कृषी महाराष्ट्र

छ. संभाजीनगर बाजारभाव

छ. संभाजीनगर बाजारभाव

छ. संभाजीनगर बाजारभाव

दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/05/2024
भुईमुग शेंग (सुकी)क्विंटल35400052004600
आंबाक्विंटल530420065005350
अंजीरक्विंटल4150020001750
चिकुक्विंटल11100022001600
लिंबूक्विंटल25400062005100
मोसंबीक्विंटल1580060003400
पपईक्विंटल107001000850
टरबूजक्विंटल507001200950
खरबुजक्विंटल58160020001800
आलेक्विंटल48350070005250
बटाटाक्विंटल650150020001750
भेडीक्विंटल47160030002300
दुधी भोपळाक्विंटल4480012001000
चवळी (शेंगा)क्विंटल4320038003500
ढेमसेक्विंटल20160020001800
फ्लॉवरक्विंटल1190120020001600
गवारक्विंटल18250040003250
काकडीक्विंटल8680015001150
कांदाक्विंटल36242001400800
कोबी—-क्विंटल557001200950
कोथिंबिरनग7900100014901200
लसूणक्विंटल6180001600012000
मेथी भाजीनग500080015001150
ढोवळी मिरचीक्विंटल38250030002750
पालकनग8499600800700
शेवगाक्विंटल25120024001800
दोडका (शिराळी)क्विंटल15140018001600
टोमॅटोक्विंटल540600900750
वांगीक्विंटल33140018001600
मिरची (हिरवी)क्विंटल72340038003600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7308
15/05/2024
बाजरीक्विंटल252207524272232
बाजरीलोकलक्विंटल9202524742421
बाजरीहिरवीक्विंटल230206724652296
गहूक्विंटल93225030322560
गहूलोकलक्विंटल15220023252269
गहूहायब्रीडक्विंटल39197526212318
गहूबन्सीक्विंटल57240030502740
गहूअर्जुनक्विंटल41240026002500
ज्वारीक्विंटल433200031252388
ज्वारीलोकलक्विंटल28192526612377
ज्वारीरब्बीक्विंटल5180020511901
ज्वारीशाळूक्विंटल79192129062366
मका—-क्विंटल14190021002031
मकाहायब्रीडक्विंटल15180021001861
मकापिवळीक्विंटल158211221852149
हरभराक्विंटल121567458035757
हरभरालोकलक्विंटल6480059615909
हरभराहायब्रीडक्विंटल30520065005810
हरभराकाबुलीक्विंटल9623271016452
तूरक्विंटल490001071610000
तूरपांढराक्विंटल1408233104759772
भुईमुग शेंग (सुकी)क्विंटल28400050004500
करडईलोकलक्विंटल1430043004300
सोयाबिनक्विंटल58433143554345
सोयाबिनपिवळाक्विंटल9350043503900
आंबाक्विंटल2674000120008000
अननसनग18000300060004500
अंजीरक्विंटल5140020001700
चिकुक्विंटल25100024001700
लिंबूक्विंटल22450065005500
मोसंबीक्विंटल1350065003500
पपईक्विंटल158001000900
सफरचंदक्विंटल88110002500018000
टरबूजक्विंटल648001100950
खरबुजक्विंटल57180020001900
शहाळेनग27000250035003000
आलेक्विंटल20320068005000
बटाटाक्विंटल799140020001700
भेडीक्विंटल40150030002250
दुधी भोपळाक्विंटल457001000750
चवळी (शेंगा)क्विंटल20300035003250
ढेमसेक्विंटल23100014001200
फ्लॉवरक्विंटल82140020001700
गाजरक्विंटल39150025002000
गवारक्विंटल22250055004000
कैरीक्विंटल93170028002250
काकडीक्विंटल905001400850
कांदाक्विंटल728830015231025
कांदाउन्हाळीक्विंटल698853316701202
कारलीक्विंटल17150020001750
कोबी—-क्विंटल588001000900
कोथिंबिरनग6700120015001350
मेथी भाजीनग340080016001200
ढोवळी मिरचीक्विंटल40240032002800
पालकनग8400500600550
शेवगाक्विंटल30100025001750
दोडका (शिराळी)क्विंटल12130015001400
टोमॅटोक्विंटल115500700600
वांगीक्विंटल32120016001400
चिंचक्विंटल37350055004500
मिरची (हिरवी)क्विंटल67320035003350
मोहरीलोकलक्विंटल1537653765376
एकुण आवक (क्विंटलमधील)18388
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/05/2024
बाजरीलोकलक्विंटल1241524152415
बाजरीहिरवीक्विंटल164221724862351
गहूलोकलक्विंटल16210024012250
गहूबन्सीक्विंटल84230031022701
ज्वारीलोकलक्विंटल15214026502369
ज्वारीरब्बीक्विंटल40170020011851
ज्वारीशाळूक्विंटल37207524822278
मकापिवळीक्विंटल270200022012100
हरभराक्विंटल9545158115750
हरभरालोकलक्विंटल3510959765678
हरभराकाबुलीक्विंटल11590060305965
तूरक्विंटल6102001020010200
तूरपांढराक्विंटल69350104269847
तीलपांढराक्विंटल3141001410014100
चिंचलोकलक्विंटल3180018001800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)668
13/05/2024
आंबाक्विंटल192350080005750
लिंबूक्विंटल16500070006000
मोसंबीक्विंटल7120035002350
सफरचंदक्विंटल16590001400011500
बटाटाक्विंटल465140025001700
भेडीक्विंटल27200032002600
दुधी भोपळाक्विंटल15600800700
चवळी (शेंगा)क्विंटल8200032002600
ढेमसेक्विंटल206001200900
फ्लॉवरक्विंटल4570020001350
गवारक्विंटल12160036002400
कैरीक्विंटल139160022001900
काकडीक्विंटल33100014001200
कांदाक्विंटल8893001200750
कारलीक्विंटल2520050003500
कोबी—-क्विंटल348001000900
कोथिंबिरनग97007001000850
मेथी भाजीनग2200100014001200
ढोवळी मिरचीक्विंटल12140025001950
पालकनग3600500700600
शेवगाक्विंटल13200045003250
दोडका (शिराळी)क्विंटल13100015001250
टोमॅटोक्विंटल906001200900
वांगीक्विंटल22120019001550
मिरची (हिरवी)क्विंटल73250055003500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2315
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/05/2024
बाजरीहिरवीक्विंटल24225024122350
गहूबन्सीक्विंटल42225030002701
ज्वारीरब्बीक्विंटल12190045001910
हरभराक्विंटल8564058125700
तूरक्विंटल399001040110300
कांदाउन्हाळीक्विंटल401490016751400
चिंचलोकलक्विंटल3187618761876
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4106
11/05/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल143690069006900
बाजरीहिरवीक्विंटल103216823952326
गहूलोकलक्विंटल35220028312516
गहूबन्सीक्विंटल27232130802841
ज्वारीरब्बीक्विंटल27193123012246
ज्वारीशाळूक्विंटल5206523002182
मकालोकलक्विंटल208195021002025
मकापिवळीक्विंटल128200021192060
हरभराक्विंटल1350035003500
तूरक्विंटल389001037010100
तूरपांढराक्विंटल88400105009450
भुईमुग शेंग (सुकी)क्विंटल52320045003850
आंबाक्विंटल490350095006500
अननसनग18000220045003350
चिकुक्विंटल13100018001400
डाळींबक्विंटल8150025002000
द्राक्षक्विंटल30120020001600
लिंबूक्विंटल34350070005250
मोसंबीक्विंटल36140058003600
टरबूजक्विंटल64100013001150
खरबुजक्विंटल45130025001900
शहाळेनग9000250035003000
आलेक्विंटल14250065004500
बटाटाक्विंटल919120023001750
भेडीक्विंटल30200035002750
दुधी भोपळाक्विंटल13100014001200
चवळी (शेंगा)क्विंटल15200040003000
ढेमसेक्विंटल12100018001400
फ्लॉवरक्विंटल46200035002750
गाजरक्विंटल25160018001700
गवारक्विंटल16250055003500
कैरीक्विंटल76170022001950
काकडीक्विंटल52100018001400
कांदाक्विंटल765127515241000
कांदाउन्हाळीक्विंटल372955018301600
कारलीक्विंटल20300035003250
कोबी—-क्विंटल6280013001150
कोथिंबिरनग16900400700550
लसूणक्विंटल7650001900012000
मेथी भाजीनग3100100018001400
ढोवळी मिरचीक्विंटल31150035002500
पालकनग8100600700650
शेवगाक्विंटल15200040003000
दोडका (शिराळी)क्विंटल17120020001600
टोमॅटोक्विंटल975001100800
वांगीक्विंटल26120018001500
चिंचक्विंटल23250065004500
मिरची (हिरवी)क्विंटल70250045003500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)14495
10/05/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल115690069006900
बाजरीक्विंटल9220023502275
बाजरीहिरवीक्विंटल110205024192277
गहूक्विंटल4230025502425
गहूलोकलक्विंटल12230026002450
गहूहायब्रीडक्विंटल15237027002493
गहूबन्सीक्विंटल18229130002500
गहूअर्जुनक्विंटल35240026002500
ज्वारीक्विंटल7195025002225
ज्वारीरब्बीक्विंटल3187519901930
ज्वारीशाळूक्विंटल54209527912380
मकालोकलक्विंटल126210021002100
मकाहायब्रीडक्विंटल34170121271958
मकापिवळीक्विंटल220205821532098
हरभराक्विंटल4560056005600
हरभराहायब्रीडक्विंटल10475057505569
हरभराकाबुलीक्विंटल8590059255913
तूरक्विंटल1930093009300
तूरपांढराक्विंटल97300100518931
कांदाक्विंटल300020016551100
कांदाउन्हाळीक्विंटल677035216501184
एकुण आवक (क्विंटलमधील)10564
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/04/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल83820082008200
बाजरीलोकलक्विंटल14210026202445
बाजरीहिरवीक्विंटल37236525902489
गहूलोकलक्विंटल50227626352531
गहूहायब्रीडक्विंटल15236027002470
गहूअर्जुनक्विंटल78240026502500
ज्वारीलोकलक्विंटल22217525502276
ज्वारीशाळूक्विंटल23206129132487
मकालोकलक्विंटल226190022002075
मकापिवळीक्विंटल208203521082084
हरभराक्विंटल15540056005500
हरभरालोकलक्विंटल31585161516035
हरभराहायब्रीडक्विंटल33550058205734
हरभराकाबुलीक्विंटल4570057305715
तूरलालक्विंटल5385001166510082
तूरपांढराक्विंटल2794001057010294
करडईलोकलक्विंटल1420042004200
सोयाबिनक्विंटल13430043504350
सोयाबिनपिवळाक्विंटल27396044604291
सुर्यफुललोकलक्विंटल1333333333333
आंबाक्विंटल345000110008000
अननसनग6300350065005000
अंजीरक्विंटल16150025002000
चिकुक्विंटल2670022001450
द्राक्षक्विंटल27250055003500
लिंबूक्विंटल28300050004000
मोसंबीक्विंटल12100032002200
टरबूजक्विंटल2296001200900
खरबुजक्विंटल5170013001000
शहाळेनग18000300045003750
आलेक्विंटल17300060004500
बटाटाक्विंटल55070020001350
भेडीक्विंटल40120020001600
दुधी भोपळाक्विंटल117001200950
चवळी (शेंगा)क्विंटल12140020001700
ढेमसेक्विंटल246001200900
फ्लॉवरक्विंटल112500700600
गाजरक्विंटल64700900800
गवारक्विंटल18150020002000
कैरीक्विंटल70100016001300
काकडीक्विंटल105600900750
कांदाक्विंटल18677001200950
कांदाउन्हाळीक्विंटल70957514601120
कारलीक्विंटल19150020001750
कोबी—-क्विंटल64600900750
कोथिंबिरनग18700400600500
मका (कणीस)क्विंटल15500800650
मेथी भाजीनग107008001000900
ढोवळी मिरचीक्विंटल15350045004000
पालकनग5200350550450
शेवगाक्विंटल37600800700
दोडका (शिराळी)क्विंटल24140022001800
टोमॅटोक्विंटल114400600500
वाल भाजीक्विंटल70100016001300
वांगीक्विंटल34500690550
चिंचक्विंटल24350090006250
मिरची (हिरवी)क्विंटल97150035002500
मोहरीलोकलक्विंटल1557655765576
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5497
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/04/2024
बाजरीहिरवीक्विंटल64224726662463
गहूलोकलक्विंटल36222625002363
गहूहायब्रीडक्विंटल61215026962422
गहूबन्सीक्विंटल175240031712900
गहूअर्जुनक्विंटल75240026502600
ज्वारीलोकलक्विंटल20202526002250
ज्वारीरब्बीक्विंटल20195024002300
ज्वारीशाळूक्विंटल78207023602207
मकाहायब्रीडक्विंटल12160019001850
मकापिवळीक्विंटल352190021002000
हरभराक्विंटल8535054005375
हरभरालोकलक्विंटल29550157765670
हरभराहायब्रीडक्विंटल42450067765599
हरभराकाबुलीक्विंटल20382138463833
तूरक्विंटल209001106009600
तूरपांढराक्विंटल708300109179778
करडईलोकलक्विंटल1455145514551
सोयाबिनक्विंटल13430043504350
सोयाबिनपिवळाक्विंटल4451545154515
कांदाउन्हाळीक्विंटल3116151315955
चिंचलोकलक्विंटल10200020402001
मोहरीलोकलक्विंटल1455145514551
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1422
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/04/2024
गहूलोकलक्विंटल29205031752612
गहूअर्जुनक्विंटल47240026002500
ज्वारीशाळूक्विंटल115201038652938
मकापिवळीक्विंटल225190021052005
हरभराक्विंटल5530054005350
हरभराकाबुलीक्विंटल22550055505525
तूरपांढराक्विंटल3800080508025
सोयाबिनक्विंटल10430043504325
आंबाक्विंटल2570001400010500
अननसनग27000370052004450
अंजीरक्विंटल16250030002750
चिकुक्विंटल3465014501050
डाळींबक्विंटल13300070005000
द्राक्षक्विंटल24120058003500
लिंबूक्विंटल16600090007500
मोसंबीक्विंटल1960041002350
पपईक्विंटल24500700600
पेरुक्विंटल186001200900
संत्रीक्विंटल1370013001000
टरबूजक्विंटल9647001000850
खरबुजक्विंटल166140020001700
आलेक्विंटल14350078005650
बटाटाक्विंटल370120020001600
भेडीक्विंटल70140020001700
दुधी भोपळाक्विंटल116001200900
चवळी (शेंगा)क्विंटल15600800700
फ्लॉवरक्विंटल588001000900
गाजरक्विंटल11600900750
गवारक्विंटल16250035003000
कैरीक्विंटल43240032002800
काकडीक्विंटल4580012001000
कांदाक्विंटल23203001450875
कांदाउन्हाळीक्विंटल24786513701207
कारलीक्विंटल6300045003750
कोबी—-क्विंटल487001200950
कोथिंबिरनग13300500700600
मका (कणीस)क्विंटल30700800750
मेथी भाजीनग1600700900800
ढोवळी मिरचीक्विंटल20320036003400
पालकनग6400500800650
शेवगाक्विंटल367001200950
दोडका (शिराळी)क्विंटल19200036002800
टोमॅटोक्विंटल106400600500
वाल भाजीक्विंटल7300045003750
वांगीक्विंटल15500800650
चिंचक्विंटल15250086005550
मिरची (हिरवी)क्विंटल76450055005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5386
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2024
बाजरीलोकलक्विंटल7203128402431
बाजरीहिरवीक्विंटल6244125522496
गहूलोकलक्विंटल54195028252350
गहूअर्जुनक्विंटल63250026502600
ज्वारीलोकलक्विंटल23200029502391
ज्वारीशाळूक्विंटल54160024612030
मकापिवळीक्विंटल245203320752054
हरभराक्विंटल18520053005250
हरभराकाबुलीक्विंटल8500053655182
तूरपांढराक्विंटल377000100418520
सोयाबिनक्विंटल26420042584241
आंबाक्विंटल2180001700012500
अंजीरक्विंटल8300040003500
चिकुक्विंटल9360015001050
डाळींबक्विंटल13100068003900
द्राक्षक्विंटल32250050003500
लिंबूक्विंटल20700090008000
मोसंबीक्विंटल3150045002500
पपईक्विंटल258001000900
टरबूजक्विंटल61360014001000
खरबुजक्विंटल11770025001600
आलेक्विंटल51450082006350
बटाटाक्विंटल595100025001750
भेडीक्विंटल49100016001300
दुधी भोपळाक्विंटल9100015001250
चवळी (शेंगा)क्विंटल16100018001400
फ्लॉवरक्विंटल76100013001150
गाजरक्विंटल112600700650
गवारक्विंटल15300040003500
कैरीक्विंटल64100018001400
काकडीक्विंटल647001000850
कांदाक्विंटल33164001500950
कारलीक्विंटल13250040003250
कोबी—-क्विंटल876001200900
कोथिंबिरनग18700500600550
लसूणक्विंटल3450001800011500
मेथी भाजीनग370080012001000
ढोवळी मिरचीक्विंटल14300038003400
पालकनग9100400500450
शेवगाक्विंटल2950018001150
दोडका (शिराळी)क्विंटल19120016001400
टोमॅटोक्विंटल64500700600
वाल भाजीक्विंटल12120028002000
वांगीक्विंटल31600800700
मिरची (हिरवी)क्विंटल105350060004750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6289
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/04/2024
बाजरीहिरवीक्विंटल5259825982598
गहूलोकलक्विंटल18200030002500
गहूबन्सीक्विंटल207225028512609
गहूअर्जुनक्विंटल68260027002650
ज्वारीरब्बीक्विंटल3195019501950
ज्वारीशाळूक्विंटल61200025002250
मकापिवळीक्विंटल427196320382013
हरभराक्विंटल83527574256175
तूरक्विंटल3850089008700
तूरपांढराक्विंटल147650299008201
सोयाबिनक्विंटल56400042514126
आंबाक्विंटल1590001500012000
अननसनग9000400070005500
अंजीरक्विंटल6260030002800
चिकुक्विंटल336001200900
डाळींबक्विंटल14130045002900
द्राक्षक्विंटल22250055003500
लिंबूक्विंटल25500070006000
मोसंबीक्विंटल18150040002750
पपईक्विंटल134800900850
टरबूजक्विंटल9705001300900
खरबुजक्विंटल96120025001850
शहाळेनग36000240032002800
आलेक्विंटल25300065004750
बटाटाक्विंटल660100023001650
भेडीक्विंटल31120014001300
दुधी भोपळाक्विंटल10600900750
चवळी (शेंगा)क्विंटल20100014001200
ढेमसेक्विंटल31500900700
फ्लॉवरक्विंटल395001000750
गाजरक्विंटल69600800700
गवारक्विंटल15300050004000
हरभरा (पेंडी)क्विंटल22517652695222
कैरीक्विंटल16980015001150
काकडीक्विंटल108500700600
कांदाक्विंटल181350016001050
कांदाउन्हाळीक्विंटल5702501450900
कारलीक्विंटल18100025001750
कोबी—-क्विंटल4680012001000
कोथिंबिरनग11400500800650
लसूणक्विंटल3390001500012000
मेथी भाजीनग6400700900800
ढोवळी मिरचीक्विंटल15300040003500
पालकनग7600400500450
शेवगाक्विंटल26100015001250
दोडका (शिराळी)क्विंटल13150025002000
टोमॅटोक्विंटल9705001300900
वाल भाजीक्विंटल10100028001900
वांगीक्विंटल45600700650
चिंचक्विंटल345000100008000
मिरची (हिरवी)क्विंटल91320052004200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7294
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/04/2024
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल1422294530893038
हरभरालालक्विंटल41500052005100
तूरलालक्विंटल77900099559725
आलेक्विंटल10116001180011700
बटाटाक्विंटल551200024002200
चवळी (पाला)क्विंटल125001000800
फ्लॉवरक्विंटल1875001000800
कैरीक्विंटल46100020001500
कांदाक्विंटल553130020001800
कारलीक्विंटल22200030002500
कोहळाक्विंटल326001000800
कोथिंबिरक्विंटल34150030002000
लसूणक्विंटल19100001550012500
ढोवळी मिरचीक्विंटल14300040003500
पालकक्विंटल380012001000
टोमॅटोक्विंटल3666001000800
वांगीक्विंटल583001000600
मिरची (हिरवी)क्विंटल12200035003000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3459
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2024
गहूलोकलक्विंटल32200029002450
आंबाक्विंटल328001200010000
अंजीरक्विंटल13300040003500
चिकुक्विंटल40120020001600
द्राक्षक्विंटल25300070004000
लिंबूक्विंटल31400065005252
मोसंबीक्विंटल1750040002250
पपईक्विंटल34700900800
पेरुक्विंटल18120016001400
रामफळक्विंटल20100018001400
संत्रीक्विंटल8100035002250
टरबूजक्विंटल8665001200850
खरबुजक्विंटल236100024001700
शहाळेनग36000180032002500
आलेक्विंटल11500080006500
बटाटाक्विंटल59060021501350
भेडीक्विंटल52100016001300
दुधी भोपळाक्विंटल59160021501350
चवळी (शेंगा)क्विंटल1280016001200
ढेमसेक्विंटल34500700600
फ्लॉवरक्विंटल67100013001150
गाजरक्विंटल154500900700
गवारक्विंटल17400050004500
कैरीक्विंटल112120016001400
कांदाक्विंटल17275001300990
कांदालालक्विंटल9880015001250
कांदाउन्हाळीक्विंटल22986514651275
कारलीक्विंटल9350045004000
कोबी—-क्विंटल589001000950
कोथिंबिरनग13900500600550
मका (कणीस)क्विंटल12100013001150
मेथी भाजीनग3700700900800
ढोवळी मिरचीक्विंटल33150025002000
पालकनग5800300500400
शेवगाक्विंटल1530052002750
दोडका (शिराळी)क्विंटल336001000800
टोमॅटोक्विंटल1476501000825
वाल भाजीक्विंटल5300040003500
वांगीक्विंटल37600700650
चिंचक्विंटल25400090006500
मिरची (हिरवी)क्विंटल135350050004250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5575
31/03/2024
गहूअर्जुनक्विंटल73230027002500
ज्वारीक्विंटल3210021002100
मकापिवळीक्विंटल290210021502125
सोयाबिनक्विंटल13410042004200
सुर्यफुलक्विंटल7410041004100
आंबाक्विंटल16120001800015000
अंजीरक्विंटल14250035003000
चिकुक्विंटल10380020001400
डाळींबक्विंटल16150065004000
द्राक्षक्विंटल37200060004000
लिंबूक्विंटल25500090007000
मोसंबीक्विंटल23100025001750
पपईक्विंटल348001000900
रामफळक्विंटल12100025001750
संत्रीक्विंटल16150030002250
टरबूजक्विंटल89170014001050
खरबुजक्विंटल196100025001750
आलेक्विंटल13400050004500
बटाटाक्विंटल709100023001650
भेडीक्विंटल54140020001700
दुधी भोपळाक्विंटल20700900800
चवळी (शेंगा)क्विंटल23100015001250
ढेमसेक्विंटल109300500400
फ्लॉवरक्विंटल139600900750
गाजरक्विंटल210500700600
गवारक्विंटल28400090005000
कैरीक्विंटल130120016001400
काकडीक्विंटल135700900800
कांदाक्विंटल271240020001200
कारलीक्विंटल12300045003750
कोबी—-क्विंटल1096001000800
कोथिंबिरक्विंटल16900470700550
लसूणक्विंटल5269001700011500
मका (कणीस)क्विंटल28100016001300
मेथी भाजीनग5200800900850
ढोवळी मिरचीक्विंटल22200036002900
पालकनग13000400500450
शेवगाक्विंटल515001300900
दोडका (शिराळी)क्विंटल30100013001150
टोमॅटोक्विंटल137600800700
वाल भाजीक्विंटल8200032002600
वांगीक्विंटल45500700600
मिरची (हिरवी)क्विंटल58500065006000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)23503
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/03/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल84820082008200
बाजरीक्विंटल4235123512351
बाजरीहिरवीक्विंटल50230024952398
गहूलोकलक्विंटल35220026002400
गहूअर्जुनक्विंटल77235024502400
ज्वारीशाळूक्विंटल105180028002300
मकालोकलक्विंटल230185021002050
मकापिवळीक्विंटल351200821332079
हरभराक्विंटल15520053005250
सोयाबिनक्विंटल5425043504300
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1420042004200
आंबाक्विंटल4620001600014000
अननसनग18000250045003500
अंजीरक्विंटल18290045003700
चिकुक्विंटल52120020001600
डाळींबक्विंटल14100080004500
द्राक्षक्विंटल52300040003500
लिंबूक्विंटल25500070006000
मोसंबीक्विंटल31150020001750
पपईक्विंटल43100015001250
रामफळक्विंटल20120020001600
टरबूजक्विंटल1120100014001200
खरबुजक्विंटल340160022001900
शहाळेनग36000200032002600
आलेक्विंटल19300091006050
बटाटाक्विंटल739140022001800
भेडीक्विंटल109150020001750
दुधी भोपळाक्विंटल23100015001250
चवळी (शेंगा)क्विंटल348001000900
ढेमसेक्विंटल32600800700
फ्लॉवरक्विंटल1245001300900
गाजरक्विंटल42600800700
हरभरा (पेंडी)क्विंटल7505053005175
कैरीक्विंटल72130020001650
काकडीक्विंटल195500700600
कांदाक्विंटल351040016001000
कारलीक्विंटल20350040003750
कोबी—-क्विंटल5280012001000
कोथिंबिरनग19500400600500
मका (कणीस)क्विंटल25100015001250
मेथी भाजीनग66008001000900
ढोवळी मिरचीक्विंटल21350040003750
पालकनग13000100200150
शेवगाक्विंटल647001200950
दोडका (शिराळी)क्विंटल426001000800
टोमॅटोक्विंटल139400750575
वाल भाजीक्विंटल14250030002750
वांगीक्विंटल46500700600
मिरची (हिरवी)क्विंटल139500070006000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8186
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/03/2024
बाजरीहिरवीक्विंटल8263027512732
गहूबन्सीक्विंटल140258630002900
ज्वारीरब्बीक्विंटल10270046263600
हरभराक्विंटल5513151315131
तूरक्विंटल14790092508800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)177
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/03/2024
बाजरीहिरवीक्विंटल12252525412533
गहूलोकलक्विंटल5270028702785
गहूबन्सीक्विंटल60244148312700
गहूअर्जुनक्विंटल65250026502600
ज्वारीशाळूक्विंटल46206323752219
मकापिवळीक्विंटल330204521152080
हरभराक्विंटल44527362235673
तूरक्विंटल6829092509200
आंबाक्विंटल45110001600013500
अंजीरक्विंटल12300060004500
चिकुक्विंटल10960020001300
डाळींबक्विंटल29250055003500
द्राक्षक्विंटल36300050004000
लिंबूक्विंटल277000110009000
मोसंबीक्विंटल3480024001600
पपईक्विंटल458001000900
पेरुक्विंटल10100015001250
संत्रीक्विंटल3170025001600
टरबूजक्विंटल1060100014001200
खरबुजक्विंटल31060022001400
शहाळेक्विंटल18000250030002750
आलेक्विंटल52400090006500
बटाटाक्विंटल887100022001600
भेडीक्विंटल42160020001800
दुधी भोपळाक्विंटल17100015001250
चवळी (शेंगा)क्विंटल3050017001100
ढेमसेक्विंटल45600800700
फ्लॉवरक्विंटल11570013001000
गाजरक्विंटल225700900800
गवारक्विंटल20400050004500
कैरीक्विंटल109140020001700
काकडीक्विंटल1154001000700
कांदाक्विंटल361240017001050
कारलीक्विंटल25250035003000
कोबी—-क्विंटल908001000900
कोथिंबिरनग13800700900800
लसूणक्विंटल169100001800012500
मका (कणीस)क्विंटल25120014001300
मेथी भाजीनग5200150020001750
ढोवळी मिरचीक्विंटल34300040003500
पालकनग12000600700650
शेवगाक्विंटल4060014001000
दोडका (शिराळी)क्विंटल34150020001750
टोमॅटोक्विंटल1395001300900
वाल भाजीक्विंटल15200040003000
वांगीक्विंटल34700900800
मिरची (हिरवी)क्विंटल796000111008500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)26269
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/03/2024
बाजरीहिरवीक्विंटल10241026102541
गहूहायब्रीडक्विंटल27232627302596
गहूबन्सीक्विंटल155248129002700
गहूअर्जुनक्विंटल86240026502600
ज्वारीरब्बीक्विंटल14215128702511
मकाहायब्रीडक्विंटल15206521342099
मकापिवळीक्विंटल356210021502150
हरभराक्विंटल23526653165316
हरभराहायब्रीडक्विंटल37523456815316
तूरक्विंटल21790093968900
तूरपांढराक्विंटल15870091009050
सोयाबिनपिवळाक्विंटल9417641764176
आंबाक्विंटल2280001400011000
अननसनग18000370052004450
अंजीरक्विंटल12300050004000
चिकुक्विंटल22100018001400
द्राक्षक्विंटल34150065004000
लिंबूक्विंटल29550065006000
मोसंबीक्विंटल31120030002100
पपईक्विंटल258001000900
रामफळक्विंटल13100015001250
संत्रीक्विंटल30100037002350
टरबूजक्विंटल510100016001300
आलेक्विंटल313000800005500
बटाटाक्विंटल690140020001700
भेडीक्विंटल29170020001850
दुधी भोपळाक्विंटल12100015001250
चवळी (शेंगा)क्विंटल16150018001650
ढेमसेक्विंटल39500600550
फ्लॉवरक्विंटल103600990750
गाजरक्विंटल94100013001150
गवारक्विंटल19400050004500
कैरीक्विंटल88140020001700
कांदाक्विंटल93450016001050
कांदाउन्हाळीक्विंटल170116014551309
कारलीक्विंटल17300050004000
कोबी—-क्विंटल67100013001150
कोथिंबिरक्विंटल67100013001150
कोथिंबिरनग9600120015001350
मका (कणीस)क्विंटल20100015001250
मेथी भाजीनग7000100015001250
ढोवळी मिरचीक्विंटल29250045003500
पालकक्विंटल4600600800700
शेवगाक्विंटल37100015001250
दोडका (शिराळी)क्विंटल1430035003250
टोमॅटोक्विंटल1123001200750
वाल भाजीक्विंटल13250035003000
वांगीक्विंटल19600800700
चिंचक्विंटल356000130009500
मिरची (हिरवी)क्विंटल40700090008000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8791
26/03/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल200820082008200
बाजरीहिरवीक्विंटल31225626232458
गहूक्विंटल12235134212890
गहूलोकलक्विंटल44225626502453
गहूहायब्रीडक्विंटल38197627352364
गहूबन्सीक्विंटल84255228512761
गहूअर्जुनक्विंटल122240026002500
ज्वारीरब्बीक्विंटल18229025002390
ज्वारीशाळूक्विंटल68195527502288
मकालोकलक्विंटल250185021502075
मकाहायब्रीडक्विंटल15180018001800
मकापिवळीक्विंटल297184520731959
हरभराक्विंटल18513652115186
हरभराहायब्रीडक्विंटल24370153515062
तूरपांढराक्विंटल21600086638107
सोयाबिनपिवळाक्विंटल15404541004050
आंबाक्विंटल37160002000018000
अंजीरक्विंटल12400060005000
चिकुक्विंटल49130022001750
डाळींबक्विंटल2070062003450
द्राक्षक्विंटल33200070004500
लिंबूक्विंटल297000100008500
मोसंबीक्विंटल45100017001350
पपईक्विंटल33100013001150
टरबूजक्विंटल289100014001200
खरबुजक्विंटल11880030001900
शहाळेनग36000250035003000
आलेक्विंटल26500095007250
बटाटाक्विंटल1099120022001600
भेडीक्विंटल109150025002000
दुधी भोपळाक्विंटल15100014001200
चवळी (शेंगा)क्विंटल13170020001850
ढेमसेक्विंटल34100014001200
फ्लॉवरक्विंटल5270013001000
गाजरक्विंटल676001300950
गवारक्विंटल14700090008000
हरभरा (पेंडी)क्विंटल4400052754638
कैरीक्विंटल43170028002250
काकडीक्विंटल130700900800
कांदाक्विंटल331260616011125
कांदाउन्हाळीक्विंटल201125015511397
कारलीक्विंटल17350040003500
कोबी—-क्विंटल468001000900
कोथिंबिरनग16900400700550
मका (कणीस)क्विंटल27100014001200
मेथी भाजीनग7600500700600
ढोवळी मिरचीक्विंटल31240036003000
पालकनग7600150300225
शेवगाक्विंटल3280022001500
दोडका (शिराळी)क्विंटल25120020001600
टोमॅटोक्विंटल1903001000650
वाल भाजीक्विंटल45100017001350
वांगीक्विंटल40500700600
चिंचक्विंटल526000120009000
मिरची (हिरवी)क्विंटल34600090007500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7580
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/03/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल153810081008100
बाजरीक्विंटल15170526552200
बाजरीहिरवीक्विंटल51253626052555
गहूक्विंटल77225030002300
गहूलोकलक्विंटल33220227002451
गहूबन्सीक्विंटल93259028812700
ज्वारीक्विंटल20151023552100
ज्वारीशाळूक्विंटल15190024022151
मकालोकलक्विंटल202185021752050
हरभराक्विंटल88510055005400
हरभराकाबुलीक्विंटल1700070007000
तूरक्विंटल15775091789000
तूरपांढराक्विंटल9800092008600
भुईमुग शेंग (सुकी)नग1180018001800
सोयाबिनक्विंटल9410042004150
आंबाक्विंटल17100001500012500
अंजीरक्विंटल17300060004500
चिकुक्विंटल30160030002300
डाळींबक्विंटल16150090005250
द्राक्षक्विंटल70300070005000
लिंबूक्विंटल32600090007500
मोसंबीक्विंटल34100047002850
पपईक्विंटल21600800700
संत्रीक्विंटल14100024001900
टरबूजक्विंटल66070013001000
खरबुजक्विंटल76150020001750
शहाळेनग36000120032002200
आलेक्विंटल19400080006000
बटाटाक्विंटल8295001300900
भेडीक्विंटल46200032002600
दुधी भोपळाक्विंटल186001000800
चवळी (शेंगा)क्विंटल16150020001650
ढेमसेक्विंटल46600800700
फ्लॉवरक्विंटल576001200900
गाजरक्विंटल1157001000850
गवारक्विंटल14600090007500
हरभरा (पेंडी)क्विंटल21511184006756
कैरीक्विंटल64150030002250
काकडीक्विंटल130600900750
कांदाक्विंटल13093001400800
कारलीक्विंटल21250037003100
कोबी—-क्विंटल70100014001200
कोथिंबिरनग18000400500450
मका (कणीस)क्विंटल3270012001000
मेथी भाजीनग8500100018001400
ढोवळी मिरचीक्विंटल22300040003500
पालकनग12900150250200
शेवगाक्विंटल30100018001400
दोडका (शिराळी)क्विंटल40100015001250
टोमॅटोक्विंटल1306001000800
वाल भाजीक्विंटल9250035003000
वांगीक्विंटल34700800750
चिंचनग31177025052080
मिरची (हिरवी)क्विंटल106350050004250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4946
22/03/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल203790081008100
बाजरीलोकलक्विंटल1237623762376
बाजरीहिरवीक्विंटल12234626062492
गहूलोकलक्विंटल26252525382531
गहूहायब्रीडक्विंटल11222023002255
गहूबन्सीक्विंटल110252027812700
गहूअर्जुनक्विंटल65250026002600
ज्वारीलोकलक्विंटल28217027252472
ज्वारीरब्बीक्विंटल1200020002000
ज्वारीशाळूक्विंटल37209022502169
मकालोकलक्विंटल240185021502075
मकापिवळीक्विंटल363202521182114
हरभराक्विंटल52435096007500
हरभरालोकलक्विंटल24526656175416
हरभराहायब्रीडक्विंटल64450152954986
तूरक्विंटल21780091528800
तूरपांढराक्विंटल29825092318873
सोयाबिनक्विंटल17435043504350
हरभरा (पेंडी)क्विंटल3500052005100
कांदाक्विंटल95071213961100
कांदालालक्विंटल490880013511150
कांदाउन्हाळीक्विंटल27430014001100
मोहरीलोकलक्विंटल1530053005300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7440
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/03/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल230800082008100
बाजरीहिरवीक्विंटल23240027132576
गहूलोकलक्विंटल111227626562466
गहूबन्सीक्विंटल45257528712745
ज्वारीरब्बीक्विंटल2296129612961
ज्वारीशाळूक्विंटल119195144003176
मकालोकलक्विंटल250190021502050
मकापिवळीक्विंटल65185022502050
तूरक्विंटल18740192508400
तूरपांढराक्विंटल55670995008104
आंबाक्विंटल1850001900012000
अंजीरक्विंटल19350055004500
चिकुक्विंटल163110027001900
डाळींबक्विंटल18160070004000
द्राक्षक्विंटल96250055003500
लिंबूक्विंटल30500090007000
मोसंबीक्विंटल31130030002150
पपईक्विंटल17100016001300
संत्रीक्विंटल31100025001750
टरबूजक्विंटल46880012001000
खरबुजक्विंटल238120024001800
आलेक्विंटल46400090006500
बटाटाक्विंटल45760014001000
भेडीक्विंटल46160024002200
दुधी भोपळाक्विंटल11500900700
चवळी (शेंगा)क्विंटल18120020001500
ढेमसेक्विंटल31150029001750
फ्लॉवरक्विंटल766001200900
गाजरक्विंटल1307001000850
गवारक्विंटल16500080006500
हरभरा (पेंडी)क्विंटल11500054005200
कैरीक्विंटल60140020001700
काकडीक्विंटल76600900750
कांदाक्विंटल37093001300800
कारलीक्विंटल15350040003750
कोबी—-क्विंटल67100014001200
कोथिंबिरनग8700250350300
लसूणक्विंटल8240001400011000
मका (कणीस)क्विंटल126001000800
मेथी भाजीनग6700400600500
ढोवळी मिरचीक्विंटल19200035002750
पालकनग5200300500450
शेवगाक्विंटल34100022001600
दोडका (शिराळी)क्विंटल25150025002000
टोमॅटोक्विंटल138500900700
वाल भाजीक्विंटल7150018001650
वांगीक्विंटल40600700650
चिंचक्विंटल156000110008500
चिंचलोकलक्विंटल10201120112011
मिरची (हिरवी)क्विंटल135350055004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7333
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/03/2024
बाजरीक्विंटल7220022002200
बाजरीहिरवीक्विंटल51236523712368
गहूलोकलक्विंटल36275030002875
गहूबन्सीक्विंटल45257028702690
गहूअर्जुनक्विंटल62250026002550
ज्वारीरब्बीक्विंटल1174017401740
ज्वारीशाळूक्विंटल71210230002551
मकापिवळीक्विंटल292208521252105
हरभराक्विंटल70530096007500
तूरक्विंटल5835193078730
तूरपांढराक्विंटल32855095009025
सोयाबिनक्विंटल34430043504350
सोयाबिनपिवळाक्विंटल4418641864186
आंबाक्विंटल2570001800012500
अंजीरक्विंटल15400060005000
चिकुक्विंटल52140025001950
डाळींबक्विंटल17100060003500
द्राक्षक्विंटल109150065004000
लिंबूक्विंटल206000110008500
मोसंबीक्विंटल67120030002200
पपईक्विंटल248001000900
संत्रीक्विंटल32100025001750
टरबूजक्विंटल5597001200950
खरबुजक्विंटल180100018001400
शहाळेनग27000160030002300
आलेक्विंटल16250095006000
बटाटाक्विंटल570100016001300
भेडीक्विंटल45150030002250
दुधी भोपळाक्विंटल10100017001350
चवळी (शेंगा)क्विंटल14160020001800
ढेमसेक्विंटल10120016001400
फ्लॉवरक्विंटल637001000850
गाजरक्विंटल888001000900
गवारक्विंटल15500070006000
हरभरा (पेंडी)क्विंटल18550085027001
कैरीक्विंटल67200024002200
काकडीक्विंटल34600800700
कांदाक्विंटल184350016001050
कारलीक्विंटल14200035002750
कोबी—-क्विंटल40100012001100
कोथिंबिरनग14500300400350
मका (कणीस)क्विंटल156001000800
मेथी भाजीनग7600600800700
ढोवळी मिरचीक्विंटल20200032002600
पालकनग5200400500450
शेवगाक्विंटल34130025001900
दोडका (शिराळी)क्विंटल25150020001750
टोमॅटोक्विंटल1306901000800
वाल भाजीक्विंटल12160018001700
वांगीक्विंटल37650700675
चिंचक्विंटल217000110009000
चिंचलोकलक्विंटल10194619461946
मिरची (हिरवी)क्विंटल78550065006000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5039
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/03/2024
बाजरीक्विंटल29210022002150
बाजरीहिरवीक्विंटल25226026152474
गहूलोकलक्विंटल15220026002400
गहूहायब्रीडक्विंटल53230028882432
गहूबन्सीक्विंटल160240029502700
गहूअर्जुनक्विंटल84240025002450
ज्वारीरब्बीक्विंटल5219121912191
ज्वारीशाळूक्विंटल63208827502419
मकाहायब्रीडक्विंटल15170118251709
मकापिवळीक्विंटल351210021502150
हरभराक्विंटल230525062005600
हरभराहायब्रीडक्विंटल76430055005156
तूरक्विंटल15770093808910
तूरपांढराक्विंटल27790086258233
सोयाबिनक्विंटल21415042004188
सोयाबिनपिवळाक्विंटल20418542254205
आंबाक्विंटल2370002500016000
अंजीरक्विंटल18400060005000
चिकुक्विंटल54140031002250
डाळींबक्विंटल16150065004000
द्राक्षक्विंटल52300080005500
लिंबूक्विंटल157000110009000
मोसंबीक्विंटल31100026001900
पपईक्विंटल2260014001000
रामफळक्विंटल15200035002750
संत्रीक्विंटल23100018001400
टरबूजक्विंटल55070013001000
खरबुजक्विंटल331140032002300
शहाळेनग36000260032002900
आलेक्विंटल16400070005500
बटाटाक्विंटल648100018001400
भेडीक्विंटल31300045003750
दुधी भोपळाक्विंटल79001000900
चवळी (शेंगा)क्विंटल16130024001850
ढेमसेक्विंटल13250030002750
फ्लॉवरक्विंटल62700900800
गाजरक्विंटल1934001000900
गवारक्विंटल7600080007000
हरभरा (पेंडी)क्विंटल17535055005425
कैरीक्विंटल52300045003750
काकडीक्विंटल52700900800
कांदाक्विंटल3124001300450
कारलीक्विंटल13160024002000
कोबी—-क्विंटल40120014001300
कोथिंबिरनग18400300500400
मका (कणीस)क्विंटल14100013001150
मेथी भाजीनग5700100015001250
ढोवळी मिरचीक्विंटल40300040003500
पालकनग9300350550450
शेवगाक्विंटल27120030002200
दोडका (शिराळी)क्विंटल9250035003000
टोमॅटोक्विंटल916001300950
वाल भाजीक्विंटल12200028002400
वांगीक्विंटल28500700600
चिंचक्विंटल336000100008000
मिरची (हिरवी)क्विंटल55600070006500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4127
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/03/2024
बाजरीहिरवीक्विंटल84227524932420
गहूलोकलक्विंटल28232224002361
गहूहायब्रीडक्विंटल48225027112428
गहूबन्सीक्विंटल90240028502750
गहूअर्जुनक्विंटल124240025002500
ज्वारीरब्बीक्विंटल10210021002100
ज्वारीशाळूक्विंटल132216033452747
मकाहायब्रीडक्विंटल12180019751888
मकापिवळीक्विंटल485210021452115
हरभराक्विंटल43520052255225
हरभराहायब्रीडक्विंटल65437555505294
तूरक्विंटल15800094008900
तूरपांढराक्विंटल10650092008727
सोयाबिनपिवळाक्विंटल45412642484187
आंबाक्विंटल14100001600013000
अननसनग18000350065005000
अंजीरक्विंटल7500070006000
चिकुक्विंटल58130030002150
डाळींबक्विंटल28500095007250
द्राक्षक्विंटल88200070004500
लिंबूक्विंटल156000130009500
मोसंबीक्विंटल12120028002000
पपईक्विंटल347001200950
रामफळक्विंटल15250035003000
संत्रीक्विंटल43160022001900
टरबूजक्विंटल4155001300900
खरबुजक्विंटल312100025001750
शहाळेनग27000200035002750
आलेक्विंटल19200070004500
बटाटाक्विंटल378100018001400
भेडीक्विंटल24250035003000
दुधी भोपळाक्विंटल8100013001150
चवळी (शेंगा)क्विंटल10220030002600
ढेमसेक्विंटल10110016001300
फ्लॉवरक्विंटल4960014001000
गाजरक्विंटल1216001200900
गवारक्विंटल11550075006500
कैरीक्विंटल64250035003000
काकडीक्विंटल925001000750
कांदाक्विंटल29404001400900
कारलीक्विंटल7200040003000
कोबी—-क्विंटल52100013001150
कोथिंबिरनग9700200400300
मका (कणीस)क्विंटल326001200900
मेथी भाजीनग6700400700550
ढोवळी मिरचीक्विंटल19300045003750
पालकनग7000300500400
शेवगाक्विंटल17120040001600
टोमॅटोक्विंटल1145001200850
वाल भाजीक्विंटल19170025002100
वांगीक्विंटल32500900700
मिरची (हिरवी)क्विंटल70550070006250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6320
17/03/2024
बाजरीक्विंटल27205023262188
गहूक्विंटल3200032002700
गहूबन्सीक्विंटल150259928762682
गहूअर्जुनक्विंटल65230025002400
ज्वारीक्विंटल8200028512425
ज्वारीरब्बीक्विंटल3277627762776
मकापिवळीक्विंटल112205021502100
हरभराक्विंटल89515074006225
तूरक्विंटल8845195418950
वाटाणाक्विंटल17300035003250
सोयाबिनक्विंटल8430044004350
आंबाक्विंटल1680001200010000
अननसनग27000250055003500
अंजीरक्विंटल12500070006000
चिकुक्विंटल210120030002200
डाळींबक्विंटल30200070004500
द्राक्षक्विंटल103300090006000
लिंबूक्विंटल145000110008000
मोसंबीक्विंटल3150032001850
पपईक्विंटल16889011001050
संत्रीक्विंटल52150030002250
टरबूजक्विंटल6407001200950
खरबुजक्विंटल145150030002250
आलेक्विंटल34200090005500
बटाटाक्विंटल46550015001000
भेडीक्विंटल46200025002250
दुधी भोपळाक्विंटल308001000900
चवळी (शेंगा)क्विंटल8100016001300
ढेमसेक्विंटल17100030002000
फ्लॉवरक्विंटल135600800700
गाजरक्विंटल16890012001050
गवारक्विंटल25500090007000
कैरीक्विंटल46400070005500
काकडीक्विंटल70500800650
कांदाक्विंटल41106001300950
कांदालालक्विंटल52615001350950
कारलीक्विंटल18200040003000
कोबी—-क्विंटल109100015001250
कोथिंबिरनग17500300400350
लसूणक्विंटल1033000120007500
मका (कणीस)क्विंटल22100013001150
मेथी भाजीनग13000500700600
ढोवळी मिरचीक्विंटल29300035003250
पालकनग10900400500450
शेवगाक्विंटल13200050003500
टोमॅटोक्विंटल1125001000750
वाल भाजीक्विंटल14250032002600
वांगीक्विंटल30500800650
मिरची (हिरवी)क्विंटल130550065006000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)12906
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/03/2024
कापूसमध्यम स्टेपलक्विंटल206690074007150
बाजरीक्विंटल23190025702250
बाजरीहिरवीक्विंटल15213822662226
गहूक्विंटल97215027802385
गहूलोकलक्विंटल27240028502625
गहूहायब्रीडक्विंटल26242929012715
ज्वारीक्विंटल15170528452450
ज्वारीशाळूक्विंटल42205022402145
मकालोकलक्विंटल255190021502000
मकाहायब्रीडक्विंटल15195019501950
मकापिवळीक्विंटल174187221261999
हरभराक्विंटल85500057905425
हरभराहायब्रीडक्विंटल15534956005399
तूरक्विंटल19810094009000
तूरपांढराक्विंटल21780094508650
वाटाणाक्विंटल16300040003500
सोयाबिनक्विंटल3422542504238
सोयाबिनपिवळाक्विंटल16350042504000
आंबाक्विंटल1365001500010750
अंजीरक्विंटल20400070005500
चिकुक्विंटल47200036002800
डाळींबक्विंटल172000110006500
द्राक्षक्विंटल88300060004500
लिंबूक्विंटल126000120009000
मोसंबीक्विंटल64150030002250
पपईक्विंटल30100015001250
रामफळक्विंटल11200034002700
संत्रीक्विंटल45120028002000
टरबूजक्विंटल58889012001000
खरबुजक्विंटल135120032002200
शहाळेक्विंटल36000200035002750
आलेक्विंटल14350085005450
बटाटाक्विंटल940100016001300
भेडीक्विंटल52350040003750
दुधी भोपळाक्विंटल1580012001000
चवळी (शेंगा)क्विंटल7300040003500
फ्लॉवरक्विंटल645001000750
गाजरक्विंटल238100013001150
गवारक्विंटल13500070006000
हरभरा (पेंडी)क्विंटल7135052504800
कैरीक्विंटल109350050004250
काकडीक्विंटल707001000850
कांदाक्विंटल291350014001150
कारलीक्विंटल10250037003100
कोबी—-क्विंटल70100013001150
कोथिंबिरनग13500200350275
लसूणक्विंटल34500090007000
मका (कणीस)क्विंटल12600800700
मेथी भाजीनग7600600700650
ढोवळी मिरचीक्विंटल15300040003500
पालकनग9100400600500
शेवगाक्विंटल18100045002750
टोमॅटोक्विंटल13950015001000
वाल भाजीक्विंटल8200032002600
वांगीक्विंटल40500700600
चिंचक्विंटल23417860505075
मिरची (हिरवी)क्विंटल130300045003750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)43081
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/03/2024
बाजरीलोकलक्विंटल5190025252475
बाजरीहिरवीक्विंटल3269126912691
गहूलोकलक्विंटल12235027212567
गहूबन्सीक्विंटल180259029002781
गहूअर्जुनक्विंटल87250026002550
ज्वारीलोकलक्विंटल29175024002239
ज्वारीरब्बीक्विंटल6294129412941
ज्वारीशाळूक्विंटल80212227002411
मकापिवळीक्विंटल365208521402125
हरभराक्विंटल25535054005375
हरभरालोकलक्विंटल29450053755317
हरभराकाबुलीक्विंटल12532556615569
तूरक्विंटल5932193219321
तूरपांढराक्विंटल9675194008471
ओवालोकलक्विंटल1105001050010500
सोयाबिनक्विंटल28417542504213
सुर्यफुलक्विंटल18360037003650
एकुण आवक (क्विंटलमधील)894

. संभाजीनगर बाजारभाव छ. संभाजीनगर बाजारभाव छ. संभाजीनगर बाजारभाव छ. संभाजीनगर बाजारभाव छ. संभाजीनगर बाजारभाव छ. संभाजीनगर बाजारभाव छ. संभाजीनगर बाजारभाव छ. संभाजीनगर बाजारभाव छ. संभाजीनगर बाजारभाव छ. संभाजीनगर बाजारभाव छ. संभाजीनगर बाजारभाव छ. संभाजीनगर बाजारभाव छ. संभाजीनगर बाजारभाव छ. संभाजीनगर बाजारभाव छ. संभाजीनगर बाजारभाव

श्रोत :- msamb.com

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top