कृषी महाराष्ट्र

बाजारभाव (सोमवार, १७ ऑक्टोबर २०२२)

बाजारभाव (सोमवार, १७ ऑक्टोबर २०२२)

 

जिल्हा: अकोला बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/10/2022
गहूलोकलक्विंटल37220025452330
गहूशरबतीक्विंटल88250032002900
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल1215521552155
हरभरालोकलक्विंटल82400044454260
मूगहिरवाक्विंटल9570071256505
तूरलालक्विंटल421630079057400
उडीदकाळाक्विंटल49300564004805
ओवाक्विंटल3101001010010100
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2708350050554350
तीललोकलक्विंटल1900090009000
मोहरीलोकलक्विंटल2510051005100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3401
जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल7220023002300
सोयाबिनपांढराक्विंटल15450045004500
डाळींबक्विंटल4641500127503750
लिंबूक्विंटल5200030002550
मोसंबीक्विंटल17150035002500
पपईक्विंटल7100020001550
सिताफळक्विंटल15150025002000
आलेक्विंटल28200030002550
बटाटाक्विंटल202200022002100
भेडीक्विंटल5150025002000
दुधी भोपळाक्विंटल96001000800
फ्लॉवरक्विंटल14100015001250
गवारक्विंटल2300040003550
काकडीक्विंटल23100014001200
करडई (भाजी)नग2250101512
कारलीक्विंटल7150020001750
कोबी—-क्विंटल1080014001100
कोथिंबिरनग47008109
लसूणक्विंटल14150025002000
मेथी भाजीनग4050202522
ढोवळी मिरचीक्विंटल8100020001550
पालकनग27006128
शेपूनग2300101512
दोडका (शिराळी)क्विंटल9150025002000
टोमॅटोक्विंटल27350045004000
वाल पापडीक्विंटल2200025002250
वांगीक्विंटल9200030002550
मिरची (हिरवी)क्विंटल25400050004550
एकुण आवक (क्विंटलमधील)924
जिल्हा: उस्मानाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/10/2022
ज्वारीपांढरीक्विंटल20270031512926
मूगहिरवाक्विंटल18539071906290
उडीदलोकलक्विंटल219470056605180
सोयाबिनपिवळाक्विंटल610460050264863
एकुण आवक (क्विंटलमधील)867
जिल्हा: कोल्हापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/10/2022
लिंबूक्विंटल6950045002500
मोसंबीक्विंटल20210060003900
सफरचंदक्विंटल22250090003500
फ्लॉवरक्विंटल1333001500900
कांदाक्विंटल741970025001600
कोबी—-क्विंटल150100020001300
कोथिंबिरक्विंटल36250060004000
मेथी भाजीक्विंटल22350065005000
टोमॅटोक्विंटल290100045002500
वांगीक्विंटल61100060003500
मिरची (हिरवी)क्विंटल77100030002000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8299
जिल्हा: गडचिरोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/10/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल141227126612380
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल423140019261672
एकुण आवक (क्विंटलमधील)564
जिल्हा: गोंदिया
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/10/2022
भात – धानएच.एम.टीक्विंटल117220023252263
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल75255026312591
भात – धानसोनालिकाक्विंटल56206522252145
भात – धानमधुसुदनक्विंटल10200520052005
भात – धान१०१०क्विंटल25157116241598
एकुण आवक (क्विंटलमधील)283
जिल्हा: चंद्रपुर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/10/2022
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल200270028002750
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल165255026502600
हरभरालालक्विंटल50385040003950
एकुण आवक (क्विंटलमधील)415
जिल्हा: जळगाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल30173123212173
गहूलोकलक्विंटल43230024552345
गहू२१८९क्विंटल10220022502211
ज्वारीपांढरीक्विंटल30170024002200
मकापिवळीक्विंटल2501161020861675
मकालालक्विंटल75175117511751
हरभराक्विंटल4300040003700
हरभराहायब्रीडक्विंटल25209041703110
तूरलालक्विंटल5651065106510
लिंबूक्विंटल20150025002000
मोसंबीक्विंटल15150035002200
पपईक्विंटल5120012001200
संत्रीलोकलक्विंटल1180015001100
कांदाउन्हाळीक्विंटल260020019421600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5374
जिल्हा: जालना
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/10/2022
गहूलोकलक्विंटल1242524252425
हरभरालालक्विंटल1340034003400
मूगहिरवाक्विंटल14650083008000
तूरलालक्विंटल1700070007000
तूरपांढराक्विंटल1650065006500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल119340043504100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)137
जिल्हा: ठाणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/10/2022
भेडीहायब्रीडक्विंटल36500060005500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)36
जिल्हा: नंदुरबार
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/10/2022
सोयाबिनपिवळाक्विंटल11480050504900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)11
जिल्हा: नागपूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/10/2022
गहूक्विंटल35164523802200
गहूशरबतीक्विंटल106240027002625
तांदूळलुचाईक्विंटल6240026002550
तांदूळचिनोरक्विंटल20450048004725
तांदूळपरमलक्विंटल10270030002925
हरभरालोकलक्विंटल127423143564324
मूगलोकलक्विंटल3500052005100
तूरलालक्विंटल60610065756457
सोयाबिनलोकलक्विंटल3045428050604865
सोयाबिनपिवळाक्विंटल111425045984450
केळीभुसावळीक्विंटल44450550525
लिंबूलोकलक्विंटल30300040003750
मोसंबीनं. १क्विंटल3000260030002900
मोसंबीनं. २क्विंटल700200024002300
मोसंबीनं. ३क्विंटल397120016001500
फणसलोकलक्विंटल120400045004350
संत्रीलोकलक्विंटल1500260030002900
सिताफळलोकलक्विंटल705000100007250
आलेलोकलक्विंटल842255035002725
बटाटालोकलक्विंटल2275150022002025
बीटलोकलक्विंटल180200025002350
भेडीलोकलक्विंटल100200022002150
दुधी भोपळालोकलक्विंटल300150017001650
चवळी (शेंगा)क्विंटल60200025002350
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल2150020001800
चवळी (पाला)लोकलक्विंटल2300035003400
ढेमसेलोकलक्विंटल12300040003750
फ्लॉवरलोकलक्विंटल320150020001875
गाजरलोकलक्विंटल180250030002875
गवारलोकलक्विंटल140250028002725
काकडीलोकलक्विंटल300150020001875
कांदालोकलक्विंटल14100016001500
कांदालालक्विंटल1240100025002125
कारलीलोकलक्विंटल100300035003350
कोबीलोकलक्विंटल601260030002925
कोहळालोकलक्विंटल450180020001950
कोथिंबिरलोकलक्विंटल403450060005500
लसूणलोकलक्विंटल70050035002750
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल140400045004350
मुळालोकलक्विंटल60200025002350
पालकलोकलक्विंटल70300035003350
टोमॅटोलोकलक्विंटल768375042504075
टोमॅटोवैशालीक्विंटल700300035003350
तोंडलीलोकलक्विंटल250200025002350
वाल भाजीलोकलक्विंटल70300032003150
वांगीलोकलक्विंटल300180020001950
धनेलोकलक्विंटल30105001100010875
मेथीक्विंटल60600070006750
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल384110001800016250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)20437
जिल्हा: नाशिक
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/10/2022
बाजरीक्विंटल30180021502000
बाजरीहिरवीक्विंटल30177522752000
गहू२१८९क्विंटल2227022702270
ज्वारीदादरक्विंटल1220022002200
मकानं. १क्विंटल130160022502000
मकापिवळीक्विंटल323153021501935
मूगहिरवाक्विंटल8590572857005
तूरलालक्विंटल1490049004900
डाळींबक्विंटल50250135508800
फ्लॉवरक्विंटल21180020001900
कांदाउन्हाळीक्विंटल6448050422941793
कोबी—-क्विंटल30160018001700
ढोवळी मिरचीक्विंटल15180019001850
टोमॅटोक्विंटल33180020001900
वांगीक्विंटल27180019001850
एकुण आवक (क्विंटलमधील)65181
जिल्हा: परभणी
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/10/2022
गहूलोकलक्विंटल3190024002200
ज्वारीमालदांडीक्विंटल11200024622392
सोयाबिनपिवळाक्विंटल346380048034496
हळद/ हळकुंडनं. १क्विंटल29500065005600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)389
जिल्हा: पुणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/10/2022
बाजरीमहिकोक्विंटल344290031003000
गहूशरबतीक्विंटल370480052005000
ज्वारीमालदांडीक्विंटल665400048004400
मकालालक्विंटल3260027002650
नाचणी/ नागलीलोकलक्विंटल2370038003750
तांदूळबसमतीक्विंटल346800102008500
तांदूळमसुराक्विंटल340250027002600
तांदूळकोलमक्विंटल590420068005500
हरभराक्विंटल35540056005500
मसूरक्विंटल31700078007400
मूगहिरवाक्विंटल31780080007900
उडीदक्विंटल4800092008600
वाटाणाक्विंटल32550062005850
शेंगदाणेघुंगरुक्विंटल437104001110010750
गुळनं. १क्विंटल359356337213642
गुळनं. २क्विंटल245313834813409
अननसलोकलक्विंटल2400040004000
बोरलोकलक्विंटल1120022001700
चिकुलोकलक्विंटल1100045002800
डाळींबलोकलक्विंटल19600070006500
द्राक्षलोकलक्विंटल7500080006500
कलिंगडलोकलक्विंटल16370016001200
केळीलोकलक्विंटल40150070004250
लिंबूलोकलक्विंटल255155040002775
मोसंबीलोकलक्विंटल320185055003700
पपईलोकलक्विंटल362110019001525
पेअरक्विंटल316000110008500
पेरुलोकलक्विंटल265200040003000
प्लमलोकलक्विंटल40400050004500
सफरचंदलोकलक्विंटल794450080006250
संत्रीलोकलक्विंटल99350075005500
सिताफळलोकलक्विंटल299300070005000
आवळालोकलक्विंटल4200027502400
शहाळेलोकलक्विंटल9004001200800
आलेलोकलक्विंटल408120030002100
अंबाडी भाजीलोकलनग1400677
बटाटालोकलक्विंटल6616166721001883
बीटलोकलक्विंटल81180023002050
भेडीलोकलक्विंटल288200027502375
भोपळालोकलक्विंटल76100015001250
दुधी भोपळालोकलक्विंटल18286720001433
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल37200037502875
चवळी (पाला)लोकलनग5650687
फ्लॉवरलोकलक्विंटल641120018501525
गाजरलोकलक्विंटल346150035002500
गवारलोकलक्विंटल109316750004083
घेवडालोकलक्विंटल248250041673333
घोसाळी (भाजी)लोकलक्विंटल15300033333167
कढिपत्तालोकलक्विंटल36200030002500
कैरीलोकलक्विंटल1700070007000
काकडीलोकलक्विंटल58485013001075
कांदालोकलक्विंटल442682518501338
कांदा पातलोकलनग1498581210
करडई (भाजी)लोकलनग550677
कारलीलोकलक्विंटल126237532502813
कोबीलोकलक्विंटल646107515751325
कोहळालोकलक्विंटल33100030002000
कोथिंबिरलोकलनग1200106118
लसूणलोकलक्विंटल874100035002250
मका (कणीस)लोकलक्विंटल99110014671283
मेथी भाजीलोकलनग30170121816
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल391175030002375
मुळालोकलनग15707108
पडवळलोकलक्विंटल17150030002250
पालकलोकलनग128007119
परवरलोकलक्विंटल34225027502500
पावटा (भाजी)लोकलक्विंटल66250045003500
पुदिनालोकलनग11000354
राजगिरालोकलनग4250475
सॅलडलोकलक्विंटल1300040003500
शेपूलोकलनग29930698
शेवगालोकलक्विंटल587000100008500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल163200033332683
सुरणलोकलक्विंटल7200020002000
टोमॅटोलोकलक्विंटल2034185029002375
तोंडलीलोकलक्विंटल21175025002125
मटारलोकलक्विंटल497500115009500
वाल भाजीलोकलक्विंटल6250035003000
वाल पापडीलोकलक्विंटल20250050003750
वालवडलोकलक्विंटल44300050004000
वांगीलोकलक्विंटल282173338332767
धनेक्विंटल3120001700014500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल512216733332750
अस्टरक्विंटल32500070006000
अस्टरनग6806108
गुलाबक्विंटल10500070006000
गुलाबनं. १नग5702307050
गुलाबलोकलनग110805107
गुलछडीक्विंटल71100040002500
गुलछडीनग2345102015
जास्वंदनग1100111
लिलीनग10505107
शेवंतीक्विंटल180100030002000
शेवंतीनग166100160130
शेवंतीनं. १क्विंटल12100040002500
झेंडूलोकलक्विंटल34250015001000
जुईक्विंटल1200004000030000
कागडाक्विंटल6100002000015000
तुळजापुरीक्विंटल495001000700
बिजलीक्विंटल14100040002500
चाफानग50680111
गोल्डन / डि.जीनग640102015
ग्लॅडीओनग850103020
जिप्सिनग7426010080
जरबेरानग3880102015
कार्नेशननग942408060
ढोबळी मिरची (पिवळी)क्विंटल15150060003750
आईसबर्गक्विंटल42000120007000
ब्रोकोलीक्विंटल370002500016000
चायना कोबीक्विंटल2200080005000
बेबी कॉर्नक्विंटल3400080006000
झुचीनीक्विंटल4100030002000
चायनिझ लसूणक्विंटल2200060004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)27454
जिल्हा: बीड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल65200024782252
बाजरीमहिकोक्विंटल6120118001600
गहूहायब्रीडक्विंटल26210031622526
गहूपिवळाक्विंटल25270131012899
ज्वारीमालदांडीक्विंटल87202534412754
ज्वारीरब्बीक्विंटल102280030002900
हरभरालालक्विंटल15344643153887
मूगहिरवाक्विंटल18565569816513
तूरपांढराक्विंटल2640164016401
उडीदहायब्रीडक्विंटल9490068416180
उडीदकाळाक्विंटल17600068006200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल552425051264634
तीलपांढराक्विंटल3146561465614656
एकुण आवक (क्विंटलमधील)927
जिल्हा: बुलढाणा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/10/2022
गहूलोकलक्विंटल33185024502150
ज्वारीशाळूक्विंटल4220025502350
हरभरालोकलक्विंटल92355039503800
मूगहिरवाक्विंटल2550067506750
तूरलालक्विंटल20670073007000
सोयाबिनलोकलक्विंटल1530400052004700
सोयाबिनपिवळाक्विंटल120300044004200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1801
जिल्हा: मंबई
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/10/2022
आंबालोकलक्विंटल48090001100010000
चिकुक्विंटल6300060004500
डाळींबक्विंटल9780001300010500
कलिंगडक्विंटल190140028002100
लिंबूलोकलक्विंटल310300060004500
मोसंबीक्विंटल1515250050003800
पपईक्विंटल1070120028002000
सफरचंदक्विंटल14286000120009000
सिताफळक्विंटल59400080006000
आलेलोकलक्विंटल536300065004800
बटाटाक्विंटल15560150022001850
कांदाक्विंटल16749140024001900
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल125440086006500
लसूणक्विंटल262870040002350
एकुण आवक (क्विंटलमधील)40753
जिल्हा: यवतमाळ
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/10/2022
गहूलोकलक्विंटल77225023552302
हरभरालोकलक्विंटल37368038953787
तूरलालक्विंटल189690075857242
सोयाबिनपिवळाक्विंटल469470050554877
एकुण आवक (क्विंटलमधील)772
जिल्हा: रायगड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/10/2022
तांदूळनं. २क्विंटल52180048003500
तांदूळकोलमक्विंटल20200025002200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)72
जिल्हा: वर्धा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/10/2022
सोयाबिनपिवळाक्विंटल115415047504400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)115
जिल्हा: सातारा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/10/2022
आलेक्विंटल5150030002250
बटाटाक्विंटल215180023002000
भेडीक्विंटल11200030002500
भेडीलोकलक्विंटल12200025002250
दुधी भोपळाक्विंटल5100015001250
फ्लॉवरक्विंटल25300040003500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल15250035003000
गाजरक्विंटल14300040003500
गवारक्विंटल11400060005000
काकडीक्विंटल178001000900
कांदाक्विंटल35170022001950
कांदालोकलक्विंटल75100020001500
कारलीक्विंटल7200035002700
कोबी—-क्विंटल33100015001250
ढोवळी मिरचीक्विंटल17300040003500
पावटा (भाजी)क्विंटल27400050004500
टोमॅटोक्विंटल27300040003500
टोमॅटोलोकलक्विंटल60200055003500
मटारक्विंटल2100001500012500
वांगीक्विंटल10300045003700
वांगीलोकलक्विंटल8400050004500
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल2400050004500
मिरची (हिरवी)क्विंटल31300040003500
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल12350050004250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)676
जिल्हा: सोलापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/10/2022
बाजरीक्विंटल3241024102410
गहूक्विंटल3284028402840
ज्वारीमालदांडीक्विंटल98241035103500
हरभराक्विंटल3390047104510
तूरक्विंटल11603065006500
उडीदक्विंटल6400058005510
डाळींबभगवाक्विंटल9401750128507250
केळीहायब्रीडक्विंटल150599900770
लिंबूकागदीनग12500111
बटाटातळेगावक्विंटल75220025002300
भेडीक्विंटल33140027002350
फ्लॉवरक्विंटल23150025002000
गवारलोकलक्विंटल15350060004500
काकडीक्विंटल1825047001500
काकडीनं. १क्विंटल18100022002000
कांदाक्विंटल14460022001800
कारलीक्विंटल17175034002700
कारलीलोकलक्विंटल17200035003200
कोबीलोकलक्विंटल2500100018001400
कोथिंबिरक्विंटल4550455
कोथिंबिरनग22804136
लसूणक्विंटल18150030002700
ढोवळी मिरचीक्विंटल22250035003200
पालकनग1800576
शेपूनग25007108
शेवगाक्विंटल13200052004500
दोडका (शिराळी)क्विंटल12100072003000
टोमॅटोक्विंटल10090042002900
वांगीक्विंटल53160068003850
मिरची (हिरवी)क्विंटल24120030001500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8866
जिल्हा: हिंगोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/10/2022
गहूशरबतीक्विंटल30150024301965
ज्वारीलोकलक्विंटल11155025002025
तूरगज्जरक्विंटल10680072457022
सोयाबिनलोकलक्विंटल800450051354817
सोयाबिनपिवळाक्विंटल100500050005000
हळद/ हळकुंडक्विंटल1100540065555977
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2051

श्रोत :- msamb.com

 

बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव  बाजारभाव   बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव  बाजारभाव   बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव  बाजारभाव   बाजारभाव  बाजारभाव  

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top