कृषी महाराष्ट्र

बीड बाजारभाव

बीड बाजारभाव

 

दर प्रती युनिट (रु.).
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/05/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल192198826602350
गहूलोकलक्विंटल88215034002750
गहूहायब्रीडक्विंटल23239026002486
गहूपिवळाक्विंटल30216134433000
ज्वारीमालदांडीक्विंटल124150132012444
ज्वारीरब्बीक्विंटल343185030012656
हरभराक्विंटल139530062006100
हरभरालोकलक्विंटल33599261356050
हरभरालालक्विंटल23560057805692
मूगलोकलक्विंटल1860086008600
तूरपांढराक्विंटल21191761159010799
सोयाबिनक्विंटल606405044614411
सोयाबिनपिवळाक्विंटल81427544204350
तीलपांढराक्विंटल2162001620016200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1896
15/05/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल262196726342412
गहूलोकलक्विंटल54220029852600
गहूपिवळाक्विंटल19215133512300
ज्वारीमालदांडीक्विंटल60200027712375
ज्वारीरब्बीक्विंटल399175030702650
हरभराक्विंटल211499559005875
हरभरालोकलक्विंटल54480060555700
हरभरालालक्विंटल181583058905855
तूरक्विंटल14100001080010700
तूरपांढराक्विंटल20790501132510500
सोयाबिनक्विंटल1114433845164476
सोयाबिनपिवळाक्विंटल284443744974471
तीलपांढराक्विंटल3135001620015000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2862
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/05/2024
हरभरालालक्विंटल210586260005900
सोयाबिनपिवळाक्विंटल160456045784560
एकुण आवक (क्विंटलमधील)370
11/05/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल302205026502425
गहूलोकलक्विंटल86220032402720
गहूपिवळाक्विंटल35220030002901
ज्वारीरब्बीक्विंटल321185029502563
हरभराक्विंटल198510060505951
हरभरालोकलक्विंटल21535160485700
हरभरालालक्विंटल40582558255825
मूगलोकलक्विंटल3780078007800
तूरलालक्विंटल3100001070010300
तूरपांढराक्विंटल11591501120010575
सोयाबिनक्विंटल313400045254481
सोयाबिनपिवळाक्विंटल218413145164425
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1655
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/04/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल68195040002825
गहूहायब्रीडक्विंटल40229027362413
गहूपिवळाक्विंटल83210031682968
ज्वारीमालदांडीक्विंटल295160239002695
ज्वारीरब्बीक्विंटल308200031002900
ज्वारीपांढरीक्विंटल3200020002000
हरभराक्विंटल792575660485966
हरभरालालक्विंटल24575057715760
तूरक्विंटल1898001040010000
तूरपांढराक्विंटल1526000109009627
सोयाबिनक्विंटल1334429646394601
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3117
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/04/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल124195027902513
गहूलोकलक्विंटल282210030502700
गहूपिवळाक्विंटल102220032002725
ज्वारीरब्बीक्विंटल335175031912600
हरभराक्विंटल403500059155861
हरभरालोकलक्विंटल42545056735575
हरभरालालक्विंटल130563060705850
मूगलोकलक्विंटल1800080008000
तूरलालक्विंटल3108001080010800
तूरपांढराक्विंटल49985001110010250
सोयाबिनक्विंटल540400046004561
सोयाबिनपिवळाक्विंटल385419845674535
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2846
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल38220030002600
गहूलोकलक्विंटल150226130512650
ज्वारीमालदांडीक्विंटल8270027002700
ज्वारीरब्बीक्विंटल76180035202700
हरभरालोकलक्विंटल52500056005300
हरभरालालक्विंटल25565056505650
तूरपांढराक्विंटल1889000105009800
सोयाबिनपिवळाक्विंटल259432545064455
एकुण आवक (क्विंटलमधील)796
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/04/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल150184634252638
गहूलोकलक्विंटल311220030512650
गहूपिवळाक्विंटल102225031742841
ज्वारीरब्बीक्विंटल487180033012663
हरभराक्विंटल353515155695500
हरभरालोकलक्विंटल48540055625480
हरभरालालक्विंटल70550056515550
तूरपांढराक्विंटल2248000101489300
सोयाबिनक्विंटल431390045114480
सोयाबिनपिवळाक्विंटल120440544934445
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2296
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/04/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल2259027512670
गहूहायब्रीडक्विंटल13218023512244
ज्वारीमालदांडीक्विंटल150170036802612
हरभरालालक्विंटल8540054705423
तूरपांढराक्विंटल18640090007809
सोयाबिनपिवळाक्विंटल84441145214461
एकुण आवक (क्विंटलमधील)275
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल42200027712380
गहूलोकलक्विंटल75220029002550
गहूहायब्रीडक्विंटल46215832202857
ज्वारीमालदांडीक्विंटल216188144112786
ज्वारीरब्बीक्विंटल42200031502575
मकाहायब्रीडक्विंटल6219521952195
हरभरालोकलक्विंटल12465054005025
हरभरालालक्विंटल63541355215466
तूरपांढराक्विंटल72800098169245
सोयाबिनपिवळाक्विंटल153438744514399
एकुण आवक (क्विंटलमधील)727
31/03/2024
गहू२१८९नग41280031002950
ज्वारीलोकलक्विंटल54300035003400
मकालोकलक्विंटल18200021002050
हरभरालोकलक्विंटल61520055005250
कांदाउन्हाळीक्विंटल565020015001050
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5783
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/03/2024
बाजरीमहिकोक्विंटल27255144002802
गहूपिवळाक्विंटल3194123002150
ज्वारीरब्बीक्विंटल36250029002850
ज्वारीपिवळीक्विंटल8340140003600
मकालालक्विंटल57220022112210
हरभरालोकलक्विंटल6400154205400
तूरलोकलक्विंटल6750092009151
सोयाबिनपिवळाक्विंटल21420044114410
एकुण आवक (क्विंटलमधील)164
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल7215025812366
गहूहायब्रीडक्विंटल38220028102438
ज्वारीमालदांडीक्विंटल189165133402427
तूरपांढराक्विंटल5965096509650
सोयाबिनपिवळाक्विंटल7485148514851
एकुण आवक (क्विंटलमधील)246
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
26/03/2024
कापूसक्विंटल6750075007500
कापूसलोकलक्विंटल16765076567650
बाजरीहायब्रीडक्विंटल14230038502630
ज्वारीमालदांडीक्विंटल187164138502522
हरभराक्विंटल52540054515425
हरभरालालक्विंटल4540054315416
तूरक्विंटल3860086008600
तूरपांढराक्विंटल9870094819137
सोयाबिनक्विंटल175435144504425
सोयाबिनपिवळाक्विंटल79440045114457
एकुण आवक (क्विंटलमधील)545
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल51202528752625
गहूलोकलक्विंटल127220031902750
गहूपिवळाक्विंटल30240033003000
गहूलालक्विंटल5290029002900
ज्वारीमालदांडीक्विंटल4325032503250
ज्वारीरब्बीक्विंटल280175030332450
मकालोकलक्विंटल35230023002300
हरभराक्विंटल143500054425311
हरभरालोकलक्विंटल17495054005375
हरभरालालक्विंटल50548655505500
तूरलालक्विंटल4950095009500
तूरपांढराक्विंटल116735098009116
सोयाबिनक्विंटल384400043774300
सोयाबिनपिवळाक्विंटल41438544024393
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1287
22/03/2024
कापूसक्विंटल52725077107510
बाजरीहायब्रीडक्विंटल99195028332575
गहूलोकलक्विंटल131215031602700
गहूपिवळाक्विंटल57200031002900
ज्वारीरब्बीक्विंटल354177530512700
हरभराक्विंटल245480053945350
हरभरालोकलक्विंटल32460054855100
हरभरालालक्विंटल100546155005480
तूरक्विंटल4900094009200
तूरलालक्विंटल6968596859685
तूरपांढराक्विंटल215660097459400
सोयाबिनक्विंटल656417544394350
सोयाबिनपिवळाक्विंटल220430544254400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2171
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल57230033002750
गहूलोकलक्विंटल86210029502700
गहूपिवळाक्विंटल142220033002952
ज्वारीरब्बीक्विंटल195170131812450
मकालालक्विंटल1200020002000
हरभराक्विंटल206512554005300
हरभरालोकलक्विंटल86500055505500
तूरपांढराक्विंटल109707597388850
सोयाबिनक्विंटल312410044314351
सोयाबिनपिवळाक्विंटल38435043754375
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1232
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल36240027502550
गहूलोकलक्विंटल54215029002550
ज्वारीरब्बीक्विंटल38200033002700
हरभरालोकलक्विंटल48468055605200
तूरपांढराक्विंटल68600097008500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल37437543754375
एकुण आवक (क्विंटलमधील)281
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल127233827772624
बाजरीमहिकोक्विंटल11280040002800
गहूलोकलक्विंटल742100265002400
गहू२१८९क्विंटल27280030002900
गहूपिवळाक्विंटल90195631262950
ज्वारीलोकलक्विंटल109300036003400
ज्वारीमालदांडीक्विंटल311170037412551
ज्वारीरब्बीक्विंटल234186727772610
ज्वारीपिवळीक्विंटल3345043004100
घेवडा बीक्विंटल5821182118211
हरभराक्विंटल284515155555400
हरभरालोकलक्विंटल133463755675447
तूरपांढराक्विंटल238563373996773
सोयाबिनक्विंटल436400044414400
सोयाबिनपिवळाक्विंटल180422144364413
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2262
18/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल118220628962663
बाजरीमहिकोक्विंटल9240040002620
गहूलोकलक्विंटल216215028912500
गहूहायब्रीडक्विंटल36210029902612
गहूपिवळाक्विंटल158209035113166
गहूलालक्विंटल20300030003000
ज्वारीमालदांडीक्विंटल209270036103135
ज्वारीरब्बीक्विंटल313243434743050
मकालालक्विंटल23215024602351
हरभराक्विंटल332500055125451
हरभरालोकलक्विंटल123505556065425
हरभरालालक्विंटल66401362635391
मूगलोकलक्विंटल2800080508025
तूरलोकलक्विंटल5840090008800
तूरलालक्विंटल4100001000010000
तूरपांढराक्विंटल187706797639202
सोयाबिनक्विंटल439425045004461
सोयाबिनपिवळाक्विंटल281433544974398
कांदाउन्हाळीक्विंटल866020015001000
चिंचलोकलक्विंटल11140017101600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)11212
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल26244027052590
बाजरीमहिकोक्विंटल6260029212810
गहूलोकलक्विंटल73220030302650
गहूपिवळाक्विंटल79220034602800
ज्वारीरब्बीक्विंटल223210028712500
हरभराक्विंटल154510056765451
हरभरालोकलक्विंटल34542654965463
हरभरालालक्विंटल45565056515650
तूरलोकलक्विंटल3810092018801
तूरलालक्विंटल2100001000010000
तूरपांढराक्विंटल188725099068950
सोयाबिनक्विंटल156410044614400
सोयाबिनपिवळाक्विंटल125442244734440
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1114
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल55228526502450
गहूलोकलक्विंटल128215029002525
गहूपिवळाक्विंटल68212531003000
ज्वारीरब्बीक्विंटल233165027612400
हरभराक्विंटल394500056515500
हरभरालोकलक्विंटल12540056255525
तूरपांढराक्विंटल2767700100419125
तूरकाळीक्विंटल1750075007500
सोयाबिनक्विंटल228420144654351
सोयाबिनपिवळाक्विंटल34436144004375
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1429
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल61205028932551
गहूलोकलक्विंटल156220030502650
गहूहायब्रीडक्विंटल3230031302715
गहूपिवळाक्विंटल155210032702826
ज्वारीमालदांडीक्विंटल168210029012547
ज्वारीरब्बीक्विंटल483188031352600
हरभराक्विंटल834500055635500
हरभरालोकलक्विंटल77450056585000
हरभरालालक्विंटल87547155875538
तूरलालक्विंटल2901090109010
तूरपांढराक्विंटल248770098949267
सोयाबिनक्विंटल715390044414350
सोयाबिनपिवळाक्विंटल403439144644436
चिंचहायब्रीडक्विंटल24200020002000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3416
13/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल538787579567950
बाजरीहायब्रीडक्विंटल20225028512550
गहूलोकलक्विंटल246222531262600
गहूहायब्रीडक्विंटल4230029012551
गहू२१८९क्विंटल30280031002950
ज्वारीलोकलक्विंटल83310037003350
ज्वारीमालदांडीक्विंटल193247535752971
ज्वारीरब्बीक्विंटल28160028512100
हरभराक्विंटल90547555005475
हरभरालोकलक्विंटल128510056035450
हरभरालालक्विंटल87540656435485
तूरक्विंटल8900094009200
तूरपांढराक्विंटल181725097758953
सोयाबिनक्विंटल463443144754468
सोयाबिनपिवळाक्विंटल207439844414416
कांदाउन्हाळीक्विंटल751630016001100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)9822
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल25225027002500
गहूलोकलक्विंटल318230029302600
ज्वारीरब्बीक्विंटल23160028962400
हरभरालोकलक्विंटल48537056255450
तूरपांढराक्विंटल76600096008500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल41425043844320
एकुण आवक (क्विंटलमधील)531
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल44222628242513
बाजरीमहिकोक्विंटल2285028502850
गहूलोकलक्विंटल238215028912450
गहूपिवळाक्विंटल90215029002650
ज्वारीरब्बीक्विंटल455208429652543
ज्वारीपिवळीक्विंटल20380042424171
मकालालक्विंटल14239125002391
हरभराक्विंटल577500054515321
हरभरालोकलक्विंटल91480155525469
मूगलोकलक्विंटल2910091009100
तूरलोकलक्विंटल8800093009100
तूरपांढराक्विंटल205700098259226
करडईसफेदक्विंटल4300044004400
सोयाबिनपिवळाक्विंटल32410044004361
तीलपांढराक्विंटल1122001220012200
चिंचलोकलक्विंटल2170117011701
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1785
10/03/2024
कापूसक्विंटल53700078007550
एकुण आवक (क्विंटलमधील)53
09/03/2024
कापूसक्विंटल106700078007550
बाजरीहायब्रीडक्विंटल30200026202350
बाजरीहायब्रीडनग10205127512251
गहूलोकलक्विंटल186220029002550
गहूपिवळानग38200028512400
ज्वारीरब्बीक्विंटल20160028352450
ज्वारीरब्बीनग248220027492450
हरभराक्विंटल71542554755450
हरभरानग484510054405351
हरभरालोकलक्विंटल40561656715650
तूरक्विंटल3940094009400
तूरपांढराक्विंटल47600096019200
तूरपांढरानग38810098509650
सोयाबिनक्विंटल248442544614445
सोयाबिननग268400043654300
सोयाबिनपिवळाक्विंटल73435043884360
एकुण आवक (क्विंटलमधील)824
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल95220029502475
गहूलोकलक्विंटल150200029002400
गहूपिवळाक्विंटल145210029012650
ज्वारीरब्बीक्विंटल634175027382350
हरभराक्विंटल881510055255400
हरभरालोकलक्विंटल38540057515600
मूगलोकलक्विंटल4920092009200
तूरपांढराक्विंटल363710098859100
करडईबोल्डक्विंटल14405040504050
सोयाबिनक्विंटल359400043524300
सोयाबिनपिवळाक्विंटल25400043694300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2708
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल110210028002500
ज्वारीरब्बीक्विंटल102180033102650
हरभरालोकलक्विंटल67458056255450
तूरपांढराक्विंटल255750097568500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल72400043704300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)606
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल31220027002500
गहूलोकलक्विंटल105200029822500
ज्वारीरब्बीक्विंटल27180026002300
हरभरालोकलक्विंटल30550058155650
हरभरालालक्विंटल240573059165750
तूरलालक्विंटल4102001020010200
तूरपांढराक्विंटल102650097508500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल160431544214375
एकुण आवक (क्विंटलमधील)699
04/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल51233827842475
गहूलोकलक्विंटल113225028562550
गहूपिवळाक्विंटल51200029852500
गहूलालक्विंटल6270027002700
ज्वारीमालदांडीक्विंटल320162035002526
ज्वारीरब्बीक्विंटल289153029562576
हरभराक्विंटल824520057455500
हरभरालोकलक्विंटल57486058355400
हरभरालालक्विंटल100564057755720
तूरलालक्विंटल2102001020010200
तूरपांढराक्विंटल348700098129168
सोयाबिनक्विंटल333405044164371
सोयाबिनपिवळाक्विंटल334440744654434
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2828
03/03/2024
कापूसक्विंटल27710075507500
गहू२१८९क्विंटल50280031002900
ज्वारीलोकलक्विंटल100300036003300
हरभरालोकलक्विंटल76500056005300
कांदालालक्विंटल916020020001350
एकुण आवक (क्विंटलमधील)9413
02/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल39228327002550
गहूलोकलक्विंटल62210027912450
गहू२१८९क्विंटल33280030002900
गहूपिवळाक्विंटल40200030252600
ज्वारीरब्बीक्विंटल183190026372357
ज्वारीपिवळीक्विंटल1370137013701
ज्वारीपांढरीक्विंटल21180027501800
हरभराक्विंटल545535056765576
हरभरालोकलक्विंटल33512656115520
हरभरालालक्विंटल70574057405740
मूगलोकलक्विंटल2650072006850
तूरक्विंटल16900095009300
तूरपांढराक्विंटल194725097239350
भुईमुग शेंग (सुकी)घुंगरुक्विंटल1650065006500
करडईलोकलक्विंटल8371037103710
सोयाबिनक्विंटल531422544604431
सोयाबिनपिवळाक्विंटल91440644494415
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1870
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/02/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल31225027002500
गहूलोकलक्विंटल55220027452500
ज्वारीरब्बीक्विंटल108170031902500
हरभरालोकलक्विंटल13475056005175
हरभरालालक्विंटल110544056005500
मूगलोकलक्विंटल1795079507950
तूरलालक्विंटल259300104909800
तूरपांढराक्विंटल198550096258000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल285427344654375
एकुण आवक (क्विंटलमधील)826
27/02/2024
कापूसक्विंटल118690074007150
कापूसलोकलक्विंटल296725474067308
बाजरीहायब्रीडक्विंटल124205028012600
बाजरीमहिकोक्विंटल14230140002971
गहूलोकलक्विंटल232200026502400
गहूपिवळाक्विंटल99205030252775
ज्वारीरब्बीक्विंटल495203330372613
ज्वारीपिवळीक्विंटल3400041004100
हरभराक्विंटल1110527555505476
हरभरालोकलक्विंटल101466655905425
हरभरालालक्विंटल60559859515700
तूरक्विंटल26910093009200
तूरलोकलक्विंटल5870096509301
तूरलालक्विंटल15920098609700
तूरपांढराक्विंटल458812598909200
सोयाबिनक्विंटल1811420044954456
सोयाबिनपिवळाक्विंटल273423644534413
चिंचलोकलक्विंटल6130017511751
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5246
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/02/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल7222527502500
गहूलोकलक्विंटल18220025502375
ज्वारीरब्बीक्विंटल8270039013300
हरभरालोकलक्विंटल3495054765210
तूरपांढराक्विंटल36600095008000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1380038003800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)73
23/02/2024
कापूसक्विंटल90670071506950
बाजरीहायब्रीडक्विंटल24239628342615
बाजरीमहिकोक्विंटल2210021002100
गहूलोकलक्विंटल132210030512600
गहूहायब्रीडक्विंटल6230026802545
गहूपिवळाक्विंटल149203829002751
ज्वारीमालदांडीक्विंटल285170035702484
ज्वारीरब्बीक्विंटल120211730002667
ज्वारीपिवळीक्विंटल8385142004001
ज्वारीपांढरीक्विंटल7260026002600
हरभराक्विंटल833541358215725
हरभरालोकलक्विंटल94445055405515
हरभरालालक्विंटल9555070005809
मूगलोकलक्विंटल2700070007000
तूरक्विंटल26930095219400
तूरलोकलक्विंटल19900099009600
तूरपांढराक्विंटल328670098358855
करडईसफेदक्विंटल4449046904490
सोयाबिनक्विंटल828420044824466
सोयाबिनपिवळाक्विंटल188428944274379
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3154
22/02/2024
कापूसक्विंटल14705070507050
कापूसलोकलक्विंटल791715572507218
बाजरीहायब्रीडक्विंटल31220026772476
गहूलोकलक्विंटल74200029002600
गहूहायब्रीडक्विंटल14220031322608
गहूपिवळाक्विंटल50210029002801
ज्वारीमालदांडीक्विंटल216169035022327
ज्वारीरब्बीक्विंटल183190029622600
हरभराक्विंटल615547558265766
हरभरालोकलक्विंटल7445057345100
मूगलोकलक्विंटल2790090008500
तूरक्विंटल20940096009501
तूरपांढराक्विंटल4176500100108784
सोयाबिनक्विंटल1136422544864406
सोयाबिनपिवळाक्विंटल144426644834362
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3714
बीड बाजारभाव बीड बाजारभाव  बीड बाजारभाव बीड बाजारभाव  बीड बाजारभाव बीड बाजारभाव  बीड बाजारभाव बीड बाजारभाव 

श्रोत :- msamb.com

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top