कृषी महाराष्ट्र

बाजारभाव (रविवार, १६ ऑक्टोबर २०२२)

बाजारभाव (रविवार, १६ ऑक्टोबर २०२२)

 

 

जिल्हा: अहमदनगर बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/10/2022
डाळींबक्विंटल4811000210004500
लिंबूक्विंटल5200030002500
आलेक्विंटल3300050004000
बटाटाक्विंटल50200022002100
भेडीक्विंटल10200035002700
दुधी भोपळाक्विंटल4100013001150
चवळी (शेंगा)क्विंटल2300030003000
फ्लॉवरक्विंटल17100020001500
गाजरक्विंटल3400050004500
गवारक्विंटल4400050004500
घेवडाक्विंटल10300050004000
घोसाळी (भाजी)क्विंटल3100020001500
काकडीक्विंटल88001000900
कांदाक्विंटल569850025001950
कांदा पातनग500152017
कारलीक्विंटल6100025001700
कोबी—-क्विंटल880020001400
कोथिंबिरनग180032011
लसूणक्विंटल3100020001500
मेथी भाजीनग350153325
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल10200060004000
शेपूनग115051510
दोडका (शिराळी)क्विंटल2300030003000
टोमॅटोक्विंटल23100040002500
वालवडक्विंटल1400040004000
वांगीक्विंटल3150071004300
पिकेडोरक्विंटल4200025002200
मिरची (हिरवी)क्विंटल15300045003700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6373
जिल्हा: औरंगाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल15242124212421
गहूबन्सीक्विंटल12237125402406
ज्वारीरब्बीक्विंटल2215021502150
मूगचमकीक्विंटल1690069006900
तूरक्विंटल1617661766176
एकुण आवक (क्विंटलमधील)31
जिल्हा: कोल्हापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/10/2022
फ्लॉवरक्विंटल5850022501000
कोबी—-क्विंटल10150023001200
कोथिंबिरक्विंटल39250050003500
मेथी भाजीक्विंटल17400060005000
टोमॅटोक्विंटल110100050003000
वांगीक्विंटल63100050003000
मिरची (हिरवी)क्विंटल65100026001600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)453
जिल्हा: गडचिरोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/10/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल62195023512033
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल153142519401787
एकुण आवक (क्विंटलमधील)215
जिल्हा: पुणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/10/2022
अननसलोकलक्विंटल995230040003150
अंजीरलोकलक्विंटल1200080005000
बोरलोकलक्विंटल1100025001800
चिकुलोकलक्विंटल49250042503400
डाळींबलोकलक्विंटल6300060004500
द्राक्षलोकलक्विंटल11500070006000
कलिंगडलोकलक्विंटल228175039002900
केळीलोकलक्विंटल58115041002625
लिंबूलोकलक्विंटल416130030002175
मोसंबीलोकलक्विंटल664140045002950
पपईलोकलक्विंटल911110019001525
पेअरक्विंटल646000110008500
पेरुलोकलक्विंटल462150045003000
प्लमलोकलक्विंटल58400050004500
सफरचंदलोकलक्विंटल354450085006500
संत्रीलोकलक्विंटल716250090005800
सिताफळलोकलक्विंटल564250070004750
नासपतीलोकलक्विंटल40700080007500
आवळालोकलक्विंटल82250032502900
शहाळेलोकलक्विंटल15004001200800
आलेलोकलक्विंटल782110032502175
अंबाडी भाजीलोकलनग2130586
आंबट चुकालोकलनग1510486
अर्वीलोकलक्विंटल16180020001900
बटाटालोकलक्विंटल6268166720331850
बीटलोकलक्विंटल219160027502175
भेडीलोकलक्विंटल578200031252563
भोपळालोकलक्विंटल41880015001150
दुधी भोपळालोकलक्विंटल288150023501925
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल53175032502500
चवळी (पाला)लोकलनग6050587
फ्लॉवरलोकलक्विंटल1087115019751575
गाजरलोकलक्विंटल613166728332250
गवारलोकलक्विंटल202300045003750
घेवडालोकलक्विंटल411250040003250
घोसाळी (भाजी)लोकलक्विंटल59250033332917
कढिपत्तालोकलक्विंटल41175030002375
कैरीलोकलक्विंटल14850095009000
काकडीलोकलक्विंटल91973313001017
कांदालोकलक्विंटल1807782518001313
कांदा पातलोकलनग15145101211
करडई (भाजी)लोकलनग550687
कारलीलोकलक्विंटल338193330002467
कोबीलोकलक्विंटल1280116721001633
कोहळालोकलक्विंटल77200040003000
कोथिंबिरलोकलनग1781956108
लसूणलोकलक्विंटल1714115032502200
मका (कणीस)लोकलक्विंटल32090013001100
मेथी भाजीलोकलनग37649343681512
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल1026183326672250
मुळालोकलनग235081712
नवलकोललोकलक्विंटल34140021001750
पडवळलोकलक्विंटल69100040002500
पालकलोकलनग1808071110
परवरलोकलक्विंटल73225032502750
पावटा (भाजी)लोकलक्विंटल45275050003875
पुदिनालोकलनग23400354
राजगिरालोकलनग4800576
रताळीलोकलक्विंटल103120020001600
सॅलडलोकलक्विंटल1100030002000
शेपूलोकलनग54850587
शेवगालोकलक्विंटल68650085007500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल238100030002000
सुरणलोकलक्विंटल116175023002025
टोमॅटोलोकलक्विंटल2645172530002363
तोंडलीलोकलक्विंटल64250030002750
मटारलोकलक्विंटल488000110009500
वाल पापडीलोकलक्विंटल42310042503675
वालवडलोकलक्विंटल78300050004000
वांगीलोकलक्विंटल579262536253125
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल1156233338333083
अस्टरक्विंटल16400060005000
अस्टरनग8804159
गुलाबक्विंटल6400060005000
गुलाबनं. १नग6092305040
गुलाबलोकलनग103124107
गुलछडीक्विंटल79100030002000
गुलछडीनग160052012
जास्वंदनग3260111
लिलीनग11305107
शेवंतीक्विंटल91100030002000
शेवंतीनग190100160130
शेवंतीनं. १क्विंटल10100040002500
झेंडूलोकलक्विंटल2724001000700
जुईक्विंटल1200004000030000
कागडाक्विंटल7100002000015000
तुळजापुरीक्विंटल434001000700
बिजलीक्विंटल20100040002500
चाफानग52600111
गोल्डन / डि.जीनग702102015
ग्लॅडीओनग150103020
जिप्सिनग6266010080
जरबेरानग5746102015
ढोबळी मिरची (पिवळी)क्विंटल24150060003750
आईसबर्गक्विंटल122000120007000
ब्रोकोलीक्विंटल760001700011500
पोकचाक्विंटल1200030002500
अवाकाडोक्विंटल47000100008500
बेबी कॉर्नक्विंटल3500080006500
झुचीनीक्विंटल10100040002500
चायनिझ लसूणक्विंटल4200060004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)47949
जिल्हा: लातूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/10/2022
मूगहिरवाक्विंटल33560077006650
तूरक्विंटल83775180007875
उडीदकाळाक्विंटल30450076006050
सोयाबिनक्विंटल1640520052415220
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1786
जिल्हा: वर्धा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/10/2022
सोयाबिनपिवळाक्विंटल250420048954500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)250
जिल्हा: सातारा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/10/2022
फ्लॉवरक्विंटल64200040003000
कारलीक्विंटल18200030002500
कोबी—-क्विंटल36100015001250
टोमॅटोक्विंटल63200035002700
वांगीक्विंटल45300040003500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)226
जिल्हा: सोलापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/10/2022
भेडीक्विंटल650025002000
काकडीक्विंटल950020001500
कारलीक्विंटल480030002500
कोथिंबिरनग3465275
दोडका (शिराळी)क्विंटल11120035002500
टोमॅटोक्विंटल5770045003000
वांगीक्विंटल2280077004600
मिरची (हिरवी)क्विंटल19150025002000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)128

श्रोत :- msamb.com

 

बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव  बाजारभाव   बाजारभाव  बाजारभाव  

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top