कृषी महाराष्ट्र

सांगली बाजारभाव

सांगली बाजारभाव

 

दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/05/2024
आंबाहापूसक्विंटल507130065003900
अननसलोकलक्विंटल8060015001050
कलिंगडलोकलक्विंटल8060015001050
मोसंबीलोकलक्विंटल10200080005000
सफरचंदलोकलक्विंटल15500080006500
आलेलोकलक्विंटल2080001200010000
बटाटानं. २क्विंटल22250030002700
बटाटालोकलक्विंटल430160027002150
भेडीलोकलक्विंटल3200035002750
फ्लॉवरलोकलक्विंटल5300040003550
काकडीलोकलक्विंटल5150025002000
कांदालोकलक्विंटल313155017001100
कोबीनं. २क्विंटल14150020001750
लसूणलोकलक्विंटल7085001900013750
टोमॅटोनं. १क्विंटल408001000900
वांगीलोकलक्विंटल5200025002250
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल2500060005500
बेदाणाहिरवाक्विंटल6237111002820013700
बेदाणापिवळाक्विंटल63301100012820013900
बेदाणाकाळाक्विंटल1655350090005900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)18661
15/05/2024
बाजरीलोकलक्विंटल25250029002700
गहूलोकलक्विंटल410313038253520
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल85318034503315
ज्वारीशाळूक्विंटल178343044203940
मकालोकलक्विंटल21222023402280
तांदूळलोकलक्विंटल198360083005950
मसूरलोकलक्विंटल88650070006750
मूगलोकलक्विंटल75880099009350
वाटाणालोकलक्विंटल100680077007250
सोयाबिनलोकलक्विंटल121460048004700
सोयाबिनपिवळाक्विंटल17475048604810
गुळलोकलक्विंटल2692330039823641
आंबाहापूसक्विंटल1413130065003900
चिकुलोकलक्विंटल21100040002500
कलिंगडलोकलक्विंटल6060015001050
पपईलोकलक्विंटल105001000750
सफरचंदलोकलक्विंटल92500080006500
टरबूजलोकलक्विंटल49100030002000
आलेलोकलक्विंटल3580001200010000
बटाटालोकलक्विंटल640160026002100
कांदालोकलक्विंटल288760019001250
हळद/ हळकुंडराजापुरीक्विंटल3120140001810016050
एकुण आवक (क्विंटलमधील)12337
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/05/2024
गहूलोकलक्विंटल20335036403520
ज्वारीशाळूक्विंटल28365038203770
मकालोकलक्विंटल24222023402280
हरभरालोकलक्विंटल22546057305630
सोयाबिनपिवळाक्विंटल17478049304860
आंबाहापूसक्विंटल354150065004000
कलिंगडलोकलक्विंटल11060015001050
मोसंबीलोकलक्विंटल10200080005000
सफरचंदलोकलक्विंटल13500080006500
आलेक्विंटल2700090008500
आलेलोकलक्विंटल328000110009250
बटाटानं. २क्विंटल25250030002750
बटाटालोकलक्विंटल30160026002100
भेडीलोकलक्विंटल5200025002250
दुधी भोपळानं. १क्विंटल4150020001800
फ्लॉवरलोकलक्विंटल17300040003550
काकडीलोकलक्विंटल7150020001750
कांदालोकलक्विंटल281175018501325
कारलीलोकलक्विंटल2250035003000
कोबीनं. २क्विंटल14120014001300
कोबीलोकलक्विंटल9150020001800
लसूणलोकलक्विंटल3085001900013750
ढोवळी मिरचीनं. १क्विंटल2500055005250
टोमॅटोनं. १क्विंटल67120013001250
वांगीक्विंटल2350040003500
वांगीलोकलक्विंटल20100015001250
कोंबडीलोकलक्विंटल461220600350
शेळ्यानग41300090007000
बोकडनग109250080006000
मिरची (हिरवी)क्विंटल2600065006000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल20350050004200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4160
13/05/2024
बाजरीलोकलक्विंटल30260028502725
गहूलोकलक्विंटल670300040003500
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल235318035003340
ज्वारीशाळूक्विंटल8261350050004250
तांदूळलोकलक्विंटल291300085005750
मसूरलोकलक्विंटल45650075007000
मटकीलोकलक्विंटल75850095009000
मूगलोकलक्विंटल50860098009200
वाटाणालोकलक्विंटल50650080007250
गुळलोकलक्विंटल2846330039503625
आंबाहापूसक्विंटल1342135065003925
चिकुलोकलक्विंटल20100040002500
डाळींबलोकलक्विंटल143000100006500
कलिंगडलोकलक्विंटल26055014501000
सफरचंदलोकलक्विंटल140500085006750
टरबूजलोकलक्विंटल34100030002000
आलेलोकलक्विंटल4080001200010000
बटाटाक्विंटल100260027002650
बटाटालोकलक्विंटल1270160027002150
भेडीक्विंटल3350040003850
कांदालोकलक्विंटल358360018001200
टोमॅटोक्विंटल30100012001150
वांगीक्विंटल10350040003750
हळद/ हळकुंडराजापुरीक्विंटल5149145002020017350
मिरची (हिरवी)क्विंटल20550060005750
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल72130001750015250
बेदाणाहिरवाक्विंटल4740111002120013700
बेदाणापिवळाक्विंटल1140106001740014400
बेदाणाकाळाक्विंटल705360071005600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)31225
12/05/2024
आलेलोकलक्विंटल26000100008000
भेडीक्विंटल5350040003750
भेडीलोकलक्विंटल6300037003350
दुधी भोपळाक्विंटल28001000800
दुधी भोपळानं. १क्विंटल5100013001150
फ्लॉवरलोकलक्विंटल25150030002200
काकडीलोकलक्विंटल270015001000
कांदालोकलक्विंटल55100020001550
कारलीलोकलक्विंटल3300040003450
कोबीनं. २क्विंटल6120015001350
ढोवळी मिरचीनं. १क्विंटल5400045004250
दोडका (शिराळी)क्विंटल2300035003200
टोमॅटोक्विंटल32100013501175
टोमॅटोनं. १क्विंटल80140016001500
वांगीक्विंटल5300040003500
वांगीलोकलक्विंटल4200025002250
मिरची (हिरवी)क्विंटल17525060005600
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल3400060005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)259
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/04/2024
बाजरीलोकलक्विंटल174250030002750
गहूलोकलक्विंटल984300040003500
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल313318034003290
ज्वारीशाळूक्विंटल352350052004350
तांदूळलोकलक्विंटल946350080005750
मसूरलोकलक्विंटल407000750007250
मटकीलोकलक्विंटल455750085008000
मूगलोकलक्विंटल2095001050010000
गुळलोकलक्विंटल2757330038603580
हळद/ हळकुंडराजापुरीक्विंटल13840150002105018025
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल20125001500013750
बेदाणाहिरवाक्विंटल3815110001750015000
बेदाणापिवळाक्विंटल1510107001810014800
बेदाणाकाळाक्विंटल3535360097006600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)28761
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/04/2024
गहूलोकलक्विंटल24325034803340
ज्वारीशाळूक्विंटल22323535603370
मकालोकलक्विंटल23213022702210
हरभरालोकलक्विंटल26542056405580
सोयाबिनपिवळाक्विंटल17478049204850
आंबाहापूसक्विंटल461100060003500
चिकुलोकलक्विंटल1250030001750
डाळींबभगवाक्विंटल346100075004200
कलिंगडलोकलक्विंटल7305001300900
पपईलोकलक्विंटल135001000750
सफरचंदलोकलक्विंटल504500115008000
संत्रीलोकलक्विंटल2010040002500
टरबूजलोकलक्विंटल750035002000
आलेलोकलक्विंटल13600097507875
बटाटालोकलक्विंटल900150027002100
भेडीलोकलक्विंटल5200035002750
दुधी भोपळानं. १क्विंटल6100012001100
फ्लॉवरलोकलक्विंटल37200030002550
घेवडानं. २क्विंटल3300040003550
काकडीलोकलक्विंटल27100015001250
कांदालोकलक्विंटल435555016251088
कारलीलोकलक्विंटल5400045004250
कोबीनं. २क्विंटल15150018001650
लसूणलोकलक्विंटल1106000130009500
ढोवळी मिरचीनं. १क्विंटल12350045004000
टोमॅटोक्विंटल158001000900
टोमॅटोनं. १क्विंटल1407001000850
वांगीलोकलक्विंटल5470015001200
मिरची (हिरवी)क्विंटल2550060005700
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल12500080006500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7462
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/04/2024
आंबाहापूसक्विंटल961100060003500
चिकुलोकलक्विंटल11550030001750
डाळींबलोकलक्विंटल642500110006750
कलिंगडलोकलक्विंटल9805001200850
सफरचंदलोकलक्विंटल1025000110008000
टरबूजलोकलक्विंटल6250025001500
आलेलोकलक्विंटल206000100008000
बटाटालोकलक्विंटल480140026002000
कांदालोकलक्विंटल519240016001000
लसूणलोकलक्विंटल1147000110009000
बेदाणाहिरवाक्विंटल6220135002200017800
बेदाणापिवळाक्विंटल1590110001850014800
बेदाणाकाळाक्विंटल3508350095006500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)19408
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2024
बाजरीलोकलक्विंटल25250030002750
गहूलोकलक्विंटल250300038003400
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल100318033003240
ज्वारीशाळूक्विंटल500350050004250
तांदूळलोकलक्विंटल450330078005550
हरभरालोकलक्विंटल75550058005650
कुलथीलोकलक्विंटल100650075007000
मसूरलोकलक्विंटल100600065006250
मटकीलोकलक्विंटल508500100009250
मूगलोकलक्विंटल100860095009050
उडीदलोकलक्विंटल50750095008500
वाटाणालोकलक्विंटल100650070006750
आंबाहापूसक्विंटल177100060003500
चिकुलोकलक्विंटल1550020001250
कलिंगडलोकलक्विंटल3706001100850
सफरचंदलोकलक्विंटल756000100008000
टरबूजलोकलक्विंटल30100020001500
आलेलोकलक्विंटल357750100008875
बटाटाक्विंटल100250026002550
बटाटानं. २क्विंटल13200028002450
बटाटालोकलक्विंटल1040140028002100
भेडीक्विंटल5300035003250
फ्लॉवरलोकलक्विंटल14150023001900
घेवडानं. २क्विंटल5250030002750
काकडीलोकलक्विंटल17100012001100
कांदालोकलक्विंटल305565017501225
कोबीनं. २क्विंटल9130016001450
ढोवळी मिरचीनं. १क्विंटल12350040003750
टोमॅटोक्विंटल205001000750
टोमॅटोनं. १क्विंटल288001000900
वांगीक्विंटल20150025002000
मिरची (हिरवी)क्विंटल20600070006500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल9600070006450
बेदाणालोकलक्विंटल1182150002050012750
बेदाणाहिरवाक्विंटल5564110002000013900
बेदाणापिवळाक्विंटल1641100001800013700
बेदाणाकाळाक्विंटल1147400095006000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)27142
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/04/2024
बाजरीलोकलक्विंटल30260028502725
गहूलोकलक्विंटल515302536303360
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल270318034503315
ज्वारीशाळूक्विंटल245337542103805
मकालोकलक्विंटल29215022902210
तांदूळलोकलक्विंटल231400085006250
हरभरालोकलक्विंटल23540056005500
मटकीलोकलक्विंटल50750095008500
मूगलोकलक्विंटल25860095009050
उडीदलोकलक्विंटल188000100009000
वाटाणालोकलक्विंटल15600075006750
सोयाबिनपिवळाक्विंटल18470048704820
आंबाहापूसक्विंटल578100065003750
चिकुलोकलक्विंटल14850025001500
डाळींबलोकलक्विंटल70250090005750
कलिंगडलोकलक्विंटल9407001200950
पेरुलोकलक्विंटल30100035002250
सफरचंदलोकलक्विंटल2146000100008000
टरबूजलोकलक्विंटल210100025001750
आलेलोकलक्विंटल118500100009250
बटाटालोकलक्विंटल960140028002100
कांदालोकलक्विंटल494640018001100
लसूणलोकलक्विंटल1105000130009000
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल440100001500012500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)10126
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/04/2024
बाजरीलोकलक्विंटल33250028502675
गहूलोकलक्विंटल585300040003500
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल155318033003240
ज्वारीशाळूक्विंटल238350052004350
तांदूळलोकलक्विंटल477320088006000
मसूरलोकलक्विंटल75650070006750
मटकीलोकलक्विंटल508500101009300
मूगलोकलक्विंटल25860095009050
सोयाबिनलोकलक्विंटल14460050004800
आंबाहापूसक्विंटल118100060003500
चिकुलोकलक्विंटल1950030001750
कलिंगडलोकलक्विंटल3807001200950
सफरचंदलोकलक्विंटल657000105008750
टरबूजलोकलक्विंटल4290030001950
बटाटालोकलक्विंटल1070150026002050
कांदालोकलक्विंटल335140017501075
टोमॅटोक्विंटल208001000900
वांगीक्विंटल5200030002500
शेळ्यानग474000110008000
बोकडनग69200090006000
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल194130001600014500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6916
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2024
आंबाहापूसक्विंटल517100060003500
चिकुलोकलक्विंटल15950030001750
कलिंगडलोकलक्विंटल101080012001000
सफरचंदलोकलक्विंटल407000110009000
टरबूजलोकलक्विंटल113100030002000
आलेलोकलक्विंटल98000105009250
बटाटालोकलक्विंटल1070160025002050
भेडीक्विंटल10150025001750
कांदाक्विंटल4080016001250
कांदालोकलक्विंटल537740018001100
लसूणलोकलक्विंटल1205000100007500
टोमॅटोक्विंटल507001000900
वांगीक्विंटल20100025002000
मिरची (हिरवी)क्विंटल18600070006500
बेदाणाहिरवाक्विंटल8479110002150014100
बेदाणापिवळाक्विंटल2119100001800014300
बेदाणाकाळाक्विंटल2544400095006100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)21695
31/03/2024
बटाटाक्विंटल100250026002550
भेडीक्विंटल25150020001750
दुधी भोपळाक्विंटल68001000900
दुधी भोपळानं. १क्विंटल77001000850
फ्लॉवरलोकलक्विंटल16150017001600
गाजरक्विंटल2150020001700
काकडीक्विंटल2100015001200
काकडीलोकलक्विंटल9100025001750
कोबीनं. २क्विंटल4100013001200
कोबीलोकलक्विंटल4120015001400
टोमॅटोक्विंटल458001000900
टोमॅटोनं. १क्विंटल267001200950
वांगीक्विंटल22175022501975
वांगीलोकलक्विंटल125001500950
मिरची (हिरवी)क्विंटल35600070006500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल2600080007100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)317
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/03/2024
बाजरीलोकलक्विंटल25250028502675
गहूलोकलक्विंटल280300040003500
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल105318034003290
ज्वारीशाळूक्विंटल75350050004250
तांदूळलोकलक्विंटल116300088005900
हरभरालोकलक्विंटल29550060005750
मसूरलोकलक्विंटल150650075007000
मटकीलोकलक्विंटल158100100009050
उडीदलोकलक्विंटल15750095008500
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल97140001600015000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)907
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/03/2024
आलेलोकलक्विंटल5600090007500
भेडीलोकलक्विंटल10100025001200
दुधी भोपळानं. १क्विंटल9100015001250
फ्लॉवरलोकलक्विंटल55150020001750
काकडीलोकलक्विंटल13100015001250
कारलीलोकलक्विंटल8200035002750
कोबीनं. २क्विंटल43100013001200
ढोवळी मिरचीनं. १क्विंटल12100040002500
टोमॅटोनं. १क्विंटल91700900800
वांगीलोकलक्विंटल25100025001750
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल16600080007000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)287
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/03/2024
बाजरीलोकलक्विंटल20250028502675
गहूलोकलक्विंटल272300038503425
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल130318034003290
ज्वारीशाळूक्विंटल170350052004350
तांदूळलोकलक्विंटल110300088005900
मूगलोकलक्विंटल50860095009050
वाटाणालोकलक्विंटल85610075006800
गुळलोकलक्विंटल2624330038633582
आंबाहापूसक्विंटल112250060004250
चिकुलोकलक्विंटल2350030001750
डाळींबलोकलक्विंटल6200090005500
कलिंगडलोकलक्विंटल6105001200850
मोसंबीलोकलक्विंटल502000100006000
पेरुलोकलक्विंटल12200050003500
सफरचंदलोकलक्विंटल868000110009500
टरबूजलोकलक्विंटल35100030002000
बटाटालोकलक्विंटल370160025002050
कांदालोकलक्विंटल260340020001200
बेदाणालोकलक्विंटल552940001750010750
बेदाणाहिरवाक्विंटल10298110002900013200
बेदाणापिवळाक्विंटल2575105001870013000
बेदाणाकाळाक्विंटल28885000105005900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)28658
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/03/2024
बाजरीलोकलक्विंटल30250028502675
गहूलोकलक्विंटल613278036003170
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल165318034003290
ज्वारीशाळूक्विंटल337337538103605
मकालोकलक्विंटल31212022602200
तांदूळलोकलक्विंटल285400085006250
हरभरालोकलक्विंटल14556058805730
मसूरलोकलक्विंटल50650075007000
मूगलोकलक्विंटल60855895009029
वाटाणालोकलक्विंटल50610075006800
सोयाबिनपिवळाक्विंटल24486050004940
गुळलोकलक्विंटल3091330038303565
आंबाहापूसक्विंटल440250060004250
चिकुलोकलक्विंटल13850030001750
डाळींबलोकलक्विंटल1662000100006000
द्राक्षलोकलक्विंटल24200030002500
कलिंगडलोकलक्विंटल72050015001000
पपईलोकलक्विंटल24100020001500
पेरुलोकलक्विंटल54200060004000
सफरचंदलोकलक्विंटल4768000115009750
संत्रीलोकलक्विंटल69200060004000
टरबूजलोकलक्विंटल31100030002000
आलेलोकलक्विंटल187000110009000
बटाटालोकलक्विंटल800150020001750
कांदालोकलक्विंटल288640018501125
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल167140001700015500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)10763
26/03/2024
गहूलोकलक्विंटल700313038253440
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल363319034503320
ज्वारीशाळूक्विंटल431361542703940
मकालोकलक्विंटल23211022302170
मकापिवळीक्विंटल19220025002300
तांदूळलोकलक्विंटल198310078005450
हरभरालोकलक्विंटल19565058605730
हरभरापिवळाक्विंटल26540060005800
सोयाबिनपिवळाक्विंटल25489051305060
गुळलोकलक्विंटल3285330038353568
आंबाहापूसक्विंटल72200070004500
चिकुलोकलक्विंटल2050020001250
द्राक्षलोकलक्विंटल4100030002000
कलिंगडलोकलक्विंटल3305001200850
मोसंबीलोकलक्विंटल672000110006500
पेरुलोकलक्विंटल10200060004000
टरबूजलोकलक्विंटल208100030002000
आलेलोकलक्विंटल47500120009400
बटाटानं. २क्विंटल157001000800
बटाटालोकलक्विंटल830170020001850
भेडीक्विंटल27350040003625
भेडीलोकलक्विंटल4300045003750
दुधी भोपळाक्विंटल98001000900
दुधी भोपळानं. १क्विंटल6100015001250
फ्लॉवरलोकलक्विंटल24200032502800
गाजरक्विंटल6150020001800
काकडीक्विंटल4150020001800
काकडीलोकलक्विंटल19100015001250
कांदालोकलक्विंटल145740018001100
कारलीलोकलक्विंटल3250035003000
कोबीनं. २क्विंटल19120017001450
कोबीलोकलक्विंटल7150020001800
ढोवळी मिरचीनं. १क्विंटल7400050004550
टोमॅटोक्विंटल548001100950
टोमॅटोनं. १क्विंटल796001200900
वांगीक्विंटल10150020001750
वांगीलोकलक्विंटल13150025001950
कोंबडीलोकलनग406200600350
शेळ्यानग993000110007000
बोकडनग73200090006000
हळद/ हळकुंडराजापुरीक्विंटल21306165007000043250
मिरची (हिरवी)क्विंटल25700080007500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल11600075006820
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल16120001600014000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)29755
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/03/2024
बाजरीलोकलक्विंटल35250028002650
गहूलोकलक्विंटल993300039003450
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल330318033003240
ज्वारीशाळूक्विंटल323350052004350
तांदूळलोकलक्विंटल664300070005000
मसूरलोकलक्विंटल109650070006750
मूगलोकलक्विंटल160860090008800
वाटाणालोकलक्विंटल25600066006300
सोयाबिनलोकलक्विंटल44460048004700
गुळलोकलक्विंटल3459330038613581
आंबाहापूसक्विंटल423300070005000
अननसलोकलक्विंटल20100060003500
चिकुलोकलक्विंटल164100030002000
डाळींबलोकलक्विंटल9082000110006500
द्राक्षलोकलक्विंटल37100020001500
कलिंगडलोकलक्विंटल9805001200850
मोसंबीलोकलक्विंटल353000100006500
पपईलोकलक्विंटल45100015001250
पेरुलोकलक्विंटल140200060004000
सफरचंदलोकलक्विंटल4618000110009500
संत्रीलोकलक्विंटल139300080005500
टरबूजलोकलक्विंटल365200030002500
आलेलोकलक्विंटल27500095007250
बटाटालोकलक्विंटल1190100018001400
कांदालोकलक्विंटल408840018001100
लसूणलोकलक्विंटल1005000100007500
हळद/ हळकुंडराजापुरीक्विंटल22874155002220018850
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल208140001650015250
बेदाणालोकलक्विंटल1479650002150013250
बेदाणाहिरवाक्विंटल7465115003000020700
बेदाणापिवळाक्विंटल1255105001950015000
बेदाणाकाळाक्विंटल17116000105008300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)63573
22/03/2024
गहूलोकलक्विंटल448317537903460
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल100318035003325
ज्वारीशाळूक्विंटल148343043503900
मकालोकलक्विंटल22215022502200
तांदूळलोकलक्विंटल334400080006000
हरभरालोकलक्विंटल18575059005820
मटकीलोकलक्विंटल50750085008000
मूगलोकलक्विंटल8595001050010000
वाटाणालोकलक्विंटल25800090008500
सोयाबिनलोकलक्विंटल44460048004700
सोयाबिनपिवळाक्विंटल22495051205060
आंबाहापूसक्विंटल123200080005000
चिकुलोकलक्विंटल73100030002000
डाळींबलोकलक्विंटल262000100006000
द्राक्षलोकलक्विंटल15100030002000
कलिंगडलोकलक्विंटल59080012001000
मोसंबीलोकलक्विंटल50300080005500
पेरुलोकलक्विंटल6200050003500
सफरचंदलोकलक्विंटल956000115008750
टरबूजलोकलक्विंटल13100035002250
आलेलोकलक्विंटल159000105009750
बटाटालोकलक्विंटल850140025001950
भेडीक्विंटल5300042003750
भेडीलोकलक्विंटल3350040003750
दुधी भोपळाक्विंटल4100012001000
दुधी भोपळानं. १क्विंटल5150022001800
फ्लॉवरलोकलक्विंटल19150025002000
गाजरक्विंटल6100015001200
घेवडानं. २क्विंटल3200035002750
काकडीलोकलक्विंटल8200025002250
कांदाक्विंटल40100015001350
कांदालोकलक्विंटल192740016001000
कारलीलोकलक्विंटल5250037003100
कोबीनं. २क्विंटल1380012001000
कोबीलोकलक्विंटल7150020001800
लसूणलोकलक्विंटल10160001500010500
ढोवळी मिरचीक्विंटल2400045004200
ढोवळी मिरचीनं. १क्विंटल14300042003600
शेवगाक्विंटल2150020001500
टोमॅटोक्विंटल39100013001200
टोमॅटोनं. १क्विंटल57400700550
वांगीक्विंटल12175027502100
वांगीलोकलक्विंटल16150040002500
हळद/ हळकुंडराजापुरीक्विंटल8578150002500020000
मिरची (हिरवी)क्विंटल25450060005750
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल18650080007300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)14061
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/03/2024
बाजरीलोकलक्विंटल25250030002750
गहूलोकलक्विंटल538300040003500
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल70318035003325
ज्वारीशाळूक्विंटल140350052004350
तांदूळलोकलक्विंटल283400085006250
मसूरलोकलक्विंटल25700075007250
मटकीलोकलक्विंटल60750090008250
मूगलोकलक्विंटल8595001050010000
वाटाणालोकलक्विंटल15800090008500
गुळलोकलक्विंटल1837330038003550
आंबाहापूसक्विंटल46200080005000
अननसलोकलक्विंटल90200070004500
डाळींबलोकलक्विंटल6200090005500
द्राक्षलोकलक्विंटल14100030002000
कलिंगडलोकलक्विंटल4805001400950
पपईलोकलक्विंटल4100020001500
सफरचंदलोकलक्विंटल606000100008000
टरबूजलोकलक्विंटल45100030002000
आलेलोकलक्विंटल189000105009750
बटाटालोकलक्विंटल480140025001950
कांदालोकलक्विंटल202240016001000
लसूणलोकलक्विंटल14760001400010000
बेदाणालोकलक्विंटल2106360002060013300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)27553
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/03/2024
गहूलोकलक्विंटल975300040003500
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल205318034003275
ज्वारीशाळूक्विंटल188350050004250
तांदूळलोकलक्विंटल318400080006000
मसूरलोकलक्विंटल105700075007250
मटकीलोकलक्विंटल25750085008000
मूगलोकलक्विंटल18795001050010000
वाटाणालोकलक्विंटल100800090008500
सोयाबिनलोकलक्विंटल2460047004650
गुळलोकलक्विंटल3883330039173609
आंबाहापूसक्विंटल322200080005000
अननसलोकलक्विंटल20200070004500
चिकुलोकलक्विंटल166100025001750
डाळींबलोकलक्विंटल912000100006000
द्राक्षलोकलक्विंटल36100030002000
कलिंगडलोकलक्विंटल550100015001250
मोसंबीलोकलक्विंटल60250090005750
पपईलोकलक्विंटल201100020001500
पेरुलोकलक्विंटल78200060004000
सफरचंदलोकलक्विंटल5585000100007500
संत्रीलोकलक्विंटल131200040003000
टरबूजलोकलक्विंटल200100035002250
आलेलोकलक्विंटल369000105009750
बटाटालोकलक्विंटल680130025001900
कांदालोकलक्विंटल391140016001000
लसूणलोकलक्विंटल10060001400010000
हळद/ हळकुंडराजापुरीक्विंटल17980159006100038450
एकुण आवक (क्विंटलमधील)31108
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/03/2024
बाजरीलोकलक्विंटल30260028002700
गहूक्विंटल41300034003300
गहूलोकलक्विंटल568312538553438
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल120320035003350
ज्वारीशाळूक्विंटल271343043753880
मकालोकलक्विंटल19216023002240
मकापिवळीक्विंटल19230025002400
तांदूळलोकलक्विंटल291310088005950
हरभरालोकलक्विंटल24565060305870
मसूरलोकलक्विंटल77700075007250
मटकीलोकलक्विंटल1108000100009000
मूगलोकलक्विंटल90855895009029
भुईमुग शेंग (सुकी)क्विंटल10700090008000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल21489051605030
गुळलोकलक्विंटल1176330042253763
आंबाहापूसक्विंटल285300085005750
चिकुलोकलक्विंटल1050015001000
डाळींबलोकलक्विंटल24300080005500
कलिंगडलोकलक्विंटल19070014001050
मोसंबीलोकलक्विंटल50400080006000
सफरचंदलोकलक्विंटल607000115009250
टरबूजलोकलक्विंटल36100025001750
आलेलोकलक्विंटल108500105009500
बटाटानं. २क्विंटल5180025002200
बटाटालोकलक्विंटल660160025002050
भेडीलोकलक्विंटल2400045004250
दुधी भोपळानं. १क्विंटल5200025002250
फ्लॉवरक्विंटल11120015001400
फ्लॉवरलोकलक्विंटल11150025002000
गाजरक्विंटल5150020001500
काकडीलोकलक्विंटल5200025002250
कांदालोकलक्विंटल307140019001150
कारलीलोकलक्विंटल2400047004350
कोबीनं. २क्विंटल11150020001700
कोबीलोकलक्विंटल6150020001800
टोमॅटोक्विंटल148001000900
टोमॅटोनं. १क्विंटल70100015001250
वांगीक्विंटल4250030002700
वांगीलोकलक्विंटल12250030002750
गायनग186000012000080000
कोंबडीलोकलनग554200600400
म्हैसनग444500013000080000
शेळ्यानग454000110007000
बोकडनग98200090005000
हळद/ हळकुंडराजापुरीक्विंटल5496155002700021250
मिरची (हिरवी)क्विंटल2450050004500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल8800090008550
एकुण आवक (क्विंटलमधील)12932
18/03/2024
बाजरीलोकलक्विंटल25260028502725
गहूलोकलक्विंटल1348300038503425
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल351320035003350
ज्वारीशाळूक्विंटल233350051004300
तांदूळलोकलक्विंटल438310088005950
मसूरलोकलक्विंटल5700075007250
मटकीलोकलक्विंटल238000100009000
मूगलोकलक्विंटल25855895009029
वाटाणालोकलक्विंटल25750085008000
गुळलोकलक्विंटल2796330039393620
आंबाहापूसक्विंटल1711000120006500
चिकुलोकलक्विंटल110200025002250
डाळींबलोकलक्विंटल1051000100005500
डाळींबभगवाक्विंटल6121000100005500
द्राक्षलोकलक्विंटल30200050003500
कलिंगडलोकलक्विंटल78050015001000
मोसंबीलोकलक्विंटल90200080005000
पपईलोकलक्विंटल550015001000
पेरुलोकलक्विंटल41100040002500
सफरचंदलोकलक्विंटल3358000110009500
संत्रीलोकलक्विंटल71200080005000
टरबूजलोकलक्विंटल177100040002500
आलेलोकलक्विंटल248500105009500
बटाटालोकलक्विंटल2230160025002050
कांदालोकलक्विंटल396040016001000
लसूणलोकलक्विंटल1305000130009000
हळद/ हळकुंडराजापुरीक्विंटल16493154002520020300
बेदाणाहिरवाक्विंटल8087110002150013800
बेदाणापिवळाक्विंटल2022105001870013600
बेदाणाकाळाक्विंटल1862400080005700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)42604
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/03/2024
बाजरीलोकलक्विंटल100260028502725
गहूलोकलक्विंटल856300038503425
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल160318035003340
ज्वारीशाळूक्विंटल213350052004350
तांदूळलोकलक्विंटल215310088005950
मसूरलोकलक्विंटल35700075007250
मटकीलोकलक्विंटल4208000100009000
मूगलोकलक्विंटल70855895009029
वाटाणालोकलक्विंटल57750085008000
सोयाबिनलोकलक्विंटल23460050004800
गुळलोकलक्विंटल2893330039613631
आंबाहापूसक्विंटल1852000110006500
अननसलोकलक्विंटल70100040002500
चिकुलोकलक्विंटल166100030002000
डाळींबलोकलक्विंटल1281000100005500
द्राक्षलोकलक्विंटल18200035002750
कलिंगडलोकलक्विंटल1021100015001250
मोसंबीलोकलक्विंटल6200080005000
पपईलोकलक्विंटल39100015001250
पेरुलोकलक्विंटल113200080005000
सफरचंदलोकलक्विंटल4880001200010000
संत्रीलोकलक्विंटल80300070005000
आलेलोकलक्विंटल28750090008250
बटाटालोकलक्विंटल950120018001500
कांदालोकलक्विंटल669340018001100
लसूणलोकलक्विंटल114000110007500
हळद/ हळकुंडराजापुरीक्विंटल18176152002200018600
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल232140001600015000
बेदाणालोकलक्विंटल2039460002500015500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)53400
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/03/2024
आंबाहापूसक्विंटल36400080006000
चिकुलोकलक्विंटल55100025001750
डाळींबलोकलक्विंटल13200070004500
द्राक्षलोकलक्विंटल7200035002750
कलिंगडलोकलक्विंटल47080015001150
मोसंबीलोकलक्विंटल210600085007250
पपईलोकलक्विंटल5100025001750
सफरचंदलोकलक्विंटल10590001200010500
संत्रीलोकलक्विंटल11300060004500
टरबूजलोकलक्विंटल10100025001750
आलेक्विंटल4600075007000
आलेलोकलक्विंटल108500105009500
बटाटानं. २क्विंटल20150023001900
बटाटालोकलक्विंटल1210140018001600
भेडीलोकलक्विंटल3300055004300
दुधी भोपळानं. १क्विंटल3100018001400
फ्लॉवरलोकलक्विंटल20100018001450
घेवडानं. २क्विंटल2300040003550
काकडीलोकलक्विंटल10100015001250
कांदालोकलक्विंटल431640018501125
कारलीलोकलक्विंटल6200035002750
कोबीनं. २क्विंटल10150020001750
लसूणलोकलक्विंटल1305000140009500
ढोवळी मिरचीनं. १क्विंटल39350045004000
पावटा (भाजी)लोकलक्विंटल9400050004550
टोमॅटोनं. १क्विंटल197001200900
वांगीलोकलक्विंटल17200035002750
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल10500080006550
बेदाणाहिरवाक्विंटल13219110002150013900
बेदाणापिवळाक्विंटल3305105001870013200
बेदाणाकाळाक्विंटल1750400085005900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)25034
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/03/2024
बाजरीलोकलक्विंटल30250028002650
गहूलोकलक्विंटल285300038003400
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल75318034003290
ज्वारीशाळूक्विंटल170330042003750
तांदूळलोकलक्विंटल174320088006000
मटकीलोकलक्विंटल357500100008750
मूगलोकलक्विंटल75860095009050
गुळलोकलक्विंटल2217330038843592
आलेलोकलक्विंटल27000100008500
बटाटानं. २क्विंटल25150022001800
भेडीलोकलक्विंटल5400055004700
दुधी भोपळानं. १क्विंटल3100020001550
फ्लॉवरलोकलक्विंटल85001000750
घेवडानं. २क्विंटल2300040003550
काकडीलोकलक्विंटल16150020001750
कारलीलोकलक्विंटल3400045004250
कोबीनं. २क्विंटल3150020001750
टोमॅटोनं. १क्विंटल227001200900
हळद/ हळकुंडराजापुरीक्विंटल19843150003500025000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल12400080006100
बेदाणालोकलक्विंटल2092250002350014250
बेदाणाहिरवाक्विंटल8087110002150013800
बेदाणापिवळाक्विंटल2022105001870013600
बेदाणाकाळाक्विंटल1862400080005700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)55898
13/03/2024
बाजरीलोकलक्विंटल68250028002650
गहूलोकलक्विंटल882312538303480
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल320318035003340
ज्वारीशाळूक्विंटल240343043003855
मकालोकलक्विंटल19221023202280
तांदूळलोकलक्विंटल411400080006000
हरभरालोकलक्विंटल23556057005640
मसूरलोकलक्विंटल275650070006750
मटकीलोकलक्विंटल210800095008750
मूगलोकलक्विंटल50900095009250
वाटाणालोकलक्विंटल180700072007100
सोयाबिनपिवळाक्विंटल23468050004870
गुळलोकलक्विंटल3417330038813591
आंबाहापूसक्विंटल1804000100007000
चिकुलोकलक्विंटल157150040002750
डाळींबलोकलक्विंटल1513000100006500
द्राक्षलोकलक्विंटल6100030002000
कलिंगडलोकलक्विंटल85080015001150
मोसंबीलोकलक्विंटल24200070004500
पपईलोकलक्विंटल7100030002000
पेरुलोकलक्विंटल99100040002500
सफरचंदलोकलक्विंटल38280001300010500
संत्रीलोकलक्विंटल224500070006000
टरबूजलोकलक्विंटल30200040003000
आलेलोकलक्विंटल11600090007500
बटाटालोकलक्विंटल711150020001750
कांदालोकलक्विंटल528930019001100
हळद/ हळकुंडराजापुरीक्विंटल19903150002600020500
मिरची (लाल)लोकलक्विंटल75140001650015250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)34217
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/03/2024
गहूलोकलक्विंटल23305033503230
ज्वारीशाळूक्विंटल18325034003330
मकालोकलक्विंटल19216022502200
हरभरालोकलक्विंटल23545058305670
सोयाबिनपिवळाक्विंटल24480052305060
बटाटानं. २क्विंटल2150020001750
भेडीलोकलक्विंटल3450060005400
दुधी भोपळानं. १क्विंटल3120018001500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल29150022501800
घेवडानं. २क्विंटल2250040003300
काकडीलोकलक्विंटल16100025001750
कोबीनं. २क्विंटल4150020001750
ढोवळी मिरचीनं. १क्विंटल3500055005250
पावटा (भाजी)लोकलक्विंटल2400050004550
टोमॅटोनं. १क्विंटल4870015001100
वांगीलोकलक्विंटल19200035002700
कोंबडीलोकलनग500200700400
शेळ्यानग874000110007000
बोकडनग112200080005000
मिरची (हिरवी)क्विंटल4450055005000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल7600090007500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)249
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/03/2024
बाजरीलोकलक्विंटल25260030002800
गहूलोकलक्विंटल625300040003500
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल195318035003340
ज्वारीशाळूक्विंटल203350048004150
तांदूळलोकलक्विंटल273400080006000
हरभरालोकलक्विंटल30550062005850
मसूरलोकलक्विंटल25700075007250
मटकीलोकलक्विंटल350750085008000
वाटाणालोकलक्विंटल60800090008500
गुळलोकलक्विंटल2976330038383569
चिकुलोकलक्विंटल128100040002500
डाळींबलोकलक्विंटल862000100006000
मोसंबीलोकलक्विंटल93200075004750
पपईलोकलक्विंटल110100020001500
संत्रीलोकलक्विंटल280200070004500
बटाटालोकलक्विंटल1970120021001600
कांदालोकलक्विंटल408840020001200
लसूणलोकलक्विंटल12060001500010500
हळद/ हळकुंडराजापुरीक्विंटल21083175005100034250
बेदाणाहिरवाक्विंटल13219110002150013900
बेदाणापिवळाक्विंटल3305105001870013200
बेदाणाकाळाक्विंटल1750400085005900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)50994
10/03/2024
बटाटानं. २क्विंटल10150022001800
दुधी भोपळानं. १क्विंटल6100015001250
फ्लॉवरलोकलक्विंटल10150020001700
घेवडानं. २क्विंटल3250030002750
काकडीलोकलक्विंटल11100025001750
कारलीलोकलक्विंटल2150025002000
कोबीनं. २क्विंटल14100015001250
टोमॅटोनं. १क्विंटल227001000900
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल8500055005250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)86
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/03/2024
बाजरीलोकलक्विंटल150250028502675
गहूलोकलक्विंटल810300037003350
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल150318034003290
ज्वारीशाळूक्विंटल400350050004250
तांदूळलोकलक्विंटल420400080006000
हरभरालोकलक्विंटल100550062005850
मटकीलोकलक्विंटल300850095009000
मूगलोकलक्विंटल1508600100009300
उडीदलोकलक्विंटल50750085008000
वाटाणालोकलक्विंटल100650095008000
सोयाबिनलोकलक्विंटल100460048004700
गुळलोकलक्विंटल2622330038053553
भेडीलोकलक्विंटल6450055005000
फ्लॉवरलोकलक्विंटल20150020001750
घेवडानं. २क्विंटल5200025002250
कांदालोकलक्विंटल225740020001200
कारलीलोकलक्विंटल5100015001250
टोमॅटोनं. १क्विंटल34500800650
वांगीलोकलक्विंटल470020001300
हळद/ हळकुंडराजापुरीक्विंटल19509135002900021250
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल10500070006000
बेदाणालोकलक्विंटल2579560002250014250
बेदाणाहिरवाक्विंटल7458130003550024300
बेदाणापिवळाक्विंटल1924105001950015000
बेदाणाकाळाक्विंटल5302250090005800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)67681
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/03/2024
गहूलोकलक्विंटल25256028302740
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल21335037003530
मकालोकलक्विंटल21221023002260
हरभरालोकलक्विंटल19540057005550
सोयाबिनपिवळाक्विंटल22463047304670
आंबाहापूसक्विंटल6183000120007500
अननसलोकलक्विंटल7080002000014000
चिकुलोकलक्विंटल180100040002500
डाळींबलोकलक्विंटल1112000100006000
द्राक्षलोकलक्विंटल363100030002000
कलिंगडलोकलक्विंटल71070017001200
मोसंबीलोकलक्विंटल1014000100007000
पपईलोकलक्विंटल49100020001500
पेरुलोकलक्विंटल66200080005000
सफरचंदलोकलक्विंटल51580001200010000
संत्रीलोकलक्विंटल293300080005500
टरबूजलोकलक्विंटल240100020001500
आलेलोकलक्विंटल10800085008250
बटाटालोकलक्विंटल510120018001500
कांदालोकलक्विंटल819040020001200
लसूणलोकलक्विंटल12560001600011000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)12259


बाजारभाव सांगली बाजारभाव सांगली बाजारभाव सांगली बाजारभाव सांगली बाजारभाव सांगली बाजारभाव सांगली बाजारभाव सांगली बाजारभाव सांगली बाजारभाव सांगली बाजारभाव सांगली बाजारभाव सांगली बाजारभाव सांगली बाजारभाव सांगली बाजारभाव सांगली बाजारभाव सांगली बाजारभाव

श्रोत :- msamb.com

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top