कृषी महाराष्ट्र

बाजारभाव (मंगळवार , ११ ऑक्टोबर २०२२)

बाजारभाव (मंगळवार , ११ ऑक्टोबर २०२२)

 

जिल्हा: अकोला बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
गहूलोकलक्विंटल71225024252330
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल3211022002155
हरभरालोकलक्विंटल113350043504180
मूगहिरवाक्विंटल37447077506180
तूरलालक्विंटल648583577256978
उडीदकाळाक्विंटल47361075006305
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1884382849804543
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2803
जिल्हा: अमरावती
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
चिकुलोकलक्विंटल10300040003500
डाळींबक्विंटल50600080007000
लिंबूलोकलक्विंटल10150025002000
मोसंबीलोकलक्विंटल50250035003000
पपईलोकलक्विंटल20150020001750
पेरुलोकलक्विंटल10150025002000
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल480500070006000
संत्रीलोकलक्विंटल10150020001750
सिताफळलोकलक्विंटल408300060004500
आवळालोकलक्विंटल10250040003250
आलेहायब्रीडक्विंटल120300050004000
बटाटालोकलक्विंटल708120021001650
बीटहायब्रीडक्विंटल10180022002000
भेडीक्विंटल10180022002000
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल10250030002750
ढेमसेलोकलक्विंटल10400045004250
फ्लॉवरलोकलक्विंटल20180022002000
गाजरहायब्रीडक्विंटल3300036003300
गवारक्विंटल10250030002750
काकडीलोकलक्विंटल10100012001100
कांदालोकलक्विंटल240100028001900
कारलीलोकलक्विंटल10250030002750
कोबीलोकलक्विंटल40120016001400
कोहळाक्विंटल3180022002000
कोथिंबिरलोकलक्विंटल40400045004250
लसूणलोकलक्विंटल230100030002000
मेथी भाजीलोकलक्विंटल10400045004250
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल10300035003250
पालकलोकलक्विंटल60250030002750
टोमॅटोलोकलक्विंटल70280032003000
वांगीलोकलक्विंटल50100016001300
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल20350045004000
मिरची (हिरवी)क्विंटल50300035003250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2802
जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
बाजरीक्विंटल1190119011901
बाजरीहायब्रीडक्विंटल22215022752250
गहूक्विंटल4243124652450
गहू२१८९क्विंटल15235024002350
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल5235123512351
उडीदकाळाक्विंटल6400045004000
सोयाबिनक्विंटल24431147264575
सोयाबिनपांढराक्विंटल15470047004700
डाळींबक्विंटल4341000250005000
डाळींबभगवाक्विंटल252500125007500
लिंबूक्विंटल4300042003600
आलेक्विंटल3250040003200
बटाटाक्विंटल75200022002100
भेडीक्विंटल6140030002200
दुधी भोपळाक्विंटल850015001000
चवळी (शेंगा)क्विंटल1220022002200
फ्लॉवरक्विंटल12150025002000
गाजरक्विंटल3400050004500
गवारक्विंटल9400052004600
घेवडाक्विंटल1500050005000
घोसाळी (भाजी)क्विंटल6400055004800
काकडीक्विंटल105001200900
कांदानं. १क्विंटल2429250031002800
कांदानं. २क्विंटल1557150021001800
कांदानं. ३क्विंटल9755001000750
कांदालोकलक्विंटल15020022001200
कांदाउन्हाळीक्विंटल728250025001950
कारलीक्विंटल4100030002000
कोबी—-क्विंटल580025001700
कोथिंबिरनग1750104025
लसूणक्विंटल3100020001500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल5250060004200
शेपूनग1500121513
शेवगाक्विंटल2700070007000
दोडका (शिराळी)क्विंटल6200040003000
टोमॅटोक्विंटल546100030502000
वांगीक्विंटल5400060005000
मिरची (हिरवी)क्विंटल16300040003500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)13674
जिल्हा: उस्मानाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
ज्वारीपांढरीक्विंटल87217526702475
हरभरागरडाक्विंटल1350135013501
मूगहिरवाक्विंटल32600065016250
तूरगज्जरक्विंटल1680068006800
उडीदलोकलक्विंटल56532565415958
उडीदकाळाक्विंटल85590063206250
भुईमुग शेंग (सुकी)क्विंटल43500060005500
सोयाबिनक्विंटल145480049514900
सोयाबिनपिवळाक्विंटल468470650264901
एकुण आवक (क्विंटलमधील)918
जिल्हा: औरंगाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
बाजरीक्विंटल57207022402165
बाजरीहिरवीक्विंटल36200122962216
गहूक्विंटल50227525702425
गहूलोकलक्विंटल82202525502287
गहूबन्सीक्विंटल27229624512350
गहूअर्जुनक्विंटल276230024002350
ज्वारीक्विंटल1260026002600
ज्वारीरब्बीक्विंटल7245124512451
ज्वारीशाळूक्विंटल13210024752287
मकापिवळीक्विंटल609160017501700
हरभराक्विंटल14374539953895
मूगक्विंटल37700072007100
मूगनं. १क्विंटल51635074006800
तूरक्विंटल12400040004000
सोयाबिनक्विंटल232430045874465
मिरची (हिरवी)क्विंटल58200065004250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1562
जिल्हा: कोल्हापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
फ्लॉवरक्विंटल99100025001500
कांदाक्विंटल411970022001200
कोबी—-क्विंटल10570020001200
कोथिंबिरक्विंटल19250040003500
टोमॅटोक्विंटल9650035001800
वांगीक्विंटल4070055003000
मिरची (हिरवी)क्विंटल52100035002000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4530
जिल्हा: गडचिरोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल150276228352800
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल320236426702540
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल76146119191781
एकुण आवक (क्विंटलमधील)546
जिल्हा: गोंदिया
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल114250026012551
भात – धानसोनमक्विंटल41185718801869
भात – धानसोनालिकाक्विंटल13211024012256
भात – धानपूनमक्विंटल13169517311713
भात – धानआरपीएनक्विंटल13161516251620
भात – धान१०१०क्विंटल13154015511545
एकुण आवक (क्विंटलमधील)207
जिल्हा: चंद्रपुर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल339290029002900
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल481259026632630
एकुण आवक (क्विंटलमधील)820
जिल्हा: जळगाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल50170024512200
गहूलोकलक्विंटल10220123262300
गहू२१८९क्विंटल8220023002232
ज्वारीपांढरीक्विंटल20210024352378
ज्वारीदादरक्विंटल20250029002900
मकापिवळीक्विंटल450125020861450
हरभराक्विंटल3300037013500
हरभराचाफाक्विंटल29447545404540
मूगहिरवाक्विंटल3400164005401
मूगचमकीक्विंटल1700070007000
उडीदकाळाक्विंटल165550076006000
सोयाबिनक्विंटल42450048004650
डाळींबगणेशक्विंटल133500100007500
लिंबूक्विंटल12150020001800
लिंबूलोकलक्विंटल49400040004000
मोसंबीक्विंटल15150030002000
पपईक्विंटल3150015001500
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल50500080006000
सिताफळलोकलक्विंटल20200040003000
आलेक्विंटल5200030002500
आवळालोकलक्विंटल5200030002500
बटाटाक्विंटल249160020001800
बीटक्विंटल2250025002500
भेडीलोकलक्विंटल50125015001350
भोपळालोकलक्विंटल8100015001200
दुधी भोपळाक्विंटल8100010001000
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल8250032502750
फ्लॉवरलोकलक्विंटल47200027502500
गाजरलोकलक्विंटल2200020002000
गवारक्विंटल1400040004000
गवारलोकलक्विंटल8200030002500
काकडीलोकलक्विंटल518501100950
कांदालालक्विंटल4966881288988
कांदा पातलोकलक्विंटल3275027502750
कारलीलोकलक्विंटल4275027502750
कोबीलोकलक्विंटल35110015001250
कोथिंबिरलोकलक्विंटल42275035003250
मेथी भाजीलोकलक्विंटल14300030003000
ढोवळी मिरचीक्विंटल1250025002500
मुळालोकलक्विंटल3200020002000
पडवळलोकलक्विंटल3150015001500
पालकलोकलक्विंटल14225022502250
टोमॅटोवैशालीक्विंटल99125020001600
तोंडलीलोकलक्विंटल2200020002000
वाल पापडीलोकलक्विंटल5200030002500
वांगीलोकलक्विंटल83175025002000
मिरची (हिरवी)क्विंटल5400040004000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल55250040003500
मिरची (हिरवी)लवंगीक्विंटल35200035002500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2306
जिल्हा: जालना
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
रेशीम कोषपांढराक्विंटल4200005450040000
बाजरीहायब्रीडक्विंटल38191225251912
गहूक्विंटल55223729752323
गहूलोकलक्विंटल20211022502200
गहू१४७क्विंटल463195025252375
ज्वारीमालदांडीक्विंटल50224028312340
हरभरालोकलक्विंटल10395040504000
सोयाबिनलोकलक्विंटल18360047503850
सोयाबिनपिवळाक्विंटल37390045004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)695
जिल्हा: ठाणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल3270030002800
गहूलोकलक्विंटल530300034003200
गहूकल्याण सोनाक्विंटल3300036003300
गहूशरबतीक्विंटल3270038003250
तांदूळलोकलक्विंटल550300040003500
तांदूळबसमतीक्विंटल38000110009500
तांदूळमसुराक्विंटल3260028002700
हरभराहायब्रीडक्विंटल3570065006100
मटकीहायब्रीडक्विंटल395001100010250
मूगहायब्रीडक्विंटल3850095009000
उडीदहायब्रीडक्विंटल3100001100010500
वालहायब्रीडक्विंटल3168002000018400
बटाटानं. १क्विंटल3190020001950
भेडीहायब्रीडक्विंटल3180022002000
भोपळाहायब्रीडक्विंटल3160020001800
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल3160020001800
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल3220028002400
कांदानं. १क्विंटल3210022002150
कांदानं. २क्विंटल3180020001900
कांदानं. ३क्विंटल3700800750
कोबीहायब्रीडक्विंटल3160018001700
लसूणहायब्रीडक्विंटल3200080005000
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल3220025002300
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल3280036003000
मटारहायब्रीडक्विंटल3180002000019000
वांगीहायब्रीडक्विंटल3400046004300
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल3380040003900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1155
जिल्हा: धुळे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल96185023002200
गहूलोकलक्विंटल64210025052350
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल30210023002240
मकापिवळीक्विंटल1025143818231715
हरभराहायब्रीडक्विंटल10340038903890
मूगहिरवाक्विंटल3660066006600
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल16500062005800
कांदालालक्विंटल1180136022031625
एकुण आवक (क्विंटलमधील)13045
जिल्हा: नंदुरबार
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
गहूक्विंटल7225124902290
हरभराक्विंटल17300048914000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)24
जिल्हा: नांदेड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
गहूक्विंटल1200020002000
ज्वारीक्विंटल9180021351967
हरभराक्विंटल1350135013501
तूरक्विंटल7600068536426
उडीदकाळाक्विंटल8222258024012
सोयाबिनपिवळाक्विंटल343350049504225
तीलपांढराक्विंटल2117001170011700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)371
जिल्हा: नागपूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
गहूक्विंटल4226022602260
गहूलोकलक्विंटल327237125232484
हरभरालोकलक्विंटल31350044413850
तूरलोकलक्विंटल3670071506900
तूरलालक्विंटल117689173617232
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल80435062255440
सोयाबिनलोकलक्विंटल2986420051604920
सोयाबिनपिवळाक्विंटल135376545404350
अननसलोकलक्विंटल109100050004000
चिकुलोकलक्विंटल66150030002625
डाळींबलोकलक्विंटल7332000130009500
केळीभुसावळीक्विंटल67450550525
लिंबूलोकलक्विंटल30300040003750
मोसंबीनं. १क्विंटल2500260030002900
मोसंबीनं. २क्विंटल958200024002300
मोसंबीनं. ३क्विंटल500120016001500
फणसलोकलक्विंटल20300040003750
सफरचंदहायब्रीडक्विंटल60110001300012500
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल200500070006500
संत्रीलोकलक्विंटल1746120032003100
सिताफळलोकलक्विंटल40400050004750
आलेलोकलक्विंटल960320040003800
बटाटालोकलक्विंटल1053150022001813
भेडीलोकलक्विंटल11490012671125
भेडीहायब्रीडक्विंटल208101000950
दुधी भोपळालोकलक्विंटल301100015001375
चवळी (शेंगा)क्विंटल60300032003150
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल9145020501750
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल16102515001305
फ्लॉवरलोकलक्विंटल408210028332550
गाजरलोकलक्विंटल200300035003350
गवारलोकलक्विंटल200200025002350
गवारहायब्रीडक्विंटल12405550004525
काकडीलोकलक्विंटल252140020001725
काकडीहायब्रीडक्विंटल178501000930
कांदालोकलक्विंटल3120016001400
कांदापांढराक्विंटल680100020001750
कारलीलोकलक्विंटल101325040003675
कारलीहायब्रीडक्विंटल13403550004325
कोबीलोकलक्विंटल712196724332217
कोहळाक्विंटल108001000900
कोहळालोकलक्विंटल300150017001650
कोहळाहायब्रीडक्विंटल12202525002305
कोथिंबिरलोकलक्विंटल304350050004375
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल19600075006750
मेथी भाजीलोकलक्विंटल18000100009000
ढोवळी मिरचीनं. १क्विंटल2500060005500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल180400050004750
पालकलोकलक्विंटल144225027002538
पालकहायब्रीडक्विंटल18204525002315
टोमॅटोलोकलक्विंटल612225030002688
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल48201824502258
टोमॅटोवैशालीक्विंटल600150025002250
तोंडलीलोकलक्विंटल20150020001875
वाल भाजीलोकलक्विंटल145400050004625
वांगीलोकलक्विंटल373123318001542
वांगीहायब्रीडक्विंटल20157520001755
धनेलोकलक्विंटल65105001100010875
लसूणलोकलक्विंटल5050035002750
मेथीक्विंटल50600070006750
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल482300036333358
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल13405545004325
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल648110001800016250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)19959
जिल्हा: नाशिक बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
बाजरीक्विंटल20180020001951
बाजरीहायब्रीडक्विंटल108165123041827
बाजरीहिरवीक्विंटल5172521752000
गहूक्विंटल3200020002000
गहूलोकलक्विंटल16228126522500
गहू२१८९क्विंटल1222022402240
मकानं. १क्विंटल75160022001851
मकापिवळीक्विंटल30146019501950
हरभरालोकलक्विंटल7330049004142
मूगलोकलक्विंटल32585172817050
मूगहिरवाक्विंटल5610074007000
चिकुलोकलक्विंटल4150035002200
डाळींबक्विंटल49250134007850
डाळींबभगवाक्विंटल44530097507050
डाळींबमृदुलाक्विंटल495600110008000
कलिंगडलोकलक्विंटल370015001000
केळीभुसावळीक्विंटल31980015001100
मोसंबीक्विंटल146100022002000
पपईक्विंटल21100025001800
सफरचंदडिलीशियस -नं. १क्विंटल265400070006000
सिताफळलोकलक्विंटल2140032002500
खरबुजनं. १क्विंटल380024001900
शहाळेक्विंटल220300040003500
बटाटाक्विंटल780145021001800
भेडीहायब्रीडक्विंटल5883029102080
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल12894001800935
फ्लॉवरक्विंटल105180019001850
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल41372029651610
गवारहायब्रीडक्विंटल36200040003000
कांदाउन्हाळीक्विंटल12440567123801856
कारलीहायब्रीडक्विंटल496117025401920
कोबी—-क्विंटल36180020001900
कोबीहायब्रीडक्विंटल561108522501670
लसूणहायब्रीडक्विंटल12280076005500
ढोवळी मिरचीक्विंटल36180020001900
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल2966250100008000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल592125029201875
टोमॅटोक्विंटल27190019001900
वांगीक्विंटल24190020001950
वांगीहायब्रीडक्विंटल147400085006550
एकुण आवक (क्विंटलमधील)131587
जिल्हा: परभणी बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल15238924582425
गहूलोकलक्विंटल100200024002150
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल1220023002200
ज्वारीमालदांडीक्विंटल23205126002451
मूगहिरवाक्विंटल5550069216600
तूरलालक्विंटल2700071007000
तूरपांढराक्विंटल4685269116890
सोयाबिननं. १क्विंटल94375151004600
सोयाबिनलोकलक्विंटल210430050004900
सोयाबिनपिवळाक्विंटल854443248474682
हळद/ हळकुंडनं. १क्विंटल32530064805650
मोहरीलालक्विंटल1670167016701
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1341
जिल्हा: पालघर बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
तांदूळक्विंटल210480048004800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)210
जिल्हा: पुणे बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
बाजरीमहिकोक्विंटल342300032003100
गहूशरबतीक्विंटल366440050004700
ज्वारीमालदांडीक्विंटल667400050004500
मकालालक्विंटल2260028002700
नाचणी/ नागलीलोकलक्विंटल2370038003750
तांदूळबसमतीक्विंटल347200102008700
तांदूळमसुराक्विंटल335260028002700
तांदूळकोलमक्विंटल585450068005650
हरभराक्विंटल32535056005475
मसूरक्विंटल35690076007250
मूगहिरवाक्विंटल33780080007900
उडीदक्विंटल2820090008600
वाटाणाक्विंटल32530060005650
शेंगदाणेघुंगरुक्विंटल435104001140010900
गुळनं. १क्विंटल278332535513438
गुळनं. २क्विंटल199321533753295
अननसलोकलक्विंटल10060040002300
अंजीरलोकलक्विंटल2200080005000
बोरलोकलक्विंटल13100022001600
चिकुलोकलक्विंटल55150045003000
डाळींबलोकलक्विंटल4600060006000
द्राक्षलोकलक्विंटल9500070006000
कलिंगडलोकलक्विंटल21090025001700
केळीलोकलक्विंटल24150050003250
लिंबूलोकलक्विंटल237180045003150
मोसंबीलोकलक्विंटल54370065003600
पपईलोकलक्विंटल40495018501425
पेअरक्विंटल205000130009000
पेरुलोकलक्विंटल318150045003000
प्लमलोकलक्विंटल8300050004000
सफरचंदलोकलक्विंटल1472450085006500
संत्रीलोकलक्विंटल356300060004500
सिताफळलोकलक्विंटल372150065004000
नासपतीलोकलक्विंटल45800090008500
आवळालोकलक्विंटल19200040003000
खरबुजलोकलक्विंटल4100026001800
शहाळेलोकलक्विंटल5203001300800
आलेलोकलक्विंटल371156726672117
अंबाडी भाजीलोकलनग1270576
आंबट चुकालोकलनग6084128
अर्वीलोकलक्विंटल12200030002500
बटाटालोकलक्विंटल4547156720331800
बीटलोकलक्विंटल2047140022501825
भेडीलोकलक्विंटल629162531252375
भोपळालोकलक्विंटल6180015001150
दुधी भोपळालोकलक्विंटल330163323672000
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल62200035002750
चवळी (पाला)लोकलनग2470687
ढेमसेलोकलक्विंटल6200030002500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल758137524001888
गाजरलोकलक्विंटल357200035002750
गवारलोकलक्विंटल178287548753875
घेवडालोकलक्विंटल163333346674000
घोसाळी (भाजी)लोकलक्विंटल67183328332333
कढिपत्तालोकलक्विंटल16225030002625
कैरीलोकलक्विंटल19600080007000
काकडीलोकलक्विंटल851103314671250
कांदालोकलक्विंटल1237882517001263
कांदा पातलोकलनग7165101513
कारलीलोकलक्विंटल219200030002500
कोबीलोकलक्विंटल2098120016251413
कोहळालोकलक्विंटल54100025001750
कोथिंबिरलोकलनग1195816119
लसूणलोकलक्विंटल429130032502300
मका (कणीस)लोकलक्विंटल119125017001475
मेथी भाजीलोकलनग19450142118
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल303175040002875
मुळालोकलनग248091210
पडवळलोकलक्विंटल21200025002250
पालकलोकलनग1204081210
परवरलोकलक्विंटल29250040003250
पावटा (भाजी)लोकलक्विंटल7350065005000
पुदिनालोकलनग13420476
राजगिरालोकलनग2020597
शेपूलोकलनग21250798
शेवगालोकलक्विंटल317000115009250
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल341100037502375
सुरणलोकलक्विंटल18175030002375
टोमॅटोलोकलक्विंटल1708155024001975
तोंडलीलोकलक्विंटल67225035002750
मटारलोकलक्विंटल980001500011500
वाल भाजीलोकलक्विंटल22300050004000
वाल पापडीलोकलक्विंटल12275045003625
वालवडलोकलक्विंटल43300050004000
वांगीलोकलक्विंटल417173338332950
धनेक्विंटल1110001800014500
लसूणलोकलक्विंटल1300030003000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल1187315041003625
अस्टरक्विंटल96000100008000
अस्टरनग55351510
गुलाबक्विंटल76000100008000
गुलाबनं. १नग5638507060
गुलाबलोकलनग983251510
गुलछडीक्विंटल66200040003000
गुलछडीनग931102015
जास्वंदनग1750111
लिलीनग146052012
शेवंतीक्विंटल93200040003000
शेवंतीनग245100150125
शेवंतीनं. १क्विंटल13200050003500
झेंडूलोकलक्विंटल1625001200800
जुईक्विंटल1300005000040000
कागडाक्विंटल7100002000015000
तुळजापुरीक्विंटल365001000700
बिजलीक्विंटल9200050003500
चाफानग61100111
गलटॅापनग1505107
गोल्डन / डि.जीनग1160102015
ग्लॅडीओनग1040103020
जिप्सिनग6536010080
जरबेरानग6755103020
कार्नेशननग1606010080
ढोबळी मिरची (पिवळी)क्विंटल9200025002250
आईसबर्गक्विंटल74000120008000
ब्रोकोलीक्विंटल880001200010000
बेबी कॉर्नक्विंटल3150060003750
झुचीनीक्विंटल3100015001250
चायनिझ लसूणक्विंटल2200060004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)38537
जिल्हा: बीड बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल145195126362345
बाजरीमहिकोक्विंटल4179029002900
गहूलोकलक्विंटल54233927502400
गहूहायब्रीडक्विंटल37232630522533
गहूपिवळाक्विंटल3220327312203
ज्वारीमालदांडीक्विंटल45230029702621
ज्वारीरब्बीक्विंटल81218326852424
हरभरालोकलक्विंटल16370140953945
हरभरालालक्विंटल12335140163751
मूगलोकलक्विंटल16635071016750
मूगहिरवाक्विंटल8627565756471
उडीदहायब्रीडक्विंटल51400065515732
उडीदकाळाक्विंटल6465059005800
सोयाबिनक्विंटल1500428150514760
सोयाबिनपिवळाक्विंटल585394548174439
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2563
जिल्हा: बुलढाणा बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
गहूलोकलक्विंटल131182423622145
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल9157319001743
मकापिवळीक्विंटल178160520351785
हरभरालोकलक्विंटल110350042504000
हरभराचाफाक्विंटल44378044253945
मूगहिरवाक्विंटल4620170016601
मूगचमकीक्विंटल30547572756750
तूरलालक्विंटल246626775287167
उडीदकाळाक्विंटल34526384257013
सोयाबिनलोकलक्विंटल1280400050504700
सोयाबिनपिवळाक्विंटल646395049134403
कांदालोकलक्विंटल21050020001100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2922
जिल्हा: मंबई बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
बडिशेपलोकलक्विंटल14180002000019000
नारळलोकलक्विंटल7295115018001450
तीललोकलक्विंटल74130001600014500
गुळलोकलक्विंटल246450050004750
साखरलोकलक्विंटल1701345536603557
अननसक्विंटल1245200060004000
चिकुक्विंटल56400050004500
डाळींबक्विंटल73480001200010000
कलिंगडक्विंटल1435120024001800
लिंबूलोकलक्विंटल418300065004800
मोसंबीक्विंटल1549250050003750
पपईक्विंटल1950120025001850
पेरुक्विंटल392200060004000
सफरचंदक्विंटल52676000130009500
संत्रीक्विंटल937250060004250
सिताफळक्विंटल1370500080006500
खरबुजक्विंटल397180028002300
आलेलोकलक्विंटल1312280065004600
अर्वीलोकलक्विंटल82340040003700
आवळालोकलक्विंटल118360044004000
बटाटाक्विंटल8958160022001900
भेडीनं. १क्विंटल1964280034003100
भोपळालोकलक्विंटल1270160034002500
दुधी भोपळालोकलक्विंटल248180028002300
फरस बीलोकलक्विंटल15400050004500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल1052160024002000
गाजरलोकलक्विंटल864280038003300
गवारलोकलक्विंटल207400070005500
कढिपत्तालोकलक्विंटल178400046004300
कैरीलोकलक्विंटल98400060005000
काकडीनं. १क्विंटल297160020001800
कांदाक्विंटल11684140025001950
कांदा पातलोकलक्विंटल41880025001650
कारलीलोकलक्विंटल270300046003800
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल15300035003300
कोबीलोकलक्विंटल1548160024002000
कोथिंबिरलोकलक्विंटल793140030002200
मका (कणीस)क्विंटल45200025002250
मेथी भाजीलोकलक्विंटल156160024002000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल1058300050004000
मुळालोकलक्विंटल11300035003300
पालकलोकलक्विंटल455120016001400
परवरलोकलक्विंटल120300050004000
फणस (भाजी)लोकलक्विंटल50200030002500
पुदिनालोकलक्विंटल2108001000900
रताळीलोकलक्विंटल299300044003700
शेपूलोकलक्विंटल36120024001800
शेवगालोकलक्विंटल186400090005500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल20380048004300
सुरणलोकलक्विंटल660200028002400
टोमॅटोनं. १क्विंटल1117300038003400
तोंडलीलोकलक्विंटल18250060004250
मटारलोकलक्विंटल51140001600015000
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल128400080006000
तूपलोकलक्विंटल46000011000085000
लसूणक्विंटल11850035002000
अंजीर (सुके)क्विंटल65600008000070000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)61278
जिल्हा: यवतमाळ बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल19255025652555
गहूलोकलक्विंटल22200524452225
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल5230023002300
हरभरालोकलक्विंटल3385040003925
हरभराचाफाक्विंटल10350036003500
हरभरालालक्विंटल120450047004600
तूरलालक्विंटल273673572677032
सोयाबिनपिवळाक्विंटल920473350754929
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1372
जिल्हा: रायगड बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
भात – धानलोकलक्विंटल1194020001970
तांदूळकोलमक्विंटल20200025002200
फरस बीलोकलक्विंटल105600062006000
कांदालालक्विंटल495200022002000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल123640066006400
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल183460048004600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)927
जिल्हा: लातूर बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
हरभरालालक्विंटल399390045004300
मूगहिरवाक्विंटल184560170506800
तूरलालक्विंटल226612174056871
उडीदकाळाक्विंटल651560073007000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल6540440050814900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8000
जिल्हा: वर्धा बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
गहूलोकलक्विंटल30228523302300
हरभरालोकलक्विंटल13380543254200
तूरलोकलक्विंटल3698071507020
सोयाबिनपिवळाक्विंटल74420048554650
एकुण आवक (क्विंटलमधील)120
जिल्हा: वाशिम बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
गहूक्विंटल440224024652355
गहू२१८९क्विंटल3200023002100
हरभराक्विंटल110378043854000
हरभराचाफाक्विंटल600370044004000
मूगक्विंटल20350073955700
मूगचमकीक्विंटल15550064006000
तूरक्विंटल730680076457330
तूरलालक्विंटल960685074887050
उडीदक्विंटल40450064005500
उडीदकाळाक्विंटल150420063006000
सोयाबिनक्विंटल3500422549504550
सोयाबिनपिवळाक्विंटल3300447551804825
तीलक्विंटल10110001160011555
एकुण आवक (क्विंटलमधील)9878
जिल्हा: सांगली बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
भेडीलोकलक्विंटल4200030002600
दुधी भोपळानं. १क्विंटल3100015001250
फ्लॉवरलोकलक्विंटल6300050004100
काकडीलोकलक्विंटल980012001000
कारलीलोकलक्विंटल12150022001900
कोबीनं. २क्विंटल35100018001400
ढोवळी मिरचीनं. १क्विंटल9200035002700
पडवळनं. १क्विंटल4250030002750
टोमॅटोनं. १क्विंटल28250035003000
वांगीलोकलक्विंटल20150035002400
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल19250035003000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)149
जिल्हा: सातारा बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
आलेलोकलक्विंटल9250030002750
बटाटालोकलक्विंटल15200023002150
भेडीलोकलक्विंटल12200030002500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल12350040003750
काकडीनं. २क्विंटल8100015001250
टोमॅटोलोकलक्विंटल12200035002750
वांगीलोकलक्विंटल8400050004500
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल12400050004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)88
जिल्हा: सोलापूर बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
गहूशरबतीक्विंटल1488229033202775
तांदूळमसुराक्विंटल1555300563553805
मूगहिरवाक्विंटल78662571506888
उडीदकाळाक्विंटल1235590078006850
उडीदमोगलाईक्विंटल71540073256299
सोयाबिनलोकलक्विंटल681420050704750
बोरलोकलक्विंटल10100050003000
डाळींबलोकलक्विंटल12181000210004300
डाळींबभगवाक्विंटल11891500128507000
केळीहायब्रीडक्विंटल150625881775
लिंबूलोकलक्विंटल9130045003500
मोसंबीलोकलक्विंटल1090100300210
पपईलोकलक्विंटल16300600400
पेरुलोकलक्विंटल33100050003000
सफरचंदलोकलक्विंटल26000400600450
सिताफळलोकलक्विंटल4780090007000
अंबाडी भाजीलोकलनग598300600500
बटाटालोकलक्विंटल68270028001800
भेडीलोकलक्विंटल3050025001500
चाकवतलोकलनग1147400600500
फ्लॉवरलोकलनग454584020001200
गाजरलोकलक्विंटल8120025002000
गवारलोकलक्विंटल18200050004000
घेवडालोकलक्विंटल6300050004000
काकडीलोकलक्विंटल3440030001500
कांदालालक्विंटल1551815025001150
कांदा पातलोकलनग788500700600
कारलीलोकलक्विंटल10100025002000
कोबीलोकलक्विंटल12550015001000
कोथिंबिरलोकलनग101144001000700
मेथी भाजीलोकलनग88550015001000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल7150025002000
पालकलोकलनग4065400600500
राजगिरालोकलनग418400400400
शेपूलोकलनग2404500800700
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल4040030002000
टोमॅटोवैशालीक्विंटल36640035001600
वांगीलोकलक्विंटल5100050003000
लसूणलोकलक्विंटल10390025001300
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल41200035002500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)51863
जिल्हा: हिंगोली बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/10/2022
गहूलोकलक्विंटल30200022002100
हरभराक्विंटल80404046004320
तूरलालक्विंटल25680070006900
सोयाबिनलोकलक्विंटल280468050304855
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1014412548954496
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1429

श्रोत :- msamb.com

इतर माहिती :-जिल्ह्यात ‘गाव तिथं डेअरी’, सहकारी दूध संघाचा मोठा निर्णय

बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव

बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top