कृषी महाराष्ट्र

जालना बाजारभाव

जालना बाजारभाव

 

दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/05/2024
रेशीम कोषपांढराक्विंटल2300004500031000
बाजरीहायब्रीडक्विंटल27209127612490
बाजरीहिरवीक्विंटल553200024142300
गहूक्विंटल20198131512726
गहूनं. ३क्विंटल213200033002400
गहू२१८९क्विंटल5240026512510
ज्वारीमालदांडीक्विंटल21196536412400
ज्वारीशाळूक्विंटल1884192528132325
मकालालक्विंटल779185022502000
चवळी बीपांढरीक्विंटल7525152515251
हरभरालोकलक्विंटल795476761975933
हरभराकाबुलीक्विंटल42620074007200
तूरलालक्विंटल1490001140110000
तूरपांढराक्विंटल61976501145010550
उडीदकाळाक्विंटल6834183418341
एरंडीलोकलक्विंटल4465046504650
सोयाबिनलोकलक्विंटल5407543454190
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2543420045084475
आंबाक्विंटल1222000100006000
चिकुक्विंटल463001500600
डाळींबलोकलक्विंटल14100080004000
कलिंगडक्विंटल2342001100800
पपईलोकलक्विंटल362501500800
सफरचंदक्विंटल42300070004000
खरबुजक्विंटल10550020001100
शहाळेक्विंटल82120040003200
आलेक्विंटल68100085004500
बटाटाक्विंटल19250022001100
कांदाक्विंटल9432001500750
लसूणक्विंटल781500145006500
मिरची (लाल)क्विंटल462000180007000
मोहरीलोकलक्विंटल3425042504250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)9550
15/05/2024
रेशीम कोषपांढराक्विंटल1310004450037000
बाजरीहायब्रीडक्विंटल16207525002380
बाजरीहिरवीक्विंटल645187523962200
गहूक्विंटल45204145003200
गहूनं. ३क्विंटल186195025612350
गहू२१८९क्विंटल5250031512850
ज्वारीमालदांडीक्विंटल46195128452400
ज्वारीशाळूक्विंटल2232193830502471
मकालालक्विंटल617185022502000
हरभरालोकलक्विंटल896535061565925
तूरलालक्विंटल3883501100910350
तूरपांढराक्विंटल71878001106410067
एरंडीलोकलक्विंटल6460046004600
सोयाबिनलोकलक्विंटल12350043964000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2700431645034465
गुळपिवळाक्विंटल65347539553716
आंबाक्विंटल1042000100006000
चिकुक्विंटल473001600600
डाळींबलोकलक्विंटल13100080004000
कलिंगडक्विंटल2432001100800
पपईलोकलक्विंटल342501600900
सफरचंदक्विंटल41300090006000
खरबुजक्विंटल10740022001200
शहाळेक्विंटल82120040003200
आलेक्विंटल62100085004000
बटाटाक्विंटल26450022001100
कांदाक्विंटल9042001600800
लसूणक्विंटल761500145006500
मिरची (लाल)क्विंटल482000180007000
मोहरीलोकलक्विंटल2545054505450
एकुण आवक (क्विंटलमधील)10255
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/05/2024
गहूलोकलक्विंटल110220026002400
मकापिवळीक्विंटल7205021502100
सोयाबिनपिवळाक्विंटल10440045504500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)127
13/05/2024
बाजरीहिरवीक्विंटल6200024002100
गहू२१८९क्विंटल6220031002480
ज्वारीशाळूक्विंटल45180021262050
हरभरालोकलक्विंटल5586160005960
तूरलालक्विंटल1299001070010630
तूरपांढराक्विंटल65000107608800
सोयाबिनपिवळाक्विंटल22437645854582
एकुण आवक (क्विंटलमधील)102
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/05/2024
रेशीम कोषपांढराक्विंटल5310005250047000
बाजरीलोकलक्विंटल5205022002100
बाजरीहायब्रीडक्विंटल34229427002450
बाजरीहिरवीक्विंटल476195023482261
गहूक्विंटल26190033332757
गहूनं. ३क्विंटल106210024252400
गहूलोकलक्विंटल66220026002400
ज्वारीमालदांडीक्विंटल42200027262561
ज्वारीशाळूक्विंटल1523186030262431
मकापिवळीक्विंटल21205021502100
मकालालक्विंटल730170022502125
हरभरालोकलक्विंटल791540059295782
हरभराकाबुलीक्विंटल20725190009000
मूगचमकीक्विंटल8760076007600
तूरलालक्विंटल98600110219376
तूरपांढराक्विंटल5506967109459409
उडीदकाळाक्विंटल3880088008800
करडईलोकलक्विंटल7340034003400
सोयाबिनलोकलक्विंटल13350143004000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1734392345334492
आंबाक्विंटल42100070003000
चिकुक्विंटल463001700600
डाळींबलोकलक्विंटल12100080004000
द्राक्षलोकलक्विंटल523002000600
कलिंगडक्विंटल2654001100900
पपईलोकलक्विंटल352501600900
सफरचंदक्विंटल38250090006000
खरबुजक्विंटल132120040002400
शहाळेक्विंटल82100038003000
आलेक्विंटल45100085004000
बटाटाक्विंटल23850022001100
कांदाक्विंटल10222501600800
लसूणक्विंटल831500130006000
मिरची (लाल)क्विंटल462000175006000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8307
10/05/2024
रेशीम कोषपांढराक्विंटल1315004250040000
बाजरीहिरवीक्विंटल413200024842312
गहूनं. ३क्विंटल171224026002425
ज्वारीशाळूक्विंटल1606185032502600
मकालालक्विंटल677190022602075
हरभरालोकलक्विंटल611575060505850
हरभराकाबुलीक्विंटल4735073507350
तूरपांढराक्विंटल39155011148110700
सोयाबिनपिवळाक्विंटल832360044604425
सुर्यफुललोकलक्विंटल5300030003000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4711
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/04/2024
रेशीम कोषपांढराक्विंटल15125004650041500
बाजरीहिरवीक्विंटल131196126012511
गहूनं. ३क्विंटल299200032002450
ज्वारीशाळूक्विंटल2865201329562525
मकालालक्विंटल519196121402075
हरभरालोकलक्विंटल1288555060165775
हरभराकाबुलीक्विंटल9700071997199
तूरलालक्विंटल218900109009700
तूरपांढराक्विंटल10317800111609550
उडीदकाळाक्विंटल2820082008200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2610440046954600
सुर्यफुललोकलक्विंटल7350035003500
गुळपिवळाक्विंटल240345039373800
गुळतांबुसक्विंटल73318134213250
मोसंबीनं. २क्विंटल21860033501400
मोहरीलोकलक्विंटल27420057505650
एकुण आवक (क्विंटलमधील)9355
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/04/2024
रेशीम कोषपांढराक्विंटल13245004750044000
बाजरीहिरवीक्विंटल240200027002525
गहूनं. ३क्विंटल273225033002400
गहूलोकलक्विंटल19170026002150
गहू२१८९क्विंटल3200030502226
ज्वारीशाळूक्विंटल2648193330962500
मकालालक्विंटल535190021412100
हरभरालोकलक्विंटल2305552059315740
हरभरालालक्विंटल39440058005700
हरभराकाबुलीक्विंटल3700070007000
तूरलालक्विंटल11484311089510600
तूरपांढराक्विंटल116676171070010200
तूरकाळीक्विंटल3900098009000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल3687420046074575
सुर्यफुललोकलक्विंटल20350041004100
गुळतांबुसक्विंटल93325034003347
चिंचलोकलक्विंटल140120018001600
मोहरीलोकलक्विंटल1530153015301
एकुण आवक (क्विंटलमधील)11302
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/04/2024
ज्वारीशाळूक्विंटल11209022002151
हरभरालोकलक्विंटल9544055605524
तूरलालक्विंटल128725103019300
गुळपिवळाक्विंटल127345037963585
गुळतांबुसक्विंटल72313133903251
मोसंबीनं. २क्विंटल25850026001200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)489
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2024
रेशीम कोषपांढराक्विंटल13275004600041500
बाजरीहिरवीक्विंटल95253226262595
गहूनं. ३क्विंटल252225031502415
ज्वारीशाळूक्विंटल1578219131882650
मकालालक्विंटल590200021502011
हरभरालोकलक्विंटल2452516055835508
हरभराकाबुलीक्विंटल10691169116911
तूरलालक्विंटल11810098259300
तूरपांढराक्विंटल8147601101759350
एरंडीलोकलक्विंटल2450045004500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2150320045504450
मोसंबीनं. २क्विंटल21260026001100
मोहरीलोकलक्विंटल7560056005600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8186
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/04/2024
रेशीम कोषपांढराक्विंटल10250004350040500
बाजरीहिरवीक्विंटल64190026512500
गहूनं. ३क्विंटल269198031502425
गहू२१८९क्विंटल70250028002600
ज्वारीशाळूक्विंटल2308185033002350
मकालालक्विंटल1004187521752050
हरभरालोकलक्विंटल161520054705325
तूरलालक्विंटल4800086508500
तूरपांढराक्विंटल1324680092678833
सोयाबिनपिवळाक्विंटल150410043004200
गुळतांबुसक्विंटल119310034503300
चिकुक्विंटल484002400700
डाळींबलोकलक्विंटल21150090005000
द्राक्षलोकलक्विंटल843502500700
कलिंगडक्विंटल2844001200900
मोसंबीनं. २क्विंटल20360026001200
पपईलोकलक्विंटल7240017001000
सफरचंदक्विंटल543500120007000
खरबुजक्विंटल17050027001200
शहाळेक्विंटल83100035002800
आलेक्विंटल491500100004000
बटाटाक्विंटल2865001700900
कांदाक्विंटल61520016001000
लसूणक्विंटल892000130006000
मिरची (लाल)क्विंटल962500180006000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7637
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/04/2024
रेशीम कोषपांढराक्विंटल6240004100036500
बाजरीहिरवीक्विंटल94190026112500
गहूनं. २क्विंटल1520052005200
गहूनं. ३क्विंटल449210033002500
गहूलोकलक्विंटल105220024002300
ज्वारीशाळूक्विंटल2893202535002550
मकाहायब्रीडक्विंटल275200022002100
मकापिवळीक्विंटल17210022502150
मकालालक्विंटल464187521352075
हरभरालोकलक्विंटल2758480054845325
हरभराकाबुलीक्विंटल86680090007199
तूरलालक्विंटल3710076007500
तूरपांढराक्विंटल1030720095629200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2686421744344342
गुळतांबुसक्विंटल156330035003400
चिकुक्विंटल494002400700
डाळींबलोकलक्विंटल19150090005000
द्राक्षलोकलक्विंटल873502500700
कलिंगडक्विंटल24250013001000
मोसंबीनं. २क्विंटल24360023001100
पपईलोकलक्विंटल6240020001000
सफरचंदक्विंटल513500120007000
खरबुजक्विंटल16450025001200
शहाळेक्विंटल82120032002700
आलेक्विंटल411500105004000
बटाटाक्विंटल2765001700900
कांदाक्विंटल41250021501000
लसूणक्विंटल872500130006000
मिरची (लाल)क्विंटल1022500180006000
मोहरीलोकलक्विंटल33560056005600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)12973
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2024
रेशीम कोषपांढराक्विंटल9240004200037000
बाजरीहिरवीक्विंटल132227127002551
गहूनं. ३क्विंटल705225031002400
ज्वारीशाळूक्विंटल3326198633622450
मकालालक्विंटल560187921602050
हरभरालोकलक्विंटल3684505055195360
हरभराकाबुलीक्विंटल61550072006950
तूरपांढराक्विंटल719642693999000
उडीदकाळाक्विंटल3500050005000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2570400044004350
गुळपिवळाक्विंटल164342038383538
गुळतांबुसक्विंटल72330934373337
मोसंबीनं. २क्विंटल25650022001100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)12261
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/03/2024
गहूलोकलक्विंटल147230026002400
ज्वारीशाळूक्विंटल6170021501800
मकापिवळीक्विंटल9210022502200
तूरलालक्विंटल6640068006500
तूरपांढराक्विंटल22830090008550
सोयाबिनपिवळाक्विंटल13420044004300
मोहरीलोकलक्विंटल2450047004600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)205
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/03/2024
कापूसए.के.एच. ४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल150680078007700
रेशीम कोषपांढराक्विंटल13325004300040500
बाजरीहिरवीक्विंटल22250025502550
गहूनं. ३क्विंटल428200030902425
ज्वारीशाळूक्विंटल2370202534382516
मकालालक्विंटल944194121872050
हरभरालोकलक्विंटल2148512553735263
हरभराकाबुलीक्विंटल66670098009800
तूरलालक्विंटल46850095519300
तूरपांढराक्विंटल420575095008400
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1129380042754250
सुर्यफुललोकलक्विंटल27345038503850
गुळपिवळाक्विंटल348340039503790
चिकुक्विंटल424002400700
डाळींबलोकलक्विंटल16150080005000
द्राक्षलोकलक्विंटल983502500600
कलिंगडक्विंटल7450015001000
मोसंबीनं. २क्विंटल56760021501100
पपईलोकलक्विंटल623001200800
पेरुलोकलक्विंटल232501500500
सफरचंदक्विंटल433500120007000
खरबुजक्विंटल6250020001000
शहाळेक्विंटल50120031002700
आलेक्विंटल52150065003500
बटाटाक्विंटल2645001500900
कांदाक्विंटल35950022001000
लसूणक्विंटल903000150007000
चिंचलोकलक्विंटल81120070002000
मिरची (लाल)क्विंटल682500180006000
मोहरीलोकलक्विंटल21565056505650
एकुण आवक (क्विंटलमधील)10083
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/03/2024
कापूसक्विंटल200680071007000
रेशीम कोषपांढराक्विंटल33275004300040000
बाजरीहिरवीक्विंटल41200025502511
गहूनं. ३क्विंटल288220030002400
ज्वारीशाळूक्विंटल1851190040002700
मकालालक्विंटल489193322002000
हरभरालोकलक्विंटल2055460054005300
हरभरालालक्विंटल90500054005300
हरभराकाबुलीक्विंटल15660069016901
तूरलालक्विंटल260790098969450
तूरपांढराक्विंटल668600098149500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1693420044064300
गुळतांबुसक्विंटल82331133693325
मोसंबीनं. २क्विंटल4055001900900
मोहरीलोकलक्विंटल20560056005600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8190
26/03/2024
रेशीम कोषपांढराक्विंटल29215004850044000
बाजरीहिरवीक्विंटल154210026502500
गहूनं. ३क्विंटल387197733512450
गहूलोकलक्विंटल143220026002400
ज्वारीशाळूक्विंटल3510205032802565
मकापिवळीक्विंटल14205022502150
मकालालक्विंटल498190021552025
चवळी बीपांढरीक्विंटल9500050005000
हरभरालोकलक्विंटल2455516754255365
हरभराकाबुलीक्विंटल6700070007000
तूरलालक्विंटल14865093509176
तूरपांढराक्विंटल509700096639305
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2536425043994360
गुळपिवळाक्विंटल93360038013720
मोसंबीनं. २क्विंटल41260022001200
मोहरीलोकलक्विंटल70430057505650
एकुण आवक (क्विंटलमधील)10839
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/03/2024
बाजरीहिरवीक्विंटल8200024512280
गहूलोकलक्विंटल85230025002400
गहू२१८९क्विंटल8225029012751
ज्वारीशाळूक्विंटल11220023502275
मकापिवळीक्विंटल12210022502200
हरभरालोकलक्विंटल154535054605425
तूरलालक्विंटल17760090918800
तूरपांढराक्विंटल51770090438438
सोयाबिनपिवळाक्विंटल28432043864347
एकुण आवक (क्विंटलमधील)374
22/03/2024
रेशीम कोषपांढराक्विंटल10285004500041500
बाजरीहिरवीक्विंटल61170027002525
गहूनं. ३क्विंटल413210029002511
ज्वारीशाळूक्विंटल2506210033502565
मकालालक्विंटल274195021502085
चवळी बीपांढरीक्विंटल10600060006000
हरभरालोकलक्विंटल2244512555205375
हरभराकाबुलीक्विंटल4680068006800
तूरलालक्विंटल283547557655643
तूरपांढराक्विंटल415737597009363
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1502402544034325
गुळपिवळाक्विंटल88336941313700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7810
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/03/2024
रेशीम कोषपांढराक्विंटल4215004200038500
बाजरीहिरवीक्विंटल12195025602500
गहूनं. ३क्विंटल243210030032400
गहू२१८९क्विंटल5200023002180
ज्वारीशाळूक्विंटल2400205033002511
मकालालक्विंटल884195022112075
हरभरालोकलक्विंटल2426512555535500
हरभराकाबुलीक्विंटल110712580407150
मूगचमकीक्विंटल8730073007300
तूरलालक्विंटल145892596889401
तूरपांढराक्विंटल374715092639126
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2336350044004350
मोहरीलोकलक्विंटल20590059005900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8967
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/03/2024
कापूसक्विंटल120710078007700
रेशीम कोषपांढराक्विंटल3310004200036000
बाजरीहिरवीक्विंटल134235029002525
गहूनं. ३क्विंटल229224031722500
गहू२१८९क्विंटल95250027502600
ज्वारीशाळूक्विंटल2462195032502500
मकालालक्विंटल387200021742150
चवळी बीपांढरीक्विंटल6710271027102
हरभरालोकलक्विंटल2229506755255383
हरभराकाबुलीक्विंटल47700098009650
तूरलालक्विंटल154795096979325
तूरपांढराक्विंटल674770098759450
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1910413344274317
गुळतांबुसक्विंटल83320034403397
मोसंबीनं. २क्विंटल2955001800900
चिंचलोकलक्विंटल127100075504500
मोहरीलोकलक्विंटल35600061006100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8990
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/03/2024
रेशीम कोषपांढराक्विंटल8210004800041500
बाजरीहिरवीक्विंटल43190026002375
गहूनं. ३क्विंटल476200030002500
गहूलोकलक्विंटल85220026002300
ज्वारीशाळूक्विंटल3018195031002400
मकापिवळीक्विंटल16215022502200
मकालालक्विंटल561198822152050
हरभरालोकलक्विंटल2360513354805300
हरभराकाबुलीक्विंटल3810081008100
तूरलालक्विंटल167800096389400
तूरपांढराक्विंटल774720095599300
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1711413344304342
गुळपिवळाक्विंटल253337639913730
मोसंबीनं. २क्विंटल6385001800900
मोहरीलोकलक्विंटल18430060005900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)10131
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/03/2024
ज्वारीशाळूक्विंटल18200022002100
हरभरालोकलक्विंटल61510055005300
तूरलालक्विंटल30900095009400
तूरपांढराक्विंटल17870091009000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल12410044404300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)138
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/03/2024
गहूलोकलक्विंटल91225024002300
ज्वारीशाळूक्विंटल35198122012100
मकापिवळीक्विंटल4215022502200
हरभरालोकलक्विंटल40527554255390
तूरलालक्विंटल40890094009300
तूरपांढराक्विंटल29825087888551
सोयाबिनपिवळाक्विंटल43434544254375
एकुण आवक (क्विंटलमधील)282
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/03/2024
रेशीम कोषपांढराक्विंटल25205004400042000
बाजरीहिरवीक्विंटल66234026012525
गहूनं. ३क्विंटल426219930002450
गहू२१८९क्विंटल11235125012501
ज्वारीशाळूक्विंटल2833205033552501
मकालालक्विंटल336195021752041
हरभरालोकलक्विंटल2133485056005475
हरभराकाबुलीक्विंटल17650072007100
तूरलालक्विंटल164810097939438
तूरपांढराक्विंटल719700095899300
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2539400044504338
गुळपिवळाक्विंटल185300038533450
मोहरीलोकलक्विंटल19570057255725
एकुण आवक (क्विंटलमधील)9473
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/03/2024
गहू२१८९क्विंटल6220027002500
ज्वारीशाळूक्विंटल18190021202100
हरभरालोकलक्विंटल38520055195430
तूरलालक्विंटल6900097009400
तूरपांढराक्विंटल18890095009000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)86
13/03/2024
रेशीम कोषपांढराक्विंटल19275004900043000
बाजरीहिरवीक्विंटल22215027002501
गहूनं. ३क्विंटल560185027502350
गहू२१८९क्विंटल5240027002600
ज्वारीशाळूक्विंटल2867185027502380
मकालालक्विंटल564192522252075
चवळी बीपांढरीक्विंटल3530053005300
हरभरालोकलक्विंटल2157435056885575
हरभराकाबुलीक्विंटल28665091009100
तूरलालक्विंटल182775096519250
तूरपांढराक्विंटल960735098239300
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2772360043904350
गुळपिवळाक्विंटल137340039003656
गुळतांबुसक्विंटल43330033753339
मोसंबीनं. २क्विंटल71550022001200
मोहरीलोकलक्विंटल5560056005600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)11039
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/03/2024
रेशीम कोषपांढराक्विंटल19230004800042000
बाजरीहिरवीक्विंटल171210027252550
गहूनं. २क्विंटल2350035003500
गहूनं. ३क्विंटल586200028222400
गहूलोकलक्विंटल41225024002300
ज्वारीशाळूक्विंटल2615195032612400
ज्वारीपांढरीक्विंटल1231023102310
मकापिवळीक्विंटल25205022502150
मकालालक्विंटल670189122712125
चवळी बीपांढरीक्विंटल5702570257025
हरभरालोकलक्विंटल2063487555345375
हरभराकाबुलीक्विंटल102685099008050
तूरलालक्विंटल94710094939137
तूरपांढराक्विंटल907654898139033
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2096406743974333
गुळपिवळाक्विंटल231340039613640
गुळतांबुसक्विंटल81270033803268
मोसंबीनं. २क्विंटल61260022001200
मोहरीलोकलक्विंटल54560056505650
एकुण आवक (क्विंटलमधील)10375
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/03/2024
रेशीम कोषपांढराक्विंटल12225004600040000
बाजरीहिरवीक्विंटल91230027002591
गहूनं. ३क्विंटल260200028932400
ज्वारीशाळूक्विंटल2009182526652200
मकालालक्विंटल429199922502050
हरभरालोकलक्विंटल2387502555615325
हरभराकाबुलीक्विंटल16695098519851
तूरलालक्विंटल126770095639100
तूरपांढराक्विंटल692700094258988
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2181395043934300
गुळतांबुसक्विंटल83327535063360
मोसंबीनं. २क्विंटल81450019001100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)9100
09/03/2024
रेशीम कोषपांढराक्विंटल22235004650042000
बाजरीहिरवीक्विंटल30222526702411
गहूनं. ३क्विंटल385227527992400
गहूलोकलक्विंटल100225024102310
गहू२१८९क्विंटल30236128512650
ज्वारीशाळूक्विंटल2539182529262325
मकापिवळीक्विंटल23201022102150
मकालालक्विंटल131203522652147
हरभरालोकलक्विंटल1747519755465436
तूरलालक्विंटल111790095509100
तूरपांढराक्विंटल466737091418867
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1220419243734298
गुळतांबुसक्विंटल83280032113155
मोसंबीनं. २क्विंटल76850018001000
मोहरीलोकलक्विंटल16570057005700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7671
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/03/2024
रेशीम कोषपांढराक्विंटल28215004450040000
बाजरीहिरवीक्विंटल40235026002500
गहूनं. ३क्विंटल243190031002375
गहू२१८९क्विंटल8180019501900
ज्वारीशाळूक्विंटल2725177530002400
ज्वारीपांढरीक्विंटल2217021702170
मकालालक्विंटल169192522812165
चवळी बीपांढरीक्विंटल5441644164416
हरभरालोकलक्विंटल1430540056175533
हरभराकाबुलीक्विंटल85711195009400
तूरलालक्विंटल111793387508467
तूरपांढराक्विंटल596835099979600
उडीदकाळाक्विंटल1800080008000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1364357543754313
गुळपिवळाक्विंटल23341135063472
गुळतांबुसक्विंटल70220032713050
मोसंबीनं. २क्विंटल9455001700900
मोहरीलोकलक्विंटल50575058005800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7895
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/03/2024
बाजरीहिरवीक्विंटल87200028262675
गहूनं. ३क्विंटल291218025502325
गहू२१८९क्विंटल13250029252700
ज्वारीशाळूक्विंटल1985190027002325
मकालालक्विंटल311183022502051
हरभरालोकलक्विंटल1755470056815525
हरभराकाबुलीक्विंटल6971711137510200
तूरलालक्विंटल126800097009175
तूरपांढराक्विंटल1147725095739210
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1511385043634300
मोहरीलोकलक्विंटल6420058005800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7301
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/03/2024
गहू२१८९क्विंटल6297529752975
ज्वारीनं. २क्विंटल1227022702270
हरभरालोकलक्विंटल13559556305595
तूरलालक्विंटल6740092507400
तूरपांढराक्विंटल186870100418500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल4445044504450
एकुण आवक (क्विंटलमधील)48
04/03/2024
रेशीम कोषपांढराक्विंटल15180004150035500
बाजरीहिरवीक्विंटल50210024002370
गहूक्विंटल41195029512000
गहूनं. ३क्विंटल379210026962311
गहू२१८९क्विंटल19230026412541
ज्वारीनं. २क्विंटल16233525002470
ज्वारीमालदांडीक्विंटल45184127612012
ज्वारीशाळूक्विंटल3152180026312375
मकालालक्विंटल282196221401975
चवळी बीपांढरीक्विंटल32570058005800
हरभरालोकलक्विंटल1814496755895417
मटकीलोकलक्विंटल1160001600016000
तूरलालक्विंटल192733889708025
तूरपांढराक्विंटल1297710096928278
सोयाबिनलोकलक्विंटल9380143504300
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1982425043754350
सुर्यफुललोकलक्विंटल6400040004000
गुळपिवळाक्विंटल82343039703515
गुळतांबुसक्विंटल113298633743150
डाळींबलोकलक्विंटल19150080005000
मोसंबीनं. २क्विंटल8125001680900
सफरचंदक्विंटल383500120007000
आलेक्विंटल51150065003500
कांदाक्विंटल37250023001000
चिंचलालक्विंटल12150021812030
मिरची (लाल)क्विंटल722500180007000
मोहरीलोकलक्विंटल45574057405740
एकुण आवक (क्विंटलमधील)10948
02/03/2024
रेशीम कोषपांढराक्विंटल9200004100038500
बाजरीहिरवीक्विंटल50245126002465
गहूक्विंटल12199632002598
गहूनं. ३क्विंटल240210026512350
गहूलोकलक्विंटल95220023002250
गहू२१८९क्विंटल6180023001900
ज्वारीनं. २क्विंटल3220024502450
ज्वारीमालदांडीक्विंटल40150027752112
ज्वारीशाळूक्विंटल2573172530562355
मकापिवळीक्विंटल3210022502175
मकालालक्विंटल166211522262140
हरभरालोकलक्विंटल1743512555795449
हरभराकाबुलीक्विंटल24103001030010300
तूरलालक्विंटल188866596499220
तूरपांढराक्विंटल934758695138890
सोयाबिनलोकलक्विंटल7347543493912
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1469420043634325
गुळपिवळाक्विंटल10340037003500
गुळतांबुसक्विंटल40240033503150
मोसंबीनं. २क्विंटल9155001750950
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8527


जालना बाजारभाव जालना बाजारभाव जालना बाजारभाव जालना बाजारभाव जालना बाजारभाव जालना बाजारभाव जालना बाजारभाव जालना बाजारभाव

श्रोत :- msamb.com

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top