कृषी महाराष्ट्र

बाजारभाव (मंगळवार, १८ ऑक्टोबर २०२२)

बाजारभाव (मंगळवार, १८ ऑक्टोबर २०२२)

 

जिल्हा: अकोला बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
गहूलोकलक्विंटल98225024652330
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल5280028002800
हरभरालोकलक्विंटल74377045904290
मूगहिरवाक्विंटल48440569006200
तूरलालक्विंटल272450078007395
उडीदकाळाक्विंटल43330066005050
सोयाबिनपिवळाक्विंटल2507325050004250
तीललोकलक्विंटल1110001100011000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3048
जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
हरभरालालक्विंटल9420042004200
मूगहिरवाक्विंटल2550055005500
डाळींबक्विंटल4441000185004500
आलेक्विंटल4300050004000
बटाटाक्विंटल80200022002100
भेडीक्विंटल11250030002700
फ्लॉवरक्विंटल10200025002200
लसूणक्विंटल3100025001700
टोमॅटोक्विंटल25200040003000
मिरची (हिरवी)क्विंटल12230040003100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)600
जिल्हा: उस्मानाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
हरभरालालक्विंटल3400043014151
मूगहिरवाक्विंटल14570067006200
उडीदलोकलक्विंटल152540070076204
करडईसफेदक्विंटल1500050005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)170
जिल्हा: औरंगाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल25232024402351
गहूबन्सीक्विंटल30215126902500
ज्वारीरब्बीक्विंटल14241028402480
सोयाबिनपिवळाक्विंटल3471147114711
एकुण आवक (क्विंटलमधील)72
जिल्हा: कोल्हापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
लिंबूक्विंटल18150050002000
फ्लॉवरक्विंटल952501500750
कांदाक्विंटल312070022001400
कोबी—-क्विंटल15770020001000
कोथिंबिरक्विंटल27350075005000
मेथी भाजीक्विंटल8400070005000
टोमॅटोक्विंटल214100040002300
वांगीक्विंटल7650050002500
मिरची (हिरवी)क्विंटल38180035002300
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3753
जिल्हा: गडचिरोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
भात – धानपरभणी चेन्नुरक्विंटल206272228182768
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल113231227252577
भात – धानलांबोर (एफ.ए.क्यु)क्विंटल276120019001603
भात – धानजयप्रकाशक्विंटल36287230002934
एकुण आवक (क्विंटलमधील)631
जिल्हा: गोंदिया
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल247250128252663
भात – धानसोनमक्विंटल8185019551903
भात – धानसोनालिकाक्विंटल38230024312366
भात – धानरुपालीक्विंटल36174117781760
भात – धानआरपीएनक्विंटल28161118001705
भात – धान१०१०क्विंटल70156917001635
एकुण आवक (क्विंटलमधील)427
जिल्हा: चंद्रपुर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
भात – धानजयश्रीरामक्विंटल90257026752630
एकुण आवक (क्विंटलमधील)90
जिल्हा: जळगाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल60175323512100
गहू२१८९क्विंटल60220024512300
ज्वारीपांढरीक्विंटल11213724762351
ज्वारीदादरक्विंटल2260026002600
मकापिवळीक्विंटल1400136522001550
मकालालक्विंटल22165116511651
हरभराक्विंटल8300041003640
मूगहिरवाक्विंटल3570072416400
उडीदकाळाक्विंटल125500065006000
सोयाबिनक्विंटल110460048504700
तीलगोपीक्विंटल7111001110011100
कांदाउन्हाळीक्विंटल150020018901500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3308
जिल्हा: जालना
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
ज्वारीशाळूक्विंटल4200025572276
मकापिवळीक्विंटल20140015251500
मूगहिरवाक्विंटल12703170317031
सोयाबिनपिवळाक्विंटल116366043673997
एकुण आवक (क्विंटलमधील)152
जिल्हा: ठाणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
चिकुहायब्रीडक्विंटल3700090008000
लिंबूहायब्रीडक्विंटल3500060005500
मोसंबीहायब्रीडक्विंटल3400060005000
सफरचंदसिमला -नं. १क्विंटल36000120009000
संत्रीहायब्रीडक्विंटल3300050004000
नासपतीहायब्रीडक्विंटल3700080007500
आलेहायब्रीडक्विंटल3300040003500
बटाटानं. १क्विंटल3160022001900
भेडीहायब्रीडक्विंटल29350050004250
भोपळाहायब्रीडक्विंटल3140020001700
दुधी भोपळाहायब्रीडक्विंटल3160020001800
फरस बीहायब्रीडक्विंटल3360040003800
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल3180025002150
गाजरहायब्रीडक्विंटल3350045004000
गवारहायब्रीडक्विंटल3550065006000
घेवडाहायब्रीडक्विंटल3480052005000
काकडीहायब्रीडक्विंटल3160018001700
कांदानं. १क्विंटल3160024002000
कांदा पातहायब्रीडनग3203025
कारलीहायब्रीडक्विंटल3280032003000
कोबीहायब्रीडक्विंटल3200025002250
लसूणहायब्रीडक्विंटल3400070005500
मेथी भाजीहायब्रीडनग3202522
पालकहायब्रीडनग3203025
शेपूहायब्रीडनग3101512
शेवगाहायब्रीडक्विंटल3100001200011000
दोडका (शिराळी)हायब्रीडक्विंटल3280032003000
सुरणहायब्रीडक्विंटल3280032003000
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल3400048004400
तोंडलीहायब्रीडक्विंटल3500060005500
मटारहायब्रीडक्विंटल3150001700016000
वांगीहायब्रीडक्विंटल3400045004250
बकरानग3020350055004500
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल3450055005000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)113
जिल्हा: धुळे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल66170024032070
गहूलोकलक्विंटल78240026052500
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल13160025051875
ज्वारीदादरक्विंटल3267526752675
मकापिवळीक्विंटल1743143522651820
हरभराहायब्रीडक्विंटल8350038303600
मूगहिरवाक्विंटल3400080256300
उडीदकाळाक्विंटल3400040004000
भुईमुग शेंग (सुकी)एस.बी ११क्विंटल8500060255400
कांदालालक्विंटल184615020001500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)3771
जिल्हा: नांदेड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
गहूक्विंटल1205020502050
ज्वारीक्विंटल19160021251863
तूरक्विंटल4661369136763
सोयाबिनपिवळाक्विंटल623310048593980
तीलपांढराक्विंटल3112001120011200
हळद/ हळकुंडक्विंटल6522252225222
एकुण आवक (क्विंटलमधील)656
जिल्हा: नागपूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
भेडीहायब्रीडक्विंटल16107015001340
चवळी (शेंगा)हायब्रीडक्विंटल17205525002325
फ्लॉवरहायब्रीडक्विंटल25202525002305
गवारहायब्रीडक्विंटल10404550004525
काकडीहायब्रीडक्विंटल17105015001320
कारलीहायब्रीडक्विंटल8355540003715
कोथिंबिरहायब्रीडक्विंटल15708080007540
पालकहायब्रीडक्विंटल16254530002715
टोमॅटोहायब्रीडक्विंटल17353540003715
वांगीहायब्रीडक्विंटल18203525002305
मिरची (हिरवी)हायब्रीडक्विंटल13407550004555
एकुण आवक (क्विंटलमधील)172
जिल्हा: नाशिक
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
बाजरीहिरवीक्विंटल38176525202045
गहू२१८९क्विंटल1225522552255
मकापिवळीक्विंटल548145520901730
हरभरालोकलक्विंटल4445049454650
मूगहिरवाक्विंटल8595572956900
उडीदकाळाक्विंटल1621065006500
डाळींबक्विंटल65250140008900
फ्लॉवरक्विंटल27180020001900
कांदाउन्हाळीक्विंटल3728064322991767
कोबी—-क्विंटल15180018001800
ढोवळी मिरचीक्विंटल15180018001800
टोमॅटोक्विंटल24180019001850
वांगीक्विंटल15190019001900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)38041
जिल्हा: परभणी
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
गहूलोकलक्विंटल21200023002200
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल1220023002200
तूरलालक्विंटल2700071007000
सोयाबिनपिवळाक्विंटल21500052005100
एकुण आवक (क्विंटलमधील)45
जिल्हा: पालघर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
गहूक्विंटल610277032002950
तांदूळक्विंटल630353043803750
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1240
जिल्हा: पुणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
बाजरीमहिकोक्विंटल342290031003000
गहूशरबतीक्विंटल373480052005000
ज्वारीमालदांडीक्विंटल661400048004400
मकालालक्विंटल3260027002650
नाचणी/ नागलीलोकलक्विंटल2370038003750
तांदूळबसमतीक्विंटल366800102008500
तांदूळमसुराक्विंटल343250027002600
तांदूळकोलमक्विंटल588420068005500
हरभराक्विंटल37540056005500
मसूरक्विंटल1120001700014500
मूगहिरवाक्विंटल32780080007900
उडीदक्विंटल3800092008600
वाटाणाक्विंटल34550062005850
शेंगदाणेघुंगरुक्विंटल433104001110010750
गुळनं. १क्विंटल283337534913433
गुळनं. २क्विंटल215327533613318
अननसलोकलक्विंटल20060026001600
बोरलोकलक्विंटल11100020001500
चिकुलोकलक्विंटल28100040002500
डाळींबलोकलक्विंटल3600060006000
द्राक्षलोकलक्विंटल13400070005500
कलिंगडलोकलक्विंटल3165001000750
केळीलोकलक्विंटल42115041002625
लिंबूलोकलक्विंटल359155040002775
मोसंबीलोकलक्विंटल327185042503050
पपईलोकलक्विंटल404125021001675
पेअरक्विंटल516000110008500
पेरुलोकलक्विंटल298100035002300
प्लमलोकलक्विंटल27300050004000
सफरचंदलोकलक्विंटल681450075006000
संत्रीलोकलक्विंटल272350065005000
सिताफळलोकलक्विंटल442300080005500
आवळालोकलक्विंटल26150035002500
शहाळेलोकलक्विंटल8004001200800
आलेलोकलक्विंटल324135032502300
अंबाडी भाजीलोकलनग230364
आंबट चुकालोकलनग9006129
अर्वीलोकलक्विंटल10150025002000
बटाटालोकलक्विंटल5460180024502125
बीटलोकलक्विंटल153100022501625
भेडीलोकलक्विंटल399166730002333
भोपळालोकलक्विंटल10580015001150
दुधी भोपळालोकलक्विंटल178126720001633
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल48175035002625
चवळी (पाला)लोकलनग5650597
फ्लॉवरलोकलक्विंटल712133325001917
गाजरलोकलक्विंटल353175035002625
गवारलोकलक्विंटल94250055004000
घेवडालोकलक्विंटल198300040003500
घोसाळी (भाजी)लोकलक्विंटल36250035003000
कढिपत्तालोकलक्विंटल34200035002750
कैरीलोकलक्विंटल28400080006000
काकडीलोकलक्विंटल63370018001250
कांदालोकलक्विंटल1018676718671317
कांदा पातलोकलनग993591512
करडई (भाजी)लोकलनग800687
कारलीलोकलक्विंटल168200035002750
कोबीलोकलक्विंटल488113318671500
कोहळालोकलक्विंटल113200030002500
कोथिंबिरलोकलनग1158457119
लसूणलोकलक्विंटल950135032502300
मका (कणीस)लोकलक्विंटल205110019001500
मेथी भाजीलोकलनग33025111714
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल465175045003125
मुळालोकलनग132781310
पडवळलोकलक्विंटल19150030002250
पालकलोकलनग1417581210
परवरलोकलक्विंटल31250045003500
पावटा (भाजी)लोकलक्विंटल66300060004500
पुदिनालोकलनग16100365
राजगिरालोकलनग2800576
सॅलडलोकलक्विंटल1300040003500
शेपूलोकलनग22220597
शेवगालोकलक्विंटल47405065005275
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल210175037502750
सुरणलोकलक्विंटल19200032502625
टोमॅटोलोकलक्विंटल2282183331672333
तोंडलीलोकलक्विंटल27150040002750
मटारलोकलक्विंटल9100001600013000
वाल भाजीलोकलक्विंटल9250035003000
वाल पापडीलोकलक्विंटल27275040003375
वालवडलोकलक्विंटल75300060004500
वांगीलोकलक्विंटल343250045003500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल845250040003375
अस्टरक्विंटल17400080006000
अस्टरनग67102015
गुलाबक्विंटल6500070006000
गुलाबनं. १नग4687306045
गुलाबलोकलनग1007051510
गुलछडीक्विंटल64300050004000
गुलछडीनग166252012
जास्वंदनग1750111
लिलीनग115351510
शेवंतीक्विंटल100200050003500
शेवंतीनग180100160130
शेवंतीनं. १क्विंटल10300060004500
झेंडूलोकलक्विंटल208100040002500
जुईक्विंटल1200004000030000
कागडाक्विंटल7100003000020000
तुळजापुरीक्विंटल3250020001200
बिजलीक्विंटल13300050004000
चाफानग41182111
गोल्डन / डि.जीनग1300102015
ग्लॅडीओनग840103020
जिप्सिनग5536010080
जरबेरानग8545102015
कार्नेशननग729507060
ढोबळी मिरची (पिवळी)क्विंटल18200025002250
आईसबर्गक्विंटल32000100006000
ब्रोकोलीक्विंटल480002500016500
पोकचाक्विंटल1100015001250
बेबी कॉर्नक्विंटल4140001500014500
झुचीनीक्विंटल1200030002500
चायनिझ लसूणक्विंटल1200030002500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)33526
जिल्हा: बीड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल12185124302231
बाजरीमहिकोक्विंटल7140017531700
गहूहायब्रीडक्विंटल11233028102424
गहूपिवळाक्विंटल20205028502610
ज्वारीमालदांडीक्विंटल36229029012613
ज्वारीरब्बीक्विंटल80280030502900
हरभरालालक्विंटल24339642263734
मूगहिरवाक्विंटल87615869766659
तूरपांढराक्विंटल16561069516589
उडीदहायब्रीडक्विंटल55470070005699
उडीदकाळाक्विंटल6500058015777
सोयाबिनपिवळाक्विंटल395403350004564
एकुण आवक (क्विंटलमधील)749
जिल्हा: बुलढाणा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
बाजरीहायब्रीडक्विंटल1230023002300
गहूलोकलक्विंटल1250025002500
ज्वारीशाळूक्विंटल4220025002300
उडीदकाळाक्विंटल4287628762876
सोयाबिनपिवळाक्विंटल40300048004200
एकुण आवक (क्विंटलमधील)50
जिल्हा: यवतमाळ
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
गहूलोकलक्विंटल28233023752352
हरभरालोकलक्विंटल13345040953772
तूरलालक्विंटल94680076007200
सोयाबिनपिवळाक्विंटल956490051655032
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1091
जिल्हा: रायगड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
तांदूळकोलमक्विंटल20200025002200
कारलीलोकलक्विंटल102640066006400
कोबीलोकलक्विंटल258360038003600
मटारलोकलक्विंटल849000100009000
वांगीलोकलक्विंटल141600062006000
एकुण आवक (क्विंटलमधील)605
जिल्हा: लातूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
ज्वारीपिवळीक्विंटल1350135013501
हरभरालालक्विंटल1470047004700
मूगहिरवाक्विंटल20600076006800
तूरक्विंटल96750080007750
तूरलालक्विंटल6660066006600
उडीदकाळाक्विंटल38500075006250
भुईमुग शेंग (सुकी)नग1524152415241
सोयाबिनक्विंटल1932505051205085
सोयाबिनपिवळाक्विंटल56410049714516
एकुण आवक (क्विंटलमधील)2150
जिल्हा: वाशिम
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
गहूक्विंटल240230024702355
गहू२१८९क्विंटल407190023002100
ज्वारीहायब्रीडक्विंटल5165021502000
हरभराक्विंटल90400046704100
हरभराचाफाक्विंटल604385042853975
मूगचमकीक्विंटल60550066506000
तूरक्विंटल700690575507225
तूरलालक्विंटल480675073637075
उडीदकाळाक्विंटल60420057005500
सोयाबिनक्विंटल5000392550654550
सोयाबिनपिवळाक्विंटल4800442552124900
एकुण आवक (क्विंटलमधील)12446
जिल्हा: सांगली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
गहूलोकलक्विंटल38218022602210
ज्वारीशाळूक्विंटल26265028302740
मकालोकलक्विंटल32186020301910
सोयाबिनपिवळाक्विंटल32420045004360
एकुण आवक (क्विंटलमधील)128
जिल्हा: सोलापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
गहूशरबतीक्विंटल1592230533552755
तांदूळमसुराक्विंटल1662300563853765
बोरलोकलक्विंटल1160012001000
डाळींबलोकलक्विंटल16381000130003500
लिंबूलोकलक्विंटल11150055003000
मोसंबीलोकलक्विंटल6200045003000
पपईलोकलक्विंटल144001200500
पेरुलोकलक्विंटल171100040002500
सफरचंदलोकलक्विंटल360300090005000
सिताफळलोकलक्विंटल1124000100006000
बटाटालोकलक्विंटल113670025002400
लसूणलोकलक्विंटल70100024001500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)6783
जिल्हा: हिंगोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/10/2022
हरभराक्विंटल111390043054102
सोयाबिनलोकलक्विंटल900449950404769
सोयाबिनपिवळाक्विंटल150400049004500
एकुण आवक (क्विंटलमधील)1161

श्रोत :- msamb.com

 

बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव  बाजारभाव   बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव  बाजारभाव   बाजारभाव  बाजारभाव  बाजारभाव    बाजारभाव    बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव   बाजारभाव  बाजारभाव   बाजारभाव  बाजारभाव  

शेतीविषयी माहिती व्हाट्सअँपवर मिळवण्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा व आपल्या ग्रुप मध्ये शामिल व्हा..

नवीन माहिती
Scroll to Top