कृषी महाराष्ट्र

बाजारभाव (बुधवार, १९ ऑक्टोबर २०२२)

बाजारभाव (बुधवार, १९ ऑक्टोबर २०२२)

 

जिल्हा: अकोला बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/10/2022
गहूलोकलक्विंटल58231023752350
गहूशरबतीक्विंटल25280028002800
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल2210021002100
हरभरालोकलक्विंटल181380044054180
मूगहिरवाक्विंटल58502568806375
तूरलालक्विंटल408620078007655
उडीदकाळाक्विंटल26436569556180
सोयाबिनपिवळाक्विंटल3393350049504350
तीललोकलक्विंटल1100001000010000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4152
जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल5240024002400
गहू२१८९क्विंटल7220027002200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल11400042004200
डाळींबक्विंटल3961100122503425
लिंबूक्विंटल11250035003025
मोसंबीक्विंटल30200040003000
पपईक्विंटल16100020001550
सिताफळक्विंटल14150025002000
आलेक्विंटल33275037503250
बटाटाक्विंटल313190022002050
भेडीक्विंटल16150025002000
दुधी भोपळाक्विंटल147501200950
फ्लॉवरक्विंटल21125017001450
गाजरक्विंटल1500050005000
गवारक्विंटल4500055005275
काकडीक्विंटल236501000850
करडई (भाजी)नग155081511
कारलीक्विंटल17175028502350
कोबी—-क्विंटल1680015001075
कोथिंबिरनग560081511
लसूणक्विंटल20150025002025
मेथी भाजीनग4500182522
ढोवळी मिरचीक्विंटल10100020001550
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल8250035003000
पालकनग2300101412
शेपूनग29007129
दोडका (शिराळी)क्विंटल10150025002000
टोमॅटोक्विंटल56200032502650
वाल पापडीक्विंटल3150025002000
वांगीक्विंटल10150030002250
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल10400050004550
मिरची (हिरवी)क्विंटल29275035003125
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1104
जिल्हा: उस्मानाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/10/2022
गहूबन्सीक्विंटल1300030003000
ज्वारीपांढरीक्विंटल67276429342850
खपलीलोकलक्विंटल3195019501950
हरभरालालक्विंटल10420045004350
मूगहिरवाक्विंटल55500364615782
तूरगज्जरक्विंटल5710071007100
उडीदलोकलक्विंटल246610572036701
उडीदकाळाक्विंटल47600065006300
करडईसफेदक्विंटल1490049004900
सोयाबिनक्विंटल375500050005000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1089452550204820
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1899
जिल्हा: औरंगाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल30190024402370
गहूबन्सीक्विंटल33238126902460
ज्वारीरब्बीक्विंटल6220022002200
हरभराक्विंटल1330033003300
मूगचमकीक्विंटल1400040004000
तूरक्विंटल1530053005300
उडीदकाळाक्विंटल4500050005000
अननसनग9000350070005250
डाळींबक्विंटल17150085005000
लिंबूक्विंटल25100015001250
मोसंबीक्विंटल34200045003250
पपईक्विंटल9100018001400
पेरुक्विंटल14350040003750
सफरचंदक्विंटल355600090007500
संत्रीनग13100015001250
सिताफळक्विंटल46300075007250
शहाळेक्विंटल18000220035002850
बटाटाक्विंटल570160020001800
भेडीक्विंटल36160018001700
दुधी भोपळाक्विंटल208001000900
चवळी (शेंगा)क्विंटल5200035002750
फ्लॉवरक्विंटल48300035003250
गवारक्विंटल4350050004250
काकडीक्विंटल1126001000800
कांदाक्विंटल76040021001250
कारलीक्विंटल16150025002000
कोबी—-क्विंटल85150018001650
कोथिंबिरनग13300400600500
मका (कणीस)क्विंटल29160018001700
मेथी भाजीनग9300700800750
ढोवळी मिरचीक्विंटल13300052004100
पालकनग7600300500400
शेवगाक्विंटल8100001200011000
टोमॅटोक्विंटल51350040003750
वाल भाजीक्विंटल3400050004500
वांगीक्विंटल15200030002500
मिरची (हिरवी)क्विंटल76150050003250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)20427
जिल्हा: कोल्हापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/10/2022
मोसंबीक्विंटल43180060003000
फ्लॉवरक्विंटल14050020001100
कांदाक्विंटल477170025001500
कोबी—-क्विंटल18450018001000
कोथिंबिरक्विंटल40250060004100
मेथी भाजीक्विंटल16400070005500
टोमॅटोक्विंटल401100030001700
वांगीक्विंटल16050050002500
मिरची (हिरवी)क्विंटल79100025001500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5834
जिल्हा: गडचिरोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/10/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल121195027012329
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल183140019401721
एकुण आवक (क्विंटलमधील)304
जिल्हा: गोंदिया
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/10/2022
भात – धानआरपीएनक्विंटल6161117001655
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6
जिल्हा: चंद्रपुर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/10/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल131220026002500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)131
जिल्हा: जळगाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल40180024002200
गहूलोकलक्विंटल4222524702331
ज्वारीपांढरीक्विंटल25205127112225
ज्वारीदादरक्विंटल9275028002800
मकापिवळीक्विंटल600136022231450
हरभराहायब्रीडक्विंटल2360036003600
मूगहिरवाक्विंटल5480060005400
उडीदकाळाक्विंटल123510075006000
सोयाबिनक्विंटल153450048004700
सोयाबिनपिवळाक्विंटल160464051454955
लिंबूलोकलक्विंटल23250025002500
बटाटाक्विंटल5200020002000
भेडीलोकलक्विंटल9250025002500
दुधी भोपळाक्विंटल2100010001000
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल6200020002000
फ्लॉवरलोकलक्विंटल51200020002000
गवारक्विंटल2250025002500
काकडीलोकलक्विंटल25100010001000
कांदालालक्विंटल10120012001200
कांदा पातलोकलक्विंटल1500050005000
कारलीलोकलक्विंटल2200020002000
कोबीलोकलक्विंटल16150015001500
कोथिंबिरलोकलक्विंटल14300030003000
मेथी भाजीलोकलक्विंटल6250025002500
ढोवळी मिरचीक्विंटल1250025002500
मुळालोकलक्विंटल2150015001500
पालकलोकलक्विंटल5200020002000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल2200020002000
टोमॅटोवैशालीक्विंटल26200020002000
वाल भाजीलोकलक्विंटल11150015001500
वांगीलोकलक्विंटल71150015001500
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल1400040004000
मिरची (हिरवी)क्विंटल10300030003000
झेंडूलोकलक्विंटल1500050005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1423
जिल्हा: जालना
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल3200020262010
गहूलोकलक्विंटल29215023002250
गहू२१८९क्विंटल10244526452500
ज्वारीशाळूक्विंटल32197923102200
हरभरालालक्विंटल13310034003300
मूगहिरवाक्विंटल12740076507575
सोयाबिनपिवळाक्विंटल364378347534333
एकुण आवक (क्विंटलमधील)463
जिल्हा: ठाणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/10/2022
चिकुहायब्रीडक्विंटल3700090008000
लिंबूहायब्रीडक्विंटल3500060005500
मोसंबीहायब्रीडक्विंटल3400060005000
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल36000120009000
संत्रीहायब्रीडक्विंटल3300050004000
सिताफळहायब्रीडक्विंटल3400070005500
बटाटानं. १क्विंटल3160022001900
भेडीहायब्रीडक्विंटल3300036003300
भोपळाहायब्रीडक्विंटल3140020001700
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल3160020001800
गाजरहायब्रीडक्विंटल3350045004000
गवारहायब्रीडक्विंटल3550065006000
घेवडाहायब्रीडक्विंटल3450055005000
काकडीहायब्रीडक्विंटल3140018001600
कांदानं. १क्विंटल3160024002000
कांदा पातहायब्रीडनग3153022
कारलीहायब्रीडक्विंटल3250035003000
कोबीहायब्रीडक्विंटल3200025002250
लसूणहायब्रीडक्विंटल3400070005500
मेथी भाजीहायब्रीडनग3203025
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल3400048004400
पालकहायब्रीडनग3203025
शेपूहायब्रीडनग3101512
शेवगाहायब्रीडक्विंटल3100001400012000
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल3280032003000
सुरणहायब्रीडक्विंटल3250035003000
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल3400048004400
तोंडलीहायब्रीडक्विंटल3500060005500
मटारहायब्रीडक्विंटल3150001800016500
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल3340054004400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)78
जिल्हा: धुळे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल82171022751820
गहूलोकलक्विंटल74235025802400
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल10200524662466
ज्वारीदादरक्विंटल3267526752675
मकापिवळीक्विंटल1536135021501795
हरभराहायब्रीडक्विंटल5350043003850
तूरलालक्विंटल3410541054105
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल8540071756000
सोयाबिनहायब्रीडक्विंटल3475047504750
कांदालालक्विंटल21015020001500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1934
जिल्हा: नागपूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/10/2022
गहूलोकलक्विंटल100240027002625
गहूशरबतीक्विंटल100225024682413
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल3200022002150
तांदूळलुचाईक्विंटल3240026002550
तांदूळचिनोरक्विंटल6450048004725
तांदूळपरमलक्विंटल3270030002950
हरभरालोकलक्विंटल68420043804335
सोयाबिनलोकलक्विंटल2397430050704877
डाळींबलोकलक्विंटल44920001300010250
केळीभुसावळीक्विंटल48450550525
लिंबूलोकलक्विंटल43325040003775
मोसंबीनं. १क्विंटल3000260030002900
मोसंबीनं. २क्विंटल1000200024002300
मोसंबीनं. ३क्विंटल376120016001500
सफरचंदहायब्रीडक्विंटल100110001300012500
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल250500070006500
संत्रीलोकलक्विंटल276670030002425
सिताफळलोकलक्विंटल60100001500013500
आवळाक्विंटल6400050004750
आलेलोकलक्विंटल1381305040003725
बटाटालोकलक्विंटल3355180021502075
बीटलोकलक्विंटल100300035003350
भेडीलोकलक्विंटल155160020001883
भेडीहायब्रीडक्विंटल20105515001325
दुधी भोपळालोकलक्विंटल231100015001325
चवळी (शेंगा)क्विंटल40200025002350
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल13195023002150
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल19202525002305
ढेमसेलोकलक्विंटल6400050004750
फ्लॉवरलोकलक्विंटल384166721331975
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल35155020001720
गाजरलोकलक्विंटल240250030002875
गवारलोकलक्विंटल100400045004350
गवारहायब्रीडक्विंटल12405050004530
काकडीलोकलक्विंटल183235027502613
काकडीहायब्रीडक्विंटल18108515001345
कांदालोकलक्विंटल10100016001500
कांदालालक्विंटल1380100025002150
कांदापांढराक्विंटल1000100025002150
कारलीलोकलक्विंटल100300035003350
कारलीहायब्रीडक्विंटल10406550004535
कोबीलोकलक्विंटल604213324332317
कोहळाक्विंटल7140016001500
कोहळालोकलक्विंटल380120015001325
कोथिंबिरलोकलक्विंटल4600070006500
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल22653080007275
लसूणलोकलक्विंटल84050035002725
मेथी भाजीलोकलक्विंटल19000100009600
ढोवळी मिरचीनं. १क्विंटल2400050004500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल201400047504575
मुळालोकलक्विंटल121200025002338
पालकलोकलक्विंटल101260031673017
पालकहायब्रीडक्विंटल18254530002725
पपई (भाजी)क्विंटल100120015001425
टोमॅटोलोकलक्विंटल1015275035003275
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल47202825002263
टोमॅटोवैशालीक्विंटल800200030002750
तोंडलीलोकलक्विंटल100250027002650
वाल भाजीलोकलक्विंटल155500057505425
वांगीलोकलक्विंटल324176720671950
वांगीहायब्रीडक्विंटल19203525002315
धनेलोकलक्विंटल6800090008750
मेथीक्विंटल70400060005500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल230316738333592
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल14457550004735
एकुण आवक (क्विंटलमधील)24751
जिल्हा: नाशिक
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/10/2022
बाजरीलोकलक्विंटल67190123942355
बाजरीहिरवीक्विंटल10170020551800
गहू२१८९क्विंटल91230028252600
मका—-क्विंटल1113150023302270
मकापिवळीक्विंटल307120020451500
हरभरालोकलक्विंटल15366052484398
मूगक्विंटल60430080007600
मूगहिरवाक्विंटल16600071157005
तूरलालक्विंटल1530058005595
उडीदक्विंटल21330066014500
उडीदकाळाक्विंटल1500350035003
सोयाबिनक्विंटल4568350050674841
डाळींबक्विंटल73250140008500
डाळींबमृदुलाक्विंटल904600125008500
केळीभुसावळीक्विंटल19080016001300
मोसंबीक्विंटल6580020001600
सफरचंदडिलीशियस -नं. १क्विंटल180400070005000
संत्रीक्विंटल6465021001600
सिताफळलोकलक्विंटल40100030002200
शहाळेक्विंटल300200036003200
कांदाउन्हाळीक्विंटल5158055022001706
एकुण आवक (क्विंटलमधील)59666
जिल्हा: परभणी
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/10/2022
बाजरीलोकलक्विंटल3239923992399
गहूलोकलक्विंटल22200023002200
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल2220024002300
ज्वारीमालदांडीक्विंटल12259926402620
तूरलालक्विंटल2700071007000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल146429048104550
एकुण आवक (क्विंटलमधील)187
जिल्हा: पालघर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/10/2022
गहूक्विंटल445295038903460
तांदूळक्विंटल405305048703850
एकुण आवक (क्विंटलमधील)850
जिल्हा: पुणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/10/2022
बाजरीमहिकोक्विंटल344290031003000
गहूशरबतीक्विंटल371460052004900
ज्वारीमालदांडीक्विंटल663400050004500
मकालालक्विंटल2260028002700
नाचणी/ नागलीलोकलक्विंटल2365038503750
तांदूळबसमतीक्विंटल387000104008700
तांदूळमसुराक्विंटल342250028002650
तांदूळकोलमक्विंटल584440070005700
हरभराक्विंटल30540056005500
मसूरक्विंटल36700078007400
मूगहिरवाक्विंटल26770080007850
उडीदक्विंटल2800091008550
वाटाणाक्विंटल35550060005750
शेंगदाणेघुंगरुक्विंटल437102001120010700
गुळनं. १क्विंटल284335135213436
गुळनं. २क्विंटल210327533213298
आलेलोकलक्विंटल294100038502430
अंबाडी भाजीलोकलनग1200677
आंबट चुकालोकलनग7506108
बटाटालोकलक्विंटल7559180028002300
बीटलोकलक्विंटल10300032503125
भेडीक्विंटल72200030002500
भेडीलोकलक्विंटल274150030002250
भोपळालोकलक्विंटल880016001200
दुधी भोपळाक्विंटल54150025002000
दुधी भोपळालोकलक्विंटल120180027502275
चवळी (शेंगा)क्विंटल14200030002500
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल25200040003000
चवळी (पाला)लोकलनग41506108
फ्लॉवरक्विंटल147100020001500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल341140025001950
गाजरक्विंटल50300040003500
गाजरलोकलक्विंटल310120030002100
गवारक्विंटल46300050004000
गवारलोकलक्विंटल55300060004500
घेवडालोकलक्विंटल200250050003750
घोसाळी (भाजी)लोकलक्विंटल10250035003000
कढिपत्तालोकलक्विंटल24150030002250
काकडीक्विंटल835001000750
काकडीलोकलक्विंटल56650015001000
कांदाक्विंटल1750150023001900
कांदालोकलक्विंटल828690019501425
कांदा पातलोकलनग7530101512
करडई (भाजी)लोकलनग850687
कारलीक्विंटल56300040003500
कारलीलोकलक्विंटल88200030002500
कोबी—-क्विंटल158100015001250
कोबीलोकलक्विंटल291115022501700
कोहळालोकलक्विंटल135150040002750
कोथिंबिरलोकलनग9746571411
लसूणलोकलक्विंटल50050045002500
मका (कणीस)लोकलक्विंटल1180018001800
मेथी भाजीलोकलनग5788561611
ढोवळी मिरचीक्विंटल72300050004000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल284100040002500
मुळालोकलनग75082014
पडवळलोकलक्विंटल8150020001750
पालकलोकलनग585091512
परवरलोकलक्विंटल27250060004250
पावटा (भाजी)लोकलक्विंटल26300060004500
पुदिनालोकलनग11800354
राजगिरालोकलनग5006108
रताळीक्विंटल13300040003500
शेपूलोकलनग57905118
शेवगाक्विंटल6100001500012500
शेवगालोकलक्विंटल3980001200010000
दोडका (शिराळी)क्विंटल46250035003000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल105150035002500
टोमॅटोक्विंटल112300040003500
टोमॅटोलोकलक्विंटल1248190032502575
तोंडलीलोकलक्विंटल17200040003000
मटारक्विंटल10140001800016000
मटारलोकलक्विंटल8100001800014000
वाल पापडीलोकलक्विंटल6300050004000
वालवडक्विंटल48400070005000
वालवडलोकलक्विंटल27350050004250
वांगीक्विंटल62400050004500
वांगीलोकलक्विंटल203160031002350
फरशीक्विंटल46200030002500
धनेक्विंटल2120001700014500
मिरची (हिरवी)क्विंटल82300050004000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल630200040003000
अस्टरक्विंटल20400080006000
अस्टरनग780102015
गुलाबक्विंटल96000100008000
गुलाबनं. १नग5038306045
गुलाबलोकलनग1158051510
गुलछडीक्विंटल65300060004500
गुलछडीनग1340102015
जास्वंदनग2215111
लिलीनग108051510
शेवंतीक्विंटल12300060004500
शेवंतीनग55100160130
झेंडूलोकलक्विंटल148200050003500
जुईक्विंटल1200004000030000
कागडाक्विंटल8100003000020000
तुळजापुरीक्विंटल21100020001500
बिजलीक्विंटल13300060004500
चाफानग46540111
गलटॅापनग32051510
गोल्डन / डि.जीनग1130102015
ग्लॅडीओनग740103020
जिप्सिनग7286010080
जरबेरानग4360102015
कार्नेशननग330507060
एकुण आवक (क्विंटलमधील)28357
जिल्हा: बीड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल29168133102209
बाजरीमहिकोक्विंटल11135623501800
गहूहायब्रीडक्विंटल46201130002421
गहूपिवळाक्विंटल12250030002700
ज्वारीमालदांडीक्विंटल66220030702752
ज्वारीरब्बीक्विंटल98280029992900
मकाहायब्रीडक्विंटल23228524112348
हरभरालालक्विंटल16347639633825
मूगहिरवाक्विंटल12635168866606
तूरपांढराक्विंटल10669170216856
उडीदहायब्रीडक्विंटल14430067005441
उडीदकाळाक्विंटल3550064096000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल605368348914513
एकुण आवक (क्विंटलमधील)945
जिल्हा: बुलढाणा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल1235023502350
गहूलोकलक्विंटल210222525132325
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल150160021001920
ज्वारीशाळूक्विंटल20220027502400
मकापिवळीक्विंटल191139817231530
चवळी बीपिवळाक्विंटल1560056005600
हरभरालोकलक्विंटल2350035003500
हरभराचाफाक्विंटल80350041703780
मूगहिरवाक्विंटल2650070007000
मूगचमकीक्विंटल26500071006800
तूरलालक्विंटल540600076907350
उडीदकाळाक्विंटल23461355005250
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2627377548564473
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3873
जिल्हा: मंबई
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/10/2022
बडिशेपलोकलक्विंटल28180002000019000
नारळलोकलक्विंटल4252115018001450
गुळलोकलक्विंटल454450050004750
साखरलोकलक्विंटल3620345236403546
अननसक्विंटल500200055003800
चिकुक्विंटल63300050004000
डाळींबक्विंटल28380001300010500
कलिंगडक्विंटल1205140028002100
मोसंबीक्विंटल1595250050003800
पपईक्विंटल1310120028002000
पेरुक्विंटल430220065004350
सफरचंदक्विंटल68036000120009000
संत्रीक्विंटल1011250060004250
सिताफळक्विंटल719400070005500
खरबुजक्विंटल143200030002500
बटाटाक्विंटल10008150021001800
कांदाक्विंटल11068140024001900
मका (कणीस)क्विंटल108200025002250
तूपलोकलक्विंटल26000011000085000
आले (सुंठ)लोकलक्विंटल23130001600014500
चिंचलोकलक्विंटल2078000100009000
धनेलोकलक्विंटल715120001800015000
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल30800090008500
जिरेलोकलक्विंटल54220002800025000
काजूलोकलक्विंटल376500006000055000
लसूणक्विंटल109870040002350
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल420200003500027500
मोहरीलोकलक्विंटल75600080007000
सुपारीलोकलक्विंटल10400005000045000
वेलचीलोकलक्विंटल78000010000090000
पिस्ताक्विंटल76100000160000130000
अंजीर (सुके)क्विंटल40600008000070000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)46733
जिल्हा: यवतमाळ
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/10/2022
गहूलोकलक्विंटल59200024002200
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल9207520752075
हरभरालोकलक्विंटल52385044654157
तूरलालक्विंटल236688075307205
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1379492751335030
तीलगज्जरक्विंटल2115001150011500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1737
जिल्हा: रायगड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/10/2022
तांदूळकोलमक्विंटल20200025002200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)20
जिल्हा: वाशिम
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/10/2022
गहूक्विंटल360230524952380
हरभराक्विंटल150382543754105
तूरक्विंटल400667576057330
सोयाबिनक्विंटल8000395050654575
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8910
जिल्हा: सातारा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/10/2022
आलेक्विंटल4150030002250
आलेलोकलक्विंटल15200023002300
बटाटाक्विंटल103180023002000
भेडीक्विंटल11200030002500
भेडीलोकलक्विंटल21200027502625
दुधी भोपळाक्विंटल3100015001250
दुधी भोपळालोकलक्विंटल1880012001200
फ्लॉवरक्विंटल34300045003700
फ्लॉवरलोकलक्विंटल36170021502000
गाजरक्विंटल8300050004000
गवारक्विंटल14400050004500
गवारलोकलक्विंटल6500060006000
घेवडालोकलक्विंटल12300040004000
काकडीक्विंटल1280012001000
काकडीनं. २क्विंटल8100012001100
काकडीलोकलक्विंटल5150010001000
कांदाक्विंटल195100021001600
कांदालोकलक्विंटल25100020001500
कांदाहालवाक्विंटल15050020002000
कारलीक्विंटल4300040003500
कारलीलोकलक्विंटल9200025002500
कोबी—-क्विंटल14100015001250
कोबीलोकलक्विंटल39105013001225
ढोवळी मिरचीक्विंटल3300040003500
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल63200030003000
पडवळलोकलक्विंटल6200030003000
पावटा (भाजी)क्विंटल10400050004500
पावटा (भाजी)हायब्रीडक्विंटल12250030003000
शेवगाहायब्रीडक्विंटल18600080008000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल21250035003500
टोमॅटोक्विंटल32200035002700
टोमॅटोलोकलक्विंटल70200042003100
टोमॅटोवैशालीक्विंटल36250035003500
मटारक्विंटल1100001500012500
मटारलोकलक्विंटल3100001400014000
वांगीक्विंटल13300050004000
वांगीलोकलक्विंटल23300040003625
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल6500060005500
मिरची (हिरवी)क्विंटल12200030002500
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल10350045004000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल33200025002500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1164
जिल्हा: सोलापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/10/2022
डाळींबभगवाक्विंटल5252500111006500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)525
जिल्हा: हिंगोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/10/2022
गहूशरबतीक्विंटल30159927002149
ज्वारीलोकलक्विंटल30188524002142
तूरगज्जरक्विंटल32670071006900
सोयाबिनलोकलक्विंटल1000440050054702
सोयाबिनपिवळाक्विंटल360400048004400
हळद/ हळकुंडक्विंटल1555580067856292
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3007

श्रोत :- msamb.com

 

बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव  बाजारभाव   बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव  बाजारभाव   बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव   बाजा बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव  बाजारभाव   बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव  बाजारभाव   बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभावरभाव  बाजारभाव   बाजारभाव  बाजारभाव  

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top