कृषी महाराष्ट्र

हिंगोली बाजारभाव

हिंगोली बाजारभाव

 

दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/05/2024
हरभराक्विंटल415560061005850
हरभरालालक्विंटल84565059505800
तूरलालक्विंटल66108001150011150
सोयाबिनलोकलक्विंटल800410545004302
सोयाबिनपिवळाक्विंटल73426043504305
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1438
15/05/2024
हरभरालोकलक्विंटल33510058005400
तूरलालक्विंटल129100501130010400
तूरगज्जरक्विंटल305118001230012050
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल1047535060005675
सोयाबिनलोकलक्विंटल950411045354322
सोयाबिनपिवळाक्विंटल133407543754225
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल175120001610014500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2772
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/05/2024
हरभराक्विंटल500563061005865
हरभरालालक्विंटल75565059505800
तूरलालक्विंटल57104001100010700
सोयाबिनलोकलक्विंटल800410045304315
सोयाबिनपिवळाक्विंटल85418044004290
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1517
13/05/2024
हरभरालोकलक्विंटल32510057005500
तूरलालक्विंटल118100501100010375
तूरगज्जरक्विंटल300117001217511937
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल52520060005700
सोयाबिनलोकलक्विंटल950431045354423
सोयाबिनपिवळाक्विंटल182413044004265
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल1845126481680314625
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3479
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/04/2024
हरभरालालक्विंटल67570061005900
तूरलालक्विंटल5195001100010250
तूरगज्जरक्विंटल400109001180011350
सोयाबिनलोकलक्विंटल955425046584454
सोयाबिनपिवळाक्विंटल62452545504538
हळद/ हळकुंडक्विंटल3200136001590014750
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल96390001600012500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5698
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/04/2024
हरभराक्विंटल600569062255957
हरभरालालक्विंटल80570059005800
तूरलालक्विंटल72110001150011250
तूरगज्जरक्विंटल300100101180010905
सोयाबिनपिवळाक्विंटल83445045504500
हळद/ हळकुंडक्विंटल3000140001600015000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4135
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/04/2024
हरभरालोकलक्विंटल36500054005300
हरभरालालक्विंटल80550057005600
तूरलालक्विंटल9397001065010000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल99425045254388
एकुण आवक (क्विंटलमधील)308
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2024
गहूशरबतीक्विंटल200180035002650
ज्वारीलोकलक्विंटल15130021051705
हरभराक्विंटल300540058505625
हरभरालालक्विंटल48535055005425
तूरलालक्विंटल36101001070010400
सोयाबिनलोकलक्विंटल600415045864368
सोयाबिनपिवळाक्विंटल37428044004340
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1236
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/04/2024
हरभराक्विंटल350530060005650
हरभरालालक्विंटल77535055005425
तूरलालक्विंटल619700102009950
तूरगज्जरक्विंटल19099901095010470
सोयाबिनपिवळाक्विंटल68428044004340
हळद/ हळकुंडक्विंटल3000145001655015525
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3746
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/04/2024
हरभरालालक्विंटल77535055005425
तूरलालक्विंटल599400105009950
सोयाबिनपिवळाक्विंटल83420043004250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)219
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2024
कापूसलोकलक्विंटल73670070006850
हरभरालोकलक्विंटल35510054005200
हरभरालालक्विंटल51530055005400
तूरलालक्विंटल749250100009575
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल21512557255325
सोयाबिनपिवळाक्विंटल81412543004188
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल19110001400012000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)354
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/03/2024
हरभरालालक्विंटल50530055005400
तूरलालक्विंटल4395001050010000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल55421043204265
एकुण आवक (क्विंटलमधील)148
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/03/2024
हरभरालोकलक्विंटल37500053005200
तूरलालक्विंटल45910096009300
सोयाबिनपिवळाक्विंटल62400043004150
एकुण आवक (क्विंटलमधील)144
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/03/2024
गहूलोकलक्विंटल97220023002250
हरभरालोकलक्विंटल34500054005200
हरभरालालक्विंटल70520054005300
तूरलालक्विंटल112910099509550
सोयाबिनपिवळाक्विंटल90412543254238
एकुण आवक (क्विंटलमधील)403
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/03/2024
हरभरालालक्विंटल139515052505200
तूरलालक्विंटल689400104009900
सोयाबिनपिवळाक्विंटल83423043204275
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल452100001850514252
एकुण आवक (क्विंटलमधील)742
26/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल121750078007650
हरभरालोकलक्विंटल12500054005200
हरभरालालक्विंटल187565059505800
तूरलालक्विंटल1099300101009675
सोयाबिनपिवळाक्विंटल159441745504483
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल32115001450012500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)620
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/03/2024
हरभरालोकलक्विंटल44500054005300
हरभरालालक्विंटल70530055005400
तूरलालक्विंटल1179100101009650
सोयाबिनपिवळाक्विंटल107416043354235
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल291130001990015690
एकुण आवक (क्विंटलमधील)629
22/03/2024
गहूलोकलक्विंटल77220023002250
गहू२१८९क्विंटल46220025002350
हरभरालोकलक्विंटल50510054005200
हरभरालालक्विंटल163565059505800
तूरलालक्विंटल132925097509500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल130410043354230
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल988105031665013451
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1586
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/03/2024
गहूशरबतीक्विंटल300190030002450
ज्वारीलोकलक्विंटल30150021351817
हरभराक्विंटल900510055555327
हरभरालोकलक्विंटल40510055005300
हरभरालालक्विंटल79530055005400
तूरलालक्विंटल169930098009550
सोयाबिनलोकलक्विंटल1000419045004345
सोयाबिनपिवळाक्विंटल78425043004275
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2596
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/03/2024
हरभराक्विंटल800520056505425
हरभरालालक्विंटल84530055005400
तूरलालक्विंटल66940099009650
तूरगज्जरक्विंटल1909190101509670
सोयाबिनपिवळाक्विंटल92420043504275
हळद/ हळकुंडक्विंटल1900160001900017500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3132
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/03/2024
गहूलोकलक्विंटल93235024502400
गहूशरबतीक्विंटल300180031002450
ज्वारीलोकलक्विंटल60150024051952
हरभराक्विंटल650520056505425
हरभरालोकलक्विंटल42500054005100
हरभरालालक्विंटल75530055005400
तूरलालक्विंटल115930098009500
करडईलोकलक्विंटल3322032203220
सोयाबिनलोकलक्विंटल1000419045214355
सोयाबिनपिवळाक्विंटल126407543254200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2464
18/03/2024
गहू२१८९क्विंटल20230025002400
हरभराक्विंटल600525056505450
हरभरालोकलक्विंटल44500055005200
हरभरालालक्विंटल182542557505613
तूरलालक्विंटल118935099509600
तूरगज्जरक्विंटल2609390102259807
सोयाबिनपिवळाक्विंटल152411043754255
हळद/ हळकुंडक्विंटल3000150001700016000
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल940100001820514102
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5316
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/03/2024
गहूलोकलक्विंटल100235024502400
गहूशरबतीक्विंटल150180031052452
ज्वारीलोकलक्विंटल30150025002000
हरभराक्विंटल550521056705440
हरभरालोकलक्विंटल51500055005200
हरभरालालक्विंटल96535056005475
तूरलालक्विंटल180935099509600
सोयाबिनलोकलक्विंटल600404044934266
सोयाबिनपिवळाक्विंटल95405043254188
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल579114451724514745
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2431
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/03/2024
हरभराक्विंटल800515055955372
हरभरालोकलक्विंटल110442055754997
हरभरालालक्विंटल83535055505450
तूरलोकलक्विंटल30555596257590
तूरलालक्विंटल859500100009750
तूरगज्जरक्विंटल2559350102559802
सोयाबिनपिवळाक्विंटल380419544234309
हळद/ हळकुंडक्विंटल2850155001760016550
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल573106002000015300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5166
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल73700074007300
गहूशरबतीक्विंटल400195030852517
ज्वारीलोकलक्विंटल31220028902545
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल58230024002350
हरभराक्विंटल1050525057005475
हरभरालोकलक्विंटल50510054005300
हरभरालालक्विंटल117517552755225
तूरलालक्विंटल110915096509375
तूरगज्जरक्विंटल2309500103209910
सोयाबिनलोकलक्विंटल800406045404300
सोयाबिनपिवळाक्विंटल160406543004231
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3079
13/03/2024
गहूलोकलक्विंटल78220023002250
गहू२१८९क्विंटल58200023002150
गहूपिवळाक्विंटल25230030002500
हरभराक्विंटल900530058005550
हरभरालोकलक्विंटल60510054005300
हरभरालालक्विंटल79535056005475
तूरलालक्विंटल102920097509475
तूरगज्जरक्विंटल30096001040010000
सोयाबिनलोकलक्विंटल400405044504250
सोयाबिनपिवळाक्विंटल149411043004230
हळद/ हळकुंडक्विंटल2500165001810017300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4651
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/03/2024
गहूशरबतीक्विंटल405188032002540
ज्वारीलोकलक्विंटल25225030002625
हरभराक्विंटल850521056805445
हरभरालोकलक्विंटल84500053005150
हरभरालालक्विंटल155540055505475
तूरलालक्विंटल98915096509400
तूरगज्जरक्विंटल3309300103009800
सोयाबिनलोकलक्विंटल390405044254237
सोयाबिनपिवळाक्विंटल117405542854220
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल1076120002160016800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3530
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/03/2024
गहूलोकलक्विंटल89235024002375
हरभराक्विंटल800515055005325
हरभरालोकलक्विंटल106510053505200
हरभरालालक्विंटल69540055005450
तूरलालक्विंटल103920096009425
तूरगज्जरक्विंटल1909355103209837
सोयाबिनलोकलक्विंटल300400044094204
सोयाबिनपिवळाक्विंटल137410043104218
हळद/ हळकुंडक्विंटल1300151001835016725
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3094
09/03/2024
गहूलोकलक्विंटल107225024002325
गहूशरबतीक्विंटल181155026902120
ज्वारीलोकलक्विंटल10225131002675
हरभराक्विंटल965511055605335
हरभरालोकलक्विंटल60510054005200
हरभरालालक्विंटल72520054005300
तूरलालक्विंटल86925096009425
तूरगज्जरक्विंटल199919099909590
सोयाबिनलोकलक्विंटल300394543664155
सोयाबिनपिवळाक्विंटल118410042854218
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2098
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/03/2024
गहूलोकलक्विंटल104230024002350
गहूशरबतीक्विंटल300155027952172
ज्वारीलोकलक्विंटल61219031002645
हरभराक्विंटल1300515056805415
हरभरालोकलक्विंटल108510054005300
हरभरालालक्विंटल90535055005425
तूरलालक्विंटल117935098009525
तूरगज्जरक्विंटल4509500104009950
सोयाबिनलोकलक्विंटल600400544104207
सोयाबिनपिवळाक्विंटल150411043004230
हळद/ हळकुंडक्विंटल1100143001700015615
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल6100001310012000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4386
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/03/2024
गहूलोकलक्विंटल84230024002350
हरभरालालक्विंटल85545056005525
तूरलालक्विंटल959500100009750
सोयाबिनपिवळाक्विंटल105422043004260
एकुण आवक (क्विंटलमधील)369
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/03/2024
गहूलोकलक्विंटल112225024002325
गहूशरबतीक्विंटल350160032002400
ज्वारीलोकलक्विंटल60230032052752
हरभराक्विंटल1335530058005550
हरभरालालक्विंटल96541056005505
तूरलालक्विंटल87930099009600
तूरगज्जरक्विंटल30096401044010040
सोयाबिनलोकलक्विंटल500404044004220
सोयाबिनपिवळाक्विंटल91421043004255
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2931
04/03/2024
गहूलोकलक्विंटल105220024002300
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल26200023002150
हरभराक्विंटल1100533558355585
हरभरालोकलक्विंटल109510055005300
हरभरालालक्विंटल166720077007450
तूरलालक्विंटल167925097009475
तूरगज्जरक्विंटल20096501045010050
सोयाबिनलोकलक्विंटल400408044604270
सोयाबिनपिवळाक्विंटल169412543504250
हळद/ हळकुंडक्विंटल900135001600014750
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल9100001300012000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3351
02/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल45700075007250
गहूशरबतीक्विंटल300165028002225
ज्वारीलोकलक्विंटल85220035252862
हरभराक्विंटल900533557505542
हरभरालोकलक्विंटल27510054505200
हरभरालालक्विंटल116540056005500
तूरलालक्विंटल210903397679433
तूरगज्जरक्विंटल3509330103009815
सोयाबिनलोकलक्विंटल600405044004225
सोयाबिनपिवळाक्विंटल490417743824287
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल31130001450013700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3154
01/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल78730076007450
गहू२१८९क्विंटल42250028002650
हरभराक्विंटल800519056555422
हरभरालोकलक्विंटल138510055005300
हरभरालालक्विंटल183547558005638
तूरलालक्विंटल190776781007933
तूरगज्जरक्विंटल4009199102009699
सोयाबिनलोकलक्विंटल685405044804265
सोयाबिनपिवळाक्विंटल169405543754240
हळद/ हळकुंडक्विंटल1100131001520014150
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3785
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/02/2024
हरभरालालक्विंटल66520054005300
तूरलालक्विंटल95920097009450
सोयाबिनपिवळाक्विंटल114423043704300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)275
27/02/2024
कापूसलोकलक्विंटल68700073007150
गहूशरबतीक्विंटल199188026502265
ज्वारीलोकलक्विंटल31155024251987
हरभराक्विंटल650500055555277
हरभरालोकलक्विंटल67500055005300
हरभरालालक्विंटल124547056805575
तूरलालक्विंटल198905095509300
तूरगज्जरक्विंटल3559300100509675
सोयाबिनलोकलक्विंटल500409544784286
सोयाबिनपिवळाक्विंटल145406043254188
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2337
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/02/2024
गहूशरबतीक्विंटल300182529002362
ज्वारीलोकलक्विंटल50155022851917
हरभराक्विंटल400555060005775
हरभरालोकलक्विंटल605256005400
हरभरालालक्विंटल63551057005605
तूरलालक्विंटल141910096009325
तूरगज्जरक्विंटल4109250100959672
सोयाबिनलोकलक्विंटल500409044664278
सोयाबिनपिवळाक्विंटल105425043254288
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2029
23/02/2024
हरभराक्विंटल506560060555827
हरभरालोकलक्विंटल22520057005500
हरभरालालक्विंटल67550057505625
तूरलालक्विंटल126945097509575
तूरगज्जरक्विंटल5129395102909842
सोयाबिनलोकलक्विंटल450409044514270
सोयाबिनपिवळाक्विंटल160415543504240
हळद/ हळकुंडक्विंटल1005121001360012850
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल106592001400011600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3913
22/02/2024
कापूसलोकलक्विंटल140700072007100
गहूशरबतीक्विंटल190165032052427
ज्वारीलोकलक्विंटल35215027352442
हरभराक्विंटल532555059955772
हरभरालोकलक्विंटल33520057005500
हरभरालालक्विंटल47550057505625
तूरलालक्विंटल230910096339367
तूरगज्जरक्विंटल68398001050010150
सोयाबिनलोकलक्विंटल800405044864268
सोयाबिनपिवळाक्विंटल154407043254198
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2844
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/02/2024
हरभराक्विंटल600550059805740
हरभरालोकलक्विंटल116540057005500
तूरलालक्विंटल253930097509525
सोयाबिनलोकलक्विंटल831409044884289
सोयाबिनपिवळाक्विंटल129417543504250
हळद/ हळकुंडक्विंटल1500119901452013255
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3429
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/02/2024
गहूशरबतीक्विंटल250170028002250
ज्वारीलोकलक्विंटल80150025052002
हरभराक्विंटल405550059905745
हरभरालोकलक्विंटल103510056005200
तूरलालक्विंटल245920097009425
तूरगज्जरक्विंटल5009300102009750
सोयाबिनलोकलक्विंटल800405044664258
सोयाबिनपिवळाक्विंटल176418043504253
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2559
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/02/2024
गहूशरबतीक्विंटल110170035352617
ज्वारीलोकलक्विंटल25220032352717
हरभराक्विंटल390555060005775
हरभरालोकलक्विंटल90510056005400
तूरलालक्विंटल275912596509325
तूरगज्जरक्विंटल4109100101509625
सोयाबिनलोकलक्विंटल400405044104230
सोयाबिनपिवळाक्विंटल187412043504198
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1887
16/02/2024
हरभराक्विंटल355561060505830
हरभरालोकलक्विंटल55510057005500
तूरलालक्विंटल143910096009325
तूरगज्जरक्विंटल5319190101009645
सोयाबिनलोकलक्विंटल365409544214258
सोयाबिनपिवळाक्विंटल174405043254188
हळद/ हळकुंडक्विंटल1900119901400512997
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3523
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/02/2024
गहूशरबतीक्विंटल81190032552577
ज्वारीलोकलक्विंटल10220030502625
हरभराक्विंटल250565060805865
हरभरालोकलक्विंटल67550059005700
तूरलालक्विंटल336920096759425
तूरगज्जरक्विंटल600900098509425
सोयाबिनलोकलक्विंटल400410044854292
सोयाबिनपिवळाक्विंटल121412543254200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1865
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/02/2024
हरभराक्विंटल350580062106005
तूरगज्जरक्विंटल330890098009350
सोयाबिनलोकलक्विंटल200420044604330
हळद/ हळकुंडक्विंटल1000115001390012700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1880
13/02/2024
गहूशरबतीक्विंटल80220030052602
ज्वारीलोकलक्विंटल18250035053002
हरभराक्विंटल150580063006050
हरभरालोकलक्विंटल37550060005700
तूरलालक्विंटल316925097009475
तूरगज्जरक्विंटल7158900100509475
सोयाबिनलोकलक्विंटल405414045114325
सोयाबिनपिवळाक्विंटल165418044104320
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1886
12/02/2024
हरभराक्विंटल300599064806235
हरभरालोकलक्विंटल44510056005300
तूरलालक्विंटल417930098259575
तूरगज्जरक्विंटल8009300104009850
सोयाबिनलोकलक्विंटल400410045154307
सोयाबिनपिवळाक्विंटल173412544004288
हळद/ हळकुंडक्विंटल1800113501350012425
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल107290001445011725
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5006
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/02/2024
हरभरालोकलक्विंटल20510055005300
तूरलालक्विंटल253945099009650
सोयाबिनपिवळाक्विंटल162417044134310
एकुण आवक (क्विंटलमधील)435

बाजारभाव हिंगोली बाजारभाव हिंगोली बाजारभाव

श्रोत :- msamb.com

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top