कृषी महाराष्ट्र

बाजारभाव (शनिवार, १५ ऑक्टोबर २०२२)

बाजारभाव (शनिवार, १५ ऑक्टोबर २०२२)

 

जिल्हा: अकोला बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
गहूलोकलक्विंटल133217523602270
गहूशरबतीक्विंटल20280029302830
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल5280028002800
हरभरालोकलक्विंटल490387546554293
मूगहिरवाक्विंटल57455069856070
तूरलालक्विंटल626500079007200
उडीदकाळाक्विंटल45410069005950
सोयाबिनपिवळाक्विंटल3243378050054523
मोहरीलोकलक्विंटल2510052005150
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4621
जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
बाजरीक्विंटल43190020001950
गहूक्विंटल30230024002350
ज्वारीक्विंटल81240027512575
मकालोकलक्विंटल1180018001800
हरभराक्विंटल10387640003938
मूगक्विंटल247550072016350
तूरक्विंटल42550060005750
उडीदक्विंटल102400068005400
एरंडीक्विंटल1600060006000
जवसक्विंटल4600060006000
सोयाबिनक्विंटल269419647264476
सुर्यफुलक्विंटल1180018001800
गुळक्विंटल52275048003775
डाळींबक्विंटल27200035002750
लिंबूक्विंटल9200030002525
मोसंबीक्विंटल17150025002000
पपईक्विंटल8150022001850
सिताफळक्विंटल8150025002000
आलेक्विंटल31225035002875
बटाटाक्विंटल257180021501975
भेडीक्विंटल13150022501875
दुधी भोपळाक्विंटल10115012501200
फ्लॉवरक्विंटल19125018501550
गाजरक्विंटल1400040004000
गवारक्विंटल5300055004275
घेवडाक्विंटल1500050005000
घोसाळी (भाजी)क्विंटल1200020002000
काकडीक्विंटल2975012001000
कारलीक्विंटल9125022501725
कोबी—-क्विंटल1790016001250
कोथिंबिरनग560081311
लसूणक्विंटल20150027502125
मेथी भाजीनग375081511
ढोवळी मिरचीक्विंटल6150020001750
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल5250050003800
पालकनग230081210
शेपूनग345081310
दोडका (शिराळी)क्विंटल13125021001700
टोमॅटोक्विंटल33100022001600
वाल पापडीक्विंटल2120018001500
वालवडक्विंटल3250035003000
वांगीक्विंटल13225037503000
पिकेडोरक्विंटल5150030002300
मिरची (हिरवी)क्विंटल33300042503650
मिरची (लाल)क्विंटल490001550012250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1482
जिल्हा: उस्मानाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
ज्वारीपांढरीक्विंटल8230126002450
मूगहिरवाक्विंटल1500050005000
उडीदलोकलक्विंटल3510061006000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल21450050004800
बटाटाक्विंटल40240025002450
काकडीक्विंटल10100018001350
कांदालालक्विंटल5190022002050
कोबीहायब्रीडक्विंटल14100020001500
कोथिंबिरनग5615001000750
शेपूनग2435001000750
वांगीक्विंटल5200060004000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल18150040002750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)125
जिल्हा: औरंगाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल37222624452400
गहूबन्सीक्विंटल25235126512391
ज्वारीरब्बीक्विंटल3197628412000
हरभराक्विंटल2455245524552
तीलपांढराक्विंटल1930093009300
कांदाउन्हाळीक्विंटल313050025501650
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3198
जिल्हा: कोल्हापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
लिंबूक्विंटल83150050003000
मोसंबीक्विंटल23240048003000
फ्लॉवरक्विंटल1323501500800
कांदाक्विंटल592170027001700
कोबी—-क्विंटल186100020001300
कोथिंबिरक्विंटल20400085006000
मेथी भाजीक्विंटल26400065005000
टोमॅटोक्विंटल25510045002500
वांगीक्विंटल11580055003300
मिरची (हिरवी)क्विंटल138100025001500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6899
जिल्हा: गडचिरोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल98217524502274
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल94140019251719
एकुण आवक (क्विंटलमधील)192
जिल्हा: गोंदिया
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
भात – धानएच.एम.टीक्विंटल23220122222212
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल72245027002575
भात – धानसोनालिकाक्विंटल25201120162014
एकुण आवक (क्विंटलमधील)120
जिल्हा: चंद्रपुर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल75270028002750
सोयाबिनपिवळाक्विंटल52320041003900
लिंबूक्विंटल4300050004000
बटाटाक्विंटल217180021002000
बीटक्विंटल3150025002000
भेडीक्विंटल11100020001500
चवळी (शेंगा)क्विंटल177001000800
चवळी (पाला)क्विंटल6100020001500
गाजरक्विंटल4200030002500
काकडीक्विंटल67001000800
कांदापांढराक्विंटल280200025002200
कारलीक्विंटल5200030002500
कोबी—-क्विंटल13380015001000
कोहळाक्विंटल37001000800
कोथिंबिरक्विंटल83200040003000
लसूणक्विंटल131200030002500
मेथी भाजीक्विंटल7300050004000
मुळाक्विंटल1080015001000
पालकक्विंटल5200030002500
टोमॅटोक्विंटल460150025002000
तूर भाजीक्विंटल15300050004000
वाल भाजीक्विंटल27200040003000
वांगीक्विंटल11380015001000
मिरची (हिरवी)क्विंटल135200030002500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1802
जिल्हा: जळगाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
गहूलोकलक्विंटल50220024002400
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल40220023522352
ज्वारीदादरक्विंटल95245026632563
मकालालक्विंटल598165018881888
हरभराचाफाक्विंटल24410042004200
मूगचमकीक्विंटल10565062505900
उडीदकाळाक्विंटल119550075006500
सोयाबिनक्विंटल34470048314775
सोयाबिनलोकलक्विंटल40453146004600
डाळींबगणेशक्विंटल113500100007500
लिंबूक्विंटल10120020001500
मोसंबीक्विंटल12150030002200
पेरुलोकलक्विंटल5100010001000
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल70400085006500
सिताफळलोकलक्विंटल20250045003500
आवळालोकलक्विंटल6350035003500
बटाटाक्विंटल250130018001600
भेडीलोकलक्विंटल305001000700
भोपळालोकलक्विंटल4150015001500
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल9300045003500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल20200030002500
गाजरलोकलक्विंटल3150015001500
गवारलोकलक्विंटल11150025002000
काकडीलोकलक्विंटल10500700600
कांदालालक्विंटल69440016251000
कारलीलोकलक्विंटल10200035002500
कोबीलोकलक्विंटल205001000700
कोथिंबिरलोकलक्विंटल15200040003000
मेथी भाजीलोकलक्विंटल5500050005000
मुळालोकलक्विंटल3100010001000
पालकलोकलक्विंटल2300030003000
टोमॅटोवैशालीक्विंटल25150030002500
वाल पापडीलोकलक्विंटल2350035003500
वांगीलोकलक्विंटल25200035003000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल50250040003000
मिरची (हिरवी)लवंगीक्विंटल32250030002800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2364
जिल्हा: जालना
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
गहू२१८९क्विंटल5220025002450
ज्वारीशाळूक्विंटल10185023752300
सोयाबिनपिवळाक्विंटल100371649014800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)115
जिल्हा: नांदेड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
गहूक्विंटल4200023012150
ज्वारीक्विंटल6221122112211
सोयाबिनपिवळाक्विंटल476301248233918
एकुण आवक (क्विंटलमधील)486
जिल्हा: नागपूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
गहूलोकलक्विंटल97230024402405
गहूशरबतीक्विंटल200240027002625
तांदूळलुचाईक्विंटल4240026002550
तांदूळचिनोरक्विंटल5450048004725
तांदूळपरमलक्विंटल3270030002925
हरभरालालक्विंटल118430045004450
वाटाणालोकलक्विंटल58000100009500
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल20400045004250
सोयाबिनलोकलक्विंटल2615430049504787
अननसलोकलक्विंटल37100050004000
चिकुलोकलक्विंटल5150030002625
डाळींबभगवाक्विंटल8120001300010250
केळीभुसावळीक्विंटल14450550525
लिंबूलोकलक्विंटल41225027502588
मोसंबीनं. १क्विंटल2000260030002900
मोसंबीनं. २क्विंटल700200024002300
मोसंबीनं. ३क्विंटल136120016001500
फणसलोकलक्विंटल450250030002875
सफरचंदक्विंटल10110001300012500
सफरचंदलोकलक्विंटल5400060005500
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल20500070006500
संत्रीलोकलक्विंटल276120030002550
सिताफळलोकलक्विंटल50100001500013750
आलेलोकलक्विंटल954245037003350
बटाटालोकलक्विंटल3266180020001950
बीटलोकलक्विंटल80250030002875
भेडीलोकलक्विंटल122125018001688
भेडीहायब्रीडक्विंटल17108515001365
दुधी भोपळालोकलक्विंटल330100012001150
चवळी (शेंगा)क्विंटल110150025002250
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल15202525002305
चवळी (पाला)लोकलक्विंटल61175021001975
ढेमसेलोकलक्विंटल25300032003150
फ्लॉवरलोकलक्विंटल458200025002338
गाजरलोकलक्विंटल240250030002875
गवारलोकलक्विंटल170250030002850
गवारहायब्रीडक्विंटल8405050004530
काकडीलोकलक्विंटल181100014501338
काकडीहायब्रीडक्विंटल14253530002725
कांदालोकलक्विंटल15100016001500
कांदालालक्विंटल2600100025002125
कांदापांढराक्विंटल1074100025002125
कारलीलोकलक्विंटल100200025002375
कारलीहायब्रीडक्विंटल8406550004530
कोबीलोकलक्विंटल700180022002100
कोहळालोकलक्विंटल300150018001725
कोहळाहायब्रीडक्विंटल12253030002720
कोथिंबिरलोकलक्विंटल3700080007600
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल14803590008525
लसूणलोकलक्विंटल4300035003400
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल170350045004250
मुळालोकलक्विंटल150150020001875
पालकलोकलक्विंटल120200022002150
पालकहायब्रीडक्विंटल16254530002715
परवरलोकलक्विंटल100250027002650
टोमॅटोलोकलक्विंटल815300038003575
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल15407045004330
टोमॅटोवैशालीक्विंटल400200030002750
तोंडलीलोकलक्विंटल150150018001725
वाल भाजीलोकलक्विंटल140400045004375
वांगीलोकलक्विंटल414165020001875
वांगीहायब्रीडक्विंटल17157520001745
धनेलोकलक्विंटल3800082008150
लसूणलोकलक्विंटल78650035002750
मेथीक्विंटल80500070006500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल283325036003475
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल12405550004525
एकुण आवक (क्विंटलमधील)21444
जिल्हा: नाशिक
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
बाजरी८२०३क्विंटल441160027412260
गहूलोकलक्विंटल57211228302400
ज्वारीपांढरीक्विंटल6180025711901
मकापिवळीक्विंटल8260141524612081
हरभराकाट्याक्विंटल16365159004300
मूगहिरवाक्विंटल29580072316800
तूरलालक्विंटल2412568604125
सोयाबिनपिवळाक्विंटल16410148714199
डाळींबक्विंटल73250132507500
फ्लॉवरक्विंटल6180020001900
कांदाउन्हाळीक्विंटल4142560024031767
कोबी—-क्विंटल18180019001850
ढोवळी मिरचीक्विंटल12190019001900
टोमॅटोक्विंटल30180020001900
वांगीक्विंटल33180019001850
एकुण आवक (क्विंटलमधील)50424
जिल्हा: परभणी
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
सोयाबिनपिवळाक्विंटल105457548254775
एकुण आवक (क्विंटलमधील)105
जिल्हा: पालघर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
गहूक्विंटल55290029002900
तांदूळक्विंटल190497549754975
एकुण आवक (क्विंटलमधील)245
जिल्हा: पुणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
बाजरीमहिकोक्विंटल342290032003050
गहूशरबतीक्विंटल369460052004900
ज्वारीमालदांडीक्विंटल663400050004500
मकालालक्विंटल2260028002700
नाचणी/ नागलीलोकलक्विंटल3365038503750
तांदूळबसमतीक्विंटल367000104008700
तांदूळमसुराक्विंटल336250028002650
तांदूळकोलमक्विंटल587440070005700
हरभराक्विंटल32540056005500
मसूरक्विंटल29700078007400
मूगहिरवाक्विंटल28770080007850
उडीदक्विंटल2800091008550
वाटाणाक्विंटल33550060005750
शेंगदाणेघुंगरुक्विंटल435102001120010700
गुळनं. १क्विंटल466297638113706
गुळनं. २क्विंटल208327533213298
कलिंगडलोकलक्विंटल25100010001000
केळीलोकलक्विंटल30150070004250
लिंबूलोकलक्विंटल27200030002500
मोसंबीलोकलक्विंटल13300040003500
पपईलोकलनग63150020001750
सफरचंदलोकलक्विंटल82500060005500
सिताफळलोकलक्विंटल6300040003500
आलेलोकलक्विंटल42200025002250
अंबाडी भाजीलोकलनग1650677
बटाटालोकलक्विंटल889155018001675
बीटलोकलक्विंटल3100020001500
भेडीलोकलक्विंटल97200028332417
दुधी भोपळालोकलक्विंटल21125018501550
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल21200030002500
चवळी (पाला)लोकलनग1700677
फ्लॉवरलोकलक्विंटल204100020001500
गाजरलोकलक्विंटल11200030002500
गवारलोकलक्विंटल15300050004000
घेवडालोकलक्विंटल37300040003500
घोसाळी (भाजी)लोकलक्विंटल1200020002000
कढिपत्तालोकलक्विंटल3300035003250
काकडीलोकलक्विंटल20296712671117
कांदालोकलक्विंटल19100016001300
कांदा पातलोकलनग600101513
करडई (भाजी)लोकलनग400888
कारलीलोकलक्विंटल34200030002500
कोबीलोकलक्विंटल169126716671467
कोथिंबिरलोकलनग187507109
लसूणलोकलक्विंटल22150020001750
मका (कणीस)लोकलक्विंटल20100015001250
मेथी भाजीलोकलनग2300122117
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल24100030002000
मुळालोकलनग6008109
पालकलोकलनग3250899
पावटा (भाजी)लोकलक्विंटल8200030002500
पुदिनालोकलनग4800354
राजगिरालोकलनग600677
शेपूलोकलनग9250698
शेवगालोकलक्विंटल3700080007500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल21350050004250
टोमॅटोलोकलक्विंटल275173325332133
तोंडलीलोकलक्विंटल3200030002500
मटारलोकलक्विंटल1100001200011000
वाल भाजीलोकलक्विंटल14250040003250
वाल पापडीलोकलक्विंटल3250030002750
वांगीलोकलक्विंटल33200040003000
धनेक्विंटल2120001700014500
लसूणलोकलक्विंटल1300030003000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल68275040003375
अस्टरक्विंटल22500070006000
अस्टरनग19951510
गुलाबक्विंटल11500070006000
गुलाबनं. १नग4446307050
गुलाबलोकलनग105735107
गुलछडीक्विंटल62200040003000
गुलछडीनग126052012
जास्वंदनग1350111
लिलीनग116551510
शेवंतीक्विंटल88100040002500
शेवंतीनग110100160130
शेवंतीनं. १क्विंटल9200040003000
झेंडूलोकलक्विंटल27550025001500
जुईक्विंटल1200004000030000
कागडाक्विंटल8100002000015000
तुळजापुरीक्विंटल405001000700
बिजलीक्विंटल15200040003000
चाफानग53096111
गोल्डन / डि.जीनग962102015
ग्लॅडीओनग1100103020
जिप्सिनग5136010080
जरबेरानग5601102015
कार्नेशननग425507060
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6551
जिल्हा: बीड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल18210023952233
गहूहायब्रीडक्विंटल9233223362335
ज्वारीमालदांडीक्विंटल27243132002706
हरभरालालक्विंटल2340240023702
मूगहिरवाक्विंटल3637166806568
उडीदहायब्रीडक्विंटल30470170016077
सोयाबिनपिवळाक्विंटल115378048804294
तीलपांढराक्विंटल5148001480014800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)209
जिल्हा: बुलढाणा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
गहूलोकलक्विंटल60176523252070
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल6122116001410
हरभरालोकलक्विंटल120350043704000
हरभराचाफाक्विंटल15385043504100
मूगहिरवाक्विंटल9650073006900
तूरलालक्विंटल19620071756675
उडीदकाळाक्विंटल27410156514876
सोयाबिनलोकलक्विंटल640400051504700
सोयाबिनपिवळाक्विंटल424422550014613
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1320
जिल्हा: यवतमाळ
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
तूरलालक्विंटल60680070006900
सोयाबिनपिवळाक्विंटल340500052005100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)400
जिल्हा: रायगड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
भेडीनं. १क्विंटल30200024002200
दुधी भोपळानं. १क्विंटल80180020001900
गवारनं. १क्विंटल25500060005500
घेवडानं. १क्विंटल18600075007000
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल35150020001850
टोमॅटोनं. १क्विंटल522450050004850
तोंडलीनं. १क्विंटल20250030002850
वांगीनं. १क्विंटल40500055005250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)770
जिल्हा: लातूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
हरभरालालक्विंटल5395144014176
मूगहिरवाक्विंटल29560171506375
तूरक्विंटल46721180007605
तूरपांढराक्विंटल3700070007000
उडीदकाळाक्विंटल38510067005900
करडईनं. १क्विंटल4480049664883
सोयाबिनक्विंटल1110515052005175
सोयाबिनपिवळाक्विंटल158450051604830
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1393
जिल्हा: वाशिम
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
गहूक्विंटल190231024652360
हरभराक्विंटल75370043054035
मूगक्विंटल6660066006600
तूरक्विंटल410683577057375
उडीदक्विंटल55400063055305
सोयाबिनक्विंटल5000380048004550
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5736
जिल्हा: सातारा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
गहू२१८९क्विंटल50230024002350
ज्वारीमालदांडीक्विंटल200280032003000
घेवडा बीवाघाक्विंटल400600080007000
मूगचमकीक्विंटल100720074007300
उडीदकाळाक्विंटल150610062006150
सोयाबिनपांढराक्विंटल200480050004900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1100
जिल्हा: सोलापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
गहूशरबतीक्विंटल1610230033452765
तांदूळमसुराक्विंटल1704300053773785
बोरलोकलक्विंटल10100020001600
चिकुलोकलक्विंटल19170053003000
डाळींबलोकलक्विंटल13671000135003700
डाळींबभगवाक्विंटल5241000150007500
लिंबूलोकलक्विंटल4150050002900
लिंबूकागदीनग8100111
मोसंबीलोकलक्विंटल15150035002700
पपईलोकलक्विंटल3200500300
पेरुलोकलक्विंटल65100040003000
सफरचंदलोकलक्विंटल363300085004500
सिताफळलोकलक्विंटल741000100005500
बटाटालोकलक्विंटल45880024002300
बटाटातळेगावक्विंटल115200022002100
भेडीक्विंटल21100025002050
फ्लॉवरक्विंटल18150027002000
काकडीक्विंटल1360041001300
काकडीनं. १क्विंटल14100025002000
काकडीलोकलक्विंटल2180020001500
कांदालालक्विंटल51630024001200
कारलीक्विंटल5100037003000
कारलीलोकलक्विंटल15200035003000
कोबीलोकलक्विंटल15120018001500
कोथिंबिरनग4850376
लसूणक्विंटल14100022001500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल2070015001000
पालकनग2000576
शेपूनग15007108
शेवगाक्विंटल7320055005000
दोडका (शिराळी)क्विंटल7100065003000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल960030002000
टोमॅटोक्विंटल5960035002600
टोमॅटोवैशालीक्विंटल44640040001500
वांगीक्विंटल43140052503500
वांगीलोकलक्विंटल40100055003000
लसूणलोकलक्विंटल67120025001500
मिरची (हिरवी)क्विंटल17160040002700
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल78140020001800
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल390001800018000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7779
जिल्हा: हिंगोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
गहूलोकलक्विंटल56200022002100
हरभराक्विंटल120400043254162
हरभरालालक्विंटल52400042004100
तूरलालक्विंटल57680072007000
सोयाबिनलोकलक्विंटल290469951904944
सोयाबिनपिवळाक्विंटल223400049004450
एकुण आवक (क्विंटलमधील)798

श्रोत :- msamb.com

 

बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव 

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top