कृषी महाराष्ट्र

रायगड बाजारभाव

रायगड बाजारभाव

 

दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/05/2024
भात – धाननं. २क्विंटल145225024502350
भात – धानलोकलक्विंटल2218322502216
तांदूळनं. २क्विंटल632295050004100
तांदूळकोलमक्विंटल10100015001200
भेडीनं. १क्विंटल30320036003400
भेडीलोकलक्विंटल195340036003400
दुधी भोपळानं. १क्विंटल45250030002750
फ्लॉवरनं. १क्विंटल350250028002650
गाजरनं. १क्विंटल40240030002700
गवारनं. १क्विंटल25350040003750
गवारलोकलक्विंटल108360038003600
घेवडानं. १क्विंटल209000100009500
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल25250030002750
कांदालालक्विंटल426240026002400
कारलीनं. १क्विंटल20400045004250
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल174480050004800
पडवळनं. १क्विंटल20350040003750
दोडका (शिराळी)नं. १क्विंटल20400045004250
टोमॅटोनं. १क्विंटल65390012001050
वांगीलोकलक्विंटल225320034003200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3165
15/05/2024
भात – धाननं. २क्विंटल122225024502350
भात – धानलोकलनग7218322502216
तांदूळनं. २क्विंटल121285054004400
तांदूळकोलमक्विंटल20100015001200
बटाटालोकलक्विंटल441240026002400
दुधी भोपळानं. १क्विंटल20250030002750
दुधी भोपळालोकलक्विंटल276240026002400
गाजरनं. १क्विंटल30250030002750
गवारनं. १क्विंटल20400044004200
घेवडानं. १क्विंटल20700080007500
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल25250030002750
काकडीनं. १क्विंटल50350040003750
कारलीनं. १क्विंटल30180020001900
कारलीलोकलक्विंटल159380040003800
कोबीनं. १क्विंटल250140015001450
पडवळनं. १क्विंटल30350040003750
दोडका (शिराळी)नं. १क्विंटल25400050004500
टोमॅटोनं. १क्विंटल835100015001250
टोमॅटोलोकलक्विंटल567180020001800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3041
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/05/2024
भात – धाननं. २क्विंटल75225024502350
भात – धानलोकलक्विंटल2218322502216
तांदूळनं. २क्विंटल194295049004150
तांदूळकोलमक्विंटल20100015001200
भेडीलोकलक्विंटल156360038003600
दुधी भोपळानं. १क्विंटल40250030002750
गाजरनं. १क्विंटल20240026002500
गवारनं. १क्विंटल25300032003100
गवारलोकलक्विंटल168340036003400
घेवडानं. १क्विंटल229001000950
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल15250030002750
कारलीनं. १क्विंटल28400045004250
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल150480050004800
पडवळनं. १क्विंटल25300035003250
टोमॅटोनं. १क्विंटल850100012001100
टोमॅटोलोकलक्विंटल300200022002000
वांगीलोकलक्विंटल279300032003000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2369
13/05/2024
भात – धानलोकलक्विंटल7218322502216
तांदूळनं. २क्विंटल63190048003800
तांदूळकोलमक्विंटल20100015001200
बटाटालोकलक्विंटल333240026002400
भेडीनं. १क्विंटल23400045004250
भेडीलोकलक्विंटल228340036003400
दुधी भोपळानं. १क्विंटल20240030002700
फ्लॉवरनं. १क्विंटल260300033003150
गवारलोकलक्विंटल135400042004000
पडवळनं. १क्विंटल45300040003500
दोडका (शिराळी)नं. १क्विंटल24350040003750
टोमॅटोनं. १क्विंटल737130015001400
टोमॅटोलोकलक्विंटल468180020001800
तोंडलीनं. १क्विंटल20340038003600
वांगीलोकलक्विंटल243260028002600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2626
12/05/2024
तांदूळकोलमक्विंटल20100015001200
दुधी भोपळालोकलक्विंटल243220024002200
गाजरनं. १क्विंटल23300038003400
गवारनं. १क्विंटल23500058005400
घेवडानं. १क्विंटल16500060005500
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल30250035003000
काकडीनं. १क्विंटल40350038003650
काकडीलोकलक्विंटल201300032003000
कांदालालक्विंटल351240026002400
कारलीनं. १क्विंटल26450055005000
कारलीलोकलक्विंटल198320034003200
कोबीनं. १क्विंटल150120016001400
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल195480050004800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1516
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/04/2024
भात – धाननं. २क्विंटल110225024502350
भात – धानलोकलक्विंटल7218322502216
तांदूळनं. २क्विंटल216295052504150
तांदूळकोलमक्विंटल23100015001200
भेडीनं. १क्विंटल25320036003400
भेडीलोकलक्विंटल276260028002600
फ्लॉवरनं. १क्विंटल3008001000900
गाजरनं. १क्विंटल30220026002400
गवारनं. १क्विंटल25500055005250
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल80250030002750
कारलीनं. १क्विंटल80350040003750
कोबीनं. १क्विंटल250160018001700
पडवळनं. १क्विंटल100250030002750
शेवगालोकलक्विंटल177320034003200
दोडका (शिराळी)नं. १क्विंटल70250030002750
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल261300032003000
टोमॅटोलोकलक्विंटल765140016001400
तोंडलीनं. १क्विंटल20360040003800
वांगीनं. १क्विंटल40100012001100
वांगीलोकलक्विंटल300180020001800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3155
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/04/2024
भात – धानलोकलक्विंटल9218322502216
तांदूळनं. २क्विंटल79190048003800
आलेनं. १क्विंटल30110001300012000
बटाटालोकलक्विंटल294340036003400
बीटनं. १क्विंटल20180020001900
भेडीनं. १क्विंटल25300036003300
भेडीलोकलक्विंटल243260028002600
दुधी भोपळालोकलक्विंटल468180020001800
फ्लॉवरनं. १क्विंटल300100012001100
गाजरनं. १क्विंटल30220024002300
गवारनं. १क्विंटल20400050004500
घेवडानं. १क्विंटल25500055005250
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल50250028002650
कैरीनं. १क्विंटल25300040003500
काकडीनं. १क्विंटल100250030002750
कारलीनं. १क्विंटल70300035003250
कोबीलोकलक्विंटल567180020001800
पडवळनं. १क्विंटल80300040003500
दोडका (शिराळी)नं. १क्विंटल60250030002750
टोमॅटोनं. १क्विंटल685140015001450
तोंडलीनं. १क्विंटल20360040003800
वांगीनं. १क्विंटल30140015001450
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3230
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/04/2024
भात – धानलोकलक्विंटल9218322502216
तांदूळनं. २क्विंटल204300053004400
तांदूळकोलमक्विंटल24100015001200
दुधी भोपळानं. १क्विंटल80150020001750
दुधी भोपळालोकलक्विंटल234240026002400
फ्लॉवरनं. १क्विंटल300120013001250
गवारनं. १क्विंटल18500060005500
घेवडानं. १क्विंटल26500060005500
घोसाळी (भाजी)क्विंटल276260028002600
कारलीनं. १क्विंटल50300035003250
कोबीनं. १क्विंटल240130014001350
कोबीलोकलक्विंटल486160018001600
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल174480050004800
पडवळनं. १क्विंटल100250030002750
दोडका (शिराळी)नं. १क्विंटल70250030002750
टोमॅटोनं. १क्विंटल550120016001400
टोमॅटोलोकलक्विंटल399180020001800
तोंडलीनं. १क्विंटल20360040003800
वांगीनं. १क्विंटल70150020001750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3330
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2024
भात – धाननं. २क्विंटल85225024502350
भात – धानलोकलक्विंटल9218322502216
तांदूळनं. २क्विंटल142400060005000
तांदूळकोलमक्विंटल24100015001200
भेडीनं. १क्विंटल55360040003800
भेडीलोकलक्विंटल231260028002600
गाजरनं. १क्विंटल20240026002500
गवारनं. १क्विंटल20500060005500
घेवडानं. १क्विंटल40400045004250
घोसाळी (भाजी)क्विंटल180300032003000
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल50200025002250
काकडीनं. १क्विंटल150200025002250
काकडीलोकलक्विंटल231220024002200
कारलीनं. १क्विंटल60300035003250
कोबीनं. १क्विंटल230120013001250
कोबीलोकलक्विंटल255180020001800
पडवळनं. १क्विंटल80300035003250
दोडका (शिराळी)नं. १क्विंटल45200025002250
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल186260028002600
टोमॅटोनं. १क्विंटल646120016001400
टोमॅटोलोकलक्विंटल357160018001600
वांगीलोकलक्विंटल387140016001400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3483
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/04/2024
भात – धाननं. २क्विंटल68225024502350
भात – धानलोकलक्विंटल7218322502216
तांदूळनं. २क्विंटल199295053004300
तांदूळकोलमक्विंटल20100015001200
भेडीनं. १क्विंटल36300035003300
दुधी भोपळानं. १क्विंटल120150020001800
दुधी भोपळालोकलक्विंटल378180020001800
फ्लॉवरनं. १क्विंटल280280030002900
गवारनं. १क्विंटल14600070006500
घेवडानं. १क्विंटल27360040003800
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल60250030002800
काकडीनं. १क्विंटल100200025002300
काकडीलोकलक्विंटल273220024002200
कारलीनं. १क्विंटल40300035003300
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल114500052005000
पडवळनं. १क्विंटल90250030002800
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल237280030002800
टोमॅटोनं. १क्विंटल439100015001300
टोमॅटोलोकलक्विंटल450160018001600
तोंडलीनं. १क्विंटल22360040003800
वांगीनं. १क्विंटल90120015001300
वांगीलोकलक्विंटल282180020001800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3346
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/04/2024
भात – धाननं. २क्विंटल48225024502350
भात – धानलोकलक्विंटल7218322502216
तांदूळनं. २क्विंटल180295051504300
तांदूळकोलमक्विंटल20100015001200
दुधी भोपळानं. १क्विंटल110100012001100
दुधी भोपळालोकलक्विंटल201200022002000
फ्लॉवरनं. १क्विंटल320100012001100
गाजरनं. १क्विंटल35200024002200
गवारनं. १क्विंटल15600070006500
घेवडानं. १क्विंटल25400050004500
काकडीलोकलक्विंटल327220024002200
कारलीनं. १क्विंटल30300035003250
कोबीनं. १क्विंटल280180020001900
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल117540056005400
पडवळनं. १क्विंटल110250030002750
दोडका (शिराळी)नं. १क्विंटल60200022002100
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल201300032003000
टोमॅटोनं. १क्विंटल5658001000900
टोमॅटोलोकलक्विंटल486160018001600
तोंडलीनं. १क्विंटल20360040003800
वांगीनं. १क्विंटल80100012001100
वांगीलोकलक्विंटल336160018001600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3573
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2024
तांदूळनं. २क्विंटल65190048003500
तांदूळकोलमक्विंटल24100015001200
बटाटालोकलक्विंटल375200022002000
भेडीनं. १क्विंटल35200022002100
दुधी भोपळानं. १क्विंटल50200025002250
गाजरनं. १क्विंटल35240026002500
गवारनं. १क्विंटल21400045004250
गवारलोकलक्विंटल189380040003800
घेवडानं. १क्विंटल40350040003750
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल85200022002100
काकडीनं. १क्विंटल150200025002250
कांदालालक्विंटल399180020001800
कारलीनं. १क्विंटल75250030002750
पडवळनं. १क्विंटल120250030002750
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल204260028002600
टोमॅटोनं. १क्विंटल539100012001100
टोमॅटोलोकलक्विंटल492140016001400
वांगीलोकलक्विंटल375160018001600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3273
31/03/2024
तांदूळकोलमक्विंटल24100015001200
भेडीनं. १क्विंटल30180020001900
भेडीलोकलक्विंटल231260028002600
दुधी भोपळानं. १क्विंटल40100012001100
फ्लॉवरनं. १क्विंटल190120014001300
गाजरनं. १क्विंटल20200025002250
गवारनं. १क्विंटल20600065006250
घेवडानं. १क्विंटल18400045004250
कारलीनं. १क्विंटल42350040003750
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल117540056005400
टोमॅटोलोकलक्विंटल429140016001400
वांगीलोकलक्विंटल513140016001400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1674
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/03/2024
भात – धाननं. २क्विंटल55225024502350
तांदूळनं. २क्विंटल196340049004250
तांदूळकोलमक्विंटल22100015001200
बीटनं. १क्विंटल20180020001900
भेडीनं. १क्विंटल20200022002100
दुधी भोपळानं. १क्विंटल80100015001250
दुधी भोपळालोकलक्विंटल300180020001800
फ्लॉवरनं. १क्विंटल280100012001100
फ्लॉवरलोकलक्विंटल267180020001800
कैरीनं. १क्विंटल10360040003800
काकडीलोकलक्विंटल285200022002000
कोबीलोकलक्विंटल261160018001600
पडवळनं. १क्विंटल100300035003250
शेवगाहायब्रीडक्विंटल159360038003600
दोडका (शिराळी)नं. १क्विंटल80200025002250
टोमॅटोलोकलक्विंटल558140016001400
तोंडलीनं. १क्विंटल20300040003500
वांगीनं. १क्विंटल80100015001250
वांगीलोकलक्विंटल501120014001200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3294
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/03/2024
भात – धाननं. २क्विंटल78225024502350
तांदूळनं. २क्विंटल51400060005000
तांदूळकोलमक्विंटल20100015001200
भेडीलोकलक्विंटल390200022002000
दुधी भोपळानं. १क्विंटल70150020001800
फ्लॉवरनं. १क्विंटल320100012001100
गवारनं. १क्विंटल16500060005500
गवारलोकलक्विंटल192280030002800
घेवडानं. १क्विंटल20400045004300
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल55200025002300
काकडीलोकलक्विंटल231260028002600
कारलीनं. १क्विंटल40300035003300
पडवळनं. १क्विंटल65350040003800
दोडका (शिराळी)नं. १क्विंटल60250030002800
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल231260028002600
टोमॅटोलोकलक्विंटल513140016001400
वांगीलोकलक्विंटल354160018001600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2706
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/03/2024
भात – धाननं. २क्विंटल75225024502350
भात – धानलोकलक्विंटल11218322502216
भात – धानबोल्डक्विंटल52218322002190
तांदूळनं. २क्विंटल133390053004750
तांदूळकोलमक्विंटल20100015001200
भेडीनं. १क्विंटल25220026002400
फ्लॉवरनं. १क्विंटल320100012001100
गाजरनं. १क्विंटल25300032003100
गवारनं. १क्विंटल20500055005250
घेवडानं. १क्विंटल25400045004250
घेवडालोकलक्विंटल129380040003800
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल65200022002100
कैरीनं. १क्विंटल18400044004200
काकडीनं. १क्विंटल200150020001750
कारलीनं. १क्विंटल50300032003100
पडवळनं. १क्विंटल65250030002750
शेवगाहायब्रीडक्विंटल213420044004200
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल261320034003200
टोमॅटोनं. १क्विंटल698120014001300
टोमॅटोलोकलक्विंटल540200022002000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2945
26/03/2024
भात – धाननं. २क्विंटल95225024502350
भात – धानलोकलक्विंटल9218322502216
भात – धानबोल्डक्विंटल51218322002190
तांदूळनं. २क्विंटल149380053504700
तांदूळकोलमक्विंटल24100015001200
बटाटालोकलक्विंटल330200022002000
भेडीनं. १क्विंटल40200025002250
भोपळाक्विंटल303260028002600
दुधी भोपळानं. १क्विंटल90150020001750
फ्लॉवरनं. १क्विंटल230100012001100
गवारनं. १क्विंटल15500060005500
घेवडानं. १क्विंटल25430045004400
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल40200025002250
काकडीनं. १क्विंटल120200022002100
कांदालालक्विंटल501180020001800
कोबीनं. १क्विंटल220200022002100
पडवळनं. १क्विंटल60250030002750
टोमॅटोनं. १क्विंटल792100012001100
टोमॅटोलोकलक्विंटल468180020001800
तोंडलीनं. १क्विंटल20350040003750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3582
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/03/2024
भात – धाननं. २क्विंटल95225024502350
भात – धानबोल्डक्विंटल3219022032195
भात – धानकोलंबाक्विंटल3217021832175
तांदूळनं. २क्विंटल232380058005000
तांदूळकोलमक्विंटल20100015001200
बटाटालोकलक्विंटल300200022002000
भेडीनं. १क्विंटल26280030002900
भोपळाक्विंटल174260028002600
दुधी भोपळानं. १क्विंटल23150020001750
फ्लॉवरनं. १क्विंटल330120013001250
गवारनं. १क्विंटल26500060005500
घेवडानं. १क्विंटल24400045004250
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल110250030002750
काकडीनं. १क्विंटल110150020001750
काकडीलोकलक्विंटल327220024002200
कांदालालक्विंटल420200022002000
कारलीनं. १क्विंटल65250030002750
कोबीनं. १क्विंटल270180020001900
पडवळनं. १क्विंटल85250030002750
शेवगाहायब्रीडक्विंटल129420044004200
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल201300032003000
टोमॅटोनं. १क्विंटल771100015001250
टोमॅटोलोकलक्विंटल507160018001600
तोंडलीनं. १क्विंटल20360040003800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4271
22/03/2024
भात – धाननं. २क्विंटल65225024502350
भात – धानलोकलक्विंटल21218322502216
भात – धानबोल्डक्विंटल3219022032195
भात – धानकोलंबाक्विंटल3217021832175
तांदूळनं. २क्विंटल145450065005500
तांदूळकोलमक्विंटल20100015001200
आलेनं. १क्विंटल30100001100010500
फ्लॉवरनं. १क्विंटल320150020001750
गाजरनं. १क्विंटल30180020001900
गवारनं. १क्विंटल25500060005500
घेवडानं. १क्विंटल25350040003750
घेवडालोकलक्विंटल243360038003600
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल100250030002750
कैरीनं. १क्विंटल25300035003250
काकडीनं. १क्विंटल100150020001750
कारलीनं. १क्विंटल70250030002750
कारलीलोकलक्विंटल171340036003400
कोबीनं. १क्विंटल250130015001400
पडवळनं. १क्विंटल80300035003250
सुरणक्विंटल150560058005600
टोमॅटोनं. १क्विंटल835120014001300
टोमॅटोलोकलक्विंटल450200022002000
तोंडलीनं. १क्विंटल20360040003800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3181
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/03/2024
भात – धाननं. २क्विंटल80200024002200
तांदूळनं. २क्विंटल175325044003900
तांदूळकोलमक्विंटल20100015001200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)275
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/03/2024
भात – धाननं. २क्विंटल134225024502350
भात – धानलोकलक्विंटल21218322502216
तांदूळनं. २क्विंटल414420058005200
भेडीनं. १क्विंटल24300032003100
दुधी भोपळानं. १क्विंटल30150020001750
फ्लॉवरनं. १क्विंटल320120013001250
गवारनं. १क्विंटल25500060005500
घेवडानं. १क्विंटल25300035003250
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल100200025002250
काकडीनं. १क्विंटल100150020001750
काकडीलोकलक्विंटल258280030002800
कारलीनं. १क्विंटल80300035003250
कारलीलोकलक्विंटल243320034003200
पडवळनं. १क्विंटल100250030002750
टोमॅटोनं. १क्विंटल800100015001250
टोमॅटोलोकलक्विंटल480200022002000
वांगीलोकलक्विंटल279320034003200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3433
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/03/2024
भात – धानलोकलक्विंटल11218322502216
तांदूळनं. २क्विंटल152350052004500
तांदूळकोलमक्विंटल20100015001200
बटाटालोकलक्विंटल354220024002200
भेडीनं. १क्विंटल25320036003400
दुधी भोपळानं. १क्विंटल60200025002250
फ्लॉवरनं. १क्विंटल320150016001550
गवारनं. १क्विंटल20500060005500
घेवडानं. १क्विंटल23400045004250
घेवडालोकलक्विंटल213380040003800
कांदालालक्विंटल432180020001800
कारलीनं. १क्विंटल50300035003250
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल258320034003200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1938
18/03/2024
भात – धाननं. २क्विंटल77225024502350
भात – धानलोकलक्विंटल31218322502216
तांदूळनं. २क्विंटल424350048004350
तांदूळकोलमक्विंटल24100015001200
भेडीनं. १क्विंटल25300032003100
भेडीलोकलक्विंटल228420044004200
दुधी भोपळानं. १क्विंटल30150020001800
फ्लॉवरनं. १क्विंटल300110013001200
गवारनं. १क्विंटल25500055005300
घेवडानं. १क्विंटल30300035003300
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल100250030002800
कारलीनं. १क्विंटल80350040003800
पडवळनं. १क्विंटल100300035003200
सुरणक्विंटल144580060005800
टोमॅटोनं. १क्विंटल845160020001800
तोंडलीलोकलक्विंटल192420044004200
वांगीनं. १क्विंटल50150020001800
वांगीलोकलक्विंटल399260028002600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3104
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/03/2024
तांदूळकोलमक्विंटल24100015001200
भेडीनं. १क्विंटल30300035003200
दुधी भोपळानं. १क्विंटल80200022002100
फ्लॉवरनं. १क्विंटल270140016001500
गाजरनं. १क्विंटल20230025002300
गवारनं. १क्विंटल16600070006500
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल55250030002800
काकडीनं. १क्विंटल130200022002100
कोबीनं. १क्विंटल240200022002100
पडवळनं. १क्विंटल80200025002200
टोमॅटोनं. १क्विंटल732200022002100
वांगीनं. १क्विंटल55100015001200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1732
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/03/2024
तांदूळनं. २क्विंटल95280040003500
भेडीनं. १क्विंटल30320036003400
भेडीलोकलक्विंटल204380040003800
दुधी भोपळानं. १क्विंटल120150020001750
फ्लॉवरनं. १क्विंटल280130015001400
गाजरनं. १क्विंटल40250030002750
गवारनं. १क्विंटल30600070006500
घेवडानं. १क्विंटल20400045004250
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल80200025002250
कारलीनं. १क्विंटल60350040003750
पडवळनं. १क्विंटल110250030002750
शेवगाहायब्रीडक्विंटल210400042004000
दोडका (शिराळी)नं. १क्विंटल90300035003250
टोमॅटोनं. १क्विंटल690200022002100
तोंडलीलोकलक्विंटल180400042004000
वांगीलोकलक्विंटल300240026002400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2539
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/03/2024
भात – धानलोकलक्विंटल21218322502216
तांदूळकोलमक्विंटल24100015001200
भेडीलोकलक्विंटल228380040003800
दुधी भोपळानं. १क्विंटल80200025002250
गाजरनं. १क्विंटल30200025002250
गवारनं. १क्विंटल20600070006500
घेवडानं. १क्विंटल18300035003250
घेवडालोकलक्विंटल186420044004200
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल80250030002750
काकडीनं. १क्विंटल130200025002250
कांदालालक्विंटल465180020001800
पडवळनं. १क्विंटल80200025002250
टोमॅटोनं. १क्विंटल869200025002250
टोमॅटोलोकलक्विंटल570200022002000
तोंडलीनं. १क्विंटल20360040003800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2821
13/03/2024
भात – धाननं. २क्विंटल65225024502350
भात – धानलोकलक्विंटल31218322502216
तांदूळनं. २क्विंटल187420056005200
तांदूळकोलमक्विंटल24100015001200
बटाटालोकलक्विंटल303220024002200
भेडीनं. १क्विंटल30300035003250
भेडीलोकलक्विंटल204380040003800
दुधी भोपळानं. १क्विंटल80150020001750
फ्लॉवरनं. १क्विंटल280120014001300
गाजरनं. १क्विंटल30180020001900
गवारनं. १क्विंटल15600070006500
घेवडानं. १क्विंटल20100012001100
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल70250030002750
काकडीनं. १क्विंटल120250030002750
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल234360038003600
पडवळनं. १क्विंटल120200025002250
टोमॅटोनं. १क्विंटल780250030002750
टोमॅटोलोकलक्विंटल435200022002000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3028
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/03/2024
भात – धाननं. २क्विंटल55225024502350
तांदूळनं. २क्विंटल25400055004600
तांदूळकोलमक्विंटल24100015001200
भेडीनं. १क्विंटल25300040003500
भेडीलोकलक्विंटल216360038003600
दुधी भोपळानं. १क्विंटल30100015001250
फ्लॉवरनं. १क्विंटल300150017001600
गवारनं. १क्विंटल25600070006500
घेवडानं. १क्विंटल25350040003750
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल75300035003250
काकडीलोकलक्विंटल270300032003000
कारलीनं. १क्विंटल80350040003750
कारलीलोकलक्विंटल261320034003200
पडवळनं. १क्विंटल100300035003250
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल339280030002800
टोमॅटोनं. १क्विंटल700250030002750
वांगीनं. १क्विंटल50180022002000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2600
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/03/2024
भात – धाननं. २क्विंटल110225024502350
भात – धानलोकलक्विंटल21218322502216
तांदूळनं. २क्विंटल68380056004600
तांदूळकोलमक्विंटल23100015001200
भेडीनं. १क्विंटल20300035003300
फ्लॉवरनं. १क्विंटल330140016001500
गाजरनं. १क्विंटल20200025002300
गवारनं. १क्विंटल18600065006300
घेवडानं. १क्विंटल25400045004300
घेवडालोकलक्विंटल222440046004400
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल80300035003200
काकडीनं. १क्विंटल180200025002300
कारलीनं. १क्विंटल60350040003800
पडवळनं. १क्विंटल60320034003300
शेवगाहायब्रीडक्विंटल234360038003600
सुरणक्विंटल144540056005400
टोमॅटोनं. १क्विंटल764200025002300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2379
10/03/2024
तांदूळकोलमक्विंटल23100015001200
भेडीनं. १क्विंटल25300035003250
भेडीलोकलक्विंटल210400042004000
दुधी भोपळानं. १क्विंटल35160018001700
फ्लॉवरनं. १क्विंटल290160018001700
गवारनं. १क्विंटल18600065006250
घेवडानं. १क्विंटल22350040003700
कारलीनं. १क्विंटल60300035003250
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल144420044004200
पडवळनं. १क्विंटल70300035003250
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल279280030002800
टोमॅटोलोकलक्विंटल294200022002000
वांगीलोकलक्विंटल174380040003800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1644
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/03/2024
भात – धाननं. २क्विंटल115225024502350
तांदूळनं. २क्विंटल35380055004800
तांदूळकोलमक्विंटल24100015001200
भेडीलोकलक्विंटल186340036003400
दुधी भोपळानं. १क्विंटल80150016001550
गाजरनं. १क्विंटल30140015001450
गवारनं. १क्विंटल25600070006500
घेवडानं. १क्विंटल20320034003300
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल110250030002750
काकडीलोकलक्विंटल108280030002800
कारलीनं. १क्विंटल30280030002900
कारलीलोकलक्विंटल168320034003200
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल153320034003200
पडवळनं. १क्विंटल160100012001100
शेवगाहायब्रीडक्विंटल150480050004800
टोमॅटोनं. १क्विंटल780200022002100
टोमॅटोलोकलक्विंटल486160018001600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2660
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/03/2024
भात – धाननं. २क्विंटल85225024502350
तांदूळनं. २क्विंटल230400080006000
तांदूळकोलमक्विंटल24100015001200
भेडीनं. १क्विंटल25200022002100
भेडीलोकलक्विंटल201360038003600
दुधी भोपळानं. १क्विंटल100150020001750
गाजरनं. १क्विंटल30100015001250
गवारनं. १क्विंटल20600070006500
गवारलोकलक्विंटल135400042004000
घेवडानं. १क्विंटल25400045004250
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल100250030002750
काकडीनं. १क्विंटल100150020001750
कारलीनं. १क्विंटल100250030002750
कोबीनं. १क्विंटल250180020001900
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल183360038003600
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल186260028002600
टोमॅटोनं. १क्विंटल865150016001550
वांगीलोकलक्विंटल273220024002200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2932

गड बाजारभाव रायगड बाजारभाव रायगड बाजारभाव रायगड बाजारभाव रायगड बाजारभाव रायगड बाजारभाव रायगड बाजारभाव रायगड बाजारभाव रायगड बाजारभाव रायगड बाजारभाव  रायगड बाजारभाव रायगड बाजारभाव रायगड बाजारभाव रायगड बाजारभाव

श्रोत :- msamb.com

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top