कृषी महाराष्ट्र

बाजारभाव (बुधवार, ५ ऑक्टोबर २०२२)

बाजारभाव (बुधवार, ५ ऑक्टोबर २०२२)

जिल्हा: अहमदनगर बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/10/2022
बाजरीक्विंटल11161116111611
बाजरीहायब्रीडक्विंटल3240024002400
गहूक्विंटल6212123512236
गहू२१८९क्विंटल2230023002300
मूगक्विंटल5650072016850
तूरक्विंटल1616161616161
उडीदकाळाक्विंटल3450045004500
भुईमुग शेंग (सुकी)क्विंटल2450052524876
डाळींबक्विंटल2891000155005000
डाळींबभगवाक्विंटल512500150008750
लिंबूक्विंटल3300040003500
आलेक्विंटल3250040003300
बटाटाक्विंटल60200022002100
भेडीक्विंटल6200030002500
दुधी भोपळाक्विंटल650020001200
फ्लॉवरक्विंटल6150030002200
गाजरक्विंटल3400050004500
गवारक्विंटल3600075007000
घोसाळी (भाजी)क्विंटल1400040004000
काकडीक्विंटल4100015001200
कांदानं. १क्विंटल1619160020111805
कांदानं. २क्विंटल941120016001400
कांदानं. ३क्विंटल6275001000750
कारलीक्विंटल3150020001700
कोबी—-क्विंटल3150022001800
कोथिंबिरनग1500104025
लसूणक्विंटल3100020001500
मेथी भाजीनग250212121
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल4500055005200
पालकनग150486
शेपूनग200151515
दोडका (शिराळी)क्विंटल5300040003500
टोमॅटोक्विंटल6150035002500
वालवडक्विंटल3400045004200
वांगीक्विंटल4250050003700
मिरची (हिरवी)क्विंटल9500070006000
झेंडूक्विंटल4700090008000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3699
जिल्हा: औरंगाबाद बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल5238123812381
गहूबन्सीक्विंटल60232125452441
ज्वारीरब्बीक्विंटल6230025902400
मूगचमकीक्विंटल1510051005100
तूरक्विंटल2660166016601
एकुण आवक (क्विंटलमधील)74
जिल्हा: कोल्हापूर बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/10/2022
लिंबूक्विंटल78150075003000
मोसंबीक्विंटल11240054003600
सफरचंदक्विंटल20350090004000
फ्लॉवरक्विंटल73100030002000
कोबी—-क्विंटल5060030001500
कोथिंबिरक्विंटल61250090005000
मेथी भाजीक्विंटल7500090007000
टोमॅटोक्विंटल176100045002500
वांगीक्विंटल73150070004000
मिरची (हिरवी)क्विंटल26100055003000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)575
जिल्हा: नागपूर बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/10/2022
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल100350045004250
बटाटालोकलक्विंटल4726150018001725
भेडीलोकलक्विंटल100200025002350
दुधी भोपळालोकलक्विंटल280120015001425
चवळी (शेंगा)क्विंटल50400045004350
फ्लॉवरलोकलक्विंटल280300035003350
गाजरलोकलक्विंटल140300032003150
गवारलोकलक्विंटल160300032003150
काकडीलोकलक्विंटल160200022002150
कांदालालक्विंटल840100015001325
कांदापांढराक्विंटल1000100015001350
कोबीलोकलक्विंटल500200025002350
कोहळालोकलक्विंटल240150020001875
कोथिंबिरलोकलक्विंटल20080001300011250
लसूणलोकलक्विंटल10050050003750
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल100400042004150
पालकलोकलक्विंटल90300035003350
टोमॅटोलोकलक्विंटल400350040003875
टोमॅटोवैशालीक्विंटल500300035003350
तोंडलीलोकलक्विंटल100120015001425
वाल भाजीलोकलक्विंटल100400045004350
वांगीलोकलक्विंटल200200030002750
मेथीक्विंटल50700090008500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)10416
जिल्हा: नाशिक बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/10/2022
डाळींबक्विंटल60250124008000
कांदाउन्हाळीक्विंटल1504043818601400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)15100
जिल्हा: पुणे बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/10/2022
बाजरीमहिकोक्विंटल331300033003150
गहूशरबतीक्विंटल356460052004900
ज्वारीमालदांडीक्विंटल661400050004500
मकालालक्विंटल1260028002700
नाचणी/ नागलीलोकलक्विंटल2370039003800
तांदूळबसमतीक्विंटल407000110009000
तांदूळमसुराक्विंटल332265027502700
तांदूळकोलमक्विंटल583420071005750
हरभराक्विंटल31540056005500
मसूरक्विंटल26700075007250
मूगहिरवाक्विंटल30770080007850
उडीदक्विंटल2830090008650
वाटाणाक्विंटल28540059005650
शेंगदाणेघुंगरुक्विंटल422103001130010800
गुळनं. १क्विंटल281337535013435
गुळनं. २क्विंटल212327533513313
अननसलोकलक्विंटल9060030001800
चिकुलोकलक्विंटल39150045003000
डाळींबभगवाक्विंटल1121000151003000
द्राक्षलोकलक्विंटल2500070006000
कलिंगडलोकलक्विंटल86001200900
केळीलोकलक्विंटल380012001000
लिंबूलोकलक्विंटल21560040002300
मोसंबीलोकलक्विंटल29070045002600
पपईलोकलक्विंटल12390020001500
पेअरक्विंटल136000120009000
पेरुलोकलक्विंटल41200050003500
प्लमलोकलक्विंटल5300040003500
सफरचंदलोकलक्विंटल4144000100007000
संत्रीलोकलक्विंटल73300060004500
सिताफळलोकलक्विंटल1192000100006000
नासपतीलोकलक्विंटल60800090008500
आवळालोकलक्विंटल4200040003000
शहाळेलोकलक्विंटल9404001300900
आलेलोकलक्विंटल254100037002350
अंबाडी भाजीलोकलनग750677
अर्वीलोकलक्विंटल9180020001900
बटाटालोकलक्विंटल2845170027002100
भेडीलोकलक्विंटल413200037502875
भोपळालोकलक्विंटल7580020001400
दुधी भोपळालोकलक्विंटल236100020001500
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल18200040003000
चवळी (पाला)लोकलनग18507108
फ्लॉवरलोकलक्विंटल382150030002250
गाजरलोकलक्विंटल242150040002750
गवारलोकलक्विंटल86300060004500
घेवडालोकलक्विंटल61400060005000
घोसाळी (भाजी)लोकलक्विंटल26275035003125
कढिपत्तालोकलक्विंटल25150020001750
कैरीलोकलक्विंटल7700080007500
काकडीलोकलक्विंटल68195017001350
कांदालोकलक्विंटल690485016001225
कांदा पातलोकलनग257072013
करडई (भाजी)लोकलनग500687
कारलीलोकलक्विंटल71200040003000
कोबीलोकलक्विंटल355150021501825
कोहळालोकलक्विंटल75150025002000
कोथिंबिरलोकलनग7928682215
लसूणलोकलक्विंटल25450045002500
मका (कणीस)लोकलक्विंटल23150019001700
मेथी भाजीलोकलनग835082516
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल116200050003500
मुळालोकलनग1490101613
पडवळलोकलक्विंटल10200025002250
पालकलोकलनग1280071210
परवरलोकलक्विंटल28250040003250
पुदिनालोकलनग13700385
राजगिरालोकलनग2300687
शेपूलोकलनग820081210
शेवगालोकलक्विंटल8400080006000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल206200040003000
सुरणलोकलक्विंटल20150025002000
टोमॅटोलोकलक्विंटल1076225030002625
तोंडलीलोकलक्विंटल33200040003000
मटारलोकलक्विंटल680001600012000
वालवडलोकलक्विंटल9300070005000
वांगीलोकलक्विंटल217100040002500
धनेक्विंटल2120001800015000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल559400050004500
अस्टरक्विंटल32150002500020000
अस्टरनग420103020
गुलाबक्विंटल8150002500020000
गुलाबनं. १नग42766010080
गुलाबलोकलनग11880104025
गुलछडीक्विंटल49200003000025000
गुलछडीनग1250103020
जास्वंदनग7455111
लिलीनग2241104025
शेवंतीक्विंटल24880001200010000
शेवंतीनग116200200200
शेवंतीनं. १क्विंटल5280001400011000
झेंडूलोकलक्विंटल1585400080006000
जुईक्विंटल180000120000100000
कागडाक्विंटल12200004000030000
तुळजापुरीक्विंटल487000100008500
बिजलीक्विंटल2880001400011000
चाफानग63260121
गलटॅापनग300102015
गोल्डन / डि.जीनग161051510
ग्लॅडीओनग1850103020
जिप्सिनग10216010080
जरबेरानग6870104025
कार्नेशननग164180120100
ढोबळी मिरची (पिवळी)क्विंटल6250050003750
आईसबर्गक्विंटल490001100010000
ब्रोकोलीक्विंटल4100001600013000
पोकचाक्विंटल1500060005500
चायना कोबीक्विंटल1300040003500
बेबी कॉर्नक्विंटल2400050004500
झुचीनीक्विंटल8100015001250
चायनिझ लसूणक्विंटल2250050003750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)23312
जिल्हा: बीड बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/10/2022
गहूपिवळाक्विंटल19235130002900
ज्वारीरब्बीक्विंटल101250028002600
हरभरालालक्विंटल3370046013900
मूगहिरवाक्विंटल15700072017175
उडीदकाळाक्विंटल13610065006200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल422480050004900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)573

श्रोत :- msamb.com

 

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top