कृषी महाराष्ट्र

बाजारभाव (रविवार, ९ ऑक्टोबर २०२२)

बाजारभाव (रविवार, ९ ऑक्टोबर २०२२)

 

 

जिल्हा: अकोला
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/10/2022
गहूलोकलक्विंटल9200024002200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)9
जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/10/2022
डाळींबक्विंटल6641000168004500
लिंबूक्विंटल3400055004700
आलेक्विंटल3250040003300
बटाटाक्विंटल50200022002100
भेडीक्विंटल7150030002300
दुधी भोपळाक्विंटल850015001000
फ्लॉवरक्विंटल11150025002000
गाजरक्विंटल4150025002000
गवारक्विंटल10400050004500
घेवडाक्विंटल3400050004500
घोसाळी (भाजी)क्विंटल3200030002500
काकडीक्विंटल95001000700
कांदाक्विंटल728050028002350
करडई (भाजी)नग150111111
कारलीक्विंटल4100030002000
कोबी—-क्विंटल680025001600
कोथिंबिरनग1700104025
लसूणक्विंटल3100020001500
मेथी भाजीनग700102015
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल6250060004200
शेपूनग1300101512
शेवगाक्विंटल2700070007000
दोडका (शिराळी)क्विंटल6200035002700
टोमॅटोक्विंटल36100033002100
वालवडक्विंटल3400050004500
वांगीक्विंटल5150058003700
मिरची (हिरवी)क्विंटल8300050004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8134
जिल्हा: औरंगाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल15170024102180
गहूबन्सीक्विंटल55221626502481
ज्वारीरब्बीक्विंटल6184124502400
मोसंबीक्विंटल250100018001500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)326
जिल्हा: कोल्हापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/10/2022
फ्लॉवरक्विंटल7575025001500
कोबी—-क्विंटल160100020001300
कोथिंबिरक्विंटल33250060004000
मेथी भाजीक्विंटल75000100007500
टोमॅटोक्विंटल259100025001500
वांगीक्विंटल5680050002500
मिरची (हिरवी)क्विंटल73200035002500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)663
जिल्हा: गडचिरोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/10/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल54200024002095
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल15159919001684
एकुण आवक (क्विंटलमधील)69
जिल्हा: नागपूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/10/2022
आलेहायब्रीडक्विंटल5200024002200
बटाटालोकलक्विंटल20200024002200
भेडीलोकलक्विंटल18400600500
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल14140016001500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल38180020001900
कांदाउन्हाळीक्विंटल18180020001900
कोबीलोकलक्विंटल20140016001500
कोहळाक्विंटल14100014001200
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल10400050004500
लसूणहायब्रीडक्विंटल4400050004500
ढोवळी मिरचीनं. १क्विंटल4400050004500
पालकलोकलक्विंटल7200024002200
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल50240028002600
वाल भाजीलोकलक्विंटल5500060005500
वांगीलोकलक्विंटल288001000900
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल20200024002200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)275
जिल्हा: पुणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल3205122002200
गहू२१८९क्विंटल51210025512400
हरभरालालक्विंटल4350042004200
अननसलोकलक्विंटल45060036002100
बोरलोकलक्विंटल3100022001600
चिकुलोकलक्विंटल23100040002500
डाळींबलोकलक्विंटल9600060006000
द्राक्षलोकलक्विंटल14500070006000
कलिंगडलोकलक्विंटल51850015001000
केळीलोकलक्विंटल41150070004250
लिंबूलोकलक्विंटल514200040003000
मोसंबीलोकलक्विंटल871160045003075
पपईलोकलक्विंटल1008110020001575
पेअरक्विंटल866000130009500
पेरुलोकलक्विंटल399200050003500
प्लमलोकलक्विंटल32300040003500
सफरचंदलोकलक्विंटल1801450080006250
संत्रीलोकलक्विंटल556450075006000
सिताफळलोकलक्विंटल587300075005250
आवळालोकलक्विंटल48250035003000
खरबुजलोकलक्विंटल31100025001800
शहाळेलोकलक्विंटल16004001300900
आलेलोकलक्विंटल829196731002533
अंबाडी भाजीलोकलनग1290576
आंबट चुकालोकलनग2950486
अर्वीलोकलक्विंटल19225025002375
बटाटालोकलक्विंटल10075146720671767
बीटलोकलक्विंटल141140019001650
भेडीलोकलक्विंटल775237536253000
भोपळालोकलक्विंटल17480015001150
दुधी भोपळालोकलक्विंटल466155021751863
चाकवतलोकलनग300888
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल57200040003000
चवळी (पाला)लोकलनग4150576
फ्लॉवरलोकलक्विंटल1475130025001900
गाजरलोकलक्विंटल769176726672217
गवारलोकलक्विंटल443300050004000
घेवडालोकलक्विंटल375350056674583
घोसाळी (भाजी)लोकलक्विंटल65250035003000
कढिपत्तालोकलक्विंटल46200026002300
कैरीलोकलक्विंटल1600060006000
काकडीलोकलक्विंटल155780016251213
कांदालोकलक्विंटल1363582516751250
कांदा पातलोकलनग24737101412
करडई (भाजी)लोकलनग800687
कारलीलोकलक्विंटल402240035002950
कोबीलोकलक्विंटल1415132519501638
कोहळालोकलक्विंटल150100030002000
कोथिंबिरलोकलनग23143081311
लसूणलोकलक्विंटल1297125032502250
मका (कणीस)लोकलक्विंटल499110017001400
मेथी भाजीलोकलनग24720122016
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल861250040003250
मुळालोकलनग345081511
पडवळलोकलक्विंटल73100022001600
पालकलोकलनग261007119
परवरलोकलक्विंटल20250035003000
पावटा (भाजी)लोकलक्विंटल35300055004250
पुदिनालोकलनग11800476
राजगिरालोकलनग5420576
रताळीलोकलक्विंटल23160030002300
सॅलडलोकलक्विंटल1200030002500
शेपूलोकलनग367507108
शेवगालोकलक्विंटल257500115009500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल370225040003125
सुरणलोकलक्विंटल48180030002400
टोमॅटोलोकलक्विंटल3062125023501800
तोंडलीलोकलक्विंटल137225030002625
मटारलोकलक्विंटल507750120009875
वाल भाजीलोकलक्विंटल6300040003500
वाल पापडीलोकलक्विंटल34300040003500
वालवडलोकलक्विंटल98300060004500
वांगीलोकलक्विंटल667183333332583
लसूणलोकलक्विंटल2250025002500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल1313266743333500
अस्टरक्विंटल1480001200010000
अस्टरनग763102015
गुलाबक्विंटल1080001400011000
गुलाबलोकलनग4384608070
गुलछडीक्विंटल58500080006500
गुलछडीनग1030102015
जास्वंदनग2950111
लिलीनग163351510
शेवंतीक्विंटल46500070006000
शेवंतीनग120100180140
शेवंतीनं. १क्विंटल19500080006500
झेंडूलोकलक्विंटल169300060004500
जुईक्विंटल1300006000045000
कागडाक्विंटल14100002500017500
तुळजापुरीक्विंटल77100030002000
बिजलीक्विंटल20500070006000
चाफानग54430111
गोल्डन / डि.जीनग242051510
ग्लॅडीओनग1320103020
जिप्सिनग79780120100
जरबेरानग6774103020
कार्नेशननग12006010080
ढोबळी मिरची (पिवळी)क्विंटल31300050004000
आईसबर्गक्विंटल105000120008500
ब्रोकोलीक्विंटल136000110008500
पोकचाक्विंटल2300090006500
चायना कोबीक्विंटल3600080007000
अवाकाडोक्विंटल29000100009500
बेबी कॉर्नक्विंटल5500070006000
झुचीनीक्विंटल9200040003000
चायनिझ लसूणक्विंटल2250035003000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)50644
जिल्हा: सोलापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/10/2022
भेडीक्विंटल1060022001500
काकडीक्विंटल540036001800
कारलीनग6150025002000
कोथिंबिरनग4795275
दोडका (शिराळी)क्विंटल5100035002700
टोमॅटोक्विंटल7330025001800
वांगीक्विंटल4795275
मिरची (हिरवी)क्विंटल24150025002000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4912

श्रोत :- msamb.com

बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव  बाजारभाव

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top