कृषी महाराष्ट्र

अहमदनगर बाजारभाव

अहमदनगर बाजारभाव

अहमदनगर बाजारभाव

दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/05/2024
बाजरीक्विंटल2220122012201
बाजरीहायब्रीडक्विंटल19230024002300
गहूक्विंटल13253828232651
गहूलोकलक्विंटल54200028012435
गहू२१८९क्विंटल15250026002600
ज्वारीक्विंटल1246024602460
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल7240024002400
मका—-क्विंटल4226622662266
मकालोकलक्विंटल131220122702251
हरभराक्विंटल8550058205701
हरभरालोकलक्विंटल6500059505941
सोयाबिनक्विंटल7428843034295
सोयाबिनलोकलक्विंटल262424245204450
आंबाक्विंटल844000115007500
आंबालोकलक्विंटल3400050004500
चिकुक्विंटल64001100850
डाळींबभगवाक्विंटल5250001800011500
द्राक्षक्विंटल3150020001700
कलिंगडक्विंटल604001000750
लिंबूक्विंटल15450085006700
मोसंबीक्विंटल9100022001650
पपईक्विंटल20775950850
पेरुहायब्रीडक्विंटल8100027551877
टरबूजक्विंटल77001000850
खरबुजक्विंटल198001000875
आलेक्विंटल594500100007500
बटाटाक्विंटल415215025502350
भेडीक्विंटल24225030002600
दुधी भोपळाक्विंटल246001100850
चवळी (शेंगा)क्विंटल1150015001500
फ्लॉवरक्विंटल2245014501050
गाजरक्विंटल4100015001200
गवारक्विंटल3200035002700
घेवडाक्विंटल1900090009000
घोसाळी (भाजी)क्विंटल1200020002000
कढिपत्तालोकलनग100101512
कैरीक्विंटल2885024001900
काकडीक्विंटल325001050725
कांदानं. १नग1500110016501100
कांदानं. २नग140060010001000
कांदानं. ३नग1140150500500
कांदाउन्हाळीक्विंटल2532232518571281
करडई (भाजी)नग1000497
कारलीक्विंटल25215037502900
कोबी—-क्विंटल49400875600
कोथिंबिरनग420082517
लसूणक्विंटल5880001375010750
मेथी भाजीनग280081915
ढोवळी मिरचीक्विंटल15200040003300
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल22200050003500
मुळानग1000375
पालकनग1400587
शेवगाक्विंटल14315037503350
दोडका (शिराळी)क्विंटल28125023001900
टोमॅटोक्विंटल5519417933625
तोंडलीक्विंटल3150025002000
वांगीक्विंटल28110019501500
पिकेडोरक्विंटल4200040003000
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल3350045003800
चिंचक्विंटल18120027002200
मिरची (हिरवी)क्विंटल75300047503750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)32612
15/05/2024
बाजरीक्विंटल9230024502300
बाजरीहायब्रीडक्विंटल66225023502250
बाजरीमहिकोक्विंटल25255031002900
गहूक्विंटल65227327102500
गहूलोकलक्विंटल104239728842658
गहू२१८९क्विंटल126246729672667
ज्वारीक्विंटल8177618381801
ज्वारीलोकलक्विंटल139250042003600
ज्वारीमालदांडीक्विंटल16210027002450
मकालोकलक्विंटल42219022662259
मकापिवळीक्विंटल160200023002200
मकालालक्विंटल21210021002100
हरभराक्विंटल5568356915687
हरभरालोकलक्विंटल119550059715800
हरभरालालक्विंटल4560057005700
तूरक्विंटल1650065006500
तूरपांढराक्विंटल58105001105010750
सोयाबिनक्विंटल24424743604297
सोयाबिनलोकलक्विंटल133420044954400
सोयाबिनपिवळाक्विंटल41430043504350
आंबाक्विंटल1405000110008000
आंबालोकलक्विंटल3200045003200
चिकुक्विंटल3650012001000
डाळींबक्विंटल1471500220005500
डाळींबभगवाक्विंटल5250002000012500
कलिंगडक्विंटल745001200900
लिंबूक्विंटल13600076007350
मोसंबीक्विंटल31100021001600
पपईक्विंटल22500750600
पेरुक्विंटल8150020001750
पेरुहायब्रीडक्विंटल9150025002000
खरबुजक्विंटल217001000800
आलेक्विंटल82345098007650
बटाटाक्विंटल405255027502650
बीटक्विंटल1100010001000
भेडीक्विंटल29250032002850
दुधी भोपळाक्विंटल27300600450
ढेमसेक्विंटल1100010001000
फ्लॉवरक्विंटल2472515001200
गाजरक्विंटल6155017501650
गवारक्विंटल3170045003100
कैरीक्विंटल30115022001750
काकडीक्विंटल425501050750
कांदानं. १क्विंटल30030015001000
कांदाउन्हाळीक्विंटल4666730020251280
करडई (भाजी)नग12005107
कारलीक्विंटल27300034003200
कोबी—-क्विंटल24700950825
कोथिंबिरनग345062314
लसूणक्विंटल8085001200010500
मेथी भाजीनग2400111916
ढोवळी मिरचीक्विंटल17230044003500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल5200050003500
मुळानग1300576
पालकनग1450798
शेपूनग178091211
शेवगाक्विंटल13275033503150
दोडका (शिराळी)क्विंटल33170023502050
टोमॅटोक्विंटल3900450950617
तोंडलीक्विंटल1200020002000
वाल पापडीक्विंटल9140021001500
वांगीक्विंटल1880017001350
पिकेडोरक्विंटल1400040004000
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल9400049004500
चिंचक्विंटल132150023502100
चिंचलालक्विंटल2180018001800
मिरची (हिरवी)क्विंटल72310048003950
एकुण आवक (क्विंटलमधील)53682
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/05/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल68225025502550
गहूक्विंटल17250027252626
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल13240024002400
हरभराक्विंटल15520060005875
हरभरालालक्विंटल22555056005600
मूगक्विंटल1750075007500
सोयाबिनक्विंटल9430043004300
आंबालोकलक्विंटल5400080006000
डाळींबक्विंटल501500225005000
द्राक्षक्विंटल4200020002000
लिंबूक्विंटल66000100008000
खरबुजक्विंटल5180018001800
आलेक्विंटल580001200010000
बटाटाक्विंटल170240025002450
बीटक्विंटल1100010001000
भेडीक्विंटल7200035002700
दुधी भोपळाक्विंटल5100015001200
चवळी (शेंगा)क्विंटल3100020001500
फ्लॉवरक्विंटल2950020001200
गाजरक्विंटल6130015001400
गवारक्विंटल3150030002200
घोसाळी (भाजी)क्विंटल1200020002000
कैरीक्विंटल2100010001000
काकडीक्विंटल20100020001500
कांदाक्विंटल137271001800950
कारलीक्विंटल4200040003000
कोबी—-क्विंटल205001200800
कोथिंबिरनग85055027
लसूणक्विंटल380001300011500
मेथी भाजीनग200202020
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल18300050004000
पालकनग250597
शेवगाक्विंटल7200040003000
दोडका (शिराळी)क्विंटल4200025002200
टोमॅटोक्विंटल625001000700
वांगीक्विंटल1250017001100
पिकेडोरक्विंटल5150040002700
मिरची (हिरवी)क्विंटल20400070005500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)14349
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/04/2024
बाजरीक्विंटल1190019001900
बाजरीलोकलक्विंटल8250028002650
बाजरीहायब्रीडक्विंटल50230025002500
गहूक्विंटल42227125902341
गहू२१८९क्विंटल157236727502533
ज्वारीक्विंटल9190019001900
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल11250027002500
ज्वारीमालदांडीक्विंटल836300045003750
मका—-क्विंटल1190019001900
मकालोकलक्विंटल12180022002000
हरभराक्विंटल7567658575776
हरभरालोकलक्विंटल23520058005500
हरभरालालक्विंटल65540055005500
तूरपांढराक्विंटल7395001040010200
सोयाबिनक्विंटल32450046334566
सोयाबिनपिवळाक्विंटल83400045004250
आंबाक्विंटल25600080007000
चिकुक्विंटल2880020001400
डाळींबक्विंटल1671000145004000
कलिंगडक्विंटल328001000900
लिंबूक्विंटल236000105008250
पपईक्विंटल168001000900
खरबुजक्विंटल27120022001700
आलेक्विंटल42550080006750
बटाटाक्विंटल455100022501625
भेडीक्विंटल10150020001750
दुधी भोपळाक्विंटल204507800750
फ्लॉवरक्विंटल984501300875
गाजरक्विंटल39100017501375
गवारक्विंटल21165057504375
घेवडाक्विंटल6250045003500
घोसाळी (भाजी)क्विंटल2150035002500
कैरीक्विंटल45150026002100
काकडीक्विंटल9955016001075
कांदानं. १नग730100015001000
कांदानं. २नग416700900900
कांदानं. ३नग270200600600
कांदाउन्हाळीक्विंटल3858616716331150
कारलीक्विंटल40150033502425
कोबी—-क्विंटल13300500400
कोबीनं. १क्विंटल3920018001000
कोथिंबिरक्विंटल1250015001000
लसूणक्विंटल1250001500010000
मेथी भाजीक्विंटल2150025002000
मेथी भाजीनग31508109
ढोवळी मिरचीक्विंटल43175025002125
मुळानग1900354
पालकक्विंटल1100015001250
पालकनग2100243
शेपूनग2150354
शेवगाक्विंटल4150020001750
दोडका (शिराळी)क्विंटल19100018001400
टोमॅटोक्विंटल17450015001000
मटारक्विंटल8300055004250
वांगीक्विंटल3855023001425
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल4400050004500
चिंचक्विंटल160150032002350
मिरची (हिरवी)क्विंटल68275040003375
एकुण आवक (क्विंटलमधील)41788
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/04/2024
बाजरीक्विंटल5250025002500
बाजरीलोकलक्विंटल28222526512463
बाजरीहायब्रीडक्विंटल9250026002500
गहूक्विंटल67231824232350
गहूलोकलक्विंटल223225028332525
गहू२१८९क्विंटल315243327332650
ज्वारीक्विंटल16240028012600
ज्वारीलोकलक्विंटल28200028002250
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल9290029002900
ज्वारीमालदांडीक्विंटल1240300045003750
मका—-क्विंटल5207820782078
मकालोकलक्विंटल285185021702025
हरभराक्विंटल13497149934982
हरभरालोकलक्विंटल120522558005538
हरभराकाट्याक्विंटल25530056005450
हरभरालालक्विंटल37545055005450
तूरपांढराक्विंटल97100671063310333
सोयाबिनक्विंटल12450045314515
सोयाबिनलोकलक्विंटल295420045804500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल41400044004200
आंबाक्विंटल29600080007000
चिकुक्विंटल3290015001200
डाळींबक्विंटल821000135004000
डाळींबभगवाक्विंटल444000150008500
कलिंगडक्विंटल3180012001000
लिंबूक्विंटल11650085007500
पपईक्विंटल208001000900
टरबूजक्विंटल6500500500
खरबुजक्विंटल32150025002000
आलेक्विंटल32550095007500
बटाटाक्विंटल228200023502175
बीटक्विंटल1500500500
भेडीक्विंटल21150027502125
दुधी भोपळाक्विंटल18300600450
फ्लॉवरक्विंटल29450800600
गाजरक्विंटल16125017501475
गवारक्विंटल8400050004500
घेवडाक्विंटल3200040003000
कैरीक्विंटल10150025002000
काकडीक्विंटल396501000800
कांदालोकलक्विंटल5041001500800
कांदालालक्विंटल3330013501000
कांदाउन्हाळीक्विंटल2610340015561183
कांदा पातनग150576
कारलीक्विंटल17150025002000
कोबी—-क्विंटल25400800600
कोथिंबिरनग420041510
लसूणक्विंटल4390001250010750
मेथी भाजीनग44007129
ढोवळी मिरचीक्विंटल17100022001700
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल4300060004500
मुळानग2350354
पालकनग2350454
शेपूनग1900243
शेवगाक्विंटल8175022502000
दोडका (शिराळी)क्विंटल25150030002275
टोमॅटोक्विंटल516501150900
वांगीक्विंटल225501250900
पिकेडोरक्विंटल1200020002000
चिंचक्विंटल200120035002350
मिरची (हिरवी)क्विंटल36450057505100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)30651
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/04/2024
बाजरीलोकलक्विंटल6250028002650
बाजरीहायब्रीडक्विंटल18220025002500
गहूक्विंटल60230025702435
गहूलोकलक्विंटल12230027002500
गहू२१८९क्विंटल166253327502667
ज्वारीक्विंटल39207423882237
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल6260026002600
ज्वारीमालदांडीक्विंटल675300043003650
मकालोकलक्विंटल7180022002000
हरभराक्विंटल7535153885376
हरभरालोकलक्विंटल21500054005200
हरभराकाट्याक्विंटल20520055005350
हरभरालालक्विंटल19530053005300
तूरपांढराक्विंटल6993331016710000
सोयाबिनक्विंटल38420044964350
सोयाबिनपिवळाक्विंटल11400044004200
आंबाक्विंटल25600080007000
चिकुक्विंटल3080022001500
डाळींबभगवाक्विंटल4850001500010000
कलिंगडक्विंटल296001000800
लिंबूक्विंटल98000100009000
पपईक्विंटल1280012001000
खरबुजक्विंटल29150025002000
आलेक्विंटल28500070006000
बटाटाक्विंटल80180022002000
भेडीक्विंटल10100020001550
दुधी भोपळाक्विंटल12400600500
फ्लॉवरक्विंटल17500700600
गाजरक्विंटल6100015001250
गवारक्विंटल5400050004550
कैरीक्विंटल8150030002250
काकडीक्विंटल2880015001150
कांदानं. १नग750110015001100
कांदानं. २नग106560010001000
कांदानं. ३नग640200500500
कांदाउन्हाळीक्विंटल2389116715671017
करडई (भाजी)नग2000243
कारलीक्विंटल12100022001700
कोबी—-क्विंटल14400600500
कोथिंबिरनग3700354
मेथी भाजीनग3150486
ढोवळी मिरचीक्विंटल20150025002000
मुळानग1800354
पालकनग2000243
शेपूनग2000354
शेवगाक्विंटल6100020001550
दोडका (शिराळी)क्विंटल22150020001750
टोमॅटोक्विंटल15555251100813
वांगीक्विंटल12100014001200
चिंचक्विंटल190120035002350
चिंचलालक्विंटल15180018001800
मिरची (हिरवी)क्विंटल23450055005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)27310
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2024
बाजरीक्विंटल1250025002500
बाजरीहायब्रीडक्विंटल27230024002400
गहूक्विंटल98217525192381
गहूलोकलक्विंटल19230026002450
गहू२१८९क्विंटल20230027002300
ज्वारीक्विंटल15195020001975
ज्वारीमालदांडीक्विंटल679250044003450
मकालोकलक्विंटल23180022002000
हरभराक्विंटल20522553735312
हरभरालोकलक्विंटल30520054005300
हरभराकाट्याक्विंटल31530055005400
हरभरालालक्विंटल4530053005300
तूरक्विंटल2640090009000
तूरपांढराक्विंटल159500100009750
वाटाणाक्विंटल3500060005500
सोयाबिनक्विंटल19433643714350
सोयाबिनपिवळाक्विंटल26400044004200
चिकुक्विंटल2990016001250
डाळींबक्विंटल2301000150004000
कलिंगडक्विंटल2580012001000
लिंबूक्विंटल168000102509000
पपईक्विंटल178001000900
टरबूजक्विंटल265001000700
खरबुजक्विंटल28190021002000
आलेक्विंटल30500095007250
बटाटाक्विंटल270175022001975
बीटक्विंटल4100015001200
भेडीक्विंटल16100025001750
दुधी भोपळाक्विंटल26400750550
फ्लॉवरक्विंटल463001000650
गाजरक्विंटल10100017501375
गवारक्विंटल7500057505375
घेवडाक्विंटल3250030002700
घोसाळी (भाजी)क्विंटल3200025002200
कैरीक्विंटल13225045003350
काकडीक्विंटल54100017501375
कांदानं. १नग600110015501100
कांदानं. २नग77070010001000
कांदानं. ३नग400200600600
कांदालोकलक्विंटल7462001600900
कांदाउन्हाळीक्विंटल119320017001000
कांदा पातनग350555
कारलीक्विंटल16175027502250
कोबी—-क्विंटल57350700500
कोथिंबिरनग5400354
लसूणक्विंटल570001300010000
मेथी भाजीनग3650121312
ढोवळी मिरचीक्विंटल14150025002000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल12250050003700
मुळानग2000455
पालकनग1700354
शेपूनग1900354
शेवगाक्विंटल2375020001375
दोडका (शिराळी)क्विंटल15200028502375
टोमॅटोक्विंटल775001025725
वालवडक्विंटल3200030002500
वांगीक्विंटल2865016001100
पिकेडोरक्विंटल3200020002000
चिंचक्विंटल180200035002750
चिंचलालक्विंटल13180018001800
मिरची (हिरवी)क्विंटल32425057505000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4302
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/04/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल13200025002500
गहूक्विंटल91225926542401
गहू२१८९क्विंटल153240026002500
ज्वारीक्विंटल5160027522100
मका—-क्विंटल4207620762076
हरभराक्विंटल49529259385387
हरभरालालक्विंटल35530053005300
तूरपांढराक्विंटल48935095009500
सोयाबिनक्विंटल15410842844195
चिकुक्विंटल3180020001400
डाळींबक्विंटल2161000140003000
कलिंगडक्विंटल28100015001250
लिंबूक्विंटल129000100009500
पपईक्विंटल208001000900
संत्रीक्विंटल12100020001550
टरबूजक्विंटल5500500500
खरबुजक्विंटल31150025002000
आलेक्विंटल32500095007000
बटाटाक्विंटल255190022502075
बीटक्विंटल1100010001000
भेडीक्विंटल16100024001700
दुधी भोपळाक्विंटल16450600525
ढेमसेक्विंटल1100010001000
फ्लॉवरक्विंटल25500850650
गाजरक्विंटल9125017501475
गवारक्विंटल8400054004700
काकडीक्विंटल29150018001650
कांदाउन्हाळीक्विंटल2090625017501350
कारलीक्विंटल14225027502500
कोबी—-क्विंटल14400600500
कोथिंबिरनग4450354
लसूणक्विंटल1130001300013000
मेथी भाजीनग5150365
ढोवळी मिरचीक्विंटल17150025002000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल10300070005000
मुळानग1950243
पालकनग2100454
पुदिनानग50555
शेपूनग2100243
शेवगाक्विंटल11200025002275
दोडका (शिराळी)क्विंटल18150022501875
टोमॅटोक्विंटल4375013001025
वालवडक्विंटल1200020002000
वांगीक्विंटल2265015001075
पिकेडोरक्विंटल2350035003500
चिंचक्विंटल170200035002750
चिंचलालक्विंटल17170020002000
मिरची (हिरवी)क्विंटल37425052504750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)22443
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/04/2024
बाजरीक्विंटल1180018001800
बाजरीलोकलक्विंटल13220027002450
बाजरीहायब्रीडक्विंटल4240024002400
गहूक्विंटल96206025452403
गहूलोकलक्विंटल65220024002300
गहू२१८९क्विंटल210230028002650
ज्वारीक्विंटल20177332232500
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल4200020002000
ज्वारीमालदांडीक्विंटल752270043003500
मका—-क्विंटल16155121502150
मकालोकलक्विंटल27180022002000
हरभराक्विंटल30520053815358
हरभरालोकलक्विंटल24520055005350
हरभराकाट्याक्विंटल24530054005350
हरभरालालक्विंटल27515053005300
तूरक्विंटल1500050005000
तूरपांढराक्विंटल51816790008833
उडीदलोकलक्विंटल4600070006500
वाटाणाक्विंटल7400050004500
सोयाबिनक्विंटल36416742574226
सोयाबिनपिवळाक्विंटल52400043004150
डाळींबक्विंटल1541000150003000
लिंबूक्विंटल48500100009200
पपईक्विंटल35001000700
टरबूजक्विंटल5800800800
खरबुजक्विंटल3250025002500
आलेक्विंटल46000120009000
बटाटाक्विंटल110200023002150
बीटक्विंटल3100010001000
भेडीक्विंटल10200030002500
दुधी भोपळाक्विंटल1750015001000
फ्लॉवरक्विंटल5350020001200
गाजरक्विंटल7150020001700
गवारक्विंटल4400060005000
घेवडाक्विंटल3300045003700
घोसाळी (भाजी)क्विंटल3200030002500
कढिपत्तालोकलनग50202020
कैरीक्विंटल1400040004000
काकडीक्विंटल115001000700
कांदालोकलक्विंटल8771501650900
कांदालालक्विंटल13330016001200
कांदाउन्हाळीक्विंटल119720016501200
करडई (भाजी)नग50555
कारलीक्विंटल7200035002700
कोबी—-क्विंटल6500700600
कोथिंबिरनग2150354
लसूणक्विंटल3100001300011500
मेथी भाजीनग4506108
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल7250060004200
पालकनग100555
शेपूनग35051510
शेवगाक्विंटल3100020001500
दोडका (शिराळी)क्विंटल4200033002700
टोमॅटोक्विंटल61500750650
तोंडलीक्विंटल1150015001500
वालवडक्विंटल3200025002200
वांगीक्विंटल1950015001000
पिकेडोरक्विंटल3200030002500
चिंचलालक्विंटल105140022001700
मिरची (हिरवी)क्विंटल19400065005200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4307
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल18210026002600
गहूक्विंटल52228025992450
गहू२१८९क्विंटल116230026002600
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल4240024002400
मका—-क्विंटल2218621862186
हरभराक्विंटल5522053655300
हरभरालालक्विंटल20520052005200
तूरनं. १क्विंटल11840090008650
तूरपांढराक्विंटल19940095009400
सोयाबिनक्विंटल26423542814250
आंबानं. १क्विंटल1100001500012500
आंबाहापूसक्विंटल2180002100019500
चिकुक्विंटल5875020001375
डाळींबक्विंटल221000110006000
द्राक्षक्विंटल4960025001550
कलिंगडक्विंटल34165014501050
लिंबूक्विंटल28450090006750
मोसंबीक्विंटल2200030002500
पपईक्विंटल256001250925
पेरुक्विंटल1160025001550
सफरचंदक्विंटल88000110009500
संत्रीक्विंटल232100070004000
खरबुजक्विंटल74125025001875
आलेक्विंटल62450082506375
बटाटाक्विंटल613110019501525
भेडीक्विंटल81100030002000
दुधी भोपळाक्विंटल27400900650
फ्लॉवरक्विंटल10445010501000
गाजरक्विंटल32100017001350
गवारक्विंटल23350062504875
घेवडाक्विंटल9150040002750
घोसाळी (भाजी)क्विंटल7200030002500
कैरीक्विंटल36200032502650
काकडीक्विंटल147100017501275
कांदाउन्हाळीक्विंटल66730017001100
करडई (भाजी)नग1800243
कारलीक्विंटल26125035002375
कोबी—-क्विंटल9300500400
कोबीनं. १क्विंटल10350016001050
कोथिंबिरक्विंटल17120018001500
कोथिंबिरनग3300243
लसूणक्विंटल68500125008750
मेथी भाजीक्विंटल4140016001500
मेथी भाजीनग2850354
ढोवळी मिरचीक्विंटल68175032502500
मुळानग1700243
पालकक्विंटल460014001000
पालकनग2350243
शेपूनग2000243
शेवगाक्विंटल5150025002000
दोडका (शिराळी)क्विंटल10100022001700
टोमॅटोक्विंटल29285019001375
मटारक्विंटल59200050003500
वांगीक्विंटल4965022501450
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल7250038003150
चिंचक्विंटल170200040003000
चिंचलालक्विंटल11170017001700
मिरची (हिरवी)क्विंटल91375060004900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3927
31/03/2024
गहूलोकलक्विंटल14220028002500
गहू२१८९क्विंटल170230026502650
ज्वारीलोकलक्विंटल18250040003500
मकापिवळीक्विंटल23200022002000
हरभरालोकलक्विंटल5520054005200
हरभरालालक्विंटल17530053005300
तूरपांढराक्विंटल19945095509450
वाटाणाक्विंटल4350050004200
चिकुक्विंटल29150025002000
डाळींबक्विंटल2221000125003000
द्राक्षक्विंटल2150015001500
कलिंगडक्विंटल3780012001000
लिंबूक्विंटल286333100008167
पपईक्विंटल14600800700
संत्रीक्विंटल12100020001550
टरबूजक्विंटल125001000700
खरबुजक्विंटल32200032502600
आलेक्विंटल506667100008500
बटाटाक्विंटल551136720331683
बीटक्विंटल3100015001200
भेडीक्विंटल89140029332000
दुधी भोपळाक्विंटल465001033750
ढेमसेक्विंटल1200020002000
फ्लॉवरक्विंटल18243316671050
गाजरक्विंटल34110017331400
गवारक्विंटल30300056674350
घेवडाक्विंटल10225040003125
घोसाळी (भाजी)क्विंटल6150040002750
कैरीक्विंटल26225040003100
काकडीक्विंटल19266713671000
कांदाक्विंटल1355917516001050
कांदानं. १क्विंटल5050015001000
कांदालालक्विंटल7330015001000
कांदाउन्हाळीक्विंटल1637140018001300
करडई (भाजी)नग50555
कारलीक्विंटल37150033332400
कोबी—-क्विंटल60400925650
कोबीनं. १क्विंटल7740016001000
कोथिंबिरक्विंटल2780030001900
कोथिंबिरनग4750354
लसूणक्विंटल76480085006633
मेथी भाजीक्विंटल5100016001300
मेथी भाजीनग37007119
ढोवळी मिरचीक्विंटल59175028502350
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल7300065004700
मुळानग1550354
पालकक्विंटल180012001000
पालकनग2400454
शेपूनग2200454
शेवगाक्विंटल15150025002025
दोडका (शिराळी)क्विंटल15150026502125
टोमॅटोक्विंटल3185671233883
मटारक्विंटल76150050003250
वांगीक्विंटल6460023001433
पिकेडोरक्विंटल4250040003200
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल1350043003900
चिंचक्विंटल249175029002350
मिरची (हिरवी)क्विंटल94483374336133
एकुण आवक (क्विंटलमधील)33116
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल13250025002500
बाजरीमहिकोक्विंटल15280032003000
गहूक्विंटल23242425002462
गहू२१८९क्विंटल33247529502725
ज्वारीक्विंटल3193819381938
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल4290029002900
ज्वारीमालदांडीक्विंटल13240029002550
हरभराक्विंटल12531053505330
तूरनं. १क्विंटल7870094008950
वाटाणाक्विंटल3400055004700
आंबानं. १क्विंटल1900090009000
आंबाहापूसक्विंटल1180002100019500
चिकुक्विंटल101100025001725
डाळींबक्विंटल18100080004500
द्राक्षक्विंटल73175027502250
कलिंगडक्विंटल38865014501050
लिंबूक्विंटल22566793337500
मोसंबीक्विंटल15120045002850
पपईक्विंटल1780016501225
पेरुक्विंटल5100025001750
सफरचंदक्विंटल78000110009500
संत्रीक्विंटल253100080004500
खरबुजक्विंटल145133323331817
आलेक्विंटल52666786677667
बटाटाक्विंटल553133320671683
बीटक्विंटल1100010001000
भेडीक्विंटल67133327672033
दुधी भोपळाक्विंटल404671000733
फ्लॉवरक्विंटल12850015671050
गाजरक्विंटल45106713001183
गवारक्विंटल19475082506500
घेवडाक्विंटल11200045003250
घोसाळी (भाजी)क्विंटल8200027502375
कैरीक्विंटल5245031502800
काकडीक्विंटल11773314001067
कांदाउन्हाळीक्विंटल55220017001000
करडई (भाजी)नग1350354
कारलीक्विंटल19216731672667
कोबी—-क्विंटल13450900650
कोबीनं. १क्विंटल10450018001150
कोथिंबिरक्विंटल17120014001300
कोथिंबिरनग3900354
लसूणक्विंटल1685001200010250
मेथी भाजीक्विंटल1480016001200
मेथी भाजीनग3270898
ढोवळी मिरचीक्विंटल28175032502500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल2500050005000
मुळानग1650243
पालकक्विंटल380012001000
पालकनग1950454
शेपूनग2050454
शेवगाक्विंटल4100020001550
दोडका (शिराळी)क्विंटल16175025002125
टोमॅटोक्विंटल2184671500983
मटारक्विंटल62300050004000
वालवडक्विंटल1200020002000
वांगीक्विंटल5860018331200
पिकेडोरक्विंटल3200035002700
चिंचक्विंटल170150035002500
चिंचलालक्विंटल5180018001800
मिरची (हिरवी)क्विंटल103433370005650
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3626
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल18250025002500
गहूक्विंटल56232125052412
गहू२१८९क्विंटल215225026752675
ज्वारीक्विंटल34185024632156
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल5300030003000
हरभराक्विंटल4524852485248
हरभरालालक्विंटल14530053135313
वाटाणाक्विंटल2550055005500
सोयाबिनक्विंटल2415041504150
चिकुक्विंटल31150025002000
डाळींबक्विंटल1701000125003000
डाळींबभगवाक्विंटल203000150009000
कलिंगडक्विंटल31100015001250
लिंबूक्विंटल9550075006500
पपईक्विंटल208001000900
संत्रीक्विंटल14100022001700
टरबूजक्विंटल78001000900
खरबुजक्विंटल25150025002000
आलेक्विंटल32700095008250
बटाटाक्विंटल178115019501550
भेडीक्विंटल15150025002025
दुधी भोपळाक्विंटल16500850650
ढेमसेक्विंटल2200020002000
फ्लॉवरक्विंटल305001100800
गाजरक्विंटल10140017501575
गवारक्विंटल7375050004350
कढिपत्तालोकलनग100102015
कैरीक्विंटल2400040004000
काकडीक्विंटल33100016501325
कांदाउन्हाळीक्विंटल2372727517511113
कारलीक्विंटल15250030002750
कोबी—-क्विंटल16600800700
कोथिंबिरनग5950254
लसूणक्विंटल348000105009250
मेथी भाजीनग37004107
ढोवळी मिरचीक्विंटल18150025002000
मुळानग1650354
पालकनग2400465
शेपूनग2150586
शेवगाक्विंटल14150020001775
दोडका (शिराळी)क्विंटल18175031002450
टोमॅटोक्विंटल46666713831042
वालवडक्विंटल1200020002000
वांगीक्विंटल1865013501000
पिकेडोरक्विंटल3200050003500
चिंचक्विंटल190200040003000
मिरची (हिरवी)क्विंटल33425063505300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)25555
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/03/2024
बाजरीक्विंटल2220022002200
बाजरीहायब्रीडक्विंटल5240024002400
गहूक्विंटल23220025102369
गहूलोकलक्विंटल228219127412626
गहू२१८९क्विंटल3260026002600
ज्वारीक्विंटल15185524892176
मका—-क्विंटल13175117511751
मकालोकलक्विंटल100206121342106
हरभराक्विंटल10496852615118
हरभरालोकलक्विंटल20470154015311
हरभरालालक्विंटल6530053005300
वाटाणाक्विंटल3600060006000
सोयाबिनक्विंटल49414741894168
सोयाबिनलोकलक्विंटल71400043234243
आंबानं. १क्विंटल1100001000010000
आंबाहापूसक्विंटल5180002200020000
चिकुक्विंटल94103323331683
डाळींबक्विंटल281000100005500
द्राक्षक्विंटल76200030002500
कलिंगडक्विंटल51065013501000
लिंबूक्विंटल38533377676633
मोसंबीक्विंटल15100045002750
पपईक्विंटल14550750650
संत्रीक्विंटल316100040002500
टरबूजक्विंटल225001000700
खरबुजक्विंटल194143323331883
आलेक्विंटल56566791677417
बटाटाक्विंटल839116720001567
बीटक्विंटल2500500500
भेडीक्विंटल152166735672617
दुधी भोपळाक्विंटल61433867633
ढेमसेक्विंटल1200020002000
फ्लॉवरक्विंटल19246719001183
गाजरक्विंटल6883318671367
गवारक्विंटल30466776676167
घेवडाक्विंटल12325042503750
घोसाळी (भाजी)क्विंटल8250035003000
कैरीक्विंटल13350045004000
काकडीक्विंटल27883316671250
कांदालोकलक्विंटल3601001700900
कांदालालक्विंटल85710018001000
करडई (भाजी)नग550444
कारलीक्विंटल40183340002917
कोबी—-क्विंटल37400900650
कोबीनं. १क्विंटल14950016001050
कोथिंबिरक्विंटल29100021001550
कोथिंबिरनग5850354
लसूणक्विंटल18100001550012750
मेथी भाजीक्विंटल18100022001600
मेथी भाजीनग2950354
ढोवळी मिरचीक्विंटल50100033502225
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल10300055004200
मुळानग1700788
पालकक्विंटल780012001000
पालकनग2050454
शेपूनग1850465
शेवगाक्विंटल9125027502000
दोडका (शिराळी)क्विंटल20150032502375
टोमॅटोक्विंटल47756718331200
वालवडक्विंटल1200020002000
वांगीक्विंटल91110017671433
पिकेडोरक्विंटल1250025002500
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल6250043003400
चिंचक्विंटल150200040003000
चिंचलालक्विंटल17170018001800
मिरची (हिरवी)क्विंटल114466781676417
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6034
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/03/2024
बाजरीक्विंटल3175025152515
बाजरीहायब्रीडक्विंटल11230024502300
बाजरीमहिकोक्विंटल9270031002900
गहूक्विंटल65230025762438
गहूलोकलक्विंटल142240127682550
गहू२१८९क्विंटल270233328332633
ज्वारीलोकलक्विंटल3194821122000
ज्वारीमालदांडीक्विंटल9250030002700
मका—-क्विंटल17210121762176
मकालोकलक्विंटल60179620202000
हरभराक्विंटल10527768386825
हरभरालोकलक्विंटल34490153415199
हरभरालालक्विंटल15530053005300
तूरक्विंटल2920092009200
तूरनं. १क्विंटल10900096009250
वाटाणाक्विंटल2550055005500
सोयाबिनक्विंटल19426142654262
सोयाबिनलोकलक्विंटल65370043114289
चिकुक्विंटल29100022001700
डाळींबक्विंटल711000125003000
डाळींबभगवाक्विंटल372000120007000
द्राक्षक्विंटल1200020002000
कलिंगडक्विंटल29100014001200
लिंबूक्विंटल11750095008500
पपईक्विंटल16550650600
संत्रीक्विंटल10100020001550
खरबुजक्विंटल33125017501500
आलेक्विंटल31500095007000
बटाटाक्विंटल207170020501850
बीटक्विंटल4150020001700
भेडीक्विंटल17150027502125
दुधी भोपळाक्विंटल19300500400
फ्लॉवरक्विंटल24550900700
गाजरक्विंटल9125020001525
गवारक्विंटल7475055005125
घेवडाक्विंटल1300030003000
कढिपत्तालोकलनग50101010
काकडीक्विंटल4385016501225
कांदाउन्हाळीक्विंटल1488030017761138
करडई (भाजी)नग2050243
कारलीक्विंटल10150025002000
कोबी—-क्विंटल18400850600
कोथिंबिरनग4100364
लसूणक्विंटल218500110009750
मेथी भाजीनग3450587
ढोवळी मिरचीक्विंटल15150025002000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल3250050003700
मुळानग2050354
पालकनग1900354
शेपूनग2700475
शेवगाक्विंटल11175027502250
दोडका (शिराळी)क्विंटल17175032502500
टोमॅटोक्विंटल2846001350975
तोंडलीक्विंटल1200020002000
वालवडक्विंटल1200020002000
वांगीक्विंटल1955015001000
पिकेडोरक्विंटल1400040004000
चिंचक्विंटल180150035002500
चिंचलालक्विंटल32160017001700
मिरची (हिरवी)क्विंटल40425057505000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)16878
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
26/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल15250025002500
गहूक्विंटल53222625122395
गहूलोकलक्विंटल168235028282662
गहू२१८९क्विंटल270255026832683
ज्वारीक्विंटल20210821762150
ज्वारीलोकलक्विंटल8198019801980
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल10260028002600
मका—-क्विंटल14205020502050
मकालोकलक्विंटल244168021502040
हरभराक्विंटल45524664405375
हरभरालोकलक्विंटल82500053405276
हरभरालालक्विंटल30530053005300
तूरक्विंटल4850190008900
तूरलालक्विंटल1800080008000
तूरपांढराक्विंटल10940094009400
वाटाणाक्विंटल4500060005500
सोयाबिनक्विंटल35420043764300
सोयाबिनलोकलक्विंटल41391043284252
डाळींबक्विंटल1401000125002500
डाळींबभगवाक्विंटल522000120007000
लिंबूक्विंटल58000100009000
टरबूजक्विंटल5100010001000
खरबुजक्विंटल5300030003000
आलेक्विंटल580001200010000
बटाटाक्विंटल290180021001950
बीटक्विंटल3100015001200
भेडीक्विंटल19200032002600
दुधी भोपळाक्विंटल175001000700
ढेमसेक्विंटल1250025002500
फ्लॉवरक्विंटल2150015001000
गाजरक्विंटल4150020001700
गवारक्विंटल3600080007000
घोसाळी (भाजी)क्विंटल3200030002500
कैरीक्विंटल1400040004000
काकडीक्विंटल205001300900
कांदाक्विंटल70820017001300
कांदालोकलक्विंटल3461001700900
कांदालालक्विंटल11630016001200
कांदाउन्हाळीक्विंटल51551511711931
करडई (भाजी)नग350777
कारलीक्विंटल3200042003100
कोबी—-क्विंटल1650015001000
कोथिंबिरनग3600375
लसूणक्विंटल58000110009500
मेथी भाजीनग300101010
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल10200055003700
पालकनग500576
शेवगाक्विंटल4150020001700
दोडका (शिराळी)क्विंटल5200050003500
टोमॅटोक्विंटल5755001475963
वालवडक्विंटल3300032003100
वांगीक्विंटल185001000700
पिकेडोरक्विंटल3250035003000
चिंचलालक्विंटल4180018001800
मिरची (हिरवी)क्विंटल11500090007000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8630
25/03/2024
गहूक्विंटल50228525712450
हरभराक्विंटल23524053905326
तूरनं. १क्विंटल12890095009250
सोयाबिनक्विंटल9417543004231
चिकुक्विंटल29250035003000
डाळींबक्विंटल1550065002000
डाळींबभगवाक्विंटल152000100006000
कलिंगडक्विंटल2980015001150
लिंबूक्विंटल7600080007000
पपईक्विंटल17400600500
पेरुक्विंटल4100012001100
खरबुजक्विंटल29150020001750
आलेक्विंटल256000100008000
बटाटाक्विंटल80180020001900
भेडीक्विंटल8200030002550
दुधी भोपळाक्विंटल9300500400
फ्लॉवरक्विंटल16400600500
गाजरक्विंटल4150020001750
गवारक्विंटल48000100009000
काकडीक्विंटल28150025002000
कांदालालक्विंटल63920017001000
कांदाउन्हाळीक्विंटल669715016061028
करडई (भाजी)नग1650243
कारलीक्विंटल12300040003550
कोबी—-क्विंटल9300500400
कोथिंबिरनग4350354
लसूणक्विंटल29500080006500
मेथी भाजीनग33508109
ढोवळी मिरचीक्विंटल18250035003000
मुळानग2050465
पालकनग2100465
शेपूनग1700465
शेवगाक्विंटल5350045004000
दोडका (शिराळी)क्विंटल13250035003000
टोमॅटोक्विंटल4096501225938
मटारक्विंटल8300035003250
वाल पापडीक्विंटल4300040003550
वांगीक्विंटल105001000750
चिंचक्विंटल180150030002250
मिरची (हिरवी)क्विंटल25500070006000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8471
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/03/2024
बाजरीक्विंटल4250026002550
बाजरीमहिकोक्विंटल13265031002900
गहूक्विंटल110220125112340
गहूलोकलक्विंटल6250028002650
गहू२१८९क्विंटल188241329752763
ज्वारीक्विंटल21175224261963
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल4260026002600
ज्वारीमालदांडीक्विंटल728237537003025
मका—-क्विंटल14200020252012
मकालोकलक्विंटल23180022002000
हरभराक्विंटल42512353845338
हरभरालोकलक्विंटल16520054005300
हरभराकाट्याक्विंटल16520055005350
हरभरालालक्विंटल9530053005300
तूरक्विंटल1830183018301
तूरनं. १क्विंटल21900098009400
तूरपांढराक्विंटल37900092009200
वाटाणाक्विंटल1500050005000
सोयाबिनक्विंटल7417142964250
सोयाबिनपिवळाक्विंटल35410042004150
चिकुक्विंटल29175021001925
लिंबूक्विंटल4500090007000
संत्रीक्विंटल10100020001550
खरबुजक्विंटल2300030003000
आलेक्विंटल237500110009250
बटाटाक्विंटल275180020001900
बीटक्विंटल1150015001500
भेडीक्विंटल11225030002625
दुधी भोपळाक्विंटल8400600500
ढेमसेक्विंटल1150015001500
फ्लॉवरक्विंटल205001100800
गाजरक्विंटल7125016501425
गवारक्विंटल7550065006000
घेवडाक्विंटल1300030003000
घोसाळी (भाजी)क्विंटल1200020002000
कैरीक्विंटल1450045004500
काकडीक्विंटल41100016001275
कांदानं. १नग450120016001200
कांदानं. २नग58280011001100
कांदानं. ३नग198200700700
कांदालोकलक्विंटल9041001600850
कांदालालक्विंटल66420015501000
कांदाउन्हाळीक्विंटल376830016001300
कांदा पातनग250777
करडई (भाजी)नग1850243
कारलीक्विंटल14350037503625
कोबी—-क्विंटल12450800650
कोथिंबिरनग4750354
लसूणक्विंटल4100001200011500
मेथी भाजीनग3350465
ढोवळी मिरचीक्विंटल14200025002250
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल7200025002200
मुळानग1900354
पालकनग2400354
शेपूनग1800465
शेवगाक्विंटल11175027502250
दोडका (शिराळी)क्विंटल10225027502500
टोमॅटोक्विंटल5475014001100
तोंडलीक्विंटल1150015001500
वालवडक्विंटल1250025002500
वांगीक्विंटल1865015001075
पिकेडोरक्विंटल1250025002500
चिंचक्विंटल190200042003100
मिरची (हिरवी)क्विंटल29500060005500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7440
22/03/2024
बाजरीक्विंटल2240024002400
बाजरीहायब्रीडक्विंटल3247524752475
गहूक्विंटल142220525452363
गहूलोकलक्विंटल461228826122481
गहू२१८९क्विंटल186246728172583
ज्वारीक्विंटल9210821082108
ज्वारीलोकलक्विंटल155225033583000
ज्वारीमालदांडीक्विंटल632250045003500
मका—-क्विंटल14210122012171
मकालोकलक्विंटल132190021722063
मकापिवळीक्विंटल256185021002050
हरभराक्विंटल40517553635333
हरभरालोकलक्विंटल296512554195326
हरभराकाट्याक्विंटल18530055005400
हरभरालालक्विंटल39535053505350
मूगक्विंटल4500050005000
तूरक्विंटल3650080007000
तूरपांढराक्विंटल80835086008488
उडीदक्विंटल2550155015501
वाटाणाक्विंटल3500050005000
भुईमुग शेंग (सुकी)क्विंटल25250037013500
सोयाबिनक्विंटल228390142514176
सोयाबिनलोकलक्विंटल116300143434311
सोयाबिनपिवळाक्विंटल23400043004150
तीलक्विंटल1500050005000
आंबाहापूसक्विंटल10195002300021250
चिकुक्विंटल87100025001750
डाळींबक्विंटल1131000117504625
डाळींबभगवाक्विंटल5240001600010000
द्राक्षक्विंटल88200040003000
कलिंगडक्विंटल40375015001125
लिंबूक्विंटल345000103337667
मोसंबीक्विंटल52175032502500
पपईक्विंटल3780019001350
सफरचंदक्विंटल1085001300010750
संत्रीक्विंटल48275035002150
खरबुजक्विंटल127156728672217
आलेक्विंटल567333100008667
बटाटाक्विंटल714136719001633
भेडीक्विंटल68250036673067
दुधी भोपळाक्विंटल256671200933
ढेमसेक्विंटल1200020002000
फ्लॉवरक्विंटल7280029001850
गाजरक्विंटल46110016671383
गवारक्विंटल22533385006917
घेवडाक्विंटल7300035003500
घोसाळी (भाजी)क्विंटल3200035002750
कैरीक्विंटल14325042503750
काकडीक्विंटल11265018001225
कांदाक्विंटल123551501450950
कांदानं. १क्विंटल4893001300900
कांदालालक्विंटल190040013771243
कांदाउन्हाळीक्विंटल1848851314881161
कांदा पातनग1706108
करडई (भाजी)नग1900243
कारलीक्विंटल26316740003583
कोबी—-क्विंटल164001000700
कोबीनं. १क्विंटल5480018001300
कोथिंबिरक्विंटल5150021001800
कोथिंबिरनग5200354
लसूणक्विंटल627333120009667
मेथी भाजीक्विंटल5160030002300
मेथी भाजीनग4250475
ढोवळी मिरचीक्विंटल27225037503000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल3300070005000
मुळानग1650354
पालकक्विंटल21045011002752
पालकनग150576
शेपूनग1850243
शेवगाक्विंटल9225025002375
दोडका (शिराळी)क्विंटल15100020001550
टोमॅटोक्विंटल40850016881081
तोंडलीक्विंटल1150015001500
मटारक्विंटल79250050003750
वाल पापडीक्विंटल4150025002000
वांगीक्विंटल3783321331467
पिकेडोरक्विंटल1250025002500
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल8300045003750
चिंचक्विंटल250175033502500
चिंचलालक्विंटल5160016001600
मिरची (हिरवी)क्विंटल121400055004750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)41977
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल27220024002200
गहूक्विंटल116226026392426
गहू२१८९क्विंटल75255025502550
ज्वारीक्विंटल1170017001700
मका—-क्विंटल10227522752275
हरभराक्विंटल64516860885350
वाटाणाक्विंटल10400060005000
सोयाबिनक्विंटल44427642834280
लिंबूक्विंटल58000105009200
टरबूजक्विंटल158001000900
आलेक्विंटल46500120009200
बटाटाक्विंटल16750020001200
बीटक्विंटल57001000850
भेडीक्विंटल8280035003100
दुधी भोपळाक्विंटल9500700600
ढेमसेक्विंटल1200020002000
फ्लॉवरक्विंटल3050017501100
गाजरक्विंटल9150020001700
गवारक्विंटल3500090007000
घेवडाक्विंटल3200030002500
घोसाळी (भाजी)क्विंटल3300040003500
कढिपत्तालोकलनग50151515
कैरीक्विंटल1400040004000
काकडीक्विंटल215001250800
कांदालालक्विंटल8702001500900
कांदा पातनग500777
करडई (भाजी)नग20555
कारलीक्विंटल3400045004200
कोबी—-क्विंटल525001200800
कोथिंबिरनग3950243
लसूणक्विंटल64000120008000
मेथी भाजीनग1250375
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल5350045004000
मुळानग100101010
पालकनग50666
शेपूनग200555
शेवगाक्विंटल8200030002500
दोडका (शिराळी)क्विंटल3250050003700
टोमॅटोक्विंटल565001300900
तोंडलीक्विंटल1150015001500
वालवडक्विंटल1300030003000
वांगीक्विंटल1550020001200
पिकेडोरक्विंटल8250040003200
चिंचलालक्विंटल6180018001800
मिरची (हिरवी)क्विंटल23400060005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1688
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/03/2024
बाजरीक्विंटल2212621262126
बाजरीहायब्रीडक्विंटल11230024002400
बाजरीमहिकोक्विंटल15250030002800
गहूक्विंटल183211126422432
गहू२१८९क्विंटल217230027002600
ज्वारीक्विंटल17196230632600
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल2280028002800
ज्वारीमालदांडीक्विंटल10240028002500
मका—-क्विंटल15195119511951
हरभराक्विंटल33527553945351
हरभरालालक्विंटल25535054005400
तूरक्विंटल1850085008500
तूरनं. १क्विंटल11890098009300
तूरपांढराक्विंटल13930094009400
वाटाणाक्विंटल3600060006000
सोयाबिनक्विंटल44422643384288
चिकुक्विंटल3495021301563
डाळींबक्विंटल1701000150004000
कलिंगडक्विंटल30100015001250
लिंबूक्विंटल9600077506850
मोसंबीक्विंटल20250035003000
पपईक्विंटल14600800700
संत्रीक्विंटल12100020001550
खरबुजक्विंटल28100017501375
आलेक्विंटल31750090008250
बटाटाक्विंटल240175020001875
बीटक्विंटल1100010001000
भेडीक्विंटल15225036502975
दुधी भोपळाक्विंटल10500700600
चवळी (शेंगा)क्विंटल35001000700
फ्लॉवरक्विंटल2580014001100
गाजरक्विंटल7140016001500
गवारक्विंटल7500080006500
कैरीक्विंटल1500050005000
काकडीक्विंटल43105013751200
कांदाउन्हाळीक्विंटल2091925015001200
करडई (भाजी)नग1750243
कारलीक्विंटल12250035003000
कोबी—-क्विंटल23450850650
कोथिंबिरनग5100354
लसूणक्विंटल4090001200010500
मेथी भाजीनग4400475
ढोवळी मिरचीक्विंटल17150025002000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल3300055004200
मुळानग2050354
पालकनग2000243
शेपूनग2550243
शेवगाक्विंटल11205037502900
दोडका (शिराळी)क्विंटल15300033503175
टोमॅटोक्विंटल606501375975
तोंडलीक्विंटल1150015001500
वाल पापडीक्विंटल3150025002000
वांगीक्विंटल197501200950
पिकेडोरक्विंटल3250025002500
चिंचक्विंटल190150035002500
चिंचलालक्विंटल4180018001800
मिरची (हिरवी)क्विंटल33425057505000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)22655
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल14220024002400
गहूक्विंटल113201327072533
गहू२१८९क्विंटल138227525502350
ज्वारीक्विंटल11180125001900
मका—-क्विंटल18177619401850
हरभराक्विंटल66469164515395
हरभरालालक्विंटल24537554005400
तूरक्विंटल1809080908090
तूरनं. १क्विंटल8900095009250
तूरपांढराक्विंटल15930093009300
वाटाणाक्विंटल3560060005800
भुईमुग शेंग (सुकी)क्विंटल1650065006500
सोयाबिनक्विंटल60417143334300
सोयाबिनपांढराक्विंटल50430043004300
आंबाहापूसक्विंटल6250002500025000
चिकुक्विंटल5180022001500
डाळींबक्विंटल2121000137004850
डाळींबभगवाक्विंटल1253000150009500
द्राक्षक्विंटल103200040003000
कलिंगडक्विंटल2844001500950
लिंबूक्विंटल57000100008500
मोसंबीक्विंटल3250030001750
पपईक्विंटल2280014501125
पेरुक्विंटल10100022001600
सफरचंदक्विंटल680001300010500
संत्रीक्विंटल17350045002500
टरबूजक्विंटल1500500500
खरबुजक्विंटल51100030002000
आलेक्विंटल366750102008475
बटाटाक्विंटल41955019001200
बीटक्विंटल5100017001300
भेडीक्विंटल57225040003100
दुधी भोपळाक्विंटल236001250925
चवळी (शेंगा)क्विंटल1200020002000
ढेमसेक्विंटल1200020002000
फ्लॉवरक्विंटल10475027501725
गाजरक्विंटल4760018001175
गवारक्विंटल156000100008000
घेवडाक्विंटल10290040003450
घोसाळी (भाजी)क्विंटल10200040003000
कढिपत्तालोकलनग200152017
कैरीक्विंटल20275037503250
काकडीक्विंटल10975018501300
कांदाक्विंटल314220015001200
कांदालालक्विंटल237832512751025
कांदाउन्हाळीक्विंटल1453053314261125
कांदा पातनग1508109
कारलीक्विंटल11300047503875
कोबी—-क्विंटल3350015001000
कोबीनं. १क्विंटल3850015001000
कोथिंबिरक्विंटल1890018001350
कोथिंबिरनग3700274
लसूणक्विंटल4075001550011500
मेथी भाजीक्विंटल1580028001800
मेथी भाजीनग22304117
ढोवळी मिरचीक्विंटल17250040003250
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल16200050003500
मुळानग50101010
पालकक्विंटल180012001000
पालकनग300555
शेपूनग550555
शेवगाक्विंटल7200040003000
दोडका (शिराळी)क्विंटल5200052003700
टोमॅटोक्विंटल5555001417992
तोंडलीक्विंटल3200022002100
मटारक्विंटल46350050004250
वालवडक्विंटल3300040003500
वांगीक्विंटल58100020001475
पिकेडोरक्विंटल6250040003200
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल1300045003750
मिरची (हिरवी)क्विंटल67375066004925
एकुण आवक (क्विंटलमधील)23450
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल4250025002500
गहूक्विंटल94224024882378
गहूलोकलक्विंटल8220027002450
गहू२१८९क्विंटल123250028002667
ज्वारीक्विंटल14180027992550
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल3260026002600
ज्वारीमालदांडीक्विंटल992250043003400
मका—-क्विंटल7220022002200
मकालोकलक्विंटल14200021002050
हरभराक्विंटल35533154195393
हरभरालोकलक्विंटल27520055005350
हरभराकाट्याक्विंटल28530056005450
हरभरालालक्विंटल13537554135375
तूरनं. १क्विंटल11870095009200
तूरपांढराक्विंटल10900092009000
सोयाबिनक्विंटल33350043574125
सोयाबिनपिवळाक्विंटल48400043004150
चिकुक्विंटल31150025002000
डाळींबक्विंटल101100085003000
डाळींबभगवाक्विंटल1434000150009500
कलिंगडक्विंटल31100015001250
लिंबूक्विंटल48000100009000
मोसंबीक्विंटल13250035003000
पपईक्विंटल12600800700
संत्रीक्विंटल14100020001550
खरबुजक्विंटल25100020001550
आलेक्विंटल28500070006000
बटाटाक्विंटल100150020001750
भेडीक्विंटल8250030002750
दुधी भोपळाक्विंटल10400600500
फ्लॉवरक्विंटल178001000900
गाजरक्विंटल4100012001100
गवारक्विंटल4400060005000
काकडीक्विंटल30150020001750
कांदानं. १नग730120015001500
कांदानं. २नग38690011001100
कांदानं. ३नग420200800800
कांदालालक्विंटल23421001450825
कांदाउन्हाळीक्विंटल117581001611855
करडई (भाजी)नग1700354
कारलीक्विंटल8150025002000
कोबी—-क्विंटल8400600500
कोथिंबिरनग3550354
मेथी भाजीनग3050243
ढोवळी मिरचीक्विंटल12150025002000
मुळानग1550354
पालकनग1700243
शेपूनग1700354
शेवगाक्विंटल5250035003000
दोडका (शिराळी)क्विंटल12200025002250
टोमॅटोक्विंटल27100015001250
वाल पापडीक्विंटल3150025002000
वांगीक्विंटल1080012001000
चिंचक्विंटल190120040002600
मिरची (हिरवी)क्विंटल23450055005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)16437
17/03/2024
बाजरीक्विंटल4240026002400
बाजरीहायब्रीडक्विंटल6240024002400
गहूलोकलक्विंटल58200027002500
गहू२१८९क्विंटल97230027002300
ज्वारीलोकलक्विंटल2350035003500
मकापिवळीक्विंटल66200023002200
हरभरालोकलक्विंटल27550056005500
हरभरालालक्विंटल18540054005400
तूरपांढराक्विंटल41910095009200
वाटाणाक्विंटल5500060005500
चिकुक्विंटल29120025001850
डाळींबक्विंटल1381000150003500
कलिंगडक्विंटल31100015001250
लिंबूक्विंटल11550095007500
मोसंबीक्विंटल15200030002550
पपईक्विंटल19600800700
संत्रीक्विंटल13100020001550
टरबूजक्विंटल13500600550
खरबुजक्विंटल31122518001500
आलेक्विंटल30650090007750
बटाटाक्विंटल296102517501350
बीटक्विंटल5100015001200
भेडीक्विंटल21300037503375
दुधी भोपळाक्विंटल20600850725
ढेमसेक्विंटल1200020002000
फ्लॉवरक्विंटल3255016501100
गाजरक्विंटल1590017501375
गवारक्विंटल8550080006750
घोसाळी (भाजी)क्विंटल3300040003500
कढिपत्तालोकलनग100101512
कैरीक्विंटल1500050005000
काकडीक्विंटल4775016501200
कांदाक्विंटल631120015501250
कांदानं. १क्विंटल10830015001000
कांदालालक्विंटल66240013501178
कांदाउन्हाळीक्विंटल2409750015671283
कांदा पातनग350121212
करडई (भाजी)नग1850455
कारलीक्विंटल13325037503500
कोबी—-क्विंटल337001050850
कोथिंबिरनग3850385
लसूणक्विंटल5100001300011500
मेथी भाजीनग3900486
ढोवळी मिरचीक्विंटल14200025002250
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल14200040003000
मुळानग2180788
पालकनग2100465
शेपूनग2500576
शेवगाक्विंटल19175035002875
दोडका (शिराळी)क्विंटल15275031002925
टोमॅटोक्विंटल69066713501008
तोंडलीक्विंटल1150015001500
वाल पापडीक्विंटल3150025002000
वालवडक्विंटल3300040003500
वांगीक्विंटल2965014501050
पिकेडोरक्विंटल5250040003200
चिंचक्विंटल175175029002250
मिरची (हिरवी)क्विंटल36375057504750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)33336
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल13220023002300
बाजरीमहिकोक्विंटल25250031002800
गहूक्विंटल48232625622475
गहू२१८९क्विंटल24220026502450
ज्वारीक्विंटल6266026602660
ज्वारीमालदांडीक्विंटल20245028002600
मका—-क्विंटल34198120812031
हरभराक्विंटल47470065785463
हरभरालालक्विंटल7540054005400
तूरनं. १क्विंटल23880096009250
तूरपांढराक्विंटल12900092509125
वाटाणाक्विंटल4500060005500
सोयाबिनक्विंटल4428842884288
आंबाहापूसक्विंटल11460046004600
चिकुक्विंटल6475021001475
डाळींबक्विंटल2780045002650
द्राक्षक्विंटल99180035002650
कलिंगडक्विंटल22965014501050
लिंबूक्विंटल40466790006833
मोसंबीक्विंटल21175025502150
पपईक्विंटल3365020001325
पेरुक्विंटल11100025001750
सफरचंदक्विंटल590001300011000
संत्रीक्विंटल279100030001975
टरबूजक्विंटल45001000700
खरबुजक्विंटल46150026672100
आलेक्विंटल50666796678167
बटाटाक्विंटल602130018001550
भेडीक्विंटल64266735003083
दुधी भोपळाक्विंटल344671200817
फ्लॉवरक्विंटल7793320001467
गाजरक्विंटल3383314331117
गवारक्विंटल8625097508000
घेवडाक्विंटल14275035003125
घोसाळी (भाजी)क्विंटल4275037503250
कैरीक्विंटल3300040003500
काकडीक्विंटल14466716001150
कांदानं. १नग530120016001200
कांदानं. २नग37680010001000
कांदानं. ३नग296200700700
कांदालोकलक्विंटल20191001700900
कांदालालक्विंटल1792515015001200
कांदाउन्हाळीक्विंटल3215820016001300
कांदा पातनग2506129
कारलीक्विंटल22366746674183
कोबी—-क्विंटल115001050800
कोबीनं. १क्विंटल66100018001400
कोथिंबिरक्विंटल17120018001500
कोथिंबिरनग3150243
लसूणक्विंटल3075001400010750
मेथी भाजीक्विंटल1340020001200
मेथी भाजीनग3250465
ढोवळी मिरचीक्विंटल39200032502625
मुळानग1650354
पालकक्विंटल180012001000
पालकनग1900454
शेपूनग2120566
शेवगाक्विंटल7175022502025
दोडका (शिराळी)क्विंटल13150025002000
टोमॅटोक्विंटल21960014671050
मटारक्विंटल57300050004000
वाल पापडीक्विंटल4150025002000
वालवडक्विंटल1300030003000
वांगीक्विंटल6670018001250
पिकेडोरक्विंटल2400040004000
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल16300050004000
चिंचक्विंटल170150035002500
चिंचलालक्विंटल11150018001500
मिरची (हिरवी)क्विंटल98416760005083
एकुण आवक (क्विंटलमधील)55134
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/03/2024
बाजरीहायब्रीडक्विंटल8220023002200
गहूक्विंटल119227528462620
गहूलोकलक्विंटल20220024002300
गहू२१८९क्विंटल263236727332583
ज्वारीक्विंटल4251625162516
ज्वारीमालदांडीक्विंटल917250042003350
मकालोकलक्विंटल34180022002000
हरभराक्विंटल16538654805450
हरभरालोकलक्विंटल13520054005300
हरभराकाट्याक्विंटल12530056005450
हरभरालालक्विंटल47535054005350
तूरक्विंटल1760076007600
तूरपांढराक्विंटल52906792679150
वाटाणाक्विंटल2600060006000
सोयाबिनक्विंटल14428642864286
सोयाबिनपिवळाक्विंटल18400043004150
चिकुक्विंटल29150025002000
डाळींबक्विंटल11150092002200
द्राक्षक्विंटल4150015001500
कलिंगडक्विंटल32100014001200
लिंबूक्विंटल96750100008250
मोसंबीक्विंटल17250035003000
पपईक्विंटल146001000800
संत्रीक्विंटल12100022001700
टरबूजक्विंटल2500500500
खरबुजक्विंटल27100020001550
आलेक्विंटल327500100009000
बटाटाक्विंटल295185020001925
भेडीक्विंटल14250027502625
दुधी भोपळाक्विंटल14650800725
फ्लॉवरक्विंटल25135014501400
गाजरक्विंटल9140016001500
गवारक्विंटल38000100009000
घेवडाक्विंटल1300030003000
कैरीक्विंटल1500050005000
काकडीक्विंटल26137518001575
कांदाक्विंटल393420018001200
कांदालालक्विंटल3430016001200
कांदाउन्हाळीक्विंटल1650530017001275
कांदा पातनग250121212
करडई (भाजी)नग1700354
कारलीक्विंटल11350040003750
कोबी—-क्विंटल207501100900
कोथिंबिरनग4750364
लसूणक्विंटल4380001400011000
मेथी भाजीनग3950486
ढोवळी मिरचीक्विंटल18150025002000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल6250060004200
मुळानग1850354
पालकनग2450566
शेपूनग1950243
शेवगाक्विंटल17200037502875
दोडका (शिराळी)क्विंटल14100020001550
टोमॅटोक्विंटल7377513501100
वाल पापडीक्विंटल4200030002550
वालवडक्विंटल3250030002700
वांगीक्विंटल18100017001350
पिकेडोरक्विंटल4300040003500
चिंचक्विंटल210120040002600
मिरची (हिरवी)क्विंटल42425057505000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)23173

श्रोत :- msamb.com

अहमदनगर बाजारभाव अहमदनगर बाजारभाव अहमदनगर बाजारभाव अहमदनगर बाजारभाव अहमदनगर बाजारभाव अहमदनगर बाजारभाव  अहमदनगर बाजारभावअ हमदनगर बाजारभाव अहमदनगर बाजारभाव अहमदनगर बाजारभाव अहमदनगर बाजारभाव अहमदनगर बाजारभाव अहमदनगर बाजारभाव अहमदनगर बाजारभाव

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top