कृषी महाराष्ट्र

लातूर बाजारभाव

लातूर बाजारभाव

 

दर प्रती युनिट (रु.).
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/05/2024
गहूलोकलक्विंटल6270027512726
गहू२१८९क्विंटल1330033003300
ज्वारीरब्बीक्विंटल35280033003000
ज्वारीपिवळीक्विंटल59140029002261
ज्वारीपांढरीक्विंटल17180033002550
हरभरालोकलक्विंटल115490060005786
हरभरालालक्विंटल164590061756038
तूरलोकलक्विंटल5455001165010431
तूरलालक्विंटल36102501160111175
तूरपांढराक्विंटल95108001200111400
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल29550068006225
करडईनं. १क्विंटल6460046004600
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1653416745684486
चिंचोकाक्विंटल4220023012237
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2274
15/05/2024
गहूलोकलक्विंटल3339133913391
गहू२१८९क्विंटल4219035012845
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल125180032512392
ज्वारीरब्बीक्विंटल30280032003000
ज्वारीपिवळीक्विंटल8222624002313
ज्वारीपांढरीक्विंटल62180031512475
हरभराक्विंटल735580063006050
हरभरालोकलक्विंटल90445059505566
हरभरालालक्विंटल7530587861166010
तूरक्विंटल595114001240011900
तूरलोकलक्विंटल704800116129342
तूरलालक्विंटल1597105841150110984
तूरपांढराक्विंटल11108511187511383
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल60555061515913
एरंडीलोकलक्विंटल3430043004300
करडईनं. १क्विंटल3466046604660
करडईसफेदक्विंटल53430047054500
सोयाबिनक्विंटल3350453045574543
सोयाबिनपिवळाक्विंटल15700423845804492
तीलपांढराक्विंटल3100001000010000
चिंचक्विंटल50600085007250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)30082
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/05/2024
गहूलोकलक्विंटल3210032512675
गहू२१८९क्विंटल9250045714555
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल119195029522353
ज्वारीपिवळीक्विंटल26200022002100
ज्वारीपांढरीक्विंटल76175032002475
हरभराक्विंटल700615063006225
हरभरालोकलक्विंटल130470060205805
हरभरालालक्विंटल7376585462836101
तूरक्विंटल590105111215011330
तूरलोकलक्विंटल10443001150010260
तूरलालक्विंटल179798501178911450
तूरपांढराक्विंटल97110001195011475
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल13495060005583
करडईनं. १क्विंटल8445146004525
करडईसफेदक्विंटल153400043004200
सोयाबिनक्विंटल3300455045844567
सोयाबिनपिवळाक्विंटल15069423545854515
चिंचक्विंटल100600090007500
चिंचोकाक्विंटल3220022002200
मोहरीलोकलक्विंटल4470059005367
एकुण आवक (क्विंटलमधील)29677
13/05/2024
गहूलोकलक्विंटल7220030002700
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल7200023502233
ज्वारीपिवळीक्विंटल45200031002496
ज्वारीपांढरीक्विंटल28172518001762
हरभरालोकलक्विंटल200475060425737
हरभरालालक्विंटल6444587062276018
मूगलोकलक्विंटल6550055005500
तूरलोकलक्विंटल12045001150010653
तूरलालक्विंटल1876101111161611116
तूरपांढराक्विंटल46108001163011215
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल9460046004600
करडईनं. १क्विंटल77450046184559
करडईसफेदक्विंटल143340047804400
सोयाबिनपिवळाक्विंटल16321418346104523
तीलपांढराक्विंटल6120001270012350
मोहरीलोकलक्विंटल6575157515751
एकुण आवक (क्विंटलमधील)25341
12/05/2024
गहू२१८९क्विंटल14210026012350
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल43155118501727
ज्वारीपिवळीक्विंटल6270029012777
ज्वारीपांढरीक्विंटल71200130212606
हरभराक्विंटल685580063506075
हरभरालालक्विंटल596520061815889
हरभराकाबुलीक्विंटल14800084508220
हरभराहिरवाक्विंटल3505150515051
तूरक्विंटल504109811187011425
तूरलालक्विंटल2786011100110556
करडईसफेदक्विंटल3330034013350
सोयाबिनक्विंटल2900458046014590
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1625447646264596
सुर्यफुललोकलक्विंटल3370137013701
चिंचक्विंटल80600090007500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6574
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/04/2024
गहू२१८९क्विंटल3220037002950
ज्वारीपांढरीक्विंटल149217730502660
हरभरालालक्विंटल220570163396226
हरभरालालनग1160585163426035
हरभराबोल्डक्विंटल5850095519017
तूरलालक्विंटल6498681117810676
तूरपांढराक्विंटल42110751160011337
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2799441446974652
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3282
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/04/2024
गहू२१८९क्विंटल3315131513151
ज्वारीपांढरीक्विंटल3230127212511
हरभरालोकलक्विंटल4607160806075
हरभरालालक्विंटल177595161786064
तूरक्विंटल3113001140011350
तूरलालक्विंटल63105001135010925
तूरपांढराक्विंटल67110001170111350
करडईनं. १क्विंटल6450046114555
करडईसफेदक्विंटल3410041004100
सोयाबिनपिवळाक्विंटल509463647084672
एकुण आवक (क्विंटलमधील)838
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2024
गहू२१८९क्विंटल9250025002500
ज्वारीपांढरीक्विंटल10240030002700
हरभरालालक्विंटल120575058605805
तूरलालक्विंटल90102001080010500
तूरपांढराक्विंटल90104001088010640
करडईनं. १क्विंटल5450045744537
सोयाबिनपिवळाक्विंटल110453045804555
एकुण आवक (क्विंटलमधील)434
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/04/2024
ज्वारीक्विंटल1270027002700
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल142307535753351
ज्वारीपांढरीक्विंटल6200127002360
हरभराक्विंटल785561158205715
हरभरालोकलक्विंटल18570057115705
हरभरालालक्विंटल19480055515410
तूरक्विंटल756102001069110445
तूरलालक्विंटल111100781041310194
करडईसफेदक्विंटल1429042904290
सोयाबिनक्विंटल2750450145724536
सोयाबिनपिवळाक्विंटल69445445504512
सोयाबिनपांढराक्विंटल194422146254475
चिंचक्विंटल2058000107009350
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5057
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/04/2024
गहू२१८९क्विंटल6280031752987
ज्वारीपांढरीक्विंटल36230030912695
हरभरालालक्विंटल129560058105705
तूरलालक्विंटल57102011055110376
तूरपांढराक्विंटल57103001075010526
करडईनं. १क्विंटल3450045704535
सोयाबिनपिवळाक्विंटल483450045504525
एकुण आवक (क्विंटलमधील)771
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2024
गहू२१८९क्विंटल25250034002950
ज्वारीपांढरीक्विंटल27101501050010325
हरभरालालक्विंटल6277555058955650
तूरलालक्विंटल233199011048510275
करडईनं. १क्विंटल7454545454545
करडईसफेदक्विंटल267300044404310
सोयाबिनपिवळाक्विंटल14014445545524513
एकुण आवक (क्विंटलमधील)22948
31/03/2024
हरभराक्विंटल350545056915570
हरभरालोकलक्विंटल7565057015675
तूरक्विंटल40599061039910152
सोयाबिनक्विंटल1500446944984483
सोयाबिनपिवळाक्विंटल4450045004500
चिंचक्विंटल1508000115009750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2416
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
26/03/2024
गहू२१८९क्विंटल7240034012900
ज्वारीपांढरीक्विंटल15200031002735
हरभरालालक्विंटल318545156505593
तूरलालक्विंटल118000101019334
सोयाबिनपिवळाक्विंटल631420145414511
एकुण आवक (क्विंटलमधील)982
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/03/2024
ज्वारीपांढरीक्विंटल16250035512875
हरभराक्विंटल1130551356615587
हरभरालालक्विंटल188577059225846
तूरक्विंटल1031100001063610318
तूरलालक्विंटल34100001033510167
तूरपांढराक्विंटल144100011050110251
करडईनं. १क्विंटल2452845284528
सोयाबिनक्विंटल3481442044504435
सोयाबिनपिवळाक्विंटल205440044504425
चिंचक्विंटल28385001350011000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6514
22/03/2024
गहू२१८९क्विंटल19227728552477
ज्वारीपांढरीक्विंटल9225029002575
हरभराक्विंटल900545256915571
हरभरालालक्विंटल8760559060515650
तूरक्विंटल830100001061110305
तूरलालक्विंटल157197251031710163
तूरपांढराक्विंटल10100001037010185
करडईनं. १क्विंटल8435144514401
करडईसफेदक्विंटल287380047004550
सोयाबिनक्विंटल2200445044834466
सोयाबिनपिवळाक्विंटल10612413345254484
चिंचक्विंटल17080001200010000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)25376
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/03/2024
गहू२१८९क्विंटल17240030002700
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल79280034003100
ज्वारीपांढरीक्विंटल20230029002500
हरभराक्विंटल960554057115625
हरभरालालक्विंटल6626552159825657
तूरक्विंटल1000100001050010250
तूरलालक्विंटल158597001023110040
तूरपांढराक्विंटल68100011036910185
भुईमुग शेंग (सुकी)घुंगरुक्विंटल50500055005250
करडईनं. १क्विंटल9430144004350
करडईसफेदक्विंटल136369044004215
सोयाबिनक्विंटल2700448545184501
सोयाबिनपिवळाक्विंटल10566441145294475
सोयाबिनपांढराक्विंटल180400046004300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)23996
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/03/2024
गहू२१८९क्विंटल7240024002400
ज्वारीपांढरीक्विंटल28280031902995
हरभरालोकलक्विंटल6566457105687
हरभरालालक्विंटल60540056005500
तूरक्विंटल499511007110011
तूरलालक्विंटल153965099509825
तूरपांढराक्विंटल8299801031110145
करडईनं. १क्विंटल6420043514275
करडईसफेदक्विंटल2410041004100
सोयाबिनपिवळाक्विंटल319436545024437
एकुण आवक (क्विंटलमधील)667
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/03/2024
ज्वारीक्विंटल1282528252825
ज्वारीपिवळीक्विंटल24310037013492
ज्वारीपांढरीक्विंटल15240129752657
हरभराक्विंटल660550057825641
हरभरालोकलक्विंटल15570158465773
हरभरालालक्विंटल710530057015585
तूरक्विंटल8849450102709860
तूरलालक्विंटल47940099019740
करडईसफेदक्विंटल1419041904190
सोयाबिनक्विंटल2550445245244488
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1321432545884514
चिंचक्विंटल14585001500011750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6373
18/03/2024
गहूलोकलक्विंटल3260032012900
गहू२१८९क्विंटल24220034762838
ज्वारीपांढरीक्विंटल107230730882659
हरभरालालक्विंटल8543559560835801
तूरलालक्विंटल19639502101209961
तूरपांढराक्विंटल54100001022010110
करडईसफेदक्विंटल301420045004300
सोयाबिनपिवळाक्विंटल11922432845654493
सुर्यफुलनं. १क्विंटल296448045114495
एकुण आवक (क्विंटलमधील)23213
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/03/2024
ज्वारीक्विंटल1250125012501
ज्वारीपांढरीक्विंटल30250031752837
हरभरालोकलक्विंटल11580059175858
हरभरालालक्विंटल110540056715500
तूरक्विंटल4100001008510042
तूरलालक्विंटल789801100769963
तूरपांढराक्विंटल74101101034010225
करडईसफेदक्विंटल1408540854085
सोयाबिनपिवळाक्विंटल666441745324479
एकुण आवक (क्विंटलमधील)975
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/03/2024
गहू२१८९क्विंटल19200124992250
ज्वारीपांढरीक्विंटल38220665816105
हरभरालोकलक्विंटल14582060275923
हरभरालालक्विंटल857575161765912
तूरक्विंटल17100501024010145
तूरलालक्विंटल919000102169873
तूरपांढराक्विंटल1179901100769964
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1131451045914559
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2284
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/03/2024
गहू२१८९क्विंटल76230029812640
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल138268529812775
ज्वारीपांढरीक्विंटल22140028112182
हरभरालोकलक्विंटल1585058505850
हरभरालालक्विंटल423571758625773
तूरक्विंटल2100001010010050
तूरलालक्विंटल23898781015710057
तूरपांढराक्विंटल85100011030710154
करडईनं. १क्विंटल5429144004345
सोयाबिनपिवळाक्विंटल480440245024455
सोयाबिनपांढराक्विंटल80425146214375
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1550
13/03/2024
गहूलोकलक्विंटल13284131512995
गहू२१८९क्विंटल8235030002675
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल124275030752841
ज्वारीपांढरीक्विंटल12280030012900
हरभरालोकलक्विंटल14558058455712
हरभरालालक्विंटल447531757975686
तूरक्विंटल99600100389819
तूरलालक्विंटल29797741024410069
तूरपांढराक्विंटल83100451028110163
करडईनं. १क्विंटल4400143204160
करडईसफेदक्विंटल2402540254025
सोयाबिनपिवळाक्विंटल601433544714408
सोयाबिनपांढराक्विंटल111430046004475
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1725
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/03/2024
हरभरालालक्विंटल110540055805500
तूरलालक्विंटल18960099009800
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2704370044614349
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2832
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/03/2024
गहू२१८९क्विंटल21220130502625
ज्वारीपांढरीक्विंटल5250032002850
हरभरालालक्विंटल269553058155672
तूरलालक्विंटल679700101009900
तूरपांढराक्विंटल1169700101219910
सोयाबिनपिवळाक्विंटल310437144304400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)788
09/03/2024
ज्वारीक्विंटल1262026202620
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल206250029002700
हरभरालोकलक्विंटल4578058905835
हरभरालालक्विंटल8641560165505700
तूरक्विंटल7952499909757
तूरलालक्विंटल325196711046510250
करडईसफेदक्विंटल105360044304380
सोयाबिनपिवळाक्विंटल9803447645634516
सोयाबिनपांढराक्विंटल215430047004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)22233
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/03/2024
हरभरालोकलक्विंटल18589860285963
तूरक्विंटल111009010027010180
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1452545254525
एकुण आवक (क्विंटलमधील)30
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/03/2024
ज्वारीक्विंटल2310131013101
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल147230529002651
हरभरालोकलक्विंटल9590059005900
हरभरालालक्विंटल120520056805500
तूरक्विंटल43100001034010170
तूरलालक्विंटल201100501037810161
करडईसफेदक्विंटल4406040604060
सोयाबिनपिवळाक्विंटल186438844984453
सोयाबिनपांढराक्विंटल140420046004400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)852
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/03/2024
गहू२१८९क्विंटल35215027502450
ज्वारीक्विंटल1310031003100
ज्वारीपांढरीक्विंटल1170017001700
हरभरालोकलक्विंटल10580060585929
हरभरालालक्विंटल228585060015925
तूरक्विंटल9102161030210259
तूरलालक्विंटल121100001040210201
तूरपांढराक्विंटल52100801041510247
उडीदकाळाक्विंटल1600060006000
करडईनं. १क्विंटल4405142514151
सोयाबिनपिवळाक्विंटल401438044564418
एकुण आवक (क्विंटलमधील)863
04/03/2024
गहू२१८९क्विंटल3205020502050
ज्वारीपांढरीक्विंटल44260034002900
हरभरालालक्विंटल430570059665838
तूरलालक्विंटल9698901028710109
तूरपांढराक्विंटल107100011033510168
करडईनं. १क्विंटल2423042304230
सोयाबिनपिवळाक्विंटल316440044734421
एकुण आवक (क्विंटलमधील)998
03/03/2024
ज्वारीपिवळीक्विंटल13330044013611
ज्वारीपांढरीक्विंटल25245127022618
हरभरालोकलक्विंटल8600062006100
हरभरालालक्विंटल1277540161015768
हरभराकाबुलीक्विंटल329000106019813
तूरक्विंटल5102211039110306
तूरलालक्विंटल6185991030110021
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1197450145674544
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2618
02/03/2024
गहू२१८९क्विंटल18220027312465
ज्वारीक्विंटल12300033503175
ज्वारीपांढरीक्विंटल20205134002726
हरभरालोकलक्विंटल10590061006000
हरभरालालक्विंटल13044568560145787
मूगहिरवाक्विंटल1795079507950
तूरक्विंटल8100511015010100
तूरलालक्विंटल274797761031010119
तूरपांढराक्विंटल73100001040010200
उडीदकाळाक्विंटल2670067006700
करडईनं. १क्विंटल3420042004200
करडईसफेदक्विंटल102395041754000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल19067439045464472
एकुण आवक (क्विंटलमधील)35107
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/02/2024
गहू२१८९क्विंटल2220022002200
ज्वारीपांढरीक्विंटल3180025002150
हरभरालोकलक्विंटल16577058955832
हरभरालालक्विंटल8010554258845719
तूरक्विंटल7100001004510022
तूरलालक्विंटल28009690101459963
तूरपांढराक्विंटल6399001003010015
करडईसफेदक्विंटल68380044504300
सोयाबिनपिवळाक्विंटल8966447845744522
एकुण आवक (क्विंटलमधील)19935
27/02/2024
गहू२१८९क्विंटल19239930002699
ज्वारीक्विंटल3270027002700
ज्वारीपांढरीक्विंटल39265031402904
हरभरालोकलक्विंटल6580059005850
हरभरालालक्विंटल270566659685833
तूरक्विंटल89700102009950
तूरलालक्विंटल13197461020010043
तूरपांढराक्विंटल6299511015110051
करडईनं. १क्विंटल3405043514200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल585446645424503
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1126
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/02/2024
गहू२१८९क्विंटल14220030002600
ज्वारीपांढरीक्विंटल2300030003000
हरभरालालक्विंटल116601162416126
तूरलालक्विंटल84100511034810200
तूरपांढराक्विंटल185100501031110180
सोयाबिनपिवळाक्विंटल349449045054497
एकुण आवक (क्विंटलमधील)750
23/02/2024
गहू२१८९क्विंटल8252626262576
ज्वारीपांढरीक्विंटल58236732762752
हरभरालोकलक्विंटल112500054005200
हरभरालालक्विंटल1249577560745957
तूरलालक्विंटल68598951040710251
तूरपांढराक्विंटल17097511030110051
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1756437145534492
सोयाबिनपांढराक्विंटल373425545214401
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4411
22/02/2024
गहू२१८९क्विंटल3330033003300
ज्वारीपांढरीक्विंटल50200033482701
हरभराक्विंटल870585962756067
हरभरालोकलक्विंटल25590061406020
हरभरालालक्विंटल9428572762846065
हरभराहिरवाक्विंटल1718171817181
तूरक्विंटल2011101701046510318
तूरलालक्विंटल328297121050010256
तूरपांढराक्विंटल2349276102069851
उडीदकाळाक्विंटल1650066006550
करडईसफेदक्विंटल17370042004100
सोयाबिनक्विंटल2550445145414496
सोयाबिनपिवळाक्विंटल7943446245724520
सोयाबिनपांढराक्विंटल228435045514471
गुळपिवळाक्विंटल2280128012801
एकुण आवक (क्विंटलमधील)26645
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/02/2024
गहूलोकलक्विंटल5290032003082
ज्वारीपांढरीक्विंटल9250239003303
हरभराक्विंटल1100583661405986
हरभरालोकलक्विंटल61505555005321
हरभरालालक्विंटल7094534672366916
तूरक्विंटल2100102001060010400
तूरलालक्विंटल251490521044010132
करडईसफेदक्विंटल41375043504050
सोयाबिनक्विंटल3260448045374508
सोयाबिनपिवळाक्विंटल7771445245934536
सोयाबिनपांढराक्विंटल279445047214575
एकुण आवक (क्विंटलमधील)24234
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/02/2024
ज्वारीपांढरीक्विंटल5200041003050
हरभरालालक्विंटल6783572064686231
तूरलालक्विंटल260294511036510113
तूरपांढराक्विंटल159100001038610193
करडईनं. १क्विंटल3370041803940
करडईसफेदक्विंटल44370045254425
सोयाबिनपिवळाक्विंटल8148442645714506
एकुण आवक (क्विंटलमधील)17744
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/02/2024
हरभरालोकलक्विंटल46450048004650
हरभरालालक्विंटल1099530159655882
तूरलालक्विंटल52794781027910009
तूरपांढराक्विंटल12950098019658
सोयाबिनपिवळाक्विंटल835430145444510
सोयाबिनपांढराक्विंटल461420046004400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2980
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/02/2024
गहू२१८९क्विंटल5220022002200
ज्वारीपांढरीक्विंटल16290039513425
हरभरालालक्विंटल5728558562816038
तूरलालक्विंटल354697521034410119
तूरपांढराक्विंटल11699001040010160
करडईसफेदक्विंटल12390044204300
सोयाबिनपिवळाक्विंटल8041440045324445
सोयाबिनपांढराक्विंटल254430045004400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)17718
16/02/2024
गहू२१८९क्विंटल2230023002300
ज्वारीपांढरीक्विंटल4220034002800
हरभरालालक्विंटल3865570463126133
तूरलालक्विंटल258398371030010083
तूरपांढराक्विंटल23698011030010050
करडईनं. १क्विंटल1410041004100
करडईसफेदक्विंटल64375043504100
सोयाबिनपिवळाक्विंटल6995444046504490
सोयाबिनपांढराक्विंटल337427546214425
एकुण आवक (क्विंटलमधील)14087
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/02/2024
गहू२१८९क्विंटल7215128112481
ज्वारीपांढरीक्विंटल3245033502900
हरभरालालक्विंटल235612663906258
तूरलालक्विंटल42399051032610103
तूरपांढराक्विंटल179100001030010150
सोयाबिनपिवळाक्विंटल332440844764442
सोयाबिनपांढराक्विंटल176430046004450
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1355

तूर बाजारभाव लातूर बाजारभाव लातूर बाजारभाव लातूर बाजारभाव लातूर बाजारभाव लातूर बाजारभाव

श्रोत :- msamb.com

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top