कृषी महाराष्ट्र

भंडारा बाजारभाव

भंडारा बाजारभाव

 

दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/05/2024
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल24305030503050
गहू२१८९क्विंटल6214023502260
तांदूळनं. १क्विंटल3500051005080
हरभराकाट्याक्विंटल4540055005460
तूरलालक्विंटल2100001000010000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)39
15/05/2024
भात – धानएच.एम.टीक्विंटल92227524002300
वाटाणापांढराक्विंटल10450045004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)102
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/05/2024
भात – धानएच.एम.टीक्विंटल204221123412300
गहू२१८९क्विंटल5220022002200
तांदूळक्विंटल14430044004360
तांदूळनं. १क्विंटल4480048004800
हरभराकाट्याक्विंटल4550056005550
तूरलालक्विंटल2900090009000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1400040004000
धनेलोकलक्विंटल1543054305430
मोहरीलोकलक्विंटल2430043004300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)237
11/05/2024
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल32300030003000
गहू२१८९क्विंटल38220028302800
हरभराकाट्याक्विंटल4550056005550
तूरलालक्विंटल2875087508750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)76
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/04/2024
गहू२१८९क्विंटल6200025002300
तांदूळक्विंटल7430044004300
तांदूळनं. १क्विंटल2500050005000
हरभराकाट्याक्विंटल18550056005600
हरभरालालक्विंटल70550055005500
तूरलालक्विंटल39000100009500
वालपांढराक्विंटल1860086008600
वाटाणापांढराक्विंटल15420042004200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल3400040004000
धनेलोकलक्विंटल1550055005500
मोहरीलोकलक्विंटल2430043004300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)128
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/04/2024
गहू२१८९क्विंटल25220028002400
तांदूळक्विंटल11430043004300
तांदूळनं. १क्विंटल3470047004700
तांदूळलुचाईक्विंटल2380038003800
हरभराकाट्याक्विंटल13540058005560
तूरलालक्विंटल1105001050010500
वालपांढराक्विंटल1790079007900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)56
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2024
गहू२१८९क्विंटल25220026002360
तांदूळक्विंटल11420042004200
तांदूळनं. १क्विंटल7500050005000
हरभराकाट्याक्विंटल13515055005500
मूगचमकीक्विंटल3710071007100
तूरलालक्विंटल60890090008975
वालपांढराक्विंटल5800080008000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल3410041004100
धनेलोकलक्विंटल15520054005350
मोहरीलोकलक्विंटल4420042004200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)146
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/04/2024
हरभरालालक्विंटल4520053255260
मूगहिरवाक्विंटल22700072007100
मूगचमकीक्विंटल64700070007000
तूरलोकलक्विंटल38880090008900
उडीदकाळाक्विंटल20790079257913
वाटाणालोकलक्विंटल28375038513800
धनेलोकलक्विंटल109540054215410
मोहरीलालक्विंटल1380040003900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)286
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2024
गहू२१८९क्विंटल9210026002400
तांदूळक्विंटल27390042004100
हरभराकाट्याक्विंटल22490057005300
तूरलालक्विंटल14840090008700
उडीदहिरवाक्विंटल1700070007000
वालपांढराक्विंटल24750081007900
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1380038003800
धनेलोकलक्विंटल2560056005600
मोहरीलोकलक्विंटल3420042004200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)103
31/03/2024
भात – धानएच.एम.टीक्विंटल139270028502780
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल222295030002975
एकुण आवक (क्विंटलमधील)361
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/03/2024
गहू२१८९क्विंटल3240024002400
तांदूळक्विंटल6400042004160
हरभराकाट्याक्विंटल10510053005200
तूरलालक्विंटल2850085008500
उडीदहिरवाक्विंटल2700070007000
वालपांढराक्विंटल5750081008000
धनेलोकलक्विंटल5550055005500
मोहरीलोकलक्विंटल14420042004200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)47
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/03/2024
गहू२१८९क्विंटल4200025502550
तांदूळक्विंटल25420042004200
तांदूळनं. १क्विंटल16460048504800
हरभराकाट्याक्विंटल25500056505600
तूरलालक्विंटल10810085008360
वालपांढराक्विंटल3802581008050
धनेलोकलक्विंटल2550055005500
मोहरीलोकलक्विंटल12420042004200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)97
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
26/03/2024
गहू२१८९क्विंटल11180022002200
तांदूळक्विंटल8420042004200
हरभराकाट्याक्विंटल16510053005200
तूरलालक्विंटल3820088008500
उडीदकाळाक्विंटल12800080008000
वालपांढराक्विंटल1800080008000
वाटाणापांढराक्विंटल259385038503850
मोहरीलोकलक्विंटल1420042004200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)311
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/03/2024
गहू२१८९क्विंटल3217521752175
तांदूळक्विंटल13420042004200
हरभराकाट्याक्विंटल17510052005160
हरभरालालक्विंटल180525053135283
मूगहिरवाक्विंटल23700072007100
तूरलोकलक्विंटल61880090008900
तूरलालक्विंटल8860086008600
उडीदकाळाक्विंटल24750078507675
वालपांढराक्विंटल2800080008000
वाटाणालोकलक्विंटल138375039003825
वाटाणापांढराक्विंटल106385038503850
धनेलोकलक्विंटल1550055005500
मोहरीलोकलक्विंटल2420042004200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)578
22/03/2024
गहू२१८९क्विंटल16240025002480
तांदूळक्विंटल46420042004200
हरभराकाट्याक्विंटल70510053005200
तूरलालक्विंटल5830089008535
वालपांढराक्विंटल13800080008000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2400040004000
धनेलोकलक्विंटल1600060006000
मोहरीलोकलक्विंटल3420042004200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)156
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/03/2024
हरभरालालक्विंटल137530053005300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)137
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/03/2024
गहूलोकलक्विंटल11200021002050
मूगहिरवाक्विंटल52700072007100
तूरलोकलक्विंटल47880090008900
उडीदकाळाक्विंटल43750078007650
वाटाणालोकलक्विंटल135375038553805
धनेलोकलक्विंटल275540054215410
मोहरीलालक्विंटल6380040003900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)569
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/03/2024
गहू२१८९क्विंटल4250026002520
तांदूळक्विंटल19430043004300
हरभराकाट्याक्विंटल10525052505250
मूगहिरवाक्विंटल27700070007000
मूगचमकीक्विंटल50710071007100
तूरलोकलक्विंटल27900090009000
तूरलालक्विंटल67880089008850
उडीदकाळाक्विंटल30790079007900
वालपांढराक्विंटल15900090009000
वाटाणालोकलक्विंटल127375038313790
वाटाणापांढराक्विंटल17382538253825
धनेलोकलक्विंटल24520052005200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)417
18/03/2024
गहू२१८९क्विंटल5220022002200
तांदूळक्विंटल50420042004200
हरभराकाट्याक्विंटल10500053005200
मूगहिरवाक्विंटल50700072007100
तूरलोकलक्विंटल80880090008900
तूरलालक्विंटल11850087008600
उडीदकाळाक्विंटल22780078007800
वालपांढराक्विंटल16900090009000
वाटाणालोकलक्विंटल57365038113730
वाटाणापांढराक्विंटल40390039003900
जवसलालक्विंटल2500050005000
धनेलोकलक्विंटल181532553505338
मोहरीलोकलक्विंटल2400040004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)526
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/03/2024
तांदूळक्विंटल9420042004200
हरभराकाट्याक्विंटल8510053105300
मूगहिरवाक्विंटल36700076007300
तूरलोकलक्विंटल44900090009000
तूरलालक्विंटल4850089008700
उडीदकाळाक्विंटल17780078007800
वाटाणालोकलक्विंटल93370038003750
धनेलोकलक्विंटल74515052115180
मोहरीलोकलक्विंटल2400040004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)287
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/03/2024
हरभरालालक्विंटल31520052005200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)31
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/03/2024
हरभरालालक्विंटल93527552755275
तूरलोकलक्विंटल12900090009000
तूरलालक्विंटल2890089008900
वाटाणापांढराक्विंटल225382538253825
धनेलोकलक्विंटल48542154215421
एकुण आवक (क्विंटलमधील)380
13/03/2024
भात – धान१०१०क्विंटल25210021002100
मूगहिरवाक्विंटल61700071007050
तूरलोकलक्विंटल35900090009000
उडीदकाळाक्विंटल15750078007650
वाटाणालोकलक्विंटल87370038003750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)223
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/03/2024
गहू२१८९क्विंटल2208020802080
तांदूळक्विंटल36410041004100
तांदूळनं. १क्विंटल2480048004800
हरभराकाट्याक्विंटल19510053005200
मूगहिरवाक्विंटल1650070006750
तूरलोकलक्विंटल3900090009000
तूरलालक्विंटल14850091009000
उडीदकाळाक्विंटल6750078007650
वालपांढराक्विंटल1850085008500
वाटाणालोकलक्विंटल7350038003650
वाटाणापांढराक्विंटल217385038503850
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1405040504050
धनेलोकलक्विंटल4520054515325
मोहरीलोकलक्विंटल2400040004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)315
10/03/2024
भात – धानएच.एम.टीक्विंटल128260028702781
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल342292530113000
भात – धान१०१०क्विंटल79200021622111
गहूलोकलक्विंटल12255025502550
सरसवलोकलक्विंटल30450045004500
तांदूळनं. १क्विंटल6520052005200
हरभरालोकलक्विंटल8539853985398
तूरलोकलक्विंटल11106001060010600
वाटाणालोकलनग166410044004260
जवसलोकलनग1590059005900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)616
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/03/2024
हरभरालालक्विंटल37525052505250
तूरलालक्विंटल60890090008900
उडीदकाळाक्विंटल28780078007800
धनेलोकलक्विंटल3500050005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)128
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/03/2024
तांदूळक्विंटल12410041004100
तांदूळनं. १क्विंटल1510051005100
हरभरालालक्विंटल11525052505250
तूरलालक्विंटल25885090008950
मोहरीलोकलक्विंटल2400040004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)51
04/03/2024
भात – धानएच.एम.टीक्विंटल213267128112751
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल596295030102990
भात – धान१०१०क्विंटल128205021812151
गहूलोकलक्विंटल7210021002100
सरसवलोकलक्विंटल61435143514351
तांदूळक्विंटल40400040104010
तांदूळनं. १क्विंटल11495049504950
हरभरालोकलक्विंटल64550057505635
हरभराकाट्याक्विंटल4540054005400
हरभरालालक्विंटल16525052505250
मूगचमकीक्विंटल59735073507350
तूरलोकलक्विंटल16108001080010800
तूरलालक्विंटल12880090008850
उडीदलोकलक्विंटल10780178017801
वालपांढराक्विंटल12750075007500
वाटाणालोकलक्विंटल398400044004200
वाटाणापांढराक्विंटल136365037753650
जवसलोकलक्विंटल7500050005000
मोहरीलोकलक्विंटल4410041004100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1794
03/03/2024
भात – धानएच.एम.टीक्विंटल193265027502700
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल567287030502900
भात – धान१०१०क्विंटल156200021002050
सरसवलोकलक्विंटल81465047514700
तांदूळनं. १क्विंटल3495149514951
हरभरालोकलक्विंटल30500054005350
तूरलोकलक्विंटल27880097009250
उडीदलोकलक्विंटल7751075107510
वाटाणालोकलक्विंटल171415044004300
जवसलोकलक्विंटल2566056605660
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1237
02/03/2024
भात – धानएच.एम.टीक्विंटल262265128252700
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल419293130002951
भात – धान१०१०क्विंटल133200021002050
सरसवलोकलक्विंटल9464046404640
तांदूळनं. १क्विंटल45497550004988
तांदूळलोकलक्विंटल3400040004000
हरभरालोकलक्विंटल12559258995745
हरभराकाट्याक्विंटल2500050005000
तूरलोकलक्विंटल2294511060010025
तूरलालक्विंटल7890090009000
उडीदलोकलक्विंटल1690069006900
वाटाणालोकलक्विंटल364400044214320
वाटाणापांढराक्विंटल248360037503600
जवसलोकलक्विंटल3540054005400
धनेलोकलक्विंटल1550055005500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1531
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/02/2024
तांदूळनं. १क्विंटल1450045004500
तूरलालक्विंटल26845087008600
गुळलोकलक्विंटल190288035603350
एकुण आवक (क्विंटलमधील)217
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/02/2024
तांदूळनं. १क्विंटल1495049504950
तूरलालक्विंटल5840086008500
वाटाणापांढराक्विंटल215387538753875
एकुण आवक (क्विंटलमधील)221
23/02/2024
तांदूळनं. १क्विंटल1485048504850
तूरलालक्विंटल4850087008600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5
22/02/2024
गहू२१८९क्विंटल1260026002600
तांदूळक्विंटल2400040504020
तांदूळनं. १क्विंटल3470049004800
तांदूळलुचाईक्विंटल16250030002835
तूरलालक्विंटल9840086008515
सोयाबिनपिवळाक्विंटल86340042004100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)117
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/02/2024
वाटाणापांढराक्विंटल75395040504050
एकुण आवक (क्विंटलमधील)75
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/02/2024
गहू२१८९क्विंटल2216021602160
तांदूळनं. १क्विंटल7420049304500
हरभराकाट्याक्विंटल1570057005700
तूरलालक्विंटल4820086008500
वाटाणापांढराक्विंटल200405040504050
एकुण आवक (क्विंटलमधील)214
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/02/2024
हरभराकाट्याक्विंटल4570057005700
मूगचमकीक्विंटल13800080008000
तूरलालक्विंटल3850085008500
वाटाणापांढराक्विंटल68440144014401
एकुण आवक (क्विंटलमधील)88
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/02/2024
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल4282528252825
वाटाणापांढराक्विंटल50440144014401
गुळलोकलक्विंटल572320034513350
एकुण आवक (क्विंटलमधील)626
12/02/2024
भात – धानएच.एम.टीक्विंटल295261126502625
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल519279528262800
भात – धान१०१०क्विंटल217206021852100
गहूलोकलक्विंटल1230023002300
तांदूळनं. १क्विंटल11500050005000
तूरलोकलक्विंटल28961096109610
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1071
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/02/2024
कापूसलोकलक्विंटल4534630069706850
गहूलोकलक्विंटल21200030002500
ज्वारीशाळूक्विंटल3240028002600
हरभराचाफाक्विंटल35540159315666
मूगहिरवाक्विंटल2500060005500
तूरलालक्विंटल6648900102009550
उडीदकाळाक्विंटल4650084007450
सोयाबिनपिवळाक्विंटल618427544254350
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5881
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/02/2024
तांदूळनं. १क्विंटल9480050504800
तूरलालक्विंटल6830085008400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)15
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/02/2024
तांदूळनं. १क्विंटल10500051505100
तूरलालक्विंटल9820087008500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल81399040104000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)100
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/02/2024
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल3285028502850
गहू२१८९क्विंटल1250025002500
तांदूळनं. १क्विंटल8460048004700
तूरलालक्विंटल5850085008500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)17
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/02/2024
गहू२१८९क्विंटल7250028002650
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/01/2024
तांदूळनं. १क्विंटल29390050004800
तूरलालक्विंटल7850090008800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)36
29/01/2024
भात – धानएच.एम.टीक्विंटल721263027502720
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1129295031003000
भात – धान१०१०क्विंटल387211121602130
तांदूळनं. १क्विंटल21480051005000
तूरलोकलक्विंटल8981198119811
तूरलालक्विंटल2800084008165
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2268
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
25/01/2024
तूरलालक्विंटल1820082008200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/01/2024
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल8290029002900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/01/2024
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल5260026002600
गहू२१८९क्विंटल2255028002680
तांदूळक्विंटल3430043004300
तांदूळनं. १क्विंटल13475050505000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)23
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/01/2024
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल14270027002700
तांदूळनं. १क्विंटल36440050004860
एकुण आवक (क्विंटलमधील)50
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/01/2024
तांदूळनं. १क्विंटल14480049504900
तूरलालक्विंटल1815081508150
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2400040004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)17
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/01/2024
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल29265026502650
एकुण आवक (क्विंटलमधील)29
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/01/2024
भात – धानएच.एम.टीक्विंटल67260027002650
भात – धान१०१०क्विंटल61190020211960
एकुण आवक (क्विंटलमधील)128
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/01/2024
भात – धानएच.एम.टीक्विंटल3245024502450
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/01/2024
भात – धानएच.एम.टीक्विंटल175270027252715
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल6272527252725
भात – धान१०१०क्विंटल78190020111955
तांदूळनं. १क्विंटल29490052005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)288
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/01/2024
भात – धानएच.एम.टीक्विंटल712252627882695
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल569286330002925
भात – धानआरपीएनक्विंटल58220022502225
भात – धानसारथीक्विंटल23220022502225
भात – धान१०१०क्विंटल764192520161978
गहूलोकलक्विंटल1272127212721
तांदूळनं. १क्विंटल15442544254425
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2142
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/01/2024
भात – धानएच.एम.टीक्विंटल7270028752790
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल320260029002750
तांदूळनं. १क्विंटल35480050004980
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1400040004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)363
01/01/2024
भात – धानएच.एम.टीक्विंटल887242126112531
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1137281129712921
भात – धान१०१०क्विंटल598190019911961
गहूलोकलक्विंटल3300030003000
तांदूळनं. १क्विंटल21485048504850
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2440044004400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2648
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/12/2023
भात – धानएच.एम.टीक्विंटल53270028752770
तांदूळनं. १क्विंटल29485049004880
हरभराकाट्याक्विंटल1490049004900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)83
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/12/2023
भात – धानक्रांतीक्विंटल3240024002400
भात – धानएच.एम.टीक्विंटल93265027002675
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल103277529002838
भात – धानआरपीएनक्विंटल153220022502225
गहू२१८९क्विंटल1210021002100
तांदूळक्विंटल25485049504925
तांदूळनं. १क्विंटल404485055004940
हरभराकाट्याक्विंटल1510051005100
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1430043004300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)784
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/12/2023
भात – धानएच.एम.टीक्विंटल11260027002650
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल268275029062825
भात – धानआरपीएनक्विंटल48220022502225
भात – धानसारथीक्विंटल68220022502225
भात – धान१०१०क्विंटल194199120112000
तांदूळनं. १क्विंटल20485050004950
एकुण आवक (क्विंटलमधील)609
27/12/2023
भात – धानएच.एम.टीक्विंटल1302240028012661
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1513277528362816
भात – धान१०१०क्विंटल637193020111960
सरसवलोकलक्विंटल10400040004000
तांदूळनं. १क्विंटल12573257325732
हरभरालोकलक्विंटल9530053005300
वाटाणालोकलक्विंटल2310031003100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3485
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
26/12/2023
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल100260026002600
तांदूळनं. १क्विंटल15485050004950
हरभराकाट्याक्विंटल1510051005100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)116
भंडारा बाजारभाव भंडारा बाजारभाव भंडारा बाजारभाव भंडारा बाजारभाव भंडारा बाजारभाव

श्रोत :- msamb.com

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top