कृषी महाराष्ट्र

नांदेड बाजारभाव

नांदेड बाजारभाव

 

दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/05/2024
ज्वारीलोकलक्विंटल9190023002100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)9
15/05/2024
गहूलोकलक्विंटल8280034003200
ज्वारीलोकलक्विंटल5200022002150
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल21200021002000
ज्वारीपांढरीक्विंटल99215024002200
हरभरालालक्विंटल507585060435900
तूरक्विंटल1102051030010252
तूरलालक्विंटल5995331126010567
उडीदकाळाक्विंटल15900093809050
भुईमुग शेंग (सुकी)क्विंटल5575557555755
करडईसफेदक्विंटल30380040503850
सोयाबिनक्विंटल5430044504400
सोयाबिननं. १क्विंटल34400047004300
सोयाबिनपिवळाक्विंटल976446145114475
तीलपांढराक्विंटल3799601260012100
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल5107100150007800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2312
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/05/2024
ज्वारीलोकलक्विंटल11190022502050
हरभराक्विंटल2590059005900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)13
13/05/2024
गहूलोकलक्विंटल12280035003200
ज्वारीक्विंटल42157522001887
ज्वारीलोकलक्विंटल8200022502150
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल15200021002000
ज्वारीपांढरीक्विंटल200180026002100
हरभराक्विंटल1571157115711
हरभरालालक्विंटल825602562206125
तूरक्विंटल79176103269751
तूरलालक्विंटल3096001107510500
करडईसफेदक्विंटल50380040403950
सोयाबिननं. १क्विंटल10420048004400
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1255447045374509
तीलपांढराक्विंटल77118301252512240
हळद/ हळकुंडनं. १क्विंटल2110001700014000
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल6257100160009300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3159
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/05/2024
ज्वारीपांढरीक्विंटल30220024002300
हळद/ हळकुंडनं. १क्विंटल40120001700015000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)70
11/05/2024
ज्वारीक्विंटल14217122102190
ज्वारीलोकलक्विंटल12220023502300
तूरक्विंटल5105901059010590
भुईमुग शेंग (सुकी)क्विंटल58593561056020
सोयाबिनक्विंटल2440044004400
सोयाबिनपिवळाक्विंटल7438043804380
हळद/ हळकुंडक्विंटल25128251500013913
एकुण आवक (क्विंटलमधील)123
10/05/2024
ज्वारीलोकलक्विंटल12225024502300
तूरक्विंटल78800105009650
भुईमुग शेंग (सुकी)क्विंटल7575057505750
सोयाबिनपिवळाक्विंटल17437643794378
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल656300150009200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)108
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/04/2024
ज्वारीक्विंटल4212521252125
हरभराक्विंटल10590059715935
तूरक्विंटल31102001057110385
सोयाबिनपिवळाक्विंटल30440045254463
एकुण आवक (क्विंटलमधील)75
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/04/2024
ज्वारीक्विंटल22207121202095
हरभराक्विंटल2580058115805
तूरक्विंटल31106001082110710
एकुण आवक (क्विंटलमधील)55
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/04/2024
ज्वारीक्विंटल11208121662125
हरभरालालक्विंटल22570058005700
तूरक्विंटल5102511060210426
तूरलालक्विंटल9107001080010700
सोयाबिनपिवळाक्विंटल32417642764176
एकुण आवक (क्विंटलमधील)79
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2024
गहूलोकलक्विंटल52210023002200
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल10250027002500
हरभरालालक्विंटल35565057005650
तूरलालक्विंटल54930097009350
सोयाबिनपिवळाक्विंटल125440045004450
एकुण आवक (क्विंटलमधील)276
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/04/2024
हरभराक्विंटल19537154155393
हरभरालोकलक्विंटल30540054405420
हरभरालालक्विंटल18565056505650
तूरक्विंटल48900100819490
तूरलालक्विंटल149675102009750
सोयाबिनपिवळाक्विंटल42433243504341
एकुण आवक (क्विंटलमधील)127
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/04/2024
ज्वारीक्विंटल1208120812081
ज्वारीलोकलक्विंटल10220022002200
मका—-क्विंटल17193119311931
हरभराक्विंटल4500052815140
हरभरालालक्विंटल21565056505650
तूरक्विंटल11910099009500
तूरलालक्विंटल149650101009775
एकुण आवक (क्विंटलमधील)78
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल32730075007400
हरभराक्विंटल18520053335266
हरभरालालक्विंटल76545055005475
तूरक्विंटल8935197059528
तूरलालक्विंटल209600100009900
सोयाबिनपिवळाक्विंटल68420044004300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)222
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/03/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल32720074007300
गहूक्विंटल26190025262213
गहूलोकलक्विंटल104210023002200
ज्वारीक्विंटल30180021401970
हरभराक्विंटल10529152915291
हरभरालालक्विंटल55520054005300
तूरक्विंटल1615161516151
सोयाबिनपिवळाक्विंटल71424143414291
एकुण आवक (क्विंटलमधील)329
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/03/2024
गहूक्विंटल44240028002650
हरभरालोकलक्विंटल30560056005600
हरभरालालक्विंटल56540055005450
तूरलालक्विंटल64955097009625
एकुण आवक (क्विंटलमधील)194
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/03/2024
गहूक्विंटल14242626002513
गहूलोकलक्विंटल70220024002300
हरभराक्विंटल48528053795330
हरभरालालक्विंटल88545055005475
तूरक्विंटल4940096269513
तूरलालक्विंटल63942596009513
एकुण आवक (क्विंटलमधील)287
26/03/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल60720074007300
गहूलोकलक्विंटल80220024002300
गहूशरबतीक्विंटल101245031002750
ज्वारीक्विंटल5302530253025
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल38252526002600
मका—-क्विंटल38170817081708
हरभराक्विंटल254512753815334
हरभरालालक्विंटल29550055005500
तूरक्विंटल16900090009000
तूरलालक्विंटल22960098009700
सोयाबिनक्विंटल250437544054375
सोयाबिनपिवळाक्विंटल14431243124312
हळद/ हळकुंडक्विंटल1327134001820015000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2234
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/03/2024
गहूक्विंटल19232723272327
गहूलोकलक्विंटल120220024002300
हरभराक्विंटल36534053915365
हरभरालालक्विंटल139535054505400
तूरलालक्विंटल81940095259450
सोयाबिनपिवळाक्विंटल14431143114311
एकुण आवक (क्विंटलमधील)409
22/03/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल40720074007300
गहूलोकलक्विंटल80220024002300
गहूशरबतीक्विंटल72245032002680
ज्वारीक्विंटल2225122512251
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल27160028002300
हरभराक्विंटल249524953825341
हरभरालालक्विंटल20550055005500
तूरक्विंटल25910094029251
तूरलालक्विंटल17960097009600
उडीदक्विंटल1590059005900
सोयाबिनक्विंटल204400044104370
सोयाबिनपिवळाक्विंटल121420043514275
धनेपिवळाक्विंटल2250540070106250
हळद/ हळकुंडक्विंटल788110001809516395
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल84073001800010800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4736
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/03/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल40740074507425
हरभरालालक्विंटल66530054005350
तूरलालक्विंटल32920093009250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)138
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/03/2024
हरभरालालक्विंटल29565056505650
तूरलालक्विंटल23970098509750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)52
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/03/2024
हरभरालालक्विंटल29570057005700
तूरलालक्विंटल15980099009850
एकुण आवक (क्विंटलमधील)44
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/03/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल15740076007500
गहूलोकलक्विंटल50230024002350
हरभरालालक्विंटल30570057005700
तूरलालक्विंटल13980099009850
एकुण आवक (क्विंटलमधील)108
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/03/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल31740076007500
गहूक्विंटल4190019001900
गहूलोकलक्विंटल96230025002400
ज्वारीक्विंटल10245024502450
हरभराक्विंटल33539154565424
हरभरालालक्विंटल54530055005400
तूरक्विंटल16940099009650
तूरलालक्विंटल32930094009350
सोयाबिनपिवळाक्विंटल11439144004395
एकुण आवक (क्विंटलमधील)287
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/03/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल47740076007500
गहूक्विंटल8242525002462
गहूलोकलक्विंटल96230025002400
ज्वारीक्विंटल8200020002000
हरभराक्विंटल97540154825441
हरभरालालक्विंटल87550056005550
तूरक्विंटल8938095419460
तूरलालक्विंटल169800100009900
सोयाबिनपिवळाक्विंटल33434643464346
एकुण आवक (क्विंटलमधील)400
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/03/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल32750076007550
गहूलोकलक्विंटल100230024002350
हरभरालालक्विंटल42560057005600
तूरलालक्विंटल64955096509575
एकुण आवक (क्विंटलमधील)238
13/03/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल31740076007500
गहूक्विंटल11187518751875
हरभराक्विंटल38490255105206
हरभरालालक्विंटल77552555755550
तूरक्विंटल14944196259533
तूरलालक्विंटल18970098509750
सोयाबिनपिवळाक्विंटल5425142514251
धनेपिवळाक्विंटल1430520077005700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1624
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/03/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल96720075007300
हरभराक्विंटल82527553725323
हरभरालालक्विंटल27540055005450
तूरक्विंटल3927593019288
सोयाबिनपिवळाक्विंटल11430043004300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)219
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/03/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल84700071007050
हरभराक्विंटल77520153505275
हरभरालालक्विंटल27540055005450
तूरक्विंटल18890093509125
एकुण आवक (क्विंटलमधील)206
09/03/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल116700072007100
गहूक्विंटल2202520252025
हरभराक्विंटल34540154215416
हरभरालोकलक्विंटल165555057005650
हरभरालालक्विंटल107540056005500
तूरक्विंटल11650093008000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल136420044004300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)571
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/03/2024
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल5320032003200
हरभरालोकलक्विंटल175567558005700
हरभरालालक्विंटल36570057505700
तूरलालक्विंटल129000100009000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)228
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/03/2024
गहूक्विंटल23225023012275
ज्वारीक्विंटल5200020002000
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल4300030003000
हरभराक्विंटल70520155225362
हरभरालोकलक्विंटल90565058005700
हरभरालालक्विंटल37570057505700
तूरक्विंटल18880196119206
तूरलालक्विंटल639525101009550
सोयाबिनपिवळाक्विंटल31423042304230
एकुण आवक (क्विंटलमधील)341
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/03/2024
गहूक्विंटल12234123412341
ज्वारीक्विंटल17226022602260
हरभराक्विंटल65536155215441
तूरक्विंटल18892595009212
सोयाबिनपिवळाक्विंटल11425142514251
एकुण आवक (क्विंटलमधील)123
04/03/2024
गहूशरबतीक्विंटल207215028602500
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल65245030052650
हरभराक्विंटल702532056035568
हरभरालालक्विंटल24580058505800
तूरक्विंटल33840094808988
तूरलालक्विंटल11980099009800
सोयाबिनक्विंटल285412044004370
सोयाबिनपिवळाक्विंटल10420042004200
हळद/ हळकुंडक्विंटल767105001582513700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2104
02/03/2024
हरभराक्विंटल177547655065491
हरभरालालक्विंटल30570058005700
तूरक्विंटल10728892788358
तूरलालक्विंटल8970098009700
सोयाबिनक्विंटल152437544004400
सुर्यफुलक्विंटल3370037003700
हळद/ हळकुंडक्विंटल10100001000010000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)390
01/03/2024
गहूशरबतीक्विंटल94215027002500
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल5230523552355
हरभराक्विंटल352535355285449
हरभरालालक्विंटल25570057505700
तूरक्विंटल27870392939050
तूरलालक्विंटल9970098009700
सोयाबिनक्विंटल363400044504410
सोयाबिनपिवळाक्विंटल15425142514251
हळद/ हळकुंडक्विंटल65870001479013390
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1548
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/02/2024
गहूशरबतीक्विंटल64200026502370
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल17180025002500
हरभराक्विंटल673528655655413
हरभरालालक्विंटल1886546556135525
तूरक्विंटल29902594009275
तूरलालक्विंटल51940097139550
उडीदकाळाक्विंटल10860090909000
सोयाबिनक्विंटल436410044604400
सोयाबिनपिवळाक्विंटल747431143764338
हळद/ हळकुंडक्विंटल728113001479513105
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल67795001880013100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5318
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/02/2024
हरभराक्विंटल81540156815541
हरभरालालक्विंटल10590060005900
तूरक्विंटल25944695709510
तूरलालक्विंटल1695001025010000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)132
22/02/2024
गहूशरबतीक्विंटल23210027602500
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल25252028402600
हरभराक्विंटल119560057705700
हरभरालोकलक्विंटल18575058415811
हरभरालालक्विंटल2468535057655600
तूरक्विंटल20900096509400
तूरलालक्विंटल1489363100609767
तूरपांढराक्विंटल15925097409500
उडीदकाळाक्विंटल15890091609000
सोयाबिनक्विंटल315430144904435
सोयाबिनपिवळाक्विंटल230428044304340
धनेपिवळाक्विंटल2210550066606110
हळद/ हळकुंडक्विंटल46990001537712300
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल17070001860012600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6245
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/02/2024
हरभराक्विंटल52546856355551
हरभरालालक्विंटल21590059005900
तूरक्विंटल32920097009450
तूरलालक्विंटल22101001020010100
सोयाबिनपिवळाक्विंटल22424143164280
एकुण आवक (क्विंटलमधील)149
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/02/2024
हरभराक्विंटल20558056155600
हरभरालोकलक्विंटल26554057815660
तूरक्विंटल47900097279364
तूरपांढराक्विंटल409002100519528
एकुण आवक (क्विंटलमधील)133
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/02/2024
हरभराक्विंटल29546155525506
तूरक्विंटल38919195199355
सोयाबिनपिवळाक्विंटल44425043404295
एकुण आवक (क्विंटलमधील)111
16/02/2024
गहूशरबतीक्विंटल39190027052510
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल14165026102600
हरभराक्विंटल159535055065428
हरभरालालक्विंटल2160501057455500
तूरक्विंटल85870193619146
तूरलालक्विंटल140866094009100
तूरपांढराक्विंटल30900094909150
सोयाबिनक्विंटल120401043554300
सोयाबिनपिवळाक्विंटल454424343304293
धनेपिवळाक्विंटल1430538080006200
हळद/ हळकुंडक्विंटल568104951449512505
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल82074001800012500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6019
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/02/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल144655066506600
हरभरालालक्विंटल48600062006100
तूरलालक्विंटल149900100009900
सोयाबिनपिवळाक्विंटल4457545754575
एकुण आवक (क्विंटलमधील)210
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/02/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल145650066006550
हरभरालालक्विंटल48600062006100
तूरलालक्विंटल32920094009300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)225
13/02/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल90650066006550
गहूशरबतीक्विंटल26230028502650
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल17180026002200
हरभराक्विंटल96579560215918
हरभरालालक्विंटल2160604065206200
तूरक्विंटल117910097009408
तूरलालक्विंटल254948098659700
तूरपांढराक्विंटल70928097009500
सोयाबिनक्विंटल158435544504400
सोयाबिनपिवळाक्विंटल728432144534381
तीलपांढराक्विंटल3135011350113501
हळद/ हळकुंडक्विंटल78096001350012000
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल96070001980011500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5459
12/02/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल182650066006550
गहूक्विंटल2200020002000
गहूशरबतीक्विंटल9221528002500
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल3250025002500
हरभराक्विंटल87585659805898
हरभरालालक्विंटल73590061006000
तूरक्विंटल10900096619330
तूरलालक्विंटल1599001020010100
सोयाबिनक्विंटल348427044854410
सोयाबिनपिवळाक्विंटल14442545014463
हळद/ हळकुंडक्विंटल74840001356012395
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1491
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/02/2024
गहूक्विंटल1230023002300
हरभराक्विंटल10550055005500
तूरक्विंटल41850097959147
सोयाबिनपिवळाक्विंटल10441044404425
एकुण आवक (क्विंटलमधील)62
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/02/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल146645065506500
हरभरालोकलक्विंटल36555060015775
तूरपांढराक्विंटल1129450101009775
एकुण आवक (क्विंटलमधील)294
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/02/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल92640065006450
एकुण आवक (क्विंटलमधील)92
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/02/2024
गहूक्विंटल1210021002100
हरभराक्विंटल1450045004500
तूरक्विंटल418800100009400
सोयाबिनपिवळाक्विंटल74425143764314
एकुण आवक (क्विंटलमधील)117
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/02/2024
हरभरालोकलक्विंटल3495158515401
तूरक्विंटल23916195009330
तूरपांढराक्विंटल3009301100759688
एकुण आवक (क्विंटलमधील)326
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
31/01/2024
हरभरालोकलक्विंटल4480056005200
तूरक्विंटल72800092058605
तूरपांढराक्विंटल64915299009526
सोयाबिनपिवळाक्विंटल36427542754275
एकुण आवक (क्विंटलमधील)176
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/01/2024
तूरक्विंटल45880093419070
तूरपांढराक्विंटल2329500100009750
सोयाबिनपिवळाक्विंटल6410041004100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)283
29/01/2024
हरभराक्विंटल1460046004600
तूरक्विंटल45841094108910
सोयाबिनपिवळाक्विंटल6429142914291
एकुण आवक (क्विंटलमधील)52
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
25/01/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल125662567006675
तूरक्विंटल13917093609265
सोयाबिनपिवळाक्विंटल66442545004450
एकुण आवक (क्विंटलमधील)204
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/01/2024
हरभराक्विंटल1452545254525
तूरक्विंटल48840093008850
सोयाबिनपिवळाक्विंटल11430044714385
एकुण आवक (क्विंटलमधील)60
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/01/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल125665067006675
एकुण आवक (क्विंटलमधील)125
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/01/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल90665067006675
गहूक्विंटल1200020002000
तूरक्विंटल24830093858842
एकुण आवक (क्विंटलमधील)115
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/01/2024
तूरक्विंटल7837087758573
सोयाबिनपिवळाक्विंटल10425144704360
एकुण आवक (क्विंटलमधील)17
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/01/2024
तूरक्विंटल26700085457772
एकुण आवक (क्विंटलमधील)26
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/01/2024
गहूक्विंटल2209120912091
तूरक्विंटल11700080007450
तूरलालक्विंटल10847590009000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल16457046334633
एकुण आवक (क्विंटलमधील)39
नांदेड बाजारभाव

श्रोत :- msamb.com

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top