कृषी महाराष्ट्र

बाजारभाव (गुरुवार, २० ऑक्टोबर २०२२)

बाजारभाव (गुरुवार, २० ऑक्टोबर २०२२)

जिल्हा: अकोला
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
गहूलोकलक्विंटल17200023502300
गहूशरबतीक्विंटल15280028002800
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल6280028002800
हरभरालोकलक्विंटल324330046004200
मूगहिरवाक्विंटल61489074006750
तूरलालक्विंटल364610077657440
उडीदकाळाक्विंटल73490068606600
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2763320049954300
तीललोकलक्विंटल5950095009500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3628

 

जिल्हा: अमरावती
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
गहूक्विंटल148225023502300
मका—-क्विंटल96160017001650
हरभराक्विंटल98420043504275
तूरक्विंटल102650075007000
सोयाबिनक्विंटल960420047004450
चिकुलोकलक्विंटल10300040003500
डाळींबक्विंटल408000100009000
लिंबूलोकलक्विंटल10150025002000
मोसंबीलोकलक्विंटल40360042003900
पपईलोकलक्विंटल10150020001750
पेरुलोकलक्विंटल10120024001800
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल250500070006000
संत्रीलोकलक्विंटल10160027002150
सिताफळलोकलक्विंटल588300040003500
आवळालोकलक्विंटल20250035003000
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल30350045004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2422

 

जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
गहू२१८९क्विंटल7220023002300
तूरपांढराक्विंटल2650065006500
डाळींबक्विंटल32150040002750
लिंबूक्विंटल6150025002000
मोसंबीक्विंटल20250035003000
पपईक्विंटल10150025002000
सिताफळक्विंटल17200030002550
आलेक्विंटल24200030002550
बटाटाक्विंटल196150021001800
भेडीक्विंटल8200030002550
दुधी भोपळाक्विंटल85001000750
फ्लॉवरक्विंटल1680012001000
गवारक्विंटल2300040003550
काकडीक्विंटल17100014001200
कारलीक्विंटल5150025002000
कोबी—-क्विंटल8120014001300
कोथिंबिरनग4450101512
लसूणक्विंटल13150030002250
मेथी भाजीनग3950102015
ढोवळी मिरचीक्विंटल6150020001750
मुळानग18508109
पालकनग2550101412
शेपूनग245081210
दोडका (शिराळी)क्विंटल9150020001750
टोमॅटोक्विंटल27200040003000
वाल पापडीक्विंटल2100022001700
वांगीक्विंटल7200025002250
मिरची (हिरवी)क्विंटल23250035003000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)465

 

जिल्हा: उस्मानाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
ज्वारीपांढरीक्विंटल60300040003500
उडीदकाळाक्विंटल47600065006300
सोयाबिनक्विंटल425500050005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)532

 

जिल्हा: औरंगाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल15200024402350
गहूबन्सीक्विंटल25240025812450
ज्वारीरब्बीक्विंटल9150024852381
हरभराक्विंटल3379137913791
तूरक्विंटल6545069006500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल5450045004500
तीलपांढराक्विंटल1990099009900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)64

 

जिल्हा: कोल्हापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
सफरचंदक्विंटल30300095003500
फ्लॉवरक्विंटल9835020001050
कांदाक्विंटल233970023001400
कोबी—-क्विंटल14450020001000
कोथिंबिरक्विंटल9250090005500
मेथी भाजीक्विंटल13350065005000
टोमॅटोक्विंटल23650020001000
वांगीक्विंटल77100047002600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2946

 

जिल्हा: गडचिरोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल21260026002600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)21

 

जिल्हा: चंद्रपुर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल120270028002750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)120

 

जिल्हा: जळगाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल50180024002300
गहू२१८९क्विंटल30185026002400
ज्वारीपांढरीक्विंटल30170025292251
ज्वारीदादरक्विंटल50260029252625
मकापिवळीक्विंटल600140022411887
मकालालक्विंटल80165116511651
हरभराक्विंटल15395042504001
मूगहिरवाक्विंटल4500067906501
उडीदकाळाक्विंटल65460070006500
सोयाबिनक्विंटल176460048004750
लिंबूक्विंटल15100015001200
लिंबूलोकलक्विंटल35300030003000
मोसंबीक्विंटल20150030002500
पपईक्विंटल1150015001500
सिताफळलोकलक्विंटल20200050003500
आलेक्विंटल8150030002200
भेडीलोकलक्विंटल8200020002000
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल4250025002500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल45200020002000
गवारक्विंटल1500050005000
काकडीलोकलक्विंटल12150015001500
कांदालालक्विंटल24160016001600
कांदाउन्हाळीक्विंटल210020016811500
कारलीलोकलक्विंटल5200020002000
कोबीलोकलक्विंटल36100010001000
कोथिंबिरलोकलक्विंटल12250025002500
मेथी भाजीलोकलक्विंटल38200020002000
ढोवळी मिरचीक्विंटल4250025002500
मुळालोकलक्विंटल3200020002000
पालकलोकलक्विंटल10100010001000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल1250025002500
टोमॅटोवैशालीक्विंटल49150015001500
वाल भाजीलोकलक्विंटल5330033003300
वांगीलोकलक्विंटल33200020002000
मिरची (हिरवी)क्विंटल7400040004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3596

 

जिल्हा: जालना
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
गहू२१८९क्विंटल15212623762300
ज्वारीशाळूक्विंटल21215024512301
सोयाबिनपिवळाक्विंटल221380050004741
एकुण आवक (क्विंटलमधील)257

 

जिल्हा: ठाणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
गहूलोकलक्विंटल540280032003000
तांदूळलोकलक्विंटल490350045004000
भेडीहायब्रीडक्विंटल67450055005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1097

 

जिल्हा: धुळे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
गहूलोकलक्विंटल100225026002400
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल520024662466
मकापिवळीक्विंटल1226139021602000
हरभराहायब्रीडक्विंटल12407543554335
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल7420070006000
सोयाबिनहायब्रीडक्विंटल20350049154800
कांदालालक्विंटल196810018501350
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3338

 

जिल्हा: नांदेड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
गहूक्विंटल2230223092305
ज्वारीक्विंटल1180018001800
सोयाबिनपिवळाक्विंटल235333348004067
हळद/ हळकुंडक्विंटल12454555555050
एकुण आवक (क्विंटलमधील)250

 

जिल्हा: नागपूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
गहूलोकलक्विंटल232230024882441
गहूशरबतीक्विंटल200240027002625
तांदूळलुचाईक्विंटल5240026002550
मोसंबीलोकलक्विंटल3200030002500
आलेलोकलक्विंटल2300040003500
बटाटालोकलक्विंटल10150025002000
भेडीलोकलक्विंटल3180022002000
भेडीहायब्रीडक्विंटल17105015001330
दुधी भोपळालोकलक्विंटल1120016001400
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल1200030002500
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल16203525002315
फ्लॉवरलोकलक्विंटल4200030002500
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल30157020001740
गवारहायब्रीडक्विंटल8408550004555
काकडीलोकलक्विंटल1120016001400
काकडीहायब्रीडक्विंटल16105515001325
कांदालोकलक्विंटल8120016001400
कारलीहायब्रीडक्विंटल7351540003705
कोबीलोकलक्विंटल3250030003000
कोथिंबिरलोकलक्विंटल2700090008000
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल16504060005520
पालकहायब्रीडक्विंटल17254530002725
टोमॅटोलोकलक्विंटल12300040003500
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल18356540003735
वांगीहायब्रीडक्विंटल17157520001745
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल3250035003000
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल13355540003725
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल1952120001800016500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2617

 

जिल्हा: नाशिक
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
बाजरीक्विंटल10200024012000
बाजरीहिरवीक्विंटल25183523952005
गहू२१८९क्विंटल1225522552255
ज्वारीलोकलक्विंटल1246024602460
मकानं. १क्विंटल52587523872065
मकापिवळीक्विंटल274130514851390
हरभरालोकलक्विंटल4360545554555
मूगहिरवाक्विंटल12619073007050
तूरलालक्विंटल1539053905390
उडीदकाळाक्विंटल1730073007300
सोयाबिनक्विंटल150420051014851
डाळींबक्विंटल62250135508400
कांदाउन्हाळीक्विंटल7421049324271807
एकुण आवक (क्विंटलमधील)75276

 

जिल्हा: परभणी
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
गहूनं. १क्विंटल6200022002000
गहूलोकलक्विंटल146210024002200
ज्वारीटालकीक्विंटल40230029002700
हरभरानं. १क्विंटल5440044004400
तूरलालक्विंटल28600068006500
सोयाबिननं. १क्विंटल242410049504500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल438427549794550
हळद/ हळकुंडनं. १क्विंटल6550062505500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)911

 

जिल्हा: पालघर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
तांदूळक्विंटल310443944394439
एकुण आवक (क्विंटलमधील)310

 

जिल्हा: पुणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
बाजरीमहिकोक्विंटल441260027002650
गहूशरबतीक्विंटल369440050004700
ज्वारीमालदांडीक्विंटल361400050004700
मकालालक्विंटल2260028002700
नाचणी/ नागलीलोकलक्विंटल2370038003750
तांदूळबसमतीक्विंटल367200102008700
तांदूळमसुराक्विंटल345260028002700
तांदूळकोलमक्विंटल581450068005650
हरभराक्विंटल28535056005475
मसूरक्विंटल34690076007250
मूगहिरवाक्विंटल28780080007900
उडीदक्विंटल3820090008600
वाटाणाक्विंटल33530060005650
शेंगदाणेघुंगरुक्विंटल431104001140010900
गुळनं. १क्विंटल276332535513438
गुळनं. २क्विंटल208321533753295
अननसलोकलक्विंटल100230035002900
अंजीरलोकलक्विंटल1200080005000
बोरलोकलक्विंटल3100035002300
चिकुलोकलक्विंटल19225037503000
डाळींबलोकलक्विंटल9600070006500
द्राक्षलोकलक्विंटल8500070006000
कलिंगडलोकलक्विंटल1037501100950
केळीलोकलक्विंटल49125043002775
लिंबूलोकलक्विंटल286155031502375
मोसंबीलोकलक्विंटल328135040002700
पपईलोकलक्विंटल398110020001575
पेअरक्विंटल36000130009500
पेरुलोकलक्विंटल262150035002500
प्लमलोकलक्विंटल24400060005000
सफरचंदलोकलक्विंटल898450080006250
संत्रीलोकलक्विंटल164375067505250
सिताफळलोकलक्विंटल365300080005500
स्ट्रॉबेरीलोकलक्विंटल36000100008000
आवळालोकलक्विंटल10225027502500
शहाळेलोकलक्विंटल9604001200800
आलेलोकलक्विंटल215145032002325
अंबाडी भाजीलोकलनग1550677
आंबट चुकालोकलनग1020486
अर्वीलोकलक्विंटल6180030002400
बटाटालोकलक्विंटल7020160021671883
बीटलोकलक्विंटल77156722331900
भेडीलोकलक्विंटल483150026252063
भोपळालोकलक्विंटल11660015001050
दुधी भोपळालोकलक्विंटल203106720001533
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल46200035002750
चवळी (पाला)लोकलनग3550576
फ्लॉवरलोकलक्विंटल882137520751725
गाजरलोकलक्विंटल247180025002150
गवारलोकलक्विंटल111250055004000
घेवडालोकलक्विंटल212300043333667
घोसाळी (भाजी)लोकलक्विंटल26200030002500
कढिपत्तालोकलक्विंटल19225035002875
कैरीलोकलक्विंटल1600080007000
काकडीलोकलक्विंटल7787001200950
कांदालोकलक्विंटल1093476720001383
कांदा पातलोकलनग549571310
कारलीलोकलक्विंटल208200026672333
कोबीलोकलक्विंटल642105016501350
कोहळालोकलक्विंटल112100030002000
कोथिंबिरलोकलनग7801071310
लसूणलोकलक्विंटल1272100032502125
मका (कणीस)लोकलक्विंटल25795013001125
मेथी भाजीलोकलनग45095121815
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल508160029332267
मुळालोकलनग267581310
पडवळलोकलक्विंटल25150030002250
पालकलोकलनग79507109
परवरलोकलक्विंटल32350040003750
पावटा (भाजी)लोकलक्विंटल78325045003875
पुदिनालोकलनग8920455
राजगिरालोकलनग3900587
रताळीलोकलक्विंटल26225030002625
शेपूलोकलनग10910698
शेवगालोकलक्विंटल548000100009000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल229175032502500
सुरणलोकलक्विंटल118175025002125
टोमॅटोलोकलक्विंटल2324156731672367
तोंडलीलोकलक्विंटल33200030002500
मटारलोकलक्विंटल138000110009500
वाल भाजीलोकलक्विंटल10300045003750
वाल पापडीलोकलक्विंटल20325045003875
वालवडलोकलक्विंटल64400050004500
वांगीलोकलक्विंटल532183337332783
धनेक्विंटल2110001800014500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल623287541253500
ढोबळी मिरची (पिवळी)क्विंटल13250060004250
आईसबर्गक्विंटल3300070005000
ब्रोकोलीक्विंटल4100025001750
बेबी कॉर्नक्विंटल24000100007000
झुचीनीक्विंटल2150040002750
चायनिझ लसूणक्विंटल2400060005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)35755

 

जिल्हा: बीड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल22220024102282
गहूहायब्रीडक्विंटल14237232532544
गहूपिवळाक्विंटल15250030002900
ज्वारीरब्बीक्विंटल67280030002900
हरभरालालक्विंटल10377540703925
मूगहिरवाक्विंटल2680068006800
उडीदहायब्रीडक्विंटल16455367005740
सोयाबिनपिवळाक्विंटल687407650864525
तीलपांढराक्विंटल4140001400014000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)837

 

जिल्हा: बुलढाणा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल3200023002300
गहूलोकलक्विंटल33185024252275
ज्वारीशाळूक्विंटल14220029552500
मकापिवळीक्विंटल8175117511751
हरभरालोकलक्विंटल152360039753850
मूगहिरवाक्विंटल5400065006000
मूगचमकीक्विंटल15600067006300
तूरलालक्विंटल30670072007000
उडीदकाळाक्विंटल16385042504100
सोयाबिनलोकलक्विंटल1720400052004750
सोयाबिनपिवळाक्विंटल110350046004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2106

 

जिल्हा: मंबई
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
बटाटाक्विंटल9790150021001800
कांदाक्विंटल9764150024001950
लसूणक्विंटल105670035002100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)20610

 

जिल्हा: यवतमाळ
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
गहूलोकलक्विंटल91200023902195
तूरलालक्विंटल259660071906920
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2304490051835042
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2654

 

जिल्हा: रत्नागिरी
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
आलेनं. २क्विंटल48400045004300
भेडीनं. २क्विंटल60400045004200
दुधी भोपळानं. २क्विंटल43200030002500
फ्लॉवरनं. १क्विंटल60300040003500
गवारनं. २क्विंटल55600070006500
कारलीनं. २क्विंटल60350040003800
कोबीनं. २क्विंटल60180020001900
कोथिंबिरनं. २नग6500182019
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल60450050004800
टोमॅटोनं. १क्विंटल250300035003200
वांगीनं. ३क्विंटल60350040003800
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल60200025002200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)816

 

जिल्हा: रायगड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
तांदूळकोलमक्विंटल20200025002200
भेडीनं. १क्विंटल30240028002600
दुधी भोपळानं. १क्विंटल22200024002200
फ्लॉवरनं. १क्विंटल275180024002200
गवारनं. १क्विंटल23480052005000
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल37240028002600
कारलीनं. १क्विंटल35280032003100
कोबीनं. १क्विंटल230150018001600
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल153700072007000
दोडका (शिराळी)नं. १क्विंटल32240028002600
टोमॅटोनं. १क्विंटल665300035003200
टोमॅटोलोकलक्विंटल246440046004400
मटारलोकलक्विंटल111100001100010000
वांगीनं. १क्विंटल35420045004300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1914

 

जिल्हा: लातूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
मूगहिरवाक्विंटल21660080007300
तूरक्विंटल61740078907645
उडीदकाळाक्विंटल16500076006300
सोयाबिनक्विंटल2100515052005175
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2198

 

जिल्हा: वाशिम
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
गहूक्विंटल140233025202415
हरभराक्विंटल10405541554095
मूगक्विंटल25374566455255
तूरक्विंटल620685076857375
उडीदक्विंटल25450053004500
सोयाबिनक्विंटल7500405052004550
तीलक्विंटल15116851177011715
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8335

 

जिल्हा: सांगली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
आलेलोकलक्विंटल4250030002800
फ्लॉवरलोकलक्विंटल3200025002300
घेवडानं. २क्विंटल3300045004000
काकडीलोकलक्विंटल4100012001100
कोबीनं. २क्विंटल18100013001190
ढोवळी मिरचीनं. १क्विंटल4200025002250
पावटा (भाजी)लोकलक्विंटल10400047004300
टोमॅटोनं. १क्विंटल20200030002500
वांगीलोकलक्विंटल5100030001900
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल6200030002600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)77

 

जिल्हा: सातारा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
गुळकराडीक्विंटल36310035603300
आलेलोकलक्विंटल21235032503000
भेडीलोकलक्विंटल37250032503125
दुधी भोपळालोकलक्विंटल1280012001200
फ्लॉवरक्विंटल47250035003000
फ्लॉवरलोकलक्विंटल21100020002000
गवारलोकलक्विंटल23450055005250
घेवडालोकलक्विंटल9250035003500
काकडीनं. २क्विंटल9100012001100
काकडीलोकलक्विंटल60100012001200
कांदालोकलक्विंटल17100020001500
कांदाहालवाक्विंटल20120020002000
कारलीक्विंटल23200030002500
कारलीलोकलक्विंटल12250030003000
कोबी—-क्विंटल23100015001250
कोबीलोकलक्विंटल2750010001000
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल42200025002500
पडवळलोकलक्विंटल3200030003000
पावटा (भाजी)हायब्रीडक्विंटल12300040004000
शेवगाहायब्रीडक्विंटल9400045004500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल21300035003500
टोमॅटोक्विंटल93200030002500
टोमॅटोलोकलक्विंटल60200040003000
टोमॅटोवैशालीक्विंटल87100015001500
मटारलोकलक्विंटल380001000010000
वांगीक्विंटल33300040003500
वांगीलोकलक्विंटल68300037503500
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल12200035002750
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल36200030003000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1057

 

जिल्हा: सोलापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
ज्वारीमालदांडीक्विंटल51290036403360
मकालालक्विंटल59211024002300
मूगक्विंटल1660066006600
उडीदक्विंटल7600062006200
भेडीक्विंटल1170023002000
काकडीक्विंटल1350047001500
कांदालालक्विंटल73320023001150
कारलीक्विंटल9150034002500
कोथिंबिरनग3210397
दोडका (शिराळी)क्विंटल3100043002900
टोमॅटोक्विंटल8430027001400
वांगीक्विंटल26120086004800
मिरची (हिरवी)क्विंटल17150030002000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1014

 

जिल्हा: हिंगोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
हरभराक्विंटल60398043304155
मूगहिरवाक्विंटल5550074006450
उडीदकाळाक्विंटल15499958005399
सोयाबिनलोकलक्विंटल999429051914740
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1079

श्रोत :- msamb.com

बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top