कृषी महाराष्ट्र

ठाणे बाजारभाव

ठाणे बाजारभाव

 

दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/05/2024
भेडीहायब्रीडक्विंटल56165024002000
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल3230028002500
गवारहायब्रीडक्विंटल3300040003500
घोसाळी (भाजी)हायब्रीडक्विंटल3250030002800
कैरीलोकलक्विंटल3200030002500
काकडीहायब्रीडक्विंटल3250030002800
बकरानग2970350055004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)71
15/05/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल3260029002750
गहूशरबतीक्विंटल3290031003000
ज्वारीवसंतक्विंटल3320038003500
तांदूळबसमतीक्विंटल3880096009200
तांदूळमसुराक्विंटल3320037003450
हरभराहायब्रीडक्विंटल3580062006000
उडीदमोगलाईक्विंटल3108001100010900
तीलपांढराक्विंटल3160001650016250
लिंबूहायब्रीडक्विंटल3900095009250
आलेहायब्रीडक्विंटल3700075007250
बटाटानं. १क्विंटल3200024002200
भेडीहायब्रीडक्विंटल46213328332467
भोपळाहायब्रीडक्विंटल3140016001500
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल3160020001800
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल3230028002500
फरस बीहायब्रीडक्विंटल3500060005500
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल3140016001500
गाजरहायब्रीडक्विंटल3250032002850
गवारहायब्रीडक्विंटल6250035003000
घेवडाहायब्रीडक्विंटल3500055005250
घोसाळी (भाजी)हायब्रीडक्विंटल3230028002500
कढिपत्ताहायब्रीडनग3250030002650
कैरीलोकलक्विंटल3200030002500
काकडीहायब्रीडक्विंटल6245029002700
कांदानं. १क्विंटल3150022001850
कांदा पातहायब्रीडनग3152520
कारलीहायब्रीडक्विंटल3360040003800
कोबीहायब्रीडक्विंटल380012001000
कोथिंबिरहायब्रीडनग381511
मेथी भाजीहायब्रीडनग3102015
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल3300035003250
मुळाहायब्रीडनग3304035
पालकहायब्रीडनग381511
शेपूहायब्रीडनग3152017
शेवगाहायब्रीडक्विंटल3280032003000
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल3400045004250
सुरणहायब्रीडक्विंटल3550064005950
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल3100012001100
तोंडलीहायब्रीडक्विंटल3300034003200
मटारहायब्रीडक्विंटल3800090008500
वांगीहायब्रीडक्विंटल3150020001700
गायलोकलनग3380004500040000
गायहायब्रीडनग3450006000055000
म्हैसलोकलनग3400005500050000
म्हैसहायब्रीडनग3700009000080000
कालवडलोकलनग3200003500030000
कालवडहायब्रीडनग3300003800034000
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल3320040003600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)154
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/05/2024
भेडीहायब्रीडक्विंटल3180023002000
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल3230028002500
गवारहायब्रीडक्विंटल3300040003500
घोसाळी (भाजी)हायब्रीडक्विंटल3250030002800
कैरीलोकलक्विंटल3250030002800
काकडीहायब्रीडक्विंटल3250030002800
बकरानग3720350055004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)18
13/05/2024
गहूलोकलक्विंटल700320036003400
तांदूळलोकलक्विंटल620400060005000
भेडीहायब्रीडक्विंटल38215029002500
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल3200025002300
गवारहायब्रीडक्विंटल3300040003500
घोसाळी (भाजी)हायब्रीडक्विंटल3250030002800
कैरीलोकलक्विंटल3250030002800
काकडीहायब्रीडक्विंटल3230028002500
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल43150025002000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1416
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/05/2024
बकरानग3360350055004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)0
10/05/2024
गहूलोकलक्विंटल670320036003400
गहूशरबतीक्विंटल3280032003000
तांदूळलोकलक्विंटल700350055004500
तांदूळबसमतीक्विंटल3680076007200
तांदूळमसुराक्विंटल3280032003000
हरभराहायब्रीडक्विंटल3580064006100
उडीदमोगलाईक्विंटल3880092009000
तीलपांढराक्विंटल3880092009000
लिंबूहायब्रीडक्विंटल3900095009250
आलेहायब्रीडक्विंटल3800085008250
बटाटानं. १क्विंटल3210024002300
भेडीहायब्रीडक्विंटल34205027502400
भोपळाहायब्रीडक्विंटल3140016001500
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल3180020001900
फरस बीहायब्रीडक्विंटल3450052004850
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल3180024002100
गाजरहायब्रीडक्विंटल3160020001800
गवारहायब्रीडक्विंटल3320040003600
घेवडाहायब्रीडक्विंटल37375046004175
घोसाळी (भाजी)हायब्रीडक्विंटल63100015001200
कढिपत्ताहायब्रीडनग3400050004500
काकडीहायब्रीडक्विंटल3220026002400
कांदानं. १क्विंटल3200021002050
कांदा पातहायब्रीडनग3152520
कारलीहायब्रीडक्विंटल52200027502350
कोबीहायब्रीडक्विंटल380012001000
कोथिंबिरहायब्रीडनग352012
लसूणहायब्रीडक्विंटल3100002500017500
मेथी भाजीहायब्रीडनग3152017
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल34325040003625
मुळाहायब्रीडनग3304035
पालकहायब्रीडनग371511
शेपूहायब्रीडनग3121815
शेवगाहायब्रीडक्विंटल3290033003100
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल3350040003750
सुरणहायब्रीडक्विंटल3550060005750
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल52100017001350
तोंडलीहायब्रीडक्विंटल3360040003800
मटारहायब्रीडक्विंटल3800090008500
वांगीहायब्रीडक्विंटल49140021001750
गायलोकलनग3380004500040000
गायहायब्रीडनग3450006000055000
म्हैसलोकलनग3400005500050000
म्हैसहायब्रीडनग3700009000080000
कालवडलोकलनग3200003500030000
कालवडहायब्रीडनग3300003800034000
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल3350040003750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1766
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/04/2024
गहूलोकलक्विंटल800300035003250
गहूशरबतीक्विंटल3250029002700
ज्वारीवसंतक्विंटल3380040003900
तांदूळलोकलक्विंटल580400060005000
तांदूळबसमतीक्विंटल3590095007700
तांदूळमसुराक्विंटल3700075007250
हरभराहायब्रीडक्विंटल3580060005950
उडीदमोगलाईक्विंटल3920094009300
तीलपांढराक्विंटल3160001660016300
लिंबूहायब्रीडक्विंटल3900095009250
आलेहायब्रीडक्विंटल3750080007750
बटाटानं. १क्विंटल3190023002100
भेडीहायब्रीडक्विंटल3250031002800
भोपळाहायब्रीडक्विंटल3130019001600
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल3180022001900
फरस बीहायब्रीडक्विंटल3400045004250
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल3100012001100
गाजरहायब्रीडक्विंटल3150020001750
गवारहायब्रीडक्विंटल3500060005500
घेवडाहायब्रीडक्विंटल3450050004750
कढिपत्ताहायब्रीडनग3300040003500
काकडीहायब्रीडक्विंटल3180022002000
कांदानं. १क्विंटल3140017001550
कांदा पातहायब्रीडनग3102015
कारलीहायब्रीडक्विंटल3300032003100
कोबीहायब्रीडक्विंटल3100015001200
कोथिंबिरहायब्रीडनग3102015
लसूणहायब्रीडक्विंटल3100002000015000
मेथी भाजीहायब्रीडनग3101512
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल3550060005750
मुळाहायब्रीडनग3304035
पालकहायब्रीडनग35108
शेपूहायब्रीडनग3101513
शेवगाहायब्रीडक्विंटल3180022002000
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल3280032003000
सुरणहायब्रीडक्विंटल3650070006750
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल3150019001700
तोंडलीहायब्रीडक्विंटल3400045004150
मटारहायब्रीडक्विंटल3550065006000
वांगीहायब्रीडक्विंटल3170022001900
गायलोकलनग3300003800034000
गायहायब्रीडनग3450006000055000
म्हैसलोकलनग3400005500050000
म्हैसहायब्रीडनग3700009000080000
कालवडलोकलनग3200003500030000
कालवडहायब्रीडनग3300003800034000
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल3550060005750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1476
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/04/2024
गहूशरबतीक्विंटल3250029002700
ज्वारीवसंतक्विंटल3380040003900
तांदूळबसमतीक्विंटल3590095007700
तांदूळमसुराक्विंटल3700075007250
हरभराहायब्रीडक्विंटल3580060005950
उडीदमोगलाईक्विंटल3920094009300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)18
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/04/2024
भेडीहायब्रीडक्विंटल48150025002000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)48
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2024
भेडीहायब्रीडक्विंटल49140021001750
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल3150020001800
गवारहायब्रीडक्विंटल3400050004500
घोसाळी (भाजी)हायब्रीडक्विंटल3150020001800
काकडीहायब्रीडक्विंटल3130018001500
कारलीहायब्रीडक्विंटल3300040003500
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल3180023002000
बकरानग2850350055004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)67
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/04/2024
गहूलोकलक्विंटल770300034003200
ज्वारीलोकलक्विंटल110400045004250
तांदूळलोकलक्विंटल650300050004000
भेडीहायब्रीडक्विंटल32140018001600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1562
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/04/2024
गहूलोकलक्विंटल790300035003250
गहूशरबतीक्विंटल3250029002700
ज्वारीवसंतक्विंटल3380040003900
तांदूळलोकलक्विंटल640400050004500
तांदूळबसमतीक्विंटल3590095007700
तांदूळमसुराक्विंटल3700075007250
हरभराहायब्रीडक्विंटल3580061005950
उडीदमोगलाईक्विंटल13920094009300
तीलपांढराक्विंटल3179001880018350
लिंबूहायब्रीडक्विंटल3900095009250
आलेहायब्रीडक्विंटल3750080007750
बटाटानं. १क्विंटल3200021002050
भेडीहायब्रीडक्विंटल46160021501875
भोपळाहायब्रीडक्विंटल3150020001750
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल3600800700
फरस बीहायब्रीडक्विंटल3280032003000
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल3500800650
गाजरहायब्रीडक्विंटल3180022002000
गवारहायब्रीडक्विंटल3400050004500
घेवडाहायब्रीडक्विंटल3220026002500
कढिपत्ताहायब्रीडनग3300032003100
काकडीहायब्रीडक्विंटल3140018001600
कांदानं. १क्विंटल3160017001650
कांदा पातहायब्रीडनग3101512
कारलीहायब्रीडक्विंटल3280035003150
कोबीहायब्रीडक्विंटल390012001050
कोथिंबिरहायब्रीडनग35107
लसूणहायब्रीडक्विंटल360001500010500
मेथी भाजीहायब्रीडनग3101814
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल3500055005250
मुळाहायब्रीडनग3253027
पालकहायब्रीडनग35107
शेपूहायब्रीडनग35107
शेवगाहायब्रीडक्विंटल3150020001750
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल3180020001900
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल38001000900
तोंडलीहायब्रीडक्विंटल3350040003750
मटारहायब्रीडक्विंटल13380052004500
वांगीहायब्रीडक्विंटल380012001000
गायलोकलनग3380004500040000
गायहायब्रीडनग3450006000055000
म्हैसलोकलनग3400005500050000
म्हैसहायब्रीडनग3700009000080000
कालवडलोकलनग3200003500030000
कालवडहायब्रीडनग3300003800034000
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल3500060005500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1586
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2024
गहूलोकलक्विंटल790300035003250
गहूशरबतीक्विंटल3260028002700
ज्वारीवसंतक्विंटल3380042004000
तांदूळलोकलक्विंटल640400050004500
तांदूळबसमतीक्विंटल3580096007700
तांदूळमसुराक्विंटल3720074007300
हरभराहायब्रीडक्विंटल3580060005950
उडीदमोगलाईक्विंटल3920094009300
तीलपांढराक्विंटल3160001660016300
लिंबूहायब्रीडक्विंटल3900095009250
आलेहायब्रीडक्विंटल3750080007750
बटाटानं. १क्विंटल3200022002100
भेडीहायब्रीडक्विंटल45140018001600
भोपळाहायब्रीडक्विंटल3160020001800
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल38001000900
फरस बीहायब्रीडक्विंटल3220026002400
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल35001000750
गाजरहायब्रीडक्विंटल3150020001750
गवारहायब्रीडक्विंटल3300036003300
घेवडाहायब्रीडक्विंटल3200025002250
कढिपत्ताहायब्रीडनग3300032003100
काकडीहायब्रीडक्विंटल3140016001500
कांदानं. १क्विंटल3160017001650
कांदा पातहायब्रीडनग3102015
कारलीहायब्रीडक्विंटल3260032002900
कोबीहायब्रीडक्विंटल3120015001350
कोथिंबिरहायब्रीडनग3102015
लसूणहायब्रीडक्विंटल360001600011000
मेथी भाजीहायब्रीडनग351510
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल3380044004100
मुळाहायब्रीडनग3303532
पालकहायब्रीडनग3586
शेपूहायब्रीडनग3101512
शेवगाहायब्रीडक्विंटल3100014001200
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल3160022001900
सुरणहायब्रीडक्विंटल3550060005750
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल380012001000
तोंडलीहायब्रीडक्विंटल3300036003300
मटारहायब्रीडक्विंटल3500060005500
वांगीहायब्रीडक्विंटल3120016001400
गायलोकलनग3380004500040000
गायहायब्रीडनग3450006000055000
म्हैसलोकलनग3400005500050000
म्हैसहायब्रीडनग3700009000080000
कालवडलोकलनग3200003500030000
कालवडहायब्रीडनग3300003800034000
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल3700075007250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1568
31/03/2024
गहूलोकलक्विंटल730320036003400
गहूशरबतीक्विंटल3260028002700
तांदूळलोकलक्विंटल660350055004500
तांदूळबसमतीक्विंटल3580096007700
तांदूळमसुराक्विंटल3720074007300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1399
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/03/2024
भेडीहायब्रीडक्विंटल31120016001400
बकरानग3400350055004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)31
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/03/2024
भेडीहायब्रीडक्विंटल60150020001700
घेवडाहायब्रीडक्विंटल57200030002500
घोसाळी (भाजी)हायब्रीडक्विंटल55300040003500
कारलीहायब्रीडक्विंटल53350045004000
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल42300035003200
वांगीहायब्रीडक्विंटल48200030002500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)315
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/03/2024
गहूलोकलक्विंटल780300035003250
तांदूळलोकलक्विंटल620400050004500
भेडीहायब्रीडक्विंटल31150020001700
बकरानग420350055004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1431
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/03/2024
भेडीहायब्रीडक्विंटल61120016001200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)61
26/03/2024
गहूलोकलक्विंटल700300035003250
ज्वारीलोकलक्विंटल270350040003750
तांदूळलोकलक्विंटल530300036003300
भेडीहायब्रीडक्विंटल61140018001600
बकरानग2390350055004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1561
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/03/2024
बकरानग3165350055004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)0
22/03/2024
गहूलोकलक्विंटल770320038003500
गहूशरबतीक्विंटल3260029002750
तांदूळलोकलक्विंटल760450065005500
तांदूळबसमतीक्विंटल3640076007000
तांदूळमसुराक्विंटल3240028002600
हरभराहायब्रीडक्विंटल3580062006000
उडीदमोगलाईक्विंटल3880091008950
तीलपांढराक्विंटल3188001960019200
लिंबूहायब्रीडक्विंटल390001100010000
आलेहायब्रीडक्विंटल3750080007750
बटाटानं. १क्विंटल3150017501625
भेडीहायब्रीडक्विंटल40300036003300
भोपळाहायब्रीडक्विंटल3100012001100
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल3140016001500
दुधी भोपळाहायब्रीडनग530150025002000
फरस बीहायब्रीडक्विंटल3320040003600
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल3180020001900
गाजरहायब्रीडक्विंटल3150020001750
गवारहायब्रीडक्विंटल3360040003800
घेवडाहायब्रीडक्विंटल3750080007725
घोसाळी (भाजी)हायब्रीडक्विंटल29200030002500
कढिपत्ताहायब्रीडनग3300035003250
काकडीहायब्रीडक्विंटल3100016001300
कांदानं. १क्विंटल3150017001600
कांदा पातहायब्रीडनग3101512
कारलीहायब्रीडक्विंटल50375045004125
कोबीहायब्रीडक्विंटल3100012001100
कोथिंबिरहायब्रीडनग3102517
लसूणहायब्रीडक्विंटल380001400011000
मेथी भाजीहायब्रीडनग3102015
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल32375045004125
मुळाहायब्रीडनग3204030
पालकहायब्रीडनग3586
शेपूहायब्रीडनग351510
शेवगाहायब्रीडक्विंटल3280032003000
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल3400050004500
सुरणहायब्रीडक्विंटल3500055005250
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल37285034503150
तोंडलीहायब्रीडक्विंटल3400045004250
मटारहायब्रीडक्विंटल3500060005500
वांगीहायब्रीडक्विंटल42250031502825
गायलोकलनग3380004500040000
गायहायब्रीडनग3450006000055000
म्हैसलोकलनग3400005500050000
म्हैसहायब्रीडनग3700009000080000
कालवडलोकलनग3200003500030000
कालवडहायब्रीडनग3300003800034000
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल3700075007205
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1838
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/03/2024
गहूशरबतीक्विंटल3260029002750
तांदूळबसमतीक्विंटल3640076007000
तांदूळमसुराक्विंटल3240028002600
हरभराहायब्रीडक्विंटल3580062006000
उडीदमोगलाईक्विंटल3880092009000
तीलपांढराक्विंटल3188001960019200
लिंबूहायब्रीडक्विंटल390001100010000
आलेहायब्रीडक्विंटल3750080007750
बटाटानं. १क्विंटल3150017501650
भेडीहायब्रीडक्विंटल57160022001900
भोपळाहायब्रीडक्विंटल3160020001800
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल3140018001600
फरस बीहायब्रीडक्विंटल3320040003600
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल390012001150
गाजरहायब्रीडक्विंटल3150020001750
गवारहायब्रीडक्विंटल3550065006000
घेवडाहायब्रीडक्विंटल3320038003500
कढिपत्ताहायब्रीडनग3300035003250
काकडीहायब्रीडक्विंटल3100016001300
कांदानं. १क्विंटल3150017001600
कांदा पातहायब्रीडनग3102015
कारलीहायब्रीडक्विंटल3450050004750
कोबीहायब्रीडक्विंटल3100014001200
कोथिंबिरहायब्रीडनग3152520
लसूणहायब्रीडक्विंटल380001400011000
मेथी भाजीहायब्रीडनग3102216
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल3500060005500
मुळाहायब्रीडनग3304035
पालकहायब्रीडनग3587
शेपूहायब्रीडनग35138
शेवगाहायब्रीडक्विंटल3280032003000
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल3400050004500
सुरणहायब्रीडक्विंटल3500055005250
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल3100014001200
तोंडलीहायब्रीडक्विंटल3400045004250
मटारहायब्रीडक्विंटल3420045004350
वांगीहायब्रीडक्विंटल3160022001900
गायलोकलनग3380004500040000
गायहायब्रीडनग3450006000055000
म्हैसलोकलनग3400005500050000
म्हैसहायब्रीडनग3700009000080000
बकरानग2340350055004500
कालवडलोकलनग3200003500030000
कालवडहायब्रीडनग3300003800034000
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल3650085007500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)147
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/03/2024
गहूलोकलक्विंटल640300034003200
गहूशरबतीक्विंटल3260029002750
तांदूळलोकलक्विंटल650400060005000
तांदूळबसमतीक्विंटल3640076007000
तांदूळमसुराक्विंटल3240028002600
हरभराहायब्रीडक्विंटल3580062006000
उडीदमोगलाईक्विंटल13880091008950
तीलपांढराक्विंटल3188001960019200
लिंबूहायब्रीडक्विंटल390001100010000
आलेहायब्रीडक्विंटल3750080007750
बटाटानं. १क्विंटल3180022002000
भेडीहायब्रीडक्विंटल39225031502700
भोपळाहायब्रीडक्विंटल3160020001800
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल3140018001600
फरस बीहायब्रीडक्विंटल3320040003600
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल390012001150
गाजरहायब्रीडक्विंटल3150020001750
गवारहायब्रीडक्विंटल3550065006000
घेवडाहायब्रीडक्विंटल3320036003500
कढिपत्ताहायब्रीडनग3300035003250
काकडीहायब्रीडक्विंटल3100016001300
कांदानं. १क्विंटल3140015001450
कांदा पातहायब्रीडनग3102015
कारलीहायब्रीडक्विंटल3450050004750
कोबीहायब्रीडक्विंटल3100014001200
कोथिंबिरहायब्रीडनग3152520
लसूणहायब्रीडक्विंटल370001600011500
मेथी भाजीहायब्रीडनग3102216
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल13500060005500
मुळाहायब्रीडनग3304035
पालकहायब्रीडनग3587
शेपूहायब्रीडनग35138
शेवगाहायब्रीडक्विंटल3280032003000
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल3400050004500
सुरणहायब्रीडक्विंटल3500055005250
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल3100014001200
तोंडलीहायब्रीडक्विंटल3400045004250
मटारहायब्रीडक्विंटल3420045004350
वांगीहायब्रीडक्विंटल13160022001900
गायलोकलनग3380004500040000
गायहायब्रीडनग3450006000055000
म्हैसलोकलनग3400005500050000
म्हैसहायब्रीडनग3700009000080000
कालवडलोकलनग3200003500030000
कालवडहायब्रीडनग3300003800034000
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल3650085007500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1449
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/03/2024
गहूशरबतीक्विंटल3260029002750
तांदूळबसमतीक्विंटल13640076007000
तांदूळमसुराक्विंटल3240028002600
हरभराहायब्रीडक्विंटल3580062006000
उडीदमोगलाईक्विंटल3880091008950
तीलपांढराक्विंटल3188001960019200
आलेहायब्रीडक्विंटल3750080007750
बटाटानं. १क्विंटल36001200900
भेडीहायब्रीडक्विंटल68175024002075
भोपळाहायब्रीडक्विंटल3160020001800
फरस बीहायब्रीडक्विंटल3320040003600
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल390011001000
गाजरहायब्रीडक्विंटल3100015001250
गवारहायब्रीडक्विंटल3550065006000
घेवडाहायब्रीडक्विंटल3320038003500
कढिपत्ताहायब्रीडनग3300035003250
काकडीहायब्रीडक्विंटल3100015001250
कांदानं. १क्विंटल3130016001450
कांदा पातहायब्रीडनग3103020
कारलीहायब्रीडक्विंटल3450050004750
कोबीहायब्रीडक्विंटल3100014001200
कोथिंबिरहायब्रीडनग3102015
लसूणहायब्रीडक्विंटल370001800012500
मेथी भाजीहायब्रीडनग3152520
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल3550060005750
मुळाहायब्रीडनग3304035
पालकहायब्रीडनग35108
शेपूहायब्रीडनग351510
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल3440050004750
सुरणहायब्रीडक्विंटल3520058005500
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल3120018001500
तोंडलीहायब्रीडक्विंटल3400045004250
मटारहायब्रीडक्विंटल3450048004650
वांगीहायब्रीडक्विंटल3160022001900
गायलोकलनग3380004500040000
गायहायब्रीडनग3450006000055000
म्हैसलोकलनग3400006000055000
म्हैसहायब्रीडनग3700009000080000
बकरानग2650350055004500
कालवडलोकलनग3200003500030000
कालवडहायब्रीडनग3300003800034000
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल3650085007500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)159
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/03/2024
गहूलोकलक्विंटल640320036003400
तांदूळलोकलक्विंटल600300050004000
भेडीहायब्रीडक्विंटल95100016001400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1335
17/03/2024
गहूलोकलक्विंटल600280032003000
तांदूळलोकलक्विंटल3450350055004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4050
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/03/2024
भेडीहायब्रीडक्विंटल28120016001400
बकरानग3660350055004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)28
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल3260028002700
गहूशरबतीक्विंटल3260031002850
तांदूळबसमतीक्विंटल3620088007500
तांदूळमसुराक्विंटल3310034003250
हरभराहायब्रीडक्विंटल3600064006200
उडीदमोगलाईक्विंटल3920094009300
तीलपांढराक्विंटल3160001700016500
चिकुहायब्रीडक्विंटल3400045004250
द्राक्षहायब्रीडक्विंटल3350040003750
लिंबूहायब्रीडक्विंटल39500100009750
मोसंबीहायब्रीडक्विंटल3250030002750
पपईहायब्रीडक्विंटल3150020001750
पेरुहायब्रीडक्विंटल3400045004250
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल3100001200011000
संत्रीहायब्रीडक्विंटल3250030002750
आलेहायब्रीडक्विंटल3750080007750
बटाटानं. १क्विंटल3180019001850
भेडीहायब्रीडक्विंटल53185024002125
भोपळाहायब्रीडक्विंटल3160020001800
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल3120016001400
फरस बीहायब्रीडक्विंटल3220028002500
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल390012001050
गाजरहायब्रीडक्विंटल3120015001350
गवारहायब्रीडक्विंटल3500060005500
घेवडाहायब्रीडक्विंटल3260032002900
कढिपत्ताहायब्रीडनग3300032003100
काकडीहायब्रीडक्विंटल3150020001750
कांदानं. १क्विंटल3160019001750
कांदा पातहायब्रीडनग3101513
कारलीहायब्रीडक्विंटल37275035003125
कोबीहायब्रीडक्विंटल3150018001650
कोथिंबिरहायब्रीडनग352013
लसूणहायब्रीडक्विंटल3130002100017000
मेथी भाजीहायब्रीडनग3102015
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल3460052004900
मुळाहायब्रीडनग3204030
पालकहायब्रीडनग3375
शेपूहायब्रीडनग3101513
शेवगाहायब्रीडक्विंटल3250032002850
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल3420048004500
सुरणहायब्रीडक्विंटल3520055005350
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल3160020001800
तोंडलीहायब्रीडक्विंटल3500055005250
मटारहायब्रीडक्विंटल3450050004750
वांगीहायब्रीडक्विंटल3160020001800
गायहायब्रीडनग3450006000055000
म्हैसलोकलनग3400005500050000
म्हैसहायब्रीडनग3700009000080000
कालवडलोकलनग3200003500030000
कालवडहायब्रीडनग3300003800034000
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल3600075006750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)201
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/03/2024
गहूशरबतीक्विंटल3240028002600
तांदूळलोकलक्विंटल630300050004000
तांदूळबसमतीक्विंटल3620088007500
तांदूळमसुराक्विंटल3310034003250
हरभराहायब्रीडक्विंटल3580062006000
उडीदमोगलाईक्विंटल3920096009400
तीलपांढराक्विंटल3160001700016500
बटाटानं. १क्विंटल3160020001800
भेडीहायब्रीडक्विंटल39210026002350
भोपळाहायब्रीडक्विंटल3180025002150
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल3150020001750
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल3140020001700
गवारहायब्रीडक्विंटल3450055005000
घेवडाहायब्रीडक्विंटल3220026002400
कांदानं. १क्विंटल3160019001780
कोबीहायब्रीडक्विंटल3150020001750
लसूणहायब्रीडक्विंटल3140002200018000
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल3420050004600
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल3440046004500
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल3170022001950
मटारहायब्रीडक्विंटल3400044004200
वांगीहायब्रीडक्विंटल3240028002600
गायलोकलनग13380004500040000
गायहायब्रीडनग3450006000055000
म्हैसलोकलनग3450006000055000
म्हैसहायब्रीडनग3700009000080000
बकरानग1380350055004500
कालवडलोकलनग3200003500030000
कालवडहायब्रीडनग3300003800034000
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल3700074007200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)732
13/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल3260028002700
गहूलोकलक्विंटल640300034003200
गहूशरबतीक्विंटल3260031002880
ज्वारीवसंतक्विंटल3340036003550
तांदूळलोकलक्विंटल580350055004500
तांदूळमसुराक्विंटल3620088007850
हरभराहायब्रीडक्विंटल3600064006200
उडीदमोगलाईक्विंटल3920094009300
तीलपांढराक्विंटल3160001700016400
लिंबूहायब्रीडक्विंटल39500100009750
आलेहायब्रीडक्विंटल3800085008250
बटाटानं. १क्विंटल3130018001580
भेडीहायब्रीडक्विंटल37206727002400
भोपळाहायब्रीडक्विंटल3180022002000
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल3160018001800
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल3200025002300
फरस बीहायब्रीडक्विंटल3320036003400
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल38001000900
गाजरहायब्रीडक्विंटल3120015001350
गवारहायब्रीडक्विंटल6615070006575
घेवडाहायब्रीडक्विंटल3240028002600
घोसाळी (भाजी)हायब्रीडक्विंटल3200025002300
कढिपत्ताहायब्रीडनग3300035003250
काकडीहायब्रीडक्विंटल6165021001850
कांदानं. १क्विंटल3170020001850
कांदा पातहायब्रीडनग13101512
कारलीहायब्रीडक्विंटल6325038003525
कोबीहायब्रीडक्विंटल3140018001600
कोथिंबिरहायब्रीडनग3102015
लसूणहायब्रीडक्विंटल3160002400020000
मेथी भाजीहायब्रीडनग3102015
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल6345041503800
मुळाहायब्रीडनग3304035
पालकहायब्रीडनग3586
शेपूहायब्रीडनग381210
शेवगाहायब्रीडक्विंटल3300040003500
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल6275032002950
सुरणहायब्रीडक्विंटल3480054005100
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल3120016001400
तोंडलीहायब्रीडक्विंटल3380044004100
मटारहायब्रीडक्विंटल3460055005050
वांगीहायब्रीडक्विंटल3160020001800
गायलोकलनग3380004500040000
गायहायब्रीडनग3450006000055000
म्हैसलोकलनग3400005500050000
म्हैसहायब्रीडनग3700009000080000
कालवडलोकलनग3200003500030000
कालवडहायब्रीडनग3300003800034000
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल6575070006375
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1374
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल3260028002700
ज्वारीवसंतक्विंटल3350036003550
तांदूळबसमतीक्विंटल3620088007500
हरभराहायब्रीडक्विंटल3600064006200
उडीदमोगलाईक्विंटल3920094009300
तीलपांढराक्विंटल3160001700016500
चिकुहायब्रीडक्विंटल3400060005000
लिंबूहायब्रीडक्विंटल39500100009750
सफरचंदहायब्रीडक्विंटल3110001500013000
आलेहायब्रीडक्विंटल3800085008250
बटाटानं. १क्विंटल3160018001700
भेडीहायब्रीडक्विंटल52215030502600
भोपळाहायब्रीडक्विंटल3180022002000
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल3160018001700
फरस बीहायब्रीडक्विंटल3320036003400
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल3100012001100
गाजरहायब्रीडक्विंटल3120015001350
गवारहायब्रीडक्विंटल3600070006500
घेवडाहायब्रीडक्विंटल3340038003600
कढिपत्ताहायब्रीडनग3300035003250
काकडीहायब्रीडक्विंटल3220025002350
कांदानं. १क्विंटल3160019001750
कांदा पातहायब्रीडनग3102015
कारलीहायब्रीडक्विंटल3300035003250
कोबीहायब्रीडक्विंटल3140016001500
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल3102015
लसूणहायब्रीडक्विंटल3140002200018000
मेथी भाजीहायब्रीडनग3102015
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल3600065006250
मुळाहायब्रीडनग3303533
पालकहायब्रीडनग3587
शेपूहायब्रीडनग3101513
शेवगाहायब्रीडक्विंटल3320036003400
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल3450048004650
सुरणहायब्रीडक्विंटल3520056005400
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल3140016001500
तोंडलीहायब्रीडक्विंटल35000550005250
मटारहायब्रीडक्विंटल3400045004250
वांगीहायब्रीडक्विंटल3200024002200
गायलोकलनग3380004500040000
गायहायब्रीडनग3450006000050000
म्हैसलोकलनग3400005500050000
म्हैसहायब्रीडनग3700009000080000
बकरानग2775350055004500
कालवडलोकलनग3200003500030000
कालवडहायब्रीडनग3300003800034000
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल3650085007500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)151
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/03/2024
गहूलोकलक्विंटल530300034003200
गहूशरबतीक्विंटल3240028002600
तांदूळलोकलक्विंटल660350055004500
तांदूळबसमतीक्विंटल3680088007800
तांदूळमसुराक्विंटल3240028002600
हरभराहायब्रीडक्विंटल3580062006000
उडीदमोगलाईक्विंटल3920096009400
तीलपांढराक्विंटल3180001920018600
लिंबूहायब्रीडक्विंटल39500100009750
आलेहायब्रीडक्विंटल3700075007250
बटाटानं. १क्विंटल3130018001550
भेडीहायब्रीडक्विंटल38240027002550
भोपळाहायब्रीडक्विंटल13180022002000
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल3140016001500
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल3100014001200
गाजरहायब्रीडक्विंटल3120015001350
गवारहायब्रीडक्विंटल3550065006000
घेवडाहायब्रीडक्विंटल3320036003400
कढिपत्ताहायब्रीडनग3300035003250
काकडीहायब्रीडक्विंटल13200024002200
कांदानं. १क्विंटल3120020001600
कांदा पातहायब्रीडनग3101512
कारलीहायब्रीडक्विंटल3300036003300
कोबीहायब्रीडक्विंटल3140018001600
कोथिंबिरहायब्रीडनग3102015
लसूणहायब्रीडक्विंटल370001700012000
मेथी भाजीहायब्रीडनग3102015
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल3500055005250
मुळाहायब्रीडनग3304035
पालकहायब्रीडनग3586
शेपूहायब्रीडनग3101512
शेवगाहायब्रीडक्विंटल3300040003500
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल3440048004600
सुरणहायब्रीडक्विंटल3520056005400
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल3140016001500
तोंडलीहायब्रीडक्विंटल3440050004700
मटारहायब्रीडक्विंटल3400045004250
वांगीहायब्रीडक्विंटल3220024002300
गायलोकलनग3300003800034000
गायहायब्रीडनग3450006000055000
म्हैसलोकलनग3400005500050000
म्हैसहायब्रीडनग3700009000080000
कालवडलोकलनग3200003500020000
कालवडहायब्रीडनग3300003800034000
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल3750080007750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1335
10/03/2024
गहूलोकलक्विंटल560280032003000
तांदूळलोकलक्विंटल610300050004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1170
09/03/2024
बकरानग3090350055004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)0
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/03/2024
बकरानग2784350055004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)0
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/03/2024
गहूलोकलक्विंटल640300034003200
गहूशरबतीक्विंटल3240028002600
तांदूळलोकलक्विंटल650300050004000
तांदूळबसमतीक्विंटल3680088007800
तांदूळमसुराक्विंटल3240028002600
हरभराहायब्रीडक्विंटल3580062006000
उडीदमोगलाईक्विंटल3920096009350
तीलपांढराक्विंटल3180001920018600
बटाटानं. १क्विंटल3140016001500
भेडीहायब्रीडक्विंटल66235032502800
भोपळाहायब्रीडक्विंटल3220024002300
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल3140016001500
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल37001000850
गवारहायब्रीडक्विंटल3500060005500
घेवडाहायब्रीडक्विंटल3240028002600
कांदानं. १क्विंटल3140016001500
कोबीहायब्रीडक्विंटल3150020001750
लसूणहायब्रीडक्विंटल370001600011500
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल3360040003800
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल3120016001400
मटारहायब्रीडक्विंटल3460055005300
वांगीहायब्रीडक्विंटल3160020001800
गायलोकलनग3380004500040000
गायहायब्रीडनग3450006000055000
म्हैसलोकलनग3400005500050000
म्हैसहायब्रीडनग3700009000080000
कालवडलोकलनग3200003500030000
कालवडहायब्रीडनग3300003800034000
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल3560060005800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1416


बाजारभाव ठाणे बाजारभाव ठाणे बाजारभावठाणे बाजारभाव ठाणे बाजारभाव ठाणे बाजारभाव ठाणे बाजारभाव ठाणे बाजारभाव ठाणे बाजारभाव

श्रोत :- msamb.com

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top