कृषी महाराष्ट्र

नंदुरबार बाजारभाव

नंदुरबार बाजारभाव

 

दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/05/2024
बाजरीक्विंटल361212922612188
बाजरीलोकलक्विंटल11200022262171
गहूक्विंटल82226328112605
ज्वारीक्विंटल667211122492178
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल38191121202000
ज्वारीदादरक्विंटल36232626752453
मकासफेद गंगाक्विंटल35233024252330
मकापिवळीक्विंटल106185021032025
मकालालक्विंटल1295161720511808
हरभराक्विंटल240591590407000
मूगक्विंटल11825783698304
तूरक्विंटल6800085008250
उडीदक्विंटल6875087508750
भुईमुग शेंग (सुकी)क्विंटल4360055254550
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल74519058025752
सोयाबिनक्विंटल5439044254400
सुर्यफुलक्विंटल158310079005500
कांदालालक्विंटल180124014751375
मिरची (लाल)ओलीक्विंटल152402555204850
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3467
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/05/2024
बाजरीक्विंटल56217522152194
गहूक्विंटल51230027812607
ज्वारीक्विंटल116185121012050
ज्वारीदादरक्विंटल24305230523052
हरभराक्विंटल499770082258120
एकुण आवक (क्विंटलमधील)746
08/05/2024
बाजरीक्विंटल224215122422200
बाजरीलोकलक्विंटल93210022412230
गहूक्विंटल111255128432672
गहूलोकलक्विंटल10250026702600
ज्वारीक्विंटल822198821912088
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल34190021862152
ज्वारीदादरक्विंटल17253934762638
मकासफेद गंगाक्विंटल112227524382350
मकालालक्विंटल1513208123802220
हरभराक्विंटल603675981597150
मूगक्विंटल16760081437875
मूगहिरवाक्विंटल9800084018200
तूरक्विंटल1600060006000
उडीदक्विंटल4877187718771
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल68366059025802
सोयाबिनक्विंटल90432044354375
सुर्यफुलक्विंटल16440084006400
कांदालालक्विंटल1341120014101350
मिरची (लाल)ओलीक्विंटल239390081406000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5323
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/04/2024
कांदालालक्विंटल1940110012601190
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1940
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2024
कांदालालक्विंटल995128014001375
एकुण आवक (क्विंटलमधील)995
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/04/2024
गहूक्विंटल1050227127422561
मकालालक्विंटल25190021002100
हरभराक्विंटल800685078117500
तूरक्विंटल3700275007002
सोयाबिनक्विंटल4420042004200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1882
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/04/2024
कांदालालक्विंटल1072116513601280
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1072
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2024
बाजरीक्विंटल1269326932693
गहूक्विंटल200240127322560
गहूलोकलक्विंटल34215024502250
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल40200021502100
मकाहायब्रीडक्विंटल25190020502000
मकालालक्विंटल20198120501981
भगरहायब्रीडक्विंटल12220026002450
हरभराक्विंटल350680076847331
सोयाबिनक्विंटल5425042504250
कांदालालक्विंटल684125014011375
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1371
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/03/2024
गहूक्विंटल250227127412526
ज्वारीक्विंटल10192021761920
ज्वारीदादरक्विंटल40240028512500
मकासफेद गंगाक्विंटल25280028002800
हरभराक्विंटल750692675237300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1075
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
26/03/2024
गहूक्विंटल855237527612560
गहूलोकलक्विंटल133239927002600
हरभराक्विंटल1126700175717372
हरभरालोकलक्विंटल57700073007200
तूरक्विंटल2600060006000
कांदालालक्विंटल72993011851080
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2902
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
22/03/2024
बाजरीलोकलक्विंटल35230027002500
गहूक्विंटल547220027112561
गहूलोकलक्विंटल91235625412461
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल56210023002200
ज्वारीदादरक्विंटल5270032002850
मकाहायब्रीडक्विंटल17200021002050
मकालालक्विंटल63217521752175
भगरहायब्रीडक्विंटल9270028002750
हरभराक्विंटल1578650076527426
हरभरालोकलक्विंटल59515275057390
तूरपांढराक्विंटल4750082508165
सोयाबिनक्विंटल6425143004251
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2470
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/03/2024
गहूलोकलक्विंटल64266027782700
हरभरालोकलक्विंटल75550075307436
तूरपांढराक्विंटल6800083718200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)145
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/03/2024
गहूलोकलक्विंटल97230024502400
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल88233024502400
मकाहायब्रीडक्विंटल41200021002050
भगरहायब्रीडक्विंटल36270028502800
कांदालालक्विंटल59995011601065
एकुण आवक (क्विंटलमधील)861
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/03/2024
ज्वारीदादरक्विंटल32273533003200
मकालालक्विंटल24180020602000
कांदालालक्विंटल631101011501100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)687
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/03/2024
कांदालालक्विंटल651108512451150
एकुण आवक (क्विंटलमधील)651
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/03/2024
कांदालालक्विंटल686120514001350
एकुण आवक (क्विंटलमधील)686
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/03/2024
गहूलोकलक्विंटल19230025252500
ज्वारीदादरक्विंटल9280031503000
हरभरालोकलक्विंटल4660073927252
एकुण आवक (क्विंटलमधील)32
13/03/2024
गहूक्विंटल577232526932560
गहूलोकलक्विंटल168250025992518
ज्वारीदादरक्विंटल18340035003473
हरभराक्विंटल764690077257400
हरभरालोकलक्विंटल27540073927262
तूरक्विंटल7865086508650
तूरपांढराक्विंटल4800085008200
सोयाबिनक्विंटल24427142714271
सोयाबिनपिवळाक्विंटल9390244004200
कांदालालक्विंटल460130015901487
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2058
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/03/2024
कांदालालक्विंटल376147516651560
एकुण आवक (क्विंटलमधील)376
08/03/2024
भेडीक्विंटल4250030002750
फ्लॉवरक्विंटल11100015001227
काकडीक्विंटल5100015001250
कांदाक्विंटल42100020001869
टोमॅटोक्विंटल23070015001141
वांगीक्विंटल6100010001000
मिरची (हिरवी)क्विंटल4500050005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)302
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/03/2024
गहूलोकलक्विंटल29230024462400
हरभरालोकलक्विंटल26730275777465
एकुण आवक (क्विंटलमधील)55
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/03/2024
भात – धानक्विंटल13200022002107
गहूक्विंटल14215022002192
तांदूळक्विंटल12220025002408
हरभराक्विंटल1550055005500
तूरक्विंटल3700075007166
एकुण आवक (क्विंटलमधील)43
04/03/2024
भात – धानक्विंटल7200022002114
गहूक्विंटल927218625632398
ज्वारीदादरक्विंटल18210028002100
मका—-क्विंटल4220022002200
तांदूळक्विंटल2220022002200
हरभराक्विंटल1333625067636601
तूरक्विंटल11740081768050
भेडीक्विंटल4250030002750
फ्लॉवरक्विंटल11100015001136
गाजरक्विंटल3200020002000
कांदाक्विंटल46100020001304
कांदालालक्विंटल200141016601550
कोबी—-क्विंटल6100015001250
टोमॅटोक्विंटल220100017501304
वाल पापडीक्विंटल4200025002250
वांगीक्विंटल67001000850
मिरची (हिरवी)क्विंटल6350040003833
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2808
03/03/2024
भेडीक्विंटल4250030002750
फ्लॉवरक्विंटल12100015001250
कांदाक्विंटल47100015001180
कोबी—-क्विंटल1214100015001214
टोमॅटोक्विंटल27090017501181
वाल पापडीक्विंटल6100010001000
मिरची (हिरवी)क्विंटल6350040003833
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1559
02/03/2024
भात – धानक्विंटल37200024002167
गहूक्विंटल16200023002087
मका—-क्विंटल22215022002165
तांदूळक्विंटल24220025002287
हरभराक्विंटल7550057005614
तूरक्विंटल7680071006985
वालक्विंटल3500050005000
भेडीक्विंटल4250030002750
फ्लॉवरक्विंटल9100015001166
कोबी—-क्विंटल12100015001250
टोमॅटोक्विंटल27690017501240
वाल पापडीक्विंटल6200025002166
वांगीक्विंटल57001000820
मिरची (हिरवी)क्विंटल5250040003100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)433
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/02/2024
भात – धानक्विंटल11200022002036
गहूक्विंटल28220024002239
तांदूळक्विंटल5250025002500
हरभराक्विंटल7500058005457
तूरक्विंटल6700080007250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)57
27/02/2024
भात – धानक्विंटल7210024002300
गहूक्विंटल94217625062350
ज्वारीदादरक्विंटल55225130222599
तांदूळक्विंटल8220025002387
हरभराक्विंटल919597564566300
तूरक्विंटल81695085007075
टरबूजक्विंटल3200020002000
बटाटाक्विंटल4150015001500
भेडीक्विंटल3300030003000
फ्लॉवरक्विंटल12100015001208
कांदाक्विंटल60100015001166
कारलीक्विंटल4350040003750
कोबी—-क्विंटल6100015001250
वांगीक्विंटल6100010001000
मिरची (हिरवी)क्विंटल8350040003750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1270
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/02/2024
भात – धानक्विंटल24210022002150
गहूक्विंटल19220025002300
मका—-क्विंटल10210022002130
तांदूळक्विंटल34220025002394
हरभराक्विंटल8500058005300
तूरक्विंटल11750076007563
एकुण आवक (क्विंटलमधील)106
23/02/2024
भात – धानक्विंटल13200022002046
गहूक्विंटल172216324132396
ज्वारीक्विंटल4229124002375
ज्वारीदादरक्विंटल95310034463201
मकासफेद गंगाक्विंटल4258225822582
मकालालक्विंटल10210021002100
तांदूळक्विंटल12230025002366
हरभराक्विंटल841569167016441
तूरक्विंटल9760184638300
भेडीक्विंटल6200030002500
फ्लॉवरक्विंटल7150020001857
कांदाक्विंटल5380015001141
कारलीक्विंटल4350040003750
कोबी—-क्विंटल10100015001200
टोमॅटोक्विंटल35080017501205
वाल पापडीक्विंटल6200025002166
वांगीक्विंटल78001000885
मिरची (हिरवी)क्विंटल4400050004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1607
22/02/2024
गहूक्विंटल296229927612625
ज्वारीक्विंटल13229122912291
ज्वारीदादरक्विंटल18329933013299
हरभराक्विंटल660680089508651
तूरक्विंटल22870192999051
तूरपांढराक्विंटल5819582168200
सोयाबिनक्विंटल5443244324432
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1019
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/02/2024
कांदालालक्विंटल44130014001350
एकुण आवक (क्विंटलमधील)44
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/02/2024
कांदालालक्विंटल54160019001700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)54
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/02/2024
तूरपांढराक्विंटल5785090008500
कांदालालक्विंटल12098012351170
एकुण आवक (क्विंटलमधील)125
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/02/2024
गहूक्विंटल37215128512450
ज्वारीक्विंटल7210023002100
मकालालक्विंटल16210021612100
हरभराक्विंटल416950104529400
तूरक्विंटल17750092008452
सोयाबिनक्विंटल15438144644385
कांदालालक्विंटल18915915915
एकुण आवक (क्विंटलमधील)151
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/02/2024
बाजरीक्विंटल3252625262526
गहूक्विंटल1287028702870
ज्वारीक्विंटल41248526212485
मकालालक्विंटल4207520752075
हरभराक्विंटल706950104019851
तूरक्विंटल32849996009351
सोयाबिनक्विंटल42435144664351
एकुण आवक (क्विंटलमधील)193
13/02/2024
बाजरीक्विंटल69228325002388
गहूक्विंटल270206129342347
ज्वारीक्विंटल7277627762776
ज्वारीदादरक्विंटल53312538513300
मकापिवळीक्विंटल63167120841671
मकालालक्विंटल161164421781900
हरभराक्विंटल1235150115019751
तूरक्विंटल47550097529000
तूरलालक्विंटल6630064006350
ओवाक्विंटल1799001420012500
ओवाहायब्रीडक्विंटल4190052002550
सोयाबिनक्विंटल91424143814316
सुर्यफुलक्विंटल14630064006350
कांदालालक्विंटल1367501300875
मिरची (लाल)क्विंटल753200088005400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1814
12/02/2024
बाजरीक्विंटल20203124082188
गहूक्विंटल193225029392576
ज्वारीक्विंटल52251526742590
मकासफेद गंगाक्विंटल15270127012701
मकालालक्विंटल261200521892080
तांदूळक्विंटल8470050004850
हरभराक्विंटल2546180112138763
तूरक्विंटल56862696569150
ओवाक्विंटल5138001470014250
ओवालोकलक्विंटल2130041004100
सोयाबिनक्विंटल122415344664290
सुर्यफुलक्विंटल35450072005850
कांदालालक्विंटल1698301140950
मिरची (लाल)क्विंटल1276200089005450
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2468
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/02/2024
गहूक्विंटल17225028012442
ज्वारीदादरक्विंटल2313131313131
हरभराक्विंटल929200101899999
तूरक्विंटल41858699999277
एकुण आवक (क्विंटलमधील)152
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/02/2024
गहूक्विंटल13226128402682
ज्वारीक्विंटल23235026622450
हरभराक्विंटल1706026102509511
तूरक्विंटल20890198719400
तूरपांढराक्विंटल2800089458500
सोयाबिनक्विंटल5447044704470
कांदालालक्विंटल3280012001085
एकुण आवक (क्विंटलमधील)265
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/02/2024
गहूक्विंटल48222529002701
ज्वारीक्विंटल22255627002625
ज्वारीदादरक्विंटल6288628862886
मकालालक्विंटल9214021512140
हरभराक्विंटल1176000102729951
तूरक्विंटल19870099769000
सोयाबिनक्विंटल42443744374437
कांदालालक्विंटल9996012511083
एकुण आवक (क्विंटलमधील)362
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/02/2024
बाजरीक्विंटल3257225722572
गहूक्विंटल17227630002801
ज्वारीक्विंटल10260027212661
मकालालक्विंटल29215121712161
हरभराक्विंटल3125700104459501
तूरक्विंटल407452103009500
सोयाबिनक्विंटल20447044704470
सुर्यफुलकाळेक्विंटल9380045004000
शेपालोकलक्विंटल180001140010500
कांदालालक्विंटल15090011551045
एकुण आवक (क्विंटलमधील)591
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/02/2024
बाजरीक्विंटल20230029002600
ज्वारीक्विंटल25273029002800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)45
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/02/2024
बाजरीक्विंटल30193119311931
गहूक्विंटल21219031012800
ज्वारीक्विंटल3260026002600
मकालालक्विंटल44215121612157
हरभराक्विंटल5078991039910390
तूरक्विंटल358400100999472
तूरपांढराक्विंटल4750088008000
सोयाबिनक्विंटल6450045004500
शेपालोकलक्विंटल1120001360013000
कांदालालक्विंटल18870512551125
एकुण आवक (क्विंटलमधील)382
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/02/2024
गहूक्विंटल9245125752451
ज्वारीक्विंटल15230027852626
मकासफेद गंगाक्विंटल27435144704351
मकालालक्विंटल20210021612100
हरभराक्विंटल287800103519651
तूरक्विंटल5800095519000
कांदालालक्विंटल11697511751100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)220
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
31/01/2024
गहूक्विंटल17230031412500
ज्वारीक्विंटल31230027782600
मकासफेद गंगाक्विंटल20205027002160
मकालालक्विंटल10190021302000
हरभराक्विंटल684899101689499
तूरक्विंटल14819993758989
सोयाबिनक्विंटल30445044614450
कांदालालक्विंटल1997501225950
एकुण आवक (क्विंटलमधील)389
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/01/2024
गहूक्विंटल4225031002300
ज्वारीक्विंटल15250027612626
मकासफेद गंगाक्विंटल17254026672540
मकालालक्विंटल12214121892141
हरभराक्विंटल71450099619350
तूरक्विंटल558500100509246
उडीदक्विंटल2680068006800
सोयाबिनक्विंटल32425544504255
शेपालोकलक्विंटल3100001150211000
कांदालालक्विंटल381615975830
एकुण आवक (क्विंटलमधील)592
29/01/2024
कापूसक्विंटल165560057005624
बाजरीक्विंटल10262026202620
भात – धानक्विंटल20200020002000
गहूक्विंटल201215025002275
ज्वारीक्विंटल53235527632674
मकालालक्विंटल55215022202190
हरभराक्विंटल104400102758290
तूरक्विंटल76832194018921
उडीदक्विंटल1785078507850
सोयाबिनक्विंटल110405445194452
शेपालोकलक्विंटल29000100009500
कांदालालक्विंटल289625975810
एकुण आवक (क्विंटलमधील)992
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
25/01/2024
बाजरीक्विंटल1260026002600
गहूक्विंटल10227533333050
ज्वारीक्विंटल20250027862600
मकालालक्विंटल87220022312200
हरभराक्विंटल40525192007100
तूरक्विंटल35870098009251
सोयाबिनक्विंटल23445146004551
एकुण आवक (क्विंटलमधील)216
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/01/2024
बाजरीक्विंटल10211028152455
बाजरीलोकलक्विंटल3230127002600
गहूक्विंटल38235031552810
ज्वारीक्विंटल32230532312753
मकासफेद गंगाक्विंटल24250028262500
मकालालक्विंटल100212522302176
हरभराक्विंटल31485076016999
तूरक्विंटल28815194918900
तूरपांढराक्विंटल2750084258000
उडीदक्विंटल2655168006551
सोयाबिनक्विंटल39455046004591
सोयाबिनपिवळाक्विंटल5406649204700
शेपालोकलक्विंटल290021190011000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)316
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/01/2024
गहूक्विंटल19225530462738
ज्वारीक्विंटल110252528262694
मकासफेद गंगाक्विंटल10268126812681
मकालालक्विंटल95221022512236
हरभराक्विंटल6450091508900
तूरक्विंटल8817592118475
सोयाबिनक्विंटल16447546214581
एकुण आवक (क्विंटलमधील)264
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/01/2024
बाजरीक्विंटल4268026802680
गहूक्विंटल2200027502000
ज्वारीक्विंटल46267328402764
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल12259128662700
मकासफेद गंगाक्विंटल69245126412451
हरभराक्विंटल2850091008500
तूरक्विंटल17894492119000
सोयाबिनक्विंटल40439946214475
सोयाबिनपिवळाक्विंटल4445248004700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)196
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/01/2024
बाजरीक्विंटल15213827632388
गहूक्विंटल24238130162550
ज्वारीक्विंटल32260029062725
मकासफेद गंगाक्विंटल3230127502301
मकालालक्विंटल277205021992100
हरभराक्विंटल65226109995801
तूरक्विंटल3430086007950
सोयाबिनक्विंटल2466946824669
एकुण आवक (क्विंटलमधील)362
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/01/2024
बाजरीक्विंटल17248626132551
गहूक्विंटल20233429542600
ज्वारीक्विंटल19260028162658
मकापिवळीक्विंटल76217623012262
हरभराक्विंटल7455197007000
तूरक्विंटल3795287008349
सोयाबिनक्विंटल86455046904639
सुर्यफुलकाळेक्विंटल6405052004800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)234
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/01/2024
बाजरीक्विंटल15242029052655
गहूक्विंटल6317031703170
ज्वारीक्विंटल31265529102756
मकालालक्विंटल72220022912200
हरभराक्विंटल2455199014551
तूरक्विंटल14831284018312
सोयाबिनक्विंटल2469646964696
एकुण आवक (क्विंटलमधील)142
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/01/2024
बाजरीक्विंटल12242625442476
गहूक्विंटल22216330332575
ज्वारीक्विंटल67259329122751
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल2267030002800
मकासफेद गंगाक्विंटल90257629292700
मकालालक्विंटल149187521672093
हरभराक्विंटल94400105009901
तूरक्विंटल29727285007899
तूरपांढराक्विंटल1700076907500
उडीदक्विंटल1689968996899
सोयाबिनक्विंटल26467646974676
शेपालोकलक्विंटल2117021300012000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)410
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/01/2024
बाजरीक्विंटल10247525702525
गहूक्विंटल14228826532475
ज्वारीक्विंटल83260529362776
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल3270030002900
मकासफेद गंगाक्विंटल43225827902550
मकालालक्विंटल20212521522125
हरभराक्विंटल24600107774600
तूरक्विंटल8789985768346
तूरपांढराक्विंटल1740078907500
सोयाबिनक्विंटल34450047004600
सोयाबिनपिवळाक्विंटल3400042004100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)221
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/01/2024
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल23280029902900
सोयाबिनपिवळाक्विंटल3440045814500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)26
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/01/2024
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल17280029652930
मकालालक्विंटल21180020201900
शेपालोकलक्विंटल2119001390012000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)40
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/01/2024
बाजरीक्विंटल12210028002450
गहूक्विंटल15220025962400
ज्वारीक्विंटल17250032002850
मकालालक्विंटल20171621441875
एकुण आवक (क्विंटलमधील)64
03/01/2024
बाजरीक्विंटल18240026642475
गहूक्विंटल68230030752638
ज्वारीक्विंटल101247531482853
मकासफेद गंगाक्विंटल31274028432800
मकालालक्विंटल679333634333386
हरभराक्विंटल4847688518476
तूरक्विंटल6727674507276
तूरपांढराक्विंटल4705274267300
उडीदक्विंटल1510051005100
ओवाक्विंटल52118001790014850
सोयाबिनक्विंटल146315036203350
सुर्यफुलक्विंटल5505050505050
मिरची (लाल)ओलीक्विंटल4908221144003300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6023
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/01/2024
बाजरीक्विंटल10262026202620
ज्वारीक्विंटल65277531202920
एकुण आवक (क्विंटलमधील)75
01/01/2024
कापूसक्विंटल292600061506105
बाजरीक्विंटल20257725772577
गहूक्विंटल133232224132330
ज्वारीक्विंटल124255030222825
मकासफेद गंगाक्विंटल322222528022583
मकालालक्विंटल780194820912045
हरभराक्विंटल1520052005200
तूरक्विंटल19665178507250
ओवाक्विंटल39122001670014450
ओवाहायब्रीडक्विंटल3120056003400
सोयाबिनक्विंटल244455047954683
गवारक्विंटल1369001323010059
मिरची (लाल)ओलीक्विंटल7201150047503125
एकुण आवक (क्विंटलमधील)9191

नंदुरबार बाजारभाव नंदुरबार बाजारभाव

श्रोत :- msamb.com

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top