कृषी महाराष्ट्र

बाजारभाव (शुक्रवार, ७ ऑक्टोबर २०२२)

बाजारभाव (शुक्रवार, ७ ऑक्टोबर २०२२) – Market Price

 

जिल्हा: अकोला
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
गहूलोकलक्विंटल20227523252320
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल1160016001600
हरभरालोकलक्विंटल55369542503900
मूगहिरवाक्विंटल16469571556700
तूरलालक्विंटल100600074507350
उडीदकाळाक्विंटल27365577105755
सोयाबिनपिवळाक्विंटल955415049504500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1174

 

जिल्हा: अमरावती
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
बाजरीक्विंटल3180020001900
गहूलोकलक्विंटल21235025002425
गहू१४७क्विंटल3225023002275
ज्वारीलोकलक्विंटल3170020001850
मकालालक्विंटल3200021002050
हरभरालोकलक्विंटल3400043504175
मूगमोगलीक्विंटल3620071006650
तूरलालक्विंटल3680073507075
उडीदलोकलक्विंटल3600065006250
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल126630071006700
सोयाबिनलोकलक्विंटल921470049254812
तीलपांढराक्विंटल6110001200011500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1098

 

जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल4200020002000
गहू२१८९क्विंटल2190019001900
उडीदकाळाक्विंटल2450045004500
डाळींबक्विंटल4591250120003750
कलिंगडक्विंटल14500900700
लिंबूक्विंटल11300040003525
पपईक्विंटल17150025002000
सिताफळक्विंटल15150030002250
आलेक्विंटल40225032502675
बटाटाक्विंटल321180021501975
भेडीक्विंटल17200027502375
दुधी भोपळाक्विंटल1690016001250
फ्लॉवरक्विंटल32165024502050
गाजरक्विंटल1400040004000
गवारक्विंटल4600065006275
घेवडाक्विंटल1500050005000
घोसाळी (भाजी)क्विंटल1300030003000
काकडीक्विंटल37100016501300
कांदाउन्हाळीक्विंटल240730026001400
कारलीक्विंटल13200030002500
कोबी—-क्विंटल18125019001575
कोथिंबिरनग590092718
लसूणक्विंटल46125025001850
मेथी भाजीनग4350102015
ढोवळी मिरचीक्विंटल10150020001750
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल7400060005000
पालकनग275081511
शेपूनग2500101512
दोडका (शिराळी)क्विंटल13175026002175
टोमॅटोक्विंटल42115022501675
वाल पापडीक्विंटल3200030002550
वांगीक्विंटल16325047504000
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल12300040003550
मिरची (हिरवी)क्विंटल34400050004525
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3615

 

जिल्हा: उस्मानाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
गहूबन्सीक्विंटल1180018001800
ज्वारीपांढरीक्विंटल3245124712461
खपलीलोकलक्विंटल2180018001800
हरभरालालक्विंटल1470047004700
मूगहिरवाक्विंटल34450081826341
उडीदलोकलक्विंटल200520071726186
करडईसफेदक्विंटल1495049504950
सोयाबिनपिवळाक्विंटल810450050314766
लिंबूकागदीक्विंटल3200042003100
आलेक्विंटल6260032002900
भेडीक्विंटल4150035002500
फ्लॉवरक्विंटल8300060004500
गवारक्विंटल9200050003500
काकडीक्विंटल7120015001350
कांदालालक्विंटल5150016001550
कारलीहायब्रीडक्विंटल9150033002400
कोबीहायब्रीडक्विंटल19200025002250
कोथिंबिरनग13245001200850
ढोवळी मिरचीक्विंटल3150050003250
पालकनग183400700550
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल4200040003000
वांगीक्विंटल8200050003500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल23300051004050
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1160

 

जिल्हा: औरंगाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल27175020561993
गहूलोकलक्विंटल77225024262338
गहूबन्सीक्विंटल30228127112566
ज्वारीरब्बीक्विंटल13217625002325
ज्वारीशाळूक्विंटल6260930092809
हरभराक्विंटल1325232523252
मूगक्विंटल14630071506725
तूरक्विंटल2665266526652
उडीदकाळाक्विंटल4599059905990
सोयाबिनक्विंटल45400048004400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)219

 

जिल्हा: कोल्हापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
कांदाक्विंटल191550022001200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1915

 

जिल्हा: चंद्रपुर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल341245027002675
एकुण आवक (क्विंटलमधील)341

 

जिल्हा: जळगाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
बाजरीलोकलक्विंटल5230023002300
गहू२१८९क्विंटल20221122252215
ज्वारीपांढरीक्विंटल5210023112275
ज्वारीदादरक्विंटल106245026502650
मकालालक्विंटल30175017501750
उडीदकाळाक्विंटल75500070006000
सोयाबिनक्विंटल49450045004500
तीलगोपीक्विंटल6100001080010800
लिंबूक्विंटल15100015001200
लिंबूलोकलक्विंटल33300030003000
मोसंबीक्विंटल12100025001800
सिताफळलोकलक्विंटल13300050003500
आलेक्विंटल35200035003000
आवळालोकलक्विंटल7150025002000
बटाटाक्विंटल200150020001800
भेडीलोकलक्विंटल62115015001350
भोपळालोकलक्विंटल5150015001500
दुधी भोपळाक्विंटल7100010001000
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल11300037503250
फ्लॉवरलोकलक्विंटल55225027502500
गवारक्विंटल1500050005000
गवारलोकलक्विंटल8250030002800
काकडीलोकलक्विंटल797501000850
कांदालालक्विंटल2404001500950
कांदाउन्हाळीक्विंटल180020017511350
कारलीलोकलक्विंटल26200025002000
कोबीलोकलक्विंटल44125015001350
कोथिंबिरलोकलक्विंटल39350045004000
लसूणलोकलक्विंटल8080030002000
मेथी भाजीलोकलक्विंटल29250032502750
ढोवळी मिरचीक्विंटल5250025002500
मुळालोकलक्विंटल2200020002000
पालकलोकलक्विंटल10235023502350
टोमॅटोवैशालीक्विंटल104125020001650
वाल भाजीलोकलक्विंटल4400040004000
वाल पापडीलोकलक्विंटल16200030002500
वांगीलोकलक्विंटल59250032502750
मिरची (हिरवी)क्विंटल7330033003300
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल30250035003000
मिरची (हिरवी)लवंगीक्विंटल40300040003500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3374

 

जिल्हा: जालना
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल3195022002051
गहू२१८९क्विंटल4200025002350
ज्वारीशाळूक्विंटल4215023262200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल110400048504800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)121
जिल्हा: ठाणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
चिकुहायब्रीडक्विंटल3400060005000
मोसंबीहायब्रीडक्विंटल3400060005000
पपईहायब्रीडक्विंटल3250035003000
पेरुहायब्रीडक्विंटल3300060004500
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल36000120009000
संत्रीहायब्रीडक्विंटल3300050004000
सिताफळहायब्रीडक्विंटल3400060005000
आलेहायब्रीडक्विंटल3500060005500
बटाटानं. १क्विंटल3160022001900
भेडीहायब्रीडक्विंटल46325040003600
भोपळाहायब्रीडक्विंटल3160020001800
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल3140020001700
दुधी भोपळाहायब्रीडनग166121614
काकडीहायब्रीडक्विंटल3100014001200
कांदाहायब्रीडक्विंटल3120017001400
कांदा पातहायब्रीडनग3153525
कारलीहायब्रीडक्विंटल42200027502375
कोबीहायब्रीडक्विंटल3200030002500
कोथिंबिरहायब्रीडनग3105030
लसूणहायब्रीडक्विंटल3400070005500
मेथी भाजीहायब्रीडनग3204030
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल34410046504325
मुळाहायब्रीडनग3253530
पालकहायब्रीडनग3101512
शेवगाहायब्रीडक्विंटल3120001400013000
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल3150020001700
सुरणहायब्रीडक्विंटल3280032003000
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल3200036002800
तोंडलीहायब्रीडक्विंटल3400050004500
मटारहायब्रीडक्विंटल3220002400023000
वांगीहायब्रीडक्विंटल42300040003500
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल3400060005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)230
जिल्हा: नागपूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
गहूक्विंटल75200622832150
गहूलोकलक्विंटल200231824222396
गहूशरबतीक्विंटल156260029002825
तांदूळलुचाईक्विंटल20240026002550
तांदूळचिनोरक्विंटल50450048004725
तांदूळपरमलक्विंटल30270030002925
हरभरालोकलक्विंटल116420043254294
तूरलालक्विंटल35697872367172
सोयाबिनलोकलक्विंटल1944430049014751
सोयाबिनपिवळाक्विंटल25400045154400
अननसलोकलक्विंटल129100050004000
चिकुलोकलक्विंटल66150030002625
डाळींबलोकलक्विंटल6512000120009500
केळीभुसावळीक्विंटल107450550525
लिंबूलोकलक्विंटल2200030002500
मोसंबीनं. १क्विंटल1500280032003100
मोसंबीनं. २क्विंटल500200024002350
मोसंबीनं. ३क्विंटल281120016001500
सफरचंदहायब्रीडक्विंटल40110001300012500
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल100500070006500
संत्रीलोकलक्विंटल922100027002250
सिताफळलोकलक्विंटल1350045004000
भेडीलोकलक्विंटल890015001200
भेडीहायब्रीडक्विंटल19104515001325
दुधी भोपळालोकलक्विंटल4140018001600
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल8250035003000
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल18102515001305
ढेमसेलोकलक्विंटल1500060005500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल12250035003000
गवारहायब्रीडक्विंटल10405550004535
काकडीलोकलक्विंटल7100020001500
काकडीहायब्रीडक्विंटल17105015001320
कांदालोकलक्विंटल18120016001400
कारलीलोकलक्विंटल3300040003500
कारलीहायब्रीडक्विंटल10357540003745
कोहळाहायब्रीडक्विंटल16203525002315
कोथिंबिरलोकलक्विंटल8700090008000
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल13100001500013000
मुळालोकलक्विंटल1300040003500
पालकलोकलक्विंटल2250035003000
पालकहायब्रीडक्विंटल14407550004755
टोमॅटोलोकलक्विंटल28300040003500
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल21305535003335
तोंडलीलोकलक्विंटल1150025002000
वांगीलोकलक्विंटल18250035003000
वांगीहायब्रीडक्विंटल20203525002315
धनेलोकलक्विंटल27100001050010375
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल7450055005000
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल15504560005525
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7276
जिल्हा: नाशिक
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
बाजरी८२०३क्विंटल174180023001950
गहू२१८९क्विंटल39226126832436
हरभरालोकलक्विंटल3357048004201
मूगक्विंटल2710172527211
मूगहिरवाक्विंटल43200077007151
उडीदक्विंटल1390146014601
सोयाबिनपिवळाक्विंटल24350147474501
सोयाबिनपांढराक्विंटल68370150905031
डाळींबक्विंटल24250105507250
कांदाउन्हाळीक्विंटल1867054019481520
एकुण आवक (क्विंटलमधील)19048
जिल्हा: परभणी
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल3220022002200
मूगहिरवाक्विंटल3689968996899
तूरपांढराक्विंटल10690369036903
सोयाबिनपिवळाक्विंटल222410148004401
एकुण आवक (क्विंटलमधील)238
जिल्हा: पालघर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
तांदूळक्विंटल480319048504010
एकुण आवक (क्विंटलमधील)480
जिल्हा: पुणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
बाजरीमहिकोक्विंटल340290031003000
गहूशरबतीक्विंटल357470052004950
ज्वारीमालदांडीक्विंटल660400048004400
मकालालक्विंटल1260027002650
नाचणी/ नागलीलोकलक्विंटल3370039003800
तांदूळबसमतीक्विंटल357000106008800
तांदूळमसुराक्विंटल338250027002600
तांदूळकोलमक्विंटल586420070005600
हरभराक्विंटल34540057005550
मसूरक्विंटल32690077007300
मूगहिरवाक्विंटल31780080007900
उडीदक्विंटल3800090008500
वाटाणाक्विंटल33550062005850
शेंगदाणेघुंगरुक्विंटल432103001110010700
गुळनं. १क्विंटल420353837063634
गुळनं. २क्विंटल204327633263301
अननसलोकलक्विंटल181230038003050
बोरलोकलक्विंटल64100022001600
चिकुलोकलक्विंटल61250040003250
डाळींबलोकलक्विंटल10600060006000
द्राक्षलोकलक्विंटल33500070006000
कलिंगडलोकलक्विंटल21050015001000
केळीलोकलक्विंटल391500700004250
लिंबूलोकलक्विंटल507180040002900
मोसंबीलोकलक्विंटल381185040002950
पपईलोकलक्विंटल718125021001675
पेअरक्विंटल1596000130009500
पेरुलोकलक्विंटल329200050003500
प्लमलोकलक्विंटल21300040003500
सफरचंदलोकलक्विंटल2763450080006250
संत्रीलोकलक्विंटल277400070005500
सिताफळलोकलक्विंटल411300070005000
आवळालोकलक्विंटल15200040003000
खरबुजलोकलक्विंटल17100025001800
शहाळेलोकलक्विंटल11604001300900
आलेलोकलक्विंटल486206732672667
अंबाडी भाजीलोकलनग1350677
आंबट चुकालोकलनग900587
अर्वीलोकलक्विंटल7180020001900
बटाटाक्विंटल2000160023002000
बटाटालोकलक्विंटल7279150021001800
बीटलोकलक्विंटल166140020671733
भेडीक्विंटल86100020001500
भेडीलोकलक्विंटल922200032502625
भोपळालोकलक्विंटल4580016001200
दुधी भोपळाक्विंटल52150025002000
दुधी भोपळालोकलक्विंटल560105024001725
चाकवतलोकलनग200555
चवळी (शेंगा)क्विंटल20400050004500
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल56225035002875
चवळी (पाला)लोकलनग2580111212
ढेमसेलोकलक्विंटल14150030002250
फ्लॉवरक्विंटल133250035003000
फ्लॉवरलोकलक्विंटल849140022751838
गाजरक्विंटल50300040003000
गाजरलोकलक्विंटल409225045003375
गवारक्विंटल45400060005000
गवारलोकलक्विंटल345366753334500
घेवडालोकलक्विंटल228400056674833
घोसाळी (भाजी)लोकलक्विंटल96233338333083
कढिपत्तालोकलक्विंटल29225030002625
कैरीलोकलक्विंटल14650075007000
काकडीक्विंटल9450015001000
काकडीलोकलक्विंटल1705100019501475
कांदाक्विंटल300100016001300
कांदालोकलक्विंटल970182515501188
कांदा पातलोकलनग1470098514
करडई (भाजी)लोकलनग230687
कारलीक्विंटल62400050004500
कारलीलोकलक्विंटल403250035003000
कोबी—-क्विंटल155200030002500
कोबीलोकलक्विंटल900127521501713
कोहळालोकलक्विंटल90100025001750
कोथिंबिरनग18650100030001500
कोथिंबिरलोकलनग163160112016
लसूणलोकलक्विंटल638166731672417
मका (कणीस)लोकलक्विंटल272120016001400
मेथी भाजीनग6950100020001500
मेथी भाजीलोकलक्विंटल1050151716
मेथी भाजीलोकलनग18850142218
ढोवळी मिरचीक्विंटल102400060005000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल539300045003750
मुळालोकलनग182081310
पडवळलोकलक्विंटल43180030002400
पालकनग2350100015001250
पालकलोकलनग1932091211
परवरलोकलक्विंटल84250035003000
पावटा (भाजी)लोकलक्विंटल67300060004500
पुदिनालोकलनग17800365
राजगिरालोकलनग2375677
रताळीलोकलक्विंटल18160020001800
शेपूनग240080012001000
शेपूलोकलनग150258109
शेवगाक्विंटल14400060005000
शेवगालोकलक्विंटल55600090007500
दोडका (शिराळी)क्विंटल57350045004000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल511200040003000
सुरणलोकलक्विंटल131200027502375
टोमॅटोक्विंटल186250035003000
टोमॅटोलोकलक्विंटल3527132524001863
तोंडलीलोकलक्विंटल134250030002750
मटारलोकलक्विंटल267500120009750
वाल भाजीलोकलक्विंटल3300050004000
वालवडक्विंटल37600080007000
वालवडलोकलक्विंटल43300060004500
वांगीक्विंटल68400060005000
वांगीलोकलक्विंटल801310045003800
फरशीक्विंटल42400060005000
धनेक्विंटल2120001700014500
मिरची (हिरवी)क्विंटल215500070006000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल3920312543753750
अस्टरक्विंटल2480001200010000
अस्टरनग517102015
गुलाबक्विंटल10100001500012500
गुलाबनं. १नग79996010080
गुलाबलोकलनग9805103020
गुलछडीक्विंटल51300060004500
जास्वंदनग5230111
लिलीनग2688102015
शेवंतीक्विंटल113500070006000
शेवंतीनग10100200150
शेवंतीनं. १क्विंटल29500080006500
झेंडूलोकलक्विंटल910200050003500
जुईक्विंटल1200004000030000
कागडाक्विंटल9100003000020000
तुळजापुरीक्विंटल41300070004500
बिजलीक्विंटल11500080006500
चाफानग75400111
गलटॅापनग15051510
गोल्डन / डि.जीनग104051510
ग्लॅडीओनग1650103020
जिप्सिनग8796010080
कोंबडा (फुल)नग15051510
जरबेरानग6678103020
कार्नेशननग10206010080
एकुण आवक (क्विंटलमधील)51950
जिल्हा: बुलढाणा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
गहूलोकलक्विंटल104189023632165
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल15203020452040
मकापिवळीक्विंटल212140020451625
हरभरालोकलक्विंटल95350043004000
हरभराचाफाक्विंटल12377047504105
मूगचमकीक्विंटल24500071756525
तूरलालक्विंटल160610073287050
उडीदकाळाक्विंटल11520095508000
सोयाबिनलोकलक्विंटल640400050304700
सोयाबिनपिवळाक्विंटल259350149014246
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1532
जिल्हा: मंबई
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
अननसक्विंटल1070200050003500
चिकुक्विंटल56420052004700
डाळींबक्विंटल36680001300010500
कलिंगडक्विंटल380140024001900
लिंबूलोकलक्विंटल286300060004500
मोसंबीक्विंटल1510250050003750
पपईक्विंटल1015120025001850
पेरुक्विंटल259250060004250
सफरचंदक्विंटल506860001400010000
संत्रीक्विंटल482300070005000
सिताफळक्विंटल712600080007000
खरबुजक्विंटल74220028002500
आलेलोकलक्विंटल605260056004100
अर्वीलोकलक्विंटल163300040003500
बटाटाक्विंटल9838150021001800
भेडीनं. १क्विंटल2095300036003300
भोपळालोकलक्विंटल380140028002100
दुधी भोपळालोकलक्विंटल605100025001800
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल37300060004500
ढेमसेलोकलक्विंटल16400060005000
फरस बीलोकलक्विंटल22400050004500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल1480160030002300
गाजरलोकलक्विंटल1308280040003400
गवारलोकलक्विंटल295400060005000
घेवडालोकलक्विंटल53400070005500
कढिपत्तालोकलक्विंटल184350045004000
कैरीलोकलक्विंटल134500060005500
काकडीनं. १क्विंटल608140018001600
कांदाक्विंटल8171120020001600
कांदा पातलोकलक्विंटल38480020001400
कारलीलोकलक्विंटल341300040003500
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल12300035003300
कोबीलोकलक्विंटल1174160024002000
कोहळालोकलक्विंटल50280038003300
कोथिंबिरलोकलक्विंटल897200035002250
मका (कणीस)क्विंटल49200025002250
मेथी भाजीलोकलक्विंटल226200030002500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल808300060004500
मुळालोकलक्विंटल9300035003250
पडवळलोकलक्विंटल32280036003200
पालकलोकलक्विंटल594120015001350
फणस (भाजी)लोकलक्विंटल40250030002800
पुदिनालोकलक्विंटल1558001000900
लसूणक्विंटल77150030001750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)42814
जिल्हा: यवतमाळ
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
सोयाबिनपिवळाक्विंटल370500052005100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)370
जिल्हा: रत्नागिरी
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
आलेनं. २क्विंटल50400045004200
भेडीनं. २क्विंटल58600065006300
फ्लॉवरनं. १क्विंटल61550070006500
गाजरनं. २क्विंटल40450050004800
गवारनं. २क्विंटल47700075007200
घेवडानं. २क्विंटल60850090008800
काकडीक्विंटल60200025002300
कारलीनं. २क्विंटल52400050004500
कोबीनं. २क्विंटल60260032002800
कोथिंबिरनं. २नग6300152018
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल60650070006800
टोमॅटोनं. १क्विंटल300380040003900
वांगीनं. ३क्विंटल60450050004800
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल55550060005800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)963
जिल्हा: रायगड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
तांदूळकोलमक्विंटल20200025002200
कारलीलोकलक्विंटल108580060005800
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल96650067006500
मटारलोकलक्विंटल96100001100010000
वांगीलोकलक्विंटल99580060005800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)419
जिल्हा: लातूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
हरभरालालक्विंटल415380045314400
मूगहिरवाक्विंटल562480169506550
तूरलालक्विंटल228590075017400
उडीदकाळाक्विंटल1235550070146350
सोयाबिनक्विंटल875510051425121
सोयाबिनपिवळाक्विंटल5804400051905000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)9119
जिल्हा: वाशिम
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल15165022002000
हरभराचाफाक्विंटल300370043004000
मूगचमकीक्विंटल6550060005800
तूरलालक्विंटल710680071757000
उडीदकाळाक्विंटल50420062006000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1350447550714925
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2431
जिल्हा: सांगली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
डाळींबभगवाक्विंटल82210002850014700
आलेलोकलक्विंटल9150025002010
भेडीलोकलक्विंटल14300050003900
दुधी भोपळानं. १क्विंटल7100015001250
काकडीलोकलक्विंटल23600800700
कारलीलोकलक्विंटल18200030002500
कोबीनं. २क्विंटल14150020001800
ढोवळी मिरचीनं. १क्विंटल10450060005300
पावटा (भाजी)लोकलक्विंटल3600070006550
टोमॅटोनं. १क्विंटल34180040002700
वांगीलोकलक्विंटल32150050003300
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल8400050004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)994
जिल्हा: सातारा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
आलेलोकलक्विंटल9250030002750
बटाटालोकलक्विंटल15200023002150
भेडीलोकलक्विंटल12100020001500
कोबीलोकलक्विंटल12120015001350
टोमॅटोलोकलक्विंटल70200040003000
वांगीलोकलक्विंटल10400050004500
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल10500065005750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)138
जिल्हा: सोलापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
डाळींबभगवाक्विंटल2722000110006000
भेडीक्विंटल1490038002100
काकडीक्विंटल2050040001500
कांदाक्विंटल2835018401500
कारलीक्विंटल9180033002500
कोथिंबिरनग197051511
दोडका (शिराळी)क्विंटल10100056002500
टोमॅटोक्विंटल5870024001600
वांगीक्विंटल2660071003900
मिरची (हिरवी)क्विंटल15170042003600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)452
जिल्हा: हिंगोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
गहूलोकलक्विंटल58200022002100
गहूशरबतीक्विंटल55159026002095
ज्वारीलोकलक्विंटल15188526051885
मूगहिरवाक्विंटल3610066006350
तूरगज्जरक्विंटल15695070757012
उडीदकाळाक्विंटल3500060005500
सोयाबिनलोकलक्विंटल190460050694834
सोयाबिनपिवळाक्विंटल229430048004550
हळद/ हळकुंडक्विंटल900550066606080
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1468

श्रोत :- msamb.com

agriculture information in marathi, apmc pune, apmc pune bajarbha, apmc pune market, apmc pune market rates, apmc pune market rates today, apmc vashi market rate today, bajar bhav maharashtra, bajar market bhav, bajarbhav, krushi maharashtra, maharashtra bazar bhav, maharashtra mandi bhav today, market bajar bhav, mumbai vashi market bazar bhav today, online bajar bhav, today bajar bhav, vashi market bazar bhav, vashi market bazar bhav today, vashi market rate today, vashi market rate today marathi, कृषी महाराष्ट्र, मुंबई वाशी मार्केट बाजार भाव, वाशी मार्केट आजचे बाजार भाव, वाशी मार्केट रेट टुडे बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव बाजारभाव

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top