्विंटल30765091008500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल58290040003500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1825
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल768650075517150
हरभरालोकलक्विंटल490370053004900
तूरलालक्विंटल37820093008700
सोयाबिनपिवळाक्विंटल84220041003700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1379
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल672675074587100
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल562290031653050
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1490285430322956
भात – धानजयप्रकाशक्विंटल160325036753550
हरभरालोकलक्विंटल142495052315000
हरभरालालक्विंटल416473352005033
तूरलालक्विंटल36855092358900
सोयाबिनपिवळाक्विंटल64310037783617
आलेक्विंटल35120001230012100
बटाटाक्विंटल675160018001700
काकडीक्विंटल5470015001000
कांदाक्विंटल740120018001400
कारलीक्विंटल33200040003000
कोबी—-क्विंटल12080012001000
कोथिंबिरक्विंटल40200030002500
वांगीक्विंटल10550015001000
लाखलोकलक्विंटल2350035003500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5346
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल360610075507000
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल561281829632887
हरभराक्विंटल106510053305271
हरभरालालक्विंटल300490052255050
तूरलालक्विंटल96837594009075
सोयाबिनपिवळाक्विंटल45415043004250
लाखलोकलक्विंटल3350035003500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1471
26/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल1418640075507088
भात – धानएच.एम.टीक्विंटल63275027502750
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल64300030003000
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1500258527502670
हरभराक्विंटल204515053835276
हरभरालोकलक्विंटल449470053005000
हरभरालालक्विंटल501460052175000
मूगक्विंटल7700077007500
तूरक्विंटल41890098509600
तूरलालक्विंटल110819093458856
सोयाबिनक्विंटल20420042504210
सोयाबिनपिवळाक्विंटल132363941133950
आलेक्विंटल38120001230012100
बटाटाक्विंटल595150018001700
फ्लॉवरक्विंटल5070015001200
कांदाक्विंटल560120018001500
कारलीक्विंटल4250040003000
कोबी—-क्विंटल308001000900
कोथिंबिरक्विंटल35250040003000
लसूणक्विंटल8110001300012000
टोमॅटोक्विंटल210100014001200
वाल भाजीक्विंटल4200040003000
वांगीक्विंटल2880020001500
मिरची (हिरवी)क्विंटल8200035003000
लाखलोकलक्विंटल1340034003400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6080
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल973600076007000
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल865279429372869
हरभरालालक्विंटल310481749924883
तूरलालक्विंटल15700092508500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल45260040003500
आलेक्विंटल15120001230012200
बटाटाक्विंटल523150018001700
कांदाक्विंटल880100018001400
कोबी—-क्विंटल10860012001000
लसूणक्विंटल2070001300010000
टोमॅटोक्विंटल283400800600
वांगीक्विंटल7060015001000
लाखलोकलक्विंटल7300030003000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4114
22/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल3004673375377217
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल839750076017501
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल559297530963025
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1723285930092939
हरभराक्विंटल325512552905220
हरभरालोकलक्विंटल134500053505150
हरभरालालक्विंटल467480052675083
कुलथीक्विंटल9500050005000
मूगक्विंटल6700078307500
तूरक्विंटल165900097509500
तूरलालक्विंटल234826193698804
सोयाबिनक्विंटल65400042904200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल265337140853768
आलेक्विंटल95120001230012200
बटाटाक्विंटल395160018501700
भेडीक्विंटल8100020001500
कांदाक्विंटल431100018001400
वांगीक्विंटल11070015001000
मिरची (हिरवी)क्विंटल53150030002000
लाखलोकलक्विंटल1360036003600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8888
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल300650077007000
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल536290031473000
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1126270828372758
हरभराक्विंटल51500053305300
हरभरालालक्विंटल255490052505075
तूरलालक्विंटल31825094039028
सोयाबिनपिवळाक्विंटल128362541553898
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2427
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/03/2024
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल657274529402850
हरभराक्विंटल79510053305300
हरभरालालक्विंटल480450053005000
तूरलालक्विंटल67830092538913
सोयाबिनपिवळाक्विंटल85380041254008
लाखलोकलक्विंटल3240035003000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1371
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/03/2024
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल141295029502950
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1699286530102938
भात – धानजयप्रकाशक्विंटल259320036193500
हरभरालालक्विंटल670485053005113
तूरलालक्विंटल10800093008500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल48300042004000
लाखलोकलक्विंटल1360036003600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2828
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/03/2024
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल417290031253075
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल2001280329892899
हरभराक्विंटल130527553705325
हरभरालालक्विंटल510450054005000
तूरलालक्विंटल85825395489023
सोयाबिनपिवळाक्विंटल96345041703898
कांदाक्विंटल733140020001600
कोबी—-क्विंटल36100015001200
मिरची (हिरवी)क्विंटल29200030002500
लाखलोकलक्विंटल8360036003600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4045
17/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल986615076807000
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1196260027352675
हरभरालोकलक्विंटल319500054005200
हरभरालालक्विंटल449355052255000
तूरलालक्विंटल53858392508833
सोयाबिनपिवळाक्विंटल68353340473800
फ्लॉवरक्विंटल25880012001000
काकडीक्विंटल2350020001200
कोबी—-क्विंटल78100015001200
ढोवळी मिरचीक्विंटल18300040003500
वांगीक्विंटल73100025001500
मिरची (हिरवी)क्विंटल33300040003500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3554
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/03/2024
भात – धानएच.एम.टीक्विंटल55260026002600
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1313270028032765
हरभरालालक्विंटल359490053565175
तूरलालक्विंटल3800091008500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल12300040003500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1742
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/03/2024
कापूसक्विंटल165700078007400
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल640290031293075
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल2579372038683785
हरभराक्विंटल316538054605415
हरभरालालक्विंटल750487553885138
तूरलालक्विंटल65835393339040
सोयाबिनपिवळाक्विंटल92367541853930
लाखलोकलक्विंटल1350035003500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4608
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/03/2024
कापूसक्विंटल76700077507375
कापूसलोकलक्विंटल800650078507600
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल2564266430202863
हरभराक्विंटल132546555205490
हरभरालालक्विंटल660500053755267
तूरलालक्विंटल39875092959023
सोयाबिनपिवळाक्विंटल101411542104180
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4372
13/03/2024
कापूसक्विंटल119700078007400
कापूसलोकलक्विंटल15140610078907188
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल985770078517751
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल232295029502950
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल884286529762920
हरभराक्विंटल436520553655321
हरभरालोकलक्विंटल822420053755000
हरभरालालक्विंटल1929460853505058
तूरलालक्विंटल201848093478973
सोयाबिनपिवळाक्विंटल540343540963814
एकुण आवक (क्विंटलमधील)21288
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल600630079007400
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल417285029832917
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1017
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/03/2024
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल837265028552715
हरभरालालक्विंटल600400052005000
तूरलालक्विंटल9800090008500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल85440047004575
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1531
10/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल1327600077437000
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल538260027502675
हरभरालोकलक्विंटल742490053005150
हरभरालालक्विंटल570466353005000
तूरलालक्विंटल68783390338467
सोयाबिनपिवळाक्विंटल48300040003658
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3293
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल360630076007000
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल828264628212735
हरभरालालक्विंटल820117501267512075
तूरलालक्विंटल6800090008500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल126390041254025
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2140
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/03/2024
कापूसक्विंटल118640073006850
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल120290029002900
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल758283829892919
हरभराक्विंटल540529553505300
हरभरालालक्विंटल330515054005275
तूरलालक्विंटल60882596859505
सोयाबिनपिवळाक्विंटल194375542004165
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2120
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/03/2024
कापूसक्विंटल168655073506950
कापूसलोकलक्विंटल300640074007000
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल121290029002900
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल885286529812925
हरभराक्विंटल422525553705325
हरभरालालक्विंटल423525053505300
तूरलालक्विंटल56841392238930
सोयाबिनपिवळाक्विंटल143402540984060
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2518
04/03/2024
कापूसक्विंटल98700072507125
कापूसलोकलक्विंटल2914613374006867
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल847730074017301
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल530290030382985
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल2151279329962931
हरभराक्विंटल647518054805416
हरभरालोकलक्विंटल2065500055005300
हरभरालालक्विंटल1843493854435250
तूरलालक्विंटल180778192448783
सोयाबिनपिवळाक्विंटल441329540983855
एकुण आवक (क्विंटलमधील)11716
03/03/2024
कापूसक्विंटल201680072507025
कापूसलोकलक्विंटल1623616774006833
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल709258027402675
हरभरालोकलक्विंटल1523500055005200
हरभरालालक्विंटल1070450054505225
तूरलालक्विंटल57745090508600
सोयाबिनपिवळाक्विंटल115340040503700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5298
02/03/2024
कापूसक्विंटल240640072006800
कापूसलोकलक्विंटल3334626773676983
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल1683730074017350
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल296290029002900
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल2262272128542784
हरभरालोकलक्विंटल2303500054705150
हरभरालालक्विंटल1844495054505238
तूरलालक्विंटल82840090338667
सोयाबिनपिवळाक्विंटल220275040973667
आलेक्विंटल12820090008600
फ्लॉवरक्विंटल168100015001200
काकडीक्विंटल660015001000
कांदाक्विंटल463130022501600
टोमॅटोक्विंटल200400800600
मिरची (हिरवी)क्विंटल82200030002500
मिरची (लाल)क्विंटल21070001840015000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)13405
01/03/2024
कापूसक्विंटल416650073507000
कापूसलोकलक्विंटल6238641374186888
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल1358730074007350
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल171290029002900
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1903275028742811
हरभराक्विंटल600530054205372
हरभरालोकलक्विंटल1456480055005200
हरभरालालक्विंटल1848493354005258
तूरलालक्विंटल209850091668809
सोयाबिनपिवळाक्विंटल335381140943989
बटाटाक्विंटल576140016001500
फ्लॉवरक्विंटल169100015001200
कांदाक्विंटल414120022501600
कारलीक्विंटल16200040003000
कोथिंबिरक्विंटल33100025002000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)15742
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/02/2024
कापूसलोकलक्विंटल1200635075007000
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1146275029872908
हरभराक्विंटल410518053905355
हरभरालालक्विंटल60480050004900
तूरलालक्विंटल42870093459215
सोयाबिनपिवळाक्विंटल145385542804255
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3003
27/02/2024
कापूसक्विंटल292620072006700
कापूसलोकलक्विंटल8141636373006863
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल2592700070117001
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल2782275729012831
हरभराक्विंटल579505053155270
हरभरालोकलक्विंटल2496350053805000
हरभरालालक्विंटल2369496354255225
तूरलालक्विंटल151847591798920
सोयाबिनक्विंटल2466046704670
सोयाबिनपिवळाक्विंटल411327541563889
कोबी—-क्विंटल2500600600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)19817
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/02/2024
कापूसक्विंटल360615070006575
कापूसलोकलक्विंटल600640071506800
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल170290029002900
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1428290030552981
हरभरालालक्विंटल370555057005625
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2928
23/02/2024
कापूसक्विंटल626620070006600
कापूसलोकलक्विंटल11218635071186763
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल1344700071017001
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल195290029002900
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल2303264228132746
हरभराक्विंटल325541056005525
हरभरालोकलक्विंटल2546412557005400
हरभरालालक्विंटल2028538856035478
तूरलालक्विंटल195854992798931
सोयाबिनपिवळाक्विंटल330363842614058
एकुण आवक (क्विंटलमधील)21110
22/02/2024
कापूसक्विंटल456660070006800
कापूसलोकलक्विंटल9417628870806600
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल1661700071017001
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल473292530543000
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल2531268328132735
हरभराक्विंटल426540056555598
हरभरालोकलक्विंटल2588530056755450
हरभरालालक्विंटल1692526856605468
तूरलालक्विंटल271830492208748
सोयाबिनपिवळाक्विंटल462363040503932
एकुण आवक (क्विंटलमधील)19977
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/02/2024
कापूसक्विंटल430650070506775
कापूसलोकलक्विंटल600650070756750
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल994281729832892
हरभराक्विंटल340545055705515
हरभरालालक्विंटल498521556755433
तूरलालक्विंटल40850495009325
सोयाबिनपिवळाक्विंटल227421342804245
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3129
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/02/2024
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल389280031482900
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल2154276029202836
हरभराक्विंटल325546556105530
हरभरालालक्विंटल350520056005500
तूरलालक्विंटल49800092409125
सोयाबिनपिवळाक्विंटल233436245474482
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3500
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/02/2024
कापूसलोकलक्विंटल1200600071706700
हरभरालालक्विंटल720522557055500
तूरलालक्विंटल2870090008800
सोयाबिनपिवळाक्विंटल15430043004300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1937
18/02/2024
कापूसलोकलक्विंटल1600640072506800
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल14300030003000
हरभरालोकलक्विंटल383500058005500
हरभरालालक्विंटल186500056005400
तूरलालक्विंटल7900093009100
सोयाबिनपिवळाक्विंटल104390040363950
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2294
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/02/2024
कापूसक्विंटल630620071006650
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल300270030902900
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1649266030352922
हरभरालालक्विंटल100540056505500
तूरलालक्विंटल1920092009200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल4410041004100
आलेक्विंटल14860090008800
बटाटाक्विंटल447120016001500
कांदाक्विंटल435100018001500
कोबी—-क्विंटल228001000900
कोहळाक्विंटल380012001000
लसूणक्विंटल27200002900025000
पालकक्विंटल380012001000
टोमॅटोक्विंटल31080012001000
वाल भाजीक्विंटल24200030002500
वांगीक्विंटल445001200800
मिरची (हिरवी)क्विंटल47150025002000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4060
16/02/2024
कापूसक्विंटल708600070506525
कापूसलोकलक्विंटल18453606770756633
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल1224700070517011
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल198300030003000
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल2143268828962793
हरभराक्विंटल143550055955550
हरभरालोकलक्विंटल1419520058005500
हरभरालालक्विंटल1069510056955425
कुलथीक्विंटल2640064006400
तूरक्विंटल43850093459000
तूरलालक्विंटल90797591508600
सोयाबिनक्विंटल55388042954100
सोयाबिनपिवळाक्विंटल186327540053550
आलेक्विंटल15860090008800
कांदाक्विंटल355100018001500
कोबी—-क्विंटल818001000900
लसूणक्विंटल12200002900023000
टोमॅटोक्विंटल47880012001000
मटारक्विंटल137200025002200
वांगीक्विंटल1970015001000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)26830
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/02/2024
कापूसलोकलक्विंटल600650068506700
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1013276329902875
हरभरालालक्विंटल245410060005500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल50045000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1908
13/02/2024
कापूसक्विंटल480620067506475
कापूसलोकलक्विंटल13296610068246563
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल1644670068016701
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल99297529752975
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1342277530022920
हरभरालोकलक्विंटल683575062006000
हरभरालालक्विंटल180500060505800
तूरलालक्विंटल130870093258900
सोयाबिनपिवळाक्विंटल357387542564138
कांदाक्विंटल468120020001500
कोथिंबिरक्विंटल8100020001500
लसूणक्विंटल20300003350032000
वांगीक्विंटल2950015001000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)18736
12/02/2024
कापूसक्विंटल139610067206410
कापूसलोकलक्विंटल9264612567386513
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल1075670067516701
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1781273529102821
हरभरालोकलक्विंटल595582062006000
हरभरालालक्विंटल367560061135800
तूरलालक्विंटल218837694189100
सोयाबिनपिवळाक्विंटल450389942744139
आलेक्विंटल20860090008800
कांदाक्विंटल635100020001500
कोथिंबिरक्विंटल22100020001500
टोमॅटोक्विंटल337100020001500
मिरची (हिरवी)क्विंटल19200025002200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)14922

 

चंद्रपुर बाजारभाव चंद्रपुर बाजारभाव चंद्रपुर बाजारभाव चंद्रपुर बाजारभाव चंद्रपुर बाजारभाव

श्रोत :- msamb.com

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top