कृषी महाराष्ट्र

अमरावती बाजारभाव

अमरावती बाजारभाव

अमरावती बाजारभाव

दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/05/2024
कापूसक्विंटल55650071756837
बाजरीक्विंटल3250028002650
गहूलोकलक्विंटल766240027502625
ज्वारीलोकलक्विंटल3180021501975
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल24220022002200
मकालालक्विंटल45200021002050
हरभरालोकलक्विंटल3264562562276006
मूगमोगलीक्विंटल45700075007250
तूरलालक्विंटल4113102501205611383
उडीदलोकलक्विंटल3680073007050
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल144580065006150
सोयाबिनलोकलक्विंटल4560435044274388
सोयाबिनपिवळाक्विंटल189400044004300
तीलपांढराक्विंटल5125001350013000
आंबातोतापुरीक्विंटल190200030002500
अननसनग3305040
चिकुलोकलक्विंटल18280038003300
डाळींबक्विंटल697000100008500
लिंबूलोकलक्विंटल10400060005000
पपईलोकलक्विंटल78160022001900
टरबूजलोकलक्विंटल316120016001400
खरबुजलोकलक्विंटल108150020001750
कैरीलोकलक्विंटल120150025002000
बैलनग45450006600052600
बकरानग100450055605260
एकुण आवक (क्विंटलमधील)14128
15/05/2024
बाजरीक्विंटल3250028002650
गहूलोकलक्विंटल1254240027502645
गहूहायब्रीडक्विंटल200180025502100
गहू१४७क्विंटल3235024502400
ज्वारीलोकलक्विंटल57180021001950
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल300170022002000
मकालालक्विंटल3200021002050
हरभरालोकलक्विंटल3169560061905930
हरभराचाफाक्विंटल1900515061805800
मूगमोगलीक्विंटल3700075007250
तूरलालक्विंटल2790101001193511250
तूरमाहोरीक्विंटल1600107001199511600
उडीदलोकलक्विंटल3700075007250
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल375560062005900
सोयाबिनलोकलक्विंटल5313430044274363
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2994390045034323
तीलपांढराक्विंटल42125001350013000
आंबातोतापुरीक्विंटल210220032002700
चिकुलोकलक्विंटल10300040003500
डाळींबक्विंटल608000100009000
लिंबूलोकलक्विंटल9350055004500
पपईलोकलक्विंटल69150020001750
टरबूजलोकलक्विंटल315120016001400
खरबुजलोकलक्विंटल138150018001650
आलेहायब्रीडक्विंटल1509000100009500
बटाटालोकलक्विंटल768100024001700
बीटहायब्रीडक्विंटल108001000900
भेडीक्विंटल18150020001750
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल20160020001800
ढेमसेलोकलक्विंटल20100014001200
फ्लॉवरलोकलक्विंटल69180020001900
गवारक्विंटल9220028002500
कैरीलोकलक्विंटल108150025002000
काकडीलोकलक्विंटल49700800750
कांदालालक्विंटल51060020001300
कारलीलोकलक्विंटल30150020001750
कोबीलोकलक्विंटल120100012001100
कोहळाक्विंटल198001000900
कोथिंबिरलोकलक्विंटल108150025002000
लसूणलोकलक्विंटल18980002000014000
मेथी भाजीलोकलक्विंटल10300035003250
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल9150020001750
पालकलोकलक्विंटल150180022002000
टोमॅटोलोकलक्विंटल150800900850
वांगीलोकलक्विंटल108700800750
मिरची (हिरवी)क्विंटल60360042003900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)23504
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/05/2024
कापूसक्विंटल50650072506875
बाजरीक्विंटल3250028002650
गहूक्विंटल537225027502475
गहूलोकलक्विंटल1163231826252492
ज्वारीक्विंटल156200021002050
ज्वारीलोकलक्विंटल3200022002100
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल2240024002400
मका—-क्विंटल25200021002050
मकालालक्विंटल3200021002050
हरभराक्विंटल318580060005900
हरभरालोकलक्विंटल1406560859945806
हरभराचाफाक्विंटल800520063755900
मूगमोगलीक्विंटल3670073507025
तूरक्विंटल35110001175011375
तूरलालक्विंटल1184104631147811045
तूरमाहोरीक्विंटल1300105001193511500
उडीदलोकलक्विंटल3700080007500
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल102550063005900
सोयाबिनक्विंटल67430045004400
सोयाबिनलोकलक्विंटल1827440045024451
सोयाबिनपिवळाक्विंटल964394244684347
तीलपांढराक्विंटल3120001350012750
आंबालोकलक्विंटल169300040003500
अननसनग4800305040
चिकुलोकलक्विंटल18300040003500
डाळींबक्विंटल1058000100009000
लिंबूलोकलक्विंटल19400050004500
पपईलोकलक्विंटल60160022001900
टरबूजलोकलक्विंटल292100014001200
खरबुजलोकलक्विंटल199140018001600
आलेहायब्रीडक्विंटल1389000100009500
बटाटालोकलक्विंटल750100024001700
बीटहायब्रीडक्विंटल10100012001100
भेडीक्विंटल10150020001750
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल40100015001250
ढेमसेलोकलक्विंटल60100014001200
फ्लॉवरलोकलक्विंटल60100015001250
गवारक्विंटल10250030002750
कैरीलोकलक्विंटल120250035003000
काकडीलोकलक्विंटल498001000900
कांदालालक्विंटल46860020001300
कारलीलोकलक्विंटल20120014001300
कोबीलोकलक्विंटल120100012001100
कोहळाक्विंटल20100012001100
कोथिंबिरलोकलक्विंटल108150025002000
लसूणलोकलक्विंटल22780002000014000
मेथी भाजीलोकलक्विंटल9250030002750
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल10180020001900
पालकलोकलक्विंटल106180022002000
टोमॅटोलोकलक्विंटल15080012001000
वांगीलोकलक्विंटल6980012001000
धनेहिरवाक्विंटल1492552755100
मिरची (हिरवी)क्विंटल48320038003500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)13419
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/05/2024
हरभरालोकलक्विंटल132570060005850
तूरलालक्विंटल245105001200011500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल43420044004300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)420
11/05/2024
कापूसक्विंटल55650071756837
बाजरीक्विंटल3250028002650
गहूलोकलक्विंटल1688221826322433
ज्वारीलोकलक्विंटल73200023502175
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल390160020501850
मकालालक्विंटल3200021002050
हरभरालोकलक्विंटल2214490059405777
मूगलोकलक्विंटल8625068686500
मूगमोगलीक्विंटल10700075007250
तूरलालक्विंटल1340107251135011000
उडीदलोकलक्विंटल3700080007500
भुईमुग शेंग (सुकी)लोकलक्विंटल63550061005800
सोयाबिनलोकलक्विंटल4054435044644407
सोयाबिनपिवळाक्विंटल50422044354350
तीलपांढराक्विंटल3125001350013000
आंबातोतापुरीक्विंटल170250030002750
अननसनग6000304035
चिकुलोकलक्विंटल30300040003500
डाळींबक्विंटल1058000100009000
लिंबूलोकलक्विंटल19400060005000
पपईलोकलक्विंटल70150020001750
टरबूजलोकलक्विंटल270120015001350
खरबुजलोकलक्विंटल138140016001500
आलेहायब्रीडक्विंटल1389000100009500
बटाटालोकलक्विंटल819100024001700
बीटहायब्रीडक्विंटल10100012001100
भेडीक्विंटल18100014001200
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल60100014001200
ढेमसेलोकलक्विंटल696001000800
फ्लॉवरलोकलक्विंटल69120016001400
गवारक्विंटल10150025002000
काकडीलोकलक्विंटल48600800700
कांदालालक्विंटल51960020001300
कारलीलोकलक्विंटल20180022002000
कोबीलोकलक्विंटल108100012001100
कोहळाक्विंटल19100014001200
कोथिंबिरलोकलक्विंटल78150025002000
लसूणलोकलक्विंटल18980002000014000
मेथी भाजीलोकलक्विंटल19220028002500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल19150020001750
पालकलोकलक्विंटल99160022001900
टोमॅटोलोकलक्विंटल15080012001000
वांगीलोकलक्विंटल788001000900
मिरची (हिरवी)क्विंटल79280032003000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)13377
10/05/2024
आलेहायब्रीडक्विंटल15090001100010000
बटाटालोकलक्विंटल81080024001600
बीटहायब्रीडक्विंटल10100012001100
भेडीक्विंटल1990012001050
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल40100012001100
ढेमसेलोकलक्विंटल48600900750
फ्लॉवरलोकलक्विंटल60120018001500
गवारक्विंटल10150025002000
काकडीलोकलक्विंटल60500700600
कांदालालक्विंटल54070022001450
कारलीलोकलक्विंटल19180022002000
कोबीलोकलक्विंटल108100012001100
कोहळाक्विंटल108001000900
कोथिंबिरलोकलक्विंटल90150025002000
लसूणलोकलक्विंटल24090002000014500
मेथी भाजीलोकलक्विंटल18250030002750
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल10160020001800
पालकलोकलक्विंटल99150020001750
टोमॅटोलोकलक्विंटल150100015001250
वांगीलोकलक्विंटल906001000800
मिरची (हिरवी)क्विंटल69280032003000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2650
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/04/2024
कापूसक्विंटल70690074257162
बाजरीक्विंटल3250028002650
गहूक्विंटल800240025002450
गहूलोकलक्विंटल2095242528332663
गहूहायब्रीडक्विंटल700180023502000
ज्वारीलोकलक्विंटल42255028502700
मकालालक्विंटल3200021502075
हरभराक्विंटल1000540060005700
हरभरालोकलक्विंटल7396580063366021
हरभराचाफाक्विंटल3700550061005800
मूगमोगलीक्विंटल3750090008250
तूरक्विंटल150105001150011000
तूरलालक्विंटल607998001185011333
उडीदलोकलक्विंटल3700080007500
सोयाबिनक्विंटल325440046004500
सोयाबिनलोकलक्विंटल6229455046904620
सोयाबिनपिवळाक्विंटल128400045504460
तीलपांढराक्विंटल3130001500014000
आंबालोकलक्विंटल150350045004000
अननसनग5835305040
चिकुलोकलक्विंटल39300035003250
डाळींबक्विंटल1208000100009000
द्राक्षनाशिकक्विंटल60300050004000
लिंबूलोकलक्विंटल10500060005500
पपईलोकलक्विंटल150200025002250
टरबूजलोकलक्विंटल64880014001100
खरबुजलोकलक्विंटल318140018001600
आलेहायब्रीडक्विंटल13890001100010000
बटाटालोकलक्विंटल54080024001600
बीटहायब्रीडक्विंटल1080012001000
भेडीक्विंटल19150020001750
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल30140018001600
ढेमसेलोकलक्विंटल48120016001400
फ्लॉवरलोकलक्विंटल69100014001200
गाजरहायब्रीडक्विंटल30140018001600
गवारक्विंटल10280032003000
कैरीलोकलक्विंटल136300040003500
काकडीलोकलक्विंटल488001000900
कांदालोकलक्विंटल45060017001150
कारलीलोकलक्विंटल19140016001500
कोबीलोकलक्विंटल108100012001100
कोहळाक्विंटल108001000900
कोथिंबिरलोकलक्विंटल108200028002400
लसूणलोकलक्विंटल22860002000013000
मेथी भाजीलोकलक्विंटल60120016001400
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल10250030002750
पालकलोकलक्विंटल1508001000900
टोमॅटोलोकलक्विंटल1508001000900
वांगीलोकलक्विंटल787001000850
मिरची (हिरवी)क्विंटल60450050004750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)32733
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/04/2024
कापूसक्विंटल70690074007150
बाजरीक्विंटल3250028502675
गहूलोकलक्विंटल1695245027002575
ज्वारीलोकलक्विंटल11250028502675
मकालालक्विंटल3200021252062
हरभरालोकलक्विंटल3601580062006038
मूगमोगलीक्विंटल3750090008250
तूरलालक्विंटल4521106501203011563
उडीदलोकलक्विंटल3700080007500
सोयाबिनलोकलक्विंटल3400455046304590
सोयाबिनपिवळाक्विंटल90425045504500
तीलपांढराक्विंटल3135001550014500
आलेहायब्रीडक्विंटल1389000100009500
बटाटालोकलक्विंटल51980024001600
बीटहायब्रीडक्विंटल198001000900
भेडीक्विंटल20100015001250
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल30100014001200
ढेमसेलोकलक्विंटल39140018001600
फ्लॉवरलोकलक्विंटल70100012001100
गाजरहायब्रीडक्विंटल129120016001400
गवारक्विंटल9350040003750
काकडीलोकलक्विंटल40600900750
कांदालालक्विंटल40850016001050
कारलीलोकलक्विंटल30120016001400
कोबीलोकलक्विंटल108100012001100
कोहळाक्विंटल208001000900
कोथिंबिरलोकलक्विंटल120150025002000
लसूणलोकलक्विंटल360001800012000
मेथी भाजीलोकलक्विंटल69100015001250
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल9250030002750
टोमॅटोलोकलक्विंटल138100012001100
वांगीलोकलक्विंटल108600900750
मिरची (हिरवी)क्विंटल39400045004250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)15468
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/04/2024
कापूसक्विंटल55700075007250
बाजरीक्विंटल3250028002650
चिनोनं. २क्विंटल150530054005350
गहूक्विंटल401230025502425
गहूलोकलक्विंटल2956232525132425
गहूपिवळाक्विंटल120230024002350
ज्वारीलोकलक्विंटल3250028502675
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल150235023502350
मकालालक्विंटल3200021252062
हरभराक्विंटल301530059305615
हरभरालोकलक्विंटल4128580060005900
हरभराचाफाक्विंटल1000550062655850
मूगमोगलीक्विंटल3750091008300
तूरक्विंटल300115001202011760
तूरलालक्विंटल3270114001200011700
तूरमाहोरीक्विंटल150095001215511500
उडीदलोकलक्विंटल3700080007500
सोयाबिनक्विंटल199430045504425
सोयाबिनलोकलक्विंटल3756450046114555
सोयाबिनपिवळाक्विंटल700380047004550
तीलपांढराक्विंटल3130001550014250
आंबालोकलक्विंटल210400050004500
अननसक्विंटल6000305040
चिकुलोकलक्विंटल30280038003300
डाळींबक्विंटल1208000100009000
द्राक्षनाशिकक्विंटल56500060005500
लिंबूलोकलक्विंटल9600080007000
मोसंबीलोकलक्विंटल19250030002750
पपईलोकलक्विंटल150140018001600
रामफळलोकलक्विंटल18300040003500
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल380001200010000
संत्रीलोकलक्विंटल10300040003500
टरबूजलोकलक्विंटल8896001200900
खरबुजलोकलक्विंटल474130018001550
आलेहायब्रीडक्विंटल1389000100009500
बटाटालोकलक्विंटल60970024001550
बीटहायब्रीडक्विंटल108001000900
भेडीक्विंटल19250030002750
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल30150020001750
ढेमसेलोकलक्विंटल408001000900
फ्लॉवरलोकलक्विंटल707001000850
गाजरहायब्रीडक्विंटल120100014001200
गवारक्विंटल9300035003250
कैरीलोकलक्विंटल108300040003500
काकडीलोकलक्विंटल49500700600
कांदालालक्विंटल54060019001250
कारलीलोकलक्विंटल30150020001750
कोबीलोकलक्विंटल1208001000900
कोहळाक्विंटल43700900800
कोथिंबिरलोकलक्विंटल108150025002000
लसूणलोकलक्विंटल30950001600010500
मेथी भाजीलोकलक्विंटल78120016001400
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल9250030002750
पालकलोकलक्विंटल150120016001400
टोमॅटोलोकलक्विंटल1598001000900
वांगीलोकलक्विंटल90600800700
मिरची (हिरवी)क्विंटल48400045004250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)29878
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2024
कापूसक्विंटल70710076007350
बाजरीक्विंटल3250027502625
गहूलोकलक्विंटल1545237526502518
ज्वारीलोकलक्विंटल42250028002650
मकालालक्विंटल3200021002050
हरभरालोकलक्विंटल4777535058255590
मूगमोगलीक्विंटल3750095008500
तूरलालक्विंटल4933100001125210336
उडीदलोकलक्विंटल3700080007500
सोयाबिनलोकलक्विंटल6073445045514500
सोयाबिनपिवळाक्विंटल168400045004210
तीलपांढराक्विंटल3145001600015250
आंबालोकलक्विंटल187400060005000
चिकुलोकलक्विंटल3300040003500
डाळींबक्विंटल12080001200010000
लिंबूलोकलक्विंटल10600080007000
मोसंबीलोकलक्विंटल120200026002300
पपईलोकलक्विंटल159140018001600
रामफळलोकलक्विंटल10300040003500
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल380001200010000
संत्रीलोकलक्विंटल10200028002400
टरबूजलोकलक्विंटल59280014001100
खरबुजलोकलक्विंटल274140019001650
एकुण आवक (क्विंटलमधील)19111
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/04/2024
कापूसक्विंटल64720076507425
बाजरीक्विंटल3250028002650
गहूलोकलक्विंटल1650245027002575
ज्वारीलोकलक्विंटल67250028002650
मकालालक्विंटल3200021002050
हरभरालोकलक्विंटल3913535056755512
मूगमोगलीक्विंटल3750093008400
तूरलालक्विंटल3843105001119910849
उडीदलोकलक्विंटल3680080007400
सोयाबिनलोकलक्विंटल4038430044194359
तीलपांढराक्विंटल3140001600015000
आंबालोकलक्विंटल3400060005000
चिकुलोकलक्विंटल3300040003500
डाळींबक्विंटल38000100009000
द्राक्षनाशिकक्विंटल24450065005500
लिंबूलोकलक्विंटल9600080007000
मोसंबीलोकलक्विंटल108220026002400
पपईलोकलक्विंटल165140018001600
रामफळलोकलक्विंटल10300040003500
संत्रीलोकलक्विंटल10250030002750
टरबूजलोकलक्विंटल66080014001100
खरबुजलोकलक्विंटल322140018001600
आलेहायब्रीडक्विंटल1389000100009500
बटाटालोकलक्विंटल70870022001450
बीटहायब्रीडक्विंटल10100012001100
भेडीक्विंटल10250030002750
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल30140016001500
ढेमसेलोकलक्विंटल39140016001500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल60100012001100
गाजरहायब्रीडक्विंटल108120014001300
गवारक्विंटल9350040003750
काकडीलोकलक्विंटल49500600550
कांदालालक्विंटल37840018001100
कारलीलोकलक्विंटल20200024002200
कोबीलोकलक्विंटल79100012001100
कोहळाक्विंटल20800900850
कोथिंबिरलोकलक्विंटल108180022002000
लसूणलोकलक्विंटल2585000110008000
मेथी भाजीलोकलक्विंटल60140017001550
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल9300032003100
पालकलोकलक्विंटल1388001000900
टोमॅटोलोकलक्विंटल129100012001100
वांगीलोकलक्विंटल708001000900
मिरची (हिरवी)क्विंटल48300035003250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)17385
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/04/2024
कापूसक्विंटल70710076007350
बाजरीक्विंटल3250028002650
गहूलोकलक्विंटल2407232325072405
ज्वारीलोकलक्विंटल61250028002650
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल300175030302445
मकालालक्विंटल3200021502075
हरभरालोकलक्विंटल3651525056505425
हरभराचाफाक्विंटल900500060005750
मूगमोगलीक्विंटल3750092508375
तूरलालक्विंटल281698001070210176
तूरमाहोरीक्विंटल110092501075510200
उडीदलोकलक्विंटल3700082007600
सोयाबिनलोकलक्विंटल3406440045004450
सोयाबिनपिवळाक्विंटल726400044154250
तीलपांढराक्विंटल3150001600015500
आंबालोकलक्विंटल138450055005000
अननसनग3205035
चिकुलोकलक्विंटल30300040003500
डाळींबक्विंटल1208000100009000
द्राक्षनाशिकक्विंटल25400060005000
लिंबूलोकलक्विंटल9550075006500
मोसंबीलोकलक्विंटल129200026002300
पपईलोकलक्विंटल120150020001750
रामफळलोकलक्विंटल9300040003500
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल380001200010000
संत्रीलोकलक्विंटल49250030002750
टरबूजलोकलक्विंटल46670013001000
खरबुजलोकलक्विंटल285120018001500
आलेहायब्रीडक्विंटल1209000100009500
बटाटालोकलक्विंटल70880021001450
बीटहायब्रीडक्विंटल208001000900
भेडीक्विंटल19170020001850
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल3990013001100
ढेमसेलोकलक्विंटल19120016001400
फ्लॉवरलोकलक्विंटल49100014001200
गाजरहायब्रीडक्विंटल108100012001100
गवारक्विंटल9350040003750
कैरीलोकलक्विंटल106250040003250
काकडीलोकलक्विंटल3980012001000
कांदालालक्विंटल51980018001300
कारलीलोकलक्विंटल10300032003100
कोबीलोकलक्विंटल108100013001150
कोहळाक्विंटल10100012001100
कोथिंबिरलोकलक्विंटल120100016001300
लसूणलोकलक्विंटल1385000110008000
मेथी भाजीलोकलक्विंटल69100014001200
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल9260032002900
पालकलोकलक्विंटल12980012001000
टोमॅटोलोकलक्विंटल129100013001150
वांगीलोकलक्विंटल108700800750
मिरची (हिरवी)क्विंटल60340038003600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)19480
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2024
आंबालोकलक्विंटल120400060005000
चिकुलोकलक्विंटल19300040003500
डाळींबक्विंटल1088000100009000
द्राक्षनाशिकक्विंटल24400060005000
लिंबूलोकलक्विंटल10600080007000
मोसंबीलोकलक्विंटल120200025002250
पपईलोकलक्विंटल139140018001600
रामफळलोकलक्विंटल10300040003500
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल380001200010000
संत्रीलोकलक्विंटल39240030002700
टरबूजलोकलक्विंटल55080014001100
खरबुजलोकलक्विंटल274120018001500
आलेहायब्रीडक्विंटल1209000100009500
बटाटालोकलक्विंटल66980022001500
बीटहायब्रीडक्विंटल19700800750
भेडीक्विंटल19140018001600
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल3080012001000
ढेमसेलोकलक्विंटल19130015001400
फ्लॉवरलोकलक्विंटल60100012001100
गाजरहायब्रीडक्विंटल105120014001300
गवारक्विंटल10350040003750
कैरीलोकलक्विंटल90280040003400
काकडीलोकलक्विंटल498001000900
कांदालालक्विंटल40860018001200
कारलीलोकलक्विंटल20280032003000
कोबीलोकलक्विंटल90100013001150
कोहळाक्विंटल20100012001100
कोथिंबिरलोकलक्विंटल90100015001250
लसूणलोकलक्विंटल2405000110008000
मेथी भाजीलोकलक्विंटल6090012001050
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल10250030002750
पालकलोकलक्विंटल129100012001100
टोमॅटोलोकलक्विंटल138100013001150
वांगीलोकलक्विंटल90700900800
मिरची (हिरवी)क्विंटल60350040003750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3961
31/03/2024
चिनोनं. २क्विंटल300540055005450
आंबालोकलक्विंटल60350055004500
चिकुलोकलक्विंटल18280036003200
डाळींबक्विंटल1208000100009000
द्राक्षनाशिकक्विंटल31400060005000
लिंबूलोकलक्विंटल9600080007000
मोसंबीलोकलक्विंटल39200026002300
पपईलोकलक्विंटल120150020001750
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल380001200010000
संत्रीलोकलक्विंटल10250030002750
टरबूजलोकलक्विंटल49080012001000
खरबुजलोकलक्विंटल210120018001500
आलेहायब्रीडक्विंटल999000100009500
बटाटालोकलक्विंटल63970022001450
बीटहायब्रीडक्विंटल19700800750
भेडीक्विंटल19150020001750
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल30100012001100
ढेमसेलोकलक्विंटल30140016001500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल69100012001100
गाजरहायब्रीडक्विंटल120120014001300
गवारक्विंटल9350040003750
कैरीलोकलक्विंटल69300040003500
काकडीलोकलक्विंटल40700800750
कांदालालक्विंटल39040018001100
कारलीलोकलक्विंटल19300032003100
कोबीलोकलक्विंटल90100012001100
कोहळाक्विंटल10100012001100
कोथिंबिरलोकलक्विंटल108100015001250
लसूणलोकलक्विंटल2195000110008000
मेथी भाजीलोकलक्विंटल69100012001100
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल10250030002750
पालकलोकलक्विंटल138100012001100
टोमॅटोलोकलक्विंटल138100012001100
वांगीलोकलक्विंटल70700800750
मिरची (हिरवी)क्विंटल48350040003750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3862
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/03/2024
आंबालोकलक्विंटल3450055005000
अननसनग3000204030
चिकुलोकलक्विंटल30300040003500
डाळींबक्विंटल380001200010000
लिंबूलोकलक्विंटल9500080006500
मोसंबीलोकलक्विंटल120200025002250
पपईलोकलक्विंटल168140020001700
रामफळलोकलक्विंटल19300040003500
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल380001200010000
संत्रीलोकलक्विंटल10150025002000
टरबूजलोकलक्विंटल82580014001100
खरबुजलोकलक्विंटल480140018001600
आलेहायब्रीडक्विंटल1389000100009500
बटाटालोकलक्विंटल72080020001400
बीटहायब्रीडक्विंटल19100012001100
भेडीक्विंटल19140016001500
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल3080012001000
ढेमसेलोकलक्विंटल40100012001100
फ्लॉवरलोकलक्विंटल6990012001050
गाजरहायब्रीडक्विंटल3100012001100
गवारक्विंटल9400045004250
कैरीलोकलक्विंटल108300040003500
काकडीलोकलक्विंटल49600800700
कांदालालक्विंटल40860018001200
कारलीलोकलक्विंटल20200025002250
कोबीलोकलक्विंटल108100012001100
कोहळाक्विंटल108001000900
कोथिंबिरलोकलक्विंटल10880014001100
लसूणलोकलक्विंटल2585000140009500
मेथी भाजीलोकलक्विंटल90100014001200
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल9300032003100
पालकलोकलक्विंटल1508001000900
टोमॅटोलोकलक्विंटल139100013001150
वांगीलोकलक्विंटल108600700650
मिरची (हिरवी)क्विंटल40600065006250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4322
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/03/2024
गहूक्विंटल351220025002350
गहूलोकलक्विंटल61235026002450
मका—-क्विंटल21190020501975
हरभराक्विंटल152500053855195
हरभरालोकलक्विंटल368500056005460
तूरक्विंटल2509400102009800
तूरलालक्विंटल1999250102209840
सोयाबिनक्विंटल152400043304165
सोयाबिनपिवळाक्विंटल107400043504200
आंबालोकलक्विंटल307600070006500
चिकुलोकलक्विंटल30280038003300
डाळींबक्विंटल1088000110009500
द्राक्षनाशिकक्विंटल70400060005000
लिंबूलोकलक्विंटल9600080007000
मोसंबीलोकलक्विंटल138250030002750
पपईलोकलक्विंटल182150020001750
रामफळलोकलक्विंटल9300040003500
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल380001200010000
संत्रीलोकलक्विंटल48300040003500
टरबूजलोकलक्विंटल87580014001100
खरबुजलोकलक्विंटल402120018001500
कैरीलोकलक्विंटल120300040003500
बैलनग40350004560042500
बकरानग81365045604250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3962
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/03/2024
कापूसक्विंटल70680073507075
बाजरीक्विंटल3250028002650
गहूलोकलक्विंटल1388237527302525
ज्वारीलोकलक्विंटल3240028502625
मकालालक्विंटल3200021002050
हरभरालोकलक्विंटल3482527557505605
मूगमोगलीक्विंटल3750090008250
तूरलालक्विंटल24479650102719933
उडीदलोकलक्विंटल3700080007500
सोयाबिनलोकलक्विंटल2967415043404245
सोयाबिनपिवळाक्विंटल12400043004190
तीलपांढराक्विंटल3140001600015000
आंबालोकलक्विंटल286500060005500
चिकुलोकलक्विंटल40300040003500
डाळींबक्विंटल13880001200010000
द्राक्षनाशिकक्विंटल142380048004300
लिंबूलोकलक्विंटल99000100009500
मोसंबीलोकलक्विंटल120260032002900
पपईलोकलक्विंटल138150020001750
रामफळलोकलक्विंटल10300040003500
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल380001200010000
संत्रीलोकलक्विंटल159130020001650
टरबूजलोकलक्विंटल616100016001300
खरबुजलोकलक्विंटल325140020001700
आलेहायब्रीडक्विंटल138800090008500
बटाटालोकलक्विंटल90950018001150
बीटहायब्रीडक्विंटल10100012001100
भेडीक्विंटल10240026002500
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल30100012001100
ढेमसेलोकलक्विंटल30100012001100
फ्लॉवरलोकलक्विंटल60100012001100
गाजरहायब्रीडक्विंटल120100012001100
गवारक्विंटल9400045004250
काकडीलोकलक्विंटल39700800750
कांदालालक्विंटल51960018001200
कारलीलोकलक्विंटल9350040003750
कोबीलोकलक्विंटल108100012001100
कोहळाक्विंटल10100012001100
कोथिंबिरलोकलक्विंटल10880012001000
लसूणलोकलक्विंटल4685000100007500
मेथी भाजीलोकलक्विंटल69100012001100
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल9280032003000
पालकलोकलक्विंटल1388001000900
टोमॅटोलोकलक्विंटल120100012001100
वांगीलोकलक्विंटल108700800750
मिरची (हिरवी)क्विंटल39400045004250
एकुण आवक (क्विंटलमधील)15430
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
26/03/2024
कापूसक्विंटल64680073507075
बाजरीक्विंटल3250028002650
गहूलोकलक्विंटल1674227526252480
ज्वारीलोकलक्विंटल55250028502675
मकालालक्विंटल3200021252062
हरभरालोकलक्विंटल2785527557505595
हरभराचाफाक्विंटल800480058005650
मूगमोगलीक्विंटल3750090008250
तूरलालक्विंटल18599650102739919
तूरमाहोरीक्विंटल12008700102809850
उडीदलोकलक्विंटल3700080007500
सोयाबिनलोकलक्विंटल2929425043314290
सोयाबिनपिवळाक्विंटल631370043254200
तीलपांढराक्विंटल3140001600015000
आंबालोकलक्विंटल3500070006000
चिकुलोकलक्विंटल3300040003500
डाळींबक्विंटल380001200010000
द्राक्षनाशिकक्विंटल133400050004500
मोसंबीलोकलक्विंटल3250030002750
पपईलोकलक्विंटल270150020001750
रामफळलोकलक्विंटल9300040003500
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल380001200010000
संत्रीलोकलक्विंटल138150020001750
टरबूजलोकलक्विंटल72480014001100
खरबुजलोकलक्विंटल452140018001600
आलेहायब्रीडक्विंटल1389000100009500
बटाटालोकलक्विंटल84060017001150
बीटहायब्रीडक्विंटल3100014001200
भेडीक्विंटल3260030002800
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल3150020001750
ढेमसेलोकलक्विंटल3140016001500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल69120014001300
गाजरहायब्रीडक्विंटल3100014001200
गवारक्विंटल3350040003750
काकडीलोकलक्विंटल380012001000
कांदालालक्विंटल48960019001250
कारलीलोकलक्विंटल3300034003200
कोबीलोकलक्विंटल78120016001400
कोहळाक्विंटल3100012001100
कोथिंबिरलोकलक्विंटल69130026001950
लसूणलोकलक्विंटल3485000100007500
मेथी भाजीलोकलक्विंटल69120016001400
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल9250030002750
पालकलोकलक्विंटल1088001000900
टोमॅटोलोकलक्विंटल108100013001150
वांगीलोकलक्विंटल120700900800
मिरची (हिरवी)क्विंटल3450050004750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)16228
25/03/2024
आलेहायब्रीडक्विंटल39000100009500
बटाटालोकलक्विंटल19960017001150
बीटहायब्रीडक्विंटल3100014001200
भेडीक्विंटल3250030002750
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल3160022001900
ढेमसेलोकलक्विंटल3140016001500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल3120014001300
गाजरहायब्रीडक्विंटल3100013001150
गवारक्विंटल3350040003750
काकडीलोकलक्विंटल380012001000
कांदालोकलक्विंटल360018001200
कारलीलोकलक्विंटल3300034003200
कोबीलोकलक्विंटल3140016001500
कोहळाक्विंटल3100012001100
कोथिंबिरलोकलक्विंटल48120026001900
लसूणलोकलक्विंटल37000100008500
मेथी भाजीलोकलक्विंटल3120016001400
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल3250030002750
पालकलोकलक्विंटल4980012001000
टोमॅटोलोकलक्विंटल3100014001200
वांगीलोकलक्विंटल3600800700
मिरची (हिरवी)क्विंटल3400048004400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)353
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/03/2024
कापूसक्विंटल70680073257062
बाजरीक्विंटल3250028002650
गहूलोकलक्विंटल642245026002525
ज्वारीलोकलक्विंटल3245027502600
मकालालक्विंटल3200021002050
हरभरालोकलक्विंटल3151550059005700
मूगमोगलीक्विंटल3750090008250
तूरलालक्विंटल157597501035010050
उडीदलोकलक्विंटल3700080007500
सोयाबिनलोकलक्विंटल2346425043674308
तीलपांढराक्विंटल3140001600015000
आंबालोकलक्विंटल150450065005500
चिकुलोकलक्विंटल39300040003500
डाळींबक्विंटल10880001200010000
द्राक्षनाशिकक्विंटल120400050004500
लिंबूलोकलक्विंटल99000100009500
मोसंबीलोकलक्विंटल129200025002250
पपईलोकलक्विंटल138150020001750
रामफळलोकलक्विंटल10300040003500
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल380001200010000
संत्रीलोकलक्विंटल150150020001750
टरबूजलोकलक्विंटल660120015001350
खरबुजलोकलक्विंटल339150018001650
आलेहायब्रीडक्विंटल150800090008500
बटाटालोकलक्विंटल87960017001150
बीटहायब्रीडक्विंटल188001000900
भेडीक्विंटल10300034003200
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल30160020001800
ढेमसेलोकलक्विंटल19180020001900
फ्लॉवरलोकलक्विंटल60100013001150
गाजरहायब्रीडक्विंटल120120014001300
गवारक्विंटल9400045004250
कैरीलोकलक्विंटल60300040003500
काकडीलोकलक्विंटल40600800700
कांदालालक्विंटल54060018001200
कारलीलोकलक्विंटल10350040003750
कोबीलोकलक्विंटल120100012001100
कोहळाक्विंटल108001000900
कोथिंबिरलोकलक्विंटल12080014001100
लसूणलोकलक्विंटल3184000110007500
मेथी भाजीलोकलक्विंटल69100014001200
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल10280032003000
पालकलोकलक्विंटल1508001000900
टोमॅटोलोकलक्विंटल150100012001100
मटारलोकलक्विंटल48350040003750
वांगीलोकलक्विंटल78600900750
मिरची (हिरवी)क्विंटल48450050004750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)12723
22/03/2024
कापूसक्विंटल64680073507075
बाजरीक्विंटल3250027002600
चिनोनं. २क्विंटल110530054005350
गहूक्विंटल319225024002325
गहूलोकलक्विंटल1227237526002480
गहूपिवळाक्विंटल200230024002350
ज्वारीलोकलक्विंटल3250028002650
मका—-क्विंटल184200020602030
मकालालक्विंटल3200021002050
हरभराक्विंटल256500057005350
हरभरालोकलक्विंटल6953527557405555
मूगमोगलीक्विंटल3750091008300
तूरक्विंटल529000102009600
तूरलालक्विंटल4854946798929651
उडीदलोकलक्विंटल3700081007550
सोयाबिनक्विंटल481425043504300
सोयाबिनलोकलक्विंटल4972425043654307
सोयाबिनपिवळाक्विंटल122400043004180
तीलपांढराक्विंटल3140001600015000
आलेहायब्रीडक्विंटल1389000100009500
बटाटालोकलक्विंटल81060017001150
बीटहायब्रीडक्विंटल208001000900
भेडीक्विंटल19300032003100
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल19180020001900
ढेमसेलोकलक्विंटल30180020001900
फ्लॉवरलोकलक्विंटल69100012001100
गाजरहायब्रीडक्विंटल120120014001300
गवारक्विंटल9400045004250
काकडीलोकलक्विंटल49700800750
कांदालालक्विंटल63950017001100
कारलीलोकलक्विंटल10350040003750
कोबीलोकलक्विंटल120100012001100
कोहळाक्विंटल108001000900
कोथिंबिरलोकलक्विंटल12080012001000
लसूणलोकलक्विंटल2794000110007500
मेथी भाजीलोकलक्विंटल60100012001100
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल9300032003100
पालकलोकलक्विंटल1508001000900
टोमॅटोलोकलक्विंटल129100012001100
मटारलोकलक्विंटल39360040003800
वांगीलोकलक्विंटल120700900800
मिरची (हिरवी)क्विंटल39450050004750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)22819
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/03/2024
कापूसक्विंटल75700074507225
कापूसए.के.एच. ४ – लांब स्टेपलक्विंटल100680069006850
बाजरीक्विंटल3250028002650
चिनोनं. २क्विंटल400530054005350
गहूलोकलक्विंटल1428245027502600
गहूपिवळाक्विंटल200220023002250
ज्वारीलोकलक्विंटल25250028002650
मकालालक्विंटल3200021002050
हरभरालोकलक्विंटल7237540060005700
मूगमोगलीक्विंटल3750090008250
तूरलालक्विंटल38319800101259962
उडीदलोकलक्विंटल3700081007550
सोयाबिनलोकलक्विंटल5493415043544252
तीलपांढराक्विंटल3140001600015000
आंबालोकलक्विंटल210600080007000
चिकुलोकलक्विंटल49300040003500
डाळींबक्विंटल1298000100009000
द्राक्षनाशिकक्विंटल108300050004000
लिंबूलोकलक्विंटल99000100009500
मोसंबीलोकलक्विंटल219200025002250
पपईलोकलक्विंटल166150020001750
रामफळलोकलक्विंटल10300040003500
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल3080001200010000
संत्रीलोकलक्विंटल168160022001900
टरबूजलोकलक्विंटल600120015001350
खरबुजलोकलक्विंटल370160020001800
कैरीलोकलक्विंटल120300040003500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)20992
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/03/2024
कापूसक्विंटल85700075007250
बाजरीक्विंटल3250028002650
गहूलोकलक्विंटल1458245027502600
ज्वारीलोकलक्विंटल3250028002650
मकालालक्विंटल3200021252062
हरभरालोकलक्विंटल6528550060005750
हरभराचाफाक्विंटल1800480061555725
मूगमोगलीक्विंटल3750090008250
तूरलालक्विंटल38929750102009975
तूरमाहोरीक्विंटल15008700102009850
उडीदलोकलक्विंटल3700081007550
सोयाबिनलोकलक्विंटल4512427043764323
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1200340043854300
तीलपांढराक्विंटल3145001600015250
आंबालोकलक्विंटल184450065005500
चिकुलोकलक्विंटल60300040003500
डाळींबक्विंटल1088000100009000
द्राक्षनाशिकक्विंटल102300050004000
लिंबूलोकलक्विंटल99000100009500
मोसंबीलोकलक्विंटल180160022001900
पपईलोकलक्विंटल166150020001750
रामफळलोकलक्विंटल9300040003500
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल380001200010000
संत्रीलोकलक्विंटल138150020001750
टरबूजलोकलक्विंटल592120016001400
खरबुजलोकलक्विंटल271150020001750
आलेहायब्रीडक्विंटल138800090008500
बटाटालोकलक्विंटल88860018001200
बीटहायब्रीडक्विंटल19140016001500
भेडीक्विंटल19250030002750
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल19150020001750
ढेमसेलोकलक्विंटल20150018001650
फ्लॉवरलोकलक्विंटल69100014001200
गाजरहायब्रीडक्विंटल48100012001100
गवारक्विंटल9600070006500
कैरीलोकलक्विंटल120350045004000
काकडीलोकलक्विंटल4080012001000
कांदालोकलक्विंटल57050018001150
कारलीलोकलक्विंटल10300034003200
कोबीलोकलक्विंटल108100012001100
कोहळाक्विंटल20100012001100
कोथिंबिरलोकलक्विंटल120120022001700
लसूणलोकलक्विंटल2886000100008000
मेथी भाजीलोकलक्विंटल69140016001500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल9350040003750
पालकलोकलक्विंटल1598001000900
टोमॅटोलोकलक्विंटल150100012001100
वांगीलोकलक्विंटल1088001000900
मिरची (हिरवी)क्विंटल60320038003500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)25875
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/03/2024
कापूसक्विंटल90700075757287
बाजरीक्विंटल3250028002650
गहूलोकलक्विंटल1472236326752500
ज्वारीलोकलक्विंटल54250028002650
मकालोकलक्विंटल45180021002000
मकालालक्विंटल3200021002050
हरभरालोकलक्विंटल9305537560805813
हरभराचाफाक्विंटल2000500061705750
मूगमोगलीक्विंटल3730090008150
तूरलालक्विंटल53369525104859930
तूरमाहोरीक्विंटल10008500103259850
उडीदलोकलक्विंटल3700080007500
सोयाबिनलोकलक्विंटल4257427543664320
सोयाबिनपिवळाक्विंटल963370043904268
तीलपांढराक्विंटल3140001600015000
चिकुलोकलक्विंटल39300040003500
डाळींबक्विंटल908000100009000
द्राक्षनाशिकक्विंटल126300050004000
लिंबूलोकलक्विंटल108000100009000
मोसंबीलोकलक्विंटल240200025002250
पपईलोकलक्विंटल159150020001750
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल380001200010000
संत्रीक्विंटल60150030002500
संत्रीलोकलक्विंटल168200025002250
टरबूजलोकलक्विंटल724120015001350
खरबुजलोकलक्विंटल450150018001650
आलेहायब्रीडक्विंटल138800090008500
बटाटालोकलक्विंटल93980017001250
बीटहायब्रीडक्विंटल9140016001500
भेडीक्विंटल19250030002750
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल30160020001800
ढेमसेलोकलक्विंटल19150020001750
फ्लॉवरलोकलक्विंटल60100012001100
गाजरहायब्रीडक्विंटल129100012001100
गवारक्विंटल3650070006750
कैरीलोकलक्विंटल69300040003500
काकडीलोकलक्विंटल4080012001000
कांदालालक्विंटल60940016001000
कारलीलोकलक्विंटल9300032003100
कोबीलोकलक्विंटल120100012001100
कोहळाक्विंटल19100012001100
कोथिंबिरलोकलक्विंटल120100020001500
लसूणलोकलक्विंटल2706000100008000
मेथी भाजीलोकलक्विंटल69140016001500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल9350040003750
पालकलोकलक्विंटल1508001000900
टोमॅटोलोकलक्विंटल138100012001100
मटारलोकलक्विंटल39350040003750
वांगीलोकलक्विंटल1088001000900
मिरची (हिरवी)क्विंटल69350040003750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)29790
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/03/2024
कापूसक्विंटल79700075507275
बाजरीक्विंटल3250028502675
गहूलोकलक्विंटल2215245027502600
ज्वारीलोकलक्विंटल3250028502675
मकालालक्विंटल3205021252087
हरभरालोकलक्विंटल8313540061005750
हरभराचाफाक्विंटल1800500062505800
मूगमोगलीक्विंटल3750090008250
तूरलालक्विंटल37069500104029951
तूरमाहोरीक्विंटल15008500104459950
उडीदलोकलक्विंटल3710081007600
सोयाबिनलोकलक्विंटल3480415043994274
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1000340044554375
तीलपांढराक्विंटल3140001650015250
चिकुलोकलक्विंटल48320042003700
डाळींबक्विंटल1208000100009000
द्राक्षनाशिकक्विंटल166320042003700
मोसंबीलोकलक्विंटल309250030002750
पपईलोकलक्विंटल240150020001750
रामफळलोकलक्विंटल9250035003000
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल380001200010000
संत्रीलोकलक्विंटल240160024002000
टरबूजलोकलक्विंटल808100016001300
खरबुजलोकलक्विंटल375150020001750
आलेहायब्रीडक्विंटल1509000100009500
बटाटालोकलक्विंटल90960018001200
बीटहायब्रीडक्विंटल10100012001100
भेडीक्विंटल10300032003100
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल30180020001900
ढेमसेलोकलक्विंटल18200025002250
फ्लॉवरलोकलक्विंटल69100014001200
गाजरहायब्रीडक्विंटल138100013001150
गवारक्विंटल3500055005250
काकडीलोकलक्विंटल3080012001000
कांदालोकलक्विंटल55860020001300
कारलीलोकलक्विंटल10240026002500
कोबीलोकलक्विंटल69120014001300
कोहळाक्विंटल108001000900
कोथिंबिरलोकलक्विंटल10880012001000
लसूणलोकलक्विंटल2405000120008500
मेथी भाजीलोकलक्विंटल90180022002000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल9350040003750
पालकलोकलक्विंटल1508001000900
टोमॅटोलोकलक्विंटल150100014001200
मटारलोकलक्विंटल49360040003800
वांगीलोकलक्विंटल100100012001100
मिरची (हिरवी)क्विंटल60350040003750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)27399
17/03/2024
हरभराचाफाक्विंटल1000500060505050
तूरमाहोरीक्विंटल10008700102509950
सोयाबिनपिवळाक्विंटल600350044254350
चिकुलोकलक्विंटल90300040003500
डाळींबक्विंटल10880001200010000
द्राक्षनाशिकक्विंटल120300040003500
लिंबूलोकलक्विंटल59000100009500
मोसंबीलोकलक्विंटल219260032002900
पपईलोकलक्विंटल270160022001900
रामफळलोकलक्विंटल5250035003000
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल380001200010000
संत्रीक्विंटल22125012501250
संत्रीलोकलक्विंटल168160022001900
टरबूजलोकलक्विंटल700100015001250
खरबुजलोकलक्विंटल335160020001800
आलेहायब्रीडक्विंटल1509000100009500
बटाटालोकलक्विंटल84960018001200
बीटहायब्रीडक्विंटल20100012001100
भेडीक्विंटल10320034003300
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल18180020001900
ढेमसेलोकलक्विंटल10240026002500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल60100012001100
गाजरहायब्रीडक्विंटल120100012001100
गवारक्विंटल9500055005250
काकडीलोकलक्विंटल4080012001000
कांदालोकलक्विंटल46870021001400
कारलीलोकलक्विंटल10240026002500
कोबीलोकलक्विंटल69140016001500
कोहळाक्विंटल108001000900
कोथिंबिरलोकलक्विंटल12080014001100
लसूणलोकलक्विंटल3395000120008500
मेथी भाजीलोकलक्विंटल60200022002100
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल10380040003900
पालकलोकलक्विंटल1388001000900
टोमॅटोलोकलक्विंटल138100012001100
मटारलोकलक्विंटल39350040003750
वांगीलोकलक्विंटल90100012001100
मिरची (हिरवी)क्विंटल48350040003750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7470
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/03/2024
कापूसक्विंटल84700075007250
बाजरीक्विंटल3250028002650
गहूलोकलक्विंटल1863222526502488
ज्वारीलोकलक्विंटल25250028002650
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल154202524252225
मकालालक्विंटल3200021002050
हरभरालोकलक्विंटल7802550061005800
हरभराचाफाक्विंटल2600500062555850
मूगमोगलीक्विंटल3730090008150
तूरलालक्विंटल372697001039110045
तूरमाहोरीक्विंटल20008700104009900
उडीदलोकलक्विंटल3650075007000
सोयाबिनलोकलक्विंटल3759425043524301
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1000340044304350
तीलपांढराक्विंटल3145001550015000
चिकुलोकलक्विंटल48300040003500
डाळींबक्विंटल1088000100009000
द्राक्षनाशिकक्विंटल114300040003500
मोसंबीलोकलक्विंटल309250030002750
पपईलोकलक्विंटल309150020001750
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल87380001200010000
संत्रीलोकलक्विंटल240150020001750
टरबूजलोकलक्विंटल874100016001300
खरबुजलोकलक्विंटल450150020001750
आलेहायब्रीडक्विंटल39000100009500
बटाटालोकलक्विंटल93960018001200
बीटहायब्रीडक्विंटल10120014001300
भेडीक्विंटल9320034003300
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल18220024002300
ढेमसेलोकलक्विंटल18250030002750
फ्लॉवरलोकलक्विंटल70120016001400
गाजरहायब्रीडक्विंटल129100012001100
गवारक्विंटल3500055005250
काकडीलोकलक्विंटल408001000900
कांदालालक्विंटल57070020001350
कारलीलोकलक्विंटल10320036003400
कोबीलोकलक्विंटल78140018001600
कोहळाक्विंटल108001000900
कोथिंबिरलोकलक्विंटल12080012001000
लसूणलोकलक्विंटल2885000120008500
मका (कणीस)लोकलक्विंटल9160020001800
मेथी भाजीलोकलक्विंटल60240026002500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल9380040003900
पालकलोकलक्विंटल150100013001150
टोमॅटोलोकलक्विंटल138120014001300
मटारलोकलक्विंटल39350040003750
वांगीलोकलक्विंटल798001000900
मिरची (हिरवी)क्विंटल10350040003750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)29162
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/03/2024
कापूसक्विंटल79700075507275
बाजरीक्विंटल3250028002650
गहूलोकलक्विंटल1516227526002400
ज्वारीलोकलक्विंटल3250028002650
मकालोकलक्विंटल44200024402190
मकालालक्विंटल3200021002050
हरभरालोकलक्विंटल9649530059255630
मूगमोगलीक्विंटल3750090008250
तूरलालक्विंटल52599600103269898
उडीदलोकलक्विंटल3700081007550
सोयाबिनलोकलक्विंटल4540425043514300
सोयाबिनपिवळाक्विंटल198400044104250
तीलपांढराक्विंटल3140001550014750
संत्रीक्विंटल6580018001200
आलेहायब्रीडक्विंटल1299000100009500
बटाटालोकलक्विंटल93060018001200
बीटहायब्रीडक्विंटल10120014001300
भेडीक्विंटल10340036003500
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल20250026002550
ढेमसेलोकलक्विंटल18250030002750
फ्लॉवरलोकलक्विंटल60120014001300
गाजरहायब्रीडक्विंटल108120014001300
गवारक्विंटल9500055005250
काकडीलोकलक्विंटल408001000900
कांदालालक्विंटल66960019001250
कारलीलोकलक्विंटल9340038003600
कोबीलोकलक्विंटल90140015001450
कोहळाक्विंटल108001000900
कोथिंबिरलोकलक्विंटल10880012001000
लसूणलोकलक्विंटल2705000120008500
मेथी भाजीलोकलक्विंटल60250026002550
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल9350040003750
पालकलोकलक्विंटल150100012001100
टोमॅटोलोकलक्विंटल150120014001300
मटारलोकलक्विंटल48360040003800
वांगीलोकलक्विंटल908001000900
मिरची (हिरवी)क्विंटल39350040003750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)24404
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/03/2024
कापूसक्विंटल90710076507375
बाजरीक्विंटल3250027502625
गहूक्विंटल145210023502225
गहूलोकलक्विंटल1553232526002450
ज्वारीलोकलक्विंटल25250027002600
मकालालक्विंटल3200021002050
हरभराक्विंटल251520057005450
हरभरालोकलक्विंटल9760537559605683
मूगमोगलीक्विंटल3750091008300
तूरक्विंटल3529500102709885
तूरलालक्विंटल58039600103359935
उडीदलोकलक्विंटल3700081007550
सोयाबिनक्विंटल289400043904195
सोयाबिनलोकलक्विंटल4816425043664308
सोयाबिनपिवळाक्विंटल135400044004220
तीलपांढराक्विंटल3140001600015000
चिकुलोकलक्विंटल10320042003700
डाळींबक्विंटल787000100008500
द्राक्षनाशिकक्विंटल127300040003500
मोसंबीलोकलक्विंटल159200025002250
पपईलोकलक्विंटल270150020001750
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल380001200010000
संत्रीलोकलक्विंटल318150020001750
टरबूजलोकलक्विंटल700100015001250
खरबुजलोकलक्विंटल77150020001750
बैलनग48256005560036900
बकरानग43456055605230
एकुण आवक (क्विंटलमधील)24976
13/03/2024
कापूसक्विंटल94700076007300
बाजरीक्विंटल3250028002650
गहूलोकलक्विंटल1784227527002475
ज्वारीलोकलक्विंटल3250028502675
मकालोकलक्विंटल25170019001800
मकालालक्विंटल3200021002050
हरभरालोकलक्विंटल11703535058505635
हरभराचाफाक्विंटल2500500062555800
मूगमोगलीक्विंटल3750090008250
तूरलालक्विंटल65439150103309800
तूरमाहोरीक्विंटल18008500104009850
उडीदलोकलक्विंटल3700080007500
सोयाबिनलोकलक्विंटल4461425043514300
सोयाबिनपिवळाक्विंटल1059375043554195
तीलपांढराक्विंटल3140001600015000
चिकुलोकलक्विंटल30300040003500
डाळींबक्विंटल1208000100009000
द्राक्षनाशिकक्विंटल80300040003500
लिंबूलोकलक्विंटल58000100009000
मोसंबीलोकलक्विंटल150220026002400
पपईलोकलक्विंटल240120016001400
रामफळलोकलक्विंटल5250035003000
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल380001200010000
संत्रीक्विंटल59110024502000
संत्रीलोकलक्विंटल433120020001600
टरबूजलोकलक्विंटल510100015001250
खरबुजलोकलक्विंटल240140018001600
आलेहायब्रीडक्विंटल108800090008500
बटाटालोकलक्विंटल88860017001150
बीटहायब्रीडक्विंटल10120014001300
भेडीक्विंटल9320036003400
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल18240026002500
ढेमसेलोकलक्विंटल18240026002500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल69100012001100
गाजरहायब्रीडक्विंटल120100014001200
गवारक्विंटल3500060005500
काकडीलोकलक्विंटल308001000900
कांदालालक्विंटल60970018001250
कारलीलोकलक्विंटल9350040003750
कोबीलोकलक्विंटल120100012001100
कोहळाक्विंटल188001000900
कोथिंबिरलोकलक्विंटल9080012001000
लसूणलोकलक्विंटल2705000120008500
मेथी भाजीलोकलक्विंटल48220024002300
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल9350040003750
पालकलोकलक्विंटल138100012001100
टोमॅटोलोकलक्विंटल138120014001300
मटारलोकलक्विंटल48350040003750
वांगीलोकलक्विंटल90700800750
मिरची (हिरवी)क्विंटल60350040003750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)34782
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/03/2024
कापूसक्विंटल85710076507375
बाजरीक्विंटल3250028002650
गहूलोकलक्विंटल2275227525252400
ज्वारीलोकलक्विंटल3250028002650
मकालालक्विंटल3205021502100
हरभरालोकलक्विंटल12389520060005605
मूगमोगलीक्विंटल3750090008250
तूरलालक्विंटल56859450102509825
उडीदलोकलक्विंटल3700080007500
सोयाबिनलोकलक्विंटल5155425043264288
सोयाबिनपिवळाक्विंटल173400046004200
तीलपांढराक्विंटल3140001600015000
चिकुलोकलक्विंटल39280040003400
डाळींबक्विंटल1277000100008500
द्राक्षनाशिकक्विंटल136300050004000
लिंबूलोकलक्विंटल58000100009000
मोसंबीलोकलक्विंटल241200025002250
पपईलोकलक्विंटल309120015001350
रामफळलोकलक्विंटल5300040003500
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल5580001200010000
संत्रीक्विंटल2270025002000
संत्रीलोकलक्विंटल392150020001750
टरबूजलोकलक्विंटल480120015001350
खरबुजलोकलक्विंटल258150018001650
आलेहायब्रीडक्विंटल150800090008500
बटाटालोकलक्विंटल87060018001200
बीटहायब्रीडक्विंटल20120014001300
भेडीक्विंटल10280032003000
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल18220026002400
ढेमसेलोकलक्विंटल20200024002200
फ्लॉवरलोकलक्विंटल69140018001600
गाजरहायब्रीडक्विंटल219100012001100
गवारक्विंटल3500055005250
काकडीलोकलक्विंटल488001000900
कांदालोकलक्विंटल54960020001300
कारलीलोकलक्विंटल10300032003100
कोबीलोकलक्विंटल120100012001100
कोहळाक्विंटल10100012001100
कोथिंबिरलोकलक्विंटल9080012001000
लसूणलोकलक्विंटल2706000130009500
मेथी भाजीलोकलक्विंटल60140016001500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल9340036003500
पालकलोकलक्विंटल138100014001200
टोमॅटोलोकलक्विंटल138100015001250
वांगीलोकलक्विंटल78100015001250
मिरची (हिरवी)क्विंटल79320036003400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)30827

मरावती बाजारभाव अमरावती बाजारभाव अमरावती बाजारभाव अमरावती बाजारभाव अमरावती बाजारभाव अमरावती बाजारभाव अमरावती बाजारभाव अमरावती बाजारभाव अमरावती बाजारभाव अमरावती बाजारभाव

श्रोत :- msamb.com

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top