कृषी महाराष्ट्र

नागपूर बाजारभाव

नागपूर बाजारभाव

 

दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/05/2024
कापूसक्विंटल1200700070007000
कापूसलोकलक्विंटल106680072207000
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल346680070506950
भात – धानक्विंटल12250027002650
गहूक्विंटल16224324902400
गहूलोकलक्विंटल1326215025882384
गहूशरबतीक्विंटल1270310035003400
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल6340036003550
तांदूळलोकलक्विंटल138380055004850
तांदूळलुचाईक्विंटल50300032003150
तांदूळचिनोरक्विंटल50560060005900
तांदूळपरमलक्विंटल50350038003725
हरभरालोकलक्विंटल3757542360955842
मूगलोकलक्विंटल39625067756550
तूरलोकलक्विंटल217107661188611400
तूरलालक्विंटल1144103501195111513
उडीदलोकलक्विंटल3800082008150
जवसलोकलक्विंटल3570059105800
सोयाबिनलोकलक्विंटल343410043344276
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2438402143884210
आंबालोकलक्विंटल517257535003238
अननसलोकलक्विंटल10100030002500
डाळींबलोकलक्विंटल3100060004750
लिंबूलोकलक्विंटल11450055005000
मोसंबीनं. १क्विंटल3200030002750
सफरचंदहायब्रीडक्विंटल10110001300012500
टरबूजनं. १क्विंटल24140016001500
आलेलोकलक्विंटल6800090008500
अंबाडी भाजीलोकलक्विंटल1150015001500
बटाटालोकलक्विंटल1776187524002181
भेडीलोकलक्विंटल193105018501456
भेडीहायब्रीडक्विंटल17104515001365
दुधी भोपळालोकलक्विंटल1508001000950
चवळी (शेंगा)क्विंटल100150018001725
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल37110018331567
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल196501000830
चवळी (पाला)लोकलक्विंटल71176725002117
ढेमसेलोकलक्विंटल2200025002500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल53590014751231
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल20153520001855
गाजरलोकलक्विंटल2200030002500
गवारलोकलक्विंटल184200030002583
घोसाळी (भाजी)लोकलक्विंटल1300030003000
कैरीलोकलक्विंटल101200025002375
काकडीलोकलक्विंटल6125022501600
कांदालोकलक्विंटल13150025002000
कांदालालक्विंटल1002130017501663
कांदापांढराक्विंटल2040110015001325
कांदाउन्हाळीक्विंटल50100014001200
कांदा पातलोकलक्विंटल1150015001500
कारलीलोकलक्विंटल102350040003783
कोबीलोकलक्विंटल22116716331400
कोबीहायब्रीडक्विंटल2382516001045
कोहळालोकलक्विंटल1500500500
कोथिंबिरलोकलक्विंटल340233340003333
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल30267830002868
लसूणलोकलक्विंटल561110001750015625
लसूणहायब्रीडक्विंटल4160001800017000
मेथी भाजीनं. १क्विंटल5500060005500
मेथी भाजीलोकलक्विंटल3525057505500
मेथी भाजीहायब्रीडक्विंटल8406045004340
ढोवळी मिरचीनं. १क्विंटल4400050004500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल130300035003350
मुळालोकलक्विंटल20150025002025
मुळाहायब्रीडक्विंटल15151020001820
पालकलोकलक्विंटल117162528502363
पालकहायब्रीडक्विंटल21151520001805
टोमॅटोलोकलक्विंटल69496715831308
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल92116515001375
टोमॅटोवैशालीक्विंटल300120017001525
तोंडलीलोकलक्विंटल101225032502875
वांगीलोकलक्विंटल331475950719
वांगीहायब्रीडक्विंटल206201000810
धनेलोकलक्विंटल30550062005963
मेथीक्विंटल30450050004875
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल619300041253588
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल12353540003815
मिरची (लाल)क्विंटल7140001600015000
मोहरीलोकलक्विंटल3400045104300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)23064
15/05/2024
कापूसक्विंटल1000700070007000
कापूसलोकलक्विंटल19660070507000
कापूसहायब्रीडक्विंटल809650072006800
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल296690070507000
कापूसवरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपलक्विंटल110650071506850
गहूक्विंटल22216026312500
गहूलोकलक्विंटल1023216723242268
गहूशरबतीक्विंटल1335310035003400
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल3320034003350
मका—-क्विंटल9200022002150
तांदूळलुचाईक्विंटल55300032003150
तांदूळचिनोरक्विंटल100560060005900
तांदूळपरमलक्विंटल60350038003725
हरभरालोकलक्विंटल1449547359745781
हरभराहायब्रीडक्विंटल14750075507525
हरभरालालक्विंटल600520060005600
तूरलोकलक्विंटल9598751077510275
तूरलालक्विंटल1789103371182911371
सोयाबिनलोकलक्विंटल320420045024425
सोयाबिनपिवळाक्विंटल475390443524175
आंबालोकलक्विंटल2442400046254344
आंबातोतापुरीक्विंटल2000330038003725
डाळींबलोकलक्विंटल225100060004750
द्राक्षलोकलक्विंटल12400060005500
केळीभुसावळीक्विंटल18450550525
लिंबूलोकलक्विंटल2425047504500
मोसंबीनं. १क्विंटल60200030002750
मोसंबीनं. २क्विंटल40150018001725
मोसंबीनं. ३क्विंटल24100012001150
फणसलोकलक्विंटल1200020002000
टरबूजनं. १क्विंटल10180020001900
टरबूजलोकलक्विंटल4130013001300
आलेलोकलक्विंटल602783391678667
अंबाडी भाजीलोकलक्विंटल1100010001000
बटाटालोकलक्विंटल3165187524002181
बीटलोकलक्विंटल1200020002000
भेडीलोकलक्विंटल155135020251688
भेडीहायब्रीडक्विंटल1983012001010
दुधी भोपळालोकलक्विंटल1018501000963
चवळी (शेंगा)क्विंटल140150020001875
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल37100018001433
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल18100515001315
चवळी (पाला)लोकलक्विंटल7175025002250
ढेमसेलोकलक्विंटल4125021001750
फ्लॉवरलोकलक्विंटल496100017501381
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल22155520001835
गवारलोकलक्विंटल135233336673008
कैरीलोकलक्विंटल1300030003000
काकडीलोकलक्विंटल4115017501500
कांदालोकलक्विंटल4150025002000
कांदालालक्विंटल1804130017501688
कांदापांढराक्विंटल1000110015001400
कांदाउन्हाळीक्विंटल10140016001500
कारलीलोकलक्विंटल81325035003438
कोबीलोकलक्विंटल424102536251213
कोबीहायब्रीडक्विंटल2884512001025
कोहळालोकलक्विंटल150015001000
कोथिंबिरलोकलक्विंटल339550075007167
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल26291532503125
लसूणलोकलक्विंटल741100001650014875
मका (कणीस)लोकलक्विंटल1170017001700
मेथी भाजीनं. १क्विंटल4500060005500
मेथी भाजीलोकलक्विंटल2475052505000
मेथी भाजीहायब्रीडक्विंटल10354040003860
ढोवळी मिरचीनं. १क्विंटल4500060005500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल161250030002875
मुळाहायब्रीडक्विंटल17156520001845
पालकलोकलक्विंटल13176728332300
पालकहायब्रीडक्विंटल2482512001015
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल1250025002500
टोमॅटोलोकलक्विंटल786106716671383
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल7090512501110
टोमॅटोवैशालीक्विंटल300150020001875
तोंडलीलोकलक्विंटल120150025002250
वांगीलोकलक्विंटल3455501025825
वांगीहायब्रीडक्विंटल2381512001005
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल467292536503388
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल14453550004855
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल395940001400011500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)30108
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/05/2024
कापूसलोकलक्विंटल238700072107100
गहूलोकलक्विंटल789250028762775
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल4320036003550
मका—-क्विंटल21200022002150
मकालोकलक्विंटल75215022112200
तांदूळलुचाईक्विंटल60300032003150
तांदूळचिनोरक्विंटल100560060005900
तांदूळपरमलक्विंटल50350038003725
हरभरालोकलक्विंटल1488535060795825
तूरलोकलक्विंटल9095001154010900
तूरलालक्विंटल93995001185011263
सोयाबिनलोकलक्विंटल585410044754381
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2120400044804275
आंबालोकलक्विंटल2841383343334017
आंबातोतापुरीक्विंटल3000300044004025
अननसलोकलक्विंटल113100030002500
चिकुलोकलक्विंटल49100030002500
डाळींबलोकलक्विंटल436100060004750
द्राक्षलोकलक्विंटल15400060005500
केळीभुसावळीक्विंटल18450550525
लिंबूलोकलक्विंटल1400040004000
फणसलोकलक्विंटल100100015001425
सफरचंदहायब्रीडक्विंटल36110001300012500
आलेलोकलक्विंटल481775087508500
अंबाडी भाजीलोकलक्विंटल1200020002000
बटाटालोकलक्विंटल2638186724332208
भेडीलोकलक्विंटल80125022501875
भेडीहायब्रीडक्विंटल18105015001330
दुधी भोपळालोकलक्विंटल10175013501075
चवळी (शेंगा)क्विंटल80150025002025
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल2100020001500
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल2084512001065
चवळी (पाला)लोकलक्विंटल42150022501938
ढेमसेलोकलक्विंटल103120018331608
फ्लॉवरलोकलक्विंटल45050012001025
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल25151020001830
गाजरलोकलक्विंटल243150022501938
गवारलोकलक्विंटल152250035003125
कैरीलोकलक्विंटल203150017501688
काकडीलोकलक्विंटल207110015001317
कांदालालक्विंटल2001130015501488
कांदापांढराक्विंटल1220110015001400
कांदा पातलोकलक्विंटल1300030003000
कारलीलोकलक्विंटल123300036673417
कोबीलोकलक्विंटल5125017501500
कोबीहायब्रीडक्विंटल2583512001055
कोहळालोकलक्विंटल375014001150
कोथिंबिरलोकलक्विंटल363175032502775
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल17405545004335
लसूणलोकलक्विंटल842121671716715750
मेथी भाजीलोकलक्विंटल1450055005000
मेथी भाजीहायब्रीडक्विंटल8352540003815
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल152283335003250
मुळालोकलक्विंटल26100012501163
मुळाहायब्रीडक्विंटल16156020001840
पालकलोकलक्विंटल73125022501938
पालकहायब्रीडक्विंटल2282012001010
पपई (भाजी)क्विंटल40100025002250
टोमॅटोलोकलक्विंटल76575015001163
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल20151520001805
टोमॅटोवैशालीक्विंटल300120015001425
तोंडलीलोकलक्विंटल100200030002750
वांगीलोकलक्विंटल2004501100813
वांगीहायब्रीडक्विंटल216301000850
भुईमुग शेंग (ओली)क्विंटल1400040004000
धनेलोकलक्विंटल26620065006425
मेथीक्विंटल22400050004750
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल562273335003283
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल15354040003820
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल269640001400011500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)27680
13/05/2024
कापूसक्विंटल900705071007100
कापूसलोकलक्विंटल22660071007000
कापूसहायब्रीडक्विंटल241650072006800
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल486680071007000
गहूक्विंटल65203924502300
गहूलोकलक्विंटल902265128762813
ज्वारीक्विंटल4259525952595
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल6340036003550
मका—-क्विंटल12200022002150
तांदूळलुचाईक्विंटल41300032003150
तांदूळचिनोरक्विंटल100560060005900
तांदूळपरमलक्विंटल50350038003725
हरभरालोकलक्विंटल2118546060325803
मूगलोकलक्विंटल15640066006550
तूरलोकलक्विंटल152100001142510700
तूरलालक्विंटल1825102011168011083
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल10400050004750
सोयाबिनलोकलक्विंटल422410044114333
सोयाबिनपिवळाक्विंटल438412444064273
आंबालोकलक्विंटल4250030002750
चिकुलोकलक्विंटल1270027002700
डाळींबलोकलक्विंटल402100060004750
द्राक्षलोकलक्विंटल10400060005500
लिंबूलोकलक्विंटल1350035003500
मोसंबीनं. १क्विंटल2000200030002750
पेरुलोकलक्विंटल1200020002000
फणसलोकलक्विंटल1200020002000
सफरचंदहायब्रीडक्विंटल25110001300012500
टरबूजलोकलक्विंटल4130015001500
आलेलोकलक्विंटल481750085008250
अंबाडी भाजीलोकलक्विंटल1200020002000
बटाटालोकलक्विंटल33195025002250
भेडीलोकलक्विंटल120116720001625
दुधी भोपळालोकलक्विंटल10283312331050
चवळी (शेंगा)क्विंटल150100015001325
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल2295017501400
चवळी (पाला)लोकलक्विंटल71150020671842
ढेमसेलोकलक्विंटल7125025002000
फ्लॉवरलोकलक्विंटल149140024001908
गाजरलोकलक्विंटल101125018501575
गवारलोकलक्विंटल131250037333117
कैरीलोकलक्विंटल182150018001763
काकडीलोकलक्विंटल213116720001608
कांदालोकलक्विंटल48150025002000
कांदालालक्विंटल2410130017501688
कांदापांढराक्विंटल2000110015001400
कांदा पातलोकलक्विंटल1200020002000
कारलीलोकलक्विंटल103300038333583
कोबीलोकलक्विंटल510110016671483
कोहळालोकलक्विंटल507001000925
कोथिंबिरलोकलक्विंटल418233341673617
लसूणलोकलक्विंटल561105001700015375
मेथी भाजीलोकलक्विंटल1550065006000
पालकलोकलक्विंटल97150026672125
पपई (भाजी)क्विंटल22100020001875
रताळीक्विंटल20700800725
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल2250025002500
टोमॅटोलोकलक्विंटल834108316671375
टोमॅटोवैशालीक्विंटल450150020001875
तोंडलीलोकलक्विंटल80200030002750
वाल भाजीलोकलक्विंटल20400050004750
वांगीलोकलक्विंटल3055001208875
धनेलोकलक्विंटल18600062006150
मेथीक्विंटल30400055005250
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल436300037333383
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल222640001400011500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)22663
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/05/2024
खरबुजलोकलक्विंटल1200020002000
भेडीहायब्रीडक्विंटल20102015001310
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल236251000845
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल30153020001855
कोबीहायब्रीडक्विंटल25104515001365
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल19355540003835
मेथी भाजीहायब्रीडक्विंटल10356040003840
मुळाहायब्रीडक्विंटल18103015001350
पालकहायब्रीडक्विंटल22150520001815
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल22151020001830
वांगीहायब्रीडक्विंटल246401000820
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल16301535003325
एकुण आवक (क्विंटलमधील)230
11/05/2024
कापूसलोकलक्विंटल91710071257115
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल689695071257050
गहूलोकलक्विंटल340220028002400
तांदूळलोकलक्विंटल75380055004800
हरभरालोकलक्विंटल1794550060705750
मूगलोकलक्विंटल8646068106600
तूरलोकलक्विंटल9595001120010400
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1790400045804250
आंबालोकलक्विंटल1500350060005250
आंबातोतापुरीक्विंटल1500300045004250
अननसलोकलक्विंटल10100030002500
चिकुलोकलक्विंटल4100030002500
डाळींबलोकलक्विंटल18100060004750
केळीभुसावळीक्विंटल16450550525
लिंबूलोकलक्विंटल1350035003500
पेरुलोकलक्विंटल1200020002000
फणसलोकलक्विंटल151150017501663
सफरचंदलोकलक्विंटल3110001300012500
टरबूजलोकलक्विंटल8100010001000
आलेलोकलक्विंटल482775087508500
बटाटालोकलक्विंटल2102200023502263
भेडीलोकलक्विंटल150150020001875
भेडीहायब्रीडक्विंटल17156520001845
दुधी भोपळालोकलक्विंटल1100010001000
चवळी (शेंगा)क्विंटल180150017001650
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल1986012001040
फ्लॉवरलोकलक्विंटल400200025002350
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल25153520001855
गाजरलोकलक्विंटल120120015001425
गवारलोकलक्विंटल150350040003875
कैरीलोकलक्विंटल180200030002750
काकडीलोकलक्विंटल250100015001325
कांदालालक्विंटल1803150018001738
कांदापांढराक्विंटल1000110015001400
केळी (कच्ची)लोकलक्विंटल1200020002000
कोबीलोकलक्विंटल421115012501225
कोबीहायब्रीडक्विंटल2084512001025
कोहळालोकलक्विंटल10080012001025
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल17355540003835
लसूणलोकलक्विंटल741107501725015625
मेथी भाजीहायब्रीडक्विंटल8302535003315
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल170200030002750
मुळाहायब्रीडक्विंटल15151020001830
पालकहायब्रीडक्विंटल20154020001820
पपई (भाजी)क्विंटल15150020001875
रताळीक्विंटल1580012001025
टोमॅटोलोकलक्विंटल1000120015001400
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल19142018001610
टोमॅटोवैशालीक्विंटल500150020001875
वांगीलोकलक्विंटल200120017001625
वांगीहायब्रीडक्विंटल20101515001305
धनेलोकलक्विंटल8500054505250
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल503225031502875
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल11353040003850
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल209340001400011500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)20870
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/04/2024
कापूसलोकलक्विंटल204680072907150
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल1005695072507150
गहूलोकलक्विंटल36205022652150
गहूशरबतीक्विंटल465310035003400
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल7350038003725
मका—-क्विंटल19200022002150
तांदूळलुचाईक्विंटल60300032003150
तांदूळचिनोरक्विंटल100560060005900
तांदूळपरमलक्विंटल100350038003725
हरभरालोकलक्विंटल2052540061415952
तूरलोकलक्विंटल40533001124010800
तूरलालक्विंटल101497501133610826
सोयाबिनलोकलक्विंटल253420046504538
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1100392546384515
आंबालोकलक्विंटल2150025002000
अननसलोकलक्विंटल200100030002500
चिकुलोकलक्विंटल245100030002500
डाळींबलोकलक्विंटल716100060004750
द्राक्षलोकलक्विंटल68400060005500
कलिंगडक्विंटल1100010001000
केळीलोकलक्विंटल44450550525
लिंबूलोकलक्विंटल1700090008000
मोसंबीनं. १क्विंटल250200025002375
मोसंबीनं. ३क्विंटल26100012001150
फणसलोकलक्विंटल130100020001875
संत्रीनं. १क्विंटल45500058005600
संत्रीनं. २क्विंटल24450050004875
संत्रीनं. ३क्विंटल13300035003375
आलेक्विंटल1800080008000
आलेलोकलक्विंटल4806000100009000
बटाटाक्विंटल4190025002500
बटाटालोकलक्विंटल3857150023502013
भेडीक्विंटल13250030003000
भेडीलोकलक्विंटल80300035003350
दुधी भोपळाक्विंटल1800800800
दुधी भोपळालोकलक्विंटल200100012001150
चवळी (शेंगा)क्विंटल79250032502925
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल2150025002000
चवळी (पाला)क्विंटल157001200800
चवळी (पाला)लोकलक्विंटल4150025002000
ढेमसेक्विंटल7200035002500
ढेमसेलोकलक्विंटल1250035003000
फ्लॉवरक्विंटल16100030001500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल503115020001613
गाजरक्विंटल1200020002000
गाजरलोकलक्विंटल1008001000950
गवारक्विंटल9250040003200
गवारलोकलक्विंटल100200035003350
कैरीक्विंटल3200025002300
कैरीलोकलक्विंटल70150020001875
काकडीक्विंटल10100025001500
काकडीलोकलक्विंटल244100017501450
कांदाक्विंटल3160020002000
कांदालोकलक्विंटल18150025002000
कांदालालक्विंटल1000100015001375
कांदापांढराक्विंटल1000110015001400
कांदा पातक्विंटल3100015001500
कांदा पातलोकलक्विंटल1150025002000
कारलीक्विंटल2300045004500
कारलीलोकलक्विंटल101225030002700
कोबी—-क्विंटल1100010001000
कोबीलोकलक्विंटल706100016001325
कोहळाक्विंटल1150015001500
कोहळालोकलक्विंटल40100012001150
कोथिंबिरक्विंटल10150040002000
कोथिंबिरलोकलक्विंटल386200030002625
लसूणक्विंटल1140001400014000
लसूणलोकलक्विंटल56050001600013250
मेथी भाजीक्विंटल10150035003000
मेथी भाजीलोकलक्विंटल3250035003000
ढोवळी मिरचीक्विंटल1400040004000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल120300045004250
मुळाक्विंटल2150015001500
पालकक्विंटल215001200800
पालकलोकलक्विंटल8290016001313
पपई (भाजी)क्विंटल20100020001875
शेवगाक्विंटल1250025002500
दोडका (शिराळी)क्विंटल1200020002000
टोमॅटोक्विंटल7562520001250
टोमॅटोलोकलक्विंटल75685017501413
टोमॅटोवैशालीक्विंटल700150017001650
तोंडलीलोकलक्विंटल15100015001325
वांगीक्विंटल885001000625
वांगीलोकलक्विंटल2636501250975
धनेलोकलक्विंटल3620065006425
मेथीक्विंटल30200025002350
मिरची (हिरवी)क्विंटल3350050004000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल458300040003625
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल232640001400011500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)23196
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/04/2024
कापूसनं. १क्विंटल251630073006800
कापूसलोकलक्विंटल10700072507200
कापूसहायब्रीडक्विंटल787620074007000
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल929670072007050
गहूलोकलक्विंटल441215024392305
गहूशरबतीक्विंटल535320035003425
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल7340036003550
मका—-क्विंटल3200022002150
तांदूळलुचाईक्विंटल164300032003150
तांदूळचिनोरक्विंटल100580060005950
तांदूळपरमलक्विंटल100350038003725
हरभरालोकलक्विंटल3045505060315799
मूगलोकलक्विंटल19680070006950
तूरलोकलक्विंटल35090001140010800
तूरलालक्विंटल162295001212211466
उडीदलोकलक्विंटल7800082008150
सोयाबिनलोकलक्विंटल741420047704628
सोयाबिनपिवळाक्विंटल173400046014450
आंबालोकलक्विंटल1164275037503375
अननसलोकलक्विंटल121100030002500
चिकुलोकलक्विंटल113100030002500
डाळींबलोकलक्विंटल320100060004750
द्राक्षनाशिकक्विंटल14400060005500
केळीभुसावळीक्विंटल12450550525
लिंबूलोकलक्विंटल1700090008000
मोसंबीनं. १क्विंटल50200025002350
मोसंबीनं. २क्विंटल20150018001725
मोसंबीनं. ३क्विंटल12100012001150
पपईलोकलक्विंटल1150025002000
पेरुलोकलक्विंटल1250035003000
संत्रीनं. १क्विंटल20400050004750
संत्रीनं. २क्विंटल10300040003750
संत्रीनं. ३क्विंटल4200030002750
आलेलोकलक्विंटल2700090008000
आंबट चुकालोकलक्विंटल3200030002500
भेडीक्विंटल6250035003000
भेडीलोकलक्विंटल8150025002000
भेडीहायब्रीडक्विंटल14200525002315
दुधी भोपळाक्विंटल1100010001000
दुधी भोपळालोकलक्विंटल2100020001500
चवळी (शेंगा)क्विंटल7120030002500
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल3150025002000
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल19102515001315
चवळी (पाला)क्विंटल4100015001200
चवळी (पाला)लोकलक्विंटल3100020001500
ढेमसेक्विंटल2300040004000
ढेमसेलोकलक्विंटल4250035003000
फ्लॉवरक्विंटल7100025001500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल21200030002500
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल506551000835
गाजरक्विंटल1200020002000
गाजरलोकलक्विंटल2150025002000
गवारक्विंटल3200040003000
गवारलोकलक्विंटल1300040003500
कैरीक्विंटल2250030003000
काकडीक्विंटल580020001000
काकडीलोकलक्विंटल4150025002000
कंदलोकलक्विंटल1150025002000
कांदाक्विंटल2150015001500
कांदालोकलक्विंटल12150025002000
कांदा पातक्विंटल1100010001000
कारलीक्विंटल1450045004500
कारलीलोकलक्विंटल3200030002500
कोबीलोकलक्विंटल8100020001500
कोबीहायब्रीडक्विंटल2585012001030
कोहळालोकलक्विंटल250015001000
कोथिंबिरक्विंटल1100001000010000
कोथिंबिरलोकलक्विंटल21250035003000
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल21252030002810
मेथी भाजीक्विंटल1200020002000
मेथी भाजीलोकलक्विंटल1300040003500
मेथी भाजीहायब्रीडक्विंटल13253530002855
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल1400050004500
मुळाहायब्रीडक्विंटल19104015001320
पालकक्विंटल3100020001600
पालकलोकलक्विंटल450015001000
पालकहायब्रीडक्विंटल25106015001340
फणस (भाजी)क्विंटल1250025002500
दोडका (शिराळी)क्विंटल1260026002600
टोमॅटोक्विंटल3100017501200
टोमॅटोलोकलक्विंटल38100020001500
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल24101515001305
वाल भाजीलोकलक्विंटल1350045004000
वालवडहायब्रीडक्विंटल15256530002845
वांगीक्विंटल875020001700
वांगीलोकलक्विंटल16100020001500
वांगीहायब्रीडक्विंटल23102515001345
धनेलोकलक्विंटल40600062006150
मिरची (हिरवी)क्विंटल1400040004000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल4250035003000
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल12453050004850
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल197540001400011500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)13648
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/04/2024
कापूसलोकलक्विंटल470685073657125
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल676685072757150
गहूलोकलक्विंटल1109221025312405
गहूशरबतीक्विंटल1800310035003400
ज्वारीलोकलक्विंटल44340036003550
मकालोकलक्विंटल10212521252125
तांदूळलुचाईक्विंटल76300032003150
तांदूळचिनोरक्विंटल100560060005900
तांदूळपरमलक्विंटल100350038003725
हरभरालोकलक्विंटल3668500057555457
हरभरालालक्विंटल16500054105300
तूरलोकलक्विंटल295104001130011000
तूरलालक्विंटल224199001150011038
वाटाणालोकलक्विंटल3300032003150
सोयाबिनलोकलक्विंटल811420046004500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल153350044914250
आंबालोकलक्विंटल2250035003000
अननसलोकलक्विंटल371100030002500
चिकुलोकलक्विंटल300100030002500
डाळींबलोकलक्विंटल1036100060004750
द्राक्षलोकलक्विंटल19400060005500
कलिंगडक्विंटल1130013001300
केळीभुसावळीक्विंटल4450550525
मोसंबीनं. १क्विंटल350200025002375
मोसंबीनं. २क्विंटल60150018001725
मोसंबीनं. ३क्विंटल31100012001150
सफरचंदहायब्रीडक्विंटल48110001300012500
संत्रीनं. १क्विंटल350400055005125
संत्रीनं. २क्विंटल50300040003750
संत्रीनं. ३क्विंटल20200030002750
आलेक्विंटल1850085008500
आलेलोकलक्विंटल721650095008500
बटाटाक्विंटल2190025002500
बटाटालोकलक्विंटल4200150020001875
भेडीलोकलक्विंटल100300035003350
दुधी भोपळाक्विंटल1100010001000
चवळी (शेंगा)क्विंटल70150020001875
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल3100020001500
चवळी (पाला)लोकलक्विंटल150015001000
ढेमसेलोकलक्विंटल1300040003500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल41090016001300
गाजरक्विंटल1200020002000
गाजरलोकलक्विंटल1150025002000
गवारलोकलक्विंटल120200030002750
कैरीक्विंटल2300035003500
काकडीलोकलक्विंटल2150025002000
कांदाक्विंटल3180020002000
कांदालोकलक्विंटल10150025002000
कांदालालक्विंटल2000100015001375
कांदापांढराक्विंटल1500110015001400
कारलीक्विंटल1500050005000
कारलीलोकलक्विंटल151275035003175
कोबीलोकलक्विंटल353100016501363
कोहळालोकलक्विंटल65100012001150
कोथिंबिरलोकलक्विंटल328150030002500
लसूणक्विंटल1140001400014000
लसूणलोकलक्विंटल112050001600013250
मेथी भाजीलोकलक्विंटल2250035003000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल100300040003750
पालकलोकलक्विंटल550015001000
रताळीक्विंटल1200020002000
शेवगाक्विंटल1200020002000
दोडका (शिराळी)क्विंटल1200020002000
टोमॅटोलोकलक्विंटल734110017501413
टोमॅटोवैशालीक्विंटल500100015001325
तोंडलीलोकलक्विंटल70300032003150
वाल भाजीलोकलक्विंटल40450050004875
वांगीलोकलक्विंटल20875015001163
धनेलोकलक्विंटल27600062006150
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल8300040003500
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल350040001400011500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)30579
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2024
कापूसक्विंटल90680072807050
कापूसलोकलक्विंटल329705074337300
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल704685072507100
गहूक्विंटल275212123802265
गहूलोकलक्विंटल4149204025552350
गहूशरबतीक्विंटल1631310035003400
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल6340036003550
तांदूळलोकलक्विंटल136380055004850
तांदूळलुचाईक्विंटल40300032003150
तांदूळचिनोरक्विंटल1000560060005900
तांदूळपरमलक्विंटल100350038003725
हरभरालोकलक्विंटल4403500056625385
तूरलोकलक्विंटल2779800106919900
तूरलालक्विंटल250795001135110888
सोयाबिनलोकलक्विंटल450420045004425
सोयाबिनपिवळाक्विंटल159350044004200
उसलोकलक्विंटल1000100030002750
आंबालोकलक्विंटल38325042503875
अननसलोकलक्विंटल38100030002750
चिकुलोकलक्विंटल34100030002750
डाळींबलोकलक्विंटल164100060004750
कलिंगडक्विंटल2120012001200
केळीभुसावळीक्विंटल36450550525
लिंबूलोकलक्विंटल60500060005750
मोसंबीनं. १क्विंटल100180022002100
मोसंबीनं. २क्विंटल20150017001650
संत्रीनं. १क्विंटल64500058005519
आलेक्विंटल1800080008000
आलेलोकलक्विंटल602650095007825
बटाटाक्विंटल2180018001800
बटाटालोकलक्विंटल3900160021671925
बीटलोकलक्विंटल8080012001025
भेडीक्विंटल6300040004000
भेडीलोकलक्विंटल105300037333450
भेडीहायब्रीडक्विंटल12253030002850
दुधी भोपळाक्विंटल1100010001000
दुधी भोपळालोकलक्विंटल1515501250913
चवळी (शेंगा)क्विंटल130100019001688
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल150015001000
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल16101015001320
चवळी (पाला)क्विंटल6130020001500
चवळी (पाला)लोकलक्विंटल150015001000
ढेमसेक्विंटल1350035003500
ढेमसेलोकलक्विंटल1300040003500
फ्लॉवरक्विंटल4150030002000
फ्लॉवरलोकलक्विंटल357150022501913
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल456551000835
गाजरक्विंटल1200020002000
गाजरलोकलक्विंटल2016501250975
गवारक्विंटल3350042004000
गवारलोकलक्विंटल100250035003250
कैरीक्विंटल1400040004000
कैरीलोकलक्विंटल70350045004250
काकडीलोकलक्विंटल202100017501163
कांदाक्विंटल2170017001700
कांदालोकलक्विंटल34150025002000
कांदालालक्विंटल2620100015001375
कांदापांढराक्विंटल2000110016001475
कांदाउन्हाळीक्विंटल44140016001500
कांदा पातक्विंटल2100015001500
कारलीक्विंटल1500050005000
कारलीलोकलक्विंटल70300035003350
कोबी—-क्विंटल1100010001000
कोबीलोकलक्विंटल204125018501575
कोबीहायब्रीडक्विंटल226601000840
कोहळाक्विंटल1150015001500
कोहळालोकलक्विंटल71150021001825
कोथिंबिरक्विंटल3300050004000
कोथिंबिरलोकलक्विंटल407150027502275
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल19153520001855
लसूणक्विंटल1110001100011000
लसूणलोकलक्विंटल168180001400012250
मेथी भाजीक्विंटल4200020002000
मेथी भाजीलोकलक्विंटल3150025002000
मेथी भाजीहायब्रीडक्विंटल14152520001845
ढोवळी मिरचीक्विंटल1300030003000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल81425052504875
मुळाहायब्रीडक्विंटल15155520001865
पालकक्विंटल6100015001200
पालकलोकलक्विंटल7575015001163
पालकहायब्रीडक्विंटल216201000840
पपई (भाजी)क्विंटल20100020001875
टोमॅटोक्विंटल2165012501000
टोमॅटोलोकलक्विंटल73275016001250
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल838081100953
टोमॅटोवैशालीक्विंटल800100017001550
मटारक्विंटल1500050005000
वाल भाजीक्विंटल1400040004000
वाल भाजीलोकलक्विंटल50350040003875
वालवडहायब्रीडक्विंटल13201525002325
वांगीक्विंटल21100015001250
वांगीलोकलक्विंटल23286714001142
वांगीहायब्रीडक्विंटल196101000830
मिरची (हिरवी)क्विंटल3250040004000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल455200032502925
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल12354040003860
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल508540001400011500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)38763
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/04/2024
कापूसलोकलक्विंटल175687573757275
गहूलोकलक्विंटल1014190023662252
गहूशरबतीक्विंटल1239310035003400
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल23340036003550
तांदूळलुचाईक्विंटल85300032003150
तांदूळचिनोरक्विंटल100560060005900
तांदूळपरमलक्विंटल100350038003725
हरभरालोकलक्विंटल4760515055865444
तूरलोकलक्विंटल1989000104659500
तूरलालक्विंटल290195001100010625
सोयाबिनलोकलक्विंटल710420046014501
सोयाबिनपिवळाक्विंटल187407042374175
आंबालोकलक्विंटल231325042503875
डाळींबलोकलक्विंटल1217100060004750
द्राक्षनाशिकक्विंटल67400060005500
केळीभुसावळीक्विंटल30450550525
मोसंबीनं. १क्विंटल60180022002100
मोसंबीनं. २क्विंटल40150017001650
मोसंबीनं. ३क्विंटल28100012001150
फणसलोकलक्विंटल205125022501938
सफरचंदहायब्रीडक्विंटल39110001300012500
संत्रीनं. १क्विंटल700500058005600
संत्रीनं. २क्विंटल300400045004375
संत्रीनं. ३क्विंटल71300035003375
आलेक्विंटल1100001000010000
आलेलोकलक्विंटल603550095008250
बटाटाक्विंटल3180018001800
बटाटालोकलक्विंटल5101155022501950
भेडीक्विंटल12250040003500
भेडीलोकलक्विंटल102225030002675
भेडीहायब्रीडक्विंटल16256030002840
दुधी भोपळाक्विंटल1100010001000
दुधी भोपळालोकलक्विंटल180500800725
चवळी (शेंगा)क्विंटल116100017501413
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल550015001000
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल19152020001845
चवळी (पाला)क्विंटल13100016001200
चवळी (पाला)लोकलक्विंटल750015001000
ढेमसेक्विंटल1400040004000
फ्लॉवरक्विंटल10150030002000
फ्लॉवरलोकलक्विंटल363125020001713
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल5585512001035
गाजरक्विंटल1200020002000
गाजरलोकलक्विंटल20190015001225
गवारक्विंटल4200042003000
गवारलोकलक्विंटल101275037503375
कैरीक्विंटल1400040004000
कैरीलोकलक्विंटल80250035003350
काकडीक्विंटल9100030002000
काकडीलोकलक्विंटल226100017501413
कांदाक्विंटल4180018001800
कांदालोकलक्विंटल6150025002000
कांदालालक्विंटल3000100015001375
कांदापांढराक्विंटल2040110016001475
कांदा पातक्विंटल3130017001500
कांदा पातलोकलक्विंटल16001000800
कारलीक्विंटल1500050005000
कारलीलोकलक्विंटल80300035003350
कोबी—-क्विंटल1120012001200
कोबीलोकलक्विंटल305100016001325
कोबीहायब्रीडक्विंटल306301000810
कोहळालोकलक्विंटल12190016001263
कोथिंबिरक्विंटल5150030002500
कोथिंबिरलोकलक्विंटल7200030002500
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल22201525002305
लसूणलोकलक्विंटल140040001500012250
मेथी भाजीक्विंटल7150025001800
मेथी भाजीलोकलक्विंटल3150025002000
मेथी भाजीहायब्रीडक्विंटल18204525002365
ढोवळी मिरचीक्विंटल1300030003000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल121325045004063
मुळाक्विंटल3150018001800
मुळाहायब्रीडक्विंटल19102015001310
पालकक्विंटल1070012001000
पालकलोकलक्विंटल550015001000
पालकहायब्रीडक्विंटल24103515001355
पपई (भाजी)क्विंटल20100020001875
फणस (भाजी)क्विंटल1210021002100
रताळीक्विंटल15100014001300
दोडका (शिराळी)क्विंटल1250025002500
टोमॅटोक्विंटल656251250950
टोमॅटोलोकलक्विंटल64275015001213
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल2683012001050
टोमॅटोवैशालीक्विंटल500100015001400
तोंडलीलोकलक्विंटल85300032003150
मटारक्विंटल1450045004500
वाल भाजीलोकलक्विंटल70350040003875
वालवडहायब्रीडक्विंटल15255030002830
वांगीक्विंटल2975015001250
वांगीलोकलक्विंटल23875015001163
वांगीहायब्रीडक्विंटल2381012001020
धनेलोकलक्विंटल23620064006350
मिरची (हिरवी)क्विंटल2350040004000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल257200030002513
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल15402545004315
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल493240001400012500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)35908
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/04/2024
कापूसलोकलक्विंटल438696774377333
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल826680072007000
गहूलोकलक्विंटल1060205023712256
गहूशरबतीक्विंटल2000310035003400
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल4340036003550
तांदूळलुचाईक्विंटल67300032003150
तांदूळचिनोरक्विंटल200560060005900
तांदूळपरमलक्विंटल100350038003725
हरभरालोकलक्विंटल7912495955615358
मूगलोकलक्विंटल21540056005550
तूरलोकलक्विंटल2909000104259800
तूरलालक्विंटल148590001046010095
वाटाणालोकलक्विंटल1350045004000
सोयाबिनलोकलक्विंटल398410044504363
सोयाबिनपिवळाक्विंटल175420044004300
आंबालोकलक्विंटल1300040003500
द्राक्षलोकलक्विंटल85400060005500
कलिंगडक्विंटल2120012001200
केळीभुसावळीक्विंटल3450550525
मोसंबीनं. १क्विंटल500180020001950
मोसंबीनं. ३क्विंटल37100012001100
संत्रीनं. १क्विंटल1000520063006025
संत्रीनं. २क्विंटल150400050004750
संत्रीनं. ३क्विंटल60300035003375
आलेक्विंटल1800080008000
आलेलोकलक्विंटल481600095008375
आंबट चुकालोकलक्विंटल1150025002000
बटाटाक्विंटल1180018001800
बटाटालोकलक्विंटल3859155022501950
बीटलोकलक्विंटल70100015001325
भेडीक्विंटल7300040003500
भेडीलोकलक्विंटल93250035003125
भेडीहायब्रीडक्विंटल14254530002825
दुधी भोपळालोकलक्विंटल1815501150875
चवळी (शेंगा)क्विंटल12390016001150
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल350015001000
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल16154020001860
चवळी (पाला)क्विंटल10100015001200
चवळी (पाला)लोकलक्विंटल3875015001163
ढेमसेक्विंटल4250045002800
ढेमसेलोकलक्विंटल101250035003125
फ्लॉवरक्विंटल11200030002500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल415100016001325
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल506501000830
गाजरक्विंटल1200020002000
गाजरलोकलक्विंटल30385015001200
गवारक्विंटल4400060006000
गवारलोकलक्विंटल101300037503375
कैरीक्विंटल1500050005000
कैरीलोकलक्विंटल80300035003350
काकडीक्विंटल480020001000
काकडीलोकलक्विंटल204100016001325
कांदाक्विंटल1170017001700
कांदालालक्विंटल2480100015001375
कांदापांढराक्विंटल2000110015001400
कांदा पातक्विंटल3100015001500
कांदा पातलोकलक्विंटल1100020001500
कारलीक्विंटल1450045004500
कारलीलोकलक्विंटल71300040003625
केळी (कच्ची)क्विंटल1100010001000
कोबी—-क्विंटल5100015001500
कोबीलोकलक्विंटल45490015001225
कोबीहायब्रीडक्विंटल2285512001035
कोहळालोकलक्विंटल15080012001025
कोथिंबिरक्विंटल7150025002000
कोथिंबिरलोकलक्विंटल308125032502625
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल21152020001840
लसूणक्विंटल1120001200012000
लसूणलोकलक्विंटल126040001400011500
मेथी भाजीक्विंटल6150020001700
मेथी भाजीलोकलक्विंटल3200030002500
मेथी भाजीहायब्रीडक्विंटल16203525002355
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल121350045004125
मुळाक्विंटल2150015001500
मुळालोकलक्विंटल150015001000
मुळाहायब्रीडक्विंटल18102015001310
पालकक्विंटल1380015001000
पालकलोकलक्विंटल1266001250913
पालकहायब्रीडक्विंटल22103015001350
शेवगाक्विंटल1250025002500
दोडका (शिराळी)क्विंटल4150025002500
टोमॅटोक्विंटल56100013001250
टोमॅटोलोकलक्विंटल65885015001213
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल246251000815
टोमॅटोवैशालीक्विंटल500120015001425
तोंडलीलोकलक्विंटल80250035003250
मटारक्विंटल1500050005000
वाल भाजीक्विंटल1450045004500
वाल भाजीलोकलक्विंटल71375045004163
वालवडहायब्रीडक्विंटल13306535003345
वांगीक्विंटल47100015001250
वांगीलोकलक्विंटल25985015001163
वांगीहायब्रीडक्विंटल236151000805
धनेलोकलक्विंटल72620064006350
मेथीक्विंटल40150020001875
मिरची (हिरवी)क्विंटल2300040004000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल356225030002675
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल13351040003830
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल286940001400011500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)35196
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2024
कापूसक्विंटल110680073807090
कापूसलोकलक्विंटल438680073557175
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल527675072007000
गहूलोकलक्विंटल560212624062304
गहूशरबतीक्विंटल1000310035003400
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल1000310035003400
तांदूळलुचाईक्विंटल35300032003175
तांदूळचिनोरक्विंटल50560060005900
तांदूळपरमलक्विंटल50350038003725
हरभरालोकलक्विंटल1684470054265114
हरभरालालक्विंटल3450050004800
तूरलोकलक्विंटल520900099009500
तूरलालक्विंटल16880096239350
सोयाबिनलोकलक्विंटल114410043114258
सोयाबिनपिवळाक्विंटल183370043504190
उसलोकलक्विंटल480100030002500
आंबालोकलक्विंटल2250035003000
अननसलोकलक्विंटल291100030002500
चिकुलोकलक्विंटल267100030002500
डाळींबलोकलक्विंटल1062100060004750
द्राक्षलोकलक्विंटल135400060005500
कलिंगडक्विंटल9110015001200
केळीभुसावळीक्विंटल66450550525
मोसंबीनं. १क्विंटल350180020001950
मोसंबीनं. २क्विंटल60150017001650
मोसंबीनं. ३क्विंटल38100012001150
फणसलोकलक्विंटल290100015001325
सफरचंदहायब्रीडक्विंटल40110001300012500
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल35400070006250
संत्रीनं. १क्विंटल1000520063006025
संत्रीनं. २क्विंटल300400050004750
संत्रीनं. ३क्विंटल83300035003375
आलेक्विंटल2500050005000
आलेलोकलक्विंटल6016500105009125
बटाटाक्विंटल3170020001800
बटाटालोकलक्विंटल2625180022002025
भेडीक्विंटल10250035003000
भेडीलोकलक्विंटल101250032502938
दुधी भोपळाक्विंटल270010001000
दुधी भोपळालोकलक्विंटल200600800750
चवळी (शेंगा)क्विंटल16790012501125
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल550015001000
चवळी (पाला)क्विंटल127001000800
चवळी (पाला)लोकलक्विंटल4675015001163
ढेमसेलोकलक्विंटल100100020001875
फ्लॉवरक्विंटल8200025002200
फ्लॉवरलोकलक्विंटल457115017501475
गाजरलोकलक्विंटल481115017501475
गवारक्विंटल7180025002000
गवारलोकलक्विंटल120200040003500
कैरीक्विंटल2500065006500
कैरीलोकलक्विंटल80350040003875
काकडीक्विंटल7160020002000
काकडीलोकलक्विंटल182125020001688
कांदाक्विंटल3180018001800
कांदालालक्विंटल2000100015001325
कांदापांढराक्विंटल1000110015001325
कांदा पातक्विंटल4400040004000
कारलीक्विंटल3250032003000
कारलीलोकलक्विंटल80250030002875
कोबीलोकलक्विंटल301100016001325
कोहळालोकलक्विंटल100100012001150
कोथिंबिरक्विंटल10200030002500
कोथिंबिरलोकलक्विंटल306125025002125
लसूणक्विंटल1120001200012000
लसूणलोकलक्विंटल126040001400012250
मेथी भाजीक्विंटल8150015001500
मेथी भाजीलोकलक्विंटल1200030002500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल100400045004325
मुळाक्विंटल3180018001800
मुळालोकलक्विंटल70150020001875
पालकक्विंटल195001000600
पालकलोकलक्विंटल13475013501075
रताळीक्विंटल30100012001150
शेवगाक्विंटल1300030003000
दोडका (शिराळी)क्विंटल1250025002500
टोमॅटोक्विंटल68140020001500
टोमॅटोलोकलक्विंटल727115018501550
टोमॅटोवैशालीक्विंटल300120015001400
मटारक्विंटल1350035003500
वाल भाजीलोकलक्विंटल70300035003350
वांगीक्विंटल58100012001100
वांगीलोकलक्विंटल213100017501413
धनेलोकलक्विंटल38590062006125
लसूणलोकलक्विंटल206040001400011500
मेथीक्विंटल90150020001875
मिरची (हिरवी)क्विंटल3250030003000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल455250035003125
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल209550001500012500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)27629
31/03/2024
कापूसवरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपलक्विंटल240695073257150
गहूलोकलक्विंटल30220022002200
हरभराहायब्रीडक्विंटल150635063806360
हरभरालालक्विंटल2200500054405220
तूरलोकलक्विंटल7870091008900
सोयाबिनपिवळाक्विंटल500380044004100
आंबालोकलक्विंटल2350045004000
लिंबूलोकलक्विंटल2700090008000
फणसलोकलक्विंटल250100020001875
बटाटालोकलक्विंटल21150025002000
भेडीलोकलक्विंटल7300040003500
भेडीहायब्रीडक्विंटल15255030002830
दुधी भोपळालोकलक्विंटल250015001000
चवळी (शेंगा)क्विंटल15080015001325
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल8100020001500
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल16251530002825
चवळी (पाला)लोकलक्विंटल850015001000
ढेमसेलोकलक्विंटल2350045004000
फ्लॉवरलोकलक्विंटल462125020001663
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल6085512001030
गाजरलोकलक्विंटल504115017001438
गवारलोकलक्विंटल150100020001875
काकडीलोकलक्विंटल203125020001663
कंदलोकलक्विंटल1150025002000
कांदालोकलक्विंटल15150025002000
कांदा पातलोकलक्विंटल1150025002000
कारलीलोकलक्विंटल81275035003188
कोबीलोकलक्विंटल406110017001400
कोबीहायब्रीडक्विंटल306301000850
कोहळालोकलक्विंटल200100012001150
कोथिंबिरलोकलक्विंटल8200030002500
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल24203525002355
मेथी भाजीलोकलक्विंटल4250035003000
मेथी भाजीहायब्रीडक्विंटल18202525002345
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल121425050004663
मुळालोकलक्विंटल250015001000
मुळाहायब्रीडक्विंटल20104015001320
पालकलोकलक्विंटल850015001000
पालकहायब्रीडक्विंटल26460800640
पपई (भाजी)क्विंटल20100020001875
टोमॅटोलोकलक्विंटल618100018501550
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल26101015001320
टोमॅटोवैशालीक्विंटल600120015001425
तोंडलीलोकलक्विंटल60200025002350
वाल भाजीलोकलक्विंटल61350042503938
वालवडहायब्रीडक्विंटल13254530002865
वांगीलोकलक्विंटल216115020001675
वांगीहायब्रीडक्विंटल24153020001850
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल353275037503375
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल17301535003305
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7962
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/03/2024
कापूसनं. १क्विंटल249630071006500
कापूसलोकलक्विंटल319653370136883
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल637680072007050
गहूलोकलक्विंटल1066190028002450
गहूशरबतीक्विंटल175310035003400
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल3340036003550
तांदूळलोकलक्विंटल196380055004800
तांदूळलुचाईक्विंटल13300032003150
तांदूळचिनोरक्विंटल50560060005900
तांदूळपरमलक्विंटल20350038003725
हरभरालोकलक्विंटल4132485054405238
तूरलोकलक्विंटल1158500100009500
वाटाणालोकलक्विंटल3380040003950
सोयाबिनलोकलक्विंटल114410043314273
डाळींबलोकलक्विंटल72100060004750
केळीभुसावळीक्विंटल3450550525
संत्रीनं. १क्विंटल100450055005250
आलेलोकलक्विंटल3605000110009500
बटाटालोकलक्विंटल2629155022501950
भेडीलोकलक्विंटल124200027502438
भेडीहायब्रीडक्विंटल10355540003835
दुधी भोपळालोकलक्विंटल200400800700
चवळी (शेंगा)क्विंटल1008001000950
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल2100020001500
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल10250035602840
चवळी (पाला)लोकलक्विंटल550015001000
फ्लॉवरलोकलक्विंटल454125018501575
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल40153020001810
गाजरलोकलक्विंटल252125018501575
गवारलोकलक्विंटल150200025002350
काकडीलोकलक्विंटल207125020001688
कांदालालक्विंटल1240100015001375
कांदापांढराक्विंटल1000110015001400
कांदा पातलोकलक्विंटल1150025002000
कारलीलोकलक्विंटल101275037503375
कोबीलोकलक्विंटल606100017001400
कोबीहायब्रीडक्विंटल20104515001325
कोहळालोकलक्विंटल20190016001263
कोथिंबिरलोकलक्विंटल337150027502275
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल17253030002850
लसूणलोकलक्विंटल70060001200010500
मेथी भाजीलोकलक्विंटल1200030002500
मेथी भाजीहायब्रीडक्विंटल15254530002865
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल151350050004500
मुळाहायब्रीडक्विंटल17100515001315
पालकलोकलक्विंटल550015001000
पालकहायब्रीडक्विंटल22104015001320
पपई (भाजी)क्विंटल22100020001875
रताळीक्विंटल20100015001325
टोमॅटोलोकलक्विंटल716110017501450
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल20102515001315
टोमॅटोवैशालीक्विंटल600120015001400
तोंडलीलोकलक्विंटल100250030002875
वाल भाजीलोकलक्विंटल100200040003500
वालवडहायब्रीडक्विंटल12203525002355
वांगीलोकलक्विंटल26290016001263
वांगीहायब्रीडक्विंटल19151520001805
धनेलोकलक्विंटल49550061005825
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल652250035003125
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल8352040003810
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल60250001500012500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)19426
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/03/2024
कापूसलोकलक्विंटल85660072507150
गहूलोकलक्विंटल113201124002200
हरभरालोकलक्विंटल602485054425050
तूरलोकलक्विंटल145920098909650
सोयाबिनपिवळाक्विंटल228380043644180
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1173
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/03/2024
कापूसनं. १क्विंटल256630071006500
कापूसलोकलक्विंटल509660073007137
गहूलोकलक्विंटल1727212526632375
तांदूळलोकलक्विंटल335380055004750
हरभरालोकलक्विंटल410450053655180
तूरलोकलक्विंटल221895097809480
सोयाबिनपिवळाक्विंटल102411943004200
आंबालोकलक्विंटल1350045004000
अननसलोकलक्विंटल37100030002500
चिकुलोकलक्विंटल3100030002500
डाळींबलोकलक्विंटल263100060004750
कलिंगडक्विंटल3100010001000
केळीभुसावळीक्विंटल39450550525
लिंबूक्विंटल1700070007000
लिंबूलोकलक्विंटल58000100009000
मोसंबीनं. १क्विंटल100180022002100
मोसंबीनं. २क्विंटल20140016001550
फणसलोकलक्विंटल300150025002250
संत्रीनं. १क्विंटल100300037003525
संत्रीनं. २क्विंटल60240028002700
संत्रीनं. ३क्विंटल30160020001900
आलेक्विंटल1800080008000
आलेलोकलक्विंटल481700095008625
आलेहायब्रीडक्विंटल8100001400012000
बटाटाक्विंटल3160020002000
बटाटालोकलक्विंटल2727156721671917
भेडीक्विंटल7250040003000
भेडीलोकलक्विंटल137333341673783
भेडीहायब्रीडक्विंटल10356540003845
दुधी भोपळाक्विंटल1120012001200
दुधी भोपळालोकलक्विंटल18180016001263
चवळी (शेंगा)क्विंटल11285015001163
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल18100017001350
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल10254530002825
चवळी (पाला)लोकलक्विंटल650015001000
ढेमसेक्विंटल1350035003500
फ्लॉवरक्विंटल4150025002000
फ्लॉवरलोकलक्विंटल330146719331717
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल40155020001830
गाजरक्विंटल1200020002000
गाजरलोकलक्विंटल173115018501513
गवारक्विंटल5250040003500
गवारलोकलक्विंटल81325042503875
कैरीक्विंटल1500050005000
कैरीलोकलक्विंटल50400050004750
काकडीक्विंटल3120020002000
काकडीलोकलक्विंटल205125020001663
कांदाक्विंटल3170020002000
कांदालोकलक्विंटल14150025002000
कांदालालक्विंटल1240100015001375
कांदापांढराक्विंटल1000110015001400
कांदाउन्हाळीक्विंटल24140016001500
कांदा पातक्विंटल2150015001500
कारलीक्विंटल2350045004500
कारलीलोकलक्विंटल81265032502975
कोबीलोकलक्विंटल272206728332475
कोबीहायब्रीडक्विंटल20102015001340
कोहळालोकलक्विंटल2008001000950
कोथिंबिरक्विंटल5200040003000
कोथिंबिरलोकलक्विंटल388200027502438
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल30192022502130
लसूणलोकलक्विंटल17003000110009000
लसूणहायब्रीडक्विंटल4180002000019000
मेथी भाजीक्विंटल8100012001200
मेथी भाजीनं. १क्विंटल5400050004500
मेथी भाजीलोकलक्विंटल3250035003000
मेथी भाजीहायब्रीडक्विंटल17203525002355
ढोवळी मिरचीनं. १क्विंटल4500060005500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल131375045004188
मुळालोकलक्विंटल1100020001500
मुळाहायब्रीडक्विंटल16151020001830
पालकक्विंटल126001000800
पालकलोकलक्विंटल17140020001700
पालकहायब्रीडक्विंटल22101515001305
पपई (भाजी)क्विंटल22100020001875
दोडका (शिराळी)क्विंटल1300030003000
टोमॅटोक्विंटल3675014001250
टोमॅटोलोकलक्विंटल731100017501413
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल9991512501125
टोमॅटोवैशालीक्विंटल500100015001325
तोंडलीलोकलक्विंटल25300050004500
तूर भाजीलोकलक्विंटल1400040004000
मटारक्विंटल1350035003500
वाल भाजीक्विंटल1300030003000
वाल भाजीलोकलक्विंटल40400050004750
वालवडहायब्रीडक्विंटल12305535003335
वांगीक्विंटल33125020001750
वांगीलोकलक्विंटल280110026671425
वांगीहायब्रीडक्विंटल20132018001610
मिरची (हिरवी)क्विंटल2500050005000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल369383350004508
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल8402545004315
मिरची (लाल)क्विंटल5160001800017000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)16525
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/03/2024
कापूसक्विंटल2500715072007200
कापूसलोकलक्विंटल484700073007150
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल428675072507050
गहूक्विंटल15220029232600
गहूलोकलक्विंटल215222524112250
हरभरालोकलक्विंटल231491052885138
तूरलोकलक्विंटल150900097809550
तूरलालक्विंटल175947099009650
सोयाबिनपिवळाक्विंटल860360042304017
आंबालोकलक्विंटल1450055005000
अननसलोकलक्विंटल6100030002500
चिकुलोकलक्विंटल52100030002500
डाळींबलोकलक्विंटल806100060004750
द्राक्षलोकलक्विंटल120400060005500
केळीभुसावळीक्विंटल22450550525
मोसंबीनं. १क्विंटल50180021002025
मोसंबीनं. २क्विंटल30140016001550
मोसंबीनं. ३क्विंटल20100012001150
फणसलोकलक्विंटल230200025002350
सफरचंदहायब्रीडक्विंटल12110001300012500
संत्रीनं. १क्विंटल100300035003375
संत्रीनं. २क्विंटल50240028002700
संत्रीनं. ३क्विंटल28160020001900
आलेलोकलक्विंटल4827000100009000
बटाटालोकलक्विंटल2825140018001700
भेडीलोकलक्विंटल118250031332858
भेडीहायब्रीडक्विंटल13354540003828
दुधी भोपळालोकलक्विंटल20190017501413
चवळी (शेंगा)क्विंटल10080015001400
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल18140020001700
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल13253530002855
चवळी (पाला)लोकलक्विंटल3100020001500
ढेमसेलोकलक्विंटल2300040003500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल361160021671925
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल50142518001615
गाजरलोकलक्विंटल252115018501575
गवारलोकलक्विंटल152175027502375
कैरीलोकलक्विंटल80300040003750
काकडीलोकलक्विंटल207125020001663
कांदालालक्विंटल1800100015001375
कांदापांढराक्विंटल1000110015001400
कांदा पातलोकलक्विंटल1150025002000
कारलीलोकलक्विंटल101300042503775
कोबीलोकलक्विंटल47193314001183
कोबीहायब्रीडक्विंटल26102015001340
कोहळालोकलक्विंटल100100012001150
कोथिंबिरलोकलक्विंटल308150030002525
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल33165520001860
लसूणलोकलक्विंटल15003000110009000
मेथी भाजीनं. १क्विंटल4400050004500
मेथी भाजीलोकलक्विंटल2250035003000
मेथी भाजीहायब्रीडक्विंटल22155020001830
ढोवळी मिरचीनं. १क्विंटल4400050004500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल80400045004325
मुळाहायब्रीडक्विंटल19151520001805
पालकलोकलक्विंटल11393315001242
पालकहायब्रीडक्विंटल266301000810
पपई (भाजी)क्विंटल30100020001875
टोमॅटोलोकलक्विंटल753110018501550
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल6490312501108
टोमॅटोवैशालीक्विंटल500120017001600
तोंडलीलोकलक्विंटल60200025002350
वाल भाजीलोकलक्विंटल30300035003350
वालवडहायब्रीडक्विंटल15256030002840
वांगीलोकलक्विंटल25793315001242
वांगीहायब्रीडक्विंटल25103015001360
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल213416749004617
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल10455550004835
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल41050001500012500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)19439
26/03/2024
कापूसनं. १क्विंटल279630073006500
कापूसलोकलक्विंटल10660072507150
कापूसएच-४ – मध्यम स्टेपलक्विंटल367690073007200
गहूलोकलक्विंटल55221123612300
गहूशरबतीक्विंटल265310035003400
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल4340036003550
मका—-क्विंटल20210023002250
तांदूळलुचाईक्विंटल16300032003150
तांदूळचिनोरक्विंटल50560060005900
तांदूळपरमलक्विंटल50350038003650
हरभरालोकलक्विंटल798508854375337
मूगलोकलक्विंटल3620064006350
तूरलोकलक्विंटल122948097359550
तूरलालक्विंटल6639000103119983
वाटाणालोकलक्विंटल90400050004750
सोयाबिनपिवळाक्विंटल154370043254150
अननसलोकलक्विंटल203100030002500
चिकुलोकलक्विंटल252100030002500
डाळींबलोकलक्विंटल400100060004750
द्राक्षनाशिकक्विंटल256400060005500
केळीभुसावळीक्विंटल44450550525
लिंबूलोकलक्विंटल35700080007750
मोसंबीनं. १क्विंटल200180021002025
मोसंबीनं. २क्विंटल40140016001550
मोसंबीनं. ३क्विंटल18100012001150
फणसलोकलक्विंटल180150025002250
सफरचंदहायब्रीडक्विंटल66110001300012500
संत्रीनं. १क्विंटल1500300035003375
संत्रीनं. २क्विंटल400240028002700
संत्रीनं. ३क्विंटल178160020001900
आलेक्विंटल1850085008500
बटाटाक्विंटल2200020002000
बीटलोकलक्विंटल50100015001325
भेडीक्विंटल9300040003800
भेडीलोकलक्विंटल80325036003488
भेडीहायब्रीडक्विंटल12254530002865
दुधी भोपळालोकलक्विंटल2008001000950
चवळी (शेंगा)क्विंटल78200027502438
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल14255030002830
चवळी (पाला)क्विंटल9100015001200
चवळी (पाला)लोकलक्विंटल10150020001875
ढेमसेलोकलक्विंटल100200030002750
फ्लॉवरक्विंटल7150020002000
फ्लॉवरलोकलक्विंटल250150020001875
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल40105515001335
गाजरक्विंटल1250025002500
गाजरलोकलक्विंटल380100012001150
गवारक्विंटल2350040004000
गवारलोकलक्विंटल100300040003750
कैरीलोकलक्विंटल40400050004750
काकडीक्विंटल5180018001800
कांदाक्विंटल2180018001800
कारलीक्विंटल2400040004000
कारलीलोकलक्विंटल40400050004750
कोबी—-क्विंटल3250035003000
कोबीलोकलक्विंटल400120015001425
कोबीहायब्रीडक्विंटल2083012001010
कोहळालोकलक्विंटल100100013001225
कोथिंबिरक्विंटल8200020002000
कोथिंबिरलोकलक्विंटल300100025002250
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल21202525002315
मेथी भाजीहायब्रीडक्विंटल20203525002355
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल200350040003875
मुळाक्विंटल2300030003000
मुळालोकलक्विंटल15250030002875
मुळाहायब्रीडक्विंटल18100515001315
पालकक्विंटल1380013001000
पालकलोकलक्विंटल50150020001875
पालकहायब्रीडक्विंटल22101015001320
पपई (भाजी)क्विंटल22100015001325
रताळीक्विंटल50100015001325
दोडका (शिराळी)क्विंटल1400040004000
टोमॅटोलोकलक्विंटल300100015001425
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल11291512501125
टोमॅटोवैशालीक्विंटल600100015001425
तोंडलीलोकलक्विंटल80250027002650
मटारक्विंटल2400040004000
वाल भाजीलोकलक्विंटल50300040003750
वालवडहायब्रीडक्विंटल14255030002830
वांगीक्विंटल40150020001800
वांगीलोकलक्विंटल170190025002325
वांगीहायब्रीडक्विंटल22101515001305
धनेलोकलक्विंटल39620065006425
मेथीक्विंटल20250030002875
मिरची (हिरवी)क्विंटल1500050005000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल300400060005500
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल16402045004340
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल335587501625014000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)14538

नागपूर बाजारभाव नागपूर बाजारभाव नागपूर बाजारभाव नागपूर बाजारभाव नागपूर बाजारभाव नागपूर बाजारभाव नागपूर बाजारभाव नागपूर बाजारभाव नागपूर बाजारभाव नागपूर बाजारभाव नागपूर बाजारभाव नागपूर बाजारभाव नागपूर बाजारभाव नागपूर बाजारभाव नागपूर बाजारभाव नागपूर बाजारभाव नागपूर बाजारभाव नागपूर बाजारभाव नागपूर बाजारभाव नागपूर बाजारभाव नागपूर बाजारभाव नागपूर बाजारभाव

श्रोत :- msamb.com

 

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top