कृषी महाराष्ट्र

धाराशिव बाजारभाव

धाराशिव बाजारभाव

धाराशिव बाजारभाव

दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/05/2024
गहूलोकलक्विंटल2575057505750
ज्वारीमालदांडीक्विंटल1210021002100
ज्वारीपांढरीक्विंटल116245033522976
हरभराकाट्याक्विंटल40580060005950
हरभरालालक्विंटल125530063955847
मूगहिरवाक्विंटल3510051005100
तूरगज्जरक्विंटल109109501170011325
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल9320051004150
सोयाबिनक्विंटल60450045004500
आंबालोकलक्विंटल26200080005000
चिकुलोकलक्विंटल3120025001850
लिंबूकागदीक्विंटल1330075005250
खरबुजहायब्रीडक्विंटल490015001200
भेडीक्विंटल5220035002850
फ्लॉवरक्विंटल14150045003000
गाजरक्विंटल3250045003500
काकडीक्विंटल4200025002250
कांदालालक्विंटल1660018001200
कोबीहायब्रीडक्विंटल12100020001500
कोथिंबिरनग26493001100700
मेथी भाजीनग376100016001300
शेवगाक्विंटल3150045003000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल12300060004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)580
15/05/2024
गहू२१८९क्विंटल43180025512250
ज्वारीमालदांडीक्विंटल15250029002700
ज्वारीपिवळीक्विंटल10270130013000
ज्वारीपांढरीक्विंटल204216732842817
मकालालक्विंटल1180118011801
हरभरागरडाक्विंटल4540158005700
हरभराकाट्याक्विंटल40580060005900
हरभरालालक्विंटल141500060815900
पावटालोकलक्विंटल15300030003000
तूरलालक्विंटल3105451094510595
तूरपांढराक्विंटल5104001040010400
उडीदकाळाक्विंटल1550055005500
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल7650172516876
एरंडीबोल्डक्विंटल1450045004500
कारळेक्विंटल5441344134413
सोयाबिनक्विंटल50450045004500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल373405044854425
आंबालोकलक्विंटल19360095006550
लिंबूकागदीक्विंटल6300070005000
खरबुजहायब्रीडक्विंटल1380015001150
आलेक्विंटल3100001000010000
भेडीक्विंटल3200030002600
फ्लॉवरक्विंटल9150030002250
गवारक्विंटल3250030002750
काकडीक्विंटल4160027002150
कांदालालक्विंटल20120018001500
कोबीहायब्रीडक्विंटल13100020001500
कोथिंबिरनग7712501000625
मेथी भाजीनग497100020001500
शेवगाक्विंटल3200040003000
चिंचलालक्विंटल4450048004700
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल16250050003750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1034
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/05/2024
बाजरीहिरवीक्विंटल1230023002300
गहू२१८९क्विंटल10180018001800
ज्वारीपांढरीक्विंटल296200034502742
हरभरागरडाक्विंटल3450057005600
हरभराकाट्याक्विंटल40580060005900
हरभरालालक्विंटल322500063885694
तूरलालक्विंटल3105001100010601
तूरगज्जरक्विंटल15095001180010650
सोयाबिनक्विंटल45450045004500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल17381044754200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)887
13/05/2024
गहूबन्सीक्विंटल7350035003500
ज्वारीपांढरीक्विंटल492242534302936
हरभरालोकलक्विंटल1575057505750
हरभरागरडाक्विंटल2504056005320
हरभराकाट्याक्विंटल40570060005800
हरभरालालक्विंटल241500063955697
तूरलालक्विंटल1112001120011200
तूरगज्जरक्विंटल1858000117069853
सोयाबिनक्विंटल45455145514551
सोयाबिनपिवळाक्विंटल4450045004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1018
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/05/2024
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल15400058004900
आंबालोकलक्विंटल27150080004750
द्राक्षलोकलक्विंटल9100016001300
लिंबूकागदीक्विंटल124100100007050
आलेक्विंटल55000100007500
भेडीक्विंटल8100030002000
फ्लॉवरक्विंटल16150040002750
गाजरक्विंटल3250040003250
गवारक्विंटल6150045003000
कांदालालक्विंटल1680017001250
कारलीहायब्रीडक्विंटल4300035003250
कोबीहायब्रीडक्विंटल15100015001250
कोथिंबिरनग35283501600975
मेथी भाजीनग143150021001300
ढोवळी मिरचीक्विंटल9150060003750
शेपूनग4406001100850
शेवगाक्विंटल17250050003750
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल32220060004100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)194
11/05/2024
गहूबन्सीक्विंटल3300130013001
ज्वारीमालदांडीक्विंटल3230030502300
ज्वारीपांढरीक्विंटल175267539713323
हरभराकाट्याक्विंटल40580060005900
हरभरालालक्विंटल282570063716035
तूरलालक्विंटल10105001120011000
तूरपांढराक्विंटल12105001120011000
तूरगज्जरक्विंटल215102501165110950
करडईसफेदक्विंटल10415043604255
सोयाबिनक्विंटल60450045004500
आंबालोकलक्विंटल7300070005000
लिंबूकागदीक्विंटल5500091007050
भेडीक्विंटल3170030002350
फ्लॉवरक्विंटल3200040003000
कांदालालक्विंटल13100016001300
कोबीहायब्रीडक्विंटल5100025001750
कोथिंबिरनग1393400900650
शेवगाक्विंटल4150055003500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल11200060004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)861
10/05/2024
ज्वारीमालदांडीक्विंटल2160018001600
हरभरालोकलक्विंटल2573057305730
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल4450053004900
आंबालोकलक्विंटल202000120007000
द्राक्षलोकलक्विंटल4100020001500
लिंबूकागदीक्विंटल8350090006250
भेडीक्विंटल4100030002000
फ्लॉवरक्विंटल22170040001850
गवारक्विंटल4150030002250
कांदालालक्विंटल5117511751175
कांदाउन्हाळीक्विंटल11940015001000
कोबीहायब्रीडक्विंटल10100024001700
कोथिंबिरनग19274001100750
ढोवळी मिरचीक्विंटल5300060004500
शेवगाक्विंटल7200040003000
वांगीक्विंटल3150035002500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल16250050003750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)235
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/04/2024
ज्वारीमालदांडीक्विंटल33280032503160
ज्वारीपांढरीक्विंटल155260040003550
हरभरालोकलक्विंटल4555058005600
हरभराकाट्याक्विंटल75580059005875
सोयाबिनक्विंटल110460046004600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)377
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/04/2024
गहूबन्सीक्विंटल5372037203720
ज्वारीमालदांडीक्विंटल17290034803330
ज्वारीपांढरीक्विंटल535260039443417
हरभरालोकलक्विंटल6550056005500
हरभरागरडाक्विंटल18550056505570
हरभराकाट्याक्विंटल70560058005700
हरभरालालक्विंटल160450065015500
मूगहिरवाक्विंटल1350035003500
तूरलालक्विंटल1112001120011200
तूरगज्जरक्विंटल375105001157511037
उडीदलोकलक्विंटल11919091909190
करडईसफेदक्विंटल6400040004000
सोयाबिनक्विंटल125457545754575
सोयाबिनपिवळाक्विंटल53445045524541
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1383
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/04/2024
गहूलोकलक्विंटल3210029002100
ज्वारीमालदांडीक्विंटल10304033303100
ज्वारीपांढरीक्विंटल155300043003850
मकानं. २क्विंटल16215021502150
हरभरालोकलक्विंटल1535053505350
हरभराकाट्याक्विंटल60540055015450
सोयाबिनक्विंटल85455045504550
एकुण आवक (क्विंटलमधील)330
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2024
गहूबन्सीक्विंटल3350041013800
ज्वारीमालदांडीक्विंटल38260033353000
ज्वारीपांढरीक्विंटल239236342503457
मकानं. २क्विंटल6215021502150
हरभरालोकलक्विंटल4525053505300
हरभराकाट्याक्विंटल45540055005450
हरभरालालक्विंटल127536163905875
तूरलोकलक्विंटल1930093009300
तूरगज्जरक्विंटल1508011108519431
करडईसफेदक्विंटल2450545054505
सोयाबिनक्विंटल60450045004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)675
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/04/2024
गहूलोकलक्विंटल4198030002000
ज्वारीमालदांडीक्विंटल25275033003200
ज्वारीपांढरीक्विंटल170235039673408
मकालोकलक्विंटल4217121712171
हरभरालोकलक्विंटल7535053505350
हरभरागरडाक्विंटल1545054505450
हरभराकाट्याक्विंटल75540054505425
हरभरालालक्विंटल116530064005850
तूरलालक्विंटल691001010010000
तूरगज्जरक्विंटल2917500106879093
करडईसफेदक्विंटल1436143614361
सोयाबिनक्विंटल60450045004500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल3440144754401
एकुण आवक (क्विंटलमधील)763
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/04/2024
गहूलोकलक्विंटल16270028002750
गहू२१८९क्विंटल1360036003600
ज्वारीमालदांडीक्विंटल8275032802800
ज्वारीपांढरीक्विंटल267251740033462
हरभरागरडाक्विंटल26420055255425
हरभराकाट्याक्विंटल60540055005450
हरभरालालक्विंटल88430062005250
तूरलालक्विंटल2598501017810025
तूरपांढराक्विंटल109700100559900
तूरगज्जरक्विंटल9098001050010150
करडईसफेदक्विंटल1410041004100
सोयाबिनक्विंटल60445044504450
सोयाबिनपिवळाक्विंटल20432044504401
एकुण आवक (क्विंटलमधील)672
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2024
गहू२१८९क्विंटल2335036003475
ज्वारीमालदांडीक्विंटल20315035003360
ज्वारीपांढरीक्विंटल172258239043326
हरभरालोकलक्विंटल19530053505300
हरभरागरडाक्विंटल5350055105500
हरभराकाट्याक्विंटल60540054005400
हरभरालालक्विंटल82539959515675
तूरलालक्विंटल697011001010000
तूरगज्जरक्विंटल24102511042110336
सोयाबिनक्विंटल75450045004500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल27435044004375
एकुण आवक (क्विंटलमधील)492
31/03/2024
कांदाफुरसुंगीक्विंटल17830016001000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)178
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/03/2024
गहू२१८९क्विंटल7221136752330
ज्वारीपांढरीक्विंटल38205128502600
हरभरालालक्विंटल57539155115451
पावटालोकलक्विंटल1660066006600
तूरपांढराक्विंटल1920092009200
जवसलालक्विंटल1420042004200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल98425145004475
चिकुलोकलक्विंटल1350023001400
कलिंगडलोकलक्विंटल6400400400
लिंबूकागदीक्विंटल85001100800
खरबुजहायब्रीडक्विंटल30160028002200
भेडीक्विंटल5150040002750
फ्लॉवरक्विंटल18100030002000
गाजरक्विंटल5100030002000
गवारक्विंटल7110030002050
कांदालालक्विंटल25160016001600
कोबीहायब्रीडक्विंटल6100015001250
कोथिंबिरनग1069200800500
मेथी भाजीनग14803001300800
ढोवळी मिरचीक्विंटल3400050004500
शेपूनग1077350900825
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल12350080005750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)341
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/03/2024
गहूलोकलक्विंटल1290029002900
ज्वारीमालदांडीक्विंटल7300033003020
ज्वारीपांढरीक्विंटल265220041993299
हरभरालोकलक्विंटल8515054005200
हरभरागरडाक्विंटल5530057005401
हरभराकाट्याक्विंटल50540054005400
हरभरालालक्विंटल70450061705335
तूरलालक्विंटल2969098019701
तूरगज्जरक्विंटल109801101009951
करडईसफेदक्विंटल2447544754475
सोयाबिनक्विंटल60435043504350
सोयाबिनपिवळाक्विंटल45430043704361
चिकुलोकलक्विंटल10100020001500
द्राक्षलोकलक्विंटल10100030002000
कलिंगडलोकलक्विंटल34110012001150
खरबुजहायब्रीडक्विंटल25160027002150
बटाटाक्विंटल28140020001700
भेडीक्विंटल8200040003000
फ्लॉवरक्विंटल7100030002000
गाजरक्विंटल5150025001750
गवारक्विंटल6200045003250
काकडीक्विंटल5100025001750
कोबीहायब्रीडक्विंटल3120016001400
कोथिंबिरनग2106300700500
मेथी भाजीनग6005001200850
ढोवळी मिरचीक्विंटल4150060003750
शेपूनग298800900850
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल9350075005500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)679
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/03/2024
गहू२१८९क्विंटल1225022502250
ज्वारीमालदांडीक्विंटल22340037753550
ज्वारीपांढरीक्विंटल121306137613511
मकालोकलक्विंटल3210021002100
हरभरालोकलक्विंटल2540054005400
हरभरागरडाक्विंटल1557055705570
हरभराकाट्याक्विंटल50540054005400
तूरलालक्विंटल159500100009850
सोयाबिनक्विंटल60435043504350
एकुण आवक (क्विंटलमधील)275
26/03/2024
गहूलोकलक्विंटल9270027002700
ज्वारीमालदांडीक्विंटल16290034002945
ज्वारीपांढरीक्विंटल117345042004075
मकानं. २क्विंटल4223022302230
हरभरालोकलक्विंटल11525054005350
हरभरागरडाक्विंटल15539155005425
हरभराकाट्याक्विंटल50540054005400
हरभरालालक्विंटल30540054005400
तूरलालक्विंटल16967599509825
तूरपांढराक्विंटल159500100009850
सोयाबिनक्विंटल70440044004400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)353
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/03/2024
गहूलोकलक्विंटल19270029502750
गहूबन्सीक्विंटल2200020002000
ज्वारीमालदांडीक्विंटल43315036003200
ज्वारीपांढरीक्विंटल115235040753388
हरभरालोकलक्विंटल14520054105400
हरभराकाट्याक्विंटल75540055005450
हरभरालालक्विंटल140545059005675
तूरगज्जरक्विंटल1809500101669833
सोयाबिनक्विंटल60440044004400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)648
22/03/2024
गहूबन्सीक्विंटल30310044003750
ज्वारीमालदांडीक्विंटल9290033503100
ज्वारीपांढरीक्विंटल178260041383663
हरभरालोकलक्विंटल13530054005350
हरभराकाट्याक्विंटल45540055005450
हरभरालालक्विंटल80525060005625
तूरपांढराक्विंटल15950097009600
तूरगज्जरक्विंटल1019511101759843
उडीदलोकलक्विंटल1820082008200
करडईसफेदक्विंटल2405140514051
सोयाबिनक्विंटल50442544254425
कांदाफुरसुंगीक्विंटल2352001300900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)759
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/03/2024
गहूबन्सीक्विंटल6385141003975
ज्वारीपांढरीक्विंटल459280141883663
हरभराकाट्याक्विंटल70540055005450
हरभरालालक्विंटल225530064315865
मूगहिरवाक्विंटल1680068006800
तूरपांढराक्विंटल40950097009600
तूरगज्जरक्विंटल659300101259712
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल1630063006300
करडईसफेदक्विंटल1425042504250
सोयाबिनक्विंटल105442544254425
सुर्यफुललोकलक्विंटल1380038003800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)974
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/03/2024
गहूलोकलक्विंटल8265026502650
ज्वारीमालदांडीक्विंटल29300034003300
ज्वारीपांढरीक्विंटल161235040703335
हरभराकाट्याक्विंटल70540055005450
हरभरालालक्विंटल9540055005450
तूरगज्जरक्विंटल139700100009850
सोयाबिनक्विंटल80440044004400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)370
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/03/2024
गहूलोकलक्विंटल16270028202700
गहूबन्सीक्विंटल2210021002100
ज्वारीमालदांडीक्विंटल5320035003200
ज्वारीपांढरीक्विंटल111245141763463
हरभरालोकलक्विंटल3545054505450
हरभरागरडाक्विंटल2550055005500
हरभराकाट्याक्विंटल60540055505500
मूगहिरवाक्विंटल1500050005000
तूरलालक्विंटल229750100509895
तूरगज्जरक्विंटल459600101519875
उडीदलोकलक्विंटल13600070006500
सोयाबिनक्विंटल75442544254425
सोयाबिनपिवळाक्विंटल14440044004400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)369
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/03/2024
गहूबन्सीक्विंटल26340039403670
ज्वारीपांढरीक्विंटल296248540263331
हरभरागरडाक्विंटल28550055105500
हरभराकाट्याक्विंटल70540056005500
हरभरालालक्विंटल180460164005501
तूरलालक्विंटल149750100509966
तूरगज्जरक्विंटल1359600102009900
करडईसफेदक्विंटल2430043004300
सोयाबिनक्विंटल70445044504450
सोयाबिनपिवळाक्विंटल27439144104400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)848
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/03/2024
गहूक्विंटल60320040003850
गहूबन्सीक्विंटल3220022002200
ज्वारीमालदांडीक्विंटल20270028502765
ज्वारीपांढरीक्विंटल138235041813415
हरभरालोकलक्विंटल8535054505400
हरभराकाट्याक्विंटल75540056505600
हरभरालालक्विंटल99520064005800
तूरगज्जरक्विंटल19899001032710113
सोयाबिनक्विंटल70445044504450
एकुण आवक (क्विंटलमधील)671
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/03/2024
गहूलोकलक्विंटल9280028002800
गहूबन्सीक्विंटल30351135113511
ज्वारीमालदांडीक्विंटल10280030002800
ज्वारीपांढरीक्विंटल94262634333251
हरभराकाट्याक्विंटल60550056505600
हरभरालालक्विंटल55550062005850
तूरगज्जरक्विंटल5098001022110010
सोयाबिनक्विंटल80445044504450
एकुण आवक (क्विंटलमधील)388
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/03/2024
गहूबन्सीक्विंटल16381040003905
ज्वारीमालदांडीक्विंटल8290031502960
ज्वारीपांढरीक्विंटल108267337173378
हरभरागरडाक्विंटल2540055005400
हरभराकाट्याक्विंटल60540056005500
हरभरालालक्विंटल252550063605930
तूरलालक्विंटल139800101219975
तूरगज्जरक्विंटल1929500103519925
करडईसफेदक्विंटल4420042004200
सोयाबिनक्विंटल60442544254425
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1440044004400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)716
13/03/2024
गहूबन्सीक्विंटल30270038513276
गहू२१८९क्विंटल42213129542500
ज्वारीमालदांडीक्विंटल100275034003250
ज्वारीपिवळीक्विंटल7370039503810
ज्वारीपांढरीक्विंटल402208438833226
मकालालक्विंटल18217121712171
हरभरागरडाक्विंटल3530055005400
हरभराकाट्याक्विंटल55540056005500
हरभरालालक्विंटल758497859955476
पावटालोकलक्विंटल21600090008100
तूरलालक्विंटल16816797569705
तूरपांढराक्विंटल29925099259650
तूरगज्जरक्विंटल1709600103039952
उडीदकाळाक्विंटल1500050005000
करडईसफेदक्विंटल14422142414231
सोयाबिनक्विंटल75442544254425
सोयाबिनपिवळाक्विंटल311432344414393
कलिंगडलोकलक्विंटल5120012001200
खरबुजहायब्रीडक्विंटल10400046004300
कांदालालक्विंटल13120015501375
कांदाफुरसुंगीक्विंटल21030016001300
कांदा पातनग561200800500
कोथिंबिरनग84480012001000
मेथी भाजीनग4143001000650
चिंचलालक्विंटल1740074007400
मोहरीलालक्विंटल1530053005300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2292
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/03/2024
गहूबन्सीक्विंटल8210041163108
ज्वारीपांढरीक्विंटल165232535762675
मकालोकलक्विंटल5210023002200
हरभरागरडाक्विंटल8530053615351
हरभरालालक्विंटल90500062005600
तूरलालक्विंटल6850099519000
तूरगज्जरक्विंटल919801101009951
सोयाबिनपिवळाक्विंटल5380043514200
सुर्यफुललोकलक्विंटल1300130013001
एकुण आवक (क्विंटलमधील)379
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/03/2024
गहूलोकलक्विंटल17260028502765
ज्वारीमालदांडीक्विंटल18285033803100
ज्वारीपांढरीक्विंटल164250041503450
हरभराकाट्याक्विंटल65540055505500
हरभरालालक्विंटल87400161005050
तूरगज्जरक्विंटल329911100009955
सोयाबिनक्विंटल75440044004400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)458
10/03/2024
चिकुलोकलनग22100020001500
द्राक्षलोकलक्विंटल14120030002100
लिंबूकागदीक्विंटल115000120008500
खरबुजहायब्रीडक्विंटल18200035002750
आलेक्विंटल44000100007000
बटाटाक्विंटल5265020001325
बीटक्विंटल7120025001850
भेडीक्विंटल3250050003750
फ्लॉवरक्विंटल28200040003000
गाजरक्विंटल20150025002000
गवारक्विंटल3320080005600
काकडीक्विंटल3170020001850
कांदालालक्विंटल69100020001500
कांदा पातनग367400700550
कारलीहायब्रीडक्विंटल3350060004750
कोबीहायब्रीडक्विंटल21150020001750
कोथिंबिरनग54863001000650
मेथी भाजीनग2310300800550
ढोवळी मिरचीक्विंटल17200060004000
शेवगाक्विंटल7100025001750
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल3250040003250
वांगीक्विंटल3200035002750
लसूणलोकलक्विंटल62110001100011000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल11400070005500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)359
09/03/2024
ज्वारीमालदांडीक्विंटल39267037002900
ज्वारीपांढरीक्विंटल60250040003500
हरभराकाट्याक्विंटल45550056005550
सोयाबिनक्विंटल50440044004400
द्राक्षलोकलक्विंटल4110025001800
लिंबूकागदीक्विंटल33000100006500
खरबुजहायब्रीडक्विंटल8160025002050
बटाटाक्विंटल22140020001700
फ्लॉवरक्विंटल8320040003600
गाजरक्विंटल6120025001850
कांदालालक्विंटल13120020001600
कोबीहायब्रीडक्विंटल5160016001600
कोथिंबिरनग7603001000650
मेथी भाजीनग981350800575
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल7400070005500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)270
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/03/2024
ज्वारीमालदांडीक्विंटल3300030003000
ज्वारीपांढरीक्विंटल167250041263600
हरभरालोकलक्विंटल4560056005600
हरभराकाट्याक्विंटल75550056005550
हरभरालालक्विंटल279550064215961
तूरलालक्विंटल109500100019850
तूरगज्जरक्विंटल304100001035010175
सोयाबिनक्विंटल110440044004400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)952
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/03/2024
गहूबन्सीक्विंटल12260026002600
ज्वारीमालदांडीक्विंटल17245028252600
ज्वारीपांढरीक्विंटल149255040783427
हरभराकाट्याक्विंटल60540056505500
हरभरालालक्विंटल310550068006150
तूरगज्जरक्विंटल35196501045110051
उडीदलोकलक्विंटल4805080508050
करडईसफेदक्विंटल5300041003550
सोयाबिनक्विंटल65440044004400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)973
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/03/2024
गहूबन्सीक्विंटल8229939003099
ज्वारीमालदांडीक्विंटल8300030003000
ज्वारीपांढरीक्विंटल103252640513338
मकालोकलक्विंटल8209920992099
हरभरालोकलक्विंटल2560056005600
हरभराकाट्याक्विंटल60550056005550
हरभरालालक्विंटल241540064735936
तूरलालक्विंटल159500102009800
तूरपांढराक्विंटल1095001020010000
तूरगज्जरक्विंटल28499001037110135
एकुण आवक (क्विंटलमधील)739
04/03/2024
ज्वारीमालदांडीक्विंटल29227530002850
ज्वारीपांढरीक्विंटल119340039113655
हरभरालोकलक्विंटल12560056005600
हरभराकाट्याक्विंटल45550056005550
हरभरालालक्विंटल86530064615880
तूरगज्जरक्विंटल1629701102029951
सोयाबिनक्विंटल75440044004400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)528
02/03/2024
गहूबन्सीक्विंटल10365036503650
गहू२१८९क्विंटल29220030002426
ज्वारीमालदांडीक्विंटल4340034003400
ज्वारीपिवळीक्विंटल5345140513701
ज्वारीपांढरीक्विंटल188250039253213
मकालालक्विंटल6179920511851
हरभराकाट्याक्विंटल60550056505600
हरभरालालक्विंटल859552562765917
मूगहिरवाक्विंटल1810081008100
पावटालोकलक्विंटल19820190018999
तूरलालक्विंटल14925096969401
तूरपांढराक्विंटल18920098009600
तूरगज्जरक्विंटल699800101009950
उडीदकाळाक्विंटल1600060006000
सोयाबिनक्विंटल80442544254425
सोयाबिनपिवळाक्विंटल179431145114475
चिकुलोकलक्विंटल880020001400
द्राक्षलोकलक्विंटल3150023001900
लिंबूकागदीक्विंटल36000100008000
बटाटाक्विंटल21120018001500
भेडीक्विंटल3250050003750
फ्लॉवरक्विंटल9150050003250
गाजरक्विंटल680030001900
कांदालालक्विंटल19105016001325
कोबीहायब्रीडक्विंटल3150023001900
कोथिंबिरनग2223300900600
ढोवळी मिरचीक्विंटल3150050003250
शेवगाक्विंटल3100025001750
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल6500061005550
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1629
01/03/2024
गहू२१८९क्विंटल22200034002950
ज्वारीमालदांडीक्विंटल14210025502450
ज्वारीपिवळीक्विंटल8310138503500
ज्वारीपांढरीक्विंटल339220038563020
मकालालक्विंटल11160016001600
हरभराकाट्याक्विंटल45550056005550
हरभरालालक्विंटल892552661645825
पावटालोकलक्विंटल15546189618466
तूरलालक्विंटल29945095509500
तूरपांढराक्विंटल33940097009500
तूरगज्जरक्विंटल1099300100009650
उडीदलोकलक्विंटल1500050005000
सोयाबिनक्विंटल102440044004400
सोयाबिनपिवळाक्विंटल271425145004450
सुर्यफुलबोल्डक्विंटल2380038003800
चिकुलोकलक्विंटल3250017001100
द्राक्षलोकलक्विंटल7150023001900
लिंबूकागदीक्विंटल46500100008250
खरबुजहायब्रीडक्विंटल8120025001850
बटाटाक्विंटल2480020001400
फ्लॉवरक्विंटल12150040002750
गाजरक्विंटल1680030001900
गवारक्विंटल3350080005750
कांदालालक्विंटल24130017001500
कारलीहायब्रीडक्विंटल4250060004250
कोबीहायब्रीडक्विंटल4120020001600
कोथिंबिरनग1963400850625
मेथी भाजीनग1914200800500
शेवगाक्विंटल6100025001750
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल3200050003500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल18250060004200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2058
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/02/2024
गहूबन्सीक्विंटल9250025002500
ज्वारीपांढरीक्विंटल3276032002980
हरभरालालक्विंटल180500060415520
तूरगज्जरक्विंटल74930098009550
करडईसफेदक्विंटल1380038003800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)267
27/02/2024
गहूलोकलक्विंटल3205020502050
ज्वारीमालदांडीक्विंटल47245028002500
ज्वारीपांढरीक्विंटल95250037003250
हरभरागरडाक्विंटल15550059015691
हरभराकाट्याक्विंटल60550056005550
तूरलालक्विंटल109850100009950
करडईसफेदक्विंटल1399539953995
सोयाबिनक्विंटल75445044504450
सोयाबिननं. १क्विंटल5437043704370
सोयाबिनपिवळाक्विंटल17435144314370
सुर्यफुललोकलक्विंटल1397039703970
एकुण आवक (क्विंटलमधील)329

नाबाद बाजारभाव उस्मानाबाद बाजारभाव उस्मानाबाद बाजारभाव उस्मानाबाद बाजारभाव उस्मानाबाद बाजारभाव उस्मानाबाद बाजारभाव

श्रोत :- msamb.com

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top