कृषी महाराष्ट्र

कोल्हापूर बाजारभाव

कोल्हापूर बाजारभाव

कोल्हापूर बाजारभाव

दर प्रती युनिट (रु.).
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/05/2024
दुधी भोपळालोकलक्विंटल13130020001800
फ्लॉवरक्विंटल4850020001250
गाजरलोकलक्विंटल5300035003200
गवारलोकलक्विंटल3400050004800
घेवडालोकलक्विंटल4400050004800
काकडीलोकलक्विंटल21200030002600
कांदाक्विंटल347170022001400
कांदालोकलक्विंटल120160018001700
कारलीलोकलक्विंटल17200045003500
कोबी—-क्विंटल58150025002000
कोबीलोकलक्विंटल28120016001300
कोथिंबिरक्विंटल235000100007500
कोथिंबिरलोकलनग1400151816
मेथी भाजीक्विंटल94000100007000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल10380045004000
टोमॅटोक्विंटल4025001300900
टोमॅटोलोकलक्विंटल8080015001000
वांगीक्विंटल46100050003000
वांगीलोकलक्विंटल45100035002600
मिरची (हिरवी)क्विंटल59300065004800
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल13600070006500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4475
15/05/2024
लिंबूक्विंटल643500100006500
सफरचंदक्विंटल2530001500012500
आलेक्विंटल3100001100010500
भेडीलोकलक्विंटल4300040003500
दुधी भोपळालोकलक्विंटल4180020001900
फ्लॉवरक्विंटल7375017501250
गाजरलोकलक्विंटल4300040003800
गवारलोकलक्विंटल3500060005500
घेवडालोकलक्विंटल4350040003500
काकडीलोकलक्विंटल15150020001600
कांदाक्विंटल449670022001400
कांदालोकलक्विंटल150160018001700
कारलीलोकलक्विंटल7280035003000
कोबी—-क्विंटल115100020001500
कोबीलोकलक्विंटल28100015001300
कोथिंबिरक्विंटल354000100007000
कोथिंबिरलोकलनग1400121513
मेथी भाजीक्विंटल8500085007000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल4370045004000
टोमॅटोक्विंटल34650018001200
टोमॅटोलोकलक्विंटल10090016001200
वांगीक्विंटल81100050003000
वांगीलोकलक्विंटल23280035003000
मिरची (हिरवी)क्विंटल59200080005000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल28600070006500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5679
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/05/2024
फ्लॉवरक्विंटल6350017501150
कांदाक्विंटल321870022001400
कोबी—-क्विंटल6450018001200
कोथिंबिरक्विंटल345000100007500
मेथी भाजीक्विंटल8500090007000
टोमॅटोक्विंटल23650015001000
वांगीक्विंटल35120050003100
मिरची (हिरवी)क्विंटल32200070004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3690
13/05/2024
लिंबूक्विंटल475000100007500
मोसंबीक्विंटल7300072004800
सफरचंदक्विंटल204000150004500
फ्लॉवरक्विंटल15775025001650
कांदाक्विंटल425670022001400
कोबी—-क्विंटल124100018001400
कोथिंबिरक्विंटल292000100006000
मेथी भाजीक्विंटल78500100009250
टोमॅटोक्विंटल276100020001500
वांगीक्विंटल63100050003000
मिरची (हिरवी)क्विंटल59300065005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5045
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/05/2024
फ्लॉवरक्विंटल9475025001650
कोबी—-क्विंटल210100016001300
कोथिंबिरक्विंटल442500100006500
टोमॅटोक्विंटल248100022001600
वांगीक्विंटल55100040002500
मिरची (हिरवी)क्विंटल45300085006000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)696
11/05/2024
लिंबूक्विंटल963500100007000
सफरचंदक्विंटल1325001250011000
आलेक्विंटल39800100009900
भेडीलोकलक्विंटल14300040003600
दुधी भोपळालोकलक्विंटल13180020001900
फ्लॉवरक्विंटल38150025002000
फ्लॉवरलोकलक्विंटल28120025002000
गाजरलोकलक्विंटल4300035003200
कांदाक्विंटल555470022001400
कांदालोकलक्विंटल180160018001700
कारलीलोकलक्विंटल8300040003800
कोबी—-क्विंटल160100020001500
कोबीलोकलक्विंटल21100015001200
कोथिंबिरक्विंटल465000110008000
कोथिंबिरलोकलनग900101512
मेथी भाजीक्विंटल13500090007000
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल10350040003800
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल4300045004000
टोमॅटोक्विंटल233100022001600
टोमॅटोलोकलक्विंटल23100015001300
वांगीक्विंटल63100050003000
वांगीलोकलक्विंटल21300040003800
मिरची (हिरवी)क्विंटल56400090006500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल17500070006000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6618
10/05/2024
आलेक्विंटल395001050010000
भेडीलोकलक्विंटल4300040003500
दुधी भोपळालोकलक्विंटल4200028002500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल14100020001800
गाजरलोकलक्विंटल8250035003000
गवारलोकलक्विंटल9400050004800
घेवडालोकलक्विंटल4400050004800
काकडीलोकलक्विंटल16100020001800
कांदाक्विंटल567770020001400
कांदालोकलक्विंटल200170019001800
कोबीलोकलक्विंटल14100015001200
कोथिंबिरलोकलनग1000121513
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल13300045004000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल5300045004000
टोमॅटोलोकलक्विंटल90100015001200
वांगीलोकलक्विंटल23250035003000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल28500060005500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6112
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/04/2024
लिंबूक्विंटल464000100006000
सफरचंदक्विंटल2230001200010500
फ्लॉवरक्विंटल1085001250900
कांदाक्विंटल617360017001200
कोबी—-क्विंटल139100015001300
कोथिंबिरक्विंटल59250050003750
मेथी भाजीक्विंटल7400060005000
टोमॅटोक्विंटल3025001000800
वांगीक्विंटल50100035002300
मिरची (हिरवी)क्विंटल96250060004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7002
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/04/2024
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल812307732803162
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल3203266729402715
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4015
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/04/2024
लिंबूक्विंटल535000100007500
मोसंबीक्विंटल16180066004200
सफरचंदक्विंटल323000150004000
फ्लॉवरक्विंटल1155001000750
कांदाक्विंटल520160018001200
कोबी—-क्विंटल1405001300900
कोथिंबिरक्विंटल30250075005000
मेथी भाजीक्विंटल6350070005250
टोमॅटोक्विंटल2955001200900
मिरची (हिरवी)क्विंटल82200065004300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5970
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/04/2024
लिंबूक्विंटल143500110008500
सफरचंदक्विंटल735001400012000
फ्लॉवरक्विंटल703001400850
कांदाक्विंटल431960019001200
कोबी—-क्विंटल11460015001000
कोथिंबिरक्विंटल30250050003750
मेथी भाजीक्विंटल21250070004750
टोमॅटोक्विंटल2365001300900
वांगीक्विंटल3250020001300
मिरची (हिरवी)क्विंटल37400060005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4880
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/04/2024
लिंबूक्विंटल835000100007500
मोसंबीक्विंटल19180060003600
सफरचंदक्विंटल263500140004250
फ्लॉवरक्विंटल733001250800
कांदाक्विंटल599870019001300
कोबी—-क्विंटल6560015001000
कोथिंबिरक्विंटल42150050003250
मेथी भाजीक्विंटल6350070005250
टोमॅटोक्विंटल1545001400900
वांगीक्विंटल7050020001300
मिरची (हिरवी)क्विंटल40400070005500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6576
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/04/2024
मोसंबीक्विंटल8180060003600
सफरचंदक्विंटल1030001300011000
फ्लॉवरक्विंटल763001000650
कांदाक्विंटल357270017001200
कोबी—-क्विंटल8260015001000
कोथिंबिरक्विंटल39150050003250
मेथी भाजीक्विंटल13200060004000
टोमॅटोक्विंटल2085001300900
वांगीक्विंटल6250020001300
मिरची (हिरवी)क्विंटल66400065005300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4136
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/04/2024
लिंबूक्विंटल355000100007500
मोसंबीक्विंटल24180060003600
सफरचंदक्विंटल2030001500012500
फ्लॉवरक्विंटल803001000650
कांदाक्विंटल1002870018001300
कोबी—-क्विंटल3560016001100
कोथिंबिरक्विंटल39150050003250
मेथी भाजीक्विंटल13200050003500
टोमॅटोक्विंटल1045001300900
वांगीक्विंटल5650020001200
मिरची (हिरवी)क्विंटल62400070005500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)10496
31/03/2024
फ्लॉवरक्विंटल1383001000650
कोबी—-क्विंटल846001200900
कोथिंबिरक्विंटल36200040003000
मेथी भाजीक्विंटल17200060004000
टोमॅटोक्विंटल1535001200900
वांगीक्विंटल4250020001300
मिरची (हिरवी)क्विंटल67400070005500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)537
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/03/2024
लिंबूक्विंटल895000100007500
मोसंबीक्विंटल23180060003600
सफरचंदक्विंटल494000150004500
फ्लॉवरक्विंटल1663501000700
कोबी—-क्विंटल17170013001000
कोथिंबिरक्विंटल41150060003750
मेथी भाजीक्विंटल11250050003750
टोमॅटोक्विंटल2515001300900
वांगीक्विंटल11550020001300
मिरची (हिरवी)क्विंटल76300070005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)992
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/03/2024
कांदाक्विंटल693370021001400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6933
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/03/2024
फ्लॉवरक्विंटल1693501100750
फ्लॉवरलोकलक्विंटल77100015001200
गवारलोकलक्विंटल80100030001200
कांदाक्विंटल316470021001400
कोबी—-क्विंटल21070012001000
कोबीलोकलक्विंटल85100015001200
कोथिंबिरक्विंटल45150050003250
कोथिंबिरलोकलनग180051510
मेथी भाजीक्विंटल10250060004250
टोमॅटोक्विंटल2435001200900
टोमॅटोलोकलक्विंटल115100015001200
वांगीक्विंटल10350025001500
वांगीलोकलक्विंटल68100050002000
मिरची (हिरवी)क्विंटल55300080005500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल55100050003000
मिरची (लाल)शंखेश्वरीक्विंटल42150008700051000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4521
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/03/2024
लिंबूक्विंटल655000100007500
मोसंबीक्विंटल6120060003600
सफरचंदक्विंटल263500150004250
फ्लॉवरक्विंटल1255001000750
कांदाक्विंटल308850019001300
कोबी—-क्विंटल19980015001200
कोथिंबिरक्विंटल36150065004000
मेथी भाजीक्विंटल22225065004500
टोमॅटोक्विंटल2685001200900
वांगीक्विंटल126100030002000
मिरची (हिरवी)क्विंटल73500090007000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4034
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
26/03/2024
कांदाक्विंटल436650018001200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4366
25/03/2024
लिंबूक्विंटल235000100007500
मोसंबीक्विंटल11120054003000
सफरचंदक्विंटल293500100009500
फ्लॉवरक्विंटल1045001250900
कोबी—-क्विंटल5770017001200
कोथिंबिरक्विंटल51150060003750
मेथी भाजीक्विंटल16300065004750
टोमॅटोक्विंटल2194001200800
वांगीक्विंटल78100030002000
मिरची (हिरवी)क्विंटल47500085007000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)635
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/03/2024
लिंबूक्विंटल90400075005500
मोसंबीक्विंटल21120060003600
सफरचंदक्विंटल331100045002500
फ्लॉवरक्विंटल1264001250850
कांदाक्विंटल525350020001300
कोबी—-क्विंटल174100017001400
कोथिंबिरक्विंटल38350065005000
मेथी भाजीक्विंटल7500080006500
टोमॅटोक्विंटल1874001200800
वांगीक्विंटल9980040002400
मिरची (हिरवी)क्विंटल45500090007000
मिरची (लाल)शंखेश्वरीक्विंटल26150006000045000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6397
22/03/2024
भेडीलोकलक्विंटल73100040001500
गवारलोकलक्विंटल70100040002000
काकडीलोकलक्विंटल80100035002000
कांदाक्विंटल301950018001200
कांदालोकलक्विंटल36100015001200
कोबीलोकलक्विंटल95100015001200
कोथिंबिरलोकलनग16505126
टोमॅटोलोकलक्विंटल115100015001200
वांगीलोकलक्विंटल75100040002000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल71100035002000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3634
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/03/2024
लिंबूक्विंटल94000100007500
सफरचंदक्विंटल640001500012500
फ्लॉवरक्विंटल1323001250800
कांदाक्विंटल264250017001100
कोबी—-क्विंटल16780016001200
कोथिंबिरक्विंटल30150050003250
मेथी भाजीक्विंटल23150075004500
टोमॅटोक्विंटल2235001100800
वांगीक्विंटल72100045003000
मिरची (हिरवी)क्विंटल66500090007000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3370
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/03/2024
लिंबूक्विंटल652500105004800
मोसंबीक्विंटल15150060004800
सफरचंदक्विंटल303500175005000
फ्लॉवरक्विंटल1315001250900
कांदाक्विंटल574750018001200
कोबी—-क्विंटल63100020001500
कोथिंबिरक्विंटल54250060004250
मेथी भाजीक्विंटल16250070005000
टोमॅटोक्विंटल2733001000700
वांगीक्विंटल69100045003000
मिरची (हिरवी)क्विंटल62500085007000
मिरची (लाल)शंखेश्वरीक्विंटल40140007510044500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6565
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/03/2024
सफरचंदक्विंटल740001500012500
फ्लॉवरक्विंटल735001000750
कांदाक्विंटल356650015001000
कोबी—-क्विंटल39100020001500
कोथिंबिरक्विंटल22400085006500
टोमॅटोक्विंटल2613001000700
वांगीक्विंटल40100040002500
मिरची (हिरवी)क्विंटल64500080006500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4072
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/03/2024
लिंबूक्विंटल183500105009000
सफरचंदक्विंटल304000150005000
फ्लॉवरक्विंटल863001250800
कांदाक्विंटल690360018001200
कोबी—-क्विंटल16360020001300
कोथिंबिरक्विंटल41200050003500
टोमॅटोक्विंटल1985001200900
वांगीक्विंटल55100040002500
मिरची (हिरवी)क्विंटल57600090007500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7551
17/03/2024
फ्लॉवरक्विंटल855001250900
कोबी—-क्विंटल7050020001300
कोथिंबिरक्विंटल16250060004250
टोमॅटोक्विंटल1903001200800
वांगीक्विंटल41100040002500
मिरची (हिरवी)क्विंटल50500070006000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)452
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/03/2024
लिंबूक्विंटल1133500100008000
मोसंबीक्विंटल47120060004800
सफरचंदक्विंटल2133500175005000
फ्लॉवरक्विंटल1413001250800
कांदाक्विंटल838860019001200
कोबी—-क्विंटल9760020001300
कोथिंबिरक्विंटल43250050003750
मेथी भाजीक्विंटल6250080005250
टोमॅटोक्विंटल2844001200800
वांगीक्विंटल9670040002400
मिरची (हिरवी)क्विंटल119350070005300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)9547
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/03/2024
आलेक्विंटल75100015001200
फ्लॉवरलोकलक्विंटल68100020001200
गाजरलोकलक्विंटल70100040002000
काकडीलोकलक्विंटल75100045002000
कांदाक्विंटल533060017001100
कांदालोकलक्विंटल80100035001500
कोबीलोकलक्विंटल68100015001200
कोथिंबिरलोकलनग155051210
टोमॅटोलोकलक्विंटल105100020001200
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल80100040002000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5951
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/03/2024
लिंबूक्विंटल74000100006000
फ्लॉवरक्विंटल1315001250900
कांदाक्विंटल336460019001200
कोबी—-क्विंटल101100018001400
कोथिंबिरक्विंटल53200050003500
मेथी भाजीक्विंटल12400080006000
टोमॅटोक्विंटल1745001300900
वांगीक्विंटल4550040002300
मिरची (हिरवी)क्विंटल84250080005500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3971
13/03/2024
लिंबूक्विंटल605000100007500
मोसंबीक्विंटल20180060003600
सफरचंदक्विंटल393500175004500
भेडीलोकलक्विंटल72100050003000
फ्लॉवरक्विंटल986001250950
गाजरलोकलक्विंटल46100030002600
कांदाक्विंटल748960020001300
कोबी—-क्विंटल199100015001300
कोबीलोकलक्विंटल100100015001200
कोथिंबिरक्विंटल47150060003750
कोथिंबिरलोकलनग12505107
मेथी भाजीक्विंटल10250065004500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल31100050002000
टोमॅटोक्विंटल29050015001000
टोमॅटोलोकलक्विंटल112100030001200
वांगीक्विंटल66100050003000
वांगीलोकलक्विंटल80100040002000
मिरची (हिरवी)क्विंटल70250080005500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल75100050002000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8904
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/03/2024
सफरचंदक्विंटल173500150004250
फ्लॉवरक्विंटल1073501250800
फ्लॉवरलोकलक्विंटल58100015001200
काकडीलोकलक्विंटल63100035002000
कांदाक्विंटल482560019001200
कांदालोकलक्विंटल75100020001200
कोबी—-क्विंटल105100018001400
कोबीलोकलक्विंटल75100015001200
कोथिंबिरक्विंटल26250060004250
कोथिंबिरलोकलनग12505157
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल68100020001500
टोमॅटोक्विंटल1405001200900
टोमॅटोलोकलक्विंटल105100020001200
वांगीक्विंटल53100040002500
वांगीलोकलक्विंटल51100040002000
मिरची (हिरवी)क्विंटल666000100008000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल95100035002000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5929
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/03/2024
लिंबूक्विंटल245000100007500
मोसंबीक्विंटल26120048003000
सफरचंदक्विंटल384000175005000
फ्लॉवरक्विंटल1505001100800
कांदाक्विंटल899060019001200
कोबी—-क्विंटल34370016001200
कोथिंबिरक्विंटल11400060005000
टोमॅटोक्विंटल21450015001000
वांगीक्विंटल4950050002800
मिरची (हिरवी)क्विंटल655000110008000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)9910
10/03/2024
फ्लॉवरक्विंटल1225001250900
कोबी—-क्विंटल81100018001400
कोथिंबिरक्विंटल36200050003500
कोथिंबिरलोकलनग14505107
मेथी भाजीक्विंटल10350060004750
टोमॅटोक्विंटल17550015001000
टोमॅटोलोकलक्विंटल120100012001100
वांगीक्विंटल53150040003000
वांगीलोकलक्विंटल75100035002000
मिरची (हिरवी)क्विंटल57500080006500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)729
09/03/2024
लिंबूक्विंटल765000100007500
मोसंबीक्विंटल33120048003000
सफरचंदक्विंटल543500175005000
फ्लॉवरक्विंटल1765001250900
फ्लॉवरलोकलक्विंटल80100020001500
कांदाक्विंटल957260020001400
कांदालोकलक्विंटल40100020001500
कांदा पातलोकलनग85081510
कोबी—-क्विंटल158100018001400
कोबीलोकलक्विंटल91100020001500
कोथिंबिरक्विंटल50250050003750
मेथी भाजीक्विंटल11400060005000
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल27100030001500
टोमॅटोक्विंटल23050014001000
टोमॅटोलोकलक्विंटल110100012001100
वांगीक्विंटल92150045003000
वांगीलोकलक्विंटल45100030002000
मिरची (हिरवी)क्विंटल81500080006500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)10926
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/03/2024
कांदाक्विंटल452960019001200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4529
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/03/2024
सफरचंदक्विंटल64000125004500
फ्लॉवरक्विंटल1365001250900
कांदाक्विंटल499460018001200
कोबी—-क्विंटल108100015001300
कोथिंबिरक्विंटल36250050003750
मेथी भाजीक्विंटल25250050003750
टोमॅटोक्विंटल2215001300900
वांगीक्विंटल36100040002500
मिरची (हिरवी)क्विंटल61500080006500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5623
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/03/2024
लिंबूक्विंटल604000100007000
मोसंबीक्विंटल15180060003900
सफरचंदक्विंटल383500110004250
फ्लॉवरक्विंटल1462501000600
कांदाक्विंटल743170020001400
कोबी—-क्विंटल150100016001300
कोथिंबिरक्विंटल21100040002500
मेथी भाजीक्विंटल6250060004250
टोमॅटोक्विंटल2623001100700
वांगीक्विंटल80100035002200
मिरची (हिरवी)क्विंटल52400075005700
मिरची (लाल)शंखेश्वरीक्विंटल55150007210043500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8316
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/03/2024
सफरचंदक्विंटल64000125004500
फ्लॉवरक्विंटल1134001000700
कांदाक्विंटल439460019001200
कोबी—-क्विंटल61100016001300
कोथिंबिरक्विंटल21100025001750
मेथी भाजीक्विंटल15250065004500
टोमॅटोक्विंटल1593001000700
वांगीक्विंटल24100040002500
मिरची (हिरवी)क्विंटल42500070006000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4835
04/03/2024
लिंबूक्विंटल195000100007500
मोसंबीक्विंटल24120048003000
सफरचंदक्विंटल354000125005000
फ्लॉवरक्विंटल176250900600
कांदाक्विंटल722160020001200
कोबी—-क्विंटल171100018001400
कोथिंबिरक्विंटल33100040002500
मेथी भाजीक्विंटल21200050003500
टोमॅटोक्विंटल3333001000700
वांगीक्विंटल84100040002500
मिरची (हिरवी)क्विंटल65500075006300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8182
03/03/2024
सफरचंदक्विंटल64000125005000
फ्लॉवरक्विंटल1285001100800
कांदालोकलक्विंटल50100025001500
कोबी—-क्विंटल121100020001500
कोथिंबिरक्विंटल28150050003250
मेथी भाजीक्विंटल12300060004500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल68100020001500
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल40100025001200
टोमॅटोक्विंटल23950015001000
वांगीक्विंटल40100040002500
वांगीलोकलक्विंटल65100035002000
मिरची (हिरवी)क्विंटल35500070006000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल85100025001500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)917
02/03/2024
लिंबूक्विंटल685000125007500
मोसंबीक्विंटल40180066003600
सफरचंदक्विंटल744000125005000
फ्लॉवरक्विंटल1675001100800
कांदाक्विंटल928470020001300
कोबी—-क्विंटल136100020001500
कोथिंबिरक्विंटल57100035002250
मेथी भाजीक्विंटल12175065004100
टोमॅटोक्विंटल23650017001200
टोमॅटोलोकलक्विंटल150100015001200
वांगीक्विंटल9350035002000
वांगीलोकलक्विंटल70100035002000
मिरची (हिरवी)क्विंटल81150060003700
एकुण आवक (क्विंटलमधील)10468
01/03/2024
फ्लॉवरलोकलक्विंटल125100020001500
गाजरलोकलक्विंटल65100035002000
काकडीलोकलक्विंटल66100020001500
कांदाक्विंटल742370019001300
कांदालोकलक्विंटल58100015001200
कोथिंबिरलोकलनग155051210
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल43100020001500
टोमॅटोलोकलक्विंटल150100015001200
वांगीलोकलक्विंटल66100035002000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल78100035002000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)8074
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/02/2024
लिंबूक्विंटल865000100007500
मोसंबीक्विंटल28180072004200
सफरचंदक्विंटल384000125005000
फ्लॉवरक्विंटल1475001250900
कांदाक्विंटल629270022001400
कोबी—-क्विंटल136100024001700
कोथिंबिरक्विंटल29200040003000
मेथी भाजीक्विंटल17200060004000
टोमॅटोक्विंटल33050020001300
वांगीक्विंटल83100050003000
मिरची (हिरवी)क्विंटल56200070004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7242
27/02/2024
लिंबूक्विंटल65000100007500
मोसंबीक्विंटल6180036002400
सफरचंदक्विंटल15400065005000
फ्लॉवरक्विंटल17875015001150
कांदाक्विंटल1158070024001500
कोबी—-क्विंटल131180025002200
कोथिंबिरक्विंटल61100035002250
मेथी भाजीक्विंटल18150045003000
टोमॅटोक्विंटल29850015001000
वांगीक्विंटल64100035002500
मिरची (हिरवी)क्विंटल57200070004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)12414
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
25/02/2024
सफरचंदक्विंटल184000110005000
फ्लॉवरक्विंटल101100017501400
कोबी—-क्विंटल72200030002500
कोथिंबिरक्विंटल24150030002250
मेथी भाजीक्विंटल6250040003250
टोमॅटोक्विंटल14150017001100
वांगीक्विंटल40170050003500
मिरची (हिरवी)क्विंटल41400075006000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)443
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/02/2024
लिंबूक्विंटल12075001250010000
मोसंबीक्विंटल31120072004200
सफरचंदक्विंटल474000140005000
फ्लॉवरक्विंटल13375017501250
कांदाक्विंटल512570024001500
कोबी—-क्विंटल122180028002300
कोथिंबिरक्विंटल49100050003000
मेथी भाजीक्विंटल18250050003750
टोमॅटोक्विंटल34750015001000
वांगीक्विंटल59100055003300
मिरची (हिरवी)क्विंटल69300070005000
मिरची (लाल)शंखेश्वरीक्विंटल441500011110163000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6164
23/02/2024
कांदाक्विंटल486170022001400
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4861
22/02/2024
सफरचंदक्विंटल154000115005000
फ्लॉवरक्विंटल12265015001100
कांदाक्विंटल529450019001200
कोबी—-क्विंटल95150030002300
कोथिंबिरक्विंटल25150050003250
मेथी भाजीक्विंटल17200050003500
टोमॅटोक्विंटल28050018001200
वांगीक्विंटल46200060004000
मिरची (हिरवी)क्विंटल31200070004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)5925
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/02/2024
लिंबूक्विंटल585000100007500
मोसंबीक्विंटल40120048003000
सफरचंदक्विंटल294000125005000
फ्लॉवरक्विंटल4575020001400
फ्लॉवरलोकलक्विंटल75100030002000
कांदाक्विंटल279370024001600
कांदालोकलक्विंटल60100030002000
कोबी—-क्विंटल171100020001500
कोबीलोकलक्विंटल56100030002000
कोथिंबिरक्विंटल12150035002500
कोथिंबिरलोकलनग13005126
मेथी भाजीक्विंटल22150030002250
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल95100030002600
टोमॅटोक्विंटल29250020001300
टोमॅटोलोकलक्विंटल130100015001200
वांगीक्विंटल104100037002500
वांगीलोकलक्विंटल65100030002000
मिरची (हिरवी)क्विंटल67200055004000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल77100030002600
एकुण आवक (क्विंटलमधील)4191
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/02/2024
फ्लॉवरक्विंटल4250017501150
कांदाक्विंटल341770025001600
कोबी—-क्विंटल70100018001400
कोथिंबिरक्विंटल33100040002500
मेथी भाजीक्विंटल22135030002250
टोमॅटोक्विंटल16850020001300
वांगीक्विंटल54100035002300
मिरची (हिरवी)क्विंटल36150055003500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3842
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/02/2024
लिंबूक्विंटल85000100007500
मोसंबीक्विंटल13180072004200
सफरचंदक्विंटल394000125005000
फ्लॉवरक्विंटल12065020001500
कोबी—-क्विंटल143100018001400
कोथिंबिरक्विंटल17200050003500
मेथी भाजीक्विंटल27150035002500
टोमॅटोक्विंटल21550022001400
वांगीक्विंटल48100040002500
मिरची (हिरवी)क्विंटल68200055004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)698
18/02/2024
फ्लॉवरक्विंटल3975017501250
कोबी—-क्विंटल110100020001500
कोथिंबिरक्विंटल31150040002750
मेथी भाजीक्विंटल25200035002750
टोमॅटोक्विंटल15050017001100
वांगीक्विंटल35100040002500
मिरची (हिरवी)क्विंटल55300050004000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)445
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/02/2024
लिंबूक्विंटल56350075005000
मोसंबीक्विंटल31240072004800
सफरचंदक्विंटल343000125004500
फ्लॉवरक्विंटल7975017501250
कांदाक्विंटल675640019001000
कोबी—-क्विंटल157100020001500
कोथिंबिरक्विंटल43100035002250
मेथी भाजीक्विंटल24150035002500
टोमॅटोक्विंटल41850020001300
वांगीक्विंटल9080035002200
मिरची (हिरवी)क्विंटल75250070005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)7763
16/02/2024
कांदाक्विंटल375540017001000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3755
कोल्हापूर बाजारभाव कोल्हापूर बाजारभाव कोल्हापूर बाजारभाव कोल्हापूर बाजारभाव कोल्हापूर बाजारभाव कोल्हापूर बाजारभाव कोल्हापूर बाजारभाव कोल्हापूर बाजारभाव कोल्हापूर बाजारभाव कोल्हापूर बाजारभाव कोल्हापूर बाजारभाव कोल्हापूर बाजारभाव कोल्हापूर बाजारभाव कोल्हापूर बाजारभाव कोल्हापूर बाजारभाव कोल्हापूर बाजारभाव कोल्हापूर बाजारभाव कोल्हापूर बाजारभाव

श्रोत :- msamb.com

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top