कृषी महाराष्ट्र

बाजारभाव (शुक्रवार , ३० सप्टेंबर २०२२)

बाजारभाव (शुक्रवार , ३० सप्टेंबर २०२२)

 

जिल्हा: अकोला बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
गहूलोकलक्विंटल81200023752300
गहूशरबतीक्विंटल50270030502900
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल2231523152315
हरभरालोकलक्विंटल354312543504200
मूगहिरवाक्विंटल70350073116795
तूरलालक्विंटल510589575956000
उडीदकाळाक्विंटल48430583006700
सोयाबिनपिवळाक्विंटल597425051004500
मोहरीलोकलक्विंटल2510051005100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1714
जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
बाजरीक्विंटल1195019501950
बाजरीहायब्रीडक्विंटल28200022502250
गहूक्विंटल24180025002200
गहू२१८९क्विंटल14195021502150
हरभराक्विंटल6347643763901
हरभरालालक्विंटल12300043004300
उडीदकाळाक्विंटल17575062505750
सोयाबिनक्विंटल24410048504600
डाळींबक्विंटल12351750105003750
कलिंगडक्विंटल17500900700
लिंबूक्विंटल11250037503150
मोसंबीक्विंटल29200030002550
पपईक्विंटल4200025002250
पेरुक्विंटल3100015001250
सिताफळक्विंटल10200030002550
आलेक्विंटल32150020001750
बटाटाक्विंटल332200022002100
भेडीक्विंटल14275035003175
दुधी भोपळाक्विंटल9125015001375
चवळी (शेंगा)क्विंटल1400040004000
फ्लॉवरक्विंटल1580012001000
गाजरक्विंटल3300050004000
गवारक्विंटल7350050004275
घेवडाक्विंटल1500050005000
घोसाळी (भाजी)क्विंटल2470047004700
काकडीक्विंटल30110015501350
कांदाक्विंटल624945025001950
कांदानं. १क्विंटल1247200025002250
कांदानं. २क्विंटल808100017001350
कांदानं. ३क्विंटल5385001000750
कांदाउन्हाळीक्विंटल286130023001250
करडई (भाजी)नग1800101512
कारलीक्विंटल9225030002675
कोबी—-क्विंटल13100015001225
कोथिंबिरनग6200103121
लसूणक्विंटल43100020001525
मेथी भाजीनग4900131815
ढोवळी मिरचीक्विंटल7100020001550
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल1550055005500
पालकनग2800101412
रताळीक्विंटल26300036003325
शेपूनग3050141916
शेवगाक्विंटल13600065006275
दोडका (शिराळी)क्विंटल10225037503000
टोमॅटोक्विंटल46100015001225
वाल पापडीक्विंटल2100022001700
वांगीक्विंटल11200045003275
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल20350050004250
मिरची (हिरवी)क्विंटल39250042503400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)13824
जिल्हा: उस्मानाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
ज्वारीपांढरीक्विंटल75220028752600
मूगहिरवाक्विंटल188545073456448
उडीदलोकलक्विंटल468450076066053
उडीदकाळाक्विंटल200600070006500
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल1555555555555
करडईसफेदक्विंटल1500050005000
सोयाबिनक्विंटल125480049504875
सोयाबिनपिवळाक्विंटल98473950114875
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1156
जिल्हा: औरंगाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल20198123902300
गहूबन्सीक्विंटल30210025302311
ज्वारीरब्बीक्विंटल6219127912385
हरभराक्विंटल35315138713451
मूगचमकीक्विंटल4350162015500
उडीदकाळाक्विंटल8635063506350
तीलपांढराक्विंटल66000100009600
कांदाउन्हाळीक्विंटल240055022001750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2509
जिल्हा: कोल्हापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
कांदाक्विंटल447270020001000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4472
जिल्हा: गडचिरोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल99240026002590
एकुण आवक (क्विंटलमधील)99
जिल्हा: गोंदिया
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
भात – धानआरपीएनक्विंटल142190021002000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)142
जिल्हा: चंद्रपुर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल394258326672625
बटाटाक्विंटल563140020001700
भेडीक्विंटल6100020001500
दुधी भोपळाक्विंटल77001000800
गवारक्विंटल11100020001500
काकडीक्विंटल1680015001000
कांदापांढराक्विंटल436130016001500
कारलीक्विंटल4250040003000
कोहळाक्विंटल107001000800
कोथिंबिरक्विंटल2380001300010000
मुळाक्विंटल1080015001000
पालकक्विंटल18200030002500
टोमॅटोक्विंटल498100020001500
वाल भाजीक्विंटल36300060005000
वांगीक्विंटल128100020001500
मिरची (हिरवी)क्विंटल75200030002500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2235
जिल्हा: जळगाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
मूगहिरवाक्विंटल2680070006800
उडीदकाळाक्विंटल46450072004700
केळीभुसावळीक्विंटल53005000400
लिंबूक्विंटल13200030002500
लिंबूलोकलक्विंटल25500050005000
मोसंबीक्विंटल12100030002000
संत्रीलोकलक्विंटल980015001200
आलेक्विंटल70200035002800
आलेलोकलक्विंटल1200020002000
आवळालोकलक्विंटल7200028002500
बटाटाक्विंटल281175020001900
भेडीलोकलक्विंटल40150020001750
भोपळालोकलक्विंटल5200020002000
दुधी भोपळाक्विंटल6100010001000
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल5450045004500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल19250035003000
गाजरलोकलक्विंटल7100020001500
गवारक्विंटल1500050005000
गवारलोकलक्विंटल4600060006000
काकडीलोकलक्विंटल58100012501100
कांदालालक्विंटल2576931088900
कांदा पातलोकलक्विंटल2275027502750
कारलीलोकलक्विंटल5300030003000
कोबीलोकलक्विंटल15120012001200
कोथिंबिरलोकलक्विंटल27450070005500
लसूणक्विंटल70100030001800
लसूणलोकलक्विंटल301500100007000
मका (कणीस)लोकलक्विंटल4175017501750
मेथी भाजीलोकलक्विंटल11450045004500
ढोवळी मिरचीक्विंटल9220022002200
मुळालोकलक्विंटल3175017501750
पालकलोकलक्विंटल8210021002100
रताळीलालक्विंटल3330033003300
टोमॅटोवैशालीक्विंटल86100015001250
वाल भाजीलोकलक्विंटल2330033003300
वाल पापडीलोकलक्विंटल5300050003500
वांगीलोकलक्विंटल57225030002500
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल7400040004000
मिरची (हिरवी)क्विंटल6400040004000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल25200035002800
मिरची (हिरवी)लवंगीक्विंटल35250040003000
झेंडूलोकलक्विंटल1400040004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1284
जिल्हा: जालना
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
गहूलोकलक्विंटल56200027112300
गहू२१८९क्विंटल20240025512525
ज्वारीशाळूक्विंटल89195025002250
हरभरालालक्विंटल7330040003500
मूगहिरवाक्विंटल38565076757176
तूरलालक्विंटल2660066006600
तूरपांढराक्विंटल2665066506650
उडीदकाळाक्विंटल14400063005000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल52400053004900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)280
जिल्हा: धुळे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल116180023002000
गहूक्विंटल248189024672417
गहूलोकलक्विंटल96230024752360
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल40215021502150
मकापिवळीक्विंटल380174820201946
हरभराहायब्रीडक्विंटल4350043003900
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल3540065006000
सोयाबिनहायब्रीडक्विंटल3440044004400
कांदालालक्विंटल4241001300800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1314
जिल्हा: नंदुरबार
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
गहूक्विंटल56223124022351
मकालोकलक्विंटल4200020022002
हरभराक्विंटल2340048904890
मूगक्विंटल6350071716951
एकुण आवक (क्विंटलमधील)68
जिल्हा: नांदेड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
मूगहिरवाक्विंटल16680078517325
उडीदकाळाक्विंटल34509974506274
सोयाबिनपिवळाक्विंटल15326150004130
एकुण आवक (क्विंटलमधील)65
जिल्हा: नागपूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
गहूलोकलक्विंटल16235123512351
हरभरालोकलक्विंटल51340043114000
तूरलोकलक्विंटल12560068006200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल60441146004560
अननसलोकलक्विंटल130100050004000
चिकुलोकलक्विंटल103150030002625
डाळींबलोकलक्विंटल9422000120009750
द्राक्षलोकलक्विंटल25300040003750
केळीभुसावळीक्विंटल223450550525
लिंबूलोकलक्विंटल1250035003000
मोसंबीनं. १क्विंटल3000280032003050
मोसंबीनं. २क्विंटल1000200024002300
मोसंबीनं. ३क्विंटल531120016001500
मोसंबीलोकलक्विंटल1200030002500
सफरचंदलोकलक्विंटल200400060005500
सफरचंदहायब्रीडक्विंटल141110001300012500
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल200500070006500
संत्रीलोकलक्विंटल450180022002100
आलेलोकलक्विंटल3200030002500
बटाटालोकलक्विंटल23150025002000
भेडीलोकलक्विंटल4150025002000
भेडीहायब्रीडक्विंटल19205025002320
दुधी भोपळालोकलक्विंटल1120016001400
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल3350045004000
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल18306540003555
फ्लॉवरलोकलक्विंटल4450055005000
गवारलोकलक्विंटल1350045004000
गवारहायब्रीडक्विंटल12502560005515
काकडीलोकलक्विंटल2150025002000
काकडीहायब्रीडक्विंटल16204030002520
कांदालोकलक्विंटल9120016001400
कारलीहायब्रीडक्विंटल13406550004545
कोहळालोकलक्विंटल1150025002000
कोहळाहायब्रीडक्विंटल18202525002305
कोथिंबिरलोकलक्विंटल3700090008000
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल15100001500013000
मेथी भाजीलोकलक्विंटल18000100009000
पालकहायब्रीडक्विंटल16503560005515
टोमॅटोलोकलक्विंटल19200024002200
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल22255530002725
वांगीलोकलक्विंटल9250035003000
वांगीहायब्रीडक्विंटल20304540003535
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल16507560005545
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7354
जिल्हा: नाशिक
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
बाजरीलोकलक्विंटल1190019001900
बाजरी८२०३क्विंटल157179022711901
बाजरीहिरवीक्विंटल40173524002100
गहू२१८९क्विंटल22228925512391
मका—-क्विंटल14194219421942
मकानं. १क्विंटल20180118511801
मकापिवळीक्विंटल151145522051495
हरभरालोकलक्विंटल9399252594126
मूगक्विंटल4630174007261
मूगहिरवाक्विंटल76525074956951
तूरलालक्विंटल1500050005000
उडीदक्विंटल2300050114401
उडीदकाळाक्विंटल1720573557355
सोयाबिनपांढराक्विंटल93385152254901
डाळींबक्विंटल125250121007800
लिंबूहायब्रीडक्विंटल34150025002250
भेडीहायब्रीडक्विंटल54208050004165
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल71187021351070
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल42957032102535
गवारहायब्रीडक्विंटल25350060005000
काकडीहायब्रीडक्विंटल10263501000750
कांदाउन्हाळीक्विंटल5378138316991351
कारलीहायब्रीडक्विंटल105292037503335
कोबीहायब्रीडक्विंटल558125027901875
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल11362501250010000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल90208541702920
वांगीहायब्रीडक्विंटल131500090007500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)57773
जिल्हा: परभणी
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
ज्वारीपांढरीक्विंटल2210023002100
तूरलालक्विंटल8670069006700
सोयाबिनपिवळाक्विंटल12500051005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)22
जिल्हा: पालघर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
तांदूळक्विंटल210515151515151
एकुण आवक (क्विंटलमधील)210
जिल्हा: पुणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल13170024002200
बाजरीमहिकोक्विंटल335300033003150
गहू२१८९क्विंटल28200028002300
गहूशरबतीक्विंटल353460052004900
ज्वारीमालदांडीक्विंटल656400050004500
ज्वारीपांढरीक्विंटल3250027002700
मकालालक्विंटल1260028002700
नाचणी/ नागलीलोकलक्विंटल2370039003800
तांदूळबसमतीक्विंटल357000110009000
तांदूळमसुराक्विंटल333265027502700
तांदूळकोलमक्विंटल585420073005750
हरभराक्विंटल32540056005500
हरभरालालक्विंटल2400040004000
मसूरक्विंटल35700075007250
मूगहिरवाक्विंटल35645073507275
राजगिरालोकलनग850999
उडीदक्विंटल3830090008650
वाटाणाक्विंटल36540059005650
शेंगदाणेघुंगरुक्विंटल427103001130010800
गुळनं. १क्विंटल492353836513607
गुळनं. २क्विंटल240318834263307
अननसलोकलक्विंटल182180036502750
बोरलोकलक्विंटल12100022001600
चिकुलोकलक्विंटल30250040003250
डाळींबलोकलक्विंटल9500060005500
डाळींबभगवाक्विंटल31150055002500
द्राक्षलोकलक्विंटल11600070006500
कलिंगडलोकलक्विंटल10650015001000
केळीलोकलक्विंटल57125042002725
लिंबूलोकलक्विंटल281200045003250
मोसंबीलोकलक्विंटल186185040002950
पपईलोकलक्विंटल591125023001800
पेअरक्विंटल446000110008500
पेरुलोकलक्विंटल199200050003500
प्लमलोकलक्विंटल9300040003500
सफरचंदलोकलक्विंटल1901450080006250
संत्रीलोकलक्विंटल184250075005000
सिताफळलोकलक्विंटल451175070004400
नासपतीलोकलक्विंटल19700080007500
आवळालोकलक्विंटल3200040003000
खरबुजलोकलक्विंटल18100025001800
शहाळेलोकलक्विंटल3005001300900
आलेलोकलक्विंटल647150034002450
अंबाडी भाजीलोकलनग600677
आंबट चुकालोकलनग7304107
अर्वीलोकलक्विंटल15180040002800
बटाटालोकलक्विंटल7722133319001617
बीटलोकलक्विंटल62106717331400
भेडीलोकलक्विंटल550237541253250
भोपळालोकलक्विंटल13280016001200
दुधी भोपळालोकलक्विंटल264185027502300
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल60850420041254
चवळी (पाला)लोकलनग38006108
फ्लॉवरलोकलक्विंटल675137526252000
गाजरलोकलक्विंटल522163324672050
गवारलोकलक्विंटल184433356675000
घेवडालोकलक्विंटल148325060004625
घोसाळी (भाजी)लोकलक्विंटल46233340003167
कढिपत्तालोकलक्विंटल22175027502250
कैरीलोकलक्विंटल11600080007000
काकडीलोकलक्विंटल939107517501413
कांदालोकलक्विंटल1088180014751138
कांदाचिंचवडक्विंटल10848110021101700
कांदा पातलोकलनग2584081512
कारलीलोकलक्विंटल135250040003250
कोबीलोकलक्विंटल866112518501488
कोहळालोकलक्विंटल118100025001750
कोथिंबिरलोकलनग95575152319
लसूणलोकलक्विंटल69550045002500
मका (कणीस)लोकलक्विंटल388120016501425
मेथी भाजीलोकलनग25920131916
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल474200045003250
मुळालोकलनग2000687
पडवळलोकलक्विंटल20250030002750
पालकलोकलनग2327081110
परवरलोकलक्विंटल68275035003125
पावटा (भाजी)लोकलक्विंटल13350055004500
पुदिनालोकलनग14750465
राजगिरालोकलनग437006139
रताळीलोकलक्विंटल433225040003125
सॅलडलोकलक्विंटल1250030002750
शेपूलोकलनग126157109
शेवगालोकलक्विंटल80500070006000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल253250040003250
सुरणलोकलक्विंटल29225027502500
टोमॅटोलोकलक्विंटल1625107520001538
तोंडलीलोकलक्विंटल34200040003000
मटारलोकलक्विंटल1677501300010375
वाल पापडीलोकलक्विंटल1300040003500
वालवडलोकलक्विंटल9300060004500
वांगीलोकलक्विंटल415233335002917
धनेक्विंटल3120001800015000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल706325040003625
अस्टरक्विंटल3080001200010000
अस्टरनग855103020
गुलाबक्विंटल5100002000015000
गुलाबनं. १नग54836010080
गुलाबलोकलनग10472103020
गुलछडीक्विंटल53100001500012500
गुलछडीनग1240103020
जास्वंदनग6140111
लिलीनग1740103020
शेवंतीक्विंटल200500080006500
शेवंतीनग375100200150
शेवंतीनं. १क्विंटल495000100007500
झेंडूलोकलक्विंटल486100050003000
कागडाक्विंटल12100003000020000
तुळजापुरीक्विंटल31100001500012500
बिजलीक्विंटल23400070005500
चाफानग62360121
गलटॅापनग40051510
गोल्डन / डि.जीनग113051510
ग्लॅडीओनग1205103020
जिप्सिनग5616010080
जरबेरानग6738103020
कार्नेशननग1205507060
ढोबळी मिरची (पिवळी)क्विंटल12250040003250
आईसबर्गक्विंटल73000120007500
ब्रोकोलीक्विंटल780001600012000
अवाकाडोक्विंटल2100001200011000
बेबी कॉर्नक्विंटल3500060005500
झुचीनीक्विंटल4150050003250
चेरी टोमॅटोक्विंटल1600070006500
चायनिझ लसूणक्विंटल2400050004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)49855
जिल्हा: बीड बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल42197523012184
गहूहायब्रीडक्विंटल27200029252418
गहूपिवळाक्विंटल27212530752775
ज्वारीमालदांडीक्विंटल87170027982368
ज्वारीरब्बीक्विंटल93220025202400
मकाहायब्रीडक्विंटल3246624662466
हरभराक्विंटल4340038003500
हरभरालालक्विंटल6370040003800
मूगहिरवाक्विंटल106620072376692
तूरपांढराक्विंटल10630071007000
उडीदहायब्रीडक्विंटल97350072005990
उडीदकाळाक्विंटल15600066666252
सोयाबिनक्विंटल432417650354730
सोयाबिनपिवळाक्विंटल65471548764821
धनेहायब्रीडक्विंटल1130001300013000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1015
जिल्हा: बुलढाणा बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल1220222022202
गहूलोकलक्विंटल140192323832168
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल44198025402170
ज्वारीशाळूक्विंटल13220023602250
मकापिवळीक्विंटल65160020001800
हरभरालोकलक्विंटल77365038853750
हरभराचाफाक्विंटल30339040003770
मूगहिरवाक्विंटल3740074007400
मूगचमकीक्विंटल35550072756700
तूरलालक्विंटल225650076507250
तूरपांढराक्विंटल1650065006500
उडीदकाळाक्विंटल31500071636100
सोयाबिनलोकलक्विंटल390420051004700
सोयाबिनपिवळाक्विंटल260414545254448
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1315
जिल्हा: भंडारा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/09/2022
गहू२१८९क्विंटल1225022502250
तांदूळनं. १क्विंटल3360042003800
तांदूळलुचाईक्विंटल1280028002800
हरभराकाट्याक्विंटल2410041004100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7
जिल्हा: मंबई बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
बाजरीलोकलक्विंटल78250035003000
साबुदाणालोकलक्विंटल1601620070006500
गहूलोकलक्विंटल3664255035503050
ज्वारीलोकलक्विंटल735280045003600
मकालोकलक्विंटल455280033003100
तांदूळलोकलक्विंटल10492240075004950
तांदूळबसमतीक्विंटल2072800096009000
चवळी बीलोकलक्विंटल185680090008000
हरभरालोकलक्विंटल1149540066006000
हरभरा डाळलोकलक्विंटल239580070006500
मसूरलोकलक्विंटल219660075007200
मसूर डाळलोकलक्विंटल596740080007800
मूगलोकलक्विंटल4548000105009500
मूग डाळलोकलक्विंटल109585001100010000
तूर डाळलोकलक्विंटल53289001100010000
उडीदलोकलक्विंटल49800088008500
उडीद डाळलोकलक्विंटल110585001100010000
वाटाणालोकलक्विंटल1714520080007000
बडिशेपलोकलक्विंटल151140001800016000
नारळलोकलक्विंटल8273120019001550
शेंगदाणेलोकलक्विंटल847110001300012000
तीललोकलक्विंटल86130001600014500
गुळलोकलक्विंटल233450050004750
साखरलोकलक्विंटल2978346236623562
अननसक्विंटल1260320055004350
चिकुक्विंटल116380052004500
कलिंगडक्विंटल1420200026002300
लिंबूलोकलक्विंटल139300060004500
मोसंबीक्विंटल3635300046003800
पपईक्विंटल1880160032002400
पेरुक्विंटल370360060004800
सफरचंदक्विंटल757155001700011250
संत्रीक्विंटल7175000105007750
सिताफळक्विंटल427700090008000
स्ट्रॉबेरीक्विंटल3600008000070000
खरबुजक्विंटल130250035003000
आलेलोकलक्विंटल910240040003200
अर्वीलोकलक्विंटल151300040003500
आवळालोकलक्विंटल132340048004100
बटाटाक्विंटल17044150021001800
बीटलोकलक्विंटल25240044003400
भेडीनं. १क्विंटल1619360048004200
दुधी भोपळालोकलक्विंटल418200040003000
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल44350070005300
ढेमसेलोकलक्विंटल19500080007000
फरस बीलोकलक्विंटल160400080006000
फ्लॉवरलोकलक्विंटल968200040003000
गाजरलोकलक्विंटल1080250040003300
गवारलोकलक्विंटल190400060005000
घेवडालोकलक्विंटल25500080006500
कढिपत्तालोकलक्विंटल170400044004200
कैरीलोकलक्विंटल154500060005500
काकडीनं. १क्विंटल809160020001800
कांदाक्विंटल8019120019001550
कांदा पातलोकलक्विंटल56080025001550
कारलीलोकलक्विंटल358300044003700
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल90250035003000
कोबीलोकलक्विंटल931160024002000
कोहळालोकलक्विंटल120250038003200
कोथिंबिरलोकलक्विंटल709250040003250
मका (कणीस)क्विंटल298200025002250
मेथी भाजीलोकलक्विंटल230150030002250
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल578300050004000
मुळालोकलक्विंटल8250035003000
पडवळलोकलक्विंटल20250035003000
पालकलोकलक्विंटल784120016001400
परवरलोकलक्विंटल140300050004000
फणस (भाजी)लोकलक्विंटल20200028002400
पुदिनालोकलक्विंटल1176001000800
रताळीलोकलक्विंटल733300044003700
शेपूलोकलक्विंटल10140025001950
शेवगालोकलक्विंटल4586000100008000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल345360040003800
सुरणलोकलक्विंटल490200030002500
टोमॅटोनं. १क्विंटल1648200024002200
तोंडलीलोकलक्विंटल760300070005000
मटारलोकलक्विंटल124120001600014000
वालवडलोकलक्विंटल41500080006500
वांगीलोकलक्विंटल935200040003000
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल214550090007300
तूपलोकलक्विंटल46000011000085000
आले (सुंठ)लोकलक्विंटल24130001600014500
चिंचलोकलक्विंटल1188000100009000
धनेलोकलक्विंटल344120001800015000
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल49800090008500
जिरेलोकलक्विंटल106180002400021000
काजूलोकलक्विंटल232600007000065000
लसूणक्विंटल176160030001800
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल1716500065005800
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल300200003500027500
मोहरीलोकलक्विंटल163600080007000
सुपारीलोकलक्विंटल13400005000045000
वेलचीलोकलक्विंटल78000010000090000
मिरेक्विंटल67400005000045000
दालचिनीक्विंटल110220002900025500
बदामक्विंटल646500006000055000
पिस्ताक्विंटल159100000160000130000
अंजीर (सुके)क्विंटल19600008000070000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)105166
जिल्हा: यवतमाळ बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
गहूलोकलक्विंटल70225023252287
हरभरालोकलक्विंटल124400042954147
तूरलालक्विंटल248700074057202
सोयाबिनपिवळाक्विंटल153475549754865
एकुण आवक (क्विंटलमधील)595
जिल्हा: रायगड बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
तांदूळकोलमक्विंटल20200025002200
बटाटालोकलक्विंटल282360038003600
दुधी भोपळानं. १क्विंटल40350037003600
गवारनं. १क्विंटल20500055005250
गवारलोकलक्विंटल99580060005800
घेवडानं. १क्विंटल20550060005750
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल25350040003750
काकडीनं. १क्विंटल70160018001700
कांदालालक्विंटल534180020001800
कारलीनं. १क्विंटल50400045004250
टोमॅटोलोकलक्विंटल267380040003800
वांगीनं. १क्विंटल40400045004250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1467
जिल्हा: लातूर बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
हरभरालालक्विंटल522380045254461
मूगहिरवाक्विंटल360652576817000
तूरक्विंटल69755077997674
तूरलालक्विंटल376630074007151
उडीदकाळाक्विंटल1374623577007100
सोयाबिनक्विंटल635505051515100
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2944440052715120
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6280
जिल्हा: वर्धा बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
गहूलोकलक्विंटल43205023152205
हरभरालोकलक्विंटल150385043254150
तूरलालक्विंटल150385043254150
सोयाबिनपिवळाक्विंटल266417549004750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)609
जिल्हा: वाशिम बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
गहूक्विंटल220230524552365
हरभराक्विंटल250385043604130
मूगक्विंटल25650075007200
तूरक्विंटल750673077007255
उडीदक्विंटल50630571256600
सोयाबिनक्विंटल1500449050404800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2795
जिल्हा: सांगली बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
बाजरीलोकलक्विंटल330240025002450
गहूलोकलक्विंटल942270035003100
ज्वारीशाळूक्विंटल685299035003245
तांदूळलोकलक्विंटल639275084005575
मटकीलोकलक्विंटल10085001350011000
उडीदलोकलक्विंटल50660070006800
सोयाबिनलोकलक्विंटल150450050004750
गुळलोकलक्विंटल11734320039413571
डाळींबलोकलक्विंटल32100080004500
मोसंबीलोकलक्विंटल144150040002750
पपईलोकलक्विंटल350017001100
सफरचंदलोकलक्विंटल302250055004000
सिताफळलोकलक्विंटल341000100005500
बटाटालोकलक्विंटल393180021001950
कांदालोकलक्विंटल228930020001150
हळद/ हळकुंडराजापुरीक्विंटल139500065505745
एकुण आवक (क्विंटलमधील)17966
जिल्हा: सातारा बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
भेडीलोकलक्विंटल12400045004250
काकडीनं. २क्विंटल9120016001400
कांदालोकलक्विंटल2570015001100
कोबीलोकलक्विंटल15150018001650
टोमॅटोलोकलक्विंटल70150030002250
वांगीलोकलक्विंटल12350045004000
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल12350045004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)155
जिल्हा: सोलापूर बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
गहूशरबतीक्विंटल1510230032752750
ज्वारीमालदांडीक्विंटल8261029512815
तांदूळमसुराक्विंटल1486300063103790
मूगहिरवाक्विंटल97661372136913
उडीदकाळाक्विंटल1560600076506825
उडीदमोगलाईक्विंटल9570560005805
सोयाबिनकाळाक्विंटल53330049804750
बोरलोकलक्विंटल380016001200
चिकुलोकलक्विंटल8200040003000
डाळींबलोकलक्विंटल18571000130004500
डाळींबभगवाक्विंटल4562000111006000
केळीहायब्रीडक्विंटल100552751650
लिंबूलोकलक्विंटल21150043003000
मोसंबीलोकलक्विंटल89200050003000
पपईलोकलक्विंटल17500500500
पेरुलोकलक्विंटल23150070004000
सफरचंदलोकलक्विंटल103400090007000
सिताफळलोकलक्विंटल591000100005000
अंबाडी भाजीलोकलनग162400700500
बटाटालोकलक्विंटल40480017501650
भेडीक्विंटल10150045003300
भेडीलोकलक्विंटल31150040002500
चाकवतलोकलनग3085001000700
फ्लॉवरलोकलनग198064022401200
गाजरलोकलक्विंटल9160030002000
गवारलोकलक्विंटल15200055003000
घेवडालोकलक्विंटल3500065005000
काकडीक्विंटल3860041001500
काकडीलोकलक्विंटल34100065003000
कांदाक्विंटल2375020601570
कांदालालक्विंटल1244610025001100
कांदा पातलोकलनग295400700500
कारलीक्विंटल3200035003000
कारलीलोकलक्विंटल9150035002500
कोबीलोकलक्विंटल11970014001000
कोथिंबिरनग211541814
कोथिंबिरलोकलनग562770015001000
मेथी भाजीलोकलनग338080015001000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल1750025001000
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल4100050003000
पालकलोकलनग2253300700500
राजगिरालोकलनग716300700400
शेपूलोकलनग23388001000800
दोडका (शिराळी)क्विंटल10220046002900
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल1750025001000
टोमॅटोक्विंटल4930021001300
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल2050025001000
टोमॅटोवैशालीक्विंटल5142002000800
वांगीक्विंटल2470053003400
वांगीलोकलक्विंटल36100040002500
आले (सुंठ)क्विंटल1300030003000
लसूणलोकलक्विंटल10490026001300
मिरची (हिरवी)क्विंटल20150031002500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल117200040003000
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल350002200018000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)21539
जिल्हा: हिंगोली बाजारभाव 
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/09/2022
गहूशरबतीक्विंटल66140025151957
ज्वारीलोकलक्विंटल35150024601980
मूगहिरवाक्विंटल5590069006400
तूरगज्जरक्विंटल44669971956947
उडीदकाळाक्विंटल19550071006300
सोयाबिनलोकलक्विंटल400460050004800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)569

बघा कालचा बाजारभाव

बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top