कृषी महाराष्ट्र

रत्नागिरी बाजारभाव

रत्नागिरी बाजारभाव

 

दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/05/2024
भेडीनं. २क्विंटल18350059005500
गाजरनं. २क्विंटल18200028002600
कांदा पातनं. १नग1000170024002200
कारलीनं. २क्विंटल16350048004200
कोथिंबिरनं. २नग2450190024002200
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल20420057005000
पालकनं. ३नग750140018001500
टोमॅटोनं. १क्विंटल460160023002000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल18500080007500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)550
15/05/2024
भेडीनं. २क्विंटल20280040003500
गवारनं. २क्विंटल22320045004000
काकडीक्विंटल22180025002200
कांदा पातनं. १नग825160022002000
कोबीनं. ३क्विंटल19170022001900
कोथिंबिरनं. २नग3150180022002000
टोमॅटोनं. १क्विंटल430180025002200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)513
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/05/2024
भेडीनं. २क्विंटल20250040003500
घेवडानं. २क्विंटल22520072006800
काकडीक्विंटल22150025002000
कांदा पातनं. १नग780150019001800
कारलीनं. ३क्विंटल17350048004500
कोबीनं. ३क्विंटल24170022001900
कोथिंबिरनं. २नग2500170022002000
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल21500075006000
पालकनं. ३नग640100012001100
टोमॅटोनं. १क्विंटल540120017001600
वांगीनं. ३क्विंटल24280042003800
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल23420076007000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)713
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/04/2024
आलेनं. २क्विंटल1590014001200
भेडीनं. २क्विंटल21250035003200
गवारनं. २क्विंटल18400050004500
काकडीक्विंटल29150025002200
कोबीनं. ३क्विंटल26110015001400
कोथिंबिरनं. २नग2400100014001200
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल24150040002500
टोमॅटोनं. १क्विंटल36050011001000
वांगीनं. ३क्विंटल24120016001400
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल24520072006500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)541
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/04/2024
गवारनं. २क्विंटल15400050004500
घेवडानं. २क्विंटल15150040002500
कोबीनं. ३क्विंटल25100015001300
कोथिंबिरनं. २नग200080014001000
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल15150040003000
टोमॅटोनं. १क्विंटल3505001000800
वांगीनं. ३क्विंटल18100018001700
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल19500070006000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)457
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/04/2024
आलेनं. २क्विंटल12100014001200
कोबीनं. ३क्विंटल27120016001400
कोथिंबिरनं. २नग2400100015001200
टोमॅटोनं. १क्विंटल310100016001400
वांगीनं. ३क्विंटल41140024002200
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल31600085007200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)421
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2024
आलेनं. २क्विंटल12100014001200
गाजरनं. २क्विंटल15300040003500
कोबीनं. ३क्विंटल15150022002000
कोथिंबिरनं. २नग1600100015001200
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल15500070006500
पालकनं. ३नग60090012001000
टोमॅटोनं. १क्विंटल2406001000800
मटारनं. १क्विंटल15650075007200
वांगीनं. ३क्विंटल21120022002000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल15550095008500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)348
03/04/2024
भेडीनं. २क्विंटल15350055005000
गवारनं. २क्विंटल15400060005500
घेवडानं. २क्विंटल15320048004500
कारलीनं. ३क्विंटल15350050004600
कोबीनं. २क्विंटल20180025002200
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल15550075007000
टोमॅटोनं. १क्विंटल370100016001400
वांगीनं. ३क्विंटल20180030002800
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल27600090008500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)512
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2024
आलेनं. २क्विंटल22100012001100
भेडीनं. २क्विंटल16340052004600
गवारनं. २क्विंटल16420064006000
घेवडानं. २क्विंटल24300845003900
कारलीनं. २क्विंटल16350045003900
कोबीनं. २क्विंटल28170025002300
कोथिंबिरनं. २नग2100100014001200
टोमॅटोनं. १क्विंटल29090016001200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)412
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/03/2024
फ्लॉवरनं. १क्विंटल29200030002500
काकडीक्विंटल26100020001500
कांदा पातनं. १नग900100016001300
कारलीनं. २क्विंटल27300045003900
कोबीनं. ३क्विंटल22150022002100
टोमॅटोनं. १क्विंटल32070015001400
वांगीनं. ३क्विंटल25170022002000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)449
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/03/2024
गवारनं. २क्विंटल20400060005000
कारलीनं. ३क्विंटल17300045004000
कोबीनं. २क्विंटल18150022002100
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल25500070006000
टोमॅटोनं. १क्विंटल27070016001300
वांगीनं. ३क्विंटल18160025002300
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल25600090008500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)393
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/03/2024
आलेनं. २क्विंटल25700090008000
भेडीनं. २क्विंटल19400065005000
गवारनं. २क्विंटल18600080007000
घेवडानं. २क्विंटल21300040003500
कोबीनं. २क्विंटल24200025002300
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल21500070006000
टोमॅटोनं. १क्विंटल2250016001000
वांगीनं. ३क्विंटल21120035002500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल21400075005500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)192
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/02/2024
फरस बीनं. २क्विंटल20300040003500
गवारनं. २क्विंटल21500070006000
कोबीनं. २क्विंटल19150020001800
कोथिंबिरनं. २नग30008001000900
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल15400060005000
टोमॅटोनं. १क्विंटल19100020001500
वांगीनं. ३क्विंटल22100025002000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)116
22/02/2024
गवारनं. २क्विंटल19500070006000
कारलीनं. ३क्विंटल15200035003000
कोबीनं. २क्विंटल20150020001800
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल22400060005000
टोमॅटोनं. १क्विंटल24100018001400
वांगीनं. ३क्विंटल15100025001500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)115
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/02/2024
आलेनं. २क्विंटल20800090008500
बीटनं. २क्विंटल12200025002300
गवारनं. २क्विंटल18500055005200
घेवडानं. २क्विंटल21300040003500
कोबीनं. २क्विंटल20220025002300
कोथिंबिरनं. २नग4500700800750
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल20550060005700
टोमॅटोनं. १क्विंटल27200022002100
वांगीनं. ३क्विंटल18220025002300
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल18550060005800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)174
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/02/2024
घेवडानं. २क्विंटल14300035003200
कोबीनं. २क्विंटल15200025002300
कोथिंबिरनं. २नग1800700080007500
टोमॅटोनं. १क्विंटल170200023002100
वांगीनं. ३क्विंटल15200022002100
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल21600065006200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)235
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/02/2024
आलेनं. २क्विंटल24700080007500
भेडीनं. २क्विंटल18600065006200
घेवडानं. २क्विंटल18300040003500
कारलीनं. २क्विंटल15400045004200
कोबीनं. २क्विंटल18150020001800
कोथिंबिरनं. २नग4500700800750
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल15400055004200
टोमॅटोनं. १क्विंटल22300035003300
वांगीनं. ३क्विंटल21150020001800
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल21500060005500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)172
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/02/2024
भेडीनं. २क्विंटल18500070006000
गाजरनं. २क्विंटल18200030002500
घेवडानं. २क्विंटल18300040003500
कोबीनं. २क्विंटल19100020001500
कोथिंबिरनं. २नग3000500800600
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल19400060005000
टोमॅटोनं. १क्विंटल19200040003000
वांगीनं. ३क्विंटल185001000800
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल19400060005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)148
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/02/2024
गाजरनं. २क्विंटल12100030002000
घेवडानं. २क्विंटल19300050004000
कोबीनं. २क्विंटल21100018001300
कोथिंबिरनं. २नग4500500800600
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल19400060005000
टोमॅटोनं. १क्विंटल22150035002000
वांगीनं. ३क्विंटल2050015001000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल20300060005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)133
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/02/2024
गाजरनं. २क्विंटल16390043004200
कोबीनं. ३क्विंटल17170021001900
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल12420045004400
पावटा (भाजी)नं. १क्विंटल9450052005100
टोमॅटोनं. १क्विंटल170270032002900
वांगीनं. ३क्विंटल15190022002100
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल20480053005100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)259
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/02/2024
घेवडानं. २क्विंटल12280033003100
कोबीनं. २क्विंटल18150020001800
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल15420045004400
टोमॅटोनं. १क्विंटल175240032003000
वांगीनं. ३क्विंटल21170022001900
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल18380044004200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)259
31/01/2024
कोबीनं. २क्विंटल15140019001800
कोथिंबिरनं. २नग1300700080007500
टोमॅटोनं. १क्विंटल190250030002800
मटारनं. १क्विंटल16500055005200
वांगीनं. ३क्विंटल17140018001700
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल18450050004800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)256
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
26/01/2024
कोबीनं. २क्विंटल12150017001600
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल15490052005000
टोमॅटोनं. १क्विंटल210230026002400
वांगीनं. ३क्विंटल18280034003200
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल18380046004400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)273
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
25/01/2024
गाजरनं. २क्विंटल16250030002800
कोबीनं. २क्विंटल15160019001700
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल15350045004000
टोमॅटोनं. १क्विंटल180260029002800
वांगीनं. ३क्विंटल15250035003000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल15450050004700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)256
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/01/2024
गाजरनं. २क्विंटल12250030002800
गवारनं. २क्विंटल15700075007300
घेवडानं. २क्विंटल15500055005300
कारलीनं. २क्विंटल16350040003700
कोबीनं. २क्विंटल18170020001800
कोथिंबिरनं. २नग2900700080007500
टोमॅटोनं. १क्विंटल170230025002400
मटारनं. १क्विंटल12550060005800
वांगीनं. ३क्विंटल18150020001600
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल18450050004800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)294
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
22/01/2024
दुधी भोपळानं. २क्विंटल15120015001300
गवारनं. २क्विंटल15750085008200
कोबीनं. २क्विंटल16120015001300
कोथिंबिरनं. २नग1500800090008500
टोमॅटोनं. १क्विंटल300250045004200
वांगीनं. ३क्विंटल15250030002800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)361
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/01/2024
फरस बीनं. २क्विंटल19450060005000
कारलीनं. ३क्विंटल21250030002800
कोबीनं. ३क्विंटल1890001800012000
टोमॅटोनं. १क्विंटल21100018001500
वांगीनं. ३क्विंटल18200030002500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)97
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/01/2024
गाजरनं. २क्विंटल12300035003300
कारलीनं. २क्विंटल18250045003000
कोबीनं. २क्विंटल21100020001500
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल22350045004000
टोमॅटोनं. १क्विंटल22100018001500
वांगीनं. ३क्विंटल21250035003000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल24500060005500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)140
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/01/2024
गवारनं. २क्विंटल19800090008500
घेवडानं. २क्विंटल21550060005700
कोबीनं. ३क्विंटल18120015001300
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल19500055005200
टोमॅटोनं. १क्विंटल25120015001300
वांगीनं. ३क्विंटल18300035003300
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल22400045004200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)142
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/01/2024
आलेनं. २क्विंटल20700080007500
गाजरनं. २क्विंटल18350045004000
गवारनं. २क्विंटल199000100009500
घेवडानं. २क्विंटल21400060005000
कोबीनं. २क्विंटल22150025001800
कोथिंबिरनं. २नग450070014001000
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल24400060005000
टोमॅटोनं. १क्विंटल21100018001400
वांगीनं. ३क्विंटल22150040003200
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल25300050004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)192
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/01/2024
गाजरनं. २क्विंटल13250030002800
घेवडानं. २क्विंटल24650070006800
कोबीनं. २क्विंटल21150020001700
कोथिंबिरनं. २नग1000120014001300
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल18550060005800
टोमॅटोनं. १क्विंटल320250030002800
मटारनं. १क्विंटल31700080007800
वांगीनं. ३क्विंटल21350040003800
एकुण आवक (क्विंटलमधील)448
03/01/2024
बीटनं. २क्विंटल15400045004300
फरस बीनं. २क्विंटल229500100009800
गवारनं. २क्विंटल249000100009500
घेवडानं. २क्विंटल20650070006800
कोबीनं. २क्विंटल21150020001800
कोथिंबिरनं. २नग5500120014001300
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल24550060005800
टोमॅटोनं. १क्विंटल21250030002800
वांगीनं. ३क्विंटल20350040003800
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल24500055005300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)191
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/01/2024
बीटनं. २क्विंटल15250030002800
गाजरनं. २क्विंटल15250030002800
कोबीनं. ३क्विंटल20120015001300
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल19600075006300
टोमॅटोनं. १क्विंटल27180020001900
वांगीनं. ३क्विंटल22350040003800
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल21500060005500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)139
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/12/2023
भेडीनं. २क्विंटल20750085008000
गवारनं. २क्विंटल249000100009500
घेवडानं. २क्विंटल20600065006300
कोबीनं. २क्विंटल18120015001300
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल18650070006800
टोमॅटोनं. १क्विंटल25180020001900
वांगीनं. ३क्विंटल21400045004200
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल27500060005500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)173
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/12/2023
भेडीनं. २क्विंटल18750080007600
गवारनं. २क्विंटल199000100009500
घेवडानं. २क्विंटल18600065006300
कारलीनं. २क्विंटल18450050004800
कोबीनं. २क्विंटल19120015001300
कोथिंबिरनं. २नग4500120015001300
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल19650070006800
टोमॅटोनं. १क्विंटल18180020001900
वांगीनं. ३क्विंटल19400045004200
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल21500055005200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)169
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/12/2023
फरस बीनं. २क्विंटल21600065006300
गाजरनं. २क्विंटल18350040003600
घेवडानं. २क्विंटल16600065006200
कारलीनं. २क्विंटल15400045004300
कोबीनं. २क्विंटल20180020001900
कोथिंबिरनं. २नग4500140015001450
ढोवळी मिरचीनं. २क्विंटल21500055005200
टोमॅटोनं. १क्विंटल19200022002100
वांगीनं. ३क्विंटल18300035003300
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल22400045004300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)170
रत्नागिरी बाजारभाव

श्रोत :- msamb.com

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top