कृषी महाराष्ट्र

आजचे कांदा बाजार भाव

आजचे कांदा बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,आपला शेतमाल बाजारात विकायला नेण्याच्या आधी आपल्या मालाचा दर माहीत असने गरजेचे असते कोठे कमी व कोठे जास्त दर आहे आपल्या लक्षात येत असते तर बाजार-समीती नुसार आजचे कांदा बाजारभाव पाहुया.

 

बाजारसामीती : कोल्हापूर

दि-26-09-2022 सोमवार

आवक : 1534 जात :….

कमीत कमी दर : 500

जास्तीत जास्त दर : 1900

सर्वसाधारण दर : 1000

 

बाजारसामीती : औरंगाबाद

दि-26-09-2022 सोमवार

आवक : 570 जात :….

कमीत कमी दर : 300

जास्तीत जास्त दर : 800

सर्वसाधारण दर : 550

 

बाजारसामीती : मुंबई -कांदा बटाटा मार्केट

दि-26-09-2022 सोमवार

आवक : 13581 जात :….

कमीत कमी दर : 900

जास्तीत जास्त दर : 1500

सर्वसाधारण दर : 1200

 

बाजारसामीती : खेड -चाकण

दि-26-09-2022 सोमवार

आवक : 1500 जात :…..

कमीत कमी दर : 900

जास्तीत जास्त दर : 1400

सर्वसाधारण दर : 1200

 

बाजारसामीती : सातारा

दि-26-09-2022 सोमवार

आवक : 319 जात :…..

कमीत कमी दर : 1000

जास्तीत जास्त दर : 1500

सर्वसाधारण दर : 1250

 

बाजारसामीती : मंगळवेढा

दि-26-09-2022 सोमवार

आवक : 20 जात :….

कमीत कमी दर : 230

जास्तीत जास्त दर : 1550

सर्वसाधारण दर : 1370

 

बाजारसामीती : नागपूर

दि-26-09-2022 सोमवार

आवक : 1580 जात : लाल

कमीत कमी दर :1000

जास्तीत जास्त दर : 1500

सर्वसाधारण दर : 1375

 

बाजारसामीती : साक्री

दि-26-09-2022 सोमवार

आवक : 13100 जात : लाल

कमीत कमी दर : 400

जास्तीत जास्त दर : 1200

सर्वसाधारण दर : 800

 

बाजारसामीती : अमरावती -फळ आणि भाजीपाला

दि-26-09-2022 सोमवार

आवक : 340 जात : लोकल

कमीत कमी दर : 500

जास्तीत जास्त दर : 1500

सर्वसाधारण दर : 1000

 

बाजारसामीती : पुणे

दि-26-09-2022 सोमवार

आवक : 5210 जात : लोकल

कमीत कमी दर : 500

जास्तीत जास्त दर : 1500

सर्वसाधारण दर : 1000

 

बाजारसामीती : पुणे -खडकी

दि-26-09-2022 सोमवार

आवक : 16 जात : लोकल

कमीत कमी दर : 1000

जास्तीत जास्त दर : 1300

सर्वसाधारण दर : 1150

 

बाजारसामीती : पुणे -पिंपरी

दि-26-09-2022 सोमवार

आवक : 5 जात : लोकल

कमीत कमी दर : 1200

जास्तीत जास्त दर : 1200

सर्वसाधारण दर : 1200

 

बाजारसामीती : पुणे -मोशी

दि-26-09-2022 सोमवार

आवक : 317 जात : लोकल

कमीत कमी दर : 300

जास्तीत जास्त दर : 1000

सर्वसाधारण दर : 650

 

बाजारसामीती : कामठी

दि-26-09-2022 सोमवार

आवक : 8 जात : लोकल

कमीत कमी दर : 1000

जास्तीत जास्त दर : 1600

सर्वसाधारण दर : 1400

 

बाजारसामीती : कल्याण

दि-26-09-2022 सोमवार

आवक : 3 जात : नं.1

कमीत कमी दर : 1200

जास्तीत जास्त दर : 1800

सर्वसाधारण दर : 1500

 

बाजारसामीती : नागपूर

दि-26-09-2022 सोमवार

आवक : 1500 जात : पांढरा

कमीत कमी दर : 1000

जास्तीत जास्त दर : 1500

सर्वसाधारण दर : 1375

 

बाजारसामीती : येवला

दि-26-09-2022 सोमवार

आवक : 7000 जात : उन्हाळी

कमीत कमी दर : 150

जास्तीत जास्त दर : 1577

सर्वसाधारण दर : 950

 

बाजारसामीती : येवला -आंधरसूल

दि-26-09-2022 सोमवार

आवक : 3000 जात : उन्हाळी

कमीत कमी दर : 180

जास्तीत जास्त दर : 1525

सर्वसाधारण दर : 1000

संदर्भ :- mahakisann.in

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top