कृषी महाराष्ट्र

धुळे बाजारभाव

धुळे बाजारभाव

 

दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/05/2024
बाजरीक्विंटल109205124152278
बाजरीहायब्रीडक्विंटल106197522992150
बाजरी८२०३क्विंटल6220325002500
गहूक्विंटल85200028502707
गहूलोकलक्विंटल86234332853080
ज्वारीक्विंटल303180023912200
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल158203021752147
ज्वारीदादरक्विंटल172225929792731
मकापिवळीक्विंटल2052199822012138
हरभराक्विंटल65400058005500
हरभराचाफाक्विंटल10450061625788
हरभरालालक्विंटल28500091007640
हरभराजंबुक्विंटल10900095009350
हरभराबोल्डक्विंटल139750081817999
तूरक्विंटल29500101009700
तूरलालक्विंटल119500100309985
भुईमुग शेंग (सुकी)क्विंटल35620066516500
भुईमुग शेंग (सुकी)ओलीक्विंटल81395547004301
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल48459561765402
सोयाबिनपिवळाक्विंटल4435343534353
कांदालालक्विंटल205635015051355
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5566
15/05/2024
बाजरीक्विंटल124207722182198
बाजरीहायब्रीडक्विंटल227190024002300
बाजरी८२०३क्विंटल4188618861886
गहूक्विंटल95241128112736
गहूलोकलक्विंटल122226328632668
ज्वारीक्विंटल343170325002300
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल418186323082079
ज्वारीदादरक्विंटल201233930382615
मका—-क्विंटल7185319991999
मकापिवळीक्विंटल2383200622082151
चवळी बीपांढरीक्विंटल3680568056805
हरभराक्विंटल40557866765777
हरभराचाफाक्विंटल8555555555555
हरभरालालक्विंटल31500059555500
हरभराजंबुक्विंटल45851193119150
हरभराबोल्डक्विंटल74649180007700
तूरक्विंटल1100001000010000
तूरलालक्विंटल20335033503350
भुईमुग शेंग (सुकी)क्विंटल36610065616400
भुईमुग शेंग (सुकी)ओलीक्विंटल118475156004976
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल193490469136617
कांदालालक्विंटल3200100016901500
मिरची (लाल)हायब्रीडक्विंटल1530001600014000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7708
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/05/2024
बाजरीक्विंटल200223122512249
बाजरीहायब्रीडक्विंटल184190123502195
गहूक्विंटल259233827142638
गहूलोकलक्विंटल116200033002705
ज्वारीक्विंटल335170021352050
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल211170021282099
ज्वारीदादरक्विंटल188207129902554
मका—-क्विंटल1195119511951
मकापिवळीक्विंटल2395189521942108
हरभराक्विंटल114550058505600
हरभरालालक्विंटल11550056005500
हरभराबोल्डक्विंटल178600179507853
तूरक्विंटल4850097008500
तूरलालक्विंटल57700100307700
भुईमुग शेंग (सुकी)क्विंटल104600066506401
भुईमुग शेंग (सुकी)ओलीक्विंटल149520057005561
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल18482572506500
कांदालालक्विंटल24820014301200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4720
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/05/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल184205523162080
गहूलोकलक्विंटल54235527562550
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल245203021142046
ज्वारीदादरक्विंटल57260126012601
मकापिवळीक्विंटल793209021972134
चवळी बीपांढरीक्विंटल3816081608160
हरभराचाफाक्विंटल3100010001000
हरभरालालक्विंटल42552555255525
तूरलालक्विंटल78390102009605
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल19485661505200
कांदालालक्विंटल91320015501360
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2320
09/05/2024
बाजरीक्विंटल409180022942140
बाजरीहायब्रीडक्विंटल111193123302200
गहूक्विंटल219240030652775
गहूलोकलक्विंटल62230031052815
ज्वारीक्विंटल414170021002000
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल607200021982090
ज्वारीदादरक्विंटल148206030112653
मकापिवळीक्विंटल2183181421982124
चवळी बीपांढरीक्विंटल3850085008500
हरभराक्विंटल263415255005400
हरभराचाफाक्विंटल14400070526286
हरभरालालक्विंटल45563079857650
हरभराजंबुक्विंटल87800090008000
हरभराबोल्डक्विंटल527565181007800
मूगक्विंटल1750078007500
तूरक्विंटल25960099009600
तूरलालक्विंटल78390102009605
भुईमुग शेंग (सुकी)क्विंटल10632566716500
भुईमुग शेंग (सुकी)ओलीक्विंटल21350056005511
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल86553872527113
कांदालालक्विंटल668045015381280
एकुण आवक (क्विंटलमधील)11922
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/04/2024
बाजरीक्विंटल95195021881950
बाजरीहायब्रीडक्विंटल80203025502350
गहूक्विंटल1856222528162673
गहूलोकलक्विंटल343205128912688
ज्वारीक्विंटल451150023002251
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल457180021702150
ज्वारीपांढरीक्विंटल18215021502150
ज्वारीदादरक्विंटल453224730862882
मकासफेद गंगाक्विंटल22245124512451
मकापिवळीक्विंटल3580180021022064
हरभराक्विंटल261501172266826
हरभराचाफाक्विंटल90550188007601
हरभरालालक्विंटल33532558755675
हरभराजंबुक्विंटल3029400100009500
हरभराबोल्डक्विंटल607670085008200
मूगहिरवाक्विंटल3550055005500
तूरक्विंटल108200108009800
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल4492568256375
सोयाबिनहायब्रीडक्विंटल4430043004300
कांदालालक्विंटल595785013501225
एकुण आवक (क्विंटलमधील)14626
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/04/2024
बाजरीक्विंटल126212123322321
गहूक्विंटल1751211129012698
ज्वारीक्विंटल290160022412100
ज्वारीदादरक्विंटल272246132322963
मकापिवळीक्विंटल2069168121002000
हरभराक्विंटल171489067066438
हरभराजंबुक्विंटल239800096019500
हरभराबोल्डक्विंटल620530085718400
तूरक्विंटल9885099009700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5547
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल110180526252400
गहूक्विंटल20259625962596
गहूलोकलक्विंटल545205034002800
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल695191022602165
ज्वारीदादरक्विंटल87206628782741
मकापिवळीक्विंटल1704185021512061
चवळी बीपांढरीक्विंटल3790079007900
हरभराक्विंटल36521175617460
हरभरालालक्विंटल94520359505605
तूरलालक्विंटल10400094809200
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल7482562255500
सोयाबिनहायब्रीडक्विंटल9426042604260
कांदालालक्विंटल155015015601300
मिरची (लाल)हायब्रीडक्विंटल3940001440012000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4909
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/04/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल145185526752446
गहूक्विंटल75256227512682
गहूलोकलक्विंटल358231534052850
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल663200022002150
ज्वारीदादरक्विंटल123219027532618
मकापिवळीक्विंटल1529185021592070
हरभराक्विंटल50520775707498
हरभरालालक्विंटल143450058005350
तूरलालक्विंटल13600095008800
सोयाबिनहायब्रीडक्विंटल3300041954100
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल4600082007600
कांदालालक्विंटल25310015801400
मिरची (लाल)हायब्रीडक्विंटल1125001440012000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3471
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/04/2024
बाजरीक्विंटल10162517251725
बाजरी८२०३क्विंटल15245124512451
गहूक्विंटल40251127412551
गहूलोकलक्विंटल17230127002400
ज्वारीक्विंटल20190119011901
ज्वारीदादरक्विंटल85245527812651
मका—-क्विंटल6201020102010
हरभराक्विंटल60519575485252
हरभराचाफाक्विंटल11400073035193
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल6510051005100
कांदालालक्विंटल938435017081415
एकुण आवक (क्विंटलमधील)9654
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2024
बाजरी८२०३क्विंटल6255125512551
गहूलोकलक्विंटल15225123862251
हरभराचाफाक्विंटल45517073866301
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल6521152115211
कांदालालक्विंटल1175064516001350
एकुण आवक (क्विंटलमधील)11822
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल125235026252500
गहूलोकलक्विंटल320230033052770
ज्वारीदादरक्विंटल70236630102800
मकापिवळीक्विंटल1455170022002150
चवळी बीपांढरीक्विंटल3600560056005
हरभराहायब्रीडक्विंटल72520058005320
तूरलालक्विंटल3480590008650
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल9110061255625
एरंडीलोकलक्विंटल3480048004800
सोयाबिनहायब्रीडक्विंटल3404040404040
सुर्यफुलक्विंटल3325032503250
कांदालालक्विंटल66426016701470
मिरची (लाल)हायब्रीडक्विंटल67011700014000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2736
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल73220026012465
गहूक्विंटल1309214128262780
गहूलोकलक्विंटल395210030502775
ज्वारीक्विंटल223180022322100
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल224175521932155
ज्वारीदादरक्विंटल86190027382651
मकापिवळीक्विंटल439187522002145
हरभराक्विंटल411380052515000
हरभरालालक्विंटल62525070005325
हरभराजंबुक्विंटल538680075007400
हरभराबोल्डक्विंटल3900090009000
तूरक्विंटल7740090008900
तूरलालक्विंटल6800087958105
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल967011700014000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3872
26/03/2024
बाजरीक्विंटल28228125612536
बाजरीहायब्रीडक्विंटल16180026562330
गहूक्विंटल1741210029212751
गहूलोकलक्विंटल282220032252750
ज्वारीक्विंटल212170023302229
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल60190022602201
ज्वारीदादरक्विंटल294194028132611
मकापिवळीक्विंटल1217175621282042
चवळी बीपांढरीक्विंटल3752575257525
हरभराक्विंटल754490052515100
हरभरालालक्विंटल143470559805385
हरभराजंबुक्विंटल169900195009500
हरभराबोल्डक्विंटल927680175337400
तूरक्विंटल9860090008800
तूरलालक्विंटल3810599008700
भुईमुग शेंग (सुकी)ढोबळीक्विंटल3450064755100
सोयाबिनहायब्रीडक्विंटल3420542054205
कांदालालक्विंटल58810013201170
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल850001700014000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6460
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल40240025652421
गहूक्विंटल14260026002600
गहूलोकलक्विंटल447222826002389
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल543200721832145
ज्वारीदादरक्विंटल73180028502655
मकापिवळीक्विंटल399182620011961
हरभराचाफाक्विंटल12510080005151
हरभरालालक्विंटल103490056505305
तूरलालक्विंटल19887088708870
एरंडीलोकलक्विंटल27480048004800
कांदालालक्विंटल759332813731173
एकुण आवक (क्विंटलमधील)9270
22/03/2024
बाजरीक्विंटल8245024502450
बाजरीहायब्रीडक्विंटल32207024602225
बाजरी८२०३क्विंटल3255025502550
गहूक्विंटल1135210029292700
गहूलोकलक्विंटल330221226892486
ज्वारीक्विंटल257180023522201
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल382202021812160
ज्वारीदादरक्विंटल425211728502669
मकापिवळीक्विंटल1417173321812021
हरभराक्विंटल615490064005313
हरभराचाफाक्विंटल15510073035151
हरभरालालक्विंटल110525057655375
हरभराजंबुक्विंटल370810095009351
हरभराबोल्डक्विंटल723680076117400
मटकीलालक्विंटल3550055005500
मूगहिरवाक्विंटल3450045004500
तूरक्विंटल18840091518800
तूरहायब्रीडक्विंटल3888888888888
तूरलालक्विंटल20780589808600
उडीदकाळाक्विंटल3350035003500
भुईमुग शेंग (सुकी)ढोबळीक्विंटल5615066006275
सोयाबिनहायब्रीडक्विंटल10410041954195
सुर्यफुलक्विंटल16350035003500
कांदालालक्विंटल122910013201170
मिरची (लाल)क्विंटल488500115708820
मिरची (लाल)ओलीक्विंटल129100073505488
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7309
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल85207024602225
गहूलोकलक्विंटल450220131552750
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल395192022452175
ज्वारीदादरक्विंटल73213132002960
मकापिवळीक्विंटल695177121612086
हरभरालालक्विंटल95635090007415
मूगहिरवाक्विंटल3450045004500
तूरलालक्विंटल15610091008500
उडीदकाळाक्विंटल3350035003500
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल10615066006275
सोयाबिनहायब्रीडक्विंटल15370042604000
कांदालालक्विंटल212220011501000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3961
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल34200026282440
गहूलोकलक्विंटल560220031202685
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल456200022752150
ज्वारीदादरक्विंटल82192531002760
मकापिवळीक्विंटल347173621852100
हरभरालालक्विंटल110450055305355
तूरलालक्विंटल19790093558800
उडीदकाळाक्विंटल3700570057005
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल12522561505900
सोयाबिनहायब्रीडक्विंटल16425542554255
कांदालालक्विंटल52910014301170
मिरची (लाल)हायब्रीडक्विंटल16010001600014200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2328
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/03/2024
बाजरीक्विंटल10225122512251
बाजरीहायब्रीडक्विंटल139190024312370
गहूक्विंटल1560210028722711
गहूलोकलक्विंटल501226532352800
ज्वारीक्विंटल78200023652212
ज्वारीपांढरीक्विंटल601180022052165
ज्वारीदादरक्विंटल235211330882754
मकापिवळीक्विंटल2070171322002107
हरभराक्विंटल1188410060005425
हरभरालालक्विंटल144528558005400
हरभराबोल्डक्विंटल567670094047982
मूगहिरवाक्विंटल3640064006400
तूरक्विंटल23840090008900
तूरलालक्विंटल19680594008705
भुईमुग शेंग (सुकी)ढोबळीक्विंटल13522561505900
कांदालालक्विंटल254220021001440
मिरची (लाल)क्विंटल14103001040010300
मिरची (लाल)ओलीक्विंटल113140069705000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)9820
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल4190026202470
बाजरी८२०३क्विंटल3202020202020
गहूलोकलक्विंटल213236528652708
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल105185022002141
ज्वारीदादरक्विंटल18185628302600
मकापिवळीक्विंटल253185022242000
हरभराचाफाक्विंटल32518690006301
हरभरालालक्विंटल58450055655365
कुलथीहायब्रीडक्विंटल3460046004600
मूगहायब्रीडक्विंटल3430043004300
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल3602570256300
कांदालालक्विंटल34420021001440
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1039
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/03/2024
गहूलोकलक्विंटल1006220029552700
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल20214022882288
ज्वारीदादरक्विंटल21210030502695
मकापिवळीक्विंटल28176022142187
हरभरालालक्विंटल250630575056875
मूगहिरवाक्विंटल3640064006400
तूरलालक्विंटल11770090608300
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल9530053005300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1348
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल25193519351935
गहूक्विंटल20253025302530
गहूलोकलक्विंटल731228727122512
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल335200123052251
ज्वारीदादरक्विंटल112214128812708
मका—-क्विंटल1180018001800
मकापिवळीक्विंटल186191322302185
हरभराक्विंटल43539574305421
हरभराचाफाक्विंटल15522572515251
हरभरालालक्विंटल167523054105330
तूरहायब्रीडक्विंटल3888888888888
तूरलालक्विंटल3790091008700
भुईमुग शेंग (सुकी)ढोबळीक्विंटल9480075004825
सोयाबिनहायब्रीडक्विंटल48410042004175
कांदालालक्विंटल120720017001400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2905
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल56190025002400
गहूलोकलक्विंटल945220028452680
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल558205523002260
ज्वारीदादरक्विंटल54216026202490
मकापिवळीक्विंटल108201321952102
चवळी बीपांढरीक्विंटल3740074007400
हरभरालालक्विंटल118315057855390
तूरलालक्विंटल49600094008855
भुईमुग शेंग (सुकी)ढोबळीक्विंटल6302564005625
सोयाबिनहायब्रीडक्विंटल6415542304230
कांदालालक्विंटल264915014501110
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल6611001770015000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4618
13/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल130228824862410
बाजरी८२०३क्विंटल3250125012501
गहूक्विंटल2344170027252500
गहूलोकलक्विंटल1757207629252662
ज्वारीक्विंटल108190022002100
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल214200122762026
ज्वारीदादरक्विंटल1431244329822697
मकापिवळीक्विंटल284184422352022
चवळी बीपांढरीक्विंटल6370070006700
हरभराक्विंटल732480061825391
हरभराहायब्रीडक्विंटल1100700076927400
हरभराचाफाक्विंटल329495075116411
हरभरालालक्विंटल71480056055325
हरभराकाबुलीक्विंटल6750080008000
हरभराबोल्डक्विंटल5737726100698706
मटकीलालक्विंटल1640064006400
तूरक्विंटल10787090008800
तूरलालक्विंटल12630090268369
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल4535057755663
सोयाबिनहायब्रीडक्विंटल9412541254125
सोयाबिनपिवळाक्विंटल3400140014001
कांदालालक्विंटल17955022001700
कांदापांढराक्विंटल23115011501150
मिरची (लाल)क्विंटल7855185518551
मिरची (लाल)हायब्रीडक्विंटल2921230104888751
मिरची (लाल)पांडीक्विंटल1120001200012000
मिरची (लाल)ओलीक्विंटल93100054884900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)9722
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल15195024652150
गहूलोकलक्विंटल997189028552650
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल84189023962270
ज्वारीदादरक्विंटल58165529002500
मकापिवळीक्विंटल42165121802014
हरभरालालक्विंटल70470566655530
तूरलालक्विंटल8750092958800
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल3730073007300
कांदालालक्विंटल5040018401110
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1327
09/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल27182524452305
गहूलोकलक्विंटल1268193128002650
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल39237624562444
ज्वारीदादरक्विंटल26210024552455
मकापिवळीक्विंटल106206520652065
हरभराहायब्रीडक्विंटल215529054755430
तूरलालक्विंटल25660090058000
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल6530061505300
सोयाबिनहायब्रीडक्विंटल3380538053805
कांदालालक्विंटल117720018001600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2892
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल41445560005200
गहूलोकलक्विंटल1118196328502650
ज्वारीपांढरीक्विंटल148186224122371
ज्वारीदादरक्विंटल50239025002500
मकापिवळीक्विंटल44187618761876
हरभरालालक्विंटल103497556705440
तूरलालक्विंटल24878591009005
भुईमुग शेंग (सुकी)ढोबळीक्विंटल3530061505300
सोयाबिनहायब्रीडक्विंटल3380538053805
कांदालालक्विंटल132220018001600
मिरची (लाल)हायब्रीडक्विंटल8040001910014000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2936
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल30200026732400
गहूलोकलक्विंटल1266191129052650
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल42170026002479
ज्वारीदादरक्विंटल41200030112600
मकापिवळीक्विंटल88179721262086
चवळी बीपांढरीक्विंटल3745074507450
हरभरालालक्विंटल118680575007195
मटकीलालक्विंटल3460046004600
मूगहिरवाक्विंटल3545054505450
तूरलालक्विंटल25600092057400
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल3680080006800
सोयाबिनहायब्रीडक्विंटल5400541504025
मिरची (लाल)हायब्रीडक्विंटल19917001910014000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1826
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल3200026002450
गहूक्विंटल2230523052305
गहूलोकलक्विंटल1972187030602800
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल61165023952200
ज्वारीदादरक्विंटल35224829002715
मकापिवळीक्विंटल336198019801980
हरभराक्विंटल20544175357101
हरभरालालक्विंटल80450058255500
तूरक्विंटल6820089768700
तूरलालक्विंटल25600091508800
भुईमुग शेंग (सुकी)ढोबळीक्विंटल5510051005100
सोयाबिनहायब्रीडक्विंटल4400541504025
सुर्यफुलक्विंटल4340034003400
कांदालालक्विंटल120030018001400
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल10145146463950
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3763
04/03/2024
बाजरीक्विंटल21180023511800
बाजरीहायब्रीडक्विंटल108220124632253
गहूक्विंटल1652238826782588
गहूलोकलक्विंटल2634196628632550
ज्वारीक्विंटल39210026002450
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल69160320151966
ज्वारीदादरक्विंटल1987252930822870
मकापिवळीक्विंटल497181220751963
हरभराक्विंटल609530568165521
हरभराहायब्रीडक्विंटल861700081007751
हरभराचाफाक्विंटल300490062125576
हरभरालालक्विंटल54490558805555
हरभराबोल्डक्विंटल5628088108308950
मूगचमकीक्विंटल1400040004000
तूरक्विंटल33776390008545
तूरलालक्विंटल70675093148700
भुईमुग शेंग (सुकी)ओलीक्विंटल3310031003100
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल2600060006000
सोयाबिनहायब्रीडक्विंटल12370041004100
सोयाबिनपिवळाक्विंटल4380141764176
मिरची (लाल)क्विंटल338000128009251
मिरची (लाल)हायब्रीडक्विंटल64130036002900
मिरची (लाल)पांडीक्विंटल250001975019750
मिरची (लाल)ओलीक्विंटल47100046814000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)9664
02/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल34185018501850
गहूलोकलक्विंटल848190026652540
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल146190019601960
मकापिवळीक्विंटल7216621662166
हरभरालालक्विंटल70440059605202
तूरलालक्विंटल15520093008405
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल3530072005300
कांदालालक्विंटल142117518131523
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2544
01/03/2024
बाजरीक्विंटल26246024602460
बाजरीहायब्रीडक्विंटल57216024322368
गहूक्विंटल1217198624542386
गहूलोकलक्विंटल1512187527812568
ज्वारीक्विंटल93240026262453
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल152183523502255
ज्वारीदादरक्विंटल1977258930962956
मकापिवळीक्विंटल90180820501980
हरभराक्विंटल623520075775532
हरभराहायब्रीडक्विंटल905690076167461
हरभराचाफाक्विंटल290457657505400
हरभरालालक्विंटल111546063006300
हरभराकाबुलीक्विंटल42650070817081
हरभराबोल्डक्विंटल3708436102508950
तूरक्विंटल6860088138600
तूरलालक्विंटल52640395338700
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल9530072005300
कांदालालक्विंटल94615018501670
मिरची (लाल)क्विंटल347350100007350
मिरची (लाल)हायब्रीडक्विंटल35192540453376
मिरची (लाल)पांडीक्विंटल1140001400014000
मिरची (लाल)ओलीक्विंटल173254865004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8721
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/02/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल10235025002370
गहूलोकलक्विंटल1770180029002633
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल286212623512301
ज्वारीदादरक्विंटल26256525652565
हरभरालालक्विंटल213500556005435
मूगहिरवाक्विंटल20420070007000
तूरलालक्विंटल43840091008900
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल4500070256675
सोयाबिनहायब्रीडक्विंटल37174221502023
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल61265048004252
मिरची (लाल)हायब्रीडक्विंटल31570001900017000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2785
27/02/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल56215024502393
गहूक्विंटल593200026312500
गहूलोकलक्विंटल1207219127282546
ज्वारीक्विंटल1215127412502
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल125170524262316
ज्वारीदादरक्विंटल1172255133013014
मकापिवळीक्विंटल76192021342056
हरभराक्विंटल582480055525300
हरभराहायब्रीडक्विंटल875680073137000
हरभराचाफाक्विंटल346393159505500
हरभरालालक्विंटल46480060305590
हरभराबोल्डक्विंटल253820198418940
तूरक्विंटल62650092009000
तूरलालक्विंटल106650093488738
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1400040004000
मिरची (लाल)क्विंटल12921192119211
मिरची (लाल)हायब्रीडक्विंटल1409040904090
मिरची (लाल)पांडीक्विंटल1969001300013000
मिरची (लाल)ओलीक्विंटल106100075015780
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5639
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
26/02/2024
गहूक्विंटल414200027512500
ज्वारीक्विंटल39209927232501
ज्वारीदादरक्विंटल365284233003151
मकापिवळीक्विंटल62210021002100
हरभराक्विंटल483500060005400
हरभराबोल्डक्विंटल189670090008500
तूरक्विंटल75800092009000
मिरची (लाल)क्विंटल199600108009600
मिरची (लाल)ओलीक्विंटल187274677404282
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1833
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/02/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल34200620062006
गहूलोकलक्विंटल772222126752571
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल44160022002200
ज्वारीदादरक्विंटल8210024262426
मकापिवळीक्विंटल15192521652104
हरभरालालक्विंटल54540056505650
तूरलालक्विंटल16840590508800
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल3520064256300
सोयाबिनहायब्रीडक्विंटल16399539953995
कांदालालक्विंटल87925020001870
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1841
23/02/2024
बाजरीक्विंटल12200023002226
बाजरीहायब्रीडक्विंटल30190025132250
बाजरी८२०३क्विंटल3230023002300
गहूक्विंटल458200028002620
गहूलोकलक्विंटल645215030002650
ज्वारीक्विंटल14198228002754
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल42200025602253
ज्वारीदादरक्विंटल113255229332707
मकापिवळीक्विंटल120199220812001
हरभराक्विंटल401500068015801
हरभराहायब्रीडक्विंटल130470055255405
हरभराचाफाक्विंटल3666666666666
हरभराबोल्डक्विंटल25700088018000
कुलथीलालक्विंटल3900090009000
तूरक्विंटल183670094419100
तूरलालक्विंटल110652595007705
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल36462664635176
सोयाबिनहायब्रीडक्विंटल16420042004200
कांदालालक्विंटल54025020001870
मिरची (लाल)क्विंटल11100001290010000
मिरची (लाल)ओलीक्विंटल169150060004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3064
22/02/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल63207023502220
गहूक्विंटल420210026662400
गहूलोकलक्विंटल1036231529812726
ज्वारीक्विंटल23230028022627
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल28187120562000
ज्वारीदादरक्विंटल566261431912999
मकापिवळीक्विंटल227204821532102
हरभराक्विंटल274400062515100
हरभराहायब्रीडक्विंटल862700086928151
हरभराचाफाक्विंटल166340058015550
हरभरालालक्विंटल28540054255420
हरभराबोल्डक्विंटल1328000102408850
कुलथीलालक्विंटल3580558055805
मटकीलालक्विंटल1710071007100
मूगचमकीक्विंटल1113001130011300
तूरक्विंटल105770095509100
तूरलालक्विंटल51710094738748
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल12300053005000
सोयाबिनहायब्रीडक्विंटल8420042004200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल3410041004100
कांदालालक्विंटल77726020001820
मिरची (लाल)हायब्रीडक्विंटल671226132569718
मिरची (लाल)पांडीक्विंटल36100140008000
मिरची (लाल)ओलीक्विंटल115150077714652
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4971
धुळे बाजारभाव धुळे बाजारभाव

श्रोत :- msamb.com

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top