कृषी महाराष्ट्र

पालघर बाजारभाव

पालघर बाजारभाव

 

दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/05/2024
गहूक्विंटल55332033203320
तांदूळक्विंटल290403540354035
एकुण आवक (क्विंटलमधील)345
15/05/2024
तांदूळक्विंटल350371037103710
एकुण आवक (क्विंटलमधील)350
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/05/2024
कापूसलोकलक्विंटल2950640076307550
ज्वारीमालदांडीक्विंटल3230023002300
हरभरालालक्विंटल74580060355900
तूरलालक्विंटल7104251070010425
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल70550061005900
सोयाबिनपिवळाक्विंटल146430044474360
हळद/ हळकुंडनं. १क्विंटल68140001570014500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3318
13/05/2024
कापूसलोकलक्विंटल2950670076257550
बाजरीलोकलक्विंटल51220425072454
गहूनं. १क्विंटल4240024002400
गहूलोकलक्विंटल77225627572381
ज्वारीनं. १क्विंटल18225027002450
ज्वारीमालदांडीक्विंटल40170031302760
ज्वारीरब्बीक्विंटल28220023002285
ज्वारीपांढरीक्विंटल68170127002400
हरभरानं. १क्विंटल21570059005800
हरभरालोकलक्विंटल9400157015700
हरभरालालक्विंटल70570058515776
तूरलालक्विंटल27105331086610566
तूरपांढराक्विंटल39500100009700
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल146565660305800
सोयाबिननं. १क्विंटल144435045514450
सोयाबिनपिवळाक्विंटल225442344854435
हळद/ हळकुंडनं. १क्विंटल158140001570015000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4039
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/04/2024
गहूक्विंटल280302534803280
तांदूळक्विंटल250427542754275
एकुण आवक (क्विंटलमधील)530
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/04/2024
गहूक्विंटल90317031703170
तांदूळक्विंटल575420050504555
एकुण आवक (क्विंटलमधील)665
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/04/2024
तांदूळक्विंटल115443944394439
एकुण आवक (क्विंटलमधील)115
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2024
गहूक्विंटल215286038903450
तांदूळक्विंटल310422542254225
एकुण आवक (क्विंटलमधील)525
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/04/2024
गहूक्विंटल30307530753075
तांदूळक्विंटल470364343433953
एकुण आवक (क्विंटलमधील)500
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/04/2024
गहूक्विंटल45337533753375
तांदूळक्विंटल410427650314496
एकुण आवक (क्विंटलमधील)455
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2024
गहूक्विंटल115304530453045
तांदूळक्विंटल765342842833733
एकुण आवक (क्विंटलमधील)880
31/03/2024
तांदूळक्विंटल130350035003500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)130
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/03/2024
गहूक्विंटल120300030003000
तांदूळक्विंटल406405048554320
एकुण आवक (क्विंटलमधील)526
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/03/2024
गहूक्विंटल70292029202920
तांदूळक्विंटल635336842183563
एकुण आवक (क्विंटलमधील)705
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/03/2024
तांदूळक्विंटल645363845384038
एकुण आवक (क्विंटलमधील)645
26/03/2024
गहूक्विंटल55302530253025
तांदूळक्विंटल465360546004020
एकुण आवक (क्विंटलमधील)520
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
22/03/2024
गहूक्विंटल100332533253325
तांदूळक्विंटल485328337733505
एकुण आवक (क्विंटलमधील)585
21/03/2024
तांदूळक्विंटल718355045403955
एकुण आवक (क्विंटलमधील)718
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/03/2024
तांदूळक्विंटल718355045403955
एकुण आवक (क्विंटलमधील)718
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/03/2024
तांदूळक्विंटल551371040753970
एकुण आवक (क्विंटलमधील)551
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/03/2024
गहूक्विंटल822292032203025
तांदूळक्विंटल304384538453845
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1126
18/03/2024
गहूक्विंटल55300030003000
तांदूळक्विंटल455332842283648
एकुण आवक (क्विंटलमधील)510
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/03/2024
तांदूळक्विंटल160441344134413
एकुण आवक (क्विंटलमधील)160
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/03/2024
गहूक्विंटल70332033203320
तांदूळक्विंटल565393847384143
एकुण आवक (क्विंटलमधील)635
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/03/2024
गहूक्विंटल485305535903390
तांदूळक्विंटल110425042504250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)595
13/03/2024
तांदूळक्विंटल620385547054155
एकुण आवक (क्विंटलमधील)620
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/03/2024
तांदूळक्विंटल545380046954215
एकुण आवक (क्विंटलमधील)545
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/03/2024
गहूक्विंटल99304530453045
तांदूळक्विंटल150460046004600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)249
10/03/2024
गहूक्विंटल120322032203220
तांदूळक्विंटल445433051854745
एकुण आवक (क्विंटलमधील)565
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/03/2024
तांदूळक्विंटल695359344983788
एकुण आवक (क्विंटलमधील)695
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/03/2024
तांदूळक्विंटल525345643513821
एकुण आवक (क्विंटलमधील)525
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/03/2024
गहूक्विंटल658302530253025
तांदूळक्विंटल97412041204120
एकुण आवक (क्विंटलमधील)755
04/03/2024
गहूक्विंटल60300030003000
तांदूळक्विंटल625310040053420
एकुण आवक (क्विंटलमधील)685
03/03/2024
तांदूळक्विंटल110472547254725
एकुण आवक (क्विंटलमधील)110
02/03/2024
तांदूळक्विंटल905355344883833
एकुण आवक (क्विंटलमधील)905
01/03/2024
तांदूळक्विंटल470376245674112
एकुण आवक (क्विंटलमधील)470
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/02/2024
गहूक्विंटल200315039603490
तांदूळक्विंटल250441344134413
एकुण आवक (क्विंटलमधील)450
27/02/2024
गहूक्विंटल74322032203220
तांदूळक्विंटल1256363850204165
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1330
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/02/2024
गहूक्विंटल275286038903450
तांदूळक्विंटल320412541254125
एकुण आवक (क्विंटलमधील)595
22/02/2024
गहूक्विंटल120305030503050
तांदूळक्विंटल565322341883718
एकुण आवक (क्विंटलमधील)685
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/02/2024
गहूक्विंटल236297029702970
तांदूळक्विंटल338324841633493
एकुण आवक (क्विंटलमधील)574
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/02/2024
गहूक्विंटल345291034433188
तांदूळक्विंटल210371037103710
एकुण आवक (क्विंटलमधील)555
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/02/2024
गहूक्विंटल215286038903450
तांदूळक्विंटल400377537753775
एकुण आवक (क्विंटलमधील)615
16/02/2024
गहूक्विंटल40315031503150
तांदूळक्विंटल655350844433948
एकुण आवक (क्विंटलमधील)695
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/02/2024
गहूक्विंटल165296039553250
तांदूळक्विंटल210441344134413
एकुण आवक (क्विंटलमधील)375
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/02/2024
तांदूळक्विंटल160457545754575
एकुण आवक (क्विंटलमधील)160
13/02/2024
तांदूळक्विंटल595375046003945
एकुण आवक (क्विंटलमधील)595
12/02/2024
गहूक्विंटल120332033203320
तांदूळक्विंटल885403847384293
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1005
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/02/2024
तांदूळक्विंटल515335542053710
एकुण आवक (क्विंटलमधील)515
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/02/2024
गहूक्विंटल355279038903350
तांदूळक्विंटल240460146014601
एकुण आवक (क्विंटलमधील)595
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/02/2024
तांदूळक्विंटल177377537753775
एकुण आवक (क्विंटलमधील)177
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/02/2024
गहूक्विंटल74325032503250
तांदूळक्विंटल1371349850054043
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1445
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/02/2024
गहूक्विंटल50317031703170
तांदूळक्विंटल605412548754433
एकुण आवक (क्विंटलमधील)655
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/02/2024
गहूक्विंटल433320336283308
तांदूळक्विंटल651485048504850
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1084
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/02/2024
गहूक्विंटल130317031703170
तांदूळक्विंटल388460546054605
एकुण आवक (क्विंटलमधील)518
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
31/01/2024
गहूक्विंटल100332033203320
तांदूळक्विंटल270358535853585
एकुण आवक (क्विंटलमधील)370
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/01/2024
तांदूळक्विंटल330295041003860
एकुण आवक (क्विंटलमधील)330
29/01/2024
तांदूळक्विंटल675367843833933
एकुण आवक (क्विंटलमधील)675
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
25/01/2024
गहूक्विंटल390302530253025
तांदूळक्विंटल420454545454545
एकुण आवक (क्विंटलमधील)810
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/01/2024
गहूक्विंटल450300030003000
तांदूळक्विंटल902360045504055
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1352
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/01/2024
तांदूळक्विंटल854377546253930
एकुण आवक (क्विंटलमधील)854
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/01/2024
गहूक्विंटल60300030003000
तांदूळक्विंटल580353541103790
एकुण आवक (क्विंटलमधील)640
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/01/2024
तांदूळक्विंटल505425042504250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)505
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/01/2024
तांदूळक्विंटल595323342283733
एकुण आवक (क्विंटलमधील)595
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/01/2024
गहूक्विंटल103332033203320
तांदूळक्विंटल355315048503860
एकुण आवक (क्विंटलमधील)458
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/01/2024
तांदूळक्विंटल210455045504550
एकुण आवक (क्विंटलमधील)210
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/01/2024
गहूक्विंटल60315031503150
तांदूळक्विंटल525432648014481
एकुण आवक (क्विंटलमधील)585
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/01/2024
तांदूळक्विंटल300387038703870
एकुण आवक (क्विंटलमधील)300
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/01/2024
गहूक्विंटल310295038603320
तांदूळक्विंटल140359235923592
एकुण आवक (क्विंटलमधील)450
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/01/2024
गहूक्विंटल120322032203220
तांदूळक्विंटल580318537683463
एकुण आवक (क्विंटलमधील)700
03/01/2024
तांदूळक्विंटल615352543753845
एकुण आवक (क्विंटलमधील)615
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/01/2024
तांदूळक्विंटल350403540354035
एकुण आवक (क्विंटलमधील)350
01/01/2024
गहूक्विंटल110302530253025
तांदूळक्विंटल555370045504055
एकुण आवक (क्विंटलमधील)665
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/12/2023
तांदूळक्विंटल725369044354055
एकुण आवक (क्विंटलमधील)725
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/12/2023
गहूक्विंटल515299333433143
तांदूळक्विंटल250460546054605
एकुण आवक (क्विंटलमधील)765
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/12/2023
गहूक्विंटल108322032203220
तांदूळक्विंटल410454045404540
एकुण आवक (क्विंटलमधील)518
27/12/2023
गहूक्विंटल110300030003000
तांदूळक्विंटल705371845884033
एकुण आवक (क्विंटलमधील)815
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
26/12/2023
गहूक्विंटल445298034803263
तांदूळक्विंटल340440144014401
एकुण आवक (क्विंटलमधील)785
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
22/12/2023
तांदूळक्विंटल655368845834103
एकुण आवक (क्विंटलमधील)655
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/12/2023
तांदूळक्विंटल505307539853280
एकुण आवक (क्विंटलमधील)505
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/12/2023
गहूक्विंटल70297029702970
तांदूळक्विंटल585366544653970
एकुण आवक (क्विंटलमधील)655
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/12/2023
तांदूळक्विंटल408425042504250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)408
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/12/2023
गहूक्विंटल114302530253025
तांदूळक्विंटल775336342333683
एकुण आवक (क्विंटलमधील)889
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/12/2023
तांदूळक्विंटल819364046104080
एकुण आवक (क्विंटलमधील)819
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/12/2023
तांदूळक्विंटल250525052505250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)250
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/12/2023
तांदूळक्विंटल1044373346283948
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1044
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/12/2023
तांदूळक्विंटल483363845233993
एकुण आवक (क्विंटलमधील)483
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/12/2023
गहूक्विंटल117322032203220
तांदूळक्विंटल823391348834353
एकुण आवक (क्विंटलमधील)940
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/12/2023
गहूक्विंटल110302530253025
तांदूळक्विंटल615405550504520
एकुण आवक (क्विंटलमधील)725
10/12/2023
तांदूळक्विंटल150356035603560
एकुण आवक (क्विंटलमधील)150
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/12/2023
गहूक्विंटल268304530453045
तांदूळक्विंटल539371037103710
एकुण आवक (क्विंटलमधील)807
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/12/2023
तांदूळक्विंटल160408040804080
एकुण आवक (क्विंटलमधील)160
06/12/2023
तांदूळक्विंटल595377845784048
एकुण आवक (क्विंटलमधील)595
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/12/2023
गहूक्विंटल120300030003000
तांदूळक्विंटल641358535853585
एकुण आवक (क्विंटलमधील)761
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/12/2023
तांदूळक्विंटल740315538503455
एकुण आवक (क्विंटलमधील)740
03/12/2023
तांदूळक्विंटल115602060206020
एकुण आवक (क्विंटलमधील)115
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/12/2023
गहूक्विंटल51332033203320
तांदूळक्विंटल522441344134413
एकुण आवक (क्विंटलमधील)573
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/12/2023
गहूक्विंटल60300030003000
तांदूळक्विंटल210595059505950
एकुण आवक (क्विंटलमधील)270
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/11/2023
तांदूळक्विंटल845351043603715
एकुण आवक (क्विंटलमधील)845
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/11/2023
तांदूळक्विंटल645376344784078
एकुण आवक (क्विंटलमधील)645
28/11/2023
गहूक्विंटल112304530453045
तांदूळक्विंटल655375045504055
एकुण आवक (क्विंटलमधील)767
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/11/2023
गहूक्विंटल120292029202920
तांदूळक्विंटल1060362044754035
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1180
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/11/2023
तांदूळक्विंटल110421542154215
एकुण आवक (क्विंटलमधील)110
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
22/11/2023
तांदूळक्विंटल86460546054605
एकुण आवक (क्विंटलमधील)86
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/11/2023
गहूक्विंटल108332033203320
तांदूळक्विंटल371390039003900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)479
पालघर बाजारभाव

श्रोत :- msamb.com

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top