कृषी महाराष्ट्र

मुंबई बाजारभाव

मुंबई बाजारभाव

 

दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/05/2024
साबुदाणालोकलक्विंटल250550080007000
गहूलोकलक्विंटल6154260065004550
ज्वारीलोकलक्विंटल687250056004200
मकालोकलक्विंटल15250056003500
तांदूळलोकलक्विंटल15420290075005200
तांदूळबसमतीक्विंटल1956750095008700
चवळी बीलोकलक्विंटल32880001350011800
हरभरालोकलक्विंटल250580085007500
हरभरा डाळलोकलक्विंटल987680085007800
मसूरलोकलक्विंटल263650085007600
मसूर डाळलोकलक्विंटल67571001150010500
मूगलोकलक्विंटल40995001500012300
मूग डाळलोकलक्विंटल135999001400013000
तूर डाळलोकलक्विंटल1682110001700014500
उडीदलोकलक्विंटल17183001150010000
उडीद डाळलोकलक्विंटल491100001500013500
वाटाणालोकलक्विंटल472600090008000
वाटाणापांढराक्विंटल15450060005300
बडिशेपलोकलक्विंटल63110001700014000
नारळलोकलक्विंटल433583029001865
शेंगदाणेलोकलक्विंटल77475001350012000
तीललोकलक्विंटल52160002100018500
गुळलोकलक्विंटल446480057005250
साखरलोकलक्विंटल2477380044004100
आंबालोकलक्विंटल8432600090007500
आंबाहापूसक्विंटल499180001800013000
अननसक्विंटल300250050003750
अंजीरलोकलक्विंटल14600090007500
चेरीक्विंटल3200003000025000
चिकुक्विंटल226350045004000
डाळींबक्विंटल24380001500011500
द्राक्षक्विंटल16600075006750
जांभूळक्विंटल32200002800024000
कलिंगडक्विंटल3990120018001500
लिंबूलोकलक्विंटल182300040003500
मोसंबीक्विंटल868250045003500
पपईक्विंटल1320100024001700
पेरुक्विंटल456200050003500
संत्रीक्विंटल26250060004250
लिचीक्विंटल4150002500020000
खरबुजक्विंटल1406200025002250
आलेलोकलक्विंटल8208500110009750
अर्वीलोकलक्विंटल101200035002800
आवळालोकलक्विंटल80350045004000
बटाटाक्विंटल4754170023002000
बीटलोकलक्विंटल127150025001800
भेडीनं. १क्विंटल1004250045003500
भोपळालोकलक्विंटल510120015001400
दुधी भोपळालोकलक्विंटल118170025002100
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल23200040003000
ढेमसेलोकलक्विंटल91200026002300
फरस बीलोकलक्विंटल629000100009500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल86790018001400
गाजरलोकलक्विंटल1542150027002100
गवारलोकलक्विंटल80300040003500
कढिपत्तालोकलक्विंटल52250035003000
कैरीलोकलक्विंटल397150025002000
काकडीनं. १क्विंटल265150035002500
कांदाक्विंटल11718140020001700
कांदा पातलोकलक्विंटल12090015001200
कारलीलोकलक्विंटल160250045003500
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल34100020001500
कोबीलोकलक्विंटल10657001000900
कोहळालोकलक्विंटल50150025002000
कोथिंबिरलोकलक्विंटल74090015001200
मका (कणीस)क्विंटल37140022001800
मेथी भाजीलोकलक्विंटल94100012001100
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल841300045003800
मुळालोकलक्विंटल1400050004500
पडवळलोकलक्विंटल21250035003000
पालकलोकलक्विंटल420100012001100
फणस (भाजी)लोकलक्विंटल100150025002000
पुदिनालोकलक्विंटल135500600550
रताळीलोकलक्विंटल56150030002200
शेपूलोकलक्विंटल10150040002750
शेवगालोकलक्विंटल309250035003000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल92250045003500
टोमॅटोनं. १क्विंटल1585150025002000
तोंडलीलोकलक्विंटल86150040002750
मटारलोकलक्विंटल10928000100009000
वांगीलोकलक्विंटल229100025001750
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल36800090008500
तूपलोकलक्विंटल2550007500065000
आले (सुंठ)लोकलक्विंटल24315004700039250
चिंचलोकलक्विंटल14275001400010750
धनेलोकलक्विंटल224100001750013750
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल206160002200019000
जिरेलोकलक्विंटल171150004500030000
काजूलोकलक्विंटल1737500011000092500
लसूणक्विंटल78790002000014500
मेथीक्विंटल36500075006250
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल1893500070006000
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल303230004200032500
मोहरीलोकलक्विंटल79550065006000
वेलचीलोकलक्विंटल3160000240000200000
मिरेक्विंटल68650009500080000
दालचिनीक्विंटल55150002300019000
बदामक्विंटल20811600008000070000
पिस्ताक्विंटल7480000140000110000
अंजीर (सुके)क्विंटल675000150000112500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)117221
15/05/2024
बाजरीलोकलक्विंटल40265039003400
साबुदाणालोकलक्विंटल483550080007000
गहूलोकलक्विंटल4607260065004550
ज्वारीलोकलक्विंटल1145250056004200
मकालोकलक्विंटल186260040003500
तांदूळलोकलक्विंटल17638290075005200
तांदूळबसमतीक्विंटल1974750095008700
चवळी बीलोकलक्विंटल27180001350011800
हरभरालोकलक्विंटल216580085007500
हरभरा डाळलोकलक्विंटल51680085007800
कुलथीलोकलक्विंटल1700085008000
मसूरलोकलक्विंटल150650085007600
मसूर डाळलोकलक्विंटल59271001150010500
मूगलोकलक्विंटल61195001500012300
मूग डाळलोकलक्विंटल130799001400013000
तूर डाळलोकलक्विंटल2182110001700014500
उडीदलोकलक्विंटल24983001150010000
उडीद डाळलोकलक्विंटल494100001500013500
वाटाणालोकलक्विंटल1409600090008000
वाटाणापांढराक्विंटल15450060005300
बडिशेपलोकलक्विंटल301110001700014000
नारळलोकलक्विंटल246283029001865
शेंगदाणेलोकलक्विंटल71075001350012000
गुळलोकलक्विंटल340480057005250
साखरलोकलक्विंटल2260380044004100
आंबालोकलक्विंटल87986000100008000
आंबाहापूसक्विंटल512590002000014500
अंजीरलोकलक्विंटल65600080007000
चेरीक्विंटल5200003000025000
चिकुक्विंटल659300040003500
डाळींबक्विंटल62580001400011000
द्राक्षक्विंटल247500070006000
जांभूळक्विंटल25220002800025000
कलिंगडक्विंटल4335120018001500
लिंबूलोकलक्विंटल481350045004000
मोसंबीक्विंटल700250050003750
पपईक्विंटल1025120024001800
पेरुक्विंटल73250055004000
संत्रीक्विंटल99300060004500
लिचीक्विंटल15150002500020000
खरबुजक्विंटल1467220026002400
आलेलोकलक्विंटल64290001200010500
अर्वीलोकलक्विंटल136250035003000
आवळालोकलक्विंटल79350040003700
बटाटाक्विंटल8674170023002000
भेडीनं. १क्विंटल682250035003000
भोपळालोकलक्विंटल650100015001300
दुधी भोपळालोकलक्विंटल129180024002100
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल129180024002100
ढेमसेलोकलक्विंटल24200030002500
फरस बीलोकलक्विंटल368000110009500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल1050120022001700
गाजरलोकलक्विंटल1330200025002300
गवारलोकलक्विंटल96250035003000
कढिपत्तालोकलक्विंटल116200035002700
कैरीलोकलक्विंटल752200030002500
काकडीनं. १क्विंटल199150030002200
कांदाक्विंटल11492130019001600
कांदा पातलोकलक्विंटल120100020001500
कारलीलोकलक्विंटल123250045003500
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल64150025002000
कोबीलोकलक्विंटल943100012001000
कोथिंबिरलोकलक्विंटल636100020001500
मका (कणीस)क्विंटल69150020001750
मेथी भाजीलोकलक्विंटल18090014001150
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल829350055004500
मुळालोकलक्विंटल1400050004500
पडवळलोकलक्विंटल16240044003700
पालकलोकलक्विंटल81790014001150
फणस (भाजी)लोकलक्विंटल520200035002700
पुदिनालोकलक्विंटल72500600550
रताळीलोकलक्विंटल11220032002700
शेपूलोकलक्विंटल10200035002750
शेवगालोकलक्विंटल430250045003500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल16350045004000
सुरणलोकलक्विंटल290600080007000
टोमॅटोनं. १क्विंटल2362100017001400
तोंडलीलोकलक्विंटल109200035002750
मटारलोकलक्विंटल906850095009000
वांगीलोकलक्विंटल173200035002750
तूपलोकलक्विंटल1550007500065000
आले (सुंठ)लोकलक्विंटल1550007500065000
चिंचलोकलक्विंटल20975001400010750
धनेलोकलक्विंटल332100001450013750
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल97160002200019000
जिरेलोकलक्विंटल115150004500030000
काजूलोकलक्विंटल637500011000092500
लसूणक्विंटल82870001700012000
मेथीक्विंटल3500075006250
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल1937550075006500
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल416230004200032500
मोहरीलोकलक्विंटल67160000240000200000
मिरेक्विंटल187650009500080000
दालचिनीक्विंटल10150002300019000
बदामक्विंटल208600008000070000
पिस्ताक्विंटल3680000140000110000
अंजीर (सुके)क्विंटल475000150000112500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)102865
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/05/2024
बडिशेपलोकलक्विंटल91110001700014000
नारळलोकलक्विंटल635383029001865
तीललोकलक्विंटल215160002100018500
गुळलोकलक्विंटल348480057005250
साखरलोकलक्विंटल2894380044004100
आंबालोकलक्विंटल67105000120008500
आंबाहापूसक्विंटल6281140002000017000
अननसक्विंटल1080200040003000
अंजीरलोकलक्विंटल65600080007000
चिकुक्विंटल314350045004000
डाळींबक्विंटल38980001500011500
कलिंगडक्विंटल3530140018001600
लिंबूलोकलक्विंटल571300040003500
मोसंबीक्विंटल750450055005000
पेरुक्विंटल137250050003750
संत्रीक्विंटल116350060004750
लिचीक्विंटल85150002500020000
खरबुजक्विंटल1536200025002250
बटाटाक्विंटल10829170023002000
कांदाक्विंटल8446140020001700
मका (कणीस)क्विंटल60160024002000
आले (सुंठ)लोकलक्विंटल25315004700038250
चिंचलोकलक्विंटल59575001400010750
धनेलोकलक्विंटल690100001750013750
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल30160002200019000
जिरेलोकलक्विंटल376150004500030000
काजूलोकलक्विंटल4567500011000092500
लसूणक्विंटल24375001750012500
मेथीक्विंटल205500075006250
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल701230004200032500
मोहरीलोकलक्विंटल448550065006000
सुपारीलोकलक्विंटल25450007000057500
वेलचीलोकलक्विंटल60160000240000200000
मिरेक्विंटल74650009500080000
दालचिनीक्विंटल64150002300019000
बदामक्विंटल160600008000070000
पिस्ताक्विंटल180000140000110000
अंजीर (सुके)क्विंटल175000150000112500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)54954
13/05/2024
साबुदाणालोकलक्विंटल717550080007000
गहूलोकलक्विंटल9374260065004550
ज्वारीलोकलक्विंटल1058250056004200
मकालोकलक्विंटल409260040003500
तांदूळलोकलक्विंटल23272290075005200
तांदूळबसमतीक्विंटल1521750095008700
चवळी बीलोकलक्विंटल51880001350011800
हरभरालोकलक्विंटल1040580085007500
हरभरा डाळलोकलक्विंटल500680085007800
मसूरलोकलक्विंटल437650085007600
मसूर डाळलोकलक्विंटल98071001150010500
मूगलोकलक्विंटल24995001500012300
मूग डाळलोकलक्विंटल129299001400013000
तूर डाळलोकलक्विंटल2880110001700014500
उडीदलोकलक्विंटल8383001150010000
उडीद डाळलोकलक्विंटल823100001500013500
वालक्विंटल162115001650014000
वाटाणालोकलक्विंटल706600090008000
बडिशेपलोकलक्विंटल35110001700014000
नारळलोकलक्विंटल105083029001865
शेंगदाणेलोकलक्विंटल104775001350012000
तीललोकलक्विंटल100160002100018500
आंबाहापूसक्विंटल7060150002400019500
अननसक्विंटल385250045003500
डाळींबक्विंटल7780001600012000
कलिंगडक्विंटल3980150020001750
लिंबूलोकलक्विंटल571200040003000
मोसंबीक्विंटल690300060004500
पपईक्विंटल174120024001800
संत्रीक्विंटल141350060004750
खरबुजक्विंटल456200025002250
आलेलोकलक्विंटल57290001100010000
अर्वीलोकलक्विंटल452200025002200
आवळालोकलक्विंटल109400045004200
बटाटाक्विंटल12513160022001900
भेडीनं. १क्विंटल709320040003600
भोपळालोकलक्विंटल1160100015001200
दुधी भोपळालोकलक्विंटल121120016001400
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल6250040003200
ढेमसेलोकलक्विंटल124200028002400
फरस बीलोकलक्विंटल1057000100008500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल1252150020001800
गाजरलोकलक्विंटल2103200030002500
गवारलोकलक्विंटल137300040003500
कढिपत्तालोकलक्विंटल136300040003500
कैरीलोकलक्विंटल594200025002200
काकडीनं. १क्विंटल611220032002700
कांदाक्विंटल13090130019001600
कांदा पातलोकलक्विंटल367100012001100
कारलीलोकलक्विंटल195300040003500
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल115150022001800
कोबीलोकलक्विंटल15249001000950
कोहळालोकलक्विंटल230100025001800
कोथिंबिरलोकलक्विंटल8738001100950
मेथी भाजीलोकलक्विंटल9290012001050
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल804250045003500
पडवळलोकलक्विंटल16300040003500
पालकलोकलक्विंटल37590015001200
फणस (भाजी)लोकलक्विंटल770150025002000
पुदिनालोकलक्विंटल198600700650
रताळीलोकलक्विंटल226230030002600
शेपूलोकलक्विंटल10400050004500
शेवगालोकलक्विंटल409250035003000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल234350040003700
टोमॅटोनं. १क्विंटल6897120016001400
तोंडलीलोकलक्विंटल171250040003250
मटारलोकलक्विंटल1258800095008700
वांगीलोकलक्विंटल246150026002050
धनेलोकलक्विंटल101100001750013750
जिरेलोकलक्विंटल112150004500030000
लसूणक्विंटल114370001700012000
मेथीक्विंटल210500075006250
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल1751600070006500
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल286230004200032500
मोहरीलोकलक्विंटल16550065006000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)114210
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/04/2024
बाजरीलोकलक्विंटल170265039003400
साबुदाणालोकलक्विंटल1200550080007000
गहूलोकलक्विंटल13564260065004550
ज्वारीलोकलक्विंटल2208250056004200
मकालोकलक्विंटल710260040003500
तांदूळलोकलक्विंटल24332290075005200
तांदूळबसमतीक्विंटल2387750095008700
चवळी बीलोकलक्विंटल14380001350011800
हरभरालोकलक्विंटल994580085007500
हरभरा डाळलोकलक्विंटल1271680085007800
कुलथीलोकलक्विंटल3700085008000
मसूरलोकलक्विंटल36650085007600
मसूर डाळलोकलक्विंटल86971001150010500
मूगलोकलक्विंटल46095001500012300
मूग डाळलोकलक्विंटल56599001400013000
तूर डाळलोकलक्विंटल1892110001700014500
उडीदलोकलक्विंटल12683001150010000
उडीद डाळलोकलक्विंटल885100001500013500
वाटाणालोकलक्विंटल1692600090008000
बडिशेपलोकलक्विंटल113110001700014000
नारळलोकलक्विंटल70085030001925
शेंगदाणेलोकलक्विंटल153575001350012000
तीललोकलक्विंटल53160002100018500
साखरलोकलक्विंटल1650380044004100
आंबाहापूसक्विंटल327870002000013500
अननसक्विंटल390200055003750
डाळींबक्विंटल18080001400011000
द्राक्षक्विंटल47500080005500
कलिंगडक्विंटल5935120018001500
लिंबूलोकलक्विंटल905300040003500
मोसंबीक्विंटल570250055004000
पपईक्विंटल680100025001750
संत्रीक्विंटल350250060004250
खरबुजक्विंटल479200030002500
आलेलोकलक्विंटल14457000120009500
अर्वीलोकलक्विंटल282350045004000
आवळालोकलक्विंटल183300040003500
बटाटाक्विंटल11244150022001850
भेडीनं. १क्विंटल1137400050004500
भोपळालोकलक्विंटल810100014001200
दुधी भोपळालोकलक्विंटल149220032002700
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल38350045004000
ढेमसेलोकलक्विंटल16200030002500
फरस बीलोकलक्विंटल234340044003900
फ्लॉवरलोकलक्विंटल8938001000900
गाजरलोकलक्विंटल1460180022002000
गवारलोकलक्विंटल130400060005000
कढिपत्तालोकलक्विंटल76250035003000
कैरीलोकलक्विंटल636250035003000
काकडीनं. १क्विंटल435100014001200
कांदाक्विंटल16467110016001350
कांदा पातलोकलक्विंटल2228001000900
कारलीलोकलक्विंटल287400050004500
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल137180024002100
कोबीलोकलक्विंटल2150100015001300
कोहळालोकलक्विंटल210100012001100
कोथिंबिरलोकलक्विंटल747120015001350
मेथी भाजीलोकलक्विंटल179100015001250
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल803400050004500
पालकलोकलक्विंटल517100012001100
फणस (भाजी)लोकलक्विंटल980160020001800
पुदिनालोकलक्विंटल174400500450
रताळीलोकलक्विंटल140200030002500
शेपूलोकलक्विंटल10100020001500
शेवगालोकलक्विंटल630200030002500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल177300038003400
सुरणलोकलक्विंटल290560060005800
टोमॅटोनं. १क्विंटल2023120016001400
तोंडलीलोकलक्विंटल190300050004000
मटारलोकलक्विंटल750600070006500
वालवडलोकलक्विंटल28300040003500
वांगीलोकलक्विंटल306160020001800
आले (सुंठ)लोकलक्विंटल13320004600039000
धनेलोकलक्विंटल7790001700013000
जिरेलोकलक्विंटल84202002800025000
काजूलोकलक्विंटल1037000010000085000
लसूणक्विंटल229460001500010500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल1811700080007500
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल244230004200032500
मोहरीलोकलक्विंटल60550065006000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)121643
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/04/2024
बाजरीलोकलक्विंटल463265039003400
साबुदाणालोकलक्विंटल290550080007000
गहूलोकलक्विंटल6506260065004550
ज्वारीलोकलक्विंटल420250056004200
मकालोकलक्विंटल3260040003500
तांदूळलोकलक्विंटल15574290075005200
तांदूळबसमतीक्विंटल887750095008700
चवळी बीलोकलक्विंटल36380001350011800
हरभरालोकलक्विंटल540580085007500
हरभरा डाळलोकलक्विंटल635680085007800
मसूरलोकलक्विंटल142650085007600
मसूर डाळलोकलक्विंटल87771001150010500
मूगलोकलक्विंटल21795001500012300
मूग डाळलोकलक्विंटल178299001400013000
तूर डाळलोकलक्विंटल1478110001700014500
उडीदलोकलक्विंटल983001150010000
उडीद डाळलोकलक्विंटल1037100001500013500
वाटाणालोकलक्विंटल938600090008000
बडिशेपलोकलक्विंटल163110001700014000
नारळलोकलक्विंटल517485030001925
तीललोकलक्विंटल2160002100018500
गुळलोकलक्विंटल284490056005250
साखरलोकलक्विंटल3199380044004100
आंबालोकलक्विंटल115270002000013500
आंबाहापूसक्विंटल8808180002500021500
अननसक्विंटल510200060004000
अंजीरलोकलक्विंटल13700090008000
चिकुक्विंटल62400050004500
डाळींबक्विंटल33280001400011000
द्राक्षक्विंटल177500080006500
कलिंगडक्विंटल4250120016001400
केळीक्विंटल5300040003500
लिंबूलोकलक्विंटल475250045003500
आलेलोकलक्विंटल4777000110009000
अर्वीलोकलक्विंटल197300040003500
आवळालोकलक्विंटल76300040003500
बटाटाक्विंटल14757150023001900
भेडीनं. १क्विंटल1352400044004200
भोपळालोकलक्विंटल1210120018001500
दुधी भोपळालोकलक्विंटल142200030002500
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल4160024002000
ढेमसेलोकलक्विंटल46200035002700
फरस बीलोकलक्विंटल242300036003300
फ्लॉवरलोकलक्विंटल10608001000900
गाजरलोकलक्विंटल1263160022001900
गवारलोकलक्विंटल93300050004000
कढिपत्तालोकलक्विंटल114250035003000
कैरीलोकलक्विंटल249300050004000
काकडीनं. १क्विंटल532160020001800
कांदाक्विंटल15992110016001350
कांदा पातलोकलक्विंटल12090012001050
कारलीलोकलक्विंटल219300036003300
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल193140020001700
कोबीलोकलक्विंटल1729100016001300
कोहळालोकलक्विंटल420120016001400
कोथिंबिरलोकलक्विंटल643120020001600
मेथी भाजीलोकलक्विंटल101100012001100
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल487300044003700
पालकलोकलक्विंटल417100012001100
फणस (भाजी)लोकलक्विंटल760160020001800
पुदिनालोकलक्विंटल235400500450
रताळीलोकलक्विंटल99240030002700
शेपूलोकलक्विंटल10100025001800
शेवगालोकलक्विंटल506200030002500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल180200030002500
सुरणलोकलक्विंटल200540058005600
टोमॅटोनं. १क्विंटल1990120016001400
तोंडलीलोकलक्विंटल110200040003000
मटारलोकलक्विंटल1031600070006500
वालवडलोकलक्विंटल16300036003300
वांगीलोकलक्विंटल294160030002300
तूपलोकलक्विंटल2550007500065000
आले (सुंठ)लोकलक्विंटल73320004600039000
चिंचलोकलक्विंटल17575001300010250
धनेलोकलक्विंटल39290001700013000
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल189160002200019000
जिरेलोकलक्विंटल134202002800025000
काजूलोकलक्विंटल1377000010000085000
लसूणक्विंटल171460001600011000
मेथीक्विंटल23400070005500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल980600070006500
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल547230004200032500
मोहरीलोकलक्विंटल100550065006000
सुपारीलोकलक्विंटल13450006500055000
वेलचीलोकलक्विंटल16170000230000200000
मिरेक्विंटल131650009500080000
दालचिनीक्विंटल31160002450020250
बदामक्विंटल641650008500075000
पिस्ताक्विंटल6580000140000110000
अंजीर (सुके)क्विंटल385000160000122500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)109699
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/04/2024
बाजरीलोकलक्विंटल365265039003400
साबुदाणालोकलक्विंटल2040550080007000
गहूलोकलक्विंटल13308260065004450
ज्वारीलोकलक्विंटल2296250056004200
मकालोकलक्विंटल274260040003500
तांदूळलोकलक्विंटल26824290075005200
तांदूळबसमतीक्विंटल6691750095008700
चवळी बीलोकलक्विंटल62680001350011800
हरभरालोकलक्विंटल2548580085007500
हरभरा डाळलोकलक्विंटल917680085007800
मसूरलोकलक्विंटल33650085007600
मसूर डाळलोकलक्विंटल59471001150010500
मूगलोकलक्विंटल72095001500012300
मूग डाळलोकलक्विंटल187099001400013000
तूर डाळलोकलक्विंटल2733110001700014500
उडीदलोकलक्विंटल71083001150010000
उडीद डाळलोकलक्विंटल1727100001500013500
वाटाणालोकलक्विंटल659600090008000
नारळलोकलक्विंटल153985030001925
शेंगदाणेलोकलक्विंटल189675001350012000
तीललोकलक्विंटल10160002100018500
गुळलोकलक्विंटल189490056005250
साखरलोकलक्विंटल1332380044004100
आंबालोकलक्विंटल213660002000013000
अननसक्विंटल1220280050003900
डाळींबक्विंटल25580001600012000
द्राक्षक्विंटल6500090007000
कलिंगडक्विंटल8310150020001750
लिंबूलोकलक्विंटल648200040003000
मोसंबीक्विंटल590200050003500
पपईक्विंटल2440100028001900
संत्रीक्विंटल895250060003150
खरबुजक्विंटल1765250030002750
आलेलोकलक्विंटल99380001200010000
अर्वीलोकलक्विंटल297300040003500
आवळालोकलक्विंटल110300040003500
बटाटाक्विंटल13972140021001750
बीटलोकलक्विंटल120120016001400
भेडीनं. १क्विंटल1101300040003500
भोपळालोकलक्विंटल900100014001200
दुधी भोपळालोकलक्विंटल140240032002800
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल68200026002300
ढेमसेलोकलक्विंटल45200030002500
फरस बीलोकलक्विंटल653360040003800
फ्लॉवरलोकलक्विंटल1306100012001100
गाजरलोकलक्विंटल1098160022001900
गवारलोकलक्विंटल176400060005000
कढिपत्तालोकलक्विंटल152300040003500
कैरीलोकलक्विंटल650300040003500
काकडीनं. १क्विंटल841160022001900
कांदाक्विंटल17531120017001450
कांदा पातलोकलक्विंटल342100018001400
कारलीलोकलक्विंटल215300040003500
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल124140020001700
कोबीलोकलक्विंटल1172120016001400
कोहळालोकलक्विंटल100120016001400
कोथिंबिरलोकलक्विंटल476100015001250
मेथी भाजीलोकलक्विंटल156140016001500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल585400060005000
मुळालोकलक्विंटल1200030002500
पालकलोकलक्विंटल349800900850
फणस (भाजी)लोकलक्विंटल280120018001500
पुदिनालोकलक्विंटल277400500450
रताळीलोकलक्विंटल186260030002800
शेपूलोकलक्विंटल485100020001500
शेवगालोकलक्विंटल501200030002500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल154260032002900
सुरणलोकलक्विंटल100600064006200
टोमॅटोनं. १क्विंटल2290120016001400
तोंडलीलोकलक्विंटल302200040003000
मटारलोकलक्विंटल1331600070006500
वांगीलोकलक्विंटल164200030002500
धनेलोकलक्विंटल13490001700013000
काजूलोकलक्विंटल8650007500070000
लसूणक्विंटल367070001500011000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल1569600070006500
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल113230004200032500
मोहरीलोकलक्विंटल96550065006000
बदामक्विंटल180650008500075000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)143679
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2024
बाजरीलोकलक्विंटल422265039003400
गहूलोकलक्विंटल7249260065004550
ज्वारीलोकलक्विंटल947250056004200
मकालोकलक्विंटल117260040003500
तांदूळलोकलक्विंटल14574290075005200
तांदूळबसमतीक्विंटल1241750095008700
चवळी बीलोकलक्विंटल47380001350011800
हरभरालोकलक्विंटल1973580085007500
हरभरा डाळलोकलक्विंटल708680085007800
मसूरलोकलक्विंटल169650085007600
मसूर डाळलोकलक्विंटल68571001150010500
मूगलोकलक्विंटल51295001500012300
मूग डाळलोकलक्विंटल97899001400013000
तूर डाळलोकलक्विंटल4073110001700014500
उडीदलोकलक्विंटल36383001150010000
उडीद डाळलोकलक्विंटल1333100001500013500
वालक्विंटल28115001650014000
वाटाणालोकलक्विंटल1220600090008000
बडिशेपलोकलक्विंटल199110001700014000
नारळलोकलक्विंटल480985030001925
शेंगदाणेलोकलक्विंटल97575001350012000
तीललोकलक्विंटल10160002100018500
गुळलोकलक्विंटल186490056005250
साखरलोकलक्विंटल2500380044004100
आंबालोकलक्विंटल561850002000012500
आंबाहापूसक्विंटल5813200002700023500
अननसक्विंटल910280055004150
अंजीरलोकलक्विंटल62600080007000
चिकुक्विंटल610400050004500
डाळींबक्विंटल107380001600012000
द्राक्षक्विंटल348500080006500
कलिंगडक्विंटल6580150020001750
केळीक्विंटल20500060005500
लिंबूलोकलक्विंटल1782250040003200
मोसंबीक्विंटल790200050003500
पपईक्विंटल1735100028001900
पेरुक्विंटल527350055004500
रामफळक्विंटल890001300011000
संत्रीक्विंटल902300070005000
स्ट्रॉबेरीक्विंटल40120001500013500
खरबुजक्विंटल2035250030002750
आलेलोकलक्विंटल689100001300011500
अर्वीलोकलक्विंटल172400050004500
आवळालोकलक्विंटल180300040003500
बटाटाक्विंटल9635150021001800
बीटलोकलक्विंटल38120016001400
भेडीनं. १क्विंटल761300035003200
भोपळालोकलक्विंटल80140018001600
दुधी भोपळालोकलक्विंटल95200024002200
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल6200030002500
फरस बीलोकलक्विंटल72350045004000
फ्लॉवरलोकलक्विंटल9378001000900
गाजरलोकलक्विंटल2174140018001600
गवारलोकलक्विंटल44400050004500
कढिपत्तालोकलक्विंटल123250035003000
कैरीलोकलक्विंटल568300040003500
काकडीनं. १क्विंटल269140018001600
कांदाक्विंटल9502120017001450
कांदा पातलोकलक्विंटल2457001000850
कारलीलोकलक्विंटल935300036003300
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल31160024002000
कोबीलोकलक्विंटल1140100014001200
कोहळालोकलक्विंटल220100014001200
कोथिंबिरलोकलक्विंटल803100015001250
मका (कणीस)क्विंटल30200026002300
मेथी भाजीलोकलक्विंटल148120016001400
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल564450050004700
मुळालोकलक्विंटल1300050004000
पालकलोकलक्विंटल567700800750
फणस (भाजी)लोकलक्विंटल180180024002100
पुदिनालोकलक्विंटल206400500450
शेपूलोकलक्विंटल10100015001250
शेवगालोकलक्विंटल633200030002500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल184200026002300
टोमॅटोनं. १क्विंटल1865100014001200
तोंडलीलोकलक्विंटल36200040003000
मटारलोकलक्विंटल889450055005000
वालवडलोकलक्विंटल25300036003300
वांगीलोकलक्विंटल111150026002050
तूपलोकलक्विंटल23550007500065000
आले (सुंठ)लोकलक्विंटल1320004600039000
चिंचलोकलक्विंटल56275001300010250
धनेलोकलक्विंटल26590001700013000
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल322160002200019000
जिरेलोकलक्विंटल107202002800025000
काजूलोकलक्विंटल2187000010000085000
लसूणक्विंटल132670001500011000
मेथीक्विंटल13400070005500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल1290600080007500
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल730230004200032500
मोहरीलोकलक्विंटल21550065006000
सुपारीलोकलक्विंटल13450006500055000
वेलचीलोकलक्विंटल10170000230000200000
मिरेक्विंटल264650009500080000
दालचिनीक्विंटल21160002450020250
बदामक्विंटल1153650008500075000
पिस्ताक्विंटल8580000140000110000
अंजीर (सुके)क्विंटल1085000160000122500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)115199
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/04/2024
बाजरीलोकलक्विंटल528265039003400
साबुदाणालोकलक्विंटल500550080007000
गहूलोकलक्विंटल5825260065004550
ज्वारीलोकलक्विंटल792250056004200
मकालोकलक्विंटल754260040003500
तांदूळलोकलक्विंटल13960290075005200
तांदूळबसमतीक्विंटल1348750095008700
चवळी बीलोकलक्विंटल14580001350011800
हरभरालोकलक्विंटल646580085007500
हरभरा डाळलोकलक्विंटल630680085007800
मसूरलोकलक्विंटल270650085007600
मसूर डाळलोकलक्विंटल92671001150010500
मूगलोकलक्विंटल45995001500012300
मूग डाळलोकलक्विंटल41799001400013000
तूर डाळलोकलक्विंटल1578110001700014500
उडीदलोकलक्विंटल29183001150010000
उडीद डाळलोकलक्विंटल220100001500013500
वालक्विंटल359115001650014000
वाटाणालोकलक्विंटल1443600090008000
नारळलोकलक्विंटल5617130019001600
शेंगदाणेलोकलक्विंटल49275001350012000
गुळलोकलक्विंटल116485056005225
साखरलोकलक्विंटल1490380044004100
आंबालोकलक्विंटल516950002000012500
आंबाहापूसक्विंटल6319200002500022500
अननसक्विंटल1300280055004150
अंजीरलोकलक्विंटल43600080007000
चिकुक्विंटल345400050004500
डाळींबक्विंटल32480001500011500
द्राक्षक्विंटल630500080006500
कलिंगडक्विंटल6560150020001750
केळीक्विंटल100450055005000
लिंबूलोकलक्विंटल631250040003200
मोसंबीक्विंटल1235200045003250
पपईक्विंटल2100100028001900
पेरुक्विंटल455350055004500
संत्रीक्विंटल1215300050004000
खरबुजक्विंटल1855250030002750
आलेलोकलक्विंटल864100001200011000
अर्वीलोकलक्विंटल155300040003500
आवळालोकलक्विंटल137300040003500
बटाटाक्विंटल9649150021001800
भेडीनं. १क्विंटल105300040003500
भोपळालोकलक्विंटल400100014001200
दुधी भोपळालोकलक्विंटल194140022001800
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल4200030002500
ढेमसेलोकलक्विंटल106200030002500
फरस बीलोकलक्विंटल102300040003500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल9887001000850
गाजरलोकलक्विंटल1330160020001800
गवारलोकलक्विंटल167400050004500
कढिपत्तालोकलक्विंटल148250035003000
कैरीलोकलक्विंटल65300040003500
काकडीनं. १क्विंटल486160020001800
कांदाक्विंटल11873120017001450
कांदा पातलोकलक्विंटल3497001000850
कारलीलोकलक्विंटल243300036003200
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल97140020001700
कोबीलोकलक्विंटल1146100016001300
कोहळालोकलक्विंटल210100016001300
कोथिंबिरलोकलक्विंटल6178001000900
मका (कणीस)क्विंटल42200025002250
मेथी भाजीलोकलक्विंटल181100015001250
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल840400060005000
मुळालोकलक्विंटल1300040003500
पालकलोकलक्विंटल457700800750
फणस (भाजी)लोकलक्विंटल630140020001700
पुदिनालोकलक्विंटल178400500450
शेपूलोकलक्विंटल10100025001750
शेवगालोकलक्विंटल381200030002500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल168220028002500
सुरणलोकलक्विंटल290560060005800
टोमॅटोनं. १क्विंटल1692100016001300
तोंडलीलोकलक्विंटल61200040003000
मटारलोकलक्विंटल808550065006000
वालवडलोकलक्विंटल31260032002900
वांगीलोकलक्विंटल187200030002500
आले (सुंठ)लोकलक्विंटल5295004600037750
चिंचलोकलक्विंटल2827000115009250
धनेलोकलक्विंटल17575001600011750
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल320150002000017500
काजूलोकलक्विंटल442700009000080000
लसूणक्विंटल62070001500011000
मिरची (हिरवी)ज्वालाक्विंटल1213600070006500
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल478230004200032500
वेलचीलोकलक्विंटल43175000230000199000
मिरेक्विंटल239600009000075000
दालचिनीक्विंटल31160002460020350
बदामक्विंटल319650008500075000
पिस्ताक्विंटल4180000140000110000
अंजीर (सुके)क्विंटल3885000160000122500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)106725
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/04/2024
बाजरीलोकलक्विंटल505265039003400
साबुदाणालोकलक्विंटल500550080007000
गहूलोकलक्विंटल11373260065004550
ज्वारीलोकलक्विंटल1272250056004200
मकालोकलक्विंटल299260040003500
तांदूळलोकलक्विंटल23825290075005200
चवळी बीलोकलक्विंटल15780001350011800
हरभरालोकलक्विंटल782580085007500
हरभरा डाळलोकलक्विंटल261680085007800
मसूरलोकलक्विंटल318650085007600
मसूर डाळलोकलक्विंटल72971001150010500
मूगलोकलक्विंटल50295001500012300
मूग डाळलोकलक्विंटल23099001400013000
तूर डाळलोकलक्विंटल1607110001700014500
उडीदलोकलक्विंटल1683001150010000
उडीद डाळलोकलक्विंटल328100001500013500
वालक्विंटल187115001650014000
वाटाणालोकलक्विंटल1430600090008000
बडिशेपलोकलक्विंटल8150002850021750
नारळलोकलक्विंटल6630130019001600
शेंगदाणेलोकलक्विंटल196575001350012000
तीललोकलक्विंटल23160002400020000
गुळलोकलक्विंटल1790485056005225
साखरलोकलक्विंटल1629380044004100
आंबालोकलक्विंटल684950002000012500
आंबाहापूसक्विंटल9696120002500018500
अननसक्विंटल1950300060004500
अंजीरलोकलक्विंटल73600080007000
चिकुक्विंटल795400050004500
डाळींबक्विंटल125980001400011000
द्राक्षक्विंटल899500080006500
कलिंगडक्विंटल6980150020001750
लिंबूलोकलक्विंटल770250040003200
मोसंबीक्विंटल1380200045003250
पपईक्विंटल3150100028001900
पेरुक्विंटल463350055004500
रामफळक्विंटल9120001500013500
संत्रीक्विंटल1273300050004000
स्ट्रॉबेरीक्विंटल60100001500012500
खरबुजक्विंटल1925250030002750
आलेलोकलक्विंटल105790001300011000
अर्वीलोकलक्विंटल90400060005000
आवळालोकलक्विंटल225300040003500
बटाटाक्विंटल12088160022001900
भेडीनं. १क्विंटल953300036003300
भोपळालोकलक्विंटल56080012001000
दुधी भोपळालोकलक्विंटल14280012001000
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल4300040003500
फरस बीलोकलक्विंटल208300040003500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल135180012001000
गाजरलोकलक्विंटल1479180022002000
गवारलोकलक्विंटल126400060005000
कढिपत्तालोकलक्विंटल74250035003000
कैरीलोकलक्विंटल487400050004500
काकडीनं. १क्विंटल299180022002000
कांदाक्विंटल8247130018001550
कांदा पातलोकलक्विंटल29180012001000
कारलीलोकलक्विंटल104300036003300
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल26160024002000
कोबीलोकलक्विंटल1325100014001200
कोहळालोकलक्विंटल20120016001400
कोथिंबिरलोकलक्विंटल76980012001000
मका (कणीस)क्विंटल69200025002250
मेथी भाजीलोकलक्विंटल154100012001100
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल840400060005000
मुळालोकलक्विंटल1300040003500
पालकलोकलक्विंटल546600800700
फणस (भाजी)लोकलक्विंटल440220028002500
पुदिनालोकलक्विंटल215400500450
रताळीलोकलक्विंटल63300036003300
शेपूलोकलक्विंटल10100025001750
शेवगालोकलक्विंटल384200030002500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल152160020001800
सुरणलोकलक्विंटल260580062006000
टोमॅटोनं. १क्विंटल1512100014001200
तोंडलीलोकलक्विंटल40200040003000
मटारलोकलक्विंटल716500060005500
वालवडलोकलक्विंटल46300036003300
वांगीलोकलक्विंटल226160030002300
तूपलोकलक्विंटल3550007500065000
आले (सुंठ)लोकलक्विंटल6295004600037750
चिंचलोकलक्विंटल7467000115009250
धनेलोकलक्विंटल75275001600011750
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल174150002000017500
जिरेलोकलक्विंटल163265004100033750
काजूलोकलक्विंटल198700009000080000
लसूणक्विंटल25170001600011500
मिरची (हिरवी)ज्वालाक्विंटल2076500060005500
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल625230004200032500
मोहरीलोकलक्विंटल19500080006500
सुपारीलोकलक्विंटल53470006500056000
वेलचीलोकलक्विंटल83175000230000199000
मिरेक्विंटल59600009000075000
दालचिनीक्विंटल61160002460020350
बदामक्विंटल506650008500075000
पिस्ताक्विंटल27880000140000110000
अंजीर (सुके)क्विंटल3385000160000122500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)135582
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2024
नारळलोकलक्विंटल1007130019001600
गुळलोकलक्विंटल24485056005225
साखरलोकलक्विंटल740380044004100
आंबाहापूसक्विंटल2309120002500018500
अननसक्विंटल190300060004500
डाळींबक्विंटल25880001500011500
द्राक्षक्विंटल2585000150006500
कलिंगडक्विंटल8255150020001750
लिंबूलोकलक्विंटल752250040003200
मोसंबीक्विंटल890200045003250
पपईक्विंटल2330100024001700
पेरुक्विंटल58350055004500
संत्रीक्विंटल927300050004000
खरबुजक्विंटल1964250030002750
आलेलोकलक्विंटल98695001300011250
अर्वीलोकलक्विंटल115300040003500
आवळालोकलक्विंटल102200030002500
बटाटाक्विंटल11998160022001900
भेडीनं. १क्विंटल889300040003500
भोपळालोकलक्विंटल590120016001400
दुधी भोपळालोकलक्विंटल2348001000900
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल12250035003000
ढेमसेलोकलक्विंटल25150025002000
फरस बीलोकलक्विंटल200200030002500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल14358001000900
गाजरलोकलक्विंटल1558160020001800
गवारलोकलक्विंटल157400060005000
कढिपत्तालोकलक्विंटल104250035003000
कैरीलोकलक्विंटल499300040003500
काकडीनं. १क्विंटल516140018001600
कांदाक्विंटल14400130018001550
कांदा पातलोकलक्विंटल258600800700
कारलीलोकलक्विंटल247300036003300
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल156160020001800
कोबीलोकलक्विंटल2099120016001400
कोहळालोकलक्विंटल10120016001400
कोथिंबिरलोकलक्विंटल7548001000900
मेथी भाजीलोकलक्विंटल98200025002250
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल513400060005000
मुळालोकलक्विंटल1250035003000
पडवळलोकलक्विंटल4360040003800
पालकलोकलक्विंटल586600800700
फणस (भाजी)लोकलक्विंटल850160020001800
पुदिनालोकलक्विंटल214400500450
रताळीलोकलक्विंटल72200030002500
शेपूलोकलक्विंटल10100025001750
शेवगालोकलक्विंटल587150025002000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल327100016001300
सुरणलोकलक्विंटल80560060005800
टोमॅटोनं. १क्विंटल1798120016001400
तोंडलीलोकलक्विंटल139200040003000
मटारलोकलक्विंटल642600070006500
वालवडलोकलक्विंटल33300036003300
वांगीलोकलक्विंटल114160022001900
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल12700080007500
धनेलोकलक्विंटल7275001600011750
काजूलोकलक्विंटल180700009000080000
लसूणक्विंटल173570001500011000
मेथीक्विंटल21400070005500
मिरची (हिरवी)ज्वालाक्विंटल1801700080007500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)67195
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/03/2024
बाजरीलोकलक्विंटल604265039003400
साबुदाणालोकलक्विंटल940550080007000
गहूलोकलक्विंटल4757260065004550
ज्वारीलोकलक्विंटल1526250056004200
तांदूळलोकलक्विंटल12540290075005200
तांदूळबसमतीक्विंटल889750095008700
चवळी बीलोकलक्विंटल25780001350011800
हरभरालोकलक्विंटल649580085007500
हरभरा डाळलोकलक्विंटल552680085007800
कुलथीलोकलक्विंटल6700085008000
मसूरलोकलक्विंटल97650085007600
मसूर डाळलोकलक्विंटल50171001150010500
मूगलोकलक्विंटल11395001500012300
मूग डाळलोकलक्विंटल100599001400013000
तूर डाळलोकलक्विंटल1449110001700014500
उडीदलोकलक्विंटल2883001150010000
उडीद डाळलोकलक्विंटल399100001500013500
वाटाणालोकलक्विंटल612600090008000
बडिशेपलोकलक्विंटल46150002850021750
नारळलोकलक्विंटल5131130019001600
शेंगदाणेलोकलक्विंटल79675001350012000
गुळलोकलक्विंटल500485056005225
साखरलोकलक्विंटल2104380044004100
आंबालोकलक्विंटल216340002200013000
आंबाहापूसक्विंटल8108140003000022000
अननसक्विंटल290250055004000
अंजीरलोकलक्विंटल26500070006000
चिकुक्विंटल429350045004000
डाळींबक्विंटल68980001400011000
द्राक्षक्विंटल592550075006500
कलिंगडक्विंटल6710140018001600
केळीक्विंटल370450055005000
लिंबूलोकलक्विंटल700300040003500
मोसंबीक्विंटल1350200045003250
पपईक्विंटल281080022001500
पेरुक्विंटल339300055004250
रामफळक्विंटल6100001400012000
संत्रीक्विंटल1125250055004000
अवॅकोडस्क्विंटल30300005000040000
खरबुजक्विंटल2955220028002500
आलेलोकलक्विंटल1173100001200011000
अर्वीलोकलक्विंटल17200030002500
आवळालोकलक्विंटल140300040003500
बटाटाक्विंटल8503140020001700
भेडीनं. १क्विंटल1306200030002500
भोपळालोकलक्विंटल450140020001700
दुधी भोपळालोकलक्विंटल74160020001800
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल32240030002700
ढेमसेलोकलक्विंटल70200024002200
फरस बीलोकलक्विंटल119300040003500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल166780012001000
गाजरलोकलक्विंटल1762160022001900
गवारलोकलक्विंटल48400050004500
घेवडालोकलक्विंटल22340040003700
कढिपत्तालोकलक्विंटल92250035003000
कैरीलोकलक्विंटल486300040003500
काकडीनं. १क्विंटल593140018001600
कांदाक्विंटल9812120017001450
कांदा पातलोकलक्विंटल300700800750
कारलीलोकलक्विंटल142300036003300
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल25100020001500
कोबीलोकलक्विंटल1416120016001400
कोहळालोकलक्विंटल100120016001400
कोथिंबिरलोकलक्विंटल718100012001100
मका (कणीस)क्विंटल53160020001800
मेथी भाजीलोकलक्विंटल214100012001100
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल830500070006000
मुळालोकलक्विंटल1250035003000
पालकलोकलक्विंटल641700800750
फणस (भाजी)लोकलक्विंटल280160020001800
पुदिनालोकलक्विंटल304400500450
रताळीलोकलक्विंटल48200026002300
शेपूलोकलक्विंटल10100020001500
शेवगालोकलक्विंटल701250035003000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल244160020001800
सुरणलोकलक्विंटल170500056005300
टोमॅटोनं. १क्विंटल2164120016001400
तोंडलीलोकलक्विंटल118300040003500
मटारलोकलक्विंटल837500070006000
वालवडलोकलक्विंटल62400046004300
वांगीलोकलक्विंटल220160030002300
आले (सुंठ)लोकलक्विंटल25295004600037750
चिंचलोकलक्विंटल2557000115009250
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल51150002000017500
जिरेलोकलक्विंटल15265004100033750
काजूलोकलक्विंटल117700009000080000
लसूणक्विंटल13955000130009000
मेथीक्विंटल110400070005500
मिरची (हिरवी)ज्वालाक्विंटल1299600070006500
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल793230004200032500
मोहरीलोकलक्विंटल152500080006500
सुपारीलोकलक्विंटल13470006500056000
वेलचीलोकलक्विंटल42175000230000199000
मिरेक्विंटल46600009000075000
दालचिनीक्विंटल48160002460020350
बदामक्विंटल517650008500075000
पिस्ताक्विंटल2780000140000110000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)105062
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/03/2024
बाजरीलोकलक्विंटल530265039003400
साबुदाणालोकलक्विंटल502550080007000
गहूलोकलक्विंटल10571260065004550
ज्वारीलोकलक्विंटल3657250056004200
मकालोकलक्विंटल859260040003500
तांदूळलोकलक्विंटल21740290075005200
तांदूळबसमतीक्विंटल1584750095008700
चवळी बीलोकलक्विंटल22380001350011800
हरभरालोकलक्विंटल984580085007500
हरभरा डाळलोकलक्विंटल987680085007800
कुलथीलोकलक्विंटल126700085008000
मसूरलोकलक्विंटल180650085007600
मसूर डाळलोकलक्विंटल144071001150010500
मूगलोकलक्विंटल23595001500012300
मूग डाळलोकलक्विंटल133599001400013000
तूर डाळलोकलक्विंटल3057110001700014500
उडीदलोकलक्विंटल3483001150010000
उडीद डाळलोकलक्विंटल902100001500013500
वाटाणालोकलक्विंटल1136600090008000
बडिशेपलोकलक्विंटल70150002850021750
नारळलोकलक्विंटल8483130019001600
शेंगदाणेलोकलक्विंटल175575001350012000
तीललोकलक्विंटल57160002400020000
गुळलोकलक्विंटल585485056005225
साखरलोकलक्विंटल2000380044004100
आंबालोकलक्विंटल233750002500015000
आंबाहापूसक्विंटल5344150003500025000
अननसक्विंटल1090200040003000
अंजीरलोकलक्विंटल44600080007000
चिकुक्विंटल236300040003500
डाळींबक्विंटल96680001200010000
द्राक्षक्विंटल654550070006250
कलिंगडक्विंटल6880120016001400
केळीक्विंटल390400050004500
लिंबूलोकलक्विंटल375300050004000
मोसंबीक्विंटल995200035002750
पपईक्विंटल230580025001650
पेरुक्विंटल636250050003750
रामफळक्विंटल1080001200010000
संत्रीक्विंटल1104250050003750
स्ट्रॉबेरीक्विंटल20100001500012500
अवॅकोडस्क्विंटल45300005000040000
खरबुजक्विंटल3615220026002400
आलेलोकलक्विंटल487100001200011000
अर्वीलोकलक्विंटल78300040003500
आवळालोकलक्विंटल8250035003000
बटाटाक्विंटल7520140020001700
बीटलोकलक्विंटल164120016001400
भेडीनं. १क्विंटल886200030002500
भोपळालोकलक्विंटल850120016001400
दुधी भोपळालोकलक्विंटल405160022001900
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल43200026002300
ढेमसेलोकलक्विंटल37200030002500
फरस बीलोकलक्विंटल178200024002200
फ्लॉवरलोकलक्विंटल111680012001000
गाजरलोकलक्विंटल2032140020001700
गवारलोकलक्विंटल206400050004500
कढिपत्तालोकलक्विंटल116250040003300
कैरीलोकलक्विंटल237400050004500
काकडीनं. १क्विंटल580120016001400
कांदाक्विंटल8610120017001450
कांदा पातलोकलक्विंटल217700900800
कारलीलोकलक्विंटल356300036003300
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल218160024002000
कोबीलोकलक्विंटल1356120016001400
कोथिंबिरलोकलक्विंटल7408001000900
मका (कणीस)क्विंटल40150020001750
मेथी भाजीलोकलक्विंटल23090012001050
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल887400060005000
मुळालोकलक्विंटल1200030002500
पालकलोकलक्विंटल443700800750
परवरलोकलक्विंटल153600070006500
फणस (भाजी)लोकलक्विंटल500160026002100
पुदिनालोकलक्विंटल160400500450
रताळीलोकलक्विंटल34260036003100
शेवगालोकलक्विंटल444300040003500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल144220028002500
सुरणलोकलक्विंटल80500060005500
टोमॅटोनं. १क्विंटल1479120016001400
तोंडलीलोकलक्विंटल160200040003000
मटारलोकलक्विंटल761500060005500
वालवडलोकलक्विंटल34280034003100
वांगीलोकलक्विंटल275180030002400
तूपलोकलक्विंटल2550007500065000
आले (सुंठ)लोकलक्विंटल19295004600037750
चिंचलोकलक्विंटल8977000115009250
धनेलोकलक्विंटल73175001600011750
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल381150002000017500
जिरेलोकलक्विंटल144265004100033750
काजूलोकलक्विंटल259700009000080000
लसूणक्विंटल42060001400010000
मिरची (हिरवी)ज्वालाक्विंटल1874700080007500
मोहरीलोकलक्विंटल165500080006500
सुपारीलोकलक्विंटल87475006500056000
वेलचीलोकलक्विंटल117175000230000199000
मिरेक्विंटल192600009000075000
दालचिनीक्विंटल146160002460020350
बदामक्विंटल404650008500075000
पिस्ताक्विंटल5980000140000110000
अंजीर (सुके)क्विंटल3585000160000122500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)128275
26/03/2024
बाजरीलोकलक्विंटल1222260040003500
साबुदाणालोकलक्विंटल834600065006300
गहूलोकलक्विंटल17660270062004450
ज्वारीलोकलक्विंटल2241260060004500
मकालोकलक्विंटल39250037003300
तांदूळलोकलक्विंटल40857300070005000
तांदूळबसमतीक्विंटल75486500100009000
चवळी बीलोकलक्विंटल23090001250011000
हरभरालोकलक्विंटल1393580080007200
हरभरा डाळलोकलक्विंटल1419680080007600
मसूरलोकलक्विंटल221640075007000
मसूर डाळलोकलक्विंटल845700080007700
मूगलोकलक्विंटल46395001400012000
मूग डाळलोकलक्विंटल255673001450012300
तूर डाळलोकलक्विंटल3743105001750014700
उडीदलोकलक्विंटल2598001100010500
उडीद डाळलोकलक्विंटल998110001350012500
वाटाणालोकलक्विंटल11258500100009500
बडिशेपलोकलक्विंटल238150002850021750
नारळलोकलक्विंटल2211130019001600
शेंगदाणेलोकलक्विंटल2572098001150011000
तीललोकलक्विंटल50160002400020000
आंबालोकलक्विंटल115060002500015500
अननसक्विंटल470200050003500
चिकुक्विंटल70400050004500
डाळींबक्विंटल384100001400012000
कलिंगडक्विंटल5960120018001500
लिंबूलोकलक्विंटल539200040003000
मोसंबीक्विंटल430200045003250
पपईक्विंटल670100028001900
संत्रीक्विंटल905300050004000
खरबुजक्विंटल720240028002600
आलेलोकलक्विंटल548100001200011000
अर्वीलोकलक्विंटल183200030002500
आवळालोकलक्विंटल156240036003000
बटाटाक्विंटल8635130019001600
भेडीनं. १क्विंटल897200030002500
भोपळालोकलक्विंटल880120016001400
दुधी भोपळालोकलक्विंटल242140020001700
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल41200026002300
ढेमसेलोकलक्विंटल36200030002500
फरस बीलोकलक्विंटल123200026002300
फ्लॉवरलोकलक्विंटल104080012001000
गाजरलोकलक्विंटल1152180022002000
गवारलोकलक्विंटल7300040003500
कढिपत्तालोकलक्विंटल96300040003500
कैरीलोकलक्विंटल425400050004500
काकडीनं. १क्विंटल586100014001200
कांदाक्विंटल11085110016001350
कांदा पातलोकलक्विंटल294600800700
कारलीलोकलक्विंटल114300036003300
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल105160020001800
कोबीलोकलक्विंटल1166100016001300
कोहळालोकलक्विंटल60120016001400
कोथिंबिरलोकलक्विंटल366100012001100
मेथी भाजीलोकलक्विंटल16190012001050
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल40400070005500
पडवळलोकलक्विंटल7300036003300
पालकलोकलक्विंटल416700800750
फणस (भाजी)लोकलक्विंटल90280033003000
पुदिनालोकलक्विंटल123400500450
रताळीलोकलक्विंटल70200040003000
शेपूलोकलक्विंटल10100020001500
शेवगालोकलक्विंटल396200030002500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल206160020001800
सुरणलोकलक्विंटल80500060005500
टोमॅटोनं. १क्विंटल805160022001900
तोंडलीलोकलक्विंटल79220040003100
मटारलोकलक्विंटल1239400050004500
वालवडलोकलक्विंटल15300036003300
वांगीलोकलक्विंटल361160026002100
धनेलोकलक्विंटल35075001600011750
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल131150002000017500
जिरेलोकलक्विंटल316265004100033750
लसूणक्विंटल161570001500011000
मिरची (हिरवी)ज्वालाक्विंटल1491700080007500
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल67230004200032500
मोहरीलोकलक्विंटल119500080006500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)159360
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
22/03/2024
बाजरीलोकलक्विंटल363260040003500
साबुदाणालोकलक्विंटल787600065006300
गहूलोकलक्विंटल9434270062004450
ज्वारीलोकलक्विंटल1035260060004500
मकालोकलक्विंटल258250037003300
तांदूळलोकलक्विंटल11655300070005000
तांदूळबसमतीक्विंटल16736500100009000
चवळी बीलोकलक्विंटल40190001250011000
हरभरालोकलक्विंटल962580080007200
हरभरा डाळलोकलक्विंटल404680080007600
मसूरलोकलक्विंटल225640075007000
मसूर डाळलोकलक्विंटल826700080007700
मूगलोकलक्विंटल19695001400012000
मूग डाळलोकलक्विंटल179773001450012300
तूर डाळलोकलक्विंटल2019105001750014700
उडीदलोकलक्विंटल35398001100010500
उडीद डाळलोकलक्विंटल941110001350012500
वाटाणालोकलक्विंटल8028500100009500
बडिशेपलोकलक्विंटल142150002850021750
नारळलोकलक्विंटल10954130019001600
शेंगदाणेलोकलक्विंटल79998001150011000
तीललोकलक्विंटल23160002400020000
गुळलोकलक्विंटल534485056005225
साखरलोकलक्विंटल2920380044004100
आंबालोकलक्विंटल2123500070006000
आंबाहापूसक्विंटल5618160003500025500
अननसक्विंटल2420200040003000
अंजीरलोकलक्विंटल43700090008000
चिकुक्विंटल579350045004000
डाळींबक्विंटल100180001400011000
द्राक्षक्विंटल786400065005250
कलिंगडक्विंटल6470120018001500
केळीक्विंटल430450050004750
लिंबूलोकलक्विंटल529300050004000
पपईक्विंटल3510100028001900
पेरुक्विंटल315250050003750
संत्रीक्विंटल2083250045003500
स्ट्रॉबेरीक्विंटल19100001500012500
अवॅकोडस्क्विंटल65100001200011000
खरबुजक्विंटल2552200025002250
आलेलोकलक्विंटल866100001200011000
आवळालोकलक्विंटल145200030002500
बटाटाक्विंटल12879130018001550
बीटलोकलक्विंटल39120016001400
भेडीनं. १क्विंटल987300036003300
भोपळालोकलक्विंटल910140018001600
दुधी भोपळालोकलक्विंटल258200024002200
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल49200030002500
ढेमसेलोकलक्विंटल27200040003000
फरस बीलोकलक्विंटल171220028002400
फ्लॉवरलोकलक्विंटल1193100014001200
गाजरलोकलक्विंटल1701140018001600
गवारलोकलक्विंटल136400060005000
घेवडालोकलक्विंटल26200030002500
कढिपत्तालोकलक्विंटल124300040003500
कैरीलोकलक्विंटल578300040003500
काकडीनं. १क्विंटल268120018001500
कांदाक्विंटल13704110016001350
कांदा पातलोकलक्विंटल399600700650
कारलीलोकलक्विंटल70260034003000
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल65160020001800
कोबीलोकलक्विंटल775120016001400
कोहळालोकलक्विंटल100100014001200
कोथिंबिरलोकलक्विंटल722100015001250
मका (कणीस)क्विंटल92150020001750
मेथी भाजीलोकलक्विंटल148100015001250
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल645300040003500
पालकलोकलक्विंटल497700800750
फणस (भाजी)लोकलक्विंटल690140022001800
पुदिनालोकलक्विंटल160400500450
रताळीलोकलक्विंटल68260032002900
शेपूलोकलक्विंटल16100020001500
शेवगालोकलक्विंटल659300040003500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल241260030002800
सुरणलोकलक्विंटल110460052004900
टोमॅटोनं. १क्विंटल1963120016001400
तोंडलीलोकलक्विंटल123240040003200
वालवडलोकलक्विंटल52300036003300
वांगीलोकलक्विंटल173200035002750
चिंचलोकलक्विंटल3797000115009250
धनेलोकलक्विंटल84175001600011750
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल244150002000017500
जिरेलोकलक्विंटल243265004100033750
काजूलोकलक्विंटल402700009000080000
लसूणक्विंटल17446000130009500
मेथीक्विंटल18400070005500
मिरची (हिरवी)ज्वालाक्विंटल1457600070006500
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल975230004200032500
मोहरीलोकलक्विंटल210500080006500
सुपारीलोकलक्विंटल25470006500056000
वेलचीलोकलक्विंटल49175000230000199000
मिरेक्विंटल18600009000075000
दालचिनीक्विंटल33160002460020350
बदामक्विंटल891650008500075000
पिस्ताक्विंटल11380000140000110000
अंजीर (सुके)क्विंटल485000160000122500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)127521
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/03/2024
बाजरीलोकलक्विंटल779260040003500
साबुदाणालोकलक्विंटल176600065006300
गहूलोकलक्विंटल9503270062004450
ज्वारीलोकलक्विंटल1363260060004500
मकालोकलक्विंटल661250037003300
तांदूळलोकलक्विंटल12756300070005000
तांदूळबसमतीक्विंटल16756500100009000
चवळी बीलोकलक्विंटल17290001250011000
हरभरालोकलक्विंटल1216580080007200
हरभरा डाळलोकलक्विंटल580680080007600
मसूरलोकलक्विंटल105640075007000
मसूर डाळलोकलक्विंटल150700080007700
मूगलोकलक्विंटल63695001400012000
मूग डाळलोकलक्विंटल114973001450012300
तूर डाळलोकलक्विंटल2531105001750014700
बडिशेपलोकलक्विंटल17150002850021750
नारळलोकलक्विंटल7871130019001600
तीललोकलक्विंटल8160002400020000
गुळलोकलक्विंटल600485056005225
साखरलोकलक्विंटल1015380044004100
आंबालोकलक्विंटल2505600080007000
आंबाहापूसक्विंटल5729250003800031500
अननसक्विंटल930200040003000
अंजीरलोकलक्विंटल112700090008000
चिकुक्विंटल424300040003500
डाळींबक्विंटल84680001200010000
द्राक्षक्विंटल733400065005250
कलिंगडक्विंटल5800120018001500
केळीक्विंटल390400050004500
लिंबूलोकलक्विंटल600300050004000
मोसंबीक्विंटल1765200040003000
पपईक्विंटल3040120026001900
पेरुक्विंटल313250050003750
रामफळक्विंटल1080001200010000
संत्रीक्विंटल2038250045003500
अवॅकोडस्क्विंटल26300005000040000
खरबुजक्विंटल2685200025002250
आलेलोकलक्विंटल6138000110009500
अर्वीलोकलक्विंटल65350040003700
आवळालोकलक्विंटल151200030002500
बटाटाक्विंटल9212110016001350
बीटलोकलक्विंटल25120016001400
भेडीनं. १क्विंटल883300036003300
भोपळालोकलक्विंटल360140018001600
दुधी भोपळालोकलक्विंटल202200024002200
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल24200030002500
ढेमसेलोकलक्विंटल66200030002500
फरस बीलोकलक्विंटल193300034003200
फ्लॉवरलोकलक्विंटल1006100014001200
गाजरलोकलक्विंटल2018140018001600
गवारलोकलक्विंटल71500070006500
कढिपत्तालोकलक्विंटल116250035003000
कैरीलोकलक्विंटल383400050004500
काकडीनं. १क्विंटल402120018001500
कांदाक्विंटल9299100015001250
कांदा पातलोकलक्विंटल347600700650
कारलीलोकलक्विंटल160260034003000
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल128160022001900
कोबीलोकलक्विंटल1503120018001500
कोहळालोकलक्विंटल80120016001400
कोथिंबिरलोकलक्विंटल667100015001250
मका (कणीस)क्विंटल57160022001900
मेथी भाजीलोकलक्विंटल131130016001450
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल100400050004500
पालकलोकलक्विंटल605700800750
फणस (भाजी)लोकलक्विंटल420140022001800
पुदिनालोकलक्विंटल205400500450
रताळीलोकलक्विंटल80300036003300
शेपूलोकलक्विंटल30100020001500
शेवगालोकलक्विंटल340300040003500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल210260032002900
सुरणलोकलक्विंटल380460050004800
टोमॅटोनं. १क्विंटल1525140018001600
तोंडलीलोकलक्विंटल36240040003200
मटारलोकलक्विंटल1010400050004500
वालवडलोकलक्विंटल67300034003200
वांगीलोकलक्विंटल198200035002750
तूपलोकलक्विंटल2550007500065000
आले (सुंठ)लोकलक्विंटल2295004600037750
चिंचलोकलक्विंटल3617000115009250
धनेलोकलक्विंटल88675001600011750
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल64150002000017500
जिरेलोकलक्विंटल77265004100033750
काजूलोकलक्विंटल49700009000080000
लसूणक्विंटल18185000140009500
मेथीक्विंटल65400070005500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल1557700080007500
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल1296230004200032500
मोहरीलोकलक्विंटल13500080006500
सुपारीलोकलक्विंटल10470006500056000
वेलचीलोकलक्विंटल1175000230000199000
मिरेक्विंटल107600009000075000
दालचिनीक्विंटल8160002460020350
बदामक्विंटल396650008500075000
पिस्ताक्विंटल15980000140000110000
अंजीर (सुके)क्विंटल3485000160000122500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)111182
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/03/2024
बाजरीलोकलक्विंटल440260040003500
साबुदाणालोकलक्विंटल500600065006300
गहूलोकलक्विंटल9760270062004450
ज्वारीलोकलक्विंटल535260060004500
मकालोकलक्विंटल1015250037003300
तांदूळलोकलक्विंटल15240300070005000
तांदूळबसमतीक्विंटल19106500100009000
चवळी बीलोकलक्विंटल41790001250011000
हरभरालोकलक्विंटल1142580080007200
हरभरा डाळलोकलक्विंटल753680080007600
मसूरलोकलक्विंटल88640075007000
मसूर डाळलोकलक्विंटल948700080007700
मूगलोकलक्विंटल27395001400012000
मूग डाळलोकलक्विंटल149173001450012300
तूर डाळलोकलक्विंटल2697105001750014700
उडीदलोकलक्विंटल9198001100010500
उडीद डाळलोकलक्विंटल284110001350012500
वाटाणालोकलक्विंटल10878500100009500
बडिशेपलोकलक्विंटल326290042003550
नारळलोकलक्विंटल6874130019001600
शेंगदाणेलोकलक्विंटल109098001150011000
तीललोकलक्विंटल25160002400020000
गुळलोकलक्विंटल495485056005225
साखरलोकलक्विंटल4623380044004100
आंबालोकलक्विंटल2031600080007000
आंबाहापूसक्विंटल5393180004000029000
अननसक्विंटल1650150040002750
अंजीरलोकलक्विंटल35700090008000
चिकुक्विंटल617300040003500
डाळींबक्विंटल82080001200010000
द्राक्षक्विंटल1732300060004500
कलिंगडक्विंटल6200120018001500
केळीक्विंटल380400050004500
लिंबूलोकलक्विंटल606300050004000
मोसंबीक्विंटल830200040003000
पपईक्विंटल2620100024001750
पेरुक्विंटल398250050003750
रामफळक्विंटल58000100009000
संत्रीक्विंटल1042250045003500
स्ट्रॉबेरीक्विंटल13100001500012500
अवॅकोडस्क्विंटल17300005000040000
खरबुजक्विंटल2655200024002200
आलेलोकलक्विंटल81990001100010000
अर्वीलोकलक्विंटल110250035003000
आवळालोकलक्विंटल298200030002500
बटाटाक्विंटल11875110016001350
बीटलोकलक्विंटल25120016001400
भेडीनं. १क्विंटल1441300034003200
भोपळालोकलक्विंटल560160020001800
दुधी भोपळालोकलक्विंटल445180022002000
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल52200030002500
ढेमसेलोकलक्विंटल84200030002500
फरस बीलोकलक्विंटल270300036003300
फ्लॉवरलोकलक्विंटल1628100014001200
गाजरलोकलक्विंटल2350140018001600
गवारलोकलक्विंटल113500080006500
घेवडालोकलक्विंटल24200026002300
कढिपत्तालोकलक्विंटल84250035003000
कैरीलोकलक्विंटल408400050004500
काकडीनं. १क्विंटल449120018001500
कांदाक्विंटल9051100015001250
कांदा पातलोकलक्विंटल341600700650
कारलीलोकलक्विंटल323260032002900
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल86160022001900
कोबीलोकलक्विंटल1524120016001400
कोहळालोकलक्विंटल100120018001500
कोथिंबिरलोकलक्विंटल723100014001200
मका (कणीस)क्विंटल43160020001800
मेथी भाजीलोकलक्विंटल150140016001500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल721400050004500
पालकलोकलक्विंटल503700800750
फणस (भाजी)लोकलक्विंटल500140022001800
पुदिनालोकलक्विंटल106500600550
रताळीलोकलक्विंटल60300036003300
शेपूलोकलक्विंटल10100020001500
शेवगालोकलक्विंटल644300040003500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल183200028002400
सुरणलोकलक्विंटल110480052005000
टोमॅटोनं. १क्विंटल2423140018001600
तोंडलीलोकलक्विंटल71240040003200
मटारलोकलक्विंटल2261340044003900
वालवडलोकलक्विंटल27300036003300
वांगीलोकलक्विंटल330200035002750
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल10700090008000
चिंचलोकलक्विंटल2167000115009250
धनेलोकलक्विंटल54075001600011750
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल462150002000017500
जिरेलोकलक्विंटल131265004100033750
काजूलोकलक्विंटल291700009000080000
लसूणक्विंटल15235000140009500
मिरची (हिरवी)ज्वालाक्विंटल1818700080007500
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल663230004200032500
मोहरीलोकलक्विंटल147500080006500
सुपारीलोकलक्विंटल37470006500056000
वेलचीलोकलक्विंटल8175000230000199000
मिरेक्विंटल53600009000075000
दालचिनीक्विंटल13160002460020350
बदामक्विंटल464650008500075000
अंजीर (सुके)क्विंटल2185000160000122500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)126870
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/03/2024
बाजरीलोकलक्विंटल258260040003500
साबुदाणालोकलक्विंटल1550600065006300
गहूलोकलक्विंटल15266270062004450
ज्वारीलोकलक्विंटल2796260060004500
मकालोकलक्विंटल30250037003300
तांदूळलोकलक्विंटल24983300070005000
तांदूळबसमतीक्विंटल30306500100009000
चवळी बीलोकलक्विंटल17490001250011000
हरभरालोकलक्विंटल1960580080007200
हरभरा डाळलोकलक्विंटल1396680080007600
मसूरलोकलक्विंटल184640075007000
मसूर डाळलोकलक्विंटल1981700080007700
मूगलोकलक्विंटल66595001400012000
मूग डाळलोकलक्विंटल137573001450012300
तूर डाळलोकलक्विंटल6774105001750014700
उडीदलोकलक्विंटल35698001100010500
उडीद डाळलोकलक्विंटल1413110001350012500
वाटाणालोकलक्विंटल10578500100009500
बडिशेपलोकलक्विंटल285150002850021750
नारळलोकलक्विंटल7325130019001600
शेंगदाणेलोकलक्विंटल202998001150011000
तीललोकलक्विंटल139160002400020000
गुळलोकलक्विंटल635485056005225
साखरलोकलक्विंटल1975380044004100
आंबालोकलक्विंटल3224600090007500
आंबाहापूसक्विंटल5598200004000030000
अननसक्विंटल2420150040002750
अंजीरलोकलक्विंटल1187000100008500
चिकुक्विंटल537350045004000
डाळींबक्विंटल162180001200010000
द्राक्षक्विंटल954400060005000
कलिंगडक्विंटल6210140018001600
केळीक्विंटल38180022002000
लिंबूलोकलक्विंटल657300050004000
मोसंबीक्विंटल1077250040003250
पपईक्विंटल2990100024001700
पेरुक्विंटल401250055004000
रामफळक्विंटल480001200010000
संत्रीक्विंटल1477250045003500
स्ट्रॉबेरीक्विंटल19100001400012000
अवॅकोडस्क्विंटल22300005000040000
खरबुजक्विंटल2455200024002200
आलेलोकलक्विंटल1045750095008500
अर्वीलोकलक्विंटल258400050004500
आवळालोकलक्विंटल203200025002200
बटाटाक्विंटल10095120017001450
भेडीनं. १क्विंटल1070350045004000
भोपळालोकलक्विंटल790140020001700
दुधी भोपळालोकलक्विंटल144240028002600
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल13240028002600
ढेमसेलोकलक्विंटल16200030002500
फरस बीलोकलक्विंटल180200026002300
फ्लॉवरलोकलक्विंटल75180014001100
गाजरलोकलक्विंटल1164120018001400
गवारलोकलक्विंटल169350045004000
घेवडालोकलक्विंटल29200026002300
कढिपत्तालोकलक्विंटल126250035003000
कैरीलोकलक्विंटल288300050004000
काकडीनं. १क्विंटल348100018001400
कांदाक्विंटल9460110016001350
कांदा पातलोकलक्विंटल2606007000650
कारलीलोकलक्विंटल202300038003400
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल150160024002000
कोबीलोकलक्विंटल1792120018001500
कोहळालोकलक्विंटल20100014001200
कोथिंबिरलोकलक्विंटल535100015001250
मेथी भाजीलोकलक्विंटल125120015001350
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल691400050004500
पालकलोकलक्विंटल464600800700
फणस (भाजी)लोकलक्विंटल270200028002400
पुदिनालोकलक्विंटल357400500450
रताळीलोकलक्विंटल83200030002500
शेपूलोकलक्विंटल18100020001500
शेवगालोकलक्विंटल308300040003500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल197320038003500
सुरणलोकलक्विंटल450440055004700
टोमॅटोनं. १क्विंटल1949160020001800
तोंडलीलोकलक्विंटल49300050004000
मटारलोकलक्विंटल1525500060005500
वालवडलोकलक्विंटल53250035003000
वांगीलोकलक्विंटल231200030002500
तूपलोकलक्विंटल3550007500065000
आले (सुंठ)लोकलक्विंटल18295004600037750
चिंचलोकलक्विंटल7567000115009250
धनेलोकलक्विंटल156875001600011750
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल618150002000017500
जिरेलोकलक्विंटल307265004100033750
काजूलोकलक्विंटल276700009000080000
लसूणक्विंटल52760001600011000
मेथीक्विंटल339400070005500
मिरची (हिरवी)ज्वालाक्विंटल1468600080007000
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल1037230004200032500
मोहरीलोकलक्विंटल496500080006500
सुपारीलोकलक्विंटल89470006500056000
वेलचीलोकलक्विंटल98175000230000199000
मिरेक्विंटल129600009000075000
दालचिनीक्विंटल34160002460020350
बदामक्विंटल864650008500075000
पिस्ताक्विंटल880000140000110000
अंजीर (सुके)क्विंटल1085000160000122500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)151981
18/03/2024
बाजरीलोकलक्विंटल250260040003500
साबुदाणालोकलक्विंटल990600065006300
गहूलोकलक्विंटल11286270062004450
ज्वारीलोकलक्विंटल445260060004500
मकालोकलक्विंटल18250037003300
तांदूळलोकलक्विंटल23774300070005000
तांदूळबसमतीक्विंटल18776500100009000
चवळी बीलोकलक्विंटल20890001250011000
हरभरालोकलक्विंटल1571580080007200
हरभरा डाळलोकलक्विंटल1218680080007600
मसूरलोकलक्विंटल136640075007000
मसूर डाळलोकलक्विंटल822700080007700
मूगलोकलक्विंटल18295001400012000
मूग डाळलोकलक्विंटल156373001450012300
तूर डाळलोकलक्विंटल3406105001750014700
उडीदलोकलक्विंटल47398001100010500
उडीद डाळलोकलक्विंटल1524110001350012500
वाटाणालोकलक्विंटल22438500100009500
बडिशेपलोकलक्विंटल67150002850021750
नारळलोकलक्विंटल270130019001600
शेंगदाणेलोकलक्विंटल73398001150011000
तीललोकलक्विंटल34160002400020000
साखरलोकलक्विंटल600380044004100
आंबालोकलक्विंटल3560600090007500
अननसक्विंटल1030200040003000
चिकुक्विंटल38400050004500
डाळींबक्विंटल32680001400011000
द्राक्षक्विंटल47400070005500
कलिंगडक्विंटल5640150020001750
लिंबूलोकलक्विंटल472300050004000
मोसंबीक्विंटल485250040003250
पपईक्विंटल2760100022001600
संत्रीक्विंटल1868250045003500
खरबुजक्विंटल3010200024002200
आलेलोकलक्विंटल827700090008000
अर्वीलोकलक्विंटल80300040003500
आवळालोकलक्विंटल30200030002500
बटाटाक्विंटल11891120017001450
बीटलोकलक्विंटल29120016001400
भेडीनं. १क्विंटल1088300040003500
भोपळालोकलक्विंटल1020160020001800
दुधी भोपळालोकलक्विंटल340200026002300
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल106200026002300
ढेमसेलोकलक्विंटल73200030002500
फरस बीलोकलक्विंटल118220026002400
फ्लॉवरलोकलक्विंटल131380012001000
गाजरलोकलक्विंटल1830120016001400
गवारलोकलक्विंटल113360050004300
घेवडालोकलक्विंटल28200028002400
कढिपत्तालोकलक्विंटल464250035003000
कैरीलोकलक्विंटल730300040003500
काकडीनं. १क्विंटल803100014001200
कांदाक्विंटल11413100015001250
कांदा पातलोकलक्विंटल255500700600
कारलीलोकलक्विंटल866300036003300
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल283160022001900
कोबीलोकलक्विंटल1762120018001500
कोहळालोकलक्विंटल70100014001200
कोथिंबिरलोकलक्विंटल754100015001250
मेथी भाजीलोकलक्विंटल116120015001350
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल840400050004500
मुळालोकलक्विंटल1200030002500
पालकलोकलक्विंटल520600700650
फणस (भाजी)लोकलक्विंटल640160030002300
पुदिनालोकलक्विंटल166400500450
रताळीलोकलक्विंटल146200030002500
शेपूलोकलक्विंटल12100020001500
शेवगालोकलक्विंटल347300040003500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल206300036003300
सुरणलोकलक्विंटल100460052004900
टोमॅटोनं. १क्विंटल2142160020001800
तोंडलीलोकलक्विंटल178300050004000
वालवडलोकलक्विंटल72250035003000
वांगीलोकलक्विंटल276200030002500
चिंचलोकलक्विंटल1267000115009250
जिरेलोकलक्विंटल242265004100033750
काजूलोकलक्विंटल14700009000080000
लसूणक्विंटल145270001600011500
मिरची (हिरवी)ज्वालाक्विंटल2507600080007000
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल39230004200032500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)119354
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/03/2024
बडिशेपलोकलक्विंटल283150002850021750
नारळलोकलक्विंटल3370130019001600
तीललोकलक्विंटल53160002400020000
गुळलोकलक्विंटल445485056005225
साखरलोकलक्विंटल3680380044004100
आंबालोकलक्विंटल213860003250019250
आंबाहापूसक्विंटल4202350005000042500
अननसक्विंटल1970200040003000
अंजीरलोकलक्विंटल747000100008500
चिकुक्विंटल480300040003500
डाळींबक्विंटल106180001400011000
द्राक्षक्विंटल775450075006000
कलिंगडक्विंटल4980150020001750
केळीक्विंटल410450055005000
लिंबूलोकलक्विंटल696250050003800
मोसंबीक्विंटल1820200040003000
पपईक्विंटल321580020001400
पेरुक्विंटल220250055004000
संत्रीक्विंटल2073250045003500
स्ट्रॉबेरीक्विंटल11100001400012000
अवॅकोडस्क्विंटल30400006000050000
खरबुजक्विंटल2690200024002200
आलेलोकलक्विंटल606650085007500
अर्वीलोकलक्विंटल90500070006000
आवळालोकलक्विंटल213240034002900
बटाटाक्विंटल16734110017001400
बीटलोकलक्विंटल15140018001600
भेडीनं. १क्विंटल1037400050004500
भोपळालोकलक्विंटल800140020001700
दुधी भोपळालोकलक्विंटल198260032002900
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल63260030002800
ढेमसेलोकलक्विंटल37250035003000
फरस बीलोकलक्विंटल179260030002800
फ्लॉवरलोकलक्विंटल90380012001000
गाजरलोकलक्विंटल2433120018001500
गवारलोकलक्विंटल132500060005500
घेवडालोकलक्विंटल34260032002900
कढिपत्तालोकलक्विंटल84250035003000
कैरीलोकलक्विंटल270500060005500
काकडीनं. १क्विंटल625140018001600
कांदाक्विंटल13656110016001350
कांदा पातलोकलक्विंटल312600800700
कारलीलोकलक्विंटल196300036003300
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल261160026002100
कोबीलोकलक्विंटल1163120018001500
कोथिंबिरलोकलक्विंटल5808001000900
मका (कणीस)क्विंटल26220026002400
मेथी भाजीलोकलक्विंटल139100015001250
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल777400060005000
मुळालोकलक्विंटल1250035003000
पालकलोकलक्विंटल551600700650
फणस (भाजी)लोकलक्विंटल510160020001800
पुदिनालोकलक्विंटल213400500450
रताळीलोकलक्विंटल72200026002300
शेपूलोकलक्विंटल12100020001500
शेवगालोकलक्विंटल398300050004000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल126320038003500
सुरणलोकलक्विंटल180440050004700
टोमॅटोनं. १क्विंटल1687160020001800
तोंडलीलोकलक्विंटल79250050003750
मटारलोकलक्विंटल1449400050004500
वालवडलोकलक्विंटल302260032002900
वांगीलोकलक्विंटल310200026002300
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल1523600070006500
तूपलोकलक्विंटल2550007500065000
आले (सुंठ)लोकलक्विंटल4295004600037750
चिंचलोकलक्विंटल1637000115009250
धनेलोकलक्विंटल65575001600011750
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल189150002000017500
जिरेलोकलक्विंटल210265004100033750
काजूलोकलक्विंटल121700009000080000
लसूणक्विंटल247750001500010000
मेथीक्विंटल20400070005500
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल934230004200032500
मोहरीलोकलक्विंटल84500080006500
सुपारीलोकलक्विंटल40470006500056000
वेलचीलोकलक्विंटल49175000230000199000
मिरेक्विंटल63600009000075000
दालचिनीक्विंटल1160002460020350
बदामक्विंटल378650008500075000
पिस्ताक्विंटल4580000140000110000
अंजीर (सुके)क्विंटल385000160000122500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)89090


जारभाव मंबई बाजारभाव मंबई बाजारभावमंबई बाजारभाव मंबई बाजारभाव मंबई बाजारभाव मंबई बाजारभाव मंबई बाजारभाव मंबई बाजारभाव मंबई बाजारभाव मंबई बाजारभावमंबई बाजारभाव मंबई बाजारभाव मंबई बाजारभाव मंबई बाजारभाव मंबई बाजारभाव मंबई बाजारभाव मंबई बाजारभाव मंबई बाजारभावमंबई बाजारभाव मंबई बाजारभाव मंबई बाजारभाव मंबई बाजारभाव

श्रोत :- msamb.com

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top