कृषी महाराष्ट्र

बाजारभाव (गुरुवार , १३ ऑक्टोबर २०२२)

बाजारभाव (गुरुवार , १३ ऑक्टोबर २०२२)

 

जिल्हा: अकोला बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल7180027502250
गहूलोकलक्विंटल80212525102400
गहूशरबतीक्विंटल15283029302840
हरभरालोकलक्विंटल157325046804350
मूगहिरवाक्विंटल101441072006200
तूरलालक्विंटल401480075957400
उडीदकाळाक्विंटल45410064506000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल675360049654400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1481
जिल्हा: अमरावती
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
गहूक्विंटल123205023102175
गहूलोकलक्विंटल51240025502475
गहू१४७क्विंटल3225023502300
ज्वारीलोकलक्विंटल3175020001875
मकालालक्विंटल3200021002050
हरभराक्विंटल58400041504075
हरभरालोकलक्विंटल3380043504075
मूगमोगलीक्विंटल9630071006700
तूरक्विंटल59702176657332
तूरलालक्विंटल1733730076767538
तूरगज्जरक्विंटल3700074007200
उडीदलोकलक्विंटल3610065006300
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल372750081007800
सोयाबिनक्विंटल237450048004650
सोयाबिनलोकलक्विंटल1560470048614780
सोयाबिनपिवळाक्विंटल80390048004500
तीलपांढराक्विंटल3110001170011350
चिकुलोकलक्विंटल10300040003500
डाळींबक्विंटल40600080007000
लिंबूलोकलक्विंटल10120024001800
मोसंबीलोकलक्विंटल40220035002850
पपईलोकलक्विंटल30120018001500
पेरुलोकलक्विंटल10120024001800
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल240400070005500
संत्रीलोकलक्विंटल10160022001900
सिताफळलोकलक्विंटल450300060004500
आवळालोकलक्विंटल10250035003000
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल40350045004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5193
जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल15220023002200
गहूक्विंटल4210023162250
गहू२१८९क्विंटल11220023002300
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल9200020002000
मका—-क्विंटल8189318931893
हरभराक्विंटल1360036003600
हरभरालालक्विंटल2420042004200
मूगक्विंटल1592559255925
सोयाबिनक्विंटल27417046414381
डाळींबक्विंटल3721500145004000
लिंबूक्विंटल8300035003275
मोसंबीक्विंटल20150035002500
पपईक्विंटल10200025002250
सिताफळक्विंटल17100025001700
आलेक्विंटल30225032502725
बटाटाक्विंटल284175021501950
भेडीक्विंटल10175025002125
दुधी भोपळाक्विंटल126501250950
फ्लॉवरक्विंटल23125020001625
गाजरक्विंटल2400040004000
गवारक्विंटल11300045003775
काकडीक्विंटल2975014001100
कारलीक्विंटल1090020001475
कोबी—-क्विंटल14115017001450
कोथिंबिरनग540061610
लसूणक्विंटल19150025002025
मेथी भाजीनग3700101512
ढोवळी मिरचीक्विंटल5150020001750
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल5600065006200
पालकनग22008109
शेपूनग2550101512
दोडका (शिराळी)क्विंटल6150022001850
टोमॅटोक्विंटल53150026502075
वाल पापडीक्विंटल2150020001750
वांगीक्विंटल10325047504000
मिरची (हिरवी)क्विंटल39350042503875
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1069
जिल्हा: उस्मानाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
ज्वारीपांढरीक्विंटल68232527632581
मूगहिरवाक्विंटल43525070766413
तूरपांढराक्विंटल12700070007000
उडीदलोकलक्विंटल232540169266388
उडीदकाळाक्विंटल60500068006000
सोयाबिनक्विंटल460480049504900
सोयाबिनपिवळाक्विंटल921476350264907
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1796
जिल्हा: औरंगाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल7230024402395
गहूबन्सीक्विंटल10234026452562
ज्वारीरब्बीक्विंटल1100010001000
हरभराक्विंटल1290029002900
सोयाबिनपिवळाक्विंटल4429042904290
कांदाउन्हाळीक्विंटल411150025001600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4134
जिल्हा: कोल्हापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
फ्लॉवरक्विंटल23950015001000
कांदाक्विंटल375370025001500
कोबी—-क्विंटल1675001000700
कोथिंबिरक्विंटल27150050003000
मेथी भाजीक्विंटल10200085005000
टोमॅटोक्विंटल21350040002000
वांगीक्विंटल92100055003000
मिरची (हिरवी)क्विंटल27100035002000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4528
जिल्हा: गडचिरोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल106230028002434
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल67145019001615
एकुण आवक (क्विंटलमधील)173
जिल्हा: चंद्रपुर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल70220028002700
सोयाबिनपिवळाक्विंटल25415045504200
लिंबूक्विंटल5300050004000
बटाटाक्विंटल192150020001700
बीटक्विंटल11150030002000
भेडीक्विंटल3100020001500
दुधी भोपळाक्विंटल1370015001000
चवळी (शेंगा)क्विंटल9150030002000
चवळी (पाला)क्विंटल7100020001500
ढेमसेक्विंटल280015001000
फ्लॉवरक्विंटल24380012001000
गाजरक्विंटल15200040003000
काकडीक्विंटल237001000800
कांदापांढराक्विंटल126150020001800
कारलीक्विंटल14200030002500
कोबी—-क्विंटल4080015001000
कोहळाक्विंटल327001000800
कोथिंबिरक्विंटल77200040003000
मेथी भाजीक्विंटल15200030002500
ढोवळी मिरचीक्विंटल2200040003000
मुळाक्विंटल280015001000
दोडका (शिराळी)क्विंटल270015001000
टोमॅटोक्विंटल719100020001500
तोंडलीक्विंटल85001500800
वाल भाजीक्विंटल18300050004000
वांगीक्विंटल12080015001000
मिरची (हिरवी)क्विंटल123200030002500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1916
जिल्हा: जळगाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
बाजरीलोकलक्विंटल210195622832283
गहूलोकलक्विंटल75228324252425
ज्वारीदादरक्विंटल1250025002500
मकापिवळीक्विंटल815142518901550
मकालालक्विंटल20156115611561
मूगचमकीक्विंटल5470068004700
उडीदकाळाक्विंटल53552568005800
सोयाबिनक्विंटल154440048004600
तीलगोपीक्विंटल34103001130010500
केळीनं. १क्विंटल3306123516251525
लिंबूक्विंटल7300600400
लिंबूलोकलक्विंटल75400040004000
मोसंबीक्विंटल12120030002000
पपईक्विंटल3120012001200
संत्रीलोकलक्विंटल1070015001200
सिताफळलोकलक्विंटल25200040003000
आलेक्विंटल4250025002500
बटाटाक्विंटल254175021502000
बीटलोकलक्विंटल2150015001500
भेडीलोकलक्विंटल46125015001400
भोपळालोकलक्विंटल4150015001500
दुधी भोपळाक्विंटल1100010001000
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल13300035003250
ढेमसेलोकलक्विंटल5250025002500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल67200025002250
गाजरलोकलक्विंटल1250025002500
गवारक्विंटल1400040004000
गवारलोकलक्विंटल7200030002500
काकडीलोकलक्विंटल63750950850
कांदालालक्विंटल60392515751250
कांदा पातलोकलक्विंटल3350035003500
कारलीलोकलक्विंटल17200027502400
कोबीलोकलक्विंटल397501000850
कोथिंबिरलोकलक्विंटल30225032502750
मेथी भाजीलोकलक्विंटल14375037503750
ढोवळी मिरचीक्विंटल1250025002500
मुळालोकलक्विंटल2150015001500
पालकलोकलक्विंटल13200020002000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल2250025002500
टोमॅटोवैशालीक्विंटल60150020001750
वाल भाजीलोकलक्विंटल3300030003000
वाल पापडीलोकलक्विंटल20200030002500
वांगीलोकलक्विंटल32150030002200
वांगीलोकलनग23200020002000
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल1300030003000
मिरची (हिरवी)क्विंटल7400040004000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल50200035003000
मिरची (हिरवी)लवंगीक्विंटल35200030002500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6205
जिल्हा: जालना
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल27170024002200
गहूक्विंटल55174930252241
गहू२१८९क्विंटल10215026152415
ज्वारीमालदांडीक्विंटल18220028002400
ज्वारीशाळूक्विंटल14170026002550
सोयाबिनलोकलक्विंटल32252548003001
सोयाबिनपिवळाक्विंटल74375047714400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)230
जिल्हा: ठाणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल3270030002800
गहूलोकलक्विंटल500320034003300
गहूकल्याण सोनाक्विंटल3300036003300
गहूशरबतीक्विंटल3270038003250
ज्वारीवसंतक्विंटल3300035003250
तांदूळलोकलक्विंटल490350045004000
तांदूळबसमतीक्विंटल38000110009500
तांदूळमसुराक्विंटल3260028002700
हरभराहायब्रीडक्विंटल3570065006100
मटकीहायब्रीडक्विंटल395001100010250
मूगहायब्रीडक्विंटल3850095009000
उडीदहायब्रीडक्विंटल3100001100010500
वालहायब्रीडक्विंटल3168002000018400
वाटाणाहायब्रीडक्विंटल3550060005750
चिकुहायब्रीडक्विंटल3400060005000
लिंबूहायब्रीडक्विंटल3600070006500
मोसंबीहायब्रीडक्विंटल3300040003500
संत्रीहायब्रीडक्विंटल3300050004000
बटाटानं. १क्विंटल3220023002250
भेडीहायब्रीडक्विंटल3180022002000
भोपळाहायब्रीडक्विंटल3160020001800
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल3160020001800
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल3220028002400
गाजरहायब्रीडक्विंटल3100012001050
काकडीहायब्रीडक्विंटल3320040003800
कांदानं. १क्विंटल3210022002150
कांदानं. २क्विंटल3120014001300
कांदानं. ३क्विंटल37001000850
कांदा पातहायब्रीडनग3152520
कारलीहायब्रीडक्विंटल3160018001700
कोबीहायब्रीडक्विंटल3160018001700
लसूणहायब्रीडक्विंटल3300800500
मेथी भाजीहायब्रीडनग3204030
मुळाहायब्रीडनग3253530
पालकहायब्रीडनग351510
शेपूहायब्रीडनग351510
शेवगाहायब्रीडक्विंटल3360042004000
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल3220024002300
सुरणहायब्रीडक्विंटल3200022002100
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल3180020001900
तोंडलीहायब्रीडक्विंटल3280032003000
मटारहायब्रीडक्विंटल3220002500023000
वांगीहायब्रीडक्विंटल3280036003000
बकरानग2625350055004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1098
जिल्हा: धुळे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल64173422752000
गहूलोकलक्विंटल66190026002300
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल7200022122100
मकापिवळीक्विंटल530162522001897
हरभराहायब्रीडक्विंटल3376542503900
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल18567565256125
सोयाबिनहायब्रीडक्विंटल3390048004800
कांदालालक्विंटल161115017001300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2302
जिल्हा: नंदुरबार
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
गहूक्विंटल8220123812326
हरभराक्विंटल1400140014001
सोयाबिनक्विंटल71439943994399
एकुण आवक (क्विंटलमधील)80
जिल्हा: नांदेड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
ज्वारीक्विंटल5200020002000
मूगहिरवाक्विंटल8620075016850
तूरक्विंटल4570057005700
उडीदकाळाक्विंटल17580067816290
सोयाबिनपिवळाक्विंटल75395147664358
एकुण आवक (क्विंटलमधील)109
जिल्हा: नागपूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
गहूक्विंटल105220023002250
गहूलोकलक्विंटल100233824302407
गहूशरबतीक्विंटल188240027002625
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल3200022002150
तांदूळलुचाईक्विंटल5240026002550
तांदूळचिनोरक्विंटल10450048004725
तांदूळपरमलक्विंटल6270030002925
हरभराक्विंटल20400040004000
हरभरालोकलक्विंटल178424144024362
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल25400050004750
सोयाबिनलोकलक्विंटल2253430050704878
केळीभुसावळीक्विंटल65450550525
लिंबूलोकलक्विंटल5100014001200
मोसंबीनं. १क्विंटल1000260030002900
मोसंबीनं. २क्विंटल400200024002300
मोसंबीनं. ३क्विंटल233100016001500
फणसलोकलक्विंटल150300035003350
संत्रीलोकलक्विंटल534120032002700
सिताफळनं. १क्विंटल5200024002200
सिताफळलोकलक्विंटल106300040003625
आलेलोकलक्विंटल824220031002750
आलेहायब्रीडक्विंटल5200024002200
बटाटालोकलक्विंटल1421156720331817
भेडीलोकलक्विंटल160120013501275
भेडीहायब्रीडक्विंटल16108515001355
दुधी भोपळालोकलक्विंटल25190015001350
चवळी (शेंगा)क्विंटल50150020001875
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल18150022001850
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल15174520001915
चवळी (पाला)लोकलक्विंटल4100020001500
ढेमसेलोकलक्विंटल12600070006750
फ्लॉवरलोकलक्विंटल724183326332317
गाजरलोकलक्विंटल240300032003150
गवारलोकलक्विंटल100250027002650
गवारहायब्रीडक्विंटल8405550004525
काकडीलोकलक्विंटल253150018001675
काकडीहायब्रीडक्विंटल16102515001305
कांदालोकलक्विंटल12120016001400
कांदालालक्विंटल1420190025002350
कांदापांढराक्विंटल1500190025002350
कांदाउन्हाळीक्विंटल18100014001200
कारलीलोकलक्विंटल131250032502925
कारलीहायब्रीडक्विंटल11355040003730
कोबीलोकलक्विंटल603196724332217
कोहळाक्विंटल148001000900
कोहळालोकलक्विंटल301170020001863
कोहळाहायब्रीडक्विंटल13103015001310
कोथिंबिरलोकलक्विंटल315400070006250
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल17550065006000
लसूणलोकलक्विंटल42050035002750
लसूणहायब्रीडक्विंटल4400050004500
ढोवळी मिरचीनं. १क्विंटल4400050004500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल280400050004750
मुळालोकलक्विंटल81250035003125
पालकलोकलक्विंटल169216729672650
पालकहायब्रीडक्विंटल14203525002305
पपई (भाजी)क्विंटल100120015001425
टोमॅटोलोकलक्विंटल1018300037503425
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल64351342503908
टोमॅटोवैशालीक्विंटल800200025002350
तोंडलीलोकलक्विंटल100150017001650
वाल भाजीलोकलक्विंटल147400047504425
वांगीलोकलक्विंटल613133316001483
वांगीहायब्रीडक्विंटल18107515001345
धनेलोकलक्विंटल3100001050010375
मेथीक्विंटल80400080007000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल21250032002850
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल12406550004525
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल558110001800016250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)18369
जिल्हा: नाशिक
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
बाजरीक्विंटल20170021502000
बाजरी८२०३क्विंटल126209925002251
बाजरीहिरवीक्विंटल12176522951900
गहू२१८९क्विंटल21217827502318
मकानं. १क्विंटल85160022001900
मकापिवळीक्विंटल127150518951855
हरभरालोकलक्विंटल4392543504100
मूगहिरवाक्विंटल53492374516916
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल3300038003500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल24400048804551
चिकुलोकलक्विंटल2120034002100
डाळींबक्विंटल51250120008000
डाळींबमृदुलाक्विंटल424600120008500
केळीभुसावळीक्विंटल19070016001200
मोसंबीक्विंटल21880021001600
पपईक्विंटल20100025001800
सफरचंदडिलीशियस -नं. १क्विंटल478380070005200
संत्रीक्विंटल290026001800
सिताफळलोकलक्विंटल87120034002100
शहाळेक्विंटल100260040003500
फ्लॉवरक्विंटल18180019001850
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल38171526801610
कांदाउन्हाळीक्विंटल7503065724231911
कोबी—-क्विंटल6180019001850
कोबीहायब्रीडक्विंटल983117023351670
ढोवळी मिरचीक्विंटल21180019001850
ढोवळी मिरचीहायब्रीडक्विंटल391375087506875
टोमॅटोक्विंटल33190020001950
वांगीक्विंटल27180020001900
वांगीहायब्रीडक्विंटल107450075005600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)79044
जिल्हा: परभणी
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
बाजरीलोकलक्विंटल3201223012290
गहूलोकलक्विंटल94196623342117
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल1220023002200
ज्वारीमालदांडीक्विंटल32200025702401
तूरलालक्विंटल5690671006975
सोयाबिननं. १क्विंटल107420048004501
सोयाबिनपिवळाक्विंटल723441750514742
हळद/ हळकुंडनं. १क्विंटल88530062006000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1053
जिल्हा: पालघर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
गहूक्विंटल505305039603380
तांदूळक्विंटल635390848884258
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1140
जिल्हा: पुणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल12210025002100
बाजरीमहिकोक्विंटल345300032003100
गहू२१८९क्विंटल10210023252325
गहूशरबतीक्विंटल365420048004500
ज्वारीमालदांडीक्विंटल665420050004600
मकासफेद गंगाक्विंटल1260026002600
मकालालक्विंटल2260028002700
नाचणी/ नागलीलोकलक्विंटल2370038003750
तांदूळबसमतीक्विंटल327400100008700
तांदूळमसुराक्विंटल336260028002700
तांदूळकोलमक्विंटल588430066005450
हरभराक्विंटल32535056005475
हरभरालालक्विंटल2450045004500
मसूरक्विंटल33700076007300
मूगहिरवाक्विंटल29780080007900
उडीदक्विंटल2820090008600
वाटाणाक्विंटल34520060005600
शेंगदाणेघुंगरुक्विंटल432104001140010900
गुळनं. १क्विंटल278335135213436
गुळनं. २क्विंटल204327533213298
अननसलोकलक्विंटल283230046503500
चिकुलोकलक्विंटल27225037503000
डाळींबलोकलक्विंटल11500060005500
द्राक्षलोकलक्विंटल3600080007000
कलिंगडलोकलक्विंटल1450020001300
केळीलोकलक्विंटल5590031002000
लिंबूलोकलक्विंटल236155035002150
लिंबूकागदीक्विंटल1350035003500
मोसंबीलोकलक्विंटल230140035002450
पपईलोकलक्विंटल214110021001625
पेअरक्विंटल476000110008500
पेरुलोकलक्विंटल191150045003000
फणसलोकलक्विंटल3400040004000
प्लमलोकलक्विंटल6300040003500
सफरचंदलोकलक्विंटल1896400075005750
संत्रीलोकलक्विंटल148250065004500
सिताफळलोकलक्विंटल2192000100006000
आवळालोकलक्विंटल21250035003000
खरबुजलोकलक्विंटल15100025001800
शहाळेलोकलक्विंटल6804001200800
आलेक्विंटल7300035003250
आलेलोकलक्विंटल394165030002325
अंबाडी भाजीलोकलनग1300777
आंबट चुकालोकलनग29604107
अर्वीलोकलक्विंटल4200030002500
बटाटाक्विंटल1284130022751675
बटाटालोकलक्विंटल6673163321001867
बीटक्विंटल168225050003500
बीटलोकलक्विंटल151125020001625
भेडीक्विंटल106150025002000
भेडीलोकलक्विंटल497160025002050
भोपळाक्विंटल2100010001000
भोपळालोकलक्विंटल5680015001150
दुधी भोपळाक्विंटल64150025002000
दुधी भोपळालोकलक्विंटल296145023401830
चवळी (शेंगा)क्विंटल149175038752813
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल56175035002625
चवळी (पाला)लोकलनग4500597
फ्लॉवरक्विंटल168150025002000
फ्लॉवरलोकलक्विंटल1769132019001630
गाजरक्विंटल132225040003125
गाजरलोकलक्विंटल251150023331917
गवारक्विंटल126250063254413
गवारलोकलक्विंटल129275055004125
घेवडाक्विंटल25200060004000
घेवडालोकलक्विंटल161250042503125
घोसाळी (भाजी)लोकलक्विंटल58233331672750
कढिपत्तालोकलक्विंटल23200030002500
कैरीलोकलक्विंटल10600080007000
काकडीक्विंटल1995501000775
काकडीलोकलक्विंटल446100018501425
कांदाक्विंटल300120020001600
कांदालोकलक्विंटल1067985018001325
कांदा पातलोकलनग10826101513
करडई (भाजी)लोकलनग650677
कारलीक्विंटल84200032502625
कारलीलोकलक्विंटल59200035002750
कोबी—-क्विंटल183100020001500
कोबीलोकलक्विंटल858109018601475
कोहळालोकलक्विंटल58130023001800
कोथिंबिरनग285904001000600
कोथिंबिरलोकलनग12231381110
लसूणलोकलक्विंटल1273125035002375
मका (कणीस)क्विंटल85100015501275
मका (कणीस)लोकलक्विंटल221120016001400
मेथी भाजीक्विंटल3560200030002500
मेथी भाजीनग3560200030002500
मेथी भाजीलोकलनग15063152319
ढोवळी मिरचीक्विंटल114250050003750
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल347200040003000
मुळालोकलनग242591311
पडवळलोकलक्विंटल38100030002000
पालकक्विंटल36505001000700
पालकलोकलनग1769081310
परवरलोकलक्विंटल3200030002500
पावटा (भाजी)लोकलक्विंटल49333373335333
पुदिनालोकलनग8750365
राजगिरालोकलनग36805108
रताळीलोकलक्विंटल29300032503125
शेपूनग57505001000750
शेपूलोकलक्विंटल67008109
शेपूलोकलनग18990698
शेवगाक्विंटल1285251255010275
शेवगालोकलक्विंटल706000110008500
दोडका (शिराळी)क्विंटल81185032502550
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल331175045003125
सुरणलोकलक्विंटल13200022502125
टोमॅटोक्विंटल250150025002000
टोमॅटोलोकलक्विंटल1212130026251963
तोंडलीक्विंटल6125040002625
तोंडलीलोकलक्विंटल40350040003750
मटारक्विंटल5140001800016000
मटारलोकलक्विंटल1990001500012000
वाल भाजीलोकलक्विंटल7300040003500
वाल पापडीक्विंटल74350055504525
वाल पापडीलोकलक्विंटल17350050004250
वालवडक्विंटल61350060004750
वालवडलोकलक्विंटल29300050004000
वांगीक्विंटल85275047503775
वांगीलोकलक्विंटल352287540003438
फरशीक्विंटल56300050004000
फरशीलोकलक्विंटल3300060004500
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल51475052505000
धनेक्विंटल1100001800014000
मिरची (हिरवी)क्विंटल334275053003900
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल601216735002833
अस्टरक्विंटल20500070006000
अस्टरनग105951510
गुलाबक्विंटल11500070006000
गुलाबनं. १नग5081406050
गुलाबलोकलनग100505107
गुलछडीक्विंटल63100040002500
गुलछडीनग123052012
जास्वंदनग3650111
लिलीनग14096129
शेवंतीक्विंटल66100040002500
शेवंतीनग50100150125
शेवंतीनं. १क्विंटल9200040003000
झेंडूलोकलक्विंटल15150025001500
जुईक्विंटल1200004000030000
कागडाक्विंटल8100002000015000
तुळजापुरीक्विंटल295001000700
बिजलीक्विंटल14200050003500
चाफानग59760111
गोल्डन / डि.जीनग900102015
ग्लॅडीओनग1340103020
जिप्सिनग9526010080
जरबेरानग3440102015
कार्नेशननग7386010080
ढोबळी मिरची (पिवळी)क्विंटल6250040003250
आईसबर्गक्विंटल5300050004000
ब्रोकोलीक्विंटल650001500010000
चायना कोबीक्विंटल1300040003500
अवाकाडोक्विंटल28000100009000
बेबी कॉर्नक्विंटल4250090005750
झुचीनीक्विंटल4150020001750
चायनिझ लसूणक्विंटल2250040003250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)53510
जिल्हा: बीड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल195169429002323
गहूलोकलक्विंटल62210026812350
गहूहायब्रीडक्विंटल28229025352363
गहूपिवळाक्विंटल10210031003000
ज्वारीमालदांडीक्विंटल37232031912673
ज्वारीरब्बीक्विंटल174238630352750
हरभरालोकलक्विंटल8340041963800
हरभरालालक्विंटल17295041483647
मूगलोकलक्विंटल30620070916900
मूगहिरवाक्विंटल5632667566665
तूरपांढराक्विंटल21590064706188
उडीदहायब्रीडनग14450065016000
उडीदकाळाक्विंटल3420060015000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल451417651364659
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1041
जिल्हा: बुलढाणा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
गहूलोकलक्विंटल199191223822153
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल24157320751675
मकापिवळीक्विंटल345130021451590
हरभरालोकलक्विंटल120350042004000
हरभराचाफाक्विंटल69370045404000
मूगहिरवाक्विंटल4610065506325
मूगचमकीक्विंटल21522574256625
तूरलालक्विंटल378651775277025
उडीदकाळाक्विंटल48522580006925
सोयाबिनलोकलक्विंटल930400050004700
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1245395649654458
कांदालोकलक्विंटल32550021101300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3708
जिल्हा: भंडारा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल23220022502200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)23
जिल्हा: मंबई
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
बाजरीलोकलक्विंटल414255035003000
गहूलोकलक्विंटल5343255035503050
बडिशेपलोकलक्विंटल179180002000019000
नारळलोकलक्विंटल4616115018001450
तीललोकलक्विंटल356130001600014500
गुळलोकलक्विंटल592450050004750
साखरलोकलक्विंटल3871345236403546
अननसक्विंटल580200055003750
चिकुक्विंटल123300050004000
डाळींबक्विंटल18080001250010250
कलिंगडक्विंटल1010120025001850
लिंबूलोकलक्विंटल291250060004500
मोसंबीक्विंटल2825250050003800
पपईक्विंटल1196120027001950
पेरुक्विंटल363200055003750
प्लमक्विंटल3189000100009500
सफरचंदक्विंटल280360001400010000
संत्रीक्विंटल740250060004250
सिताफळक्विंटल957400080006000
खरबुजक्विंटल136180028002300
आलेलोकलक्विंटल1257360065005000
आवळालोकलक्विंटल149360042003900
बटाटाक्विंटल8647150021001800
भेडीनं. १क्विंटल1661280036003200
भोपळालोकलक्विंटल1090140032002300
दुधी भोपळालोकलक्विंटल357200025002200
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल71400050004500
फरस बीलोकलक्विंटल20400050004500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल1843200030002500
गाजरलोकलक्विंटल1268280040003400
गवारलोकलक्विंटल259400070005500
घेवडालोकलक्विंटल36500060005500
कढिपत्तालोकलक्विंटल184400046004300
काकडीनं. १क्विंटल490180026002200
कांदाक्विंटल8146150026002050
कांदा पातलोकलक्विंटल505120020001600
कारलीलोकलक्विंटल226300044003700
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल18250035003000
कोबीलोकलक्विंटल1735160024002000
कोहळालोकलक्विंटल70280036003200
कोथिंबिरलोकलक्विंटल1021100028001900
मका (कणीस)क्विंटल62220025002350
मेथी भाजीलोकलक्विंटल198150025002000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल1110300050004000
मुळालोकलक्विंटल6280032003000
पडवळलोकलक्विंटल47300034003200
पालकलोकलक्विंटल57100014001200
परवरलोकलक्विंटल92300050004000
फणस (भाजी)लोकलक्विंटल30250030002800
पुदिनालोकलक्विंटल1507001000850
रताळीलोकलक्विंटल238300040003500
शेपूलोकलक्विंटल80140020001700
शेवगालोकलक्विंटल364400090007000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल338300040003500
सुरणलोकलक्विंटल210200028002400
टोमॅटोनं. १क्विंटल1156200040003000
तोंडलीलोकलक्विंटल124250055004000
मटारलोकलक्विंटल105140001800016000
वालवडलोकलक्विंटल62400060005000
वांगीलोकलक्विंटल595250036003050
तूपलोकलक्विंटल56000011000085000
आले (सुंठ)लोकलक्विंटल23130001600014500
चिंचलोकलक्विंटल898000100009000
धनेलोकलक्विंटल323120001800015000
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल122800090008500
जिरेलोकलक्विंटल138220002800025000
काजूलोकलक्विंटल485500006000055000
लसूणक्विंटल158760040002300
मेथीक्विंटल10060001400010000
मिरची (हिरवी)ज्वालाक्विंटल2203280060004400
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल307200003500027500
मोहरीलोकलक्विंटल323600080007000
सुपारीलोकलक्विंटल29400005000045000
वेलचीलोकलक्विंटल658000010000090000
पिस्ताक्विंटल159100000160000130000
अंजीर (सुके)क्विंटल48600008000070000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)66976
जिल्हा: यवतमाळ
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
गहूलोकलक्विंटल28200024052202
हरभरालोकलक्विंटल4390541554030
तूरलालक्विंटल130700074107205
सोयाबिनपिवळाक्विंटल556478351004941
एकुण आवक (क्विंटलमधील)718
जिल्हा: रायगड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
तांदूळकोलमक्विंटल20200025002200
भेडीलोकलक्विंटल114560058005600
दुधी भोपळानं. १क्विंटल80150020001750
गाजरनं. १क्विंटल32300035003250
गवारनं. १क्विंटल20400045004250
घेवडानं. १क्विंटल20350040003750
घोसाळी (भाजी)नं. १क्विंटल35150020001750
काकडीलोकलक्विंटल156460048004600
कारलीनं. १क्विंटल40200025002250
कारलीलोकलक्विंटल111650067006500
पडवळनं. १क्विंटल80200022002100
दोडका (शिराळी)नं. १क्विंटल40200025002250
टोमॅटोनं. १क्विंटल531250030002750
टोमॅटोलोकलक्विंटल267360038003600
तोंडलीनं. १क्विंटल22250030002750
वांगीलोकलक्विंटल114580060005800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1682
जिल्हा: वर्धा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
गहूलोकलक्विंटल2225023002300
हरभरालोकलक्विंटल26400041754100
तूरलोकलक्विंटल6704071007080
सोयाबिनपिवळाक्विंटल139450050054850
एकुण आवक (क्विंटलमधील)173
जिल्हा: वाशिम
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
गहूक्विंटल270229024602345
गहू२१८९क्विंटल255190023382100
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल6165026002000
हरभराक्विंटल45365541003850
हरभराचाफाक्विंटल255385042633975
मूगक्विंटल2575557555755
मूगचमकीक्विंटल15550066956200
तूरक्विंटल1060670075357275
तूरलालक्विंटल650690074867125
उडीदक्विंटल25380550004925
उडीदकाळाक्विंटल60420060005000
सोयाबिनक्विंटल3000417548604510
सोयाबिनपिवळाक्विंटल3000457551714950
तीलक्विंटल15115001178011700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8658
जिल्हा: सांगली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
काकडीलोकलक्विंटल4100022001700
कारलीलोकलक्विंटल4150020001700
कोबीनं. २क्विंटल5100015001300
पावटा (भाजी)लोकलक्विंटल5450050004700
टोमॅटोनं. १क्विंटल12250030002700
वांगीलोकलक्विंटल4200030002500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल5300035003300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)39
जिल्हा: सातारा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
आलेलोकलक्विंटल9250030002750
बटाटालोकलक्विंटल15220026002400
भेडीलोकलक्विंटल8200025002250
कारलीलोकलक्विंटल6350040003750
टोमॅटोलोकलक्विंटल60200040003000
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल12500060005500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)110
जिल्हा: सोलापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
बाजरीक्विंटल2246024602460
बाजरीहायब्रीडक्विंटल18215023002150
गहूक्विंटल1240024002400
गहूशरबतीक्विंटल1482229033302775
ज्वारीमालदांडीक्विंटल83278532902950
तांदूळमसुराक्विंटल1538300063653795
हरभराक्विंटल6331047104000
मूगक्विंटल3508050805080
मूगहिरवाक्विंटल77580065006150
उडीदक्विंटल6381049004300
उडीदकाळाक्विंटल1048570078006750
उडीदमोगलाईक्विंटल44500065506000
सोयाबिनलोकलक्विंटल500340552054765
डाळींबलोकलक्विंटल5311000150003900
डाळींबभगवाक्विंटल2022500116006500
लिंबूलोकलक्विंटल6140053003600
लिंबूकागदीनग5400111
मोसंबीलोकलक्विंटल8180035002200
पपईलोकलक्विंटल5300500400
पेरुलोकलक्विंटल36100050003100
सफरचंदलोकलक्विंटल60400080006000
सिताफळलोकलक्विंटल31100090007000
अंबाडी भाजीलोकलनग298500500500
बटाटालोकलक्विंटल100475027501700
बटाटातळेगावक्विंटल80200025002300
भेडीक्विंटल2295022501750
भेडीलोकलक्विंटल94100030001800
फ्लॉवरक्विंटल11150027002200
गाजरलोकलक्विंटल3200025002000
गवारलोकलक्विंटल14150055003250
घेवडालोकलक्विंटल4200050003500
काकडीक्विंटल740039001500
काकडीनं. १क्विंटल14100020001500
काकडीलोकलक्विंटल10130025001500
कांदालालक्विंटल1418210026001200
कांदा पातलोकलनग508600700600
कारलीक्विंटल6150029002500
कारलीलोकलक्विंटल3150025002000
कोबीलोकलक्विंटल5870015001100
कोथिंबिरनग3968296
कोथिंबिरलोकलनग5168200700500
लसूणक्विंटल8150025002000
मेथी भाजीलोकलनग72700700700
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल114001000800
पालकनग1300566
पालकलोकलनग1041300500400
राजगिरालोकलनग80400500450
शेपूनग1000687
शेपूलोकलनग1080500700600
शेवगाक्विंटल5250055004500
दोडका (शिराळी)क्विंटल860025002200
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल3100038002500
टोमॅटोक्विंटल4640036002000
टोमॅटोवैशालीक्विंटल30870037002400
वांगीक्विंटल46120050003350
वांगीलोकलक्विंटल48100050003000
लसूणलोकलक्विंटल123105028001800
मिरची (हिरवी)क्विंटल11180035002300
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल13100035002000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)21829
जिल्हा: हिंगोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/10/2022
हरभराक्विंटल55390043004100
मूगहिरवाक्विंटल15550070156257
उडीदकाळाक्विंटल25500067105855
सोयाबिनलोकलक्विंटल305465051264888
एकुण आवक (क्विंटलमधील)400

श्रोत :- msamb.com

इतर माहिती :-डाळिंब लागवड तंत्रज्ञान

बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव

 

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top