कृषी महाराष्ट्र

बाजारभाव (मंगळवार, ४ ऑक्टोबर २०२२)

बाजारभाव (मंगळवार, ४ ऑक्टोबर २०२२)

जिल्हा: अकोला
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/10/2022
गहूलोकलक्विंटल96220025052325
हरभरालोकलक्विंटल240350046254200
मूगहिरवाक्विंटल45350074006300
तूरलालक्विंटल461500076007180
उडीदकाळाक्विंटल78250066754700
सोयाबिनपिवळाक्विंटल724420048954600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1644

 

जिल्हा: अमरावती
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/10/2022
बाजरीक्विंटल3180021001950
गहूलोकलक्विंटल57235025002425
गहू१४७क्विंटल3225023502300
ज्वारीलोकलक्विंटल3175020001875
मकालालक्विंटल3200021002050
हरभरालोकलक्विंटल3400043004150
मूगमोगलीक्विंटल3600070006500
तूरलालक्विंटल3680073507075
उडीदलोकलक्विंटल3600065006250
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल90610072006650
सोयाबिनलोकलक्विंटल984470049004800
तीलपांढराक्विंटल6115001200011750
कांदालोकलक्विंटल45050016001050
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1611

 

जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/10/2022
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल4150015001500
हरभरालालक्विंटल5470050004700
उडीदकाळाक्विंटल51350065003500
डाळींबक्विंटल5591000160004500
लिंबूक्विंटल6400050004500
आलेक्विंटल5150040002800
बटाटाक्विंटल66200022002100
भेडीक्विंटल12200030002500
दुधी भोपळाक्विंटल550015001000
फ्लॉवरक्विंटल8200035002700
गाजरक्विंटल3350050004200
गवारक्विंटल4400060005000
घेवडाक्विंटल1500050005000
काकडीक्विंटल1050020001200
कारलीक्विंटल5200035002800
कोबी—-क्विंटल6200035002800
कोथिंबिरनग1200104025
लसूणक्विंटल3100016001300
मेथी भाजीनग150152017
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल8500055005200
शेपूनग700102015
शेवगाक्विंटल3400075005700
दोडका (शिराळी)क्विंटल6250045003500
टोमॅटोक्विंटल22100030002000
वांगीक्विंटल3300060004500
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल6400040004000
मिरची (हिरवी)क्विंटल7450055005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)808

 

जिल्हा: औरंगाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल10189324502400
गहूबन्सीक्विंटल10235024452371
ज्वारीरब्बीक्विंटल12210026602401
मूगचमकीक्विंटल1583258325832
तूरक्विंटल1460146014601
मोसंबीक्विंटल400100020001600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)434

 

जिल्हा: कोल्हापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/10/2022
फ्लॉवरक्विंटल3550027501500
कांदाक्विंटल420850020001100
कोबी—-क्विंटल72100020001300
कोथिंबिरक्विंटल30250075005000
मेथी भाजीक्विंटल8500075006000
टोमॅटोक्विंटल18250028001500
वांगीक्विंटल46100055003000
मिरची (हिरवी)क्विंटल44100040002500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4625

 

जिल्हा: गडचिरोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/10/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल83200025502099
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल31140019001605
एकुण आवक (क्विंटलमधील)114

 

जिल्हा: चंद्रपुर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/10/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल340270028002750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)340

 

जिल्हा: जळगाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/10/2022
गहू२१८९क्विंटल5221222442231
ज्वारीपांढरीक्विंटल20190023082050
मकापिवळीक्विंटल600135122021650
मकालालक्विंटल25175117511751
मूगहिरवाक्विंटल10620073516799
डाळींबगणेशक्विंटल103500100008000
लिंबूक्विंटल12120020001500
लिंबूलोकलक्विंटल20330033003300
मोसंबीक्विंटल11100030002000
पपईक्विंटल4120020001500
अर्वीलोकलक्विंटल1100010001000
बटाटाक्विंटल48200020002000
भेडीलोकलक्विंटल15300030003000
दुधी भोपळाक्विंटल13100010001000
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल2250025002500
ढेमसेलोकलक्विंटल1330033003300
फ्लॉवरलोकलक्विंटल13100010001000
गवारक्विंटल1400040004000
काकडीलोकलक्विंटल53100010001000
कांदालालक्विंटल15800800800
कांदा पातलोकलक्विंटल1250025002500
कारलीलोकलक्विंटल3200020002000
कोबीलोकलक्विंटल20250025002500
कोथिंबिरलोकलक्विंटल17400040004000
मका (कणीस)लोकलक्विंटल1150015001500
मेथी भाजीलोकलक्विंटल6250025002500
ढोवळी मिरचीक्विंटल2250025002500
मुळालोकलक्विंटल1150015001500
पालकलोकलक्विंटल5100010001000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल2250025002500
टोमॅटोवैशालीक्विंटल61150015001500
तोंडलीलोकलक्विंटल2200020002000
वाल भाजीलोकलक्विंटल2660066006600
वांगीलोकलक्विंटल27400040004000
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल1400040004000
मिरची (हिरवी)क्विंटल6400040004000
झेंडूलोकलक्विंटल41800080008000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1077

 

जिल्हा: जालना
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/10/2022
गहू२१८९क्विंटल11207523952320
ज्वारीशाळूक्विंटल4175023602000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल44429545704420
एकुण आवक (क्विंटलमधील)59

 

जिल्हा: ठाणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/10/2022
भेडीहायब्रीडक्विंटल24550065006000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)24

 

जिल्हा: नागपूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/10/2022
गहूलोकलक्विंटल226231124122387
गहूशरबतीक्विंटल200240027002625
तांदूळचिनोरक्विंटल10450048004725
तांदूळपरमलक्विंटल6270030002925
हरभरालोकलक्विंटल93402042934200
तूरलालक्विंटल140640073117083
सोयाबिनलोकलक्विंटल1753430051514938
सोयाबिनपिवळाक्विंटल45410050014800
अननसलोकलक्विंटल300100050004750
डाळींबलोकलक्विंटल4612000120009500
द्राक्षनाशिकक्विंटल22300040003750
केळीभुसावळीक्विंटल126450550525
लिंबूलोकलक्विंटल4250035003000
मोसंबीनं. १क्विंटल3000280032003100
मोसंबीनं. २क्विंटल700200024002300
मोसंबीनं. ३क्विंटल444120014001350
फणसलोकलक्विंटल150400045004350
सफरचंदलोकलक्विंटल100400060005500
सफरचंदहायब्रीडक्विंटल62110001300012500
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल100500070006500
संत्रीलोकलक्विंटल1213120038003150
आलेलोकलक्विंटल740320040003800
बटाटालोकलक्विंटल3890150021501863
भेडीलोकलक्विंटल115213327002450
भेडीहायब्रीडक्विंटल18154020001770
दुधी भोपळालोकलक्विंटल2100020001800
चवळी (शेंगा)क्विंटल70400060005500
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल5400050004500
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल15207525002325
चवळी (पाला)लोकलक्विंटल1100016001400
ढेमसेलोकलक्विंटल1150025002000
फ्लॉवरलोकलक्विंटल348350050004500
गवारलोकलक्विंटल352325038503575
गवारहायब्रीडक्विंटल8302540003515
काकडीलोकलक्विंटल285170021501975
काकडीहायब्रीडक्विंटल20101515001325
कांदालोकलक्विंटल8120016001400
कांदालालक्विंटल1960150020001875
कांदापांढराक्विंटल700150020001875
कारलीलोकलक्विंटल2350045004000
कारलीहायब्रीडक्विंटल8507560005545
कोबीलोकलक्विंटल783240032502825
कोहळालोकलक्विंटल551155018501725
कोहळाहायब्रीडक्विंटल18152020001810
कोथिंबिरलोकलक्विंटल3700090008000
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल12130001500014000
लसूणलोकलक्विंटल1350045004000
पालकलोकलक्विंटल2250035003000
पालकहायब्रीडक्विंटल15306540003535
टोमॅटोलोकलक्विंटल325225028502575
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल68327340003668
टोमॅटोवैशालीक्विंटल700300035003350
तोंडलीलोकलक्विंटल1200030002500
वाल भाजीलोकलक्विंटल100400045004350
वांगीलोकलक्विंटल418225030002688
वांगीहायब्रीडक्विंटल18253530002815
लसूणलोकलक्विंटल47050035002750
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल286325040003675
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल14502060005510
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल233110001800016250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)21721

 

जिल्हा: नाशिक
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल75173520001875
गहू२१८९क्विंटल5222023902300
मकापिवळीक्विंटल76149022001830
चवळी बीपांढरीक्विंटल1400060006000
हरभरालोकलक्विंटल4390548004800
मूगहिरवाक्विंटल22590074506800
उडीदकाळाक्विंटल1705070507050
डाळींबक्विंटल48250140007550
कांदाउन्हाळीक्विंटल3123050019041375
एकुण आवक (क्विंटलमधील)31462

 

जिल्हा: परभणी
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/10/2022
गहूलोकलक्विंटल20200023002200
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल1220024002300
तूरलालक्विंटल2700071007000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल15470050004800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)38

 

जिल्हा: पालघर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/10/2022
गहूक्विंटल65315031503150
तांदूळक्विंटल240500150015001
एकुण आवक (क्विंटलमधील)305

 

जिल्हा: पुणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/10/2022
बाजरीमहिकोक्विंटल333300033003150
गहूशरबतीक्विंटल2014280032003000
ज्वारीमालदांडीक्विंटल664400050004500
मकालालक्विंटल1260028002700
नाचणी/ नागलीलोकलक्विंटल2370039003800
तांदूळबसमतीक्विंटल387000110009000
तांदूळमसुराक्विंटल334265027502700
तांदूळकोलमक्विंटल581420073005750
हरभराक्विंटल33540056005500
मसूरक्विंटल28700075007250
मूगहिरवाक्विंटल32770080007850
राजगिरालोकलनग950687
उडीदक्विंटल2830090008650
वाटाणाक्विंटल30540059005650
शेंगदाणेघुंगरुक्विंटल424103001130010800
गुळनं. १क्विंटल279337535013435
गुळनं. २क्विंटल201327533513313
अननसलोकलक्विंटल1400040004000
चिकुलोकलक्विंटल1400040004000
डाळींबलोकलक्विंटल8500060005500
केळीलोकलक्विंटल46150070004250
लिंबूलोकलक्विंटल25250040003250
मोसंबीलोकलक्विंटल9300030003000
पपईलोकलक्विंटल27150020001750
सफरचंदलोकलक्विंटल22600070006500
संत्रीलोकलक्विंटल4600060006000
सिताफळलोकलक्विंटल6300040003500
आलेलोकलक्विंटल412153319001717
आंबट चुकालोकलनग200555
बटाटाक्विंटल2500150023002000
बटाटालोकलक्विंटल5758146719671717
बीटलोकलक्विंटल6110013501225
भेडीक्विंटल72200030002500
भेडीलोकलक्विंटल609225035002875
भोपळालोकलक्विंटल97100020001500
दुधी भोपळाक्विंटल50200030002500
दुधी भोपळालोकलक्विंटल346162521251875
चवळी (शेंगा)क्विंटल18400050004500
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल10200030002500
चवळी (पाला)लोकलनग400777
फ्लॉवरक्विंटल133200030002500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल161203323672200
गाजरक्विंटल40300040003500
गाजरलोकलक्विंटल300146721331800
गवारक्विंटल49400050004500
गवारलोकलक्विंटल238233341673250
घेवडालोकलक्विंटल193433353334833
घोसाळी (भाजी)लोकलक्विंटल7325035003375
कढिपत्तालोकलक्विंटल2300030003000
काकडीक्विंटल9660012001000
काकडीलोकलक्विंटल107395016251263
कांदाक्विंटल300100016001300
कांदालोकलक्विंटल894977513501088
कांदा पातलोकलनग11008109
कारलीक्विंटल64350045004000
कारलीलोकलक्विंटल187110032502625
कोबी—-क्विंटल158100020001500
कोबीलोकलक्विंटल118133318001583
कोथिंबिरलोकलनग10250111614
लसूणलोकलक्विंटल218100035002250
मका (कणीस)लोकलक्विंटल1370015001100
मेथी भाजीनग11650100020001500
मेथी भाजीलोकलनग4050131715
ढोवळी मिरचीक्विंटल92500070006000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल20300035003250
मुळालोकलनग300101211
पालकलोकलनग51508119
परवरलोकलक्विंटल6250030002750
पावटा (भाजी)लोकलक्विंटल5250030002750
पुदिनालोकलनग2000455
राजगिरालोकलनग2100677
शेपूनग283080012001000
शेपूलोकलनग4150798
शेवगाक्विंटल18400060005000
शेवगालोकलक्विंटल1500080006500
दोडका (शिराळी)क्विंटल57400050004500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल307266745003583
टोमॅटोक्विंटल166250035003000
टोमॅटोलोकलक्विंटल1899150024001950
तोंडलीलोकलक्विंटल2300030003000
मटारलोकलक्विंटल226750115009125
वालवडक्विंटल63600080007000
वांगीक्विंटल62350045004000
वांगीलोकलक्विंटल43200027502325
फरशीक्विंटल47500060005500
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल50450055005000
धनेक्विंटल1120001800015000
मिरची (हिरवी)क्विंटल275400060005000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल591283341673500
अस्टरनग2344103020
गुलाबनं. १नग78336010080
गुलाबलोकलनग10372204030
गुलछडीक्विंटल46250003500030000
जास्वंदनग3590121
लिलीनग3625204030
शेवंतीक्विंटल35080001200010000
शेवंतीनं. १क्विंटल8880001400011000
झेंडूलोकलक्विंटल1298400070006500
कागडाक्विंटल13200004000030000
तुळजापुरीक्विंटल5380001300010500
बिजलीक्विंटल2280001200010000
चाफानग70750121
गलटॅापनग600102015
गोल्डन / डि.जीनग221051510
ग्लॅडीओनग1030103020
जिप्सिनग9156010080
कोंबडा (फुल)नग400102015
जरबेरानग7670104025
कार्नेशननग7980140110
एकुण आवक (क्विंटलमधील)32919

 

जिल्हा: बीड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल35188124412163
गहूहायब्रीडक्विंटल28219130852541
गहूपिवळाक्विंटल7205024002351
ज्वारीमालदांडीक्विंटल49200029002548
ज्वारीरब्बीक्विंटल24245026262537
मकालोकलक्विंटल22230023002300
हरभरालालक्विंटल14330038813590
मूगहिरवाक्विंटल31615170756679
तूरपांढराक्विंटल1670167016701
उडीदहायब्रीडक्विंटल56440069005953
उडीदकाळाक्विंटल5540061005500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल103463149514822
एकुण आवक (क्विंटलमधील)375

 

जिल्हा: बुलढाणा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/10/2022
गहूलोकलक्विंटल94188323832165
मकापिवळीक्विंटल124152019951615
हरभरालोकलक्विंटल60350039003750
हरभराचाफाक्विंटल5371537553740
मूगचमकीक्विंटल25522572006650
तूरलालक्विंटल145625075837175
सोयाबिनलोकलक्विंटल560400050054600
सोयाबिनपिवळाक्विंटल273402549004255
कांदालोकलक्विंटल21050018001000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1496

 

जिल्हा: मंबई
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/10/2022
साबुदाणालोकलक्विंटल505620070006500
गहूलोकलक्विंटल7772255035503050
ज्वारीलोकलक्विंटल968280045003600
मकालोकलक्विंटल558280033003100
तांदूळलोकलक्विंटल25474240075004900
तांदूळबसमतीक्विंटल2234800096009000
चवळी बीलोकलक्विंटल157680090008000
हरभरालोकलक्विंटल1813540066006000
हरभरा डाळलोकलक्विंटल869580070006500
मसूरलोकलक्विंटल333660075007200
मसूर डाळलोकलक्विंटल774740080007800
मूगलोकलक्विंटल2708000105009500
मूग डाळलोकलक्विंटल66182001100010000
तूर डाळलोकलक्विंटल247489001100010000
उडीदलोकलक्विंटल30800088008500
उडीद डाळलोकलक्विंटल93085001100010000
वाटाणालोकलक्विंटल294520080007000
बडिशेपलोकलक्विंटल50140001800016000
नारळलोकलक्विंटल13040120019001550
शेंगदाणेलोकलक्विंटल873110001300012000
तीललोकलक्विंटल88130001600014500
गुळलोकलक्विंटल525450050004750
साखरलोकलक्विंटल2784346236623562
अननसक्विंटल940250050003750
चिकुक्विंटल111400050004500
डाळींबक्विंटल61980001400011000
कलिंगडक्विंटल1860150025002000
लिंबूलोकलक्विंटल168350065005000
मोसंबीक्विंटल3245250045003500
पपईक्विंटल1699140026002000
पेरुक्विंटल344250060004250
सफरचंदक्विंटल681760001400010000
संत्रीक्विंटल597300060004500
सिताफळक्विंटल1174700080007500
खरबुजक्विंटल75250030002750
आलेलोकलक्विंटल965300055004300
अर्वीलोकलक्विंटल152300040003500
आवळालोकलक्विंटल96340048004100
बटाटाक्विंटल9739150020001750
भेडीनं. १क्विंटल2084300044003700
भोपळालोकलक्विंटल1330140024001900
दुधी भोपळालोकलक्विंटल113200036002800
फरस बीलोकलक्विंटल84480070005900
फ्लॉवरलोकलक्विंटल767200036002800
गाजरलोकलक्विंटल1205280040003400
गवारलोकलक्विंटल362400070005500
कढिपत्तालोकलक्विंटल153400046004300
काकडीनं. १क्विंटल466200024002200
कांदाक्विंटल8779110020001550
कांदा पातलोकलक्विंटल512160020001800
कारलीलोकलक्विंटल364300045003900
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल105280036003200
कोबीलोकलक्विंटल1908160024002000
कोहळालोकलक्विंटल140300040003500
कोथिंबिरलोकलक्विंटल812160035002550
मका (कणीस)क्विंटल161180024002100
मेथी भाजीलोकलक्विंटल102150025002000
मुळालोकलक्विंटल5250035003000
पडवळलोकलक्विंटल16200030002500
पालकलोकलक्विंटल428100016001300
पुदिनालोकलक्विंटल1468001000900
रताळीलोकलक्विंटल32300046003800
शेपूलोकलक्विंटल49120024001800
शेवगालोकलक्विंटल339500090007000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल214300044003700
सुरणलोकलक्विंटल720180028002300
टोमॅटोनं. १क्विंटल1450240030002700
तोंडलीलोकलक्विंटल25300060004500
मटारलोकलक्विंटल25140001600015000
वालवडलोकलक्विंटल22400060005000
वांगीलोकलक्विंटल1131250040003250
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल129450085006500
आले (सुंठ)लोकलक्विंटल34130001600014500
चिंचलोकलक्विंटल648000100009000
धनेलोकलक्विंटल633120001800015000
हळद/ हळकुंडलोकलक्विंटल77800090008500
जिरेलोकलक्विंटल88180002400021000
काजूलोकलक्विंटल1146600007000065000
लसूणक्विंटल15770035002100
मेथीक्विंटल4960001400010000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल1638500070006000
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल187200003500027500
मोहरीलोकलक्विंटल82600080007000
सुपारीलोकलक्विंटल59400005000045000
वेलचीलोकलक्विंटल958000010000090000
मिरेक्विंटल41400005000045000
दालचिनीक्विंटल95220002900025500
बदामक्विंटल745500006000055000
पिस्ताक्विंटल240100000160000130000
अंजीर (सुके)क्विंटल58600008000070000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)121743

 

जिल्हा: यवतमाळ
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/10/2022
गहूलोकलक्विंटल22230023002300
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल3170020001850
हरभरालोकलक्विंटल50397041604065
तूरलालक्विंटल136670073607035
उडीदकाळाक्विंटल2410041004100
सोयाबिनपिवळाक्विंटल309470849754841
एकुण आवक (क्विंटलमधील)522

 

जिल्हा: रायगड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/10/2022
तांदूळकोलमक्विंटल20200025002200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)20

 

जिल्हा: लातूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/10/2022
गहू२१८९क्विंटल3200027002350
हरभरालालक्विंटल427391645014220
मूगहिरवाक्विंटल610565071726761
तूरलालक्विंटल380610074017100
तूरपांढराक्विंटल4750075007500
उडीदकाळाक्विंटल4580067006250
सोयाबिनपिवळाक्विंटल3395440151034970
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4823

 

जिल्हा: वर्धा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/10/2022
गहूलोकलक्विंटल83200024552230
हरभरालोकलक्विंटल217350043453945
तूरलालक्विंटल1101690079007480
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1349440050554710
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2750

 

जिल्हा: सांगली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/10/2022
गहूलोकलक्विंटल45218022702210
ज्वारीशाळूक्विंटल31265028502730
मकालोकलक्विंटल37198020302000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल32458049604780
डाळींबभगवाक्विंटल73410002510013000
आलेलोकलक्विंटल6150030002200
बटाटानं. २क्विंटल6220025002350
भेडीलोकलक्विंटल3250040003100
दुधी भोपळानं. १क्विंटल380015001200
फ्लॉवरलोकलक्विंटल3100025001700
काकडीलोकलक्विंटल88001000900
कारलीलोकलक्विंटल4150025002000
कोबीनं. २क्विंटल1080015001100
ढोवळी मिरचीनं. १क्विंटल3400060005000
टोमॅटोनं. १क्विंटल12250035002950
वांगीलोकलक्विंटल16200040002900
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल9250035003000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)962

 

जिल्हा: सातारा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/10/2022
आलेलोकलक्विंटल9250030002750
बटाटालोकलक्विंटल18200023002150
फ्लॉवरलोकलक्विंटल12350040003750
काकडीनं. २क्विंटल9120015001350
कारलीलोकलक्विंटल6400045004250
टोमॅटोलोकलक्विंटल70200045003200
वांगीलोकलक्विंटल10300045003750
मिरची (हिरवी)नं. २क्विंटल12450055005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)146

 

जिल्हा: सोलापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/10/2022
गहूशरबतीक्विंटल1523229033002765
ज्वारीमालदांडीक्विंटल3270527052705
तांदूळमसुराक्विंटल1602301063253795
मूगहिरवाक्विंटल5580058005800
तूरलालक्विंटल25693069306930
उडीदमोगलाईक्विंटल200500572006100
सोयाबिनलोकलक्विंटल4689371550304675
बटाटालोकलक्विंटल798150021001800
भेडीलोकलक्विंटल2270030002000
गाजरलोकलक्विंटल16140031002300
गवारलोकलक्विंटल14200060004000
घेवडालोकलक्विंटल3500055005000
काकडीलोकलक्विंटल4140040002000
कांदालालक्विंटल1054710025501100
कांदापांढराक्विंटल60910036001200
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल2650022001000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल12100030002000
टोमॅटोवैशालीक्विंटल61430035501300
वांगीलोकलक्विंटल30100050002500
लसूणलोकलक्विंटल20590026001500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल74150030002000
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल4130001300013000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)21062

 

जिल्हा: हिंगोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/10/2022
गहूलोकलक्विंटल49200021002050
हरभराक्विंटल20399943004149
हरभरालालक्विंटल77400042004100
मूगहिरवाक्विंटल2450057005100
तूरलालक्विंटल71700072007100
उडीदकाळाक्विंटल1671067106710
सोयाबिनलोकलक्विंटल80455548714713
सोयाबिनपिवळाक्विंटल103430049004600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)403

श्रोत :- msamb.com

बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव, बाजारभाव

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top